ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


人的性格:ลักษณะนิสัยของบุคคล article

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

有才干的

โหย่ว ฉาย กั้น เตอ

yŏu cái gàn de

able

เป็นคนมีความสามารถ/เป็นคนมีฝีมือ (ในการทำงาน)

有能干的

โหย่ว เหนิง กั้น เตอ

yŏu néng gàn de

able

เป็นคนมีสติปัญญาความสามารถ

活跃的

หัว เอวี้ย เตอ

huó yuè de

active

เป็นคนกระฉับกระเฉงคล่องแคล้ว

适应性强的

ซื่อ อิ้ง ซิ่ง เฉียง เตอ

shìyìng xìng qiáng de

adaptable

เป็นคนมีความสามารถในการปรับตัว

机敏的

จี หมิ่น เตอ

jī mĭn de

adroit

เป็นคนว่องไว

灵巧的

หลิง เฉี่ยว เตอ

líng qiăo de

dexterous

เป็นคนหลักแหลม

有进取心的

โหย่ว จิ้น ฉวี่ ซิน เตอ

yŏu jìn qŭ xīn de

aggressive

เป็นคนมุ่งไปข้างหน้า(แสวงหาความก้าวหน้า)

机灵的

จี หลิ่ง เตอ

jī líng de

alert

เป็นคนตื่นตัว

有雄心壮志的

โหย่ว ซง ซิน จ้วง จื้อ เตอ

yŏu xiŏng xīn zhuàng zhì de

ambitious

เป็นคนทะเยอทะยาน/เป็นคนมีความมุ่งมั่นและมีปณิธานอันยิ่งใหญ่

和蔼可亲的

เหอ อ๋าย เข่อ ซิน เตอ

hé ăi kě qīn de

amiable

เป็นคนน่าคบ/เป็นมิตรเป็นกันเอง

善于分析的

ซ่าน อวี๋ เฟิน ซี เตอ

 

shàn yú fēn xī de

analytical

เป็นคนเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์

有理解力的

โหยว หลี เจี่ย ลี่ เตอ

yŏu lĭjiě lì de

apprehensive

เป็นคนสามารถเข้าใจอะไรได้เร็ว

有抱负的

โหย่ว เป้า ฟู่ เตอ

 

yŏu bào fù de

aspiring

มีความมุ่งมั่นและปรารถนาอันแรงกล้า/มีปณิธาน

有冒险精神的

โหย่ว เม่า เสี้ยน จิง เสิน เตอ

yŏu mào xiăn jīng shén de

audacious

เป็นคนกล้าเสี่ยง(ภัย)

大胆的

ต้า ต่าน เตอ

dà dăn de

audacious

เป็นคนกล้า

有才能的

โหย่ว ฉาย เหนิง เตอ

yŏu cái néng de

capable

เป็นคนที่มีความสามารถและสติปัญญา

办事仔细的

ปั้น ซื่อ จื่อ ซี่ เตอ

bànshì zĭ xì de

careful

เป็นคนทำงานละเอียด

正直的

เจิ้ง จื๋อ เตอ

zhèng zhí de

candid

เป็นคนตรงไปตรงมา

宽厚的

ควาน โฮ่ว เตอ

kuān hòu de

charitable

เป็นคนโอบอ้อมอารีย์

能胜任的

เหนิง เซิ่ง เยิ้น เตอ

néng shèng rèn de

Be competent

สามารถรับภาระหน้าที่ได้

有信心的

โหย่ว สิ้น ซิน เตอ

yŏu xìn xīn de

confidence

เป็นคนมั่นใจในตนเอง

好沉思的

ฮ่าว เฉิน ซือ เตอ

hăo chén sī de

contemplative

เป็นคนชอบครุ่นคิดไตร่ตรอง

有合作精神的

โหย่ว เหอ จั้ว จิง เสิน เตอ

yŏu hé zuò jīngshén de

cooperative

มีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

富创造力的

ฟู่ ช่วง จ้าว ลี่ เตอ

fù chuàng zào lì de

creative

เป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

有献身精神的

โหย่ว เสี้ยน เซิน จิง เสิน เตอ

yŏu xiàn shēn jīng shén de

devoted

เป็นซื่อสัตย์จงรักภักดี

可靠的

เข่อ เข้า เตอ

kěkào de

dependable

เป็นคนเชื่อถือได้/เป็นคนพึ่งพาได้

老练的

เหล่า เลี่ยน เตอ

lăo liàn de

experienced

เป็นคนมีประสบการณ์โชกโชน

守纪律的

โส่ว จี้ ลวี้ เตอ

shŏu jì lü de

disciplined

เป็นคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

谨慎的

จิ้น เซิ่น เตอ

jĭn shèn

discreet

เป็นคนละเอียดรอบคอบ

尽职的

จิ้น จื๋อ เตอ

jìn zhí de

dutiful

เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่

精悍的

จิงฮั่น เตอ

jīng hàn de

capable and vigorous

เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมและมีความสามารถมาก

受过良好教育的

โซ่ว กั้ว เหลียง ฮ่าว เจียว อวี้ เตอ

shòu guò liáng hăo jiāoyù de

well-educated

เป็นคนพื้นฐานมาดี/เป็นคนได้รับการศึกษามาดี

精力充沛的

จิง ลี่ ชง เพ่ย เตอ

jīnglì chōng pèi de

energetic

เป็นคนกำลังวังชาเต็มเปี่ยม

充满热情的

ชง มั่น เย่อ ฉิง เตอ

chōng măn rè qíng de

enthusiastic

เป็นคนกระตือรือร้น

善于表达

ซ่าน อวี๋ เปี่ยว ต๋า

shàn yú biăo dá

expressive

ถนัดในการแสดงออก

忠诚的

จง เฉิง เตอ

zhōng chéng de

faithful

เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต/ไว้ใจได้

坚强的

เจียน เฉียง เตอ

jiān qiáng de

forceful

เป็นคนหนักแน่น

真诚的

เจิน เฉิง เตอ

zhēn chéng de

frank

เป็นคนจริงใจ

直率的

จื๋อ ซ่วย เตอ

zhí shuài de

frank

เป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมา

友好的

โหยว ฮ่าว เตอ

yŏuhăo de

friendly

เป็นกันเอง

俭朴的

เจี๋ยน ผู่ เตอ

jiăn pŭ de

frugal

เป็นคนประหยัดเรียบง่าย

宽宏大量的

ควาน หง ต้า เลี่ยง เตอ

Kuān hóng dà liàng de

generous

เป็นคนมีน้ำใจโอบอ้อมอารีย์

有礼貌的

โหยว หลี่ เม่า เตอ

yŏu lĭ mào de

gentle

เป็นคนมีมารยาท

勤劳的

ฉิน เหลา เตอ

qín láo de

hard-working

เป็นคนมุมานะบากบั่น

精神饱满的

จิง เสิน เป๋า หม่าน เตอ

jīngshén băo măn de

hearty

เป็นคนมีไมตรีจิต/มีพลังจิตใจอิ่มเอิบเต็มเปี่ยม

诚实的

เฉิง สือ เตอ

chéng shí de

honest

เป็นคนซื่อตรง

殷勤的

อิน ฉิน เตอ

yīnqín de

hospitable

เป็นคนมีไมตรีจิตโอบอ้อมอารีย์

恭顺的

กง ซุ่น เตอ

gōngshùn de

humble

เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

幽默的

โยว โม่ เตอ

yōu mò de

humorous

เป็นคนมีอารมณ์ขัน

公正的

กง เจิ้ง เตอ

gōng zhèng de

impartial

เป็นคนยุติธรรม

勤奋的

ฉิน เฟิ่น เตอ

qín fèn de

industrious

เป็นคนขยันหมั่นเพียร

有独创性的

โหย่ว ตู๋ ช่วง ซิ่ง เตอ

yŏu dú chuàng xìng de

ingenious

เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์(อันเกิดจากความคิดของตนเอง)

心胸宽大的

ซิน เหน่า ควาน ต้า เตอ

xīn năo kuān dà de

liberal

เป็นคนใจกว้าง

条理分明的

เถียว หลี่ เฟิน หมิง เตอ

tiáo lĭ fēn míng de

logical

เป็นคนมีกฎเกณฑ์ชัดเจน

忠心耿耿的

จง ซิน เกิ๋ง เกิ่ง เตอ

zhōng xīn gěnggěng de

loyal

เป็นที่มีจิตใจซื่อสัตย์อย่างหาที่สุดมิได้

有方法的

โหย่ว ฟาง ฝ่า เตอ

yŏu fāng fă de

methodical

เป็นคนมีระเบียบแบบแผน

谦虚的

เชียน สวี เตอ

qiān xū de

modest

เป็นคนถ่อมตน

目的明确的

มู่ ตี้ หมิง เฉวี่ย เตอ

mù dì míng què de

motivated

เป็นคนมีเป้าหมายชัดเจน

辛勤的

ซิน ฉิน เตอ

xīn qín de

painstaking

เป็นคนอุตสาหะ

实际的

สือ จี้ เตอ

shíjì de

practical

เป็นคนที่มองโลกบนความเป็นจริง

一丝不苟的

อี้ ซือ ปู้ โก่ว เตอ

yì sī bù gŏu de

be conscientious and meticulous

เป็นคนเอาจริงเอาจัง

意志坚强的

อี้ จื้อ เจียน เฉียง เตอ

yì zhì jiān qiáng de

purposeful

เป็นคนแน่วแน่/จิตใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

合格的

เหอ เก๋อ เตอ

hé gé de

qualified

มีคุณสมบัติ

有理性的

โหยว หลี่ ซิ่ง เตอ

yŏu lĭ xìng de

rational

เป็นคนเข้าใจในเหตุผล

实事求是的

สือ ซื่อ ฉิว ซื่อ เตอ

shí shì qiú shì de

realistic

เป็นคนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง

讲道理的

เจี่ยง เต้า หลี่ เตอ

jiăng dàolĭ de

reasonable

เป็นคนใช้เหตุผล/มีเหตุผล

负责的

ฟู่ เจ๋อ เตอ

fù zé de

responsible

เป็นคนรับผิดชอบ

无私的

อู๋ ซือ เตอ

wú sī de

selfless

ไม่เห็นแก่ตัว

生气勃勃的

เซิง ชี่ โป๋ โป๋ เตอ

shēngqì bóbó de

spirited

เป็นคนร่าเริง

塌实的

ทา สือ เตอ

tā shí de

steady

เป็นคนสุขุม

老实的

เหล่าสือ เตอ

lăoshí de

straightforward

เป็นคนซื่อตรง/ซื่อ ๆ

严格的

แหยน เก๋อ เตอ

yán gé de

strict

เป็นคนเข้มงวด

有系统的

โหย่ว ซี่ ถ่ง เตอ

yŏu xì tŏng de

systematic

เป็นคนเป็นระบบ/มีหลักเกณฑ์

稳健的

เหวิ่น เจี้ยน เตอ

wěnjiàn de

temperate

เป็นคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี/สุขุม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว

人体词汇:ร่างกายมนุษย์ article
家庭词汇:ครอบครัว article
人活一辈子:ชั่วชีวิตมนุษย์ article
电器:เครื่องใช้ไฟฟ้า article
服装:เครื่องแต่งกาย article
工具室:ห้องเก็บอุปกรณ์ article
婴儿房:ห้องเด็กอ่อน article
卧室:ห้องนอน article
客厅:ห้องรับแขก article
花园: สวนดอกไม้ article
洗手间:ห้องน้ำ article
厨房:ห้องครัว article
入门处:ทางเข้าประตูบ้าน article
房子外观:ลักษณะภายนอกของตัวบ้าน article
鞋子-帽子-包子:รองเท้า/หมวก/กระเป๋า article
服饰:เครื่องประกอบเสริมในการแต่งตัว article
正式与非正式的服装:ชุดทางการ/ชุดลำลอง article
内衣:ชุดชั้นใน article
购物:ช๊อบปิ้ง article
化妆品:เครื่องสำอางค์ articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/