ReadyPlanet.com
dot dot
dot
亲那般聪经 ชินบัญชร (ภาษาจีน)
dot
bullet亲那般聪经 พระคาถาชินบัญชร
dot
สมัครสมาชิกสำหรับพี่ ๆ น้อง ๆ ชาวจิ๋วฝูเต่า
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletจำหน่ายผ้าคลุมเบาะรถยนต์สำหรับสัตว์เลี้ยง
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
dot
主要内容: เนื้อหาหลักในเว็บไซด์
dot
bullet基础汉语: ภาษาจีนพื้นฐาน
bullet汉语教程: บทเรียนภาษาจีนพื้นฐาน
bullet外贸汉语口语:บทเรียนการพูดภาษาจีนธุรกิจ
bullet汉语语法:ไวยากรณ์จีน
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中英翻译:แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet中国经济:ดัชนีเศรษฐกิจ
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet电视剧:ดูทีวีจีน
bullet看电视剧练习汉语听力:ฝึกภาษาผ่านหนังจีนกับ..พี่อวี้ถัง
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
bulletสำนวนจีนที่ควรรูู้
dot
สมาชิกสถานศึกษา
dot
bulletรายนามสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซด์จิ๋วฝูเต่า
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.cecthai.com
bulletLove Chinese Club
bulletwww.all-chinese.com
bulletwww.joy2china.com
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา


http://www.k79exchange.com/
ผ้าคลุมเบาะรถยนต์สำหรับสุนัข  ผ้าใบกันเปื้อนสำหรับรถยนต์
เว็บไซด์วิชาการ
ผ้าปิดปาก


第三课 = 谢谢:บทที่ 3 ขอบคุณ article

 

 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 www.jiewfudao.com

第三课  谢谢

บทที่ 3   ขอบคุณ 

一、课文  kèwén   บทเรียน

(一)谢谢  xièxie (เซี่ยะเสี่ยะ)  ขอบคุณ

 

A:  进! qǐngjìn!        (ฉิ่งจิ้น)              เชิญเข้ามา

B: 的信。nǐ de xìn!   (หนี่ เตอ สิ้น)       จดหมายของเธอ

A: 谢!  xiè xie        (เซี่ยะ เสี่ยะ)        ขอบคุณ

B: 谢。    bú xiè.       (ปู๋เซี่ยะ)             ไม่ต้องขอบคุณ (ไม่เป็นไร)

 

 

(二)明天见  míngtiān jiàn (หมิงเทียน เจี้ยน) พรุ่งนี้เจอกัน

 

A: 去银行吗?

    nǐ qù yínháng ma?     

    หนี่ ชวี่ อิ๋นหัง มา

คุณไปธนาคารไหม

 

B: 去。去邮局。  

     bú qù.qù yóujú.        

    ปู๋ ชวี่  ชวี่ โหยว จวี๋

ไม่ไป  ไปที่ทำการไปรษณีย์

 

A: 天见!

    míngtiān jiàn!           

    หมิงเทียน เจี้ยน

พรุ่งนี้เจอกัน

 

B: 见。 

    míngtiān jiàn.  

    หมิงเทียน เจี้ยน 

    พรุ่งนี้เจอกัน

 

 二、生词   shēngcí   คำศัพท์

1.                       qǐng            (ฉิ่ง)            เชิญ / โปรด /กรุณา

ตัวอย่าง     请进                      请坐

                 qǐngjìn                    qǐngzuò

                  ฉิ่ง จิ้น                    ฉิ่ง จั้ว

เชิญเข้า                   เชิญนั่ง

 

2.             jìn               (จิ้น)            เข้า / เข้ามา

ตัวอย่าง     进来                      进去 

                 jìnlái                      jìnqù

                จิ้นหลาย                  จิ้นชวี่

เข้ามา                     เข้าไป

 

3.             de               (เตอะ)          ของ

ตัวอย่าง     你的信                   他的马

                  nǐ de xìn               tā de mǎ

                 หนี่ เตอะ สิ้น            ทา เตอะ หม่า

                 จดหมายของเธอ       ม้าของเค้า

 

4.             xìn               (สิ้น)            จดหมาย

ตัวอย่าง     寄信                       信封

                 jì xìn                      xìnfēng    

                 จี้ สิ้น                      สิ้นเฟิง

ส่งจดหมาย              ซองจดหมาย

 

5.    谢谢      xièxie        (เซี่ยะ เซี่ยะ)  ขอบคุณ

 

6.                           (ชวี่)           ไป

 

7.银行     yínháng       (อิ๋นหัง)                  ธนาคาร

 

8.邮局     yóujú                    (โหยว จวี๋)     ที่ทำการไปรษณีย์

   ตัวอย่าง  去邮局                   去银行

                 qù yóujú                 qù yínháng

                 ชวี่ โหยวจวี๋             ชวี่ อิ๋นหัง

ไปที่ทำการไปรษณีย์   ไปธนาคาร

 

9.明天    míngtiān      (หมิงเทียน)   พรุ่งนี้

ตัวอย่าง      明天我去银行。

                 míngtiān wǒ qù yínháng.

                 หมิงเทียน หว่อ ชวี่ อิ๋นหัง

พรุ่งนี้ฉันไปธนาคาร   

 

       明天哥哥去邮局。

       míngtiān gēge qù yóujú.

หมิงเทียน เกอ เกอะ ชวี่ โหยว จวี่

พรุ่งนี้พี่ชายไปที่ทำการไปรษณีย์

10.         jiàn              (เจี้ยน)          เห็น / พบ

 ตัวอย่าง     明天见                  再见 

míngtiān jiàn          zàijiàn

                หมิงเทียน เจี้ยน         ไจ้ เจี้ยน

พรุ่งนี้พบกัน              แล้วพบกันใหม่ / ลาก่อน

 

11.         liù                (ลิ่ว)             หก

 

12.                          (ชี)              เจ็ด

 

13.          jiǔ               (จิ่ว)             เก้า

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

          เป็นคำช่วยโครงสร้างหรือคำขยายนั้นเอง กล่าวง่าย ๆ การใช้   ในบทนี้คือ เจอที่ไหนให้แปลคำข้างหลัง ก่อนค่อยแปลข้างหน้า เช่น

ตัวอย่าง             信。  จดหมายของเธอ

ตัวอย่างประโยค

แปลไทยได้ว่า

เธอ

ของ

信。

จดหมาย

จดหมายของเธอ

       

ในกรณีที่เป็นบุคคลใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ หรือสถานที่ที่มีความใกล้ชิดจะ ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่านไทย

แปลไทย

我妈妈

wǒ māma

หว่อ มาหม่ะ

แม่(ของ)ฉัน

他爸爸

tā bàba

ทา ป้าป่ะ

พ่อ(ของ)เค้า

她哥哥

tā gēge

ทา เกอเก่อะ

พี่ชาย(ของ)หล่อน

你妹妹

nǐ mèimei

หนี่ เม่ยเหม่ย

น้องสาว(ของ)เธอ

我大学

wǒ dàxué

หว่อ ต้าเสวีย

มหาวิทยาลัย(ของ)ฉัน

我家

wǒ jiā

หว่อ เจียะ

บ้าน(ของ)ฉัน

แบบฝึกหัด

(一) 完成会话 เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์

 

A: nǐ hǎo!

B: _________!

A: nǐ de xìn.

B: _________!

A: bú xiè

 

A: nǐ qù yínháng ma?

B: bú ____, qù _______.

A: míngtiān jiàn.

B: míngtiān jiàn.

 

A: _______________?

B: bú qù, qù yóujú.

A: _____________.

B: míngtiān jiàn.

 

ดูเฉลย คลิ๊กนี้

 

แบบฝึกหัดสนทนาเพิ่มเติม

 

1. 感谢   ขอบคุณ

A: nǐhǎo! qǐngjìn.              สวัสดีครับ/ค่ะ เชิญเข้ามา

B: nǐ de xìn.                     จดหมายของเธอ

A: xièxie!                         ขอบคุณน่ะ

B: búxiè.                         ไม่ต้องขอบคุณหรอก

2. 询问   สอบถาม

 

A: nǐ qù yínháng ma?        เธอไปธนาคารไหม

 

B: búqù. qù yóujú.            ไม่ไป ไปที่ทำการไปรษณีย์

 

 

 

 

 

 

3. 告别   อำลา

 

A: míngtiān jiàn.                พรุ่งนี้พบกัน

 

B: míngtiān jiàn.                พรุ่งนี้พบกัน

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงจาก

·        汉语教程第一册(上)HANYU JIAOCHENG,杨寄洲主编

 http://www.biaoqing5.cn/katong/094292150278419.html

 
汉语基础:ภาษาจีนพื้นฐาน

第三十课 = 我来了两个多月了。บทที่ 30 ฉันมาได้สองเดือนกว่าแล้ว article
第二十九课 = 我都做对了。บทที่ 29 ฉันทำถูกทั้งหมด article
第二十八课 = 我吃了早饭就来了。บทที่ 28 ฉันกินข้าวเสร็จก็มาเลย article
第二十七课 = 玛丽哭了。บทที่ 27 แมรี่ร้องไห้แล้ว article
第二十六课 = 田芳去哪儿了?บทที่ 26 เถียนฟางไปไหนแล้ว article
第二十五课 = 他学得很好 บทที่ 25 เค้าเรียนได้ดีมาก article
第二十四课 = 我想学太极拳บทที่ 24 ฉันอยากเรียนไท้เก็ก article
第二十三课 = 学校里边有邮局吗?บทที่ 23ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์มั้ย article
第二十二课 = 我打算请老师教我京剧 บทที่ 22 ฉันคิดไว้ว่าจะเชิญอาจารย์มาสอนฉันเล่นงิ้ว article
第二十一课 = 我们明天七点一刻出发:บทที่ 21 พวกเราพรุ่งนี้ 7 โมง 15 นาทีออกเดินทาง article
第二十课 = 祝你生日快乐:บทที่ 20 สุขสันต์วันเกิด article
第十九课 = 可以试试吗?:บทที่ 19 ลองได้มั้ย article
第十八课 = 我去邮局寄包裹:บทที่ 18 ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ article
第十七课 = 他在做什么呢?:บทที่ 17 เค้ากำลังทำอะไรอยู่ article
第十六课 = 你常去图书馆吗?:บทที่ 16 เธอไปห้องสมุดบ่อยหรือ article
第十五课 = 这个箱子很重:บทที่ 15 กล่องใบนี้หนักมาก article
第十四课 = 你在哪儿学习:บทที่ 14 คุณเรียนที่ไหน article
第十三课 = 我们都是留学生:บทที่ 13 พวกเราล้วนเป็นนักเรียนต่างชาติ article
第十二课 = 您身体好吗?:บทที่ 12 สุขภาพคุณดีมั้ย article
第十一课 他住哪儿บทที่ 11 เค้าพักอยู่ที่ไหน article
第十课 = 我换人民币: บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน article
第九课 苹果一斤多少钱บทที่ 9 แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ article
第八课 = 你吃什么?:บทที่ 8 เธอกินอะไร article
第七课 我学习汉语 บทที่ 7 ฉันเรียนภาษาจีน article
第六课 这是王老师 บทที่ 6 นี้คืออาจารย์หวัง article
第五课 这是什么书? บทที่ 5 นี้คือหนังสืออะไร article
第四课 = 你去哪儿?:บทที่ 4 เธอไปไหน article
第二课 = 汉语不太难:บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยาก article
第一课 = 你好:บทที่ 1 สวัสดี article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (133603)

บทที 3 ของจา เป็น ming tian jian

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จา (natthayaja-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-05 15:21:10


ความคิดเห็นที่ 2 (134680)

 

โค-ตะ-ระ  ยากเลยอะ

ทัมงัยดี

อ่านมะค่อยออก

555+++

เด็กศิลป์-จีน  กาญจนา 

ผู้แสดงความคิดเห็น ManG วันที่ตอบ 2010-06-02 09:49:20


ความคิดเห็นที่ 3 (134681)

I  don't No!

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Gu Ni D BWT วันที่ตอบ 2010-06-02 09:56:33


ความคิดเห็นที่ 4 (134682)

รักเด็กกาญจนา4/2

ผู้แสดงความคิดเห็น aot วันที่ตอบ 2010-06-02 10:08:57


ความคิดเห็นที่ 5 (135286)

 

你好 ni hao a

wo jiao chen bai lan wo shi zhong guo ren

xian zai zai tai guo wo de dian nao mei you han zi

wo 18 sui I 18 year a go

you shen me wen wo a   e-mail saosao1623@windowslive.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น chen chen วันที่ตอบ 2010-07-18 14:28:57


ความคิดเห็นที่ 6 (137115)

เซี่ยะ เซี่ยะ เหิ่น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น yurita วันที่ตอบ 2010-12-19 10:34:48


ความคิดเห็นที่ 7 (137244)

ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆ นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ariel วันที่ตอบ 2011-01-29 21:08:59


ความคิดเห็นที่ 8 (137310)

ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น MtoM วันที่ตอบ 2011-02-15 11:18:13


ความคิดเห็นที่ 9 (137311)

ลืมบอกไปค่ะว่า  ในตัวอย่างข้อสุดท้าย  บ้านของท่าน  ต้องอ่านว่า หนิน เจียะ  ไม่ใช่ หว่อ เจียะ มั้งคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น MtoM วันที่ตอบ 2011-02-15 11:24:31


ความคิดเห็นที่ 10 (137312)

สวัสดีค่ะ

     พี่จิ๋วแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่พี่จิ๋วขอเปลี่ยนตรงอักอักษรจีนและคำแปลไทยเป็น หว่อ ให้หมดค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่จิ๋ว วันที่ตอบ 2011-02-15 12:04:29


ความคิดเห็นที่ 11 (150548)

ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆค่ะ Www.68 Need Cash Now.Com

ผู้แสดงความคิดเห็น อาราเล่ วันที่ตอบ 2012-02-11 02:45:48


ความคิดเห็นที่ 12 (151117)

谢谢吧!


ผู้แสดงความคิดเห็น pattapon janareewong (kamaperato-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-09-10 20:09:23[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/