ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

ความแตกต่างระหว่าง反而กับ(แนะนำให้ดูคลิปประกอบเพื่อความเข้าใจ)

 

ข้อ

ข้อมูล, สถานการณ์

反而

 

1

เป็นคำวิเศษณ์ เชิงย้อนกลับแบบขัดแย้ง : ใช้กับบริบทที่แสดงถึงความขัดแย้ง ระหว่างบริบทข้างต้นกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดผลตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง แปลว่า

 “(แต่)กลับ..”; “(แต่)ดัน..” ; “(แต่)ดันกลับ..”; “กลับจะ”

 (ซะงั้น/เสียกว่า/ด้วยซ้ำ/เสียด้วยซ้ำ)”

/

-

 

ตัวอย่าง แปลว่า (ต่)กลับ.. ซะงั้น” ; “(แต่)ดัน.. ซะงั้น”(แต่)ดันกลับ.. ซะงั้น”

ตัวอย่างที่ 1

别人都喜欢的东西我不喜欢,别人不喜欢的东西我反而喜欢。

biérén dōu xǐhuan de dōngxi wǒ bù xǐhuan,

 biérén bù xǐhuan de dōngxi wǒ fǎn'ér xǐhuan.

ของที่คนอื่นชอบกันฉันไม่ชอบ ของที่คนอื่นไม่ชอบ(แต่)ฉันกลับชอบซะงั้น

ของที่คนอื่นชอบกันฉันไม่ชอบ ของที่คนอื่นไม่ชอบ(แต่)ฉันดันชอบซะงั้น

ของที่คนอื่นชอบกันฉันไม่ชอบ ของที่คนอื่นไม่ชอบ(แต่)ฉันดันกลับชอบซะงั้น

 

 

ตัวอย่างที่ 2

不护肤,皮肤反而很好。 

 tā bú hùfū,  pífū fǎn'ér hěn hǎo.

เขาไม่บำรุงผิว (แต่)ผิวกลับดีมากซะงั้น 

 เขาไม่บำรุงผิว (แต่)ผิวดันกลับดีมากซะงั้น

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า กลับจะ..เสียด้วยซ้ำ”

太干净的孩子反而容易生病。

tài gānjìng de háizi fǎn'ér róngyì shēngbìng.

เด็กที่สะอาดเกินไปกลับจะป่วยง่ายเสียด้วยซ้ำ

 

 

 

2

เป็นคำวิเศษณ์ เชิงย้อนกลับ แสดงถึงผลลัพธ์ที่ย้อนสวนทางกับบริบทข้างต้น แปลว่า “แต่กลับ..; “แต่ดัน..” ; “แต่ดันกลับ..

/

/

หมายเหตุ:反而 กับ สามารถใช้สลับกันได้ โดย反而จะมีน้ำหนักของการย้อนกลับทางอารมณ์และความรู้สึกที่หนักและชัดกว่า  ดังนั้นแนะนำเทคนิคให้จับหลักการแปล โดยการเอาคำเสริมน้ำเสียงของคนไทยเข้ามาช่วย โดยถ้าเป็น反而 ให้เราปิดท้ายด้วยคำเสริมน้ำเสียง ได้แก่ ซะงั้น, เสียกว่า, ด้วยซ้ำ, เสียด้วยซ้ำ เพราะคำเสริมน้ำเสียงเหล่านี้ ทำให้เห็นว่าบริบทข้างต้นกับผลลัพธ์มีน้ำหนักทางอารมณ์และความรู้สึกของการย้อนกลับเชิงขัดแย้งมากกว่า 

ตัวอย่างที่ 1

反而

这不是我的错,反而来骂我。

zhè bú shì wǒ de cuò, 

fǎn'ér lái mà wǒ.

นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน 

แต่กลับมาด่าฉันซะงั้น

 

นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน 

แต่ดันมาด่าฉันซะงั้น

 

这不是我的错,来骂我。

zhè bú shì wǒ de cuò,

què lái mà wǒ.

นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่กลับมาด่าฉัน

นี่ไม่ใช่ความผิดของฉัน แต่ดันมาด่าฉัน

 

ตัวอย่างที่ 2

反而

我是你老婆,你不帮我,反而外人

wǒ shì nǐ lǎopó, nǐ bù bāng wǒ, fǎn'ér bāng wàirén.

ฉันเป็นเมียเธอ เธอไม่ช่วยฉัน

(แต่)กลับช่วยคนนอกซะงั้น

 

(แต่)ดันช่วยคนนอกซะงั้น

(แต่)ดันกลับช่วยคนนอกซะงั้น

我是你老婆,你不帮我,外人

wǒ shì nǐ lǎopó, nǐ bù bāng wǒ, quèbāng wàirén.

ฉันเป็นเมียเธอ เธอไม่ช่วยฉัน

(แต่)กลับช่วยคนนอก

 

(แต่)ดันช่วยคนนอก

(แต่)ดันกลับช่วยคนนอก

 

     

 

 

 

 

 

3

นิยมใช้ร่วมกับ  และ虽然

-

/

 

却又..  แปลว่า แต่ก็กลับ(อีก/ (อีก)ว่าจะ).. ; “แต่ก็..อีก(ว่าจะ)..”

แปลว่า แต่ก็กลับ..(อีก)ว่าจะ.. ; “แต่ก็..อีกว่าจะ..”

我有很多话想和你说,却又不知道从说起

wǒ yǒu hěn duō huà xiǎng hé nǐ shuō, 

què yòu bù zhīdào cóng hé shuō qǐ.

ฉันมีคำพูดเยอะมากอยากพูดกับเธอ แต่ก็กลับไม่รู้(อีก)ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหน

ฉันมีคำพูดเยอะมากอยากพูดกับเธอ แต่ก็ไม่รู้(อีก)ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหน

 

ตัวอย่าง แปลว่า แต่ก็กลับแต่ก็..อีก”

ตัวอย่าง แปลว่า แต่ก็กลับจะ..(อีก)”

我想要忘记他,却又无法忘记。

wǒ xiǎng yào wàngjì tā, 

què yòu wúfǎ wàngjì.

ฉันอยากจะลืมเขา แต่ก็กลับลืมไม่ได้

ฉันอยากจะลืมเขา แต่ก็ลืมไม่ได้อีก

 

 

你说你爱我却又离开我。

nǐ shuō nǐ ài wǒ què yòu líkāi wǒ.

เธอบอกว่าเธอรักฉัน

 แต่ก็กลับจะไปจากฉัน(อีก)

 

หมายเหตุ: 1.จากประโยคตัวอย่างสามารถใช้ 但是又 แทน却又 ได้ 

2.ปัจจุบันในภาษาพูดเราจะพบเห็นชาวจีนมีการใช้ (()ร่วมกับ却又เพื่อเป็นการเน้นบริบทให้ชัดขึ้นค่ะ

 

โครงสร้าง : 虽然.., .. แปลว่า “ถึงแม้ว่า(จะ)..แต่กลับ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

爱一个人, 虽然很累,

很幸福。

ài yí gè rén, suīrán hěn lèi, què hěn xìngfú.

รักคน ๆ หนึ่งถึงแม้ว่าจะเหนื่อยมาก

แต่กลับมีความสุขมาก

 

()个男人,虽然他不是很高,

也不是很帅,我很爱他。

yǒu (yí) gè nánrén, suīrán tā bú shì hěn gāo, yě bú shì hěn shuài , 

wǒ què hěn ài tā.

มีผู้ชายคนหนึ่ง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้หล่อมาก แต่ฉันกลับรักเขามาก

 

 

หมายเหตุ: 1.จากประโยคตัวอย่างสามารถใช้โครงสร้าง 虽然..但是.. แทน

虽然.... ได้ 

2.ปัจจุบันในภาษาพูดเราจะพบเห็นชาวจีนมีการใช้โครงสร้าง 虽然..()

เพื่อเป็นการเน้นบริบทให้ชัดขึ้นค่ะ

     

 

 

 

4

โครงสร้าง: 不但/不仅..反而.. แปลว่า

“ไม่เพียง(แต่).., (แต่)กลับ.. “;“ไม่เพียงแต่.., แต่กลับจะ..”;“ไม่เพียง(แต่)..,(แต่)ดัน..”(ซะงั้น/เสียด้วยซ้ำ/ด้วยซ้ำ)

 

/

-

 

ตัวอย่างที่ 1

不但 ..反而..

 ..反而..

做了多余的事,

不但没有好处,反而带来坏处

zuò le duōyú de shì, 

búdàn méiyǒu hǎochù, 

fǎn'ér dài lái huàichù.

做了多余的事,

不仅没有好处,反而带来坏处

zuò le duōyú de shì, 

 jǐn méiyǒu hǎochù, 

fǎn'ér dài lái huàichù.

 

ทำเรื่องอะไรที่เกินความจำเป็นไป ไม่เพียงแต่ไม่ได้ส่งผลดี แต่กลับจะนำมาซึ่งผลเสีย

 

ตัวอย่างที่ 2

不但..反而..

不仅..反而..

我帮了他,

不但不感谢我,反而骂我。

wǒ bāng le tā, tā bú dàn

bù gǎnxiè wǒ, fǎn'ér mà wǒ.

 

我帮了他,

不仅不感谢我,反而骂我。

wǒ bāng le tā, tā bù jǐn

bù gǎnxiè wǒ, fǎn'ér mà wǒ.

ฉันช่วยเขาแล้ว เขาไม่เพียง(แต่)ไม่ขอบคุณฉัน (แต่)กลับด่าฉัน(ซะงั้น/เสียด้วยซ้ำ/ด้วยซ้ำ)

ฉันช่วยเขาแล้ว เขาไม่เพียง(แต่)ไม่ขอบคุณฉัน (แต่)ดันด่าฉัน(ซะงั้น/เสียด้วยซ้ำ/ด้วยซ้ำ)

 

     

 

 

 

5

ใช้ร่วมกับโครงสร้าง ../越来越

/

(/)

หมายเหตุ: แนะนำให้จับหลักและท่องประโยคตัวอย่างที่ 反而ไว้ก่อน เพราะถึงจะสามารถใช้ สลับได้ แต่อารมณ์บริบทจะมีความขัดแย้งที่ชัด เอื้อให้ใช้ 反而มากกว่า

5.1

..反而越

yuè.. fǎn'ér yuè

ยิ่ง..กลับยิ่ง..

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

为什么贵的东西反而越好卖?

wèi shénme yuè guì de dōngxi fǎn'ér yuè hǎo mài.

ทำไมของยิ่งแพงกลับยิ่งขายดี

房价买的人反而

fángjià yuè gāo, 

mǎi de rén fǎn'ér yuè duō.

ราคาบ้านยิ่งสูง คนซื้อกลับยิ่งเยอะ

 

 

5.2

..反而..

yuè.. fǎn'ér..yuè

ยิ่ง..กลับ..ยิ่ง..

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

别人对你,

反而要对好。

biérén duì nǐ yuè huài,

 nǐ fǎn'ér yào duì tā yuè hǎo.

คนอื่นยิ่งเลวกับเธอ เธอกลับต้องยิ่งดีกับเขา

 

有些人运动反而

yǒuxiē rén yuè yùndòng

 fǎn'ér huì yuè pàng.

บางคนยิ่งออกกำลังกายกลับจะยิ่งอ้วน

 

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ 1 ควรเน้นใช้ 反而 เลี่ยงการใช้  เพราะเป็นประโยคที่แสดงถึงความขัดแย้งชัดเจนแบบคนละขั้ว

5.3

..()..,反而越来越.. / 反而..来越..

(yuè) , fǎn'ér yuè lái yuè fǎn'ér.. yuè lái yuè

แปลว่า “ยิ่ง.., กลับ(จะ)นับวันยิ่ง..ลง(ไปเรื่อย ๆ) / นับวันกลับ(จะ)ยิ่ง..ลง(ไปเรื่อย ๆ) /

 กลับ(จะ)ยิ่งนานวันยิ่ง...ลง(ไปเรื่อย ๆ) / นานวันกลับ(จะ)ยิ่ง..ลง(ไปเรื่อย ๆ) / 

กลับ(จะ)ยิ่ง..ลง(เรื่อยๆ / ไปเรื่อย ๆ )”

หมายเหตุ: ทบทวน 越来越 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 4 บทที่ 41>

 

ตัวอย่าง..,反而越来越..

我们长大,朋友反而越来越

wǒmen yuè zhǎngdà, péngyou fǎn'ér yuè lái yuè shǎo.

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนกลับ(จะ)นับวันยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ) 

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนนับวันกลับ(จะ)ยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ) 

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ นับวันเพื่อนกลับ(จะ)ยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ) 

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนกลับ(จะ)ยิ่งนานวันยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ) 

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนนานวันกลับ(จะ)ยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ)

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ นานวันเพื่อนกลับ(จะ)ยิ่งน้อยลง(ไปเรื่อย ๆ)

พวกเรายิ่งโตเป็นผู้ใหญ่ เพื่อนกลับ(จะ)ยิ่งน้อยลง(เรื่อยๆ / ไปเรื่อย ๆ )

 

ตัวอย่าง反而来越  

口罩戴久了,皮肤反而会越来越

kǒuzhào dài jiǔ le, pífū fǎn'ér huì yuè lái yuè gān.

แมสปิดปากใส่นานไป ผิวกลับจะนับวันยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ

แมสปิดปากใส่นานไป ผิวนับวันกลับจะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ

แมสปิดปากใส่นานไป ผิวกลับจะยิ่งแห้งขึ้นเรื่อยๆ

 

 

6

ใช้ร่วมกับ 

/

(/)

หมายเหตุ: แนะนำให้จับหลักและท่องประโยคตัวอย่างที่ 反而ไว้ก่อน เพราะถึงจะสามารถใช้ สลับได้ แต่อารมณ์บริบทจะเอื้อให้ใช้ 反而มากกว่า

6.1

反而更

fǎn'ér gèng

กลับยิ่ง..(ขึ้น / ขึ้นกว่าเดิม)กลับจะยิ่ง

 

ตัวอย่างที่ 1

分手后,反而更快乐。

fēnshǒu hòu, wǒ fǎn'ér gèng kuàilè.

หลังจากเลิกกัน ฉันกลับยิ่งมีความสุข (ขึ้น / ขึ้นกว่าเดิม)

 

ตัวอย่างที่ 2

有时候,开慢车反而更危险。

yǒu shíhou, kāi màn chē fǎn'ér gèng wēixiǎn.

บางครั้ง ขับรถช้ากลับยิ่งอันตราย(ขึ้นกว่าเดิม)

บางครั้ง ขับรถช้ากลับจะยิ่งอันตราย

 

 

6.2

โครงสร้างสำนวน .. ,反而 ..

แปลว่า “ยิ่ง..ยิ่ง..,กลับจะยิ่ง..(ขึ้น / ขึ้นกว่าเดิม)”

 

ตัวอย่างที่ 1

恋爱不容易结婚,反而更容易分手

liàn'ài yuè jiǔ yuè bù róngyì jiéhūn, fǎn'ér gèng róngyì fēnshǒu.

คบกันยิ่งนานยิ่งแต่งงานยาก กลับจะยิ่งเลิกกันง่าย (ขึ้น / ขึ้นกว่าเดิม)

 

ตัวอย่างที่ 2

你别再说了,多余,反而更扎心

nǐ bié zài shuō le, yuè shuō yuè duōyú, fǎn'ér gèng zhāxīn.

เธออย่าพูดอีกเลย ยิ่งพูดยิ่งเยอะเกิน กลับจะยิ่งเสียดแทงใจกัน (ขึ้นกว่าเดิม)

 

 

7

สำนวน反而比较 :สามารถละ 比较 ไว้ในฐานที่เข้าใจได้ แปลว่า “กลับ(จะ)..ซะกว่า/เสียกว่า”

/

-

 

ตัวอย่างที่ 1

反而比较..

ละ 比较 ไว้ในฐานที่เข้าใจ

不要着急,慢慢来,反而比较快。

bú yào zháojí, mànmàn lái,

 fǎn'ér bǐjiào kuài.

 

不要着急,慢慢来,反而快。

bú yào zháojí, mànmàn lái,

 fǎn'ér kuài.

ไม่ต้องรีบร้อน ค่อยเป็นค่อยไป กลับ(จะ)เร็วซะกว่า/ เสียกว่า

 

ตัวอย่างที่ 2

反而比较..

ละ 比较 ไว้ในฐานที่เข้าใจ

有些话, 不说反而比较

yǒuxiē huà, bù shuō fǎn'ér bǐjiào hǎo.

 

有些话, 不说反而

yǒuxiē huà, bù shuō fǎn'ér  hǎo.

คำพูดบางคำ ไม่พูดกลับ(จะ)ดีซะกว่า/ เสียกว่า

 

 

 

     

 

 

 

 

 

8

สำนวนพูดโดยการนำ反而และ มารวมกัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมิติทางภาษาเพื่อเน้นให้ชัดและมีน้ำหนักขึ้น แปลว่า “แต่กลับ”

/

/

反而却 fǎn'ér què

却反而 què fǎn'ér

 

ตัวอย่างที่ 1

反而却

却反而

努力工作反而却越来越穷

nǔlì gōngzuò 

fǎn'ér què yuè lái yuè qióng.

 

努力工作却反而越来越穷

nǔlì gōngzuò 

què fǎn'ér yuè lái yuè qióng.

ขยันทำงานแต่กลับยิ่งจนลงเรื่อย ๆ

 

ตัวอย่างที่ 2

反而却

却反而

我嫁给你,给你生孩子

反而却这样对我!

wǒ jià gěi nǐ, gěi nǐ shēng háizi,

 nǐ fǎn'ér què zhèyàng duì wǒ!

我嫁给你,给你生孩子

却反而这样对我!

wǒ jià gěi nǐ, gěi nǐ shēng háizi,

 nǐ què fǎn'ér zhèyàng duì wǒ!

 

ฉันแต่งงานกับเธอ มีลูกให้เธอ แต่เธอกลับทำแบบนี้กับฉัน

 

หมายเหตุ: 嫁给 แปลว่า “แต่งงานกับ..”; “แต่งกับ..”

               生孩子 แปลว่า “มีลูก”; “คลอดลูก”

 

 

8.1

 

..反而..

què ..fǎn'ér..

กลับ..(แต่)ดัน..ซะงั้น

 

ตัวอย่างที่ 1

我吃很多不胖, 反而瘦了

wǒ chī hěn duō què bú pàng fǎn'ér shòu le.

ฉันกินเยอะมากกลับไม่อ้วน แต่ดันผอมลงซะงั้น

 

ตัวอย่างที่ 2

他误会了玛丽,可是玛丽没有解释什么反而都承认了!

tā wùhuì le Mǎlì, kěshì Mǎlì què méiyǒu jiěshì shénme,

 fǎn'ér dōu chéngrèn le!

เขาเข้าใจแมรี่ผิดไป แต่แมรี่กลับไม่ได้อธิบายอะไร ดันยอมรับทั้งหมดเลยซะงั้น

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/