ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


求职词汇:คำศัพท์เกี่ยวกับสมัครงานที่ควรรู้ article

ปรับปรุงเมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 www.jiewfudao.com

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

姓名

ซิ่งหมิง

xìng míng

fullname

ชื่อ-นามสกุล

ซื่อ

shì

city

เมือง/จังหวัด

自治区

จื้อจื้อ ชวี

Zì zhì qū

Autonomous region

เขตปกครองตนเอง(มีในเมืองจีน)

国籍

กั๋ว จี้

guó jì

nationality

สัญชาติ

双重国籍

ซวง ฉง กั๋ว จี้

shuāng chóng guó jì

dual citizenship

(บุคคล)2สัญชาติ

地址

ตี้ จื่อ

dì zhǐ

address

ที่อยู่

目前地址

มู่ เฉียน ตี้ จื่อ

mù qián dì zhǐ

present address

ที่อยู่ปัจจุบัน

永久地址

หยง จิ่ว ตี้ จื่อ

yǒngjiǔ dì zhǐ

permanent address

ที่อยู่ถาวร(ที่อยู่ที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน)

邮政编码

โหยว เจิ้ง เปียน หม่า

yóu zhèng biān mǎ

postal code

รหัสไปรษณีย์

住宅电话

จู้ จ๋าย เตี้ยน ฮว้า

zhù zhái diàn huà

home phone

โทรศัพท์บ้าน

办公电话

ปั้น กง เตี้ยน ฮว้า

bàn gōng diàn huà

office phone/ business phone

โทรศัพท์ที่ทำงาน

电话

เตี้ยน ฮว้า

diàn huà

Tel.

โทรศัพท์

性别

ซิ่งเปี๋ย

xìng bié

sex

เพศ

หนาน

nán

male

ชาย

นวี่

female

หญิง

身高

เซิน เกา

shēn gāo

height

ส่วนสูง

体重

ถี่จง

tĭ zhòng

weight

น้ำหนัก

婚姻状况

ฮุน อิน จ้วง ขว้าง

hūn yīn zhuàng kuàng

marital status

สถานภาพสมรส

家庭状况

เจีย ถิง จ้วงขว้าง

jiātíng zhuàng kuàng

family status

สถานภาพครอบครัว

已婚

อี่ ฮุน

yĭ hūn

married

สมรสแล้ว

未婚

เว่ย ฮุน

wèi hūn

single/ unmarried

โสด

离异

หลี อี้

lí yì

Divorced

หย่าร้าง

分居

เฟินจวี

fēn jū

Separated

แยกกันอยู่

子女人数

จึ นวี่ เหยินสู้

zĭ nü rén shù

number of children

จำนวนบุตร

อู๋

none

ไม่มี

เจีย

jiē

street

ถนน (ถนนคนเดิน)

ลู่

road

ถนน, ทาง(รถวิ่ง)

胡同

หูถง

hú tóng

lane

ซอย

เสิ่ง

shěng

province

มณฑล

ชวี

district

เขต/อาณาเขต

เสี้ยน

xiàn

county

อำเภอ

门牌

เหมินผาย

mén pái

house number

บ้านเลขที่

健康状况

เจี้ยนคัง จ้วงขว้าง

Jiàn kāng zhuàng kuàng

Health/ health condition

สุขภาพ

血型

เสวี่ย สิง

xuě xíng

blood type

กรุ๊ปเลือด

近视

จิ้น ซื่อ

jìn shì

short-sighted

สายตาสั้น

远视

เอวี่ยน ซื่อ

yuǎn shì

far-sighted

สายตายาว

色盲

เซ่อ หมาง

sè máng

color-blind

ตาบอดสี

身份证号码

เซิน เฟิน เจิ้ง เฮ้า หม่า

shēn fēn zhèng hào mǎ

ID card No.

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

可到职时间

เข่อ เต้า จื๋อ สือเจียน

kě dào zhí shíjiān

date of availability

วันเวลาที่สามารถเริ่มงานได้

可到职

เข่อ เต้า จื๋อ

kě dào zhí

available

สามารถเริ่มงานได้

 

อ้างอิงจาก

 

 
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน

คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
求職成功的秘訣 6 เคล็ดลับการสมัครงานสไตล์พี่จิ๋ว article
求职信: จดหมายสมัครงาน article
面试自我介绍:การแนะนำตนเองขณะสัมภาษณ์งาน article
中文个人简历 : โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน article
求职登记表 ตารางลงทะเบียนสมัครงานภาษาจีน(บริษัทให้ผู้สมัครกรอก) article
面试常见问题 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาจีนที่พบบ่อย 2 article
面试常问问题: คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน article
空姐面试问题 คำถามสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตรส) article
跟老板辞职的九句话: 9 ประโยค “ขอลาออก” article
职业词汇:คำศัพท์ประเภทงาน article
คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
学院与学系分类词汇รายชื่อคณะและภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา article
泰国大学名称:คำศัพท์ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (136513)
avatar
fgdf

身份证号码

ผู้แสดงความคิดเห็น fgdf (gameuzxc8-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-03 17:59:50 IP : 203.151.233.65


ความคิดเห็นที่ 2 (150873)
avatar
蔡亦非

 ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่ดี ละเอียด และน่าสนใจ

เป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับหนูที่เพิ่งจบ และกำลังหางานทำ

ขอบคุณแรงบันดาลใจ ที่พี่จิ๋วบอกว่า อย่าคิดว่าเราไม่เก่ง ทำไม่ได้ ในเมื่อ เราไม่มีอะไรจะเสีย

เราก็ต้องลุยให้ถึงที่สุด  ขอบคุณนะคะที่ทำให้เด็กจบใหม่คนนึง รู้สึกมีกำลังใจได้มากขนาดนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น 蔡亦非 วันที่ตอบ 2012-06-22 23:12:05 IP : 110.171.137.97


ความคิดเห็นที่ 3 (151912)
avatar
ใหม่คุง

 ขอบคุณมาก

 

 

บาคาร่า                                           

ผู้แสดงความคิดเห็น ใหม่คุง วันที่ตอบ 2015-06-19 20:53:58 IP : 107.6.113.83


ความคิดเห็นที่ 4 (151969)
avatar
สันขวาน

 ชีวิตจีคลับที่ได้ไป

ผู้แสดงความคิดเห็น สันขวาน วันที่ตอบ 2015-08-29 14:37:23 IP : 176.67.84.161[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/