ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第三十二课 : 我们那儿的冬天跟北京一样冷。บทที่ 32 : ฤดูหนาวที่นั้นของเราหนาวเหมือนกับปักกิ่ง article

第三十二: 那儿的冬天跟北京一冷。

บทที่ 32 : ฤดูหนาวที่นั้นของเราหนาวเหมือนกับปักกิ่ง

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 3 มีนาคม 2561 www.jiewfudao.com

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

中文

拼音

泰文

1

国家

guójiā

1.ประเทศ  2.ชาติ

 

ตัวอย่าง แปลว่า ประเทศ

ตัวอย่าง แปลว่า ชาติ

你们国家有多少人口?

nǐmen guójiā yǒu

duōshǎo rénkǒu?

ประเทศของพวกคุณมีประชากรเท่าไหร่

不爱自己国家的人,什么也不会爱。

bú ài zìjǐ guójiā de rén,

shénme yě bú huì ài.

คนที่ไม่รักชาติของตนเอง

ไม่ว่าอะไรก็รักไม่เป็นเหมือนกัน

 

 

2

一样

yíyàng

เหมือนกัน

2.1

跟..一样

gēn...yíyàng

...เหมือน(กัน)กับ.. ; ...เท่ากันกับ...

..กับ...เหมือนกัน ; ...กับ...เท่ากัน

 

ตัวอย่าง : ..一样

แปลว่า “...เหมือน(กัน)กับ..”

แปลว่า “...เท่ากันกับ..”

一样用苹果手机。

gēn yíyàng yòng píngguǒ shǒujī.

ฉันใช้มือถือ IPHONE เหมือน(กัน)กับเธอ

一样高。

gēn yíyàng gāo.

เค้าสูงเท่ากันกับเธอ

แปลว่า “...กับ..เหมือนกัน

แปลว่า “...กับ..เท่ากัน

你的爱好一样

gēn nǐ de àihào  yíyàng.

งานอดิเรกของฉันกับเธอเหมือนกัน

ความสนใจของฉันกับเธอเหมือนกัน

这件毛衣那件价钱一样

zhè jiàn máoyī gēn nà jiàn

 jià qián yíyàng.

ราคาเสื้อขนสัตว์ตัวนี้กับตัวนั้นเท่ากัน

 

2.2

..不一样

gēn... bù yíyàng

...ไม่เหมือนกับ.... ; ไม่เท่า(กับ)

..กับ...ไม่เหมือนกัน ;...กับ...ไม่เท่ากัน

 

ตัวอย่าง  ..不一样

แปลว่า ...ไม่เหมือนกับ....

แปลว่า ...ไม่เท่า(กับ)....

你们国家的时间北京不一样吧?

nǐmen guójiā de shíjiān gēn Běijīng bù yíyàng ba?

เวลาของประเทศพวกคุณ

ไม่เหมือนกับปักกิ่งสิน่ะ

 

这双皮鞋那双不一样大。

zhè shuāng píxié gēn nà shuāng bù yí yàng dà.

รองเท้าหนังคู่นี้ใหญ่ไม่เท่า(กับ)คู่นั้น

แปลว่า “...กับ..ไม่เหมือนกัน

แปลว่า “...กับ..ไม่เท่ากัน

你的爱好不一样

gēn nǐ de àihào bù yíyàng.

งานอดิเรกของฉันกับเธอไม่เหมือนกัน

ความสนใจของฉันกับเธอไม่เหมือนกัน

这件毛衣那件价钱不一样

zhè jiàn máoyī gēn nà jiàn

 jià qián bù yíyàng.

ราคาเสื้อขนสัตว์ตัวนี้กับตัวนั้นไม่เท่ากัน

 

 

 

 

3

时差

shí chā

ระยะเวลาต่างกัน

ตัวอย่าง

我们那儿跟北京有七个小时的时差呢。

wǒmen nàr gēn Běijīng yǒu qī gè xiǎoshí de shíchā ne.

ที่นั้นของเราระยะเวลาต่างกันกับปักกิ่ง(มี)สัก 7 ชั่วโมงน่ะ

 

หมายเหตุ

“有” ในประโยคนี้ มีความหมายเชิงประมาณการณ์ แปลว่า “(มี)สักทบทวนเพิ่มเติมได้ในบทที่ 23

 

4

夜里..

yè lǐ ...diǎn

ตี....

ตัวอย่าง

夜里一点

yè lǐ yī diǎn

ตี 1

夜里两点

yè lǐ liǎng diǎn

ตี 2

现在北京是上午八点多,我们那儿才夜里一点多

xiànzài Běijīng shì shàngwǔ bādiǎn duō,

wǒmen nàr cái yèlǐ diǎn duō.

ตอนนี้ปักกิ่งคือตอนเช้า8โมงกว่า ที่นั้นเราเพิ่งจะตี 1 กว่า

 

หมายเหตุ

เพื่อนชาวจีนของพี่จิ๋วทั้งทางตอนเหนือและตอนใต้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กรณีที่จะแปลว่า ตี..” จะนิยมใช้คำว่า “凌晨” กันมากที่สุด รองลงมาคือ “半夜”ส่วนสำนวน “夜里..点” เป็น ภาษาพูดที่ใช้กันน้อยมากคะ

 

5

季节

jì jié

ฤดู ; ฤดูกาล

ตัวอย่าง

泰国有三个季节Tàiguó yǒu sān gè jìjié.  ประเทศไทยมีฤดูกาล 3 ฤดู

 

 

6

()

chūn(tiān)

ฤดูใบไม้ผลิ  (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

7

()

xià (tiān)

ฤดูร้อน/หน้าร้อน  (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม)

8

()

qiū (tiān)

ฤดูใบไม้ร่วง   (กันยายน - พฤศจิกายน)

ตัวอย่าง

中国有、冬四个季节。

Zhōngguó yǒu chūnxiàqiū、dōng sì gè jìjié.

ประเทศจีนมีฤดูใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง หนาว 4 ฤดู

 

 

9

ร้อน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

北京的夏天很

Běijīng de xiàtiān hěn rè.

ฤดูร้อนปักกิ่งร้อนมาก

หน้าร้อนปักกิ่งร้อนมาก

我们那儿夏天没有这么

wǒmen nàr xiàtiān méiyǒu zhème .

ฤดูร้อนที่นั้นของเราไม่ได้ร้อนขนาดนี้

ฤดูร้อนที่นั้นของเราไม่ร้อนเท่านี้

ฤดูร้อนที่นั้นของเราร้อนไม่เท่านี้

 

 

 

10

气候

qìhòu

1.ดินฟ้าอากาศ 2.สภาพอากาศ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你国家的气候怎么样?

nǐ guójiā de qìhòu zěnme yàng?

ดินฟ้าอากาศประเทศคุณเป็นอย่างไรบ้าง

上海冬天的气候一般怎么样?

Shànghǎi dōngtiān de qìhòu

yìbān zěnme yàng?

สภาพอากาศฤดูหนาวของเซี่ยงไฮ้

โดยทั่วไปเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

 

11

lěng

หนาว

ตัวอย่าง

上海冬天吗?

Shànghǎi dōngtiān lěng ma?

ฤดูหนาวเซี่ยงไฮ้หนาวรึเปล่า / หน้าหนาวเซี่ยงไฮ้หนาวรึเปล่า

 

12

刮风

guā fēng

ลมแรง ; ลมพัดแรง

刮大风

guā dà fēng

(มี)ลมกรรโชก

 fēng

ลม

 

ตัวอย่าง 刮风

ตัวอย่าง 刮大风

今天是又冷又刮风的一天。

jīntiān shì yòu lěng yòu guāfēng

de yì tiān.

วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ทั้งหนาวและลมแรง

这儿的春天常常刮大风

zhèr de chūntiān chángcháng

guā dà fēng.

ฤดูใบไม้ผลิที่นี้มีลมกรรโชกบ่อย ๆ

 

 

 

13

下雪

xià xuě

หิมะตก

xuě

หิมะ

ตัวอย่าง

北京冬天不常下雪

Běijīng dōngtiān bù cháng xià xuě.

ฤดูหนาวปักกิ่งหิมะตกไม่บ่อย

 

 

14

下雨

xià yǔ

ฝนตก

ตัวอย่าง

下雨!还没收衣服呢。

xià yǔ le! hái méi shōu yīfu ne.

ฝนตกแล้ว! ยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้าเลย

 

 

15

不但..而且..

bú dàn..ér qiě

1.ไม่เพียงแต่..(เท่านั้น), แต่ยัง.. (อีกด้วย)

2. ไม่เพียงแต่....(เท่านั้น), แต่...ด้วย

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

不但会说英语,而且还会法语。

bú dàn huì shuō yīngyǔ ,

érqiě hái huì fǎyǔ.

เค้าไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษเป็น

แต่ยังเป็นภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย

不但喜欢唱歌,而且唱得不错。

bú dàn xǐhuan chànggē ,

érqiě chàng de bú cuò.

เค้าไม่เพียงแต่ชอบร้องเพลงเท่านั้น

แต่ยังร้องได้ดีทีเดียวเลย

 

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

不但她会说汉语,

而且她妹妹也会说汉语。

bú dàn tā huì shuō hànyǔ ,

érqiě tā mèimèi yě huì shuō hànyǔ.

เค้าไม่เพียงแต่พูดภาษาจีนได้ 

แต่น้องสาวเค้าก็พูดภาษาจีนได้ด้วย(เหมือนกัน)

 

不但常常下雪,而且下得很大。

bú dàn cháng cháng xià xuě ,

érqiě xià de hěn dà.

ไม่เพียงแต่มีหิมะตกบ่อยๆ 

 แต่ยังตกหนักมากอีกด้วย

 

หมายเหตุ: ถ้าประโยคแรกและประโยคหลังมีประธานเดียวกัน  จะวาง 不但 ไว้หลังประธาน ของประโยคแรกแต่ถ้าสองประโยคมีประธานที่ต่างกัน จะวาง 不但 ไว้หน้าประธานของประโยคแรก

 

 

16

fēn

คะแนน

16.1

考了...

kǎo le...fēn

สอบได้ ...คะแนน

ตัวอย่าง

口语课考了90

kǒuyǔ kè kǎo le jiǔshí fēn.

วิชาการพูดสอบได้ 90 คะแนน

 

 

16.2

只考了...

zhǐ kǎo le...fēn

สอบได้แค่ ...คะแนน

ตัวอย่าง

听力课只考了85

tīnglì zhǐ kǎo le bāshí wǔ fēn.

วิชาการฟังสอบได้แค่ 85 คะแนน

 

 

16.3

得了..

dé le...fēn

ได้...คะแนน

16.4

只得了..

zhǐ dé le...fēn

ได้แค่...คะแนน

ตัวอย่าง

麦克得了95,只得了80

Màikè dé le jiǔshí wǔ fēn, wǒ zhǐ dé le bāshí fēn.

ไมค์ได้ 95 คะแนน ฉันได้แค่ 80 คะแนน

 

 

 

 

17

()..

méi(yǒu)...hǎo

.....ได้ไม่ดี

ตัวอย่าง

méi kǎo hǎo.

ฉันสอบได้ไม่ดี

还没()..

hái méi (yǒu)..hǎo

1.ยัง....ไม่เสร็จ  

2.ยัง..ไม่ได้/ไม่ออก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

还没做好作业。

hái méi zuò hǎo zuò yè.

ฉันยังทำการบ้านไม่เสร็จ

 

还没想好要去哪里玩?

hái méi xiǎng hǎo yào qù nǎlǐ wán?

ยังคิดไม่ได้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

ยังคิดไม่ออกว่าจะไปเที่ยวที่ไหน

 

 

สำนวน

还没做好准备。

hái méi zuò hǎo zhǔnbèi.

1. ยังเตรียมตัวได้ไม่ดี

2. ยังไม่พร้อม

做准备

zuò zhǔnbèi

เตรียมตัว

 

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

还没做好准备

hái méi zuò hǎo zhǔnbèi.

ฉันยังเตรียมตัวได้ไม่ดี

ฉันยังไม่พร้อม

 

我觉得还没有做好当妈妈的准备

wǒ juéde hái méiyǒu zuò hǎo dāng

māma de zhǔnbèi.

ฉันรู้สึกว่ายังเตรียมตัวเป็นแม่ได้ไม่ดี

ฉันรู้สึกว่ายังไม่พร้อมทำหน้าที่แม่

 

 

18

听写

tīngxiě

ฟังแล้วเขียน (ตามคำบอก)

ตัวอย่าง

听写我没考好,有的汉字不会写。

tīngxiě wǒ méi kǎo hǎo, yǒu de hànzì bú huì xiě.

ฟังแล้วเขียนตามคำบอกฉันสอบได้ไม่ดี อักษรจีนบางตัวเขียนไม่ได้ 

 

19

出去

chū qù

ออกไป

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

出去散步。

chū qù sàn bù.

เค้าออกไปเดินเล่น

我想出去找东西吃。

wǒ xiǎng chū qù zhǎo dōngxi chī.

ฉันอยากออกไปหาของกิน

 

 

20

打算

dǎsuàn

1. (กริยา) คิดไว้ว่าจะ... 

2. (คำนาม) วางแผน; แผน,แพลน ; ความคิด

สำนวน

有什么打算?

yǒu shénme dǎsuàn?

1. (สำนวน) มีวางแผนไว้ว่ายังไง

     มีแผนไว้ว่ายังไง

2. (สำนวน) มีคิดไว้ว่ายังไง

 

ตัวอย่าง :  แปลว่า  คิดไว้ว่าจะ...”

打算去中国留学。

dǎsuàn qù Zhōngguó liúxué.

ฉันคิดไว้ว่าจะไปประเทศจีนเรียนต่อ

 

ตัวอย่าง :  แปลว่า  วางแผน; แผน,แพลน ; ความคิด

我知道他有外国留学的打算

wǒ zhīdào tā yǒu wàiguó liúxué de dǎsuàn.

ฉันรู้ว่าเค้ามีวางแผนเรียนต่อต่างประเทศ / ฉันรู้ว่าเค้ามีความคิดเรียนต่อต่างประเทศ

ฉันรู้ว่าเค้ามีแผนเรียนต่อต่างประเทศ / ฉันรู้ว่าเค้ามีแพลนเรียนต่อต่างประเทศ

 

 

 

21

周末

zhōu mò

สุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์)

ตัวอย่าง

周末有什么打算?出去玩儿吗?

zhōumò yǒu shénme dǎsuàn? chū qù wánr ma?

สุดสัปดาห์มีแพลนไว้ว่ายังไง ออกไปเที่ยวหรอ 

 

 

22

历史

lìshǐ

ประวัติศาสตร์

ตัวอย่าง

我非常喜欢中国历史

wǒ fēicháng xǐhuan Zhōngguó lìshǐ.

ฉันชอบประวัติศาสตร์จีนมาก

 

23

产生

chǎn shēng

1.เกิด... 2.ทำให้เกิด 3.ก่อให้เกิด

 

ตัวอย่าง แปลว่า เกิด....”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你让我对她产生好感。

nǐ ràng wǒ duì tā chǎnshēng hǎo gǎn.

เธอทำให้ฉันเกิดความรู้สึกดี ๆ ต่อเค้า

怎么办才能让他产生兴趣?

zěnme bàn cái néng ràng tā chǎnshēng xìngqù?

ทำยังไงถึงจะสามารถให้เค้าเกิดความสนใจ

 

ตัวอย่าง แปลว่า ทำให้เกิด....”

ตัวอย่าง แปลว่า ก่อให้เกิด....”

妈妈的身体为什么能产生奶水?

māma de shēntǐ wèishénme néng chǎnshēng nǎishuǐ?

ร่างกายของแม่ทำไมถึงสามารถ

ทำให้เกิดน้ำนมได้

天气变化也可以产生青春痘。

tiānqì biànhuà yě kěyǐ chǎnshēng qīngchūn dòu.

การเปลี่ยนแปลงของอากาศก็สามารถก่อให้เกิดสิวได้

การเปลี่ยนแปลงของอากาศก็สามารถ

ทำให้เกิดสิวได้

 

 

23.1

.. 产生兴趣      

duì.....chǎnshēng xìngqù

เกิดความสนใจใน....

ตัวอย่าง

你怎么历史产生兴趣了?

nǐ zěnme duì lìshǐ chǎnshēng xìngqù le?

ทำไมเธอถึงเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์หล่ะ?

 

23.1

对..产生了兴趣      

duì...chǎnshēng le xìngqù

เกิดความสนใจใน..เลย

ตัวอย่าง

学了京剧以后,我就中国历史产生了兴趣

xué le jīngjù yǐhòu, wǒ jiù duì Zhōngguó lìshǐ

chǎnshēng le xìngqù.

หลังจากเรียนงิ้วแล้ว ฉันก็เกิดความสนใจในประวัติศาสตร์จีนเลย

 

 

24

画册

huà cè

หนังสือภาพ ; หนังสือโฟโต้บุ๊ค

ตัวอย่าง

我在书店买到了一本画册,是介绍中国历史的。

wǒ zài shūdiàn mǎi dào le yì běn huàcè,

shì jièshào Zhōngguó lìshǐ de.

ฉันซื้อหนังสือภาพมาได้เล่มหนึ่งที่ร้านหนังสือ

 เป็น(หนังสือภาพ)แนะนำประวัติศาสตร์จีน

 

หมายเหตุ

相片本   xiàngpiàn běn แปลว่า  “อัลบั้มภาพ; อัลบั้มรูป

พวกเราระวังสับสนเรื่องการแปลระหว่าง “相片本” และ “画册”  น่ะคะ

 

25

研究

yánjiū

วิจัย;ศึกษาวิจัย

ตัวอย่าง

你打算研究中国历史吗?

nǐ dǎsuàn yánjiū Zhōngguó lìshǐ ma?

คุณคิดไว้ว่าจะศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์จีนรึเปล่า

 

 

26

….感兴趣

duì...gǎn xìngqù

1.รู้สึกสนใจใน...  2.สนใจ..

….有兴趣

duì...yǒu xìngqù

1.มีความสนใจใน.. 2.สนใจ..

 

ตัวอย่าง : ….感兴趣

ตัวอย่าง : ….有兴趣

1.中国历史感兴趣

duì Zhōngguó lìshǐ gǎn xìngqù.

ฉันรู้สึกสนใจในประวัติศาสตร์จีน

ฉันสนใจประวัติศาสตร์จีน

1.中国历史有兴趣

duì Zhōngguó lìshǐ yǒu xìngqù.

ฉันมีความสนใจในประวัติศาสตร์จีน

ฉันสนใจประวัติศาสตร์จีน

 

2.感兴趣

duìgǎn xìngqù.

เค้าสนใจเธอ

 

หมายเหตุ : มีความรู้สึกสนใจในตัวเธอ

2.有兴趣

duì yǒu xìngqù.

เค้าสนใจเธอ

 

หมายเหตุ: มีความสนใจในเธอ

 

 

27

只是

zhǐshì

1.เพียงแต่(แค่)  2.เป็นเพียงแค่

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

只是对中国历史感兴趣。

zhǐshì duì Zhōngguó lìshǐ gǎn xìngqù.

ฉันเพียงแต่แค่รู้สึกสนใจในประวัติศาสตร์จีน

只是他的朋友,不是女朋友。

zhǐshì tā de péngyou, bú shì nǚ péngyou.

ฉันเป็นเพียงแค่เพื่อนของเค้า ไม่ใช่แฟน

 

27.1

不只是

bù zhǐshì

1.ไม่ใช่แค่...2.ไม่ได้เป็นแค่

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

很多人喜欢香蕉,不只是你一个人。

hěn duō rén xǐhuan chī xiāngjiāo

, bù zhǐshì nǐ yí gè rén.

คนเยอะแยะชอบกินกล้วยหอม

ไม่ใช่แค่เธอคนเดียว

你看就知道他们不只是朋友。

nǐ kàn jiù zhīdào

tāmen bù zhǐshì péngyou.

เธอดูก็รู้ว่าพวกเค้าไม่ใช่แค่เพื่อน

เธอดูก็รู้ว่าพวกเค้าไม่ได้เป็นแค่เพื่อน

 

27.2

只是...而已

zhǐshì …. ér yǐ

ก็แค่...เท่านั้นเอง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

只是喜欢唱歌而已

zhǐshì xǐhuan chànggē éryǐ.

ฉันก็แค่ชอบร้องเพลงเท่านั้นเอง

只是开玩笑而已

zhǐshì kāi wán xiào éryǐ.

ฉันก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นเอง

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

只是不懂你而已

zhǐshì bù dǒng nǐ éryǐ.

เค้าก็แค่ไม่เข้าใจเธอเท่านั้นเอง

只是不敢去而已

zhǐshì bù gǎn qù éryǐ.

เธอก็แค่ไม่กล้าไปเท่านั้นเอง

 

 

28

老的

lǎo de

ของเก่า

新的

xīn de

ของใหม่

ตัวอย่าง

我跟你不一样,你喜欢老的,我喜欢新的

wǒ gēn nǐ bù yíyàng, nǐ xihuan lǎo de, wǒ xǐhuan xīn de.

ฉันไม่เหมือนกับเธอ เธอชอบของเก่า ฉันชอบของใหม่

 

29

一切

yí qiè

ทั้งหมด ;ทุกอย่าง ; ทุกสิ่งทุกอย่าง

 

ตัวอย่าง แปลว่า ทั้งหมด

ตัวอย่าง แปลว่า ทุกอย่าง

一切都不是你的错。

yíqiè dōu búshì nǐ de cuò.

ทั้งหมดล้วนไม่ใช่ความผิดของเธอ

一切发生的事都是因为我爱你。

yíqiè fāshēng de shì dōu shì yīnwèi wǒ ài nǐ.

เรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างล้วนเป็นเพราะว่าฉันรักเธอ

เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเป็นเพราะว่าฉันรักเธอ

 

ตัวอย่าง แปลว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

钱不是一切

qián búshì  yíqiè.

เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง

 

感谢你给我的一切

gǎnxiè nǐ gěi wǒ de yí qiè.

ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอให้ฉัน

 

 

 

29.1

..的一切都很感兴趣

duì..de yí qiè dōu hěn gǎn xìngqù.

สนใจมากในทุกสิ่งทุกอย่าง

(ที่/ของ).... 

 

ตัวอย่างที่ 1

我想知道的一切都很感兴趣

duì wǒ xiǎng zhīdào de yíqiè dōu hěn gǎn xìngqù.

ฉันสนใจมากในทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันอยากรู้

 

ตัวอย่างที่ 2

中国的一切都很感兴趣

duì Zhōngguó de yíqiè dōu hěn gǎn xìngqù.

ฉันสนใจมากในทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศจีน

 

 

30

开放

kāifàng

1.เปิด(ร้านค้า งานแสดง เป็นต้น

2.เปิดกว้าง 3.บาน(ดอกไม้)

 

ตัวอย่าง แปลว่า เปิด

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这里的书店星期一不开放

zhè lǐ de shūdiàn xīngqī yī bù kāifàng.

ร้านหนังสือที่นี้วันจันทร์ไม่เปิด

 

游泳池几点开放

yóu yǒng chí jǐ diǎn kāifàng?

สระว่ายน้ำเปิดกี่โมง

ตัวอย่าง แปลว่า เปิดกว้าง

ตัวอย่าง แปลว่า บาน

他是个很开放的人。

tā shì gè hěn kāifàng de rén.

เค้าเป็นคนที่เปิดกว้างมากคนหนึ่ง

 

公园里的花开放了。

gōngyuán lǐ de huā kāifàng le.

ดอกไม้ในสวนสาธารณะบานแล้ว

 

 

31

改革

gǎigé

ปฏิรูป

ตัวอย่าง

改革开放

gǎigé kāifàng

ปฏิรูปและเปิดประเทศ

我对中国改革开放以后的一切都很感兴趣。

wǒ duì Zhōngguó gǎigé kāi fàng yǐhòu de

yíqiè dōu hěn gǎn xìngqù.

ฉันสนใจมากในทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากประเทศจีนปฏิรูปและเปิดประเทศ

 

32

好了

hǎo le

พอล่ะ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

好了,不谈这个了。

hǎo le , bù tán zhè gè le.

พอล่ะ ไม่คุยเรื่องนี้ล่ะ

好了,不谈考试了。

hǎo le , bù tán kǎoshì le.

พอล่ะ ไม่คุยเรื่องสอบล่ะ

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

好了,今天先讲到这儿吧。

hǎo le, jīntiān xiān jiǎng dào zhèr ba.

พอล่ะ วันนี้อธิบายถึงตรงนี้ก่อนล่ะกัน

好了,我们该走了。

hǎo le, wǒmen gāi zǒu le.

พอล่ะ พวกเราควรไปล่ะ

 

 

33

也是

yě shì

ก็เหมือนกัน ; ก็ด้วย ; ก็....เหมือนกัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า ก็เหมือนกัน

ตัวอย่าง แปลว่า ก็ด้วย

我是泰国人,也是

wǒ shì Tàiguó rén, tā yě shì.

ฉันเป็นคนไทย , เค้าก็เหมือนกัน

他很忙,也是

tā hěn máng, wǒ yě shì.

เค้ายุ่งมาก ฉันก็ด้วย

ตัวอย่าง แปลว่า ก็....เหมือนกัน

那件蓝毛衣也是500元。

nà jiàn lán máoyī yě shì wǔ bǎi yuán.

เสื้อขนสัตว์สีฟ้าตัวนั้นก็ 500หยวนเหมือนกัน

 

 

34

价格

jià gé

ราคา

价钱

jià qián

หมายเหตุ

价格(jiàgé) มีความหมายเหมือนกันกับ 价钱(jiàqián) แตกต่างกันตรงที่

价格 เป็นได้ทั้งภาษาพูดและภาษาหนังสือ ส่วน  价钱 เป็นภาษาพูด

 

ตัวอย่าง 价格

ตัวอย่าง 价钱

房子的价格很贵。

fángzi de jiàgé hěn guì.

ราคาบ้านแพงมาก

房子的价钱很贵。

fángzi de jiàqián hěn guì.

ราคาบ้านแพงมาก

 

 

35

最近

zuìjìn

ช่วงนี้  ; ระยะนี้

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า  ช่วงนี้

ตัวอย่าง แปลว่า  ระยะนี้

最近你忙吗?

zuìjìn nǐ máng ma?

ช่วงนี้เธอยุ่งไหม

最近他怎么样?

zuìjìn tā zěnmeyàng?

ระยะนี้เค้าเป็นยังไงบ้าง / ช่วงนี้เค้าเป็นอย่างไรบ้าง

 

 

36

.....

dào....qù..

1.ไป...  2.ไป...ที่..... 3.ไปยัง..

 

 

ตัวอย่าง  แปลว่า  “ไป..”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

学校了。

dào xuéxiào le.

เค้าไปโรงเรียนแล้ว

邮局,怎么走?

dào yóujú , zěnme zǒu?

ไปที่ทำการไปรษณีย์ ไปยังไง

ตัวอย่าง  แปลว่า  “ไป..ที่....”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我要图书馆借书。

wǒ yào dào túshūguǎn jiè shū.

ฉันจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุด

 

最近,我常历史博物馆去参观。

zuìjìn ,wǒ cháng dào lìshǐ

bó wù guǎn cānguān.

ช่วงนี้ ฉันไปเข้าชม(ที่)พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยู่บ่อยๆ

 

ตัวอย่าง   แปลว่า  “ไปยัง....”

我带您房间

wǒ dài nín dào fángjiān .

ดิฉันพาท่านไปยังห้องพัก

 

36.1

...去看看

dào ...qù kànkan

ลองไปดูที่.......

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

那里去看看

dào nàlǐ qù kànkan.

เธอลองไปดูที่นั้น

看了以后, 就想历史博物馆去看看

kàn le yǐ hòu,

jiù xiǎng dào lìshǐ bówùguǎn qù kànkan.

หลังจากดูเสร็จ

ก็อยากลองไปดูที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

 

 

 

37

也会...

yě huì…

1.ก็...ได้(เหมือนกัน

2.ก็...เป็น(เหมือนกัน  3.ก็จะ...(เหมือนกัน)

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า

 “ก็.....ได้(เหมือนกัน)”

ตัวอย่าง แปลว่า

ก็......เป็น(เหมือนกัน)”

你对我不好,也会跟你分手。

nǐ duì wǒ bù hǎo, wǒ yě huì gēn nǐfēnshǒu.

เธอไม่ดีกับฉัน ฉันก็เลิกกับเธอได้เหมือนกัน

我也是人,也会累。

wǒ yě shì rén,wǒ yě huì lèi.

ฉันก็เป็นคน ฉันก็เหนื่อยเป็น(เหมือนกัน)

 

ตัวอย่าง แปลว่า ก็จะ..... (เหมือนกัน)”

你对我好,我也会对你好。

nǐ duì wǒ hǎo , wǒ yě huì duì nǐ hǎo.

เธอดีกับฉัน ฉันก็จะดีกับเธอ(เหมือนกัน)

 

 

38

当然

dāngrán

แน่นอน ; แน่นอนอยู่แล้ว ;อยู่แล้ว

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你去吧!当然没有问题。

nǐ qù ba! dāngrán méiyǒu wèntí.

เธอไปเถอะ ไม่มีปัญหาแน่นอน

เธอไปเถอะ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

 

我和你当然不一样啊!

wǒ hé nǐ dāngrán bù yíyàng a!

ฉันกับเธอไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะ

ฉันกับเธอไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่ะ

 

 

39

zǎo

เร็ว(กว่า)

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

泰国时间比中国时间一个小时。

Tàiguó shíjiān bǐ Zhōngguó shíjiān

zǎo yí gè xiǎoshí.

เวลาประเทศไทยเร็วกว่า

เวลาประเทศจีน1ชั่วโมง

 

 

你们那儿还是北京

nǐmen nàr zǎo háishì Běijīng zǎo?

ที่นั้นของพวกเธอเร็วกว่าหรือว่า

ปักกิ่งเร็วกว่า?

ตัวอย่างที่ 3

北京比我们那儿七个小时。

Běijīng bǐ wǒmen nàr zǎo qī gè xiǎoshí.

ปักกิ่งเร็วกว่าที่นั้นของพวกเรา 7 ชั่วโมง

 

 

                             

 

课文 kèwén บทเรียน

 

() 我们那儿的冬天跟北京一样冷。

         wǒmen nàr de dōngtiān gēn Běijīng yíyàng lěng.

         ฤดูหนาวที่นั้นของเราหนาวเหมือนกันกับปักกิ่ง

 

 

 

 

田芳: 罗兰,你们国家的时间跟北京不一样吧?

          Luólán, nǐmen guójiā de shíjiān gēn Běijīng bù yíyàng ba?

          โรแลนด์ เวลาของประเทศพวกคุณไม่เหมือนกับปักกิ่งสิน่ะ

 

罗兰: 当然不一样。我们那儿跟北京有七个小时的时差呢。

          dāngrán bù yíyàng. wǒmen nàr gēn Běijīng yǒu qī gè xiǎoshí de

          shíchā ne.

          ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ที่นั้นของเราระยะเวลาต่างกันกับปักกิ่ง(มี)สัก 7 ชั่วโมงน่ะ

 

田芳: 你们那儿早还是北京早?

          nǐmen nàr zǎo háishì Běijīng zǎo?

          ที่นั้นของพวกเธอเร็วกว่าหรือว่าปักกิ่งเร็วกว่า?

 

罗兰: 北京比我们那儿早七个小时。现在北京是上午八点多,

          我们那儿才夜里一点多。

          Běijīng bǐ wǒmen nàr zǎo qī gè xiǎoshí. xiànzài Běijīng shì

          shàngwǔ bādiǎn duō, wǒmen nàr cái yèlǐ yī diǎn duō.

          ปักกิ่งเร็วกว่าที่นั้นของพวกเรา 7 ชัั่วโมง ตอนนี้ปักกิ่งคือตอนเช้า8โมงกว่า

          ที่นั้นเราเพิ่งจะตี 1 กว่า

 

田芳: 季节跟北京一样吗?

          jìjié gēn Běijīng yíyàng ma?

          ฤดูกาลเหมือนกันกับปักกิ่งรึเปล่า

 

罗兰: 季节跟北京一样,也是春、夏、秋、冬四个季节。

          jìjié gēn Běijīng yíyàng, yě shì chūn、xià、qiū、dōng sì gè jìjié.

          ฤดูกาลเหมือนกันกับปักกิ่ง ก็คือฤดูใบไม้ผลิ ร้อน ใบไม้ร่วง หนาว 4 ฤดู

 

田芳: 气候跟北京一样不一样?

          qìhòu gēn Běijīng yíyàng bù yí yàng?

          สภาพอากาศเหมือนกันกับปักกิ่งรึเปล่า  / ดินฟ้าอากาศเหมือนกันกับปักกิ่งรึเปล่า

 

罗兰: 不一样。北京的夏天很热,我们那儿夏天没有这么热。

          bù yíyàng .Běijīng de xiàtiān hěn rè,wǒmen nàr xiàtiān

          méiyǒu zhème rè.

          ไม่เหมือนกัน ฤดูร้อนปักกิ่งร้อนมาก ฤดูร้อนที่นั้นของเราไม่ได้ร้อนขนาดนี้

          ไม่เหมือนกัน ฤดูร้อนปักกิ่งร้อนมาก ฤดูร้อนที่นั้นของเราไม่ร้อนเท่านี้

          ไม่เหมือนกัน ฤดูร้อนปักกิ่งร้อนมาก ฤดูร้อนที่นั้นของเราร้อนไม่เท่านี้

 

田芳: 冬天冷不冷?

          dōngtiān lěng bù lěng?

          ฤดูหนาวหนาวรึเปล่า / หน้าหนาวหนาวรึเปล่า

 

罗兰: 冬天跟北京一样冷,但是不常刮大风。

          dōngtiān gēn Běijīng yíyàng lěng, dànshì bù cháng guā dà fēng.

          ฤดูหนาวหนาวเหมือนกันกับปักกิ่ง แต่ลมกรรโชกไม่บ่อย

 

田芳: 常下雪吗?

          cháng xià xuě ma?

          หิมะตกบ่อยไหม

 

罗兰: 不但常常下雪,而且下得很大。北京呢?

          bú dàn cháng cháng xià xuě , érqiě xià de hěn dà. Běijīng ne?

         ไม่เพียงแต่หิมะตกบ่อยๆ  แต่ยังตกหนักมากอีกด้วย ปักกิ่งหล่ะ

 

田芳: 北京冬天不常下雪。

          Běijīng dōngtiān bù cháng xià xuě.

          ฤดูหนาวปักกิ่งหิมะตกไม่บ่อย

 

 

() 我跟你不一样。  wǒ gēn nǐ bù yíyàng.  ฉันไม่เหมือนกับเธอ

 

 

 

麦克: 这次你考得怎么样?

          zhè cì nǐ kǎo de zěnme yàng?

          ครั้งนี้เธอสอบได้เป็นอย่างไงบ้าง

 

玛丽: 还可以,综合课考了95,听力跟阅读一样,都是90, 口语考得不太好,

         只考了85分。你呢?

          hái kěyǐ , zōnghé kè kǎo le jiǔ shí wǔ fēn, tīnglì gēn yuèdú yíyàng,

          dōushì jiǔshí fēn, kǒuyǔ kǎo de bú tài hǎo, zhǐ kǎo le bā shí wǔ fēn.

          nǐ ne?

          พอได้อยู่ วิชา(สรุป)หลักภาษาสอบได้ 95 คะแนน การฟังเหมือนกับการอ่าน

          90 คะแนนทั้งหมด วิชาการพูดสอบได้ไม่ค่อยดี สอบได้แค่ 85 คะแนน แล้วเธอหล่ะ

 

麦克: 你比我考得好。我的阅读跟你考得一样,综合课和听力课都没有

          你考得好,只得了80分。

          nǐ bǐ wǒ kǎo de hǎo. wǒ de yuèdú gēn nǐ kǎo de yíyàng, zōnghé kè hé

          tīnglì kè dōu méiyǒu nǐ kǎo de hǎo, zhǐ dé le bāshí fēn.

          เธอสอบได้ดีกว่าฉัน การอ่านของฉันสอบได้เหมือนกับเธอ วิชาหลักภาษากับ

          วิชาการฟังล้วนสอบได้ดีไม่เท่าเธอ สอบได้แค่ 80 คะแนน

 

玛丽: 听写我没考好,有的汉字不会写。

          tīngxiě wǒ méi kǎo hǎo. yǒu de hànzì bú huì xiě.

          ฟังแล้วเขียนตามคำบอกฉันสอบได้ไม่ดี อักษรจีนบางตัวเขียนไม่ได้

 

麦克: 好了,不谈考试了。我问你,周末有什么打算?出去玩儿吗?

          hǎo le, bù tán kǎoshì le.wǒ wèn nǐ, zhōumò yǒu shénme dǎsuàn?

          chū qù wánr ma?

          พอล่ะ ไม่คุยเรื่องสอบล่ะ ฉันถามเธอ สุดสัปดาห์มีแพลนไว้ว่ายังไง ออกไปเที่ยวหรอ

 

玛丽: 出去。最近,我常到历史博物馆去参观。

          chū qù. zuìjìn ,wǒ cháng dào lìshǐ bó wù guǎn cānguān.

          ออกไป ช่วงนี้ ฉันไปเข้าชม(ที่)พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อยู่บ่อยๆ

 

麦克: 是吗?你怎么对历史产生兴趣了?

          shì ma? nǐ zěnme duì lìshǐ chǎnshēng xìngqù le?

          จริงหรอ ทำไมเธอถึงเกิดความสนใจในประวัติศาสตร์หล่ะ?

 

玛丽: 学了京剧以后,我就对中国历史产生了兴趣。有一天,我在书店

          买到了一本画册,是介绍中国历史的。看了以后,就想到历史博物馆

          去看看。

           xué le jīngjù yǐhòu, wǒ jiù duì Zhōngguó lìshǐ chǎnshēng le xìngqù. 

           yǒu yì tiān,wǒ zài shūdiàn mǎi dào le yì běn huàcè, shì jièshào

           Zhōngguó lìshǐ de. kàn le yǐ hòu, jiù xiǎng dào lìshǐ bówùguǎn qù

           kànkan.

           หลังจากเรียนงิ้วแล้ว ฉันก็เกิดความสนใจในประวัติศาสตร์จีนเลย มีอยู่วันหนึ่ง

           ฉันซื้อหนังสือภาพมาได้เล่มหนึ่งที่ร้านหนังสือ เป็น(หนังสือภาพ)แนะนำ

           ประวัติศาสตร์จีนหลังจากดูเสร็จ ก็อยากลองไปดูที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

 

麦克: 你打算研究中国历史吗?

          nǐ dǎsuàn yánjiū Zhōngguó lìshǐ ma?

          คุณคิดไว้ว่าจะศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์จีนรึเปล่า

 

玛丽: , 我只是对中国历史感兴趣。

          bù , wǒ zhǐshì duì Zhōngguó lìshǐ gǎn xìngqù.

          ไม่ ฉันเพียงแต่แค่รู้สึกสนใจในประวัติศาสตร์จีน

 

麦克: 我跟你不一样,你喜欢老的,我喜欢新的。我对中国改革开放以后的

          一切都很感兴趣。

          wǒ gēn nǐ bù yíyàng, nǐ xǐhuan lǎo de, wǒ xǐhuan xīn de. wǒ duì

          Zhōngguó gǎigé kāi fàng yǐhòu de yíqiè dōu hěn gǎn xìngqù.

          ฉันไม่เหมือนกับเธอ เธอชอบของเก่า ฉันชอบของใหม่ฉันสนใจมากในทุกสิ่งทุกอย่าง

          หลังจากประเทศจีนปฏิรูปและเปิดประเทศ

 

注释  zhùshì  คำอธิบายเพิ่มเติม

 

()“开放的区别 : แตกต่างกันระหว่าง 开放และ

 

ข้อ

เนื้อหา

开放

1.

แปลว่า เปิดและบานสามารถใช้แทนกันได้

/

/

 

ตัวอย่าง แปลว่า เปิด

开放

这里的书店星期一不开放

zhè lǐ de shūdiàn xīngqī yī bù kāifàng.

ร้านหนังสือที่นี้วันจันทร์ไม่เปิด

 

这里的书店星期一不

zhè lǐ de shūdiàn xīngqī yī bù kāi.

ร้านหนังสือที่นี้วันจันทร์ไม่เปิด

 

ตัวอย่าง แปลว่าบาน

开放

公园里的花开放了。

gōngyuán lǐ de huā kāifàng le.

ดอกไม้ในสวนสาธารณะบานแล้ว

 

公园里的花了。

gōngyuán lǐ de huā kāi le.

ดอกไม้ในสวนสาธารณะบานแล้ว

 

 

2.

แปลว่า เปิดกว้าง

/

X

3.

เป็นภาษาหนังสือ ภาษาทางการ

/

X

4.

เป็นภาษาพูด

/

/

 

()“当然一定的区别 : แตกต่างกันระหว่าง 当然และ 一定

 

ข้อ

เนื้อหา

当然

一定

1.

เป็นคำวิเศษณ์(副词) แปลว่า แน่นอน

/

/

2.

ผู้พูดค่อนข้างเน้นไปทางความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก

X

/

ตัวอย่าง

不知道好不好,但是我一定要去找他。

bù zhīdào hǎo bù hǎo, dànshì wǒ yí dìng yào qù zhǎo tā.

ไม่รู้ว่าดีไม่ดี แต่ว่าฉันต้องไปหาเค้าแน่นอน 

3

คำนึงถึงหลักการและเหตุผลเป็นหลัก

/

X

ตัวอย่าง

他对我这么好,当然喜欢他。

tā duì wǒ zhème hǎo, wǒ dāngrán xǐhuan tā.

เค้าดีกับฉันขนาดนี้ ฉันชอบเค้าแน่นอน 

4

สามารถวางไว้หน้าประธานได้

/

X

ตัวอย่าง

今天你跟他比赛,当然我要去看。

jīntiān nǐ gēn tā bǐsài ,dāngrán wǒ yào qù kàn.

วันนี้เธอแข่งกับเค้า ฉันต้องไปดูแน่นอน 

5

สามารถวางไว้ข้างหน้า โดยมีลูกน้ำคั่น ต่อด้วยประโยค ข้างหลังได้ มีความหมายนัยยะเหมือนกับคำว่า “但是”

/

X

ตัวอย่าง

我很爱他,当然,如果他对我不好,我也会跟他分手

wǒ hěn ài tā, dāngrán , rúguǒ tā duì wǒ bù hǎo,

wǒ yě huì gēn tā fēnshǒu.

ฉันรักเค้ามาก ,แน่นอน,ถ้าหากเค้าไม่ดีกับฉัน ฉันก็เลิกกับเค้าได้เหมือนกัน

(นัยยะ) ฉันรักเค้ามาก ,แต่ว่า ,ถ้าหากเค้าไม่ดีกับฉัน

ฉันก็เลิกกับเค้าได้เหมือนกัน 

6

มีความหมายนัยยะเหมือนกับคำว่า “虽然 ถึงแม้ว่าจะ

/

แน่นอนว่า

X

ตัวอย่าง

这件衣服当然漂亮,但是价钱比较贵。

zhè jiàn yīfu dāngrán piàoliang, dànshì jiàqián bǐjiào guì.

เสื้อตัวนี้แน่นอนว่าสวย แต่ว่าราคาค่อนข้างแพง

(นัยยะ) เสื้อตัวนี้ถึงแม้ว่าจะสวย แต่ว่าราคาค่อนข้างแพง 

 

7

ใช้ในสถานการณ์ที่แสดงถึงมีการประเมิน ประมาณการณ์ คาดเดาได้แม่นยำ มีความหมายนัยยะเหมือนกับคำว่า “肯定 แปลว่า แน่นอน; ยืนยัน

X

/

1.คง...แน่(นอน)

2.ต้อง..แน่(นอน)

 

ตัวอย่าง แปลว่า คง...แน่(นอน)”

ตัวอย่าง แปลว่า ต้อง...แน่(นอน)”

忙了一天,你一定累了吧?

máng le yì tiān, nǐ yídìng lèi le ba?

ยุ่งมาทั้งวัน เธอคงเหนื่อยแน่เลยสิ

这些问题你一定想知道!

zhèxiē wèntí nǐ yídìng xiǎng zhīdào!

คำถามเหล่านี้เธอต้องอยากรู้แน่(นอน)

 

8

แสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่  และการขอร้องให้ทำตามสิ่งที่ ผู้พูดต้องการ

X

/

一定要

จะต้อง..

(ให้ได้)

 

ตัวอย่างที่ 1

玛丽说毕业以后一定要找个好工作。

Mǎlì shuō bìyè yǐhòu yídìng yào zhǎo gè hǎo gōngzuò.

แมรี่พูดว่าหลังจบการศึกษาจะต้องหางานดีๆสักงานให้ได้

ตัวอย่างที่ 2

一定要帮我!

yídìng yào bāng wǒ!

เธอจะต้องช่วยฉัน!

 

 

 

 

语法  yǔ fǎ  ไวยากรณ์

 

一、比较句(ประโยคเปรียบเทียบ) :...一样/不一样      

 

ในภาษาจีนจะใช้โครงสร้างเปรียบเทียบ “A B 一样แสดงถึงผลลัพธ์ที่เหมือนกัน

 

ตัวอย่าง

ข้อ 1

A

B

这件红毛衣500元。

zhè jiàn hóng máoyī wǔ bǎi yuán.

เสื้อขนสัตว์สีแดงตัวนี้ 500 หยวน

那件蓝毛衣也是500元。

nà jiàn lán máoyī yěshì

wǔ bǎi yuán.

เสื้อขนสัตว์สีฟ้าตัวนั้นก็ 500หยวนเหมือนกัน

โครงสร้าง

这件毛衣那件价钱一样

zhè jiàn máoyī gēn nà jiàn jià qián yíyàng.

ราคาเสื้อขนสัตว์ตัวนี้กับตัวนั้นเท่ากัน

 

 

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

คำนาม

一样

A

B

这件毛衣

zhè jiàn máoyī

gēn

那件

nà jiàn

价钱

jià qián

一样。

yíyàng

 แปลเป็นภาษาไทย

คำนาม

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

一样

A

B

ราคา

เสื้อขนสัตว์ตัวนี้

กับ

ตัวนั้น

เท่ากัน

 

 

ข้อ 2

A

B

小王20岁。

Xiǎowáng èr shí suì.

เสี่ยวหวังอายุ 20 ปี

 

小张也20岁。

Xiǎozhāng yě èr shí suì.

เสี่ยวจางก็อายุ 20 ปีเหมือนกัน

โครงสร้าง

小王小张一样大。

Xiǎowáng gēn Xiǎozhāng yíyàng dà.

เสี่ยวหวังโตเท่ากันกับเสี่ยวจาง

 

A

B

一样

คำคุณศัพท์

小王

Xiǎowáng

gēn

小张

Xiǎozhāng

一样

yíyàng

大。

dà.

แปลเป็นภาษาไทย

A

คำคุณศัพท์

...一样

B

เสี่ยวหวัง

โต

เท่ากันกับ

เสี่ยวจาง

 

 

ข้อ 3

A

B

我喜欢听音乐。

wǒ xǐhuan tīng yīnyuè.

ฉันชอบฟังเพลง

她也喜欢听音乐。

tā yě xǐhuan tīng yīnyuè.

เค้าก็ชอบฟังเพลงเหมือนกัน

โครงสร้าง

一样喜欢听音乐。

gēn yíyàng xǐhuan tīng yīnyuè.

เค้าชอบฟังเพลงเหมือนกันกับฉัน

 

A

B

一样

ภาคแสดง

gēn

一样

yíyàng

喜欢听音乐。

xǐhuan tīng yīnyuè.

แปลเป็นภาษาไทย

A

ภาคแสดง

...一样

B

เค้า

ชอบฟังเพลง

เหมือนกันกับ

ฉัน

         

 

โครงสร้างเปรียบเทียบ “A B 不一样แสดงถึงผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน

 

ตัวอย่าง

ข้อ 1

A

B

这件衣服400元。

zhè jiàn yīfu sìbǎi yuán.

เสื้อตัวนี้ 400 หยวน

那件衣服600元。

nà jiàn yīfu liù bǎi yuán.

เสื้อตัวนั้น 600 หยวน

โครงสร้าง

这件衣服那件衣服价钱不一样

zhè jiàn yīfu gēn nà jiàn yīfu jiàqián bù yíyàng.

เสื้อตัวนี้กับเสื้อตัวนั้นราคาไม่เท่ากัน

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

คำนาม

不一样

A

B

这件衣服

zhè jiàn yīfu

gēn

那件衣服

nà jiàn yīfu.

价钱

jiàqián

不一样。

bù yíyàng.

แปลเป็นภาษาไทย

คำนาม

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

不一样

A

B

ราคา

เสื้อตัวนี้

กับ

เสื้อตัวนั้น

ไม่เท่ากัน

           

 

 

 

 

ข้อ 2

A

B

这双皮鞋25号。

zhè shuāng píxié èr shí wǔ hào.

รองเท้าหนังคู่นี้เบอร์ 25

那双皮鞋26号。

nà shuāng píxié èr shí liù hào.

รองเท้าหนังคู่นั้นเบอร์ 26

โครงสร้าง

这双皮鞋那双不一样大。

zhè shuāng píxié gēn nà shuāng bù yí yàng dà.

รองเท้าหนังคู่นี้ใหญ่ไม่เท่ากับคู่นั้น

A

B

不一样

คำคุณศัพท์

这双皮鞋

zhè shuāng píxié

gēn

那双

nà shuāng

不一样。

bù yíyàng.

大。

dà.

แปลเป็นภาษาไทย

A

คำคุณศัพท์

...不一样

B

รองเท้าหนังคู่นี้

ใหญ่

ไม่เท่ากับ

คู่นั้น

 

 

ข้อ 3

A

B

姐姐喜欢跳舞。

jiějie xǐhuan tiàowǔ.

พี่สาวชอบเต้นรำ

弟弟喜欢唱歌。

dìdi xǐhuan chànggē.

น้องชายชอบร้องเพลง

 

สามารถพูดได้ 2 แบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

姐姐弟弟的爱好不一样

jiějie gēn dìdi de àihào bù yíyàng.

งานอดิเรกของพี่สาวกับน้องชายไม่เหมือนกัน

ความสนใจของพี่สาวกับน้องชายไม่เหมือนกัน

姐姐的爱好弟弟不一样

jiějie de àihào gēn dìdi bù yíyàng.

งานอดิเรกของพี่สาวไม่เหมือนกับน้องชาย

ความสนใจของพี่สาวไม่เหมือนกับน้องชาย

โครงสร้าง

 

แบบที่ 1: 姐姐弟弟的爱好不一样

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

คำนาม

不一样

A

B

姐姐

jiějie

gēn

弟弟

dìdi

的爱好

de àihào

不一样。

bù yíyàng.

แปลเป็นภาษาไทย

คำนาม

ทำหน้าที่ขยายคำนาม (定语)

不一样

A

B

งานอดิเรกของ

ความสนใจของ

พี่สาว

กับ

น้องชาย

ไม่เหมือนกัน

 

แบบที่ 2: 姐姐的爱好弟弟不一样

A

คำนาม

B

不一样

姐姐

jiějie

的爱好

de àihào

gēn

弟弟

dìdi

不一样。

bù yíyàng.

แปลเป็นภาษาไทย

คำนาม

A

...不一样

B

งานอดิเรกของ

ความสนใจของ

พี่สาว

ไม่เหมือน(กัน)กับ

น้องชาย

 

       

 

跟...一样/不一样 ยังสามารถทำหน้าที่ขยายคำนาม(定语)ได้อีกด้วย

 

 

 

 

ตัวอย่าง 1

他有一辆你这辆颜色一样的车。

tā yǒu yí liàng gēn nǐ zhè liàng yánsè yíyàng de chē.

เค้ามีรถคันหนึ่งสีเหมือนกันกับคันนี้ของเธอ

 

ประธาน

กริยา

A

ทำหน้าที่ขยายคำนาม 2 (定语)

คำนาม2

B

คำนาม1

一样

yǒu

一辆

yí liàng

gēn

你这辆

nǐ zhè liàng

颜色

yánsè

一样

yíyàng

的车。

de chē.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

คำนาม2

A

ทำหน้าที่ขยายคำนาม 2 (定语)

คำนาม1

...一样

B

เค้า

มี

รถ

คันหนึ่ง

สี