ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


职业词汇:คำศัพท์ประเภทงาน article

 

ปรับปรุงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553 www.jiewfudao.com

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

劳工部

เหล่ากงปู้

Láo gōng bù

Department of Labor (DOL)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

劳务市场

เหล่าอู้ซื่อฉ่าง

Láowù shì

chǎng

labour market

ตลาดแรงงาน

季节工作

จี้เจี๋ย กงจั้ว

Jì jié gōngzuò

seasonal work

งานตามช่วงเทศกาล

计件工作

จี้เจี้ยน กงจั้ว

Jì jiàn gōngzuò

Piecework

งานที่ให้ค่าจ้างตามจำนวนของที่ทำได้, งานเหมา

联合工作

เหลียน เหอ กงจั้ว

Lián hé gōngzuò

teamwork

การทำงานเป็นทีม, การทำงานร่วมกัน

换班工作

ฮว่าน ปาน กงจั้ว

Huàn bān gōngzuò

shift work

งานที่ต้องเปลี่ยนเวรยาม

车间

เชอ เจียน

Chē jiān

workshop

ห้องทำงานในโรงงาน

手艺

โส่วอี้

Shǒu yì

 

handicrafts

หัตถกรรม : ฝีมือด้านการช่าง

职务

จื๋อ อู้

Zhí wù

profession

อาชีพ

工作

กงจั้ว

Gōng zuò

work, job

งาน

位置

เว่ยจื้อ

Wèi zhì

position

ตำแหน่ง

空额

ค่ง เอ๋อ

kòng é

vacancy

ตำแหน่งว่าง

求职

ฉิวจื๋อ

找工作

จ่าว กงจั้ว

qiú zhí

 

zhǎo gōngzuò

to apply for a job

หางาน

雇用

กู ยง

Gù yòng

to engage, to employ

ว่าจ้าง

劳务合同

เหลาอู้ เหอถง

Láowù hétong

work contract

สัญญาจ้างงาน

职业病

จื๋อ เย้ ปิ้ง

Zhí yè bìng

occupational disease

โรคที่เกิดจากสภาพของงานที่ทำ,โรคที่เกิดจากอันตรายของอาชีพ

职业指导

จื๋อ เย้ จื๋อ เต่า

Zhí yè zhǐdǎo

vocational guidance

การแนะแนววิชาชีพ

职业训练

จื๋อ เย้ สวิน เลี่ยน

Zhí yè xùn liàn

vocational training

การฝึกอบรมวิชาชีพ

假期

เจี้ย ชี

Jià qī

holidays, holiday, vacation

วันหยุด

接待员

เจียต้าย เอวี๋ยน

Jiē dài

yuán

receptionist

พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

打字员

ต่าจื้อ เอวี๋ยน

Dǎ zì yuán

typist

เสมียนพิมพ์ดีด,พนักงานพิมพ์ดีด

电脑操作员

เตี้ยน เหนา เฉา จั้ว เอวี๋ยน

Diàn nǎo

Cāo zuò yuán

computer operator

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

速记员

สู้จี้ เอวี๋ยน

Sù jì yuán

stenographer

นักชวเลข

电话接线员

เตี้ยน ฮว้า เจีย เสี้ยน เอวี๋ยน

Diànhuà jiē xiàn

yuán

phone operator

พนักงานรับโทรศัพท์

电脑程序员

เตี้ยน เหนา เฉิง ซวี่ เอวี๋ยน

Diàn nǎo

chéng xù yuán

programmer

โปรแกรมเมอร์

系统分析员

ซี่ ถ่ง เฟิน ซี เอวี๋ยน

Xìtǒng fēnxī

yuán

system analyst

นักวิเคราะห์ระบบ

女记事员

นวี่ จี้ ซื่อ เอวี๋ยน

Nǚ jì shì yuán

office girl

สาวออฟฟิศ

公务员

กงอู้เอวี๋ยน

Gōng wù yuán

public servants

ข้าราชการ

绘图员

ฮุ่ย ถู เอวี๋ยน

Huì tú yuán

draftsman

พนักงานเขียนแบบ

汇稿员

ฮุ่ย เก่า เอวี๋ยน

Huì gǎo yuán

illustrator

ผู้วาดภาพประกอบในหนังสือหรือนิตยสาร: คนวาดรูปประกอบ

驾驶员

เจี้ย สื่อ เอวี๋ยน

Jià shǐ yuán

Driving member

พนักงานขับขี่ (เครื่องบิน,เรือ,รถยนต์เป็นต้น)

出版人员

ชู ป่าน เหยิน เอวี๋ยน

Chū bǎn rén yuán

publisher

พนักงานในสำนักพิมพ์

美术设计员

เหม่ย สู้ เซ่อ จี้ เอวี้ยน

Měi shù shè jì

yuán

graphic designer

นักกราฟฟิกดีไซน์

送报员

ซ่ง เป้า เอวี๋ยน

Song bào yuán

delivery boy

พนักงานส่งหนังสือพิมพ์

秘书

มี่ ซู

Mì shū

secretary

เลขานุการ

警察

จิ่งฉา

Jǐng chá

policeman

ตำรวจ

记者

จี้ เจอะ

Jì zhě

journalist

นักข่าว

编辑

เปียน จี๋

Biān jí

editor

บรรณาธิการ

通译者

ทง อี้ เจอะ

Tōng yì zhě

interpreter

ผู้แปลความ

导演

เต๋า แหยน

Dǎo yǎn

director

ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์

星探

ซิงท่าน

Xīng tàn

talent scout

แมวมอง : ผู้ระดมคนมีความสามารถดีเด่นในอาชีพหนึ่งๆ ผู้ค้นหาบุคคลที่มีความสามารถพิเศษออกมา

男演员

หนาน แหย่น เอวี๋ยน

Nán yǎn yuán

actor

นักแสดงชาย

女演员

นวี่ แหย่น เอวี๋ยน

Nǚ yǎn yuán

actress

นักแสดงหญิง

摄影师

เซ่อ อิ่ง ซือ

Shè yǐng shī

photographer

ช่างภาพ,

ตากล้อง

学者

เสวีย เจอะ

Xué zhě

scholar

นักวิชาการ: นักการศึกษา

翻译家

ฟานอี้เจีย

Fān yì jiā

translator

ผู้แปล,ล่าม,นักแปล

小说家

เสี่ยว ซัว เจีย

Xiǎo shuō jiā

novelist

ผู้ประพันธ์, ผู้แต่งนวนิยาย,นักเขียนนิยาย

剧作家

จวี้ จั้ว เจีย

Jù zuò jiā

playwright

ผู้เขียนบท,นักเขียนบทละคร

语言学家

อวี่ แหยน เสวีย เจีย

Yǔ yán xué iā

linguist

นักภาษา

ศาสตร์: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์

植物学家

จื๋อ อู้ เสวีย เจีย

Zhí wù xué jiā

botanist

นักพฤกษศาสตร์

经济学家

จิง จี้ เสวีย เจีย

Jīng jì xué jiā

economist

นักเศรษฐศาสตร์

化学家

ฮว้า เสวีย เจีย

Huà xué jiā

chemist

นักเคมี

科学家

เคอ เสวีย เจีย

Kē xué jiā

scientist

นักวิทยา

ศาสตร์

哲学家

เจ๋อ เสวีย เจีย

Zhé xué jiā

philosopher

นักปราชญ์: นักปรัชญา

政治学家

เจิ้ง จื้อ เสวีย เจีย

Zhèng zhì xué

jiā

politician

นักการเมือง

物理学家

อู้หลี่ เสวีย เจีย

Wù lǐxuéjiā

physicist

นักฟิสิกส์

人类学家

เหยิน เล่ย

เสวีย เจีย

Rén lèi xué jiā

anthropologist

นักมานุษยวิทยา

考古学家

เขา กู่ เสวีย เจีย

Kǎo gǔ xuéjiā

archaeologist

นักโบราณคดี

地质学家

ตี้ จื้อ เสวีย เจีย

Dì zhì xuéjiā

geologist

นักธรณีวิทยา

民俗学家

หมิน สู เสวีย เจีย

Mín sú xuéjiā

expert on folklore

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน

数学家

สู้ เสวีย เจีย

Shù xué jiā

mathematician

นักคณิตศาสตร์

生物学家

เซิง อู้ เสวีย เจีย

Shēngwù xuéjiā

biologist

นักชีววิทยา

动物学家

ต้งอู้ เสวีย เจีย

Dòngwù xuéjiā

zoologist

นักสัตววิทยา

统计学家

ถ่ง จี้ เสวีย เจีย

Tǒngjì xuéjiā

statistician

นักสถิติ,ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ

生理学家

เซิง หลี่ เสวีย เจีย

Shēng lǐxuéjiā

physiologist

นักสรีรศาสตร์, นักสรีรวิทยา

艺术家

อี้สู้ เจีย

 

Yì shù jiā

artist

นักศิลปะ,

ช่างฝีมือ

画家

ฮว้า เจีย

Huà jiā

painter

จิตรกร: ช่างวาด, ช่างเขียน

音乐家

อิน เอวี้ย เจีย

Yīnyuè jiā

musician

นักดนตรี

作曲家

จั้ว ฉวี่ เจีย

Zuò qǔ jiā

composer

นักแต่งเพลง

歌唱家

เกอ ช่าง เจีย

Gē chàng jiā

singer

นักร้อง

设计家

เซ่อ จี้ เจีย

Shè jì jiā

 

 

designer

นักออกแบบ

雕刻家

เตียว เค่อ เจีย

Diāo kè jiā

sculptor

ช่างแกะสลัก: ประติมากร, คนแกะสลัก

服装设计师

ฝูจวง เซ่อ จี้ ซือ

Fú zhuāng

shè jì shī

designer

นักออกแบบเสื้อผ้า, ดีไซน์เนอร์

 

女装裁剪师

นวี่ จวง ฉาง ฉาย เจี่ยน ซือ

Nǚ zhuāng

cáng cái jiǎnshī

dressmaker

ช่างตัดเสื้อหญิง

裁缝师

ฉาย เฝิง ซือ

Cái féng shī

sewer

ช่างเย็บ

美容师

เหม่ย หยง ซือ

Měi róng shī

beautician

ช่างเสริมสวย

模特

โหมว เท่อ

Mó tè

model

นางแบบ

芭蕾舞星

ปา เหลย อู่ ซิง

Bā lěi wǔxīng

ballerina

นักเต้นบัลเลต์

刑警

สิงจิ่ง

Xíng jǐng

detective

นับสืบ

警察局长

จิ่งฉา จวี๋ จ่าง

Jǐng chá

Jú zhǎng

chief of police

อธิบดีกรมตำรวจ

出租车司机

ชู จู เชอ ซือ จี

 

Chū zū chē sī jī

taxi driver

คนขับแท็กซี่

店员

เตี้ยน เอวี๋ยน

Diàn yuán

clerk

เสมียน

邮差

โหยว ชาย

Yóu chāi

mailman

คนส่งไปรษณีย์

报童

เป้าถง

Bào tóng

newspaper boy

เด็กส่งหนังสือพิมพ์

擦鞋童

ชา เสีย ถง

Cā xié tóng

bootblack

เด็กขัดรองเท้า

诗人

ซือเหยิน

Shī rén

poet

นักกวี

撰稿人

จ้วน เก่า เหยิน

Zhuàn gǎo rén

copywriter

คนเขียนต้นฉบับ

制片人

จื้อ เพียน เหยิน

Zhì piàn rén

producer

ผู้อำนวยการสร้างหนัง,ผู้อำนวยการผลิต

新闻评论人

ซินเหวิน ผิงลุ่น เหยิน

Xīnwén pínglùn

rén

newscaster

ผู้ประกาศข่าว

送奶人

ซ่ง หน่าย เหยิน

Song nǎi rén

milkman

คนส่งนม

商人

ซางเหยิน

Shāng rén

merchant

พ่อค้า

卖花人

ม่าย ฮวา เหยิน

Mài huā rén

florist

คนขายดอกไม้

面包师

เมี่ยน เปา ซือ

Miàn bāo shī

baker

คนทำขนมปัง: คนขายขนมปัง

菜贩

ช่าย ฟ้าน

Cài fàn

greengrocer

คนขายผักและผลไม้

鱼贩

อวี๋ ฟ่าน

Yú fàn

fishmonger

คนขายปลา

肉贩

โย่ว ฟ้าน

Ròu fàn

butcher

คนขายเนื้อ

鞋匠

เสีย เจี้ยง

Xié jiàng

shoemaker

คนทำรองเท้า

空中小姐

คง จง เสียว เจี่ย

Kōng zhōng

Xiǎo jiě

Stewardess, Air-hostess

บริกรหญิงบนเครื่องบิน, แอร์โฮสเตรส

车掌

เชอ จ่าง

Chē zhǎng

conductor

กระเป๋ารถเมล์

站长

จ้านจ่าง

Zhàn zhǎng

station agent

เจ้าหน้าที่สถานี(รถไฟ,รถโดยสาร)

行李夫

สิง หลี่ ฟู

Xíng li fū

porter

พนักงานยกกระเป๋า

汽车修理师

ชี่ เชอ ซิว หลี่ ซือ

Qì chē xiū lǐ shī

car mechanic

ช่างซ่อมเครื่องยนต์

建筑师

เจี้ยน จู้ ซือ

Jiàn zhù shī

architect

สถาปนิก

城市设计师

เฉิง ซื่อ เซ่อ จี้ ซือ

Chéng shìshè

jì shī

civil planner

นักออกแบบผังเมือง

土木技师

ถู่ มู่ จี้ ซือ

Tǔmù jì shī

civil engineer

วิศวกรโยธา

药剂师

เย้า จี้ ซือ

Yào jì shī

pharmacist

เภสัชกร

导游

เต่าโหยว

Dǎo yóu

guide

มัคคุเทศก์, ไกด์

加油工

เจีย โหยว กง

Jiā yóu gōng

oil supplier

พนักงานเติมน้ำมัน,

เด็กปั้ม

牙科医生

หยา เคอ อี เซิง

Yá kē yī shēng

dentist

ทันตแพทย์

监工

เจียน กง

Jiān gōng

supervisor

ผู้ควบคุมดูแล,ซุปเปอร์ไวเซอร์

工头

กง โถว

Gōng tóu

forman

โฟร์แมน

医生

อี เซิง

 

 

Yī shēng

doctor

หมอ, แพทย์

护士

ฮู่ซือ

Hù shi

nurse

พยาบาล

老师

เหล่าซือ

Lǎo shī

teacher

อาจารย์, ครู

 

อ้างอิงจาก

 
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน

คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
求職成功的秘訣 6 เคล็ดลับการสมัครงานสไตล์พี่จิ๋ว article
求职信: จดหมายสมัครงาน article
面试自我介绍:การแนะนำตนเองขณะสัมภาษณ์งาน article
中文个人简历 : โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน article
求职登记表 ตารางลงทะเบียนสมัครงานภาษาจีน(บริษัทให้ผู้สมัครกรอก) article
面试常见问题 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาจีนที่พบบ่อย 2 article
面试常问问题: คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน article
空姐面试问题 คำถามสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตรส) article
跟老板辞职的九句话: 9 ประโยค “ขอลาออก” article
求职词汇:คำศัพท์เกี่ยวกับสมัครงานที่ควรรู้ article
คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
学院与学系分类词汇รายชื่อคณะและภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา article
泰国大学名称:คำศัพท์ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151039)
avatar
Novice Ada

Tanks so much

ผู้แสดงความคิดเห็น Novice Ada (Dakhamphadith555-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-26 14:37:14 IP : 103.1.30.174


ความคิดเห็นที่ 2 (151913)
avatar
araban

 แจ่มมาก

 

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น araban วันที่ตอบ 2015-06-20 18:30:25 IP : 107.6.113.83


ความคิดเห็นที่ 3 (151967)
avatar
โอเล่

 คนร้อนชอบจีคลับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โอเล่ วันที่ตอบ 2015-08-28 19:36:46 IP : 176.67.84.161[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/