ReadyPlanet.com


คำศัพท์และประโยคสำหรับใช้สนทนาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาจีน
avatar
Ling


user image

ที่มา: How to Talk on the Phone in Mandarin Chinese

การสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาจีนอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว เพราะเมื่อไม่มีการเผชิญหน้ากัน ก็จะไม่สามารถเดาเนื้อความจากท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งได้
นอกจากนั้น ยังมีประโยคเฉพาะที่ใช้ในการโทรศัพท์ ซึ่งจะไม่ค่อยพบในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างคำศัพท์และประโยคสำหรับใช้สนทนาทางโทรศัพท์ด้วยภาษาจีน

1. การรับโทรศัพท์

• 喂 (wéi) - สวัสดี/Hello

จัดเป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการรับโทรศัพท์ด้วยภาษาจีน
อย่างไรก็ตาม 喂 (wéi) เอง ค่อนข้างจะไม่เป็นทางการเท่าไร หากต้องการให้เป็นทางการยิ่งขึ้น ก็อาจใช้ว่า “喂, 你好 (wéi nǐ hǎo)” แทน

2. ถามชื่อของผู้ที่โทรเข้ามา

• 请问是哪位 (qǐng wèn shì nǎ wèi)?- ไม่ทราบว่าใครโทรมา?
ประโยคนี้มีประโยชน์มากใช้เมื่อรับโทรศัพท์จากสายที่ไม่เคยรับมาก่อน หากจะพูดอย่างไม่ค่อยเป็นทางการ ก็อาจใช้ว่า “请问你是 (qǐng wèn nǐ shì)?”

เมื่อคุณต้องการบอกว่าคุณเป็นใคร ก็อาจพูดว่า "我是... (wǒ shì)" - "ผม/ฉัน...(ชื่อ)"
หากคุณรับโทรศัพท์ในนามของบริษัทหรือหน่วยงาน คุณอาจพูดว่า “这是 (zhè shì),” - "ที่นี่ คือ..."
ตัวอย่างเช่น “喂,你好,这是上海建筑公司 (wèi nǐ hǎo zhè shì shàng hǎi jiàn zhú gōng sī)" ซึ่งหมายถึง "สวัสดี(ครับ/ค่ะ) ที่นี่บริษัทเซี่ยงไฮ้ก่อสร้าง(ครับ/ค่ะ)"

• ... 在吗 (zài ma)? /...在不在 (zài bu zài)? - ...อยู่หรือไม่
ผู้ที่โทรเข้ามาอาจใช้ประโยคนี้ถามถึงใครในบ้านของคุณ ซึ่งคุณอาจตอบด้วย "他在/他不在 (tā zài/tā bú zài) - เขาอยู่/เขาไม่อยู่"

อย่างไรก็ตาม หากอีกฝ่ายหนึ่งโทรผิดเบอร์ คุณควรบอกว่า "你打错了(nǐ dǎ cuò le)" - "คุณโทรผิดเบอร์แล้ว"

3. ตัวอย่างประโยคที่มีประโยชน์
• 请再说一遍 (qǐng zài shuō yí biàn) - โปรดพูดอีกครั้ง
บางครั้งคุณอาจฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชัด ก็ใช้ประโยคข้างต้นขอให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดซ้ำอีกครั้ง ซึ่งหากต้องการให้สุภาพยิ่งขึ้น อาจพูดว่า “不好意思, 请再说一遍 (bù hǎo yì si)” ซึ่งหมายความว่า "ขอโทษ(ครับ/ค่ะ) กรุณาพูดอีกครั้ง"

• 等一下 (děng yí xià) - ถือสายรอสักครู่
ใช้ประโยคนี้เมื่อต้องการบอกให้อีกฝ่ายถือสายรอก่อน แต่ถ้าต้องการจะวางสายก่อนแล้วจะโทรกลับ ควรบอกว่า "我马上再打给你 (wǒ mǎ shàng zài dǎ gěi nǐ)" - เดี๋ยวจะโทรกลับ

• 需要留言吗 (xū yào liú yán ma)? - อยากฝากข้อความหรือไม่
เมื่อฟังข้อความจากอีกฝ่าย อาจจะยากที่จะจดข้อความได้ถูกต้องครบถ้วน ทางที่ดีก็ควรทวนข้อความที่จดให้อีกฝ่ายฟัง แล้วถามยืนยันว่า "对吗 (duì ma)" - ถูกต้องไหม

4. เมื่อจะวางสาย
• 我没别的事了 (wǒ méi bié de shì le) - ผมหมดเรื่อง/ธุระ(จะพูด)แล้ว
เมื่อคุณพูดธุระเสร็จแล้ว ก็ใช้ประโยคนี้เพื่อบอกอีกฝ่ายว่าคุณหมดเรื่องจะพูดแล้ว

• 我先挂了 (wǒ xiān guà le) - ผมวางสายก่อนนะ
วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปเพื่อจบการสนทนาทางโทรศัพท์

• 拜拜 (bái bái) - Bye bye
เป็นคำในภาษาจีนที่ใช้ทับศัพท์คำว่า "Bye bye" ในภาษาอังกฤษ

---------------------------

ลิงค์เพิ่มเติม

แชร์หนังสือ Hanyu_Jiaocheng -- e-book(pdf) + ไฟล์เสียง สำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือเรียนและไฟล์เสียงต้นฉบับ ที่ใช้เปิดสอนกันในห้องเรียนครับ

ทราบหรือไม่ ชาวจีนปรกติไม่ได้ทักทายกันด้วยคำว่า nǐ​hǎo บอกวิธีที่ชาวจีนทั่วไปใช้ทักทายกันในชีวิตประจำวัน

มาฝึกภาษาจีนด้วยซีรีย์จีนซับไทยกันเถอะ ช่วยตอบโจทย์ว่าเรียนภาษามาตั้งนาน ทำไมพูดไม่ค่อยคล่องผู้ตั้งกระทู้ Ling (fangsong000-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2018-12-31 06:34:17


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/