ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


电脑:คอมพิวเตอร์ article

ปรับปรุงเมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2553 www.jiewfudao.com

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

存取臂

ฉุน ฉวี่ ปี้

Cún qǔ

access arm

ก้านเข้าถึง

存取时间

ฉุน ฉวี่ สือเจียน

Cún qǔ

shí jiān

access time

ความเร็วในการเข้าถึง (ข้อมูล),ช่วงเวลาเข้าถึง (ข้อมูล)

加法器

เจียะ ฝ่า ชี่

Jiā fǎ

adder

วงจรบวก: เป็นวงจรเชิงผสม ที่ใช้บวกเลขฐาน2 ซึ่งเป็นหน่วยคำนวณและตรรกะ ชนิดหนึ่ง มักใช้เป็นกรณีศึกษาของการออกแบบวงจรเชิงผสม

地址

ตี้ จื่อ

Dì zhǐ

address

ที่อยู่

模拟计算机

โหมว หนี่ จี้ ซ่วน จี

Mó nǐ jì suàn jī

analog computer

คอมพิวเตอร์แบบ   แอนะล็อก: หมายถึง เครื่องมือประมวลผลข้อมูลที่อาศัยหลักการวัด (Measuring Principle) ทำงานโดยใช้ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) แสดงออกมาในลักษณะสัญญาณที่เรียกว่า Analog Signal

分析员

เฟิน ซี เอวี๋ยน

Fēn xī

yuán

analysts

ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์

区域

ชวี อวี้

Qū yù

area

พื้นที่

数组

สู้จู่

阵列

เจิ้น เลี่ย

shùzǔ

 

zhèn liè

array

ชุดของข้อมูลที่มีค่าเป็นแบบใดแบบหนึ่ง มีการจัดเรียงอย่างมีลำดับก่อนหลัง (Order Set) เหมือนตารางข้อมูล ประกอบด้วยช่องสำหรับเก็บข้อมูลที่เรียงต่อกัน และเรียกข้อมูลมาใช้ผ่านดัชนี (Index) ที่กำกับแต่ละช่องข้อมูล

汇编程序

ฮุ่ย เปียน เฉิง ซวี่

Huì biān

chéngxù

assembler program; assembler; assembly routine

โปรแกรมที่ใช้เพื่อทำหน้าที่แปลโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาเครื่อง

自动化

จื้อ ต้ง ฮว้า

Zì dòng

huà

automate

อัตโนมัติ

成批处理

เฉิง พี ฉูหลี่

Chéng pī chǔ lǐ

batch processing

เป็นวิธีการประมวลผลที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลใน แต่ละช่วงเวลาไว้ จนกว่าจะมีข้อมูลที่ประมวลผลจำนวนหนึ่ง จึงทำการประมวลผลพร้อมกัน หรืออาจรอจนกว่าครบตามเวลาที่กำหนด จึงทำการประมวลผลไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใดก็ตาม

二进制码

เอ้อ จิ้น จื้อ หม่า

Èr jìn zhì mǎ

binary code

รหัสฐานสอง

比特

ปี่ เท่อ

bǐ

bit

บิต :  เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

分支

เฟิน จือ

 

fēnzhī

 

branch

การแยกตัวออกไปจากโปรแกรมที่ทำอยู่ ไปทำโปรแกรมอีกอันหนึ่ง

计算器

จี้ ซ่วน ชี่

jì suàn qì

calculator

เครื่องคำนวณ,เครื่องคิดเลข

卡片穿孔机

ข่า เพี้ยน ชวน ข่ง จี

Kǎ piàn

chuān

kǒng jī

card punch,

key card puncher

อุปกรณ์เจาะบัตรหมายถึง อุปกรณ์แสดงผล (output device) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องเจาะบัตร

卡片阅读机

ข่า เพี้ยน เอวี้ย ตู๋ จี

读卡机

ตู๋ ข่า จี

Kǎ piàn

yuè dú jī

 

dúkǎ

card reader

เครื่องอ่านการ์ดความจำ,หรือเครื่องอ่านบัตร

单元

ตาน เอวี๋ยน

Dān yuán

unit

หน่วย

字符

จื้อ ฝู

Zì fú

character

ตัวหนังสือ หมายถึงตัวอักษร ตัวเลข เครื่องหมายต่างๆ ที่ใช้ในภาษา เครื่องหมายวรรคตอน รวมทั้งสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้เป็นรหัสเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย

电路

เตี้ยน ลู่

线路

เสี้ยนลู่

 

Diàn lù

 

Xiàn lù

Circuit, electric circuit

วงจรไฟฟ้า

清除

ชิง ฉู

清零

ฉิงหลิง

Qīng chú

 

Qīng líng

get rid of,  to clear

กำจัด, ล้าง(ข้อมูล)

时钟

สือจง

Shí zhōng

clock

เวลา

代码

ต้าย หม่า

Dài mǎ

code

รหัส

编码

เปียนหม่า

Biān mǎ

encode

การเข้ารหัส: ทำให้คนอื่นๆไม่สามารถเดาได้ว่าข้อมูลที่แท้จริงคืออะไร นิยมใช้กับข้อมูลสำคัญเช่น Password หรือ ข้อมูลทางการเงิน

编译程序

เปียนอี้ เฉิง ซวี่

Biān yì

chéngxù

compiler

คอมไพเลอร์ : เป็นโปรแกรมแปลภาษาที่ทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงมาเป็นภาษาเป้าหมายซึ่งอาจหมายถึงภาษาเครื่องหรือภาษาแอสแซม บลี

计算机语言

จี้ ซ่วน จี อวี่ แหยน

Jìsuàn jī yǔ yán

computer language

ภาษาคอมพิว

เตอร์

控制台

ค่ง จื้อ ไถ

Kòng zhì

tái

console

คอนโซล :โปรแกรมระบบ, ซึ่งก็คือ โปรแกรมระบบแบบสั่งคำสั่งที่ละบรรทัด (เช่น DOS) ที่สามารถรับข้อมูลและแสดงผลเป็นข้อความได้. จากที่เราเขียนโปรแกรมจะทำการเรียกคอนโซลโดยใช้คำสั่ง WriteLine, ซึ่งทำให้สามารถส่งค่าข้อความออกมาแสดงผลทางโปรแกรมระบบได้

控制部件

ค่ง จื้อ ปู้ เจี้ยน

Kòng zhì

bù jiàn

control part

หน่วยควบคุม : เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด

控制论

ค่ง จื้อ หลุน

Kòng zhì

lùn

cybernetics

วิชาที่ว่าด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบควบคุม เช่น ระบบประสาทในคน หรือระบบควบคุมในทางอิเล็กทรอนิก หรือระบบเครื่องจักรกล เป็นต้น

数据

สู้ จวี้

shùjù

data

ข้อมูล : อาทิ ตัวเลข, สถิติ

数据处理

สู้ จวี้ ฉู หลี่

shùjù chǔ lǐ

data processing

การประมวลผลข้อมูล :  มักใช้คำย่อว่า DP หรือ EDP (electronic data processing) หรือ ADP (automatic data processing )

调试

เถียว ซื่อ

Tiáo shì

debug

การค้นหา การแก้ไขข้อผิดพลาดทางตรรกะในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดทางด้านฮาร์ดแวร์

制定

จื้อ ติ้ง

Zhì dìng

Decision,

draw … up

การกำหนด

数字

สู้ จื้อ

数位

สู้ เว่ย

 

Shù zì

 

Shù wèi

 

 

digit

ตัว เลขตัวหนึ่งๆ ในระบบจำนวน เช่น ในระบบเลขฐาน 10 ที่เราใช้อยู่จะมี ตัวเลข (digit) อยู่ 10 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, และ 9 เป็นต้น

数字计算机

สู้จื้อ จี้ ซ่วน จี

Shù zì jì

suàn jī

digital computer

คอมพิวเตอร์ ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกที่มีความเร็วสูง สามารถสั่งให้ทำงานเป็นขั้นตอนได้ เช่น ให้เก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เรียกข้อมูลออกมาใช้ โดยการนับจำนวนครั้งของสัญญาณ ดูเพิ่มเติม analog computer

磁盘

ฉือ ผาน

Cí pán

disc, disk

แผ่นดิสค์ (ทางคอมพิวเตอร์): แผ่นบันทึกข้อมูล

磁鼓

ฉือ กู่

Cí gǔ

Drum, magnetic drum

ลูกดรัม : อุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องพิมพ์ (printer) และพล็อตเตอร์ (plotter) มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ซึ่งหมุนไปในขณะพิมพ์เอกสารในเครื่องเลเซอร์ (laser printer) การหมุนของลูกดรัม ทำให้เกิดภาพปรากฎขึ้นบนหน้ากระดาษ

电子学

เตี้ยน จึ เสวีย

Diàn zǐ

xué

electronics

วิชาอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

文件

เหวินเจี้ยน

Wén jiàn

file

แฟ้มเอกสาร, แฟ้มข้อมูล

软磁盘

หย่วน ฉือ ผาน

Ruǎn cí

pán

floppy disk

แผ่นดิสก์ชนิดอ่อน ทำด้วยสาร Mylar เคลือบด้วยสารแม่เหล็ก หรือ เหล็กออกไซต์ (ferric oxide) สำหรับใช้เก็บข้อมูล; diskette

软磁盘机

หย่วน ฉือ ผาน จี

ruǎncí

pán jī

floppy disk drive

เครื่องมืออิเล็กทรอ   นิกอย่างหนึ่ง ซึ่งใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่น floppy disk และบันทึกข้อมูลเข้าสู่ floppy disk

硬件

อิ้ง เจี้ยน

yìng  jiàn

hardware

ฮาร์ดแวร์ : ตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์และตัวเครื่องของอุปกรณ์ประกอบภายนอก (peripheral) อื่นๆ

索引

สัว อิ่น

Suǒ yǐn

index

ดรรชนี :  ในไดเร็คทอรี่ที่มีดรรชนี จะบอกที่อยู่ของแฟ้มข้อมูล และระเบียน (record) บน แผ่นดิสก์เรียงตามลำดับ

信息

สิ้น ซี

Xìn xī

information

สารสนเทศ : ได้แก่ข้อมูลที่นำมาแปลความหมายแล้ว เป็นข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อมูล หลังจากที่ได้ประมวลผลข้อมูลนั้นๆ แล้ว

输入

ซู ยู่

Shū rù

input

ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์: การ นำข้อมูลหรือสารสนเทศเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เช่น ใช้แป้นพิมพ์ (keyboard) หรือการนำเข้าจากแฟ้มข้อมูลบนแผ่นดิสก์ ผ่านทางช่องดิสก์ เป็นต้น

询问

สวิน เวิ่น

Xún wèn

inquiry

การสอบถามหาข้อมูลผ่านทางเครื่องปลายทาง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ไปค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้

指令

จื่อ ริ่ง

Zhǐ lìng

instruction

คำสั่งเครื่อง

集成电路

จี๋ เฉิง เตี้ยน ลู่

Jí chéng

diàn lù

integrated circuit

มัก ใช้คำย่อว่า IC และมักเรียกว่า ชิพ (chip) หรือ microchip เป็นการนำเอาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิก มาต่อรวมกันเข้ากับวงจรอิเล็กทรอนิก แล้วบรรจุอัดเข้าไปในแผ่นชิพ ซึ่งทำด้วยแผ่นซิลิกคอน หรือวัสดุอย่างอื่น

键盘

เจี้ยน ผาน

Jiàn pán

keyboard

แป้นพิมพ์

程序库

เฉิง ซวี่ คู่

Chéng xù kù

program library

ไลบรารี่ : ที่เก็บรวบรวมชุดคำสั่ง (program) ต่าง ๆ ซึ่งแปลไว้เป็นภาษาเครื่องเรียบร้อยแล้ว และเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เลย เราสามารถเรียกใช้ได้ในทันทีที่ต้องการ

连接

เหลียน เจีย

Lián jiē

linkage

การเชื่อมโยง

磁存储器

ฉือ ฉุน ฉู่ ชี่

Cí cún

chǔ

magnetic storage

อุปกรณ์ที่ใช้สารแม่เหล็กเป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล แต่ส่วนมากที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคย และใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันนั้นได้แก่ฮาร์ดดิสก์นั่นเอง

磁带

ฉือต้าย

 

Cí dài

magnetic tape

เทปแม่เหล็ก : หรือแถบบันทึกแม่เหล็ก แถบที่ทำด้วยพลาสติกฉาบออกไซด์ของโลหะ มีลักษณะคล้ายเทปหรือแถบบันทึกเสียง ม้วนอยู่บนวงล้อ มีหลายขนาด

矩阵

จวี่ เจิ้น

Jǔ zhèn

matrix

เมตริกซ์ : ในทางคอมพิวเตอร์เมตริกซ์ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดชุดของข้อมูล ลงในแบบฟอร์มที่เป็นตาราง ในฮาร์ดแวร์ เมตริกซ์ของจุดใช้ในการสร้างตัวอักษรบนจอภาพ และในการพิมพ์ชนิดที่เรียกว่า dotmatrix

微型计算机

เวย สิง จี้ ซ่วน จี

Wēi xíng

jì suàn jī

Micro computer

ไมโครคอมพิวเตอร์:  คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กแบบขนาดตั้งโต๊ะ (desktop computer) หรือขนาดเล็กกว่านั้น อาทิเช่น ขนาดสมุดบันทึก (notebook computer) และขนาดฝ่ามือ (palmtop computer)

监视器

เจียน ซื่อ ชี่

Jiān shì

monitor

จอคอมพิวเตอร์

毫微秒

เหา เวย เหมี่ยว

Háo wēi

miǎo

nanosecond

มักย่อว่า  ns มีค่าเท่ากับ 1/1,000,000,000 วินาที (หนึ่งส่วนล้านของหนึ่งวินาที)

网络

หว่าง รั่ว

wǎngluò

 

 

wǎng

network

ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค : การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ผ่านตัวกลาง (เช่น สายเคเบิ้ล) เพื่อให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถรับ-ส่งข้อมูล ตลอดจนการนำทรัพยากรมาใช้ร่วมกันได้

光符阅读机

กวาง ฝู เอวี้ย ตู๋ จี

Guāng fú yuè dú jī

Optical Mark Reader

เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง  OMR : หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices)

光扫描器

กวาง เส่า เหมียว ชี่

guāng

sǎo

miáoqì

optical scanner

เครื่องสแกน : เครื่องสแกนภาพโดยใช้แสง

输出

ซู ชู

shūchū

output

หน่วยแสดงผลลัพธ์ : หรือหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ อาจเป็นผลลัพธ์ที่ส่งไปยังจอภาพหรือพริ้นเตอร์ หรือเป็นผลลัพธ์ที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลในแผ่นดิสก์ หรือส่งไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ก็ได้

平板

ผิง ป่าน

Ping bǎn

panel

แผงหน้าปัด : แผงหน้าปัด ที่เต็มไปด้วยสวิตช์ไฟ และปุ่มต่าง ๆ ที่ควบคุมการทำงาน

参数

ชาน สู้

参量

ชานเลี่ยง

Cān shù

 

cān liàng

parameter

ตัวแปร พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด

外部设备

ว่าย ปู้ เซ่อ เป้ย

Wài bù

shè bèi

peripheral equipment

บริภัณฑ์รอบข้าง: อุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คุ้มประโยชน์ เช่น จอภาพ, เมาส์ เป็นต้น

个人计算机

เก้อเหยิน จี้ ซ่วนจี

Gè rén jì suàn jī

personal computer

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี)

打印机

ต่า อิ้น จี

Dǎyìn jī

printer

เครื่องพิมพ์, เครื่อง ปริ้นซ์

处理部件

ฉู หลี่ ปู้ เจี้ยน

Chǔ lǐ bù jiàn

processing unit

CPU : เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ หรือหน่วยประมวลผลกลาง ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ

程序

เฉิงซวี่

Chéng xù

program

โปรแกรม(คอมพิวเตอร์)

程序设计员

เฉิง ซวี่ เซ่อ จี้ เอวี๋ยน

Chéng xù shè jì

yuán

programmer

ผู้เขียนโปรแกรม : ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์

程序设计

เฉิง ซวี่ เซ่อ จี้

程序编制

เฉิง ซวี่ เปียน จื้อ

Chéng xù shè jì

Chéng xù biān zhì

 

program composition

เขียนโปรแกรม, การสร้างโปรแกรม

穿孔卡片

ชวน ขง ข่า เพี่ยน

chuān

kǒng kǎ piàn

punched card

บัตรเจาะรู: ใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติ งานของคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ ปัจจุบันล้าสมัยไปแล้ว

随机存取

สุ่ย จี ฉุน ฉวี่

Suí jī

cún qǔ

random access

RAM : เป็นการเข้าถึงข้อมูลโดยตรงวิธีหนึ่ง เป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถค้นหาแฟ้มข้อมูล และเข้าสู่สังกัดของข้อมูลโดยตรง

ตู๋

to read

อ่าน

记录

จี้ ลู่

jìlù

record, register

บันทึก

信号

ซิ่น เฮ่า

Xìn hào

signal

สัญญาณ: เครื่องหมาย

模拟

โหมว หนี

 

simulation

การเลียนแบบทางกายภาพของกระบวนการใดๆ หรือของวัตถุสิ่งของใดๆ โดยวิธีใช้โปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ตอบสนองต่อข้อมูลที่นำเข้าไปแล้วให้ เปลี่ยนแปลงสถานะหรือสภาวะไปตามข้อมูลนั้น ราวกับว่ามันได้เกิดขึ้นจริงๆ

软件

หย่วน เจี้ยน

软设备

หย่วน เซ่อ เป้ย

Ruǎn jiàn

 

Ruǎn shè

bèi

software

ซอฟต์แวร์:โปรแกรมคอมพิวเตอร์ , คำสั่งซึ่งสั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน

分类

เฟิน เล่ย

排序

ผาย ซวี่

Fēn lèi

 

Pái xù

sort

กระบวนการจัดเรียงลำดับข้อมูล :  ซึ่งเป็นชุดอยู่ในระเบียน ตามลำดับ เช่น ตามลำดับตัวเลข ตามลำดับตัวอักษร เป็นต้น

存储器

ฉุน ฉู่ ชี่

Cún chǔ

storage

คลังข้อมูล: ตัวบันทึกความจำในคอมพิวเตอร์

存储

ฉุน ฉู่

 

Cún chǔ

to store

เก็บข้อมูล

开关

กวานคาย

kāiguān

switch

สวิตช์: เครื่องปิด/เปิดไฟฟ้า

系统

ซี่ ถ่ง

xìtǒng

system

ระบบ

翻译程序

ฟานอี้ เฉิงซวี่

 

fānyì

chéngxù

translator

โปรแกรมแปล

更新

เกิงซิน

gēngxīn

update

อัพเดท : ทำให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ให้ทันสมัยขึ้น

 

แหล่งอ้างอิง
หมวดสังคมและวัฒนธรรม

泰国节基王朝:กษัตริย์ในราชวงศ์จักรี article
泰国寺庙:วัดในประเทศไทย article
世界节日大全:เทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ของโลก article
圣诞节:คริสต์มาส article
春节:ตรุษจีน article
情人节:วาเลนไทน์ article
医学:การแพทย์ article
疾病:โรคภัยไข้เจ็บ article
奥运会-体育:โอลิมปิก/ กีฬา article
汽车:รถยนต์ article
世界名车:ยี่ห้อรถยนต์ทั่วโลก article
飞机:เครื่องบิน article
报纸:หนังสือพิมพ์ article
法律:กฏหมาย article
学校里:ในโรงเรียน article
会议:การประชุุม article
教育:การศึกษา article
泰国大学名称รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
รายชื่อคณะและภาควิชา(สาขาวิชา)ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน article
宗教:ศาสนา article
中国重要的省:มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน article
曼谷各府县名称 รายชื่ออำเภอในจังหวัดกรุงเทพฯ article
泰国76府:ประเทศไทย 76 จังหวัด article
国家:ประเทศ article
亚洲国家首都 เมืองหลวงของประเทศในทวีปเอเชีย article
交通:คมนาคม article
农业:เกษตรกรรม articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/