ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
主要内容: เนื้อหาหลักในเว็บไซด์
dot
bullet基础汉语: ภาษาจีนพื้นฐาน
bullet汉语教程: บทเรียนภาษาจีนพื้นฐาน
bullet外贸汉语口语:บทเรียนการพูดภาษาจีนธุรกิจ
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中英翻译:แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet中国经济:ดัชนีเศรษฐกิจ
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet电视剧:ดูทีวีจีน
bullet看电视剧练习汉语听力:ฝึกภาษาผ่านหนังจีนกับ..พี่อวี้ถัง
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
bulletสำนวนจีนที่ควรรูู้
dot
สมาชิกสถานศึกษา
dot
bulletรายนามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่า
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletนิตยสารจีนไทย 2 ภาษา
bulletwww.cecthai.com
bulletLove Chinese Club
bulletwww.all-chinese.com
bulletwww.joy2china.com
bulletwww.milesiam.org
bulletwww.ef.co.th
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


รายนามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่า

รายนามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่า

 

ลำดับที่

สถานศึกษา

ที่อยู่

อาจารย์ผู้ติดต่อ

 

สถาบันอุดมศึกษา

 

1

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ

18/18 ถ.บางนา-ตราด

ต.บางโฉลง อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ 10540

พี่จิ๋ว

2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

ภาควิชาภาษาและ ภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

15ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา90110

อ.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคล ล้านนา ลำปาง

ต.พิชัย  อ.เมือง

จ.ลำปาง 52000

ผศ.พงษ์ศักดิ์ อินฝาง (ผู้ประสานงานศูนย์ภาษาจีน)

4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลสุวรรณภูมิ

คณะศิลปศาสตร์

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย

(กรุงเทพฯ-นครสวรรค์) ต.หันตรา

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

   อ.อาริตา  สัมมารัตน์

5

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

รำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสศตร์

สาขาวิชาภาษาจีน

41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง

จ.จันทบุรี 22000

อ.พัชรินทร์ เจนจบธุรกิจ

โรงเรียน

6

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

215/2 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา

เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ10120

อ.ชนิภา

นันทเศรษฐ์สกุล

7

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ10330

อ.ดารณี จิรประเสริฐวงศ์

8

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)

248/89 หมู่ 3 ถนนรามคำแหง

เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพฯ 10240

อ.วารุณี   อภิธนพงศ์

9

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

91 หมู่ 9 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้

อ.คลองท่อม จ.กระบี่81120

อ.บดินทร์  จันทร์สุข

10

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

เลขที่ 10  ต.ปากน้ำ  อ.เมือง 

จ.กระบี่  81000

อ.สารภี  กิตติธรกุล

11

 

โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์

111 หมู่ 3  ต.ลำทับ

อ.ลำทับ จ.กระบี่81180

อ.รัชบาวรรณ์ เกษีสม

12

โรงเรียนพนมเบญจา

36 หมู่ 9 ต.เขาพนม

อ.เขาพนม จ.กระบี่81140

อ.ชุติมา  ก้องศิริวงศ์

13

โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์

12 หมู่ 8 ต.พนมทวน อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี71140

อ.อารีวัล ศิริวัฒนธนา

14

โรงเรียนวิสุทธรังษี

32 ถ.แสงชูโต

ต.ท่าล้อ  อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี  71000

อ.จุฑาทิพย์   คำเดช

15

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

188  ถ.ปิ่นดำริห์  ต.ในเมือง

อ.เมือง  จ.กำแพงเพชร  
          62000

อ.สายพิณ  พิกุลทอง

16

โรงเรียนอนุบาลภู่ขจร

13/8 ถ.เจริญสุข  ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.กำแพงเพชร62000

อ.ขจรวรรณ

17

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ถนนก15ลางเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น
40000

อ.อมรรัตน์  คงสุขธนา

18

โรงเรียนสนามบิน

ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40000

อ.ภัทรทิรา  นิจจอหอ

19

โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร

บ้านโสกอุดมต.วังหินลาด


อ.ชุมแพจ.ขอนแก่น
40130

อ.สมพร  จำปานิล

20

โรงเรียนสันติภาพ

62 หมู่ 9  ต.บางตีนเป็ด

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

ซิสเตอร์ลัดดา  เชยบุญ

21

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

ต.ศรีราชา  อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี  20110

อ.นิภาภรณ์ พุกบางจาก

22

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดชัยภูมิ 36000

อ.วิบัณฑิตา  ธงภักดิ์

23

โรงเรียนพานพิทยาคม

อ.พาน จ.เชียงราย

57120

อ.สุภา  จงจำรัสศิลป์

24

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี

ตำบลเมืองพาน  อำเภอพาน

จ.เชียงราย57120

อ.ปาลิดา  โลหะภากร

25

โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

ต26.ริมกก  อ.เมือง

จ.เชียงราย 57000

อ.เจนจิรา  แสนคำ

26

 

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

109 หมู่1

ต.หล่ายงาว  อ.เวียงแก่น

จ.เชียงราย  57310

อ.ศรรวริศ

ทิพยโพธิ์ทอง

(邹老师)

27

โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

๑๓๙  หมู่ ๙ ตำบลห้วยซ้อ


อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

๕๗๑๔๐

อ.อุทุมพร  สุริยะเอ้ย

28

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

59  หมู่ 6  ถนนมหิดล


ตำบลหนองหอย 
อำเภอเมือง


จ.เชียงใหม่
50000

อ.นิติวรรษ  เชียงส่ง

29

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต

อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่50000

อ.วรชัยไชยนวล

30

โรงเรียนแม่แจ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

180 หมู่ 12 ตำบลช่างเคิ่ง

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  50270

อ.นเรศ   สุนันต๊ะ

ครูผู้สอนรายวิชาภาษาจีน

31

โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์

262 ถนนตรัง- สิเกา

ต.บ่อหิน  อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

อ.สุจิตรา    ตั้งคำ

32

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

53 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง

อ.สามพรานจ.นครปฐม
73210

อ.นพพร   คุ้มรักษา

33

โรงเรียนราชินีบูรณะ

9  ถนนหน้าพระ

ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

จ.นครปฐม 73000

อ.ณัฐกานต์

โรจนพรประสิทธิ์

34

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

เลขที่ ข1-330

ต.นครนายก อ.เมือง

จ.นครนายก 26000

อ.ชัยชาญ ศรีประยูร

35

โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม

ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย

จ.นครสวรรค์  60180

อ.อัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์

36

โรงเรียนซินจง

99/1 ถ.มหาวงศ์

อ.เมือง  จ. น่าน 55000

อ.โกเมนทร์

ภัทรสิทธิกุลชัย

37

โรงเรียน ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ต.ดู่ใต้  อ.เมือง จ.น่าน55000

อ.ลิขิต   สอนเทียน

38

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

8 ต.สะบารัง อ.เมือง

จ.ปัตตานี94000

อ.จันทา พิมพ์อักษร

39

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            

  181 ถ.เจริญประดิษฐ์  ต.รูสะมิแล

อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

อ.ณัฐดนัย

วุฒิเศรษฐ์ภัทร

40

โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว)

85\3   หมู่8  ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา13000

อ.พัชรินทร์

ศรีพรรณนารักษ์

41

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

117  หมู่6 ถ.อู่ทอง  ต.หอรัตนไชย  อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา   13000

อ.จีระยุทธ น้อยเเดง

42

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ต. ท่งรวงทอง อ. จุน

จ. พะเยา56150

อ. ชลณี  ใจจันทร์

43

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์

9หมู่ 17 ต.ห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว 

 จ.พะเยา 56000

อ.เจนจิรา   คำคง

44

โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า

(ภูลังกาอนุสรณ์)

66 หมู่ 1 ตำบลผาช้างน้อย อ.ปง

จ.พะเยา56140

อ.โศศิษฐา ศรีสมบัติ

45

โรงเรียนหัวเฉียว

เลขที่ 82 ถนนแดงทองดี

ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน

จ.พิจิตร 66110

อ.นันท์นภัส

กอโชติวุฒินนท์

46

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา

461 หมู่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก


อำเภอเนินมะปราง
จ.พิษณุโลก 65190

อ.พัชจิราพร  รุ่งแจ้ง

47

โรงเรียนเพชรละครวิทยา

อ.หนองไผ่จ.เพชรบูรณ์

67140

อ.ดาวใจ  ตุนก

48

โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

(ประชาพัฒนา)

หมู่ที่ 2  ต.แม่ยางตาล

อ.ร้องกวาง จ.แพร่

54140

อ.จุฬาภรณ์  ดวงตาดำ

49

โรงเรียนสองพิทยาคม

เลขที่  427  ม.6

ถ.วังซ้าย ต.บ้านหนุน

อ.สอง  จังหวัดแพร่  54120

อ.จารุวรรณ  ธรรมสอน

50

โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต

13 หมู่ 5 ถนนวิชิตสงคราม  ต.วิชิต

อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000

ซิสเตอร์ประยงค์ศรี

แย้มสุนทร

51

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

10 หมู่ 12

ต.นาเชือก  อ.นาเชือก

จ.มหาสารคาม  44170

อ.นิจพร  จันทรดี

52

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

127  หมู่ 3 ต.ถ้ำลอด

อ.ปางมะผ้า

จ.แม่ฮ่องสอน

58150

อ.มีนญาดา  วงษาลี

53

โรงเรียนหมิงซิน

ถ.เรืองราษฎร์
 ต.เขานิเวศน์
 

จ.ระนอง85000

อ.อรณี  คชสิงห์

54

โรงเรียนจักรคำคณาทร

เลขที่ 426 ถนนเจริญราษฎร์ 

ต.ในเมืองอ.เมือง  จ.ลำพูน
 51000

อ.ธัญชญาภรณ์

ธิมายอม

55

โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่

หมู่ 3  ต.หนองหว้า

อ.เบญจลักษ์

จ.ศรีสะเกษ  33110

อ.สุกฤตา  ชาวนา

56

โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์

 

ต.ตูม  อ.ปรางค์กู่

จ.ศรีสะเกษ  33170

อ.บุษบากร  พลรักษ์

57

โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

 

ถ.วันลูกเสือต.เมืองใต้

อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ

33000

อ.ซุนย้ง   แซ่เตียว

58

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

74  ถนนรามวิถี

ต.บ่อยางอำเภอเมือง

จ.สงขลา   90000

อ.ชุติมณฑท์

พงศ์พิสิฐสันต์

59

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์1

168 ม.3

ต.ปากคลองบางปลากด

อ.พระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการ10290

อ.กาญจนา  ห้อยยี่ภู่

60

โรงเรียนหาดอมราอักการ

ลักษณ์วิทยา

234 หมู่ 4 ท้ายบ้าน

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ10280

อ.ศรัณยา ไกรแก้ว

61

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

16 หมู่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

อ.ปรียาภัทร  ปะโปตินัง

62

โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน

1329 ถ.แม่กลอง-ปากท่อ(สายเก่า)
   

ต.แม่กลอง  อ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม 75000

อ.วารีลักษณ์

เล็กวิจิตรธาดา

63

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก

อำเภอสวรรคโลก

จ.สุโขทัย 64110

อ.ดนุพล ยิ้มมี

64

โรงเรียนสิงห์บุรี

ภาควิชาภาษาจีน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000

อ.สุชาดา

โพธิสมภาพวงษ์

65

โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก

965  ถ.ประจักษ์ศิลปาคม

อ.เมือง

จ.หนองคาย  43000

อ.ทนง   ลิ้มมณี

66

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

97 หมู่ 4
ถ. โพธิ์พระยา-ท่าเรือ

ต.บ้านอิฐ อ.เมือง

จ.อ่างทอง14000

อ. สุวรรณี ทองลาภ

67

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

150  ถ.ราชบุตร

ต.ในเมือง  อ.เมือง

จ.อุบลราชธานี  34000

อ.สุภาพรรณ  ภูขามคม

อ.สุพรรณี  สาริบุตร

 

กราบเรียนคณาจารย์สถานศึกษาทั่วประเทศไทยทุกท่านที่เคารพ 

          ขณะนี้ทางเว็บไซด์เปิดรับสมาชิกสถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ประสงค์จะนำหนังสือที่ทางเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่าจัดพิมพ์ขึ้น ไปจัดวางไว้ในห้องสมุดของทางสถานศึกษา โดยทางสถานศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

          เว็บไซด์จิ๋วฝูเต่าเป็นเว็บไซด์ที่เผยแพร่ความรู้ด้านภาษาจีนเป็นวิทยาทาน โดยดำเนินการเปิดเว็บไซด์ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 จนกระทั้งปัจจุบัน

ทางเว็บไซด์มีโครงการจะทำหนังสือเพื่อแจกเป็นวิทยาทานขึ้นทุกปี จึงใคร่อยากจะขอเรียนเชิญสถานศึกษาทั่วประเทศที่ประสงค์รับหนังสือ มาสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่า เพียงแจ้งความประสงค์มาที่ jiewfudao@hotmail.com และรบกวนแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

1.    ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ผู้รับหนังสือ

2.    ชื่อและที่อยู่ของทางโรงเรียน (ห้ามเป็นที่อยู่ส่วนบุคคล)

3.    รหัสไปรษณีย์

4.    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เมื่อทางเราได้แล้ว จะมีการตอบกลับ หรือแจ้งผลทางเว็บไซด์ต่อไปค่ะ

จึงขอเรียนเชิญมา ณ ที่นี้

                                                

ด้วยความเคารพ

    

       จิรวรรณ  จิรันธร(พี่จิ๋ว)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/