ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


泰国节基王朝:กษัตริย์ในราชวงศ์จักรี article

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

拉玛王朝第一世王帕普塔育华朱拉

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ อี ซื่อ หวัง ผ้า ผู ถ่า อวี้ ฮว๋า จู ลา ลั่ว

Lāmă wáng cháo dì yī shì wáng pà pŭ tă yù huá zhū lā luò

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chakri Borommanat Phra Buddha Yodfa Chulaloke

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

拉玛王朝第二世王帕佛陀洛罗那帕

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ เอ้อ ซื่อ หวัง ผ้า ฝอ ถัว ลั่ว หลัว น่า ผ้า หลาย

Lāmă wáng cháo dì èr shì wáng pà fó tuó luò luó nà pà lái

Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Isarasundhorn Phra Buddha Loetla Nabhalai

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอิศรสุนทรฯ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

拉玛王朝第三世王帕喃格

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ ซาน ซื่อ หวัง ผ้า หนาน เก๋อ เหลา

Lāmă wáng cháo dì sān shì wáng pà nán gé láo

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Jessadabodindra Phra Nangklao Chao Yu Hua

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาเจษฏาบดินทร์ฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

拉玛王朝第四世王孟/

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ ซื่อ ซื่อ หวัง เมิ้ง กู้/เหมิง คู่

 

Lāmă wáng cháo dì sì shì wáng mènggù/méng kù

Phra Bat Somdet Phra Poramenthramaha Mongkut Phra Chom Klao Chao Yu Hua

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

拉玛王朝五世王朱拉隆

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ อู่ ซื่อ หวัง จู ลา หลง กง

Lāmă wáng cháo dì wŭ shì wáng zhū lā lóng gōng

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Chulalongkorn Phra Chunla Chom Klao Chao Yu Hua

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

拉玛王朝六世王瓦栖拉

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ลิ่ว ซื่อ หวัง ว่า ชี ลา อู้

Lāmă wáng cháo dì liù shì wáng wà qī lā wù  

Phra Bat Somdet Phra Poramentharamaha Vajiravudh Phra Mongkut Klao Chao Yu Hua

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

拉玛王朝第七世王巴差提朴

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ ชี ซื่อ หวัง ปา ชา ถี ผู่

Lāmă wáng cháo dì qī shì wáng bā chā tí pŭ

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Prajadhipok Phra Pok Klao Chao Yu Hua

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

拉玛王朝第八世王阿南塔·玛希敦

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ ปา ซื่อ หวัง อา หนาน ถ่า . หม่า ซี ตุน

Lāmă wáng cháo dì bā shì wáng ā nān tă . mă xī dūn

Phra Bat Somdet Phra Poramentharamaha Ananda Mahidol Phra Atthamaramathibodin

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร

拉玛王朝第九世王普密蓬·阿杜德

ลาหม่า หวัง เฉา ตี้ จิ่ว ซื่อ หวัง ผู่ มี้ เผิง . อา ตู้ เต๋อ

Lāmă wáng cháo dì jiŭ shì wáng pŭ mì péng . ā dù dé

Phra Bat Somdet Phra Poramintharamaha Bhumibol Adulyadej

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
หมวดสังคมและวัฒนธรรม

泰国寺庙:วัดในประเทศไทย article
世界节日大全:เทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ของโลก article
圣诞节:คริสต์มาส article
春节:ตรุษจีน article
情人节:วาเลนไทน์ article
医学:การแพทย์ article
疾病:โรคภัยไข้เจ็บ article
奥运会-体育:โอลิมปิก/ กีฬา article
电脑:คอมพิวเตอร์ article
汽车:รถยนต์ article
世界名车:ยี่ห้อรถยนต์ทั่วโลก article
飞机:เครื่องบิน article
报纸:หนังสือพิมพ์ article
法律:กฏหมาย article
学校里:ในโรงเรียน article
会议:การประชุุม article
教育:การศึกษา article
泰国大学名称รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
รายชื่อคณะและภาควิชา(สาขาวิชา)ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน article
宗教:ศาสนา article
中国重要的省:มณฑลและเมืองสำคัญในประเทศจีน article
曼谷各府县名称 รายชื่ออำเภอในจังหวัดกรุงเทพฯ article
泰国76府:ประเทศไทย 76 จังหวัด article
国家:ประเทศ article
亚洲国家首都 เมืองหลวงของประเทศในทวีปเอเชีย article
交通:คมนาคม article
农业:เกษตรกรรม articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/