ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

38

再也

zàiyě

แสดงถึงความหมายว่าตลอดไป หรือถึงจุดที่มันถึงที่สุดแล้ว ในบริบทมักจะมี 别、没()、不、หรือ โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ 可能补语อยู่ในประโยค เป็นต้น 

หมายเหตุ :หัวข้อนี้โปรดฟังคำอธิบายในคลิปเพิ่มเติม

 

38.1

再也别..

zàiyě bié

อย่า..อีก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

下辈子,再也别!

xià bèizi, zàiyě bié jiàn!

ชาติหน้า อย่าเจอกันอีก

 

 

แปลสำนวนไทย:

ชาติหน้า อย่าได้เจอกันอีก

 

我们之间再也别联系了。

wǒmen zhījiān, zàiyě bié liánxì le.

ระหว่างเรา อย่าติดต่อกันอีกเลย

 

 

แปลสำนวนไทย:

ระหว่างเรา อย่าได้ติดต่อกันอีกเลย

 

 

 

หมายเหตุ : คำศัพท์ ชาตินี้ ชาติหน้า ชาติที่แล้ว

 

()辈子

zhè () bèizi

ชาตินี้; ขั่วชีวิตนี้

今生

jīnshēng

ชาตินี้

()辈子

xià () bèizi

ชาติหน้า

来生

láishēng

()辈子

shàng () bèizi

ชาติที่แล้ว

前生

qiánshēng

()辈子  / ()辈子 /()辈子ค่อนไปทางภาษาพูด

今生  / 来生 / 前生 ค่อนไปทางภาษาเขียนหรือภาษาหนังสือ

 

38.2

再也没()

zàiyě méi(yǒu)

ไม่มี..อีก ; ไม่ได้..อีก 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่มี..อีก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

除了你以外,

这个世界上再也没有谁懂我

chú le nǐ yǐwài, zhè gè shìjiè shàng zàiyě méiyǒu shuí dǒng wǒ le.

นอกจากเธอ(แล้ว)

บนโลกใบนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันอีกแล้ว

除了你,

没有人能让我心动

chú le nǐzàiyě méiyǒu rén néng ràng wǒ xīndòng .

นอกจากเธอแล้วไม่มีใครสามารถทำให้ฉันใจสั่นได้อีก

 

หมายเหตุ: 1. จากตัวอย่าง กับ  สามารถใช้แทนกันได้

                2.ทบทวน 除了..以外เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน3 บทที่ 39>

ตัวอย่าง แปลว่า ไม่มี..(ได้)..อีก

我很想他,可是再也没有机会在一起!

wǒ hěn xiǎng tā, kěshì zàiyě méiyǒu jīhuì zài yìqǐ le.

ฉันคิดถึงเขามาก แต่ไม่มีโอกาส(ได้)อยู่ด้วยกันอีกแล้ว

 

ตัวอย่างอยากให้จำเป็นพิเศษ

我们之间再也没有可能了。wǒmen zhījiān, zàiyě méiyǒu kěnéng le.

ระหว่างเราไม่มีทางเป็นไปได้อีกแล้ว

 

หมายเหตุ: สำนวน再也没有没有可能(ไม่มีทางเป็นไปได้) = 再也没有可能 แปลว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้อีก”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่ได้..อีก

ตัวอย่างที่ 1

我和分手后,他再也没有联系我

wǒ hé tā fénshǒu hòu, tā jiù zàiyě méiyǒu liánxì wǒ .

หลังจากที่ฉันเลิกกับเขา เขาก็ไม่ได้ติดต่อฉันอีก

 

ตัวอย่างที่ 2

她走了,再也没有回来了。 tā zǒu le, zàiyě méiyǒu huí lái le.

เขาไปแล้ว ไม่ได้กลับมาอีก(เลย/แล้ว)

 

38.2.1

再也没()....

zàiyě méi(yǒu) .. guò

ไม่เคย..อีก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我买了汽车后,

 再也没有自行车。

wǒ mǎi le qìchē hòu,

 jiù zàiyě méiyǒu qí guò zìxíngchē.

หลังจากที่ฉันซื้อรถมา ก็ไม่เคยขี่จักรยานอีก

 

 

5年了, 再也没有

wǔ nián le, wǒ zàiyě méiyǒujiàn guò tā .

5 ปีแล้ว ฉันไม่เคยเจอเขาอีก

ตัวอย่างที่ 3

你走以后再也没有别人了。

nǐ zǒu yǐhòu, wǒ zàiyě méiyǒu ài guò bié rén le.

หลังจากที่เธอ(เดินจาก)ไป ฉันไม่เคยรักคนอื่นอีกเลย

 

หมายเหตุ : ประโยคนี้ เปลี่ยนจาก 别人 เป็น ได้

 

38.3

再也不..

zàiyě bù..

ไม่...อีก

 

ตัวอย่างที่ 1

我们分手吧! 再也不想看到你的脸

wǒmen fēnshǒu ba, wǒ zàiyě bù xiǎng kàn dào nǐ de liǎn  .

เราเลิกกันเถอะ! ฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีก

 

ตัวอย่างที่ 2

你这个骗子,我再也不相信你了。

nǐ zhè gè piànzi, wǒ zàiyě bù xiāngxìn nǐ le.

คุณมันคนหลอกลวง ฉันไม่เชื่อคุณอีกแล้ว

 

แปลสำนวนไทย: คุณมันคนหลอกลวง ฉันไม่เชื่อคุณอีกต่อไปแล้ว

 

38.3.1

再也不要..

zàiyě  yào

1.แปลว่า “ไม่ต้องการ...อีก”; “(จะ)ไม่เอา...อีก”;  “ไม่ต้อง...อีก”; “อย่า...อีก” 

2.เป็นภาษาพูดของ 再也不会 แปลว่า “จะไม่..อีก”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่ต้องการ..อีก"

如果真的有来生, 再也不要认识你了。

rúguǒ zhēn de yǒu láishēng, wǒ zàiyě bú yào rènshi nǐ le.

ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริง ฉันไม่ต้องการรู้จักเธออีกแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(จะ)ไม่เอา..อีก"

这是最后一次了,我真的再也不要你的钱了。

zhè shì zuìhòu yí cì le, wǒ zhēn de zàiyě bú yào nǐ de qián le.

นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ฉัน(จะ)ไม่เอาเงินของเธออีกแล้วจริง ๆ 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่ต้อง..อีก"อย่า..อีก"

如果你要离开我,那我们()再也不要

rúguǒ nǐ yào líkāi wǒ, nà women(jiù) zàiyě bú yào jiàn.

ถ้าหากว่าเธอต้องการไปจากฉัน งั้นเรา(ก็)ม่ต้องเจอกันอีก

ถ้าหากว่าเธอต้องการไปจากฉัน งั้นเรา(ก็)อย่าเจอกันอีก

 

38.3.2

再也不会..

zàiyě bú huì..

จะไม่..อีก

再也不要..

zàiyě bú yào

เป็นภาษาพูด ของ 再也不会

หมายเหตุ : เวลาจำ แนะนำให้จับหลักที่再也不会

 

ตัวอย่างที่ 1

再也不会

ภาษาพูด 再也不要

再也不会相信你说的话。

wǒ zàiyě bú huì xiāngxìn

 nǐ shuō de huà.

再也不要相信你说的话。

wǒ zàiyě bú yào xiāngxìn

 nǐ shuō de huà.

ฉันจะไม่เชื่อคำพูดที่เธอพูดอีก

 

ตัวอย่างที่ 2

再也不会

ภาษาพูด再也不要

我很想你,

但是我再也不会去找你了。

wǒ hěn xiǎng nǐ, dànshì wǒ 

zàiyě bú huì qù zhǎo nǐ le.

我很想你,

但是我再也不要去找你了。

wǒ hěn xiǎng nǐ, dànshì wǒ 

zàiyě bú yào qù zhǎo nǐ le.

 

ฉันคิดถึงเธอมาก แต่ว่าฉันจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว

 

ตัวอย่างโครงสร้าง : 再也不会继续.. แปลว่า “จะไม่..อีกต่อไป”

再也不会继续..

再也不要继续..

我想我再也不会继续爱你()

wǒ xiǎng wǒ zàiyě bú huì jìxù

ài nǐ (le).

我想我再也不要继续爱你()

wǒ xiǎng wǒ zàiyě bú yào jìxù 

ài nǐ (le).

ฉันคิดว่าฉันจะไม่รักเธออีกต่อไป(แล้ว)

 

     

38.3.3

再也不能..

zài yě bù néng..

ไม่สามารถ..ได้อีก

 

ตัวอย่างที่ 1

这次真的要戒烟了,  再也不能让家人失望!

zhè cì zhēn de yào jièyān le, wǒ zàiyě bù néng ràng jiārén shīwàng!

ครั้งนี้ต้องเลิกบุหรี่จริง ๆ แล้ว ฉันไม่สามารถทำให้คนในครอบครัวผิดหวังได้อีก

 

ตัวอย่างที่ 2

我爱你但是我们再也不能在一起了。

wǒ ài nǐ, dànshì wǒmen zàiyě bù néng zài yìqǐ le.

ฉันรักเธอ แต่ว่าเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้อีกแล้ว

 

38.4

再也 โครงสร้างประโยคปฏิเสธของ 可能补语

หมายเหตุ : ทบทวนโครงสร้างประโยคปฏิเสธของ 可能补语 เพิ่มเติมได้ที่

 <ภาษาจีนพื้นฐาน 4 บทที่ 45>    

 

ตัวอย่างที่ 1

来没想过再也听不见你的声音

cónglái méi xiǎng guò zàiyě tīng bú jiàn nǐ de shēngyīn.

ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะไม่ได้ยินเสียงของเธออีก

 

หมายเหตุ: ทบทวน从来 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน3 บทที่ 37>

ตัวอย่างที่ 2

你给我的一切我都记得,再也找不到这么爱我的人

nǐ gěi wǒ de yíqiè wǒ dōu jìde,

 wǒ zàiyě zhǎo bú dào zhème ài wǒ de rén le.

ทั้งหมดที่เธอให้ฉัน ฉันจำได้(ทั้ง)หมด ฉันหาไม่ได้อีกแล้วคนที่รักฉันขนาดนี้

ทั้งหมดที่เธอให้ฉัน ฉันจำได้(ทั้ง)หมด ฉันหาคนที่รักฉันขนาดนี้ไม่ได้อีกแล้ว

 

38.5

再也..再也..

zàiyě..le, zàiyě..le

..อีกแล้ว, ...อีก(ต่อไป)แล้ว

 

 

หมายเหตุ: โครงสร้าง再也..再也.. เราอาจจะพบเห็นชาวจีนพูดละ  ไว้ในฐานที่เข้าใจ แต่ในการแปลภาษาไทยยังคง แปลว่า “..อีกแล้ว, ...อีก(ต่อไป)แล้ว” แนะนำเวลาพูดให้จับหลักแบบมี  ปิดท้ายไว้ก่อนค่ะ

 

 

ตัวอย่างที่ 1

 

我妈妈去世了,我再也没有妈妈,再也没有每天等我吃饭的人

wǒ māma qùshì le, wǒ zàiyě méiyǒu māma le

zàiyě méiyǒu měitiān děng wǒ chīfàn de rén le.

แม่ฉันจากโลกนี้ไปแล้ว 

ฉันไม่มีแม่อีกแล้ว ไม่มีคนที่รอฉันกินข้าวทุกวันอีก(ต่อไป)แล้ว

 

หมายเหตุ: 去世 นัยยะหมายถึงตาย แปลว่า “จากโลกนี้ไป”; “จากไป”; “เสียไป”

 

ตัวอย่างที่ 2

再也不吃醋,再也不等你,我累了,你爱跟谁去就去吧

wǒ zài yě bù chīcù lezài yě bù děng nǐ le, wǒ lèi le, 

nǐ ài gēn shuí qù jiù qù ba!

ฉันไม่หึงอีกแล้ว ไม่รอเธออีก(ต่อไป)แล้ว

ฉันเหนื่อยละ เธอชอบไปกับใครก็ไปเถอะ

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/