ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第十九课 : 可以试试吗?บทที่ 19 ลองดูได้ไหม article

 

 

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 www.jiewfudao.com


第十九课 : 可以试试吗?

บทที่ 19  ลองดูได้ไหม

 

 

生词   shēngcí    คำศัพท์

 

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

1

duǎn

สั้น

 

铅笔

qiānbǐ

ดินสอ

ตัวอย่าง

我的铅笔很

wǒ de qiānbǐ hěn duǎn.

ดินสอของฉันสั้นมาก

 

2

cháng

ยาว

ตัวอย่าง

他的名字很

tā de míngzi hěn cháng.

ชื่อของเขายาวมาก

 

3

羽绒服

yŭ róng fú

เสื้อนวมขนนก(เสื้อนวมกัน หนาวข้างในใส่ขนนก หรือมักจะมีฮู้ดที่ติดขนนก)

ตัวอย่าง

这件羽绒服很贵。

zhè jiàn yǔ róng fú hěn guì.

เสื้อนวมขนนกตัวนี้แพงมาก

 

4

shēn

(สี) เข้ม

 

颜色

yánsè

สี

ตัวอย่าง

我要深颜色的。

wǒ yào shēn yánsè de.

ฉันต้องการ(ตัว)สีเข้ม

คำอธิบายเพิ่มเติม

โครงสร้างคำนาม คำคุณศัพท์ + 

 

       บางครั้งในประโยคไม่จำเป็นต้องซ้ำคำนามบางคำที่เคยพูดถึงก่อน

หน้านี้ หรือสามารถเข้าใจได้จากประโยคอยู่แล้ว จึงละคำนามข้างหลัง ไว้ในฐานที่เข้าใจได้ ถ้าคำนามที่ถูกละไปมีคำคุณศัพท์มาขยาย ก็จะกลายเป็นโครงสร้างคำนาม “คำคุณศัพท์ + ” โดยใช้  แทน คำนามที่ละไป ซึ่งรวมกันแล้วโครงสร้างนี้ทำหน้าที่เทียบเท่าคำนาม หนึ่งคำ

ตัวอย่าง :   A:  你要什么颜色的衣服?

                     nǐ yào shénme yánsè de yīfu?

                     เธอต้องการเสื้อผ้าสีอะไร

 

               B:  我要深颜色的(衣服)

                     wǒ yào shēn yánsè de (yīfu).

ฉันต้องการ(ตัว)สีเข้ม

 

5

qiăn

(สี) อ่อน

ตัวอย่าง

你要深颜色的还是要颜色的?

nǐ yào shēn yánsè de háishì yào qiǎn yánsè de?

คุณต้องการ(ตัว)สีเข้มหรือว่าต้องการ(ตัว)สีอ่อน?

 

6

合适

héshì

1.พอดี   2.เหมาะ

 

穿

chuān

สวม ใส่

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这件羽绒服我穿合适

zhè jiàn yǔ róng fú wǒ chuān zhèng héshì.

เสื้อนวมขนนกตัวนี้ฉันสวมกำลังพอดี

你穿这件衣服很合适

nǐ chuān zhè jiàn yīfu hěn héshì.

เธอสวมเสื้อผ้าตัวนี้เหมาะมาก

 

 

7

便宜

piányi

ถูก

ตัวอย่าง

那件羽绒服很便宜

nà jiàn yǔ róng fú hěn piányi.

เสื้อนวมขนนกตัวนั้นถูกมาก

 

8

huì

(ทำ) เป็น ,ได้

คำอธิบายเพิ่มเติม

 เป็นคำกริยานุเคราะห์(助动词ที่แสดงถึงความสามารถ ความเป็นไปได้ ความจำเป็น ความปรารถนา ฯลฯ

 

ลักษณะการใช้ในไวยากรณ์มีดังนี้

 

1) อยู่ข้างหน้าคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ :  + คำกริยา / คำคุณศัพท์

 

คำกริยา :  แปลว่า เป็น”, “ได้

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

说英语。

tā huì shuō yīngyǔ.

เขาพูดภาษาอังกฤษเป็น

เขาพูดภาษาอังกฤษได้

 

做饭吗?

nǐ huì zuò fàn ma?

เธอทำอาหารเป็นรึเปล่า

เธอทำอาหารได้รึเปล่า

 

 

คุณศัพท์ :   แปลว่า จะ.....” (เป็นไปได้ว่าจะ)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你今天忙吗?

nǐ jīntiān huì máng ma?

วันนี้เธอจะยุ่งไหม

 

经济好吗?

jīngjì huì hǎo ma?

เศรษฐกิจจะดีรึเปล่า

 

2)  สามารถทำหน้าที่เป็นกริยาที่มีบทกรรมตามหลังได้ จะแปลว่า เป็น” หรือ รู้

ตัวอย่าง

汉语,你会吗?

tā huì hànyǔ , nǐ huì ma?

เขาเป็นภาษาจีน เธอเป็นรึเปล่า

(เขารู้ภาษาจีน เธอรู้รึเปล่า)

 

 

3) กรณีปฎิเสธต้องใช้  เท่านั้น

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

不会写汉字。

wǒ bú huì xiě hànzì.

ฉันเขียนตัวอักษรจีนไม่เป็น

ฉันเขียนตัวอักษรจีนไม่ได้

 

我妈妈不会说汉语。

wǒ māma bú huì shuō hànyǔ.

แม่ฉันพูดภาษาจีนไม่เป็น

แม่ฉันพูดภาษาจีนไม่ได้

 

我妹妹不会读中文。

wǒ mèimei bú huì dú zhōngwén.

น้องสาวฉันอ่านภาษาจีนไม่เป็น

 

น้องสาวฉันอ่านภาษาจีนไม่ได้

 

 

4) ในกรณีที่ประโยคมีคำบุพบทหรือคำวิเศษณ์ด้วย ต้องอยู่ข้างหน้า

 + คำบุพบท :  แปลว่า ได้

 

ตัวอย่าง : 替他做这件事。

              huì tì tā zuò zhè jiàn shì.

ฉันทำธุระเรื่องนี้แทนเขาได้

 

ประธาน

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

huì

zuò

这件事。

zhè jiàn shì.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

ฉัน

ทำ

ธุระเรื่องนี้

แทน

เขา

ได้

 

ตัวอย่าง : 跟我去银行。

              huì gēn wǒ qù yínháng.

เขาไปธนาคารกับฉันได้

 

ประธาน

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

huì

gēn

银行。

yínháng.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

เขา

ไป

ธนาคาร

กับ

ฉัน

ได้

 

 + คำวิเศษณ์ :  แปลว่า จะ”(เป็นไปได้ว่าจะ)

 

ตัวอย่าง : ()去食堂吃饭。

             tā huì cháng qù shítáng chīfàn.

เขาจะไปโรงอาหารกินข้าวบ่อย (ๆ )

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา 1

/

สถานที่

กริยา 2

กรรม

huì

()

cháng

食堂

shítáng

chī

饭。

fàn.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา 1

/

สถานที่

กริยา 2

กรรม

คำวิเศษณ์

เขา

จะ

ไป

โรงอาหาร

กิน

ข้าว

บ่อย(ๆ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง : 我们一起去学校。

             wǒmen huì yìqǐ qù xuéxiào.

พวกเราจะไปโรงเรียนด้วยกัน

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

我们

wǒmen

huì

一起

yìqǐ

学校。

xuéxiào

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำวิเศษณ์

พวกเรา

จะ

ไป

โรงเรียน

ด้วยกัน

 

 

9

一点儿

yì diănr

1.นิดหน่อยนิดนึง,สักหน่อย

2.....กว่านี้(กรณีอยู่ด้านหลังคำคุณศัพท์)

คำอธิบายเพิ่มเติม

一点儿 กับ ()点儿

 

    一点儿 สามารถทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语แปลว่า นิดหน่อยนิดนึง

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他会一点儿汉语。

tā huì yì diǎnr hànyǔ

เขารู้ภาษาจีนนิดหน่อย

请给我()点儿啤酒吧。

qǐng gěi wǒ (yì) diǎnr  píjiǔ ba.

โปรดให้เบียร์นิดนึงแก่ฉันเถอะ

 

 

หาก 一点儿 ใช้ตามหลังคำคุณศัพท์(形容词จะแสดงถึงการ เปรียบเทียบ ตรงกับภาษาไทย แปลว่า “กว่านี้ (หน่อย)

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

有没有长一点儿的?

yǒu méi yǒu cháng yìdiǎnr de?

มี(ตัวที่)ยาวกว่านี้(หน่อย)ไหม

 

这件颜色有点儿,我要浅一点儿的。

zhè jiàn yánsè yǒu diǎnr shēn, wǒ yào qiǎn yì diǎnr de.

สีตัวนี้เข้มไปหน่อย

ฉันต้องการ(สี)อ่อนกว่านี้(หน่อย)

 

      ()点儿 เป็นคำกริยาวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำ คุณศัพท์เป็นหลัก(状语)  มักใช้แสดงถึงเรื่องราวหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ราบรื่น /ไม่พอดี จะแปลเป็นไทยได้ว่า ......ไปนิดนึง ,.....ไปหน่อย เช่น

ตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 6

这件()点儿长。

zhè jiàn yǒu (yì) diǎnr cháng.

ตัวนี้ยาวไปนิดนึง /ตัวนี้ยาวไปหน่อย

这件()点儿短。

zhè jiàn yǒu (yì) diǎnr duǎn.

ตัวนี้สั้นไปนิดนึง / ตัวนี้สั้นไปหน่อย

ตัวอย่างที่ 7

这件颜色有点儿,有没有浅一点儿的?

zhè jiàn yánsè yǒu diǎnr shēn, yǒu méi yǒu qiǎn yì dǎinr de?

สีตัวนี้เข้มไปหน่อย มี(สี)อ่อนกว่านี้หน่อยไหม

 

หมายเหตุ :  有点儿不 หมายถึง ไม่ค่อย...

ตัวอย่างที่ 8

这件羽绒服有点儿不合适。

zhè jiàn yǔ róng fú yǒu diǎnr bù hé shì.

เสื้อนวมขนนกตัวนี้ไม่ค่อยพอดี(พอดีตัว)

เราจะไม่พูดว่า

(这件羽绒服有点儿合适。)

 

 

 

10

….

yòu….yòu..

ทั้ง... ทั้ง..../ทั้ง....และ....

คำอธิบายเพิ่มเติม

…......………..

 

    … เป็นโครงสร้างประโยค แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ทั้ง...ทั้ง.../ ทั้ง..

และ...” โดยเชื่อมไว้ระหว่างคำคุณศัพท์กับคำคุณศัพท์ และ คำกริยากับคำกริยา เพื่อแสดงถึงสภาพหรือ สถานการณ์ยังคงอยู่ในช่วง ขณะเดียวกัน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这件羽绒服便宜。

zhè jiàn yŭ róng fú yòu hăo yòu piányi.

เสื้อนวมขนนกตัวนี้ทั้งดีทั้งถูก

เสื้อนวมขนนกตัวนี้ทั้งดีและถูก

我们教室安静干净。

wŏmen jiào shì

yòu ānjìng yòu gānjìng.

ห้องเรียนของพวกเราทั้งเงียบทั้งสะอาด

ห้องเรียนของพวกเราทั้งเงียบและสะอาด

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

那个箱子旧。

nà gè xiāngzi yòu xiă

yòu jiù.

กล่องใบนั้นทั้งเล็กทั้งเก่า

กล่องใบนั้นทั้งเล็กและเก่า

 

他去银行取钱换钱。

tā qù yínháng yòu qŭqián

 yòu huànqián.

เขาไปธนาคารทั้งถอนเงินทั้งแลกเงิน

เขาไปธนาคารทั้งถอนเงินและแลกเงิน

 

 

11

shì

ลอง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这是泰国菜,一下儿吧!

zhè shì tàiguó cài, nǐ shì yíxiàr ba!

นี้คืออาหารไทย เธอลองสักหน่อยสิ

 

试试!  nǐ shìshi ba!  เธอลองดูสิ

 

คำอธิบายเพิ่มเติม  动词重叠 การซ้ำคำกริยา

 

      การซ้ำคำกริยา จะเป็นการนำคำกริยามาซ้ำกัน 2 ครั้ง จะแสดงถึงระยะ เวลาที่สั้น การลอง การขอร้องใช้ในการยกตัวอย่างให้ผู้ฟังรู้สึก ผ่อนคลายเป็นต้น  ตัวซ้ำตัวที่ 2 จะออกเสียงเป็นเสียงเบา น้ำเสียงจะออก แนวสบาย ๆ เกรงใจตามสบายและโดยทั่วไปจะใช้ในกรณีที่เป็นภาษาพูด 

 

คำศัพท์กริยาตัวเดียว รูปแบบการซ้ำคำในบทเรียนนี้มีอยู่ 2 แบบ  จะแสดงความหมายและแปลได้ว่า  ลอง”, “ลองดู”, “….หน่อย” , “…สักหน่อย

 

แบบที่ 1

A A                   (เสียงซ้ำตัวที่ 2 ออกเสียงเบา)

แบบที่ 2

AA                    (ตัว  ออกเสียงเบา)

 

ตัวอย่าง :  A A  

 

คำศัพท์

ตัวอย่างประโยค

试试  shìshi    ลองดู     

试试!    nǐ shìshiba!   เธอลองดูสิ

 

看看  kànkan  ลองดู ,ดูหน่อย

看看这本词典怎么样?

nǐ kànkan zhè běn cídiǎn zěnme yàng?

เธอลองดูพจนานุกรมเล่มนี้เป็นยังไง

听听 tīngting  ลองฟังดู

听听这个句子是什么意思?

nǐ tīngting zhè gè jùzi shì shénme yìsi?

เธอลองฟังดูประโยคนี้หมายถึงอะไร

读读  dúdu   ลองอ่านดู

不信你读读! bù xìn nǐ dúdu! ไม่เชื่อเธอลองอ่านดู

 

ตัวอย่าง : AA

 

คำศัพท์

ตัวอย่างประโยค

试一试   shì yi shì    ลองดู     

试一试!     nǐ shì yi shì ba!     เธอลองดูสิ

 

看一看  kàn yi kàn  ดูหน่อย

请你帮我看一看

qǐng nǐ bāng wǒ kàn yi kàn.

คุณกรุณาช่วยฉันดูหน่อย

 

听一听  tīng yi tīng  ลองฟังดู

我们一起来听一听

wǒmen yìqǐ lái tīng yi tīng.

พวกเรามาลองฟัง(ด้วย)กัน(ดู)

写一写  xiě yi xiě  ลองเขียนดู

你来写一写这个字。

nǐ lái xiě yi xiě zhè gè zì.

เธอมาลองเขียนอักษรจีนตัวนี้(ดู)

 

คำศัพท์กริยาพยางค์คู่มีเพียงแบบเดียว จะแสดงความหมายและแปลได้ว่า 

“….หน่อย” , “…สักหน่อย

 

ตัวอย่าง : ABAB  ให้ออกเสียงหนักที่ตัว A

 

คำศัพท์

ตัวอย่างประโยค

介绍介绍

jièshào jièshào

แนะนำ(สัก)หน่อย

介绍介绍中国文化。

jièshào jièshàoZhōngguó wénhuà.

แนะนำวัฒนธรรมจีนสักหน่อย

 

休息休息

xiūxi xiūxi

พักผ่อน(สัก)หน่อย

进来休息休息吧。

jìn lái xiūxi xiūxi ba.

เข้ามาพักผ่อนหน่อยเถอะ

复习复习

fùxí fùxí

ทบทวน(สัก)หน่อย

我们一起来复习复习课文吧!

wǒmen yìqǐ lái fùxí fùxí kèwén ba! 

พวกเรามาทบทวนบทเรียน(ด้วย)กันหน่อยเถอะ

 

กรณีการกระทำได้เกิดขึ้นแล้วหรือสิ้นสุดลง ต้องใช้โครงสร้าง   Aและ AB  AB จะแสดงความหมายและแปลได้ว่า “….ดูแล้ว”,“….แล้ว

 A

 

AB  AB

试试

试了试

 

复习

复习了复习

试了试那支笔。

wǒ shì le shì nà zhī bǐ.

ฉันลองปากกาด้ามนั้นดูแล้ว

 

复习了复习。

fùxí le fùxí.

ทบทวนดูแล้ว / ทบทวนแล้ว

看看

看了看

 

预习

预习了预习

今天去看了看他的车。

jīntiān qù kàn le kàn tā de chē.

วันนี้ไปดูรถของเขาแล้ว

 

预习了预习。

yùxí le yùxí

เตรียมบทเรียนแล้ว

 

คำกริยาบางคำไม่สามารถซ้ำคำได้เนื่องจากความหมายไม่ได้ เช่น เป็นต้น

 

กรณีที่คำกริยาแสดงถึงการกระทำนั้น ๆ กำลังดำเนินอยู่ไม่สามารถซ้ำคำได้เช่น “正在เป็นต้น               

 

ไม่สามารถพูดว่า :  我正在听听录音呢。

 

 

12

可以

kĕyĭ

ได้ สามารถ....ได้

คำอธิบายเพิ่มเติม

可以 เป็นคำกริยานุเคราะห์(助动词)

 

1) แสดงถึงสภาพแวดล้อมหรือเหตุผล อนุญาติให้ทำได้ แปลว่า

“...ได้ , “สามารถ...ได้ 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我试试可以吗?

wǒ shì shi kěyǐ ma?

ฉันลองดูได้ไหม

现在可以吃吗?

xiànzài kěyǐ chī ma?

ตอนนี้สามารถกินได้ไหม

 

2)   แสดงความหมายว่า คุ้มค่าที่จะทำ แปลว่า พอ...ได้” , “คุ้มค่าแก่ ..

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

可以试试。

wǒ kěyǐ shì shi.

ฉันพอลองดูได้.

这个东西可以买吗?

zhè gè dōngxi kěyǐ mǎi ma?

ของชิ้นนี้พอซื้อได้รึเปล่า / ของชิ้นนี้คุ้มค่าแก่การซื้อรึเปล่า

 

 

 

13

当然

dāngrán

แน่นอน

ตัวอย่าง

当然可以。    dāngrán kěyǐ.     ได้แน่นอน

 

 

14

féi

1. หลวม(เสื้อผ้า) 2. อ้วน (ไขมันเยอะ ใช้ได้ทั้งกับคน และสัตว์)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这件有点儿

zhè jiàn yǒu diǎnr féi.

ตัวนี้หลวมไปหน่อย

 

这只猪很

zhè zhī zhū hěn féi.

หมูตัวนี้อ้วนมาก

 

14.1

pàng

อ้วน (ใช้กับคน ไม่สามารถใช้กับสัตว์ได้)

ตัวอย่าง

他太了。      tā tài pàng le.     เขาอ้วนเกินไป /เขาอ้วนเหลือเกิน

ทบทวน ..  ... แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “…..เหลือเกิน” หรือ “.....เกินไป” ใช้กับสถานการณ์ที่แสดงถึงความไม่พอใจ หรือการชื่นชม ชมเชย

 

โครงสร้างของ ...

คำคุณศัพท์ + 

 

1) แสดงถึงความไม่พอใจ จะแปลว่า “......เกินไป

 

ภาษาจีน

pinyin

ภาษาไทย

太大了!

tài dà le!

ใหญ่เกินไป

太小了!

tài xiǎo le!

เล็กเกินไป

太肥了!

tài féi le!

หลวมเกินไปอ้วนเกินไป

太瘦了!

tài shòu le!

คับเกินไปผอมเกินไป

 

2) แสดงถึงความชื่นชม ชมเชย จะแปลว่า “....เหลือเกิน

 

ภาษาจีน

pinyin

ภาษาไทย

太好了!

tài hǎo le!

ดีเหลือเกิน

太合适了!

tài héshì le!

เหมาะเหลือเกิน

 

 

15

shòu

1.ผอม (คน,สัตว์)  2. คับ(เสื้อผ้า)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他有点儿

tā yǒu diǎnr shòu.

เขาผอมไปหน่อย

这件太肥了有没有一点儿的。

zhè jiàn tài féi le, yǒu méi yǒu shòu yì diǎnr de.

ตัวนี้หลวมเกินไป มี(ตัวที่)คับนิดนึงไหม

 

 

16

好看

hăokàn

ดูดี สนุก(กรณีดูหนัง ละคร อ่านนิยาย)

 

ตัวอย่างที่ 1

这件不大不小,正合适,颜色也很好看

zhè jiàn bú dà bù xiăo, zhèng héshì,yánsè yĕ hĕhăokàn.

ตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็ก กำลังพอดี สีสันก็ดูดีมากเช่นกัน

 

ตัวอย่างที่ 2

这部电影很好看

zhè bù diànyǐng hěn hǎo kàn.

ภาพยนตร์(หนัง)เรื่องนี้สนุกมาก

 

 

17

zhŏng

ชนิดแบบ (คำลักษณะนาม)

ตัวอย่าง

羽绒服怎么卖?

zhè zhŏng yǔ róng fú zěnme mài?

เสื้อนวมขนนกแบบนี้ขายยังไง

 

 

18

打折

dǎzhé

เซลล์ลดเปอร์เซ็นต์ลดราคา

คำศัพท์เพิ่มเติม

打九折

dă jiŭ zhé

ลด 10 %

 

打八折

dă bā zhé

ลด 20 %

 

打七折

dă qī zhé

ลด 30 %

 

打六折

dă liù zhé

ลด 40 %

 

打五折

dă wŭ zhé

ลด 50 %

 

打四折

dă sì zhé

ลด 60 %

 

打三折

dă sān zhé

ลด 70 %

 

打两折

dă liăng zhé

ลด 80 %

 

打一折

dă yī zhé

ลด 90 %

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这件衣服打折吗?

zhè jiàn yīfu dǎzhé ma?

เสื้อตัวนี้ลดราคารึเปล่า

 

可以打八折

kĕyĭ dă bā zhé.

ลดได้ 20 %

 

 

课文  kèwén   บทเรียน

 

一、     可以试试吗?  ลองดูได้ไหม

(玛丽在商店买羽绒服  แมร์รี่ซื้อเสื้อนวมขนนกที่ร้านค้า)

玛丽:         我看看羽绒服。

                  wŏ kànkan yŭ róng fú.

                  ฉันดูเสื้อนวมขนนกหน่อย

 

售货员:     你看看这件怎么样?又好又便宜。

                  nĭ kànkan zhè jiàn zĕnme yàng? yòu hăo yòu piányi.

                  คุณลองดูตัวนี้เป็นอย่างไร  ทั้งดีและถูก

 

玛丽:        这件有一点儿长。有短一点儿的吗?

                 zhè jiàn yŏu yì diănr cháng.yŏu duăn yì diănr de ma?

                 ตัวนี้ยาวไปหน่อย มี(ตัวที่)สั้นกว่านี้หน่อยไหม

 

售货员:    你要深颜色的还是要浅颜色的?

                 nĭ yào shēn yán sè de hái shì yào qiăn yán sè de?

                 คุณต้องการ(ตัว)สีเข้มหรือว่าต้องการ(ตัว)สีอ่อน

 

玛丽:       浅颜色的。… 我试试可以吗?

                 qiăn yánsè de. …wŏ shìshi kĕ yĭ ma?

                 (ตัว)สีอ่อน ...ฉันลองดูได้ไหม

 

售货员:    当然可以。

                 dāngrán kĕyĭ.

                ได้ แน่นอน

 

玛丽:        这件太肥了,有没有瘦一点儿的?

                 zhè jiàn tài féi le, yŏu méiyŏu shòu yì diănr de?

                 ตัวนี้หลวมเกินไป มี(ตัวที่)คับกว่านี้หน่อยไหม

售货员:     你再试试这一件。

                  nĭ zài shìshì zhè yí jiàn.

                  คุณลองดูตัวนี้อีกที

 

玛丽:        这件不大不小,正合适,颜色也很好看。

                 zhè jiàn bú dà bù xiăo, zhèng hé shì, yánsè yĕ hĕn hăo kàn.

                 ตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็ก กำลังพอดี สีสันก็ดูดีมากเช่นกัน

 

     便宜一点儿吧。ถูกกว่านี้หน่อยเถอะ

玛丽:        这种羽绒服怎么卖?

                 zhè zhŏng yŭróngfú zĕnme mài?

                เสื้อนวมขนนกแบบนี้ขายยังไง

 

售货员:   一件四百块。

                yí jiàn sì băi kuài.

                ตัวนึง 400 ไคว้ (หยวน) 

 

玛丽:       太贵了。便宜一点儿吧,二百怎么样?

                tài guì le. piányi yì diănr ba, èr băi zĕnme yàng?

                แพงเกินไป ถูกกว่านี้หน่อยเถอะ 200เป็นไง

 

售货员:    二百太少了,不卖。可以打八折,你给三百二吧。

                 èr băi tài shăo le, bú mài. kĕyĭ dă bā zhé, nĭ gĕi sān băi èr ba.

                 200 น้อยเกินไป ไม่ขาย ลดได้ 20 เปอร์เซ็นต์ คุณให้ 320 ล่ะกัน

 

玛丽:       三百行不行?

                sān băi xíng bù xíng?

                300ได้ไหม

 

售货员:    给你吧。

                gĕi nĭ ba.

                ให้คุณล่ะกัน

 

注释  zhùshì คำอธิบายเพิ่มเติม

 

人民币的单位  ตำแหน่งเงินจีน  หน่วยค่าเงินของประเทศจีนมีดังนี้

 

ภาษาเขียน

 yuán jiǎo fēn

 

ภาษาพูด

 kuài  máo fēn

 

ตัวอย่างที่ 1

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

31.89 

 

 

ภาษาเขียน

 

三十一元   31 yuán

八角  8 jiǎo

九分  9 fēn

 

 

ภาษาพูด

 

三十一块  31 kuài

八毛   8 máo

()  9 (fēn)

หมายเหตุ

หน่วยสุดท้ายในจำนวนจะพูดหรือไม่พูดออกมาก็ได้

 

ตัวอย่างที่ 2

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

46.50 

 

 

ภาษาเขียน

 

四十六元  46 yuán

    5

-

 

 

ภาษาพูด

 

四十六块  46 kuài

()    5 ( máo)

-

 

ตัวอย่างที่ 3

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

898.40 

 

 

ภาษาเขียน

 

八百九十八元   898 yuán

   4

-

 

 

 

ภาษาพูด

 

八百九十八块   898 kuài

()   4 (máo)

-

 

ถ้ามีเลข ตัวเดียวก็พูดตัวเดียว แต่ถ้ามีตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ให้พูดเฉพาะตัวสุดท้ายเท่านั้น

 

ตัวอย่างที่ 4

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

100.50 

 

 

ภาษาเขียน

 

一百元  100 yuán

  0 = líng

五角   5 jiǎo

 

 

ภาษาพูด

 

一百块  100 kuài

  0 = líng

五毛  5 máo

หมายเหตุ

กรณีนี้เพื่อนชาวจีนของพี่จิ๋วได้แนะนำเพิ่มเติมว่า สามารถพูดว่า

一百元五角 หรือ 一百块五毛 ไม่ต้องพูดมี 0 คั่นกลางก็ได้ค่ะ

 

ตัวอย่างที่ 5

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

106.30 

 

 

ภาษาเขียน

 

一百六元  106 yuán

三角  3 jiǎo

-

 

 

 

ภาษาพูด

 

一百六块  106 kuài

三毛 3 máo

-

 

 

ตัวอย่างที่ 6

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

1,005.59 

 

 

ภาษาเขียน

 

一千五元  1,005 yuán

五角  5 jiǎo

九分  9 fēn

 

 

ภาษาพูด

 

一千五块 1,005 kuài

五毛 5 máo

()  9 (fēn)

 

กรณีที่จำนวนมีเพียงแค่หน่วยเดียว  、毛、分 ภาษาพูดมักจะเติมคำว่า ห้อยท้ายไว้ เช่น

ตัวอย่างที่ 7

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

20.00 

 

 

ภาษาเขียน

 

二十元   20 yuán

-

 

 

ภาษาพูด

 

二十块   20 kuài

()  qián

 

ตัวอย่างที่ 8

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

0.50 

 

 

ภาษาเขียน

 

五角  5 jiǎo

-

 

 

ภาษาพูด

 

五毛    5 máo

()  qián

 

ตัวอย่างที่ 9

การเรียงตำแหน่งเวลาพูด

0.50 

 

 

ภาษาเขียน

 

五分   5 fēn

-

 

 

ภาษาพูด

 

五分   5 fēn

()  qián

 

练习   liànxí  แบบฝึกหัด

 

 (1) 语音  เสียง

 

1. 辨音辨调  biànyīn biàndiào  ความต่างของเสียง

 

dāngrán

tǎnrán

shìshi  

shíshí

 

héshì

héshí

piányi

biànlì

 

2. 多音节连读 duō yīn jié lián dú  ฝึกอ่านเสียงต่อเนื่อง

 

tài guì le   

tài duì le   

tài hǎo le  

tài měi le

 

tài shòu le  

tài féi le   

tài yuǎn le   

tài dà le

 

 

3.朗读 lǎngdú ฝึกอ่านอักษรจีน

试试

看看

听听

读读

试一试

看一看

听一听

读一读

又饿又渴

yòu è yòu kě

又冷又累

yòu lěng yòu lèi

又好又便宜

 

又贵又不好

不大不小

不肥不瘦

不深不浅

不长不短

 

(2读下列钱数  จงอ่านตัวเลขจำนวนเงินด้านล่างต่อไปนี้

 

 =  (yuán = kuài)

0.05 

0.26

0.98

3.08

8.88

10.05

35.00

46.05

56.90

77.55

89.50

105.90

117.80

206.02

558.40

880.00

997.44

1,038.95

คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 2

第十六颗:你常去图书馆吗?เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม article
第十七课 = 他在做什么呢?:บทที่ 17 เค้ากำลังทำอะไรอยู่ article
第十八课 : 我去邮局寄包裹。บทที่ 18 ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ article
第二十课 : 祝你生日快乐 บทที่ 20 สุขสันต์วันเกิด article
第二十一课 : 我们明天七点一刻出发。บทที่ 21 : พรุ่งนี้7 โมง 15นาที พวกเราออกเดินทาง article
第二十二课 : 我打算请老师教我京剧。 บทที่ 22 : ฉันคิดไว้ว่าจะเชิญอาจารย์สอนงิ้วฉัน article
第二十三课 : 学校里边有邮局吗? บทที่ 23 : ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์รึเปล่า article
第二十四课 : 我想学太极拳。บทที่ 24 : ฉันอยากเรียนไท้เก็ก article
第二十五课 : 她学得很好บทที่ 25 : เขาเรียนได้ดีมาก article
第二十六课 : 田芳去哪儿了?บทที่ 26 : เถียนฟางไปไหนแล้ว article
第二十七课 : 玛丽哭了บทที่ 27 : แมรี่ร้องไห้แล้ว article
第二十八课:我吃了早饭就来了บทที่ 28 : ฉันกินข้าวเสร็จก็มาเลย article
第二十九课 : 我都做对了。บทที่ 29 : ฉันทำถูกทั้งหมดเลย article
第三十课 : 我来了两个多月了。บทที่ 30 : ฉันมาได้สองเดือนกว่าแล้ว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/