ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


疾病:โรคภัยไข้เจ็บ article

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

疾病

จี๋ ปิ้ง

Jí bìng

Disease

โรค,โรคภัยไข้เจ็บ

贫血

ผิน เซวี่ย

Pín xuè

anemia, anaemia  

โลหิตจาง

心绞痛

ซิน เจี่ยว ท้ง

Xin jiăo tòng

angina pectoris 

หลอดเลือดหัวใจตีบตัน

阑尾炎

หลันเหว่ย แหยน

Lán wĕi yán

appendicitis 

ไส้ติ่งอักเสบ

关节炎

กวาน เจี๋ย แหยน

Guān jié yán

arthritis

ข้อต่ออักเสบ

支气管炎

จือ ชี่ กว่าน แหยน

Zhī qì guăn yán

bronchitis 

หลอดลมอักเสบ

อ๋าย

Ái

cancer

มะเร็ง

粘膜炎

เหนียน โม๋ แหยน

nián mó yán

catarrh 

โรคหวัดที่มีน้ำมูกไหลออกมามาก

 水痘

สุ่ยโต้ว

Shuĭ dòu

chicken pox, varicella 

อีสุกอีใส

 霍乱

หั่ว ร่วน

huòluàn

cholera 

อหิวาตกโรค

感冒

กั่นเม่า

伤风

ซางเฟิง

着凉

จ๋าว เหลียง

Gănmào

 

Shāngfēng

 

Zháo liáng

cold

ไข้หวัด/หวัด

糖尿病

ถังเนี่ยว ปิ้ง

Táng niào bìng

diabetes

โรคเบาหวาน

白喉

ป๋ายโหว

Bái hóu

diphtheria

โรคคอตีบ

 湿疹

ซือ เจิ่น

Shī zhĕn

eczema

ผิวหนังอักเสบ

癫痫

เตียน เสียน

Diān xián

epilepsy 

โรคลมบ้าหมู

丹毒

ตานตู๋

dāndú

erysipelas

โรคไฟลามทุ่ง

坏疽

ฮว้าย จวี

huàijū

gangrene

เนื้อที่ตายและเน่า

风疹

เฟิง เจิ่น

Fēng zhĕn

German measles, rubella  

หัดเยอรมัน

痛风

ท้ง เฟิง

Tòng fēng

gout 

โรคเกาต์

头痛

โถวเถิง

Tóu téng

headache 

ปวดหัว

偏瘫

เพียน ทัน

Piān tān

hemiplegia  

อัมพาตครึ่งซีก

黄疸

ฮว๋าง ต่าน

huángdăn

icterus, jaundice 

ดีซ่าน

消化不良

เซียวฮว้า ปู้ เหลียง

Xiāo huà bù liáng

indigestion 

อาหารย่อยไม่สมบูรณ์

流感

หลิวกั่น

Liú găn

influenza, flu  

ไข้หวัดใหญ่

精神病

จิง เสิน ปิ้ง

Jīng shén bìng

insanity

โรคประสาท

白血病

ป๋าย เซวี่ย ปิ้ง

Bái xuè bìng

leukemia  

ลูคีเมีย

疟疾

เนวี้ย จี๋

nüèjí

malaria

ไข้มาลาเรีย

营养不良

อิ๋ง หยาง ปู้ เหลียง

Yíng yáng bù liáng

malnutrition

ขาดสารอาหาร

马耳他热

หมา เอ่อ ทา เย้อ

波状热

โป จ้วง เย้อ

Mă ĕr tā rè

 

 

 

bō zhuàng rè

Malta fever  

โรคที่เกิดจากเชื้อ Brucella มีอาการไข้เป็นระลอก,ปวดศีรษะ,อ่อนเพลียและโลหิตจาง

 麻疹

หมา เจิ่น

Má zhĕn

measles

หัด

偏头痛

เพียน โถว ท้ง

Piān tóu tòng

migraine, splitting headache  

ไมเกรน

心肌梗塞

ซิน จี เกิ่ง เซ่อ

Xīn jī gĕng sè

miocardial infarction  

โรคหัวใจขาดเลือด

流行性腮腺炎

หลิว สิง ซิ่ง ไซ เสี้ยน แหยน

Liú xíng xìng sāixiàn yán

mumps

คางทูม

神经痛

เสิน จิ้ง ท้ง

Shén jīng tòng

neuralgia 

อาการปวดประสาท

神经衰弱

เสิน จิง ชุย ยั่ว

Shénjīng cuī ruò

neurasthenia

โรคประสาทที่มีอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง

麻痹

หมา ปี้

mábì

paralysis 

อัมพาต

腹膜炎

ฟู่ โม๋ แหยน

Fùmó yán

peritonitis 

เยื่อบุช่องท้องอักเสบ

咽炎

แยน แหยน

Yān yán

pharyngitis 

คอหอยอักเสบ

肺炎

เฝย แหยน

Féi yán

pneumonia 

ปอดบวม

脊髓灰质炎

จี๋ สุ่ย ฮุย จื้อ แหยน

Jĭsuĭ huī zhì yán

poliomyelitis 

โปลิโอ

 狂犬病

ขวาง เฉวี่ยน ปิ้ง

Kuáng quăn bìng

rabies 

โรคพิษสุนัขบ้า

 风湿病

เฟิง ซือ ปิ้ง

Fēng shī bìng

rheumatism

โรคไขข้ออักเสบ/โรคปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อ

佝偻病

โกว โหลว ปิ้ง

 Gōu lóu bìng

rickets, rachitis  

โรคกระดูกอ่อน/โรคหลังค่อม

疥疮

เจี้ย ชวง

jièchuāng

scabies, itch 

แผลจากหิดหรือกลากเกลื้อน

猩红热

ซิง หง เย้อ

Xīng hóng rè

scarlet fever 

ไข้อีดำอีแดง

坐骨神经痛

จั้ว กู่ เสิน จิง ท้ง

Zuò gŭ shén jīng tòng

sciatica

อาการปวดอย่างรุนแรงตามเส้นประสาท sciatic nerve มีอาการปวดที่หลังต้นขา

败血病

ป้าย เซวี่ย ปิ้ง

Bài xuè bìng

septicemia, septicaemia 

ภาวะโลหิตเป็นพิษ

窦炎

โต้ว แหยน

Dòu yán

sinusitis

โรคไซนัสอักเสบ

 天花

เทียน ฮวา

tiānhuā

smallpox

ฝีดาษ/ไข้ทรพิษ

晕厥

อวิน เจวี๋ย

Yūn jué

syncope 

โรควูบ/โรคหมดสติชั่ววูบ/สลบ/เป็นลม

梅毒

เหมย ตู๋

Méi dú

syphilis 

โรคซิฟิลิส

破伤风

โพ่ ซาง เฟิง

Pò shāng fēng

tetanus 

โรคบาดทะยัก

 血栓形成

เซวี่ย ซวน สิง เฉิง

Xuè shuān xíng chéng

thrombosis

โรคเส้นเลือดตีบ

斜颈

เสีย จิ้ง

xiéjìng

torticollis, stiff neck  

โรคคอแข็งเนื่องจากกล้ามเนื้อคอหด เกร็ง

结核病

เจี๋ย เหอ ปิ้ง

Jié hé bìng

tuberculosis

วัณโรค

หลิว

liú

tumour,tumor  

เนื้องอก

斑疹伤寒

ปาน เจิ่น ซาง เซ่อ

Bān zhĕn shāng sè

typhus

โรคไข้ราดสาดใหญ่

 荨麻疹

สวิน หมา เจิ่น

Xún mă zhĕn

urticaria, hives 

โรคลมพิษ

百日咳

ป่าย ยื้อ เขอ

Băi rì ké

whooping cough 

ไอกรน

黄热病

หวง เย้อ ปิ้ง

Huáng rè bìng

yellow fever  

ไข้เหลือง

带状疮疹

ต้าย จ้วง ชวง เจิ่น

Dài zhuàng chuāng zhĕn

zona, shingles  

โรคงูสวัด
หมวดสังคมและวัฒนธรรม

泰国节基王朝:กษัตริย์ในราชวงศ์จักรี article
泰国寺庙:วัดในประเทศไทย article
世界节日大全:เทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ของโลก article
圣诞节:คริสต์มาส article
春节:ตรุษจีน article
情人节:วาเลนไทน์ article
医学:การแพทย์ article
奥运会-体育:โอลิมปิก/ กีฬา article
电脑:คอมพิวเตอร์ article
汽车:รถยนต์ article
世界名车:ยี่ห้อรถยนต์ทั่วโลก article
飞机:เครื่องบิน article
报纸:หนังสือพิมพ์ article
法律:กฏหมาย article
学校里:ในโรงเรียน article
会议:การประชุุม article
教育:การศึกษา article
泰国大学名称รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
รายชื่อคณะและภาควิชา(สาขาวิชา)ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน article
宗教:ศาสนา article
中国重要的省:มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน article
曼谷各府县名称 รายชื่ออำเภอในจังหวัดกรุงเทพฯ article
泰国76府:ประเทศไทย 76 จังหวัด article
国家:ประเทศ article
亚洲国家首都 เมืองหลวงของประเทศในทวีปเอเชีย article
交通:คมนาคม article
农业:เกษตรกรรม article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151329)
avatar
lo

ใครไปจำหมดวะ

ผู้แสดงความคิดเห็น lo วันที่ตอบ 2013-02-21 15:16:24 IP : 202.183.178.34


ความคิดเห็นที่ 2 (176429)
avatar
ตึกกอ

 สาระน่ารู้ คับ         

ผู้แสดงความคิดเห็น ตึกกอ วันที่ตอบ 2018-05-31 10:53:36 IP : 49.48.99.60[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/