ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 3


第三十一课 : 我比你更喜欢音乐。บทที่ 31 : ฉันชอบดนตรียิ่งกว่าเธอarticle

คำศัพท์: 这几年、变化、还、还在、暑假、比、更、人口、城市、最、最多、增加、建筑、过去、漂亮、变、变得、变成、冬天、暖和、不一定、可是、屋子、暖气、天气预报、高、有多高、气温、好几、度、感觉、家庭、旅馆、饭店、迷、音乐迷、歌迷、迷路、是一个、光、也许、古典、古典音乐、现代音乐、现代、世界名曲、世界、名曲、民歌、流行歌曲、流行、歌曲、年轻人、那么、歌词、有些、遥远、在那、得多、季节、冬季、春天、春季、夏天、夏季、秋天、秋季、雨季、零下、下降、上升、摄氏、华氏

ไวยากรณ์: - ความแตกต่างระหว่าง “感觉” กับ “觉得”

- ความแตกต่างระหว่าง旅馆、宾馆、酒店 、饭店 และ 客栈
- สำนวนการพูด 怎么说呢?

- ทบทวน 还是 และ 还  
- 比较句 ประโยคเปรียบเทียบ

- การเปรียบเทียบโดยใช้  比
- โครงสร้างการใช้ 有 และ 没有 ในการเปรียบเทียบ

- การใช้ 更 และ 最
- 数量补语  คำเสริมจำนวน

- 感叹句 ประโยคอุทาน

โครงสร้าง : - 还在 + สถานที่ / 还在 + กริยา

- 也许..也许..

- 有些..有些..

- 比..得多

- 还是...吧

- 还(是)..的

- A 比 B + คำคุณศัพท์ / B 没有 A + คำคุณศัพท์

- A 有 B + (这么/那么)+ คำคุณศัพท์

- A 没(有) B + (这么/那么)+ คำคุณศัพท์

- 比..更..

- A 比 B + คำคุณศัพท์ + คำเสริมบอกจำนวน

- 太/真 + คำคุณศัพท์

- 好/多 + คำคุณศัพท์ ..啊!

 

第三十二课 : 我们那儿的冬天跟北京一样冷。บทที่ 32 : ฤดูหนาวที่นั้นของเราหนาวเหมือนกับปักกิ่งarticle

คำศัพท์: 国家、一样、时差、夜里、季节、热、气候、冷、刮风、刮大风、风、下雪、雪、下雨、分、做准备、听写、出去、打算、周末、历史、产生、兴趣、画册、相片本、研究、只是、不只是、老的、新的、一切、开放、改革、改革开放、好了、也是、价格、价钱、最近、也会、当然、早


ไวยากรณ์: - แตกต่างกันระหว่าง “开放” และ “开”

- ความแตกต่างกันระหว่าง “当然” และ “一定”

- 比较句(ประโยคเปรียบเทียบ) :跟...一样/不一样  

โครงสร้าง: - 跟..一样/ 不一样

- 夜里..点

- 不但..而且..

- 考了..分

- 只考了..分

- 得了..分

- 只得了..分

- 没(有)..好

- 还没(有)..好

- 对.. 产生兴趣 / 对..产生了兴趣

- 对..感兴趣 / 对有兴趣  
- 对..的一切都很感兴趣

- 只是...而已

- 到..去.. / 到..去看看

- 也会..

- โครงสร้างเปรียบเทียบ “A 跟 B 不一样” แสดงถึงผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน

 

第三十三课 : 冬天快要到了。บทที่ 33 : ฤดูหนาวใกล้จะมาถึงแล้วarticle

คำศัพท์: 爱、滑冰、滑雪、家乡、有名、风景、区、风景区、尤其、尤其是、凉快、避暑、避暑胜地、人家、经营、发财、靠、靠近、树叶、树、叶、红叶、落、捡、着急、别着急、别急、不要着急、着什么急、表、手表、坏、哎呀、停、电池、没电、充电、快、很快就、迟到、再不快点儿、好事、做好事、坏事、做坏事、母亲、父亲、父母、结婚、离婚、分手、未婚夫、未婚妻、来信、这样、这样的你、也会这样、那样、将来、到、这么说、参加工作、手表、跑表、壁钟、闹钟、沙钟、台钟、表带、着呢
 

ไวยากรณ์: - คำช่วยน้ำเสียง “了”

- 动作即将发生:การกระทำ สถานการณ์ และสภาพการณ์ กำลังจะเกิดขึ้น

- 状语与结构助词“地”:บทขยายกริยากับโครงสร้างคำช่วย “地”

- 无主语句:动词+名词 ประโยคไม่มีประธาน: คำกริยา+คำนาม 

โครงสร้าง : - 靠..近
- 从..到 / 到..去/ 到..来

- 还..着呢
- 在+ สถานที่ + คำกริยา + 着呢 - 在+ คำกริยา + 着呢

- 正..着呢 / 正在.. 着呢

- 都..了

- 应该..了  

- 不..了

- 要..了

- 就要..了

- 这么快就要..了

- 快..了

-  快要..了 

 
第三十四课 : 快上来吧,要开车了。บทที่ 34 : รีบขึ้นมาเถอะ รถจะออกแล้วarticle

คำศัพท์ : 正好、正好要、来得正好、开会、开完会、教学、研讨、研讨会、开研讨会、经过、向、送、捎、捎来、稍去、取、过去、过来、忙不过来、那好、门口、家门口、辛苦、辛苦了、麻烦、找麻烦、趟、爱人、办事、办点儿事、马上、马上就、慢、展览馆、展览、同学、同学们、上来、开车、照相机、照相、座位、注意、请注意、出土、文物、大约、大约一下、准时、要求、..的要求、有什么要求、没有什么要求、没有什么特别要求、声、一声、清楚、想清楚、师傅、大使馆、大使、记住、台湾、香港、赵

ไวยากรณ์: - ความแตกต่างระหว่าง 来กับ 过来 (กรณีแปลว่า “มา”)

- ความแตกต่างระหว่าง 大约 、大概 และ 左右

- 趋向补语 บทเสริมบอกทิศทางของกริยา : คำกริยา(动)+ 来/去  

โครงสร้าง: - 向..问好

- คน + 送 + คน + กรรม (สิ่งของ)

-  买..送..

- 给...送去

- 走...过去  

- คำกริยา + 过去

- กริยา/คุณศัพท์ + 得过来 - กริยา/คุณศัพท์ + 不过来

- 对..有什么要求

-跟..说一声

- 就要..了

- 不是..吗?

- 小 + แซ่

- คำกริยา+ 来/去

- คำกริยา+กรรม(สถานที่/ที่อยู่อาศัย)+来/去 - กริยา + 了+  กรรม + 来 /  กริยา +来了+  กรรม  = 了..来 และ 来了 แปลว่า “มา”

- กริยา +来/去 แปลว่า..มา/ไป

 

第三十五课 : 我听过钢琴协奏曲《黄河》。บทที่ 35 : ฉันเคยฟังเปียโนคอนแชร์โตบทเพลง《หวงเหอ》article

คำศัพท์: 经历、经历过、得过、住院、住过院、真不错、中医、苦、中成药、甜、药方、开药方、摸、摸脉、摸一摸脉、按摩、针灸、方法、治、治病、打针、扎针、细、曾经、曾经过、好、好多、烤、烤鸭、北京烤鸭、烤串、烤猪肉串、烤鸡肉串、第、第一页、第一次、第一个星期、中餐、中餐馆、中餐店、什么的、白薯、烤白薯、糖、糖葫芦、亲、亲眼、亲口、亲手、亲耳、钢琴、家、钢琴家、演奏、极了、小提琴、曲、协奏曲、好听、还、完、嘛、干嘛、哪些、哈尔滨、海南岛、泰山、西安、敦煌、颐和园、故宫、长城、黄河、梁祝

 

ไวยากรณ์ :การแสดงถึงสิ่งที่ประสบมาและประสบการณ์ คำกริยา()+ 

 

-  动量补语:บทเสริมประเภทแสดงจำนวน ปริมาณ หรือจำนวนครั้งของการกระทำ

 

-  เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 次 และ 遍

-  เปรียบเทียบ  และ 

 

-  โครงสร้าง : คำกริยา + 过/了 + 动量补语dòngliàng bǔyǔ

 

-  โครงสร้าง :一点儿也没(有)/不...

 

 

 

第三十六课:我是跟旅游团一起来的。บทที่ 36 : ฉันมาด้วยกันกับคณะทัวร์article

คำศัพท์ : 前天、后天、旅游团、导游、还在、研究生、研究生硕士、硕士研究生、硕士、打工、旅行社、假期、利用、组织、老板、需要、资料、收集、一..就、一..也、陪..来、安排、希望、帮、帮助、铁路、风光、自然风光、商量、故乡、自由、活动、自由活动、自由活动时间、互相、互相帮助、老外、呀、鼻子、头发、眼睛、声调、还真不错、马马虎虎、孔子、丹尼丝、深圳

ไวยากรณ์ : - การแสดงถึงระดับ : การซ้ำคำคุณศัพท์ (形容词重叠)

- ความแตกต่างระหว่าง 工作、上班 กับ 打工

 

ความแตกต่างระหว่าง 帮助 กับ 帮忙

ความแตกต่างระหว่าง 风光 กับ 风景

ความแตกต่างระหว่าง 故乡 、家乡 กับ  老家

-โครงสร้าง ..的 และโครงสร้าง “不是....”  

 

第三十八课:我的眼镜摔坏了บทที่ 38 : แว่นตาของฉันพังแล้วarticle

 คำศัพท์: 洗、照、照片、拍、拍照、没有..好、都..了、闭、闭上、油画、放大、放成、倍、行、就行了、只要..就行了、不就行了吗?、公分、下雪、堵车、碰、碰上、事故、交通事故、整、一整、一整..都..、一整..都..了、一整个、一整..都在、整整、得很、别提了、倒霉、又..一起、眼睛、戴眼镜、戴隐形眼镜、掉、掉了、地上、摔、摔跤、摔了一跤、摔坏、掉在..摔坏了、摔倒、上班、下班、上下班、保证、规则、交通规则、遵守、遵守交通规则、主要、原因、之一、原因之一、造成、拥挤、引起、是..引起的、就是..引起的、引起..的原因、是怎么引起的?、引起注意、引起..的注意、赶快、最好、最好还是、发展

ไวยากรณ์ :- ความแตกต่างระหว่าง 造成 และ 引起

- คำคุณศัพท์ + ()点儿

不怎么样  ไม่(เป็น)ยังไง ; ไม่(ดี)เท่าไหร่ 

差 (点儿  แปลว่า “เกือบ(จะ)”, โครงสร้าง ...差点儿  

被动句   ประโยคกรรมวาจก  ประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ

量词重叠  : การซ้ำคำลักษณนาม 

一年比一年   :..ขึ้นทุก (ๆ) ปีแต่ละปี...ขึ้น

- 一天比一天    นับวันยิ่ง ; นับวัน...ยิ่ง...ขึ้น

 

 

第三十九课:钥匙忘拔下来了บทที่ 39 : ลืมดึงกุญแจออกมาเลยarticle

 คำศัพท์: 图书城、图书、进去、样、各、各种、各种各样、兴奋、书架、抽、挑、选、挑选、选择、小说、回去、回..去、除了..以外、音像、音像店、音像书店、于是、于是就、于是..就、这里、那里、根据、拍、拍成、根据..拍成、盒、下学期、纸箱、纸、饭馆、盘、累、困、电梯、坐电梯、楼梯、上楼梯、下楼梯、走楼梯、上下楼梯、走楼梯下楼、修、维修、只好、提、提着、提出来、提不出来、步、一步一步、却、不见了、钥匙、想起来、想不起来、起来、忽然、插、拔、哭笑不得、刚一..就..、另一个、不一会儿、正是、鲁迅、祝福、下来

ไวยากรณ์: -ความแตกต่างระหว่าง   、挑选และ选择

-ความแตกต่างระหว่าง 一会儿และ不一会儿

-复合趋向补语  การผสมคำบอกหรือแสดงทิศทางของการกระทำ(คำกริยา)

 

 

第四十课:会议厅的门开着呢บทที่ 40: ประตูหอประชุมเปิดอยู่หน่ะarticle

 คำศัพท์ : 墙、挂、扛、着、会议厅、厅、中心、服务员、长得、个子、副、西服、裙子、穿、上身、干、主持人、主持、小伙子、摄像机、跟着、还跟着、麦克风、喜、欢喜、喜酒、喜糖、婚礼、热闹、热热闹闹、灯笼、红灯笼、新娘、棉袄、帅、领带、新郎、客人、倒、热情、热情地、不停、气氛

ไวยากรณ์:-  ความแตกต่างระหว่าง 穿 และ 

ความแตกต่างระหว่าง 说话 และ 讲话(jiǎng huà)

ความแตกต่างระหว่าง 摆着 (bǎi zhe) และ 放着

动词 +  : คำกริยา + 

 

第三十七课:我的护照你找到了没有บทที่ 37 : พาสปอร์ตของฉันเธอหาเจอแล้วรึยังarticle

 คำศัพท์ : 放、放在、半天、着、从来、签证、办理签证、办签证、手提包、交、交给、好好儿、大农、口袋、丢、丢人、丢脸、真丢人、真丢脸、落、丢三落四、发现、没有发现、可、可要、球迷、程度、为了、正常、不正常、承认、发狂、锦标赛、欧锦赛、欧洲足球锦标赛、像、像..一样、生病、期间、白天、精神、精神病、精神科、精神科医生、有精神、贴、通知、营业、暂停、暂停营业、够、可真够..的、算、多的是、世界杯足球赛、世界杯赛、世界杯、准、不准、辞职、最后、佩服、棒、太棒了、欧洲、夏雨

ไวยากรณ์- ความแตกต่างระหว่าง  là และ  luò

ความแตกต่างระหว่าง 为 และ 为了

主谓谓语句   ประโยคที่ใช้กรรมมาทำหน้าที่เป็นประธานหลัก

结果补语คำเสริมประเภทบอกผล:在、着(zháo) 、好、成

 

 

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/