ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第十六颗:你常去图书馆吗?เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม article

 

 ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2565 www.jiewfudao.com

 

 

第十六课 : 你常去图书馆吗?

บทที่ 16  เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม

 

 

生词   shēngcí    คำศัพท์

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

1

现在

xiànzài

ตอนนี้ปัจจุบัน

คำอธิบาย เพิ่มเติม

(คำนามบอกเวลา) + ประธาน หรือ

ประธาน + 现在(คำนามบอกเวลา)  ก็ได้

ตัวอย่าง

现在去图书馆

 

ประธาน

现在

คำนามบอกเวลา

กริยา

กรรม

wŏ

现在

xiànzài

图书馆。

 shū guăn.

หรือสามารถพูดแบบด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกัน

现在

คำนามบอกเวลา

ประธาน

กริยา

กรรม

现在

xiànzài

wŏ

图书馆。

 shū guăn.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

现在

คำนามบอกเวลา

ประธาน

กริยา

กรรม

ตอนนี้

ฉัน

ไป

ห้องสมุด

หรือสามารถแปลแบบด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกัน

ประธาน

กริยา

กรรม

现在

คำนามบอกเวลา

ฉัน

ไป

ห้องสมุด

ตอนนี้

 

 

2

gēn

กับ

คำอธิบายเพิ่มเติม

 เป็นคำบุพบท(介词ทำหน้าที่เชื่อมหรือต่อคำ

ตัวอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他去银行

 

ประธาน

คำนาม/สรรพนาม

กริยา

กรรม

gēn

银行

yínháng.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำนาม

/สรรพนาม

ฉัน

ไป

ธนาคาร

กับ

เขา

 

หมายเหตุ

他去银行

 

โครงสร้างการแปลภาษาไทย 

1. ก่อนอื่นเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (A B C)

A

B

C

ประธาน

กลุ่ม ()

กลุ่ม (กริยา+กรรม)

跟他

去银行

 

2. ลำดับการแปล : 

A

B

C

ประธาน

กลุ่ม 

กลุ่ม (กริยา+กรรม)

1

3

2

 

3.จะแปลได้ว่า

(ประธาน)

(กลุ่ม)

C(กลุ่ม 一起)

跟他

去银行

A

C

B

ฉัน

ไปธนาคาร

กับเขา

 

 

3

一起

 qĭ

ด้วยกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม

一起 เป็นคำวิเศษณ์(副词ทำหน้าที่ขยายคำกริยา(动词)หรือ

คำคุณศัพท์(形容词)

 

ตัวอย่าง

你跟我一起

 

ประธาน

คำนาม /สรรพนาม

คำวิเศษณ์

กริยา

gēn

一起

 

去。

.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

คำวิเศษณ์

คำนาม

/สรรพนาม

เธอ

ไป

ด้วยกัน

กับ

ฉัน

 

 

หมายเหตุ

你跟我一起

โครงสร้างการแปลภาษาไทยเมื่อพบ  (คำบุพบท介词กับ 一起 

(คำวิเศษณ์ 副词)

 

1. ก่อนอื่นเราแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (A B C)

A

B

C

ประธาน

กลุ่ม 

กลุ่ม 一起

跟我

一起去

 

2. ลำดับการแปล : 

A

B

C

ประธาน

กลุ่ม 

กลุ่ม 一起

1

3

2

 

3.จะแปลได้ว่า

(ประธาน)

(กลุ่ม)

C(กลุ่ม 一起)

跟我

一起去

A

C

B

เธอ

ไปด้วยกัน

กับฉัน

 

 

4

咱们

zánmen

พวกเรา,เรา

อธิบายเพิ่มเติม

ความแตกต่างระหว่าง咱们 กับ我们

 

咱们 หมายถึง พวกเรา ที่รวมผู้พูดและผู้ฟังเข้าไปด้วยกัน

我们 หมายถึง พวกเรา เช่นกันใช้ได้ใน 2 กรณี

 

1.    รวมผู้พูดและผู้ฟังเข้าไปด้วยกัน     2.    ไม่รวมผู้ฟังเข้าไปด้วย

ตัวอย่าง

晚上咱们一起去吧

 

คำนามบอกเวลา

咱们

คำวิเศษณ์

กริยา

คำเสริมน้ำเสียง

晚上

wănshàng

咱们

zánmen

一起

yìqĭ

吧。

ba.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

คำนามบอกเวลา

咱们

กริยา

คำวิเศษณ์

คำเสริมน้ำเสียง

ตอนเย็น

พวกเรา

ไป

ด้วยกัน

เถอะ

 

你们是留学生,我们是中国学生,咱们是朋友。

nĭmen shì liú xuéshēngwŏmen shì Zhōngguó xuéshēngzánmen shì péngyou.

พวกเธอเป็นนักเรียนต่างชาติ พวกเราเป็นนักเรียนชาวจีน เราเป็นเพื่อนกัน

5

zŏu

1.เดิน , 2.ไป

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

咱们

zánmen zŏu ba.

เราไปกันเถอะ

wŏ zŏu lái zŏu  .

ฉันเดินไปเดินมา

 

 

หมายเหตุ

การใช้     หมายถึง เถอะสิ 

       เป็นคำช่วยบ่งบอกน้ำเสียง(语气助词หากเขียนลงท้ายประโยค มีความ หมายแสดงถึง การเสนอความคิดเห็นขอร้องออกคำสั่ง,เห็นด้วย เป็นต้น 

 

ตัวอย่างที่ 1

 (ขอร้อง / เสนอความคิดเห็น)

ตัวอย่างที่ 2 

(ขอร้อง / เสนอความคิดเห็น)

A:  咱们一起去

      zánmen yìqĭ  ba.

      พวกเราไปด้วยกันเถอะ

B:    (เห็นด้วย)

       hăo ba.

      โอเค

A:   咱们走

       zánmen zŏu ba.

       เราไปกันเถอะ

B:    (เห็นด้วย)

       zŏu ba.

       ไปสิ

 

 

6

cháng

บ่อย

 

常常

cháng cháng

บ่อย ๆ

อธิบายเพิ่มเติม

 เป็นคำวิเศษณ์(副词ทำหน้าที่ขยายคำกริยา(动词)หรือ 

คำคุณศัพท์(形容词)

ตัวอย่าง

去图书馆

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

 

 cháng

 

图书馆 túshūguăn.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

วิเศษณ์

ฉัน

ไป

ห้องสมุด

บ่อย

 

 

7

有时候

yǒu shíhòu

บางเวลา บางครั้ง

ตัวอย่าง

有时候,他也在这儿吃饭。

yǒu shíhòu ,  zài zhèr chīfàn.

บางครั้ง เขาก็กินข้าวที่นี้เหมือนกัน

 

7.1

时候

shíhòu

เวลา

 

8

jiè

1.ยืม  2.ให้ยืม

ตัวอย่าง

我常去图书馆

 cháng  túshūguǎn jiè shū.

ฉันไปห้องสมุดยืมหนังสือบ่อย

 

 

9

上网

shàng wǎng

เล่นอินเตอร์เน็ท ,

เข้าอินเตอร์เน็ทเล่นเน็ท

 

wǎng

ตาข่าย

ตัวอย่าง

你在上网

 zài shàngwǎng ma?

เธอกำลังเล่นเน็ทอยู่หรอ

 

10

chá

ค้นหา ตรวจสอบ

 

11

资料

zīliào

ข้อมูล

ตัวอย่าง

我常去图书馆。有时候借书,有时候上网查资料

 cháng  túshūguǎn . yǒu shíhòu jiè shū,

yǒu shíhòu shàngwǎng chá zīliào. 

ฉันไปห้องสมุดบ่อย บางครั้งยืมหนังสือ บางครั้งเล่นอินเตอร์เน็ทหาข้อมูล

 

 

12

()

zǒng(shì)

มักจะ ...(อยู่เสมอ,เป็นประจำ)

คำอธิบายเพิ่มเติม

(เป็นคำวิเศษณ์(副词ทำหน้าที่ขยายคำกริยา(动词)หรือคำคุณศัพท์(形容词)

ตัวอย่าง

我总在宿舍看书

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

คำบุพบท

บอกสถานที่

สถานที่

กริยา

กรรม

zǒng

zài

宿舍

sùshè

kàn

书。

shū.

เวลาแปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

คำบุพบท

บอกสถานที่

สถานที่

ฉัน

มักจะ

อ่าน

หนังสือ

ที่

หอพัก

 

 

13

安静

ān jìng

เงียบ สงบ

14

宿舍

sùshè

หอพัก

คำอธิบายเพิ่มเติม

安静 เป็นคำคุณศัพท์ (形容词)

ตัวอย่าง

你的宿舍安静

nĭ de sùshè ān jìng ma?

หอพักของเธอเงียบรึเปล่า

 

15

晚上

wǎn shàng

ตอนเย็น

ตัวอย่าง

晚上你常做什么

wănshàng nĭ cháng zuò shénme?

ตอนเย็นคุณทำอะไรบ่อย ๆ

 

16

复习

fùxí

ทบทวน (บทเรียนที่เรียนมาแล้ว)

17

课文

kèwén

บทเรียน

ตัวอย่าง

我们常常复习课文

wǒmen chángcháng fùxí kèwén.

พวกเราทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ

 

18

预习

yùxí

เตรียม(ศึกษา)บทเรียนล่วงหน้า

ตัวอย่าง

今天我还没有预习课文。

jīntiān  hái méiyǒu yùxí kèwén.

วันนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมบทเรียนล่วงหน้า(เลย)

 

19

生词

shēng 

คำศัพท์ใหม่

ตัวอย่าง

你知道这个生词吗?

 zhīdào zhè  shēngcí ma?

เธอรู้คำศัพท์ใหม่คำนี้รึเปล่า

 

20

或者

huò zhe

หรือ

คำอธิบายเพิ่มเติม

 เป็นคำสันธาน (连词คือคำที่เชื่อมโยงวลี หรือประโยคเพื่อแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ตัวอย่าง

喝咖啡或者喝茶都可以

 kāfēi huò zhe  chá dōu kěyǐ.

ดื่มกาแฟหรือดื่มชาได้(ทั้ง)หมด

ข้อพึงสังเกต

ความแตกต่างระหว่าง 或者 กับ 还是

     คำศัพท์ทั้งสองคำนี้ มีความหมายเหมือกันแปลว่า “หรือ” แตกต่างกันที่

或者 = ใช้กับประโยคบอกเล่า  มักจะคู่กับเป็นโครงสร้าง .或者...

 = ใช้กับประโยคคำถาม

ตัวอย่าง

 

คำศัพท์

ตัวอย่างประโยค

或者

喝咖啡或者喝茶都可以

 kāfēi huòzhe  chá dōu kěyǐ.

ดื่มกาแฟหรือดื่มชาได้(ทั้ง)หมด

还是

喝咖啡还是喝茶

 kāfēi háishì  chá?

ดื่มกาแฟหรือดื่มชา?

 

 

21

练习

liàn 

แบบฝึกหัด

ตัวอย่าง

晚上我常复习课文, 预习生词, 或者做练习

wănshàng wŏ cháng fùxí kèwén  shēngcí , 

huòzhe zuò liànxí.

ตอนเย็นฉันทบทวนบทเรียน ศึกษาคำศัพท์ล่วงหน้า 

หรือทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

 

22

聊天儿

liáo tiānr

พูดคุยเล่น พูดคุยสัพเพเหระ

ตัวอย่าง

有时候上网跟朋友聊天儿

yǒu shíhòu shàng wăng gēn péngyou liáo tiānr.

บางครั้งเล่นอินเตอร์เน็ทคุยเล่นกับเพื่อน

 

23

收发

shōu 

รับและส่ง(เอกสาร,จดหมาย,อีเมล)

 

shōu 

รับ

 

ส่ง

 

24

伊妹儿

 mèir

อีเมล

ตัวอย่าง

有时候上网跟朋友聊天儿或者收发伊妹儿

yǒu shíhòu shàng wăng gēn péngyou liáo tiānr

huò zhe shōufā  mèir

บางครั้งเล่นอินเตอร์เน็ทคุยเล่นกับเพื่อนหรือรับส่งอีเมล

หมายเหตุ

จากประสบการณ์ของพี่จิ๋ว คนจีนเวลาจะพูดคำว่าอีเมลเขามักจะใช้คำศัพท์ คำว่า 邮件  yóujiàn มากกว่าค่ะ

 

25

电影

diàn yǐng

ภาพยนตร์ หนัง

ตัวอย่าง

今晚我们一起去看电影

jīn wǎn wǒmen yìqǐ  kàn diànyǐng.

วันนี้ตอนเย็นพวกเราไปดูหนังด้วยกัน

 

26

电视剧

diànshì 

ละครทีวี

 

电视

diànshì

ทีวี

ตัวอย่าง

我还常看中文电影和电视剧DVD , 你常看吗?

 hái cháng kàn zhōngwén diànyǐng 

diànshì  de DVD,    cháng kàn ma?

ฉันยังดูภาพยนตร์จีนและแผ่นDVDละครทีวีบ่อยๆ เธอดูบ่อยรึเปล่า

 

27

休息

xiūxi

พักผ่อน

ตัวอย่าง

有时候在宿舍休息 , 有时候跟朋友一起去看电影。

yǒu shíhòu zài sùshè xiūxi 

yǒu shíhòu gēn péngyou yìqǐ  kàn diànyǐng.

บางครั้งพักผ่อนอยู่ที่หอพัก บางครั้งไปดูหนังด้วยกันกับเพื่อน

 

28

公园

gōngyuán

สวนสาธารณะ

 

29

超市

chāoshì

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

 

30

东西

dōngxī

ของ สิ่งของ

ตัวอย่าง

明天我们去公园玩儿或者去超市买东西都可以。

míngtiān wŏmen  gōngyuán wánr huòzhe 

chāoshì măi dōngxī dōu kěyĭ. 

พรุ่งนี้พวกเราไปเที่ยวเล่นสวนสาธารณะหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของก็ได้ทั้งนั้น

 

课文  kèwén   บทเรียน

 

一、你常去图书馆吗?   เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม

A:  我现在去图书馆,你跟我一起去,好吗?

      wŏ xiànzài  túshūguănnĭ gēn wŏ yìqĭ hăo ma?

ฉันไปห้องสมุดตอนนี้ เธอไปด้วยกันกับฉัน โอเคไหม

 

B:  ,咱们走吧。你常去图书馆吗?

      hăozánmen zŏu ba. … nĭ cháng  túshūguăn ma?

      โอเค  พวกเราไปกันเถอะ .. เธอไปห้องสมุดบ่อยหรอ

 

A:  常去我常借书,也常在那儿看书。你呢?常去吗?

      cháng wŏ cháng jiè shū cháng zài nàr kàn shūnĭ ne ?

      cháng  ma?

     ไปบ่อย ฉันไปยืมหนังสือบ่อย และก็ไปอ่านหนังสือที่นั้นบ่อยเหมือนกัน 

      แล้วเธอล่ะ ไปบ่อยรึเปล่า

 

B:  我也常去。有时候借书,有时候上网查资料,但不常在那儿

      看书。我总在宿舍看书。

      wŏ  cháng yŏu shíhòu jiè shūyŏu shíhòu shàngwăng chá zīliào

     dàn  cháng zài nàr kàn shūwŏ zŏng zài sùshè kàn shū.

      ฉันก็ไปบ่อยเหมือนกัน บางเวลายืมหนังสือ บางเวลาเล่นเน็ทหาข้อมูล แต่

      อ่านหนังสือที่นั้นไม่บ่อย ฉันมักจะอ่านหนังสือที่หอพัก

 

A:   你的宿舍安静吗

       nĭ de sùshè ānjìng ma?

       หอพักเธอเงียบไหม

 

B:   很安静

       hěn ānjìng.

       เงียบมาก

 

二、晚上你常做什么  ตอนเย็นเธอทำอะไรบ่อยๆ

A:   晚上你常做什么

       wănshàng nĭ cháng zuò shénme?

       ตอนเย็นเธอทำอะไรบ่อย ๆ  

 

B:   复习课文,预习生词,或者做练习。有时候上网跟朋友

       聊天儿或者收发伊妹儿。

       fùxí kèwényùxí shēngcíhuòzhe zuò liànxí.yŏu shíhòu 

       shàngwăng gēn péngyou liáotiānr huòzhe shōu   mèir.

       ทบทวนบทเรียน ศึกษาคำศัพท์ใหม่ล่วงหน้า หรือทำแบบฝึกหัด 

       บางเวลาเล่นเน็ทคุยสัพเพเหระกับเพื่อน หรือรับและส่งอีเมล

 

A:    我也是,我还常看中文电影和电视剧的DVD。你常看吗?

        wŏ  shìwŏ hái cháng kàn zhōngwén diànyǐng  

        diànshì  de DVD. nĭ cháng kàn ma?

    ฉันก็เหมือนกันฉันยังดูภาพยนตร์จีนและแผ่นDVDละครทีวีอยู่บ่อย ๆ เธอดู บ่อยรึเปล่า

 

B:    我很少看

        wŏ hěn shăo kàn.

        ฉันดูน้อยมาก (ฉันดูไม่บ่อย)

 

A:    星期六和星期日你做什么

        xīngqī liù  xīngqī  nĭ zuò shénme?

วันเสาร์และวันวันอาทิตย์เธอทำอะไร

 

B:    有时候在宿舍休息,有时候跟朋友一起去公园玩儿或者去超市买东西。

        yŏu shíhòu zài sùshè xiūxiyŏu shíhòu gēn péngyou yìqĭ 

        gōngyuán wánr huòzhe  chāoshì măi dōngxi.

        บางเวลาพักผ่อนอยู่ที่หอพัก ,บางเวลาไปเที่ยวสวนสาธารณะด้วยกันกับ   

        เพื่อนหรือไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อของ

 

注释  zhùshì หมายเหตุ

 

(一) 你跟我一起去,好吗?

 

..好吗 แปลเป็นภาษาไทยได้ดังนี้ 1. ........., ได้ไหม/ได้รึเปล่า  

2. ........., ดีไหม / ดีรึเปล่า  และ  3. ........., โอเคไหม / โอเครึเปล่า   

แสดงถึงการสอบถามความคิดเห็น ปรึกษากันขอร้อง มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 

(1) 晚上咱们去看电影,好吗?

wǎnshàng zánmen  kàn diànyǐnghǎo ma?

ตอนเย็นพวกเราไปดูหนังด้วยกัน ดีไหม

 

     (2) 你跟我一起去, 好吗

            gēn  yìqǐ hǎo ma?

           เธอไปด้วยกันกับฉัน ได้ไหม

 

(二) 我很少看

 

         ในประโยคนี้ “” จะหมายถึง “不常”  แปลว่า ไม่บ่อย 很少” สามารถทำหน้าที่ขยายคำกริยาได้ แต่ “很多” ไม่สามารถทำหน้าที่ขยายคำกริยาได้

 

สามารถพูดได้

很少吃馒头。  很少看电影。  很少看电视

 

ไม่สามารถพูด

很多吃米饭。     很多看电视。

 

练习  liànxí  แบบฝึกหัด

 

(1) 语音  เสียง

1. 辨音辨调  biànyīn biàndiào  ความต่างของเสียง

 

wǎnshang

wǎngshàng

xiūxi

xiūlǐ

 

 

liànxí

liánxì

zīliào

zhìliáo

 

 

shēngcí

shēngzì

yùxí

fùxí

 

2. 多音节连读 duō yīn jié lián   ฝึกอ่านเสียงต่อเนื่อง

 

túshūguǎn

bówùguǎn

dàshǐguǎn

zhǎn lǎn guǎn

 

 

měishùguǎn

tǐyùguǎn

wénhuàguǎn

tiānwénguǎn

 

3.朗读 lǎngdú ฝึกอ่านอักษรจีน

好吧

去吧

走吧

喝吧

跟爸爸一起去

跟同学一起学

跟朋友一起看

一起去吧

复习课文

复习语法

预习生词

预习语法

常看电影

常看电视

常复习课文

常预习生词

不常吃馒头

不常喝啤酒

不常看电影

不常去公园

很少看书

很少喝酒

很少去图书馆

很少吃面条

คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 2

第十七课 = 他在做什么呢?:บทที่ 17 เค้ากำลังทำอะไรอยู่ article
第十八课 : 我去邮局寄包裹。บทที่ 18 ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ article
第十九课 : 可以试试吗?บทที่ 19 ลองดูได้ไหม article
第二十课 : 祝你生日快乐 บทที่ 20 สุขสันต์วันเกิด article
第二十一课 : 我们明天七点一刻出发。บทที่ 21 : พรุ่งนี้7 โมง 15นาที พวกเราออกเดินทาง article
第二十二课 : 我打算请老师教我京剧。 บทที่ 22 : ฉันคิดไว้ว่าจะเชิญอาจารย์สอนงิ้วฉัน article
第二十三课 : 学校里边有邮局吗? บทที่ 23 : ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์รึเปล่า article
第二十四课 : 我想学太极拳。บทที่ 24 : ฉันอยากเรียนไท้เก็ก article
第二十五课 : 她学得很好บทที่ 25 : เขาเรียนได้ดีมาก article
第二十六课 : 田芳去哪儿了?บทที่ 26 : เถียนฟางไปไหนแล้ว article
第二十七课 : 玛丽哭了บทที่ 27 : แมรี่ร้องไห้แล้ว article
第二十八课:我吃了早饭就来了บทที่ 28 : ฉันกินข้าวเสร็จก็มาเลย article
第二十九课 : 我都做对了。บทที่ 29 : ฉันทำถูกทั้งหมดเลย article
第三十课 : 我来了两个多月了。บทที่ 30 : ฉันมาได้สองเดือนกว่าแล้ว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/