ReadyPlanet.com


อยากทราบเกี่ยวกับคำต้องห้ามและคำรื่นหูภาษาจีนอะค่ะ
avatar
Yi Ru


พวกคำ  委婉  กับ  禁忌  ว่ามีคำว่าอะไรบ้างอะคะ  หรือสามารถหาข้อมูลได้จากไหนบ้างค่ะ 

เช่นพวกหนังสือ  เวปไซค์อะไรอย่างนี้ค่ะ  ขอบคุณล่วงหน้านะคะผู้ตั้งกระทู้ Yi Ru :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-04 01:23:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3159650)
avatar
ผ่านมา

委婉语

 英文euphemism(委婉语)一词系源自希腊语。词头"eu-"的意思是"good"(好),词干"phemism"的意思是"speech"(言语),整个字面意义是"word of good omen"(吉言)或(好的说法)。一般认为,凡是表示禁忌或敏感事物的含蓄、迂回或动听的言词,均在委婉语之列。
 
 英语委婉语一般可分成两大类:传统委婉语(traditional euphemisms)和文体委婉语stylistic euphemisms。所谓传统委婉语亦称是与禁忌语密切相关的。象生、病、死、葬、性、裸、拉、撒等禁忌事物,如果直接表达,那就是禁忌语,给人的感觉是粗鄙,生硬,刺耳,无礼。反之,如果间接表达,这就是委婉语,给人的印象是典雅,含蓄,中听,有礼。所谓文体委婉语,亦称实际上是恭维话、溢美之词,与禁忌语并无关系。英、美人(尤其是当代美国人)在交际过程中,为了表示礼貌,为了避免刺激,或是为了争取合作,有时会采用夸饰的手法,对一些令人不快的事物以美言相称。
 
 英语委婉语的构成方法各种各样,丰富多彩。一般可分为下面几种类型:构词手段,拼写手段,词汇手段,语法手段和修辞手段等。
 
 (1)合词法(compounding)。如:gezudna(goes+under+“床下放”,即夜壶)。
 
 (2)反成法(backformation) 反成法是通过删除假想中的词缀来构成委婉词。由于这种构词法产词是不大,所以造出的词大多新颖别致,用来代替常见的敏感词,也能收到委婉的效果。如:bugle(盗窃,由burglar[夜盗]盗删去“词尾”而成,用以替代。
 
 (3)首字母组合法(acronym)首字母组合法是将禁忌词语或敏感词语的第一个字母抽出来拼合在一起借以掩饰。如:BM(bowel movement,大便)the Big C (癌症)
 
 (4)截短法(clipping)截短法是将一些词语斩头去尾以掩饰。如:gents(Gentlement"s Room)(男厕所)lav (lavatory,厕所)
 
 (5)曲读异拼法(phonetic distortion)曲读异拼法是有意将禁忌词语的发音略加变动,借以避讳。如:god, gosh(god 上帝)
 
 (6)压韵替代法(rhyming slang)压韵替代法是利用一些词语与禁忌词语押韵的特点来取而代之。如:sis, (piss 小便)
 
 (7)逆拼法(backslang)逆拼法是将一些禁忌或敏感的单词自后向前拼写,以便避讳。如:elly-bay(belly肚子)
 
 (8)首字母异拼法(respelling of initials)首字母异拼法是将一些禁忌或敏感单词的首字母按照发音拼写出来,效果委婉。如:dee(damn,该死)
 
 (9)标点符号法(punctuation)如:d--(damn该死的)son of a -- (son of a bitch,狗娘养的)
 
 (10)同义词替代法(synonyms)如:slim(苗条的,即skinny,皮包骨头)
 
 (11)借词法borrowing)一般认为,英语中的本族词-盎格鲁撒克逊词-多为平民百姓的口语词,不登大雅之堂。所以很多人,尤其是知识分子和学生都喜欢借用法语词或拉丁词来婉指那些令人尴尬的事物。如:lingerie(内衣 underwear)
 
 (12)模糊词语法(fuzzy words)。如:affair(事物,即桃色事件)
 
 (13)儿语法(nurseryism)借用儿童用语来充当委婉语。小孩子讲话天真无 邪,如果大人,尤其是中年人模仿儿语,有时效果是既委婉又幽默。如:pee-pee(小便)poo-poo(大便)
 
 (14)反面着笔法(negation)从相反的角度去表达那些令人不快的事物,效果有时会比正面直说婉转些。如:unwise(不聪明,即,愚蠢的)
 
 (15)比喻法(metaphorical transfer)根据禁忌事物的特点,将其描绘成具有相同特点的可以接受的事物。如:go to sleep forever(长眠,即die死去)
 
 (16)借代法(metonymical transfer)用整体来代替那些不便直言的局面。如:chest(胸部,即 breast乳房)
 
 (17)低调说法(understatement)如 一种明抑实扬、言轻义重的含蓄的说法,用来表达不愉快的事情时,效果委婉,听者易于接受。smelly (有味道,即stinking,发臭)
 
 (18)迂回说法(periphrasis)迂回说法是将不便直言的事物用转弯抹角的方式表达出来。其结果是短词长写,“短话长说”。如:adjustment downward(向下调整,即drop下跌)
 
 (19)首字母曲解法(reinterpretation of initials)首字母曲解法是有意对首字母词作出别的解释,效果不仅委婉,而且还带有幽默色彩。如:hot and cold (heroin and cocaine,海洛因可卡因合剂)
 
 以上这些方法,大体上都贯穿了两个原则:一是若即若离的原则,一是美好中听的原则。一般说来,委婉语有三个方面的作用。一是避免刺激,给人以安慰;二是消除粗俗,给人以文雅;三是摒弃陈腐,给人以新颖。善于委婉,这是心灵美、修养高的表现。
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ผ่านมา วันที่ตอบ 2010-03-04 13:33:59


ความคิดเห็นที่ 2 (3159653)
avatar
สวยที่สุดในปฐพี

เช่น ตาย คำรื่นหู คือ เสีย,ถึงแก่กรรม,ม่องเท่ง,ซี้,ไปสวรรค์,ไปสู่สงบ,ไปดีแล้ว เป็นต้น

ผู้แสดงความคิดเห็น สวยที่สุดในปฐพี วันที่ตอบ 2010-03-04 13:37:28


ความคิดเห็นที่ 3 (3159716)
avatar
Yi Ru

ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Yi Ru วันที่ตอบ 2010-03-04 16:36:00


ความคิดเห็นที่ 4 (3159758)
avatar
lovechinese

ตาย คำรื่นหู คือ เสีย,ถึงแก่กรรม,ม่องเท่ง,ซี้,ไปสวรรค์,ไปสู่สงบ,ไปดีแล้ว

去世,去天堂,过去了

ผู้แสดงความคิดเห็น lovechinese วันที่ตอบ 2010-03-04 20:08:03


ความคิดเห็นที่ 5 (3159842)
avatar
Yi Ru

ขอบคุณคร๊า เข้ามาตอบและให้ข้อมูลกันเยอะๆนะคร๊าาา

ผู้แสดงความคิดเห็น Yi Ru วันที่ตอบ 2010-03-05 02:57:13


ความคิดเห็นที่ 6 (4103291)
avatar
felllsaddd

 词缀 กับ 词跟คืออะไรและใช้ยังไง ยกตัวอย่างด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น felllsaddd วันที่ตอบ 2018-02-14 16:43:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/