ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 2


第十六颗:你常去图书馆吗?เธอไปห้องสมุดบ่อยไหมarticle

 คำศัพท์: 现在、跟、一起、咱们、走、常、常常、有时候、时候、借、上网、网、查、资料、总、总是、安静、宿舍、晚上、复习、课文、预习、生词、或者、练习、聊天儿、收、发、收发、伊妹儿、邮件、电影、电视剧、电视、休息、公园、超市、东西

第十七课 = 他在做什么呢?:บทที่ 17 เค้ากำลังทำอะไรอยู่article

คำศัพท์: 来、出来、音乐、歌、没、没有、录音、都、事、事儿、书店、想、想要、汉英、坐、挤、骑、怎么样、行、门、课、只有、综合课、口语、听力、阅读、文化、体育、教、在、正、正在、的时候
ไวยากรณ์: - การใช้ 都

- การใช้ 在、正、正在

- 双宾语句    shuāng bīn yǔ jù   ประโยคกรรมคู่ 

ประโยคตัวอย่าง: 谁叫你出来?、他在听音乐吗?、我没(有)去。、我没有英文书。、我们都要听课文录音。、我们都要听课文录音。、箱子里的东西都是我的。、这些狗都是我朋友的。、他们都不是中国人。、他们不都是中国人。、下午你有事儿吗?、这件事你要知道!、我们一起去书店,好吗?、我想你。、我想买一本书。、我不想要这件衣服。、我想买一本《汉英词典》。、我坐车去学校。、人很多,也很挤。、我昨天骑自行车去书店。、坐车太挤,  骑车去怎么样?、你身体怎么样?、你要怎么样?、我爱你,你不走行吗?、谁开门?、你今年学几门课?、这个学期只有四门课。、这件事只有我知道。、林老师教我们听力和阅读课。、他在宿舍吗?、你在做什么?、我在吃饭呢。、你还在想他是玛丽的朋友吗?、麦克正在做什么呢?、他正在看电视呢。、你在做什么呢?、我在听录音呢。、他们正做什么呢?、他们正上课呢。、麦克,你是不是在听音乐呢?、我没有听音乐,我在听课文录音呢。、他们在上课吗?、他们没在上课。、我出来的时候,他正在听音乐呢。、王老师教我们课文和语法。、玛丽给我一本英文杂志。、我问老师一个问题。

第十八课 : 我去邮局寄包裹。บทที่ 18 ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุarticle

คำศัพท์: 包裹、顺便、替、邮票、张、份、青年、报、报纸、拿、不用、用、旅行、代表、团、外贸、参观、当、翻译、飞机、飞、火车、什么时候、回来、办、帮、浇、花、一下儿、没问题、问题、上海、珍妮

ไวยากรณ์: - การใช้ 替

- 连动句 ประโยคที่มีคำกริยาหลัก 2 คำขึ้นไป

- ความแตกต่างระหว่าง 办 กับ 做

- การใช้ 一下儿 

ประโยคตัวอย่าง: 我去邮局寄包裹。、我去邮局寄包裹,顺便去书店买一本书。、顺便去书店买一本书。、我替他做这件事。、你顺便替我买一本书。、你顺便给我买一本书。、你要几张邮票?、你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。、一份报纸多少钱?、我给你拿钱。 、你不用来找我 。、 不用,先用我的钱买吧。、 你去哪儿旅行?   、他忙不代表他不爱你。、他来我家吃饭,代表他爱我吗?、一个外贸代表团。、明天一个外贸代表团去上海参观。、我爸爸当老师。  、我去给他们当翻译。、他要翻译这本书。、他坐飞机去中国。、坐飞机去还是坐火车去?、你什么时候来中国?、什么时候回来?、外贸代表团明天去上海参观。、我来中国学汉语。、我们坐飞机去上海。、他骑车去 寄包裹。、我们用汉语聊天儿。、你替我办一件事,行吗?、你替我办一件事。、明天我去银行办事。、做事要负责。、你帮我办一件事,行吗?、帮我浇一下儿花。

第十九课 : 可以试试吗?บทที่ 19 ลองดูได้ไหมarticle

คำศัพท์: 短、铅笔、长、羽绒服、深、颜色、浅、合适、穿、便宜、会、一点儿、有点儿、有一点儿、试、可以、当然、肥、胖、瘦、好看、种、打折、打一折、打两折、打三折、打四折、打五折、打六折、打七折、打八折、打九折

 

ไวยากรณ์: - โครงสร้าง 又..又..

- โครงสร้าง太..了

- การใช้ 会

-  การใช้ 一点儿 กับ有点儿/有一点儿

- 动词重叠 การซ้ำคำกริยา 试试、试一试、看看、看一看、听听、听一听、读读、写一写、介绍介绍、休息休息、复习复习

-  可以 เป็นคำกริยานุเคราะห์(助动词)

- 人民币的单位  ตำแหน่งเงินจีน  หน่วยค่าเงินของประเทศจีน 元、块、角、毛、分

ประโยคตัวอย่าง: 我的铅笔很短。、他的名字很长。、这件羽绒服很贵。、我要深颜色的。、你要什么颜色的衣服?、我要深颜色的(衣服)。、你要深颜色的还是要浅颜色的?、这件羽绒服我穿正合适。、你穿这件衣服很合适。、那件羽绒服很便宜。、他会说英语。、你会做饭吗?、你今天会忙吗?、经济会好吗?、他会汉语,你会吗?、我不会写汉字。、我妈妈不会说汉语。、我妹妹不会读中文。、我会替他做这件事。、他会跟我去银行。、他会常(常)去食堂吃饭。、我们会一起去学校。、他会一点儿汉语。、请给我(一)点儿啤酒吧。、有没有长一点儿的?、这件颜色有点儿深,我要浅一点儿的。、这件有(一)点儿长。、这件有(一)点儿短。、这件颜色有点儿深,有没有浅一点儿的?、这件羽绒服有点儿不合适。、这件羽绒服又好又便宜。、我们教室又安静又干净。、那个箱子又小又旧。、他去银行又取钱又换钱。、这是泰国菜,你试一下儿吧!、你试试吧!  、我试试可以吗?、现在可以吃吗?、这个东西可以买吗?、当然可以。    、这件有点儿肥。、这只猪很肥。、这件太肥了, 有没有瘦一点儿的。、他有点儿瘦。、这件不大不小,正合适,颜色也很好看。、这部电影很好看。、这种羽绒服怎么卖?、这件衣服打折吗?、可以打八折。

 

第二十课 : 祝你生日快乐 บทที่ 20 สุขสันต์วันเกิดarticle

 

คำศัพท์: 年、今年、明年、后年、去年、毕业、多、多大、有多大、岁、属、属鼠、属牛、属虎、属兔、属龙、属蛇、属马、属羊、属猴、属鸡、属狗、属猪、月、一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月、号、日、生日、正好、打算、留学、过、准备、晚会、生日晚会、参加、时间、点、点钟、就、一定、祝、快乐、是吗?
ไวยากรณ์: - การบอกเวลา 年、月、日 วันเดือนปีในภาษาจีน 
- การใช้ 过 
- การใช้ 就 เบื้องต้น 
- การใช้ 一定 
- สำนวนการถามอายุเบื้องต้น 
- 名词谓语句 ประโยคคำนามทำหน้าที่เป็นบทกริยา 
- 疑问语调 การใช้น้ำเสียงในการถาม
- โครงสร้าง 没有..过 
- โครงสร้าง 一..就 
- โครงสร้าง 不就..了(吗)?
ตัวอย่างประโยค: 你哪一年大学毕业?、食堂里有很多人吗?、你今年多大?、月亮有多大?、中国有多大?、属什么的?、你属什么?、你属什么生肖?、你的生日是几月几号?、我的生日是十月十八号。、今天是你的生日吗?、我的生日是十月十八号, 正好是星期六。、明天正好是他的生日。、我打算去中国留学。、你打算怎么过生日?、吃过饭再走吧。、你去过中国吗?、你打算怎么过生日?、我要过马路。、一起过今天。、我准备去英国留学。、我准备举行一个生日晚会。、我准备举行一个生日晚会。你也来参加,好吗?、什么时间举行? 、凌晨零点 、你来我就走。、     昨天我就知道了。、他就是我爸爸。、就在我的房间举行。、他学习很忙,就星期天没有课。、就你一个人吗?、你不爱我,就不要来找我。、你不来他就不来。、给他不就好了。、去问问他不就知道了?、不就可以买了吗?、我不就回来了吗?、就行了。、不就行了、不就行了吗?、我一定去。、我一定要去。、他一定不来。、他不一定来。
第二十一课 : 我们明天七点一刻出发。บทที่ 21 : พรุ่งนี้7 โมง 15นาที พวกเราออกเดินทางarticle
คำศัพท์: 每、每天、早上、半、起床、早饭、午饭、晚饭、以后、差、分、分钟、一刻、三刻、点钟、秒、秒钟、个、上课、节、节课、教室、操场、锻炼、身体、锻炼身体、洗澡、洗、然后、睡觉、爬、山、们、我们、咱们、你们、他们、她们、它们、老师们、同学们、朋友们、年级、出发、什么时候、前、前天、集合、上车、下车、准时、带、山本
ไวยากรณ์: - การบอกเวลาในภาษาจีน 
- ลำดับการเรียงวันเดือนปีและเวลาของจีน 
- 句子成分ส่วนประกอบของประโยค ได้แก่ 主语 บทประธาน 、谓语 บทกริยา 、定语 บทขยายนาม 、 状语 บทขยายบทกริยา
ประโยคตัวอย่าง: 他每天晚上看电视。、我每天早上不吃饭。、我等你半天了。、现在七点半。、我每天早上六点半起床。、七点吃早饭,十一点半吃午饭,六点半或者七点吃晚饭。、午饭以后,我常常去朋友那儿聊天儿。、以后你不用来了。、我去朋友那儿聊天儿。、差十分钟八点。、现在几点?、现在八点。、现在八点半。、今天星期五。、我看晚上七点一刻的电影。、我明天上午有课。、我晚上在宿舍看书。/晚上我在宿舍看书。、去年我在北京学习。/我去年在北京学习。、我每天八点上课。、 我们一天上六节课。、我们有四节课。、差十分八点去教室。、今天我要去操场,你去吗?、四点我去操场锻炼身体。、 五点回宿舍洗澡,洗衣服。、你洗手了吗?、 晚上我做练习,然后看看电视。、你几点睡觉?、十一点睡觉。 、 我是华侨大学三年级的学生。、明天什么时候出发?、前天是他的生日。 、 你在门前等我。、我们在哪儿集合?、  明天七点在楼前集合上车。、我们下车吧! 、七点一刻准时出发。、中午不回来,你要带午饭。、今天我带妈妈去看电影。

 

第二十二课 : 我打算请老师教我京剧。 บทที่ 22 : ฉันคิดไว้ว่าจะเชิญอาจารย์สอนงิ้วฉัน article

คำศัพท์: 谈、谈谈、自己、爱好、叫、让、大家、京剧、喜欢、啊、是啊、呀、哇、哪、非常、唱、玩、游戏、电脑、下课、感到、心情、愉快、业余、以前、就、对、书法、特别、兴趣、感兴趣、公司、派、高兴、画、画儿、田中


ไวยากรณ์: - 兼语句  jiān yǔ jù  ประโยคควบตำแหน่ง

- ความแตกต่างระหว่าง 很、非常、十分
- ความแตกต่างระหว่าง 觉得 กับ 感到 

第二十三课 : 学校里边有邮局吗? บทที่ 23 : ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์รึเปล่าarticle

คำศัพท์: 边、方位词、东边、西边、南边、北边、东北边、东南边、西北边、西南边、前边、后边、左边、右边、里边、外边、上边、下边、旁边、离、远、多元、有多远、近、地方、什么地方、哪个地方、足球场、足球、劳驾、打听、博物馆、和平、和平公园、广场、人民广场、中间、从、到、大概、左、右、左右、米、一直、红绿灯、往、拐、马路、过马路、座、一座山、一座大楼、白色

ไวยากรณ์: - การตั้งคำถามโดยการใช้ 多..? และ 有多..?

-  การใช้ตัวเลข 2 ตัวมาเชื่อมติดกันจะมีความหมายเชิงจำนวนที่กล่าวถึงโดยประมาณ

- 方位词  fāng wèi cí  คำบอกทิศทาง

- 存在的表达 การแสดงถึงการยังคงอยู่

- คำบุพบท (介词)  “离”  ,  “从” ,  “往”

- การใช้ “有” ในประโยคมีความหมายเชิงประมาณการณ์

 - โครงสร้าง 在..中间

- โครงสร้าง 往..走

- โครงสร้าง 从..到..

- ความแตกต่างระหว่าง大概 กับ 左右

第二十四课 : 我想学太极拳。บทที่ 24 : ฉันอยากเรียนไท้เก็กarticle
คำศัพท์: 太极拳、打、会、听说、下星期、下个星期、下、报名、开始、再、小时、次、遍、能、懂、舒服、意思、什么意思、有意思、请假、头疼、头、疼、发烧、咳嗽、了、可能、不可能、有可能、医院、看病、病 
ไวยากรณ์: - 能原动词  néng yuán dòngcí  คำกริยานุเคราะห์ 
- ความแตกต่างระหว่าง 能、会 และ 可以 - ความแตกต่างกันเชิงเปรียบเทียบความหมายของ 能、会 และ 可以 - การใช้ 想、要 - ความแตกต่างระหว่าง 要 และ 会 - 询问原因 xúnwèn yuányīn สอบถามถึงสาเหตุ

 

第二十五课 : 她学得很好บทที่ 25 : เขาเรียนได้ดีมากarticle
คำศัพท์: 电视台、台、上台、表演、上台表演、节目、愿意、为什么、得、不错、很不错、错、进步、有进步、水平、汉语水平、提高、快、得很快、哪里、那里、这里、准、流利、努力、认真、看、这么、那么、早、早上、为、运动、跑步、跑、篮球、球、刚才、还可以、坚持、晚、晚上、因为 
ไวยากรณ์: - 状态补语 บทเสริมบทกริยา : 得 - ความแตกต่างระหว่าง 读书 และ 看书 - เป็นคำบุพบท 为

 

หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/