ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

 

51

shèng

1.แปลว่า “เหลือ”; “ที่เหลือ”

2.สามารถใช้剩下 กรณีที่แปลว่า “เหลือ” แทนกันได้ 

ทบทวน 剩下เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน4 บทที่ 45> 

 

ตัวอย่างที่ 1

剩下

如果全世界只你一个人,

你会做些什么?

rúguǒ quán shìjiè zhǐ shèng nǐ 

yí gè rén, nǐ huì zuò xiē shénme?

如果全世界只剩下你一个人,

你会做些什么?

rúguǒ quán shìjiè zhǐ shèngxià nǐ yí gè rén, nǐ huì zuò xiē shénme?

 

ถ้าหากว่าทั้งโลกเหลือแค่เธอคนเดียว เธอจะทำอะไรบ้าง

 

 

ตัวอย่างที่ 2

 แปลว่า “ที่เหลือ”

剩下 แปลว่า “เหลือ”

饭可以放在冰箱里,

明天再接着吃。

 shèng fàn kěyǐ fàng zài bīngxiāng lǐ, míngtiān zài jiēzhe chī.

ข้าวที่เหลือวางไว้ในตู้เย็นได้ 

พรุ่งนี้ค่อยกินต่อ

剩下的饭可以放在冰箱里,

明天再接着吃。

 shèngxià de fàn kěyǐ fàng zài bīngxiāng lǐ, míngtiān zài jiēzhe chī.

ข้าวที่เหลือวางไว้ในตู้เย็นได้ 

พรุ่งนี้ค่อยกินต่อ

 

51.2

剩余

shèngyú

ใช้กับยอดคงเหลือหรือคงค้างของจำนวน เวลา เป็นต้น เช่น ที่นั่งโดยสาร ระยะเวลาที่เหลือ ยอดเงิน บัญชี ระดับแบตเตอร์รี่ ยอดสต็อคสินค้า เป็นต้น แปลว่า “เหลือ”;  “คงเหลือ”; “คงค้าง”  

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เหลือ”

 

ตัวอย่างที่ 1

泰国航空TG668航班还有5剩余的座位 

Tàiguó hángkōng TG668 hángbān háiyǒu wǔ gè shèngyú de zuòwèi.

การบินไทยเที่ยวบินที่TG668 ยังมีที่นั่งเหลือ(อยู่อีก / อีก) 5 ที่

 

ตัวอย่างที่ 2

我一天工作八()小时,我想利用剩余的时间赚钱。

你有什么好的建议吗?

wǒ yì tiān gōngzuò bā (gè) xiǎoshí, wǒ xiǎng lìyòng shèngyú de shíjiān zhuànqián. nǐ yǒu  shénme hǎo de jiànyì ma?

วันหนึ่งฉันทำงาน 8 ชั่วโมง ฉันอยากใช้เวลาที่เหลือหาเงิน เธอมีคำแนะนำอะไรดี ๆ ไหม

 

 

หมายเหตุ : 1.ประโยคตัวอย่างที่ 2 สามารถใช้业余时间แทนได้ แปลว่า “ยามว่าง”; “เวลาว่าง” ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน2 บทที่ 22>

2. กรณีที่แปลว่า “เหลือ”  剩下 จะเป็นภาษาพูดของ剩余

ตัวอย่าง แปลว่า “คงเหลือ”

刚才收到短信,说我卡里的钱只剩余100元。

gāngcái shōudào duǎnxìn, shuō wǒ kǎ lǐ de qián 

zhǐ shèngyú yì bǎi yuán.

เมื่อกี้ได้รับแมสเสจ ว่าเงินในบัตรฉัน คงเหลือแค่100 หยวน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “คงเหลือ”; “คงค้าง”

今天我们要清点剩余的库存。

jīntiān wǒmen yào qīngdiǎn shèngyú de kùcún.

วันนี้พวกเราจะนับสต๊อคคงเหลือ / วันนี้พวกเราจะนับสต๊อคคงค้าง

 

หมายเหตุ : สามารถใช้ 数数 แทน 清点  โดยการใช้数数 เป็นการนับเชิงจำนวนตัวเลข พูดออกมานับมือเป็นภาษาพูด ส่วน清点นิยมใช้กับกรณีการนับสต๊อคสินค้า แบบจริงจัง ละเอียด เป็นภาษาทางการ

51.3

()些剩余

yǒu ()xiēshèngyú.

สำนวน แปลว่า “(พอ)มีเหลืออยู่บ้าง”; “พอ(เหลือ)อยู่บ้าง”

 

ตัวอย่างที่ 1

爸爸妈妈的工资,除了生活费()些剩余

bàba māma de gōngzī, chú le shēnghuó fèi, hái yǒu ()xiē shèngyú.

เงินเดือนของพ่อแม่ นอกจากค่าครองชีพแล้ว ยัง(พอ)มีเหลืออยู่บ้าง

 

 

ตัวอย่างที่ 2

他想请大家喝酒,但一壶酒几个人喝肯定不够。

一个人喝()些剩余

 tā xiǎng qǐng dàjiā hē jiǔ, dàn yì hú jiǔ jǐ gè rén hē kěndìng búgòu, 

yí gè rén hē hái huì yǒu ()xiē shèngyú.

เขาอยากชวนทุกคนดื่มเหล้า แต่ว่าเหล้า 1 กา 2-3 คนดื่มไม่พอแน่ ๆ  

คนเดียวดื่มยังจะพอ(เหลือ)อยู่บ้าง

 

 

หมายเหตุ: ในภาษาพูดสามารถใช้()些剩 พอเข้าใจได้ แต่ไม่นิยม แนะนำให้ใช้()些剩余 ค่ะ

 

52

多余

duōyú

1.ใช้กับบริบทที่พูดถึงการคิดหรือการกระทำใด ๆ ที่เกินความจำเป็นหรือเกินไปกว่าความเป็นจริงที่ควรจะต้องเป็นไป แปลว่า “เยอะเกิน(ความจำเป็น/กินไปกว่าที่ควรจะเป็น);“(ให้/ ให้มัน) เยอะเกิน”; “(ให้/ให้มัน) มากเกิน”

2.ใช้กับบริบทที่กล่าวถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่ควรจะเป็น แปลว่า “ส่วนเกิน”

3.ใช้กับบริบทที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้ หรือเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย แปลว่า “เหลือใช้”

4.ใช้กับบริบทส่วนที่เหลือเกินจากการบริโภคหรือการกิน แปลว่า “ส่วนที่เหลือ”

ส่วนเกินที่เหลือ

5.ใช้กับบริบทเวลาที่เหลือว่างจากการทำกิจกรรมหรือการทำงาน เป็นต้น แปลว่า  

“เหลือว่าง(พอ)”

6.สำนวนใช้กับคนที่เรื่องมาก เรื่องเยอะ แปลว่า “เรื่องมาก”; “เรื่องเยอะ”; “เยอะ”

 

1.ใช้กับบริบทที่พูดถึงการคิดหรือการกระทำใด ๆ ที่เกินความจำเป็นหรือ

เกินไปกว่าความเป็นจริงที่ควรจะต้องเป็นไป

ตัวอย่างที่ 1

你要做的(事情)就是相信,不要多余的事

nǐ yào zuò de (shìqing) jiùshì xiāngxìn wǒ, bú yào xiǎng duōyú de shì.

(สิ่ง)ที่เธอต้องทำก็คือเชื่อฉัน 

อย่าคิดเรื่องอะไรที่เยอะเกินความจำเป็น(เกินไปกว่าที่ควรจะเป็น)

 (สิ่ง)ที่เธอต้องทำก็คือเชื่อฉัน อย่าคิดอะไร(ให้/ให้มัน)เยอะเกิน

(สิ่ง)ที่เธอต้องทำก็คือเชื่อฉัน อย่าคิดอะไร(ให้/ให้มัน)มากเกิน

 

ตัวอย่างที่ 2

控制好自己的嘴巴,别说多余的话,说话前想一想。

kòngzhì hǎo zìjǐ de zuǐbā, bié shuō duōyú de huà, 

shuōhuà qián xiǎng yì xiǎng.

ควบคุมปากของตัวเองให้ดี อย่าพูด(ให้มัน)เยอะเกิน ก่อนพูดคิด ๆ หน่อย

ควบคุมปากของตัวเองให้ดี อย่าพูด(ให้มัน)มากเกิน ก่อนพูดคิด ๆ หน่อย

 

 

2.ใช้กับบริบทที่กล่าวถึงสิ่งที่นอกเหนือไปจากที่ควรจะเป็น แปลว่า “ส่วนเกิน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我总是觉得自己家里是多余的。

wǒ zǒngshì juéde zìjǐ 

zài jiā lǐ shì duōyú de.

ฉันมักจะรู้สึกว่าตัวเอง เป็นส่วนเกินในครอบครัว

普洱茶能消除多余脂肪

Pǔ'ěrchá néng xiāochú 

duōyú zhīfáng.

ชาผูเอ่อสามารถขจัดไขมันส่วนเกินได้

 

ตัวอย่างที่ 3

怎样才能拒绝经理交给我多余的工作?

zěnyàng cái néng jùjué jīnglǐ jiāogěi wǒ duōyú de gōngzuò?

ทำยังไงถึงจะสามารถปฏิเสธงานส่วนเกินที่ผู้จัดการมอบหมายให้ฉันได้

 

 

3.ใช้กับบริบทที่แสดงถึงสิ่งของเครื่องใช้ หรือเงินที่เหลือจากการใช้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เหลือใช้”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想要把多余的衣服

捐给慈善机构。

wǒ xiǎngyào bǎ duōyú de yīfu juāngěi císhàn jīgòu.

ฉันอยากจะเอา(นำ)เสื้อผ้าที่เหลือใช้

บริจาคให้องค์กรการกุศล

如果你有多余的钱,

我建议你买房子。

rúguǒ nǐ yǒu duōyú de qián

wǒ jiànyì nǐ mǎi fángzi.

ถ้าหากว่าเธอมีเงินเหลือ(ใช้)

ฉันแนะนำให้เธอซื้อบ้าน

 

4.ใช้กับบริบทส่วนที่เหลือเกินจากการบริโภคหรือการกิน 

ตัวอย่าง แปลว่า “ส่วนที่เหลือ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

多余的葡萄吃不完,怎么办?

duōyú de pútao chī bù wán, zěnme bàn?

องุ่นส่วนที่เหลือกินไม่หมด ทำไงดี

 

多余的饭菜被他打包回去了。

duōyú de fàncài 

bèi tā dǎbāo huí qù le.

อาหารส่วนที่เหลือโดนเขาห่อกลับไปแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ส่วนที่เหลือ ; “ส่วนเกินที่เหลือ

如果你经营餐馆的话,可以多余的食物捐给慈善机构

rúguǒ nǐ jīngyíng cānguǎn de huà, 

kěyǐ bǎ duōyú de shíwù juān gěi císhàn jīgòu.

ถ้าหากว่าคุณประกอบกิจการร้านอาหาร

 สามารถนำอาหารส่วนที่เหลือ บริจาคให้องค์กรการกุศลได้

 

ถ้าหากว่าคุณประกอบกิจการร้านอาหาร

 สามารถนำอาหารส่วนเกินที่เหลือบริจาคให้องค์กรการกุศลได้

 

 

5.ใช้กับบริบทเวลาที่เหลือว่างจากการทำกิจกรรม หรือการทำงานเป็นต้น

ตัวอย่าง แปลว่า “เหลือว่าง”

下班后,你可以用多余的时间来学习汉语。

xiàbān hòu, nǐ kěyǐ yòng duōyú de shíjiān lái xuéxí hànyǔ.

หลังเลิกงาน เธอใช้เวลาที่เหลือว่างมาเรียนภาษาจีนได้

 

 

หมายเหตุ : สามารถใช้业余时间แทนได้ แปลว่า “ยามว่าง”; “เวลาว่าง” ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน2 บทที่ 22>

ตัวอย่าง แปลว่า “เหลือว่างพอ”

对不起,我真的很忙,没有多余时间陪你。

duì bu qǐ, wǒ zhēn de hěn máng, méiyǒu duōyú shíjiān péi nǐ.

ขอโทษด้วย ฉันยุ่งมากจริง ๆ ไม่มีเวลาเหลือว่างพอ(จะ)อยู่เป็นเพื่อนเธอ

 

 

หมายเหตุ: ประโยคนี้ใช้业余时间แทนไม่ได้

6.สำนวนใช้กับคนที่เรื่องมาก เรื่องเยอะ แปลว่า “เรื่องมาก”; “เรื่องเยอะ”; “เยอะ”

ตัวอย่างที่ 1

这也不行, 那也不行, 我觉得他太多余了

zhè yě bù xíng, nà yě bù xíng, wǒ juéde tā tài duōyú le.

นี่ก็ไม่ได้ นั้นก็ไม่ได้ ฉันรู้สึกว่าเขาเรื่องมากเกินไป

นี่ก็ไม่ได้ นั้นก็ไม่ได้ ฉันรู้สึกว่าเขาเรื่องเยอะเกินไป

นี่ก็ไม่ได้ นั้นก็ไม่ได้ ฉันรู้สึกว่าเขาเยอะเกินไป

 

ตัวอย่างที่ 2 

在你的心里我就是一个多余的人。

zài nǐ de xīnlǐ, wǒ jiù shì yí gè duōyú de rén.

ในใจของเธอ ฉันก็คือคนที่เรื่องมากคนหนึ่ง

ในใจของเธอ ฉันก็คือคนที่(เรื่อง)เยอะคนหนึ่ง

หมายเหตุ: ประโยคนี้多余ต้องดูบริบทกรณีที่สดงถึงความน้อยใจหรือน้อยเนื้อต่ำใจเชิงนัยยะไหน นอกจากจะแปลว่า“เรื่องมาก”; “เรื่องเยอะ”; “เยอะ” ยังสามารถแปลว่า “(เป็น)ส่วนเกิน” ได้

ตัวอย่าง แปลว่า “เรื่องมาก”; “เรื่องเยอะ”; “เยอะ”

A: 这也不行那也不行, 什么都不行! 我真的好累!

     zhè yě bù xíng, nà yě bù xíng, shénme dōu bù xíng! 

     wǒ zhēn de hǎo lèi!

     นี่ก็ไม่ได้ นั้นก็ไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้! ฉันเหนื่อยมากจริง ๆ!

 

B: 没想到在你的心里我就是一个多余的人。

 méi xiǎng dào! zài nǐ de xīnlǐ, wǒ jiù shì yí gè duōyú de rén.

   คิดไม่ถึงว่า ในใจของเธอ ฉันก็คือคนที่เรื่องมากคนหนึ่ง

   คิดไม่ถึงว่า ในใจของเธอ ฉันก็คือคนที่(เรื่อง)เยอะคนหนึ่ง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เป็นส่วนเกิน”

A: 我想一个人在这里。

     wǒ xiǎng yí gè rén zài zhè lǐ .

     ฉันอยากอยู่ที่นี้คนเดียว

 

B: 你让我感觉在你的心里我就是一个多余的人。

     nǐ ràng wǒ gǎnjué zài nǐ de xīnlǐ, wǒ jiù shì yí gè duōyú de rén.

     เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าในใจของเธอ ฉันก็แค่คนที่เป็นส่วนเกินคนหนึ่ง

     แปลเข้าสำนวนไทย

     เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าในใจของเธอ ฉันก็เป็นแค่ส่วนเกินคนหนึ่ง

 

     
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/