ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


华表 ฮว๋าเปี่ยว article

 

                                             

          “ฮว๋าเปี่ยว” หรือ “หัวเปี่ยว” (华表) คือสัญลักษณ์แห่งประชาชาติจีน กล่าวได้ว่า นี้คือเสาหลักอันสำคัญที่สุดของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ ปัจจุบันเสาฮว๋าเปี่ยวทั้งคู่นี้ตั้งอยู่ ณ จัตตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门) บริเวณทางเข้าสู่พระราชวังกรุงปักกิ่ง หรือ กู้กง (故宫) “ฮว๋าเปี่ยว” มีสถานภาพเหมือนเสาหลัก เป็นศูนย์รวมจิตใจและความเป็นชนชาติจีนอันเป็นหนึ่งเดียวกัน มีที่มาและความหมายอันลึกซึ้ง

                 

                                            จักรพรรติ์เอี๋ยว ()

          ตำนานของฮว๋าเปี่ยว เล่ากันว่าในยุคดึกดำบรรพ์ของจีน จักรพรรติ์เอี๋ยว () ผู้เป็นหนึ่งในกษัตริย์ยุคโบราณ ได้กำหนดวางแผนสังคมให้เป็นระบบระเบียบ จึงสร้างเสาไม้ใหญ่ปักอยู่กลางชุมชนเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกทางสัญจรสำหรับราษฎร์  ด้วยเหตุที่ลักษณะของเสาเป็นเสาสูงปักตั้งตระหง่าน และมีเสาขวางวางพาดในแนวนอนด้านบน โดยปลายด้านหนึ่งหันชี้บอกทิศทาง จึงเรียกกันว่า “หวนมู่” (桓木) หมายถึง “เสาไม้” หรือ “เปี่ยวมู่” (表木) หมายถึง “ไม้สัญลักษณ์” ต่อมา คนในยุคหลัง ๆ จึงเรียกเสียงผิดเพี้ยนไปว่า “หวนเปี่ยว” (桓表) ซึ่งเสียง “หวน” () ออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ฮว๋า” () หมายถคงชาวจีนและประเทศจีน (จงฮว๋า 中华) นานวันเข้าก็เปลี่ยนเสียงเรียกเป็น “ฮว๋าเปี่ยว” (华表) แปลว่าสัยลักษณ์จีน หรือสัญลักษณ์แห่งชาวจีนไปในที่สุด

          นอกจากนี้ ในสมัยโบราณยังใช้เสาไม้กลางเมืองแบบนี้ในการสลักข้อความระหว่างการเดินทาง รวมทั้งใช้สลักข้อความแนะนำเพื่อบอกทาง ดังนั้น เสาหวนมู่จึงมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “เฝ่ยปั้งมู่” (诽谤木) ซึ่งมีหน้าที่คล้าย ๆ ป้ายแนะนำทางหรือป้ายฝากข้อความแบบในปัจจุบัน

          ในหลายราชวงศ์ที่ผ่านมา “ฮว๋าเปี่ยว” มักปรากฏอยู่บริเวณทางเข้าสุสานหลวงและจะแกะสลักจากหินอ่อนลายมังกรหรือหงส์ต่าง ๆ  แสดงว่า เสาฮว๋าเปี่ยว ดังกล่าวกลายเป็นสัญลักษณ์บอกถึงทางเข้าสู่อาณาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่นั้น ๆ ต้องเป็นสถานที่สำคัญ ภายหลังคติการสร้างฮว๋าเปี่ยวก็ลดน้อยลง จนกระทั้งมีปรากฏให้เห็นเพียงแค่ในนครหลวงเท่านั้น

          ในปัจจุบัน “ฮว๋าเปี่ยว” มีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งต่อศูนย์รวมทางจิตใจของประเทศและประชาชาติจีน ทุกวันนี้เสาฮว๋าเปี่ยวตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านซ้ายและด้านขวา บริเวณหน้าประตูทางเข้าสู่พระราชวังกรุงปักกิ่ง ตัวเสาแกะสลักจากหยกขาวขนาดใหญ่ บริเวณลำต้นสลักเป็นลวดลายมังกรดั้นเมฆ ม้วนพันรอบเสาสู่ด้านบน เสมือนหนึ่งว่ามังกรกำลังทะยานฟ้าสู่มวลเมฆ บนยอดด้านบนจะมีหยกขาวในแนวขวางเป็นปีกซ้ายขวา และแกะสลักลายเมฆวางพาดในแนวขวางด้านบนก็มีลักษณะซ้ายขวาไม่เหมือนกัน ด้านหนึ่งจะใหญ่ อีกด้านจะเล็กและปลายเรียวขึ้นสู่ท้องฟ้า ลักษณะจะเป็นลายก้อนเมฆเรียกว่า “หวินป่าน”  (云板) แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดและน่าทึ่งที่สุดก็คือ สัตว์ที่อยู่ด้านบนของฮว๋าเปี่ยว ซึ่งไม่ใช่สิงโต และไม่ใช่กิเลน แต่เรียกว่า “โห่ว” () หรือ “เฉาเทียนโห่ว” (朝天吼)

     

                                    ลายก้อนเมฆเรียกว่า “หวินป่าน”  (云板)

          “โห่ว” เป็นสัตว์ในตำนาน จัดเป็นหนึ่งในลูกมังกรทั้งเก้าตัว มีนิสัยชอบมองไกล ดังนั้น มันจะมีลักษณะเพ่งมองสู่ด้านหน้าอยู่เสมอ การที่ตัวโห่วอยู่ด้านบนสุดของฮว๋าเปี่ยวทั้ง 2 ต้น เมื่อดูให้ดี ๆ จะเห็นว่าตัวหนึ่งหันหน้าเข้าสู่พระราชวังกรุงปักกิ่ง อีกตัวหนึ่งหันหน้าออกด้านนอกมองไปบริเวณรอบ ๆ ตัวเมืองปักกิ่ง ตัวโห่วที่หันหน้าเข้าสู่พระราชวังปักกิ่ง เรียกว่า “อวั้งตี้ชู”  (望帝出) แปลว่า “คอยจักรพรรดิออกไปข้างนอก” มีความหมายถึง การเตือนให้ฮ่องเต้ผู้เป็นเจ้าชีวิตจงอย่านิ่งดูดาย มัวเสวยสุขอยู่แต่ในราชวัง ควรออกไปเยี่ยมเยียนประชาราษฎร์และใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนบ้าง ส่วนตัวโห่วอีกตัวที่หันหน้าออกด้านนอกพระราชวังกรุงปักกิ่ง เรียกว่า “อวั้งตี้กุย”  (望帝归)แปลว่า  “คอยจักรพรรดิหวนกลับมา” มีความหมายเตือนถึงฮ่องเต้เมื่อเสด็จประพาสออกนอกวังแล้ว ก็อย่ามัวแต่ลุ่มหลงในสุรานารี จงรีบกลับมาบริหารราชกิจและกลับมาปกครองบ้านเมืองต่อไป

                                  

                            “โห่ว” () หรือ “เฉาเทียนโห่ว” (朝天吼)

 

          สรุปแล้วก็คือ สัญลักษณ์ของ “ฮว๋าเปี่ยว” นั้น ไม่เพียงแต่ยิ่งใหญ่ในคุณค่าและเต็มไปด้วยฝีมือแกะสลักอันวิจิตรบรรจง แต่ยังแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและเฉียบคมอย่างที่สุด และกลายเป็นเสาสัญลักษณ์แห่งจีนจนตราบถึงทุกวันนี้

 

 
吉祥标志与用品:เครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล

砚 จานฝนหมึก article
纸 กระดาษ article
墨 หมึก article
笔 พู่กัน article
文房四宝สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ article
红灯龙 โคมแดง article
中国帆船 เรือสำเภาจีน article
筷子 ตะเกียบ article
ห้าขุนเขา article
ผนังมังกร กำแพงพยัคฆ์ article
แจกัน 瓶 article
ประทัด (ประทัดสุขสันติ) article
ลูกบอลแพรปัก article
ไข่มุกไฟ article
หยูอี้ 如意 article
น้ำเต้า 葫芦 article
พัด扇子 article
มู่อวี๋ 木鱼 article
เงินหยวนเป่า 元宝 article
กู่เฉียน (เหรียญจีน) article
แผนผังแปดทิศ八卦图 article
แปดสัญลักษณ์มงคล八吉祥 article
อู่ฝู (ความสุข 5 ประการ) article
ซวงสี่ (ซังฮี้ )囍 article
แปดวิเศษของโป๊ยเซียน articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/