ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันเสาร์ที่ 25 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

语法 yǔfǎไวยากรณ์

 

一、可能补语(2) คำเสริมบอกความน่าจะเป็น(2)

 

โครงสร้างที่ 1: คำกริยา + 得动   / คำกริยา +   

หมายเหตุ:   ทำหน้าที่เป็นคำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语) แสดงถึงการออกแรงของการกระทำนั้น ๆ สามารถทำให้สรรพสิ่ง คนหรือสิ่งของเคลื่อนย้ายตำแหน่งจากจุดเดิมไปยังอีกจุดหนึ่งได้ไหว

โครงสร้าง : คำกริยา + 得动  แปลว่า “..ไหว

                 คำกริยา + 不动  แปลว่า “..ไม่ไหว

 

ตัวอย่าง : คำกริยา + 得动  แปลว่า “..ไหว”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

A: 你一个人搬得动吗?

     nǐ yí gè rén bān de dòng ma?  

     เธอคนเดียวย้ายไหวไหม

 

B: 这张桌子不重,我搬得动

     zhè zhāng zhuōzi bú zhòng, 

     wǒ bān de dòng.

โต๊ะตัวนี้ไม่หนัก ฉันย้ายไหว

 

 

只要我还能得动,

我会一直照顾她。

zhǐyào wǒ hái néng bào de dòng tā, wǒ huì yìzhí zhàogu tā.

ขอแค่ฉันยังสามารถอุ้มเขาไหว

ฉันจะดูแลเขาไปตลอด

ตัวอย่าง : คำกริยา +   แปลว่า “..ไม่ไหว”

ตัวอย่างที่ 1

第一天跑步,才跑了500米就跑不动了,真菜!

dì yī tiān pǎobù, cái pǎo le wǔ bǎi mǐ jiù pǎo bú dòng le, zhēn cài!

วิ่งจ๊อกกิ้งวันแรก เพิ่งจะวิ่งไป 500 เมตร ก็วิ่งไม่ไหวแล้ว ไม่ได้เรื่องจริงๆ !

วิ่งจ๊อกกิ้งวันแรก เพิ่งจะวิ่งไป 500 เมตร ก็วิ่งไม่ไหวแล้ว ไม่ได้เรื่องเล้ย !

 

ตัวอย่างที่ 2

快点吧, 我拿不动太重了。

kuài diǎn ba, wǒ ná bú dòng le, tài zhòng le!

รีบหน่อยเถอะ ฉันถือไม่ไหวแล้ว หนักมากเลย

 

ตัวอย่างโครงสร้าง : 有点儿 + คำกริยา +   แปลว่า “..ไม่ค่อยไหว”

ตัวอย่างที่ 1

今天好累,有点儿不动了。

jīntiān hǎo lèi, wǒ yǒu diǎnr zǒu bú dòng le.

วันนี้เหนื่อยมาก ฉันเดินไม่ค่อยไหวแล้ว

 

 

ตัวอย่างที่ 2

已经爬了半个小时了,我有点儿不动了。

yǐjīng pá le bàn gè xiǎoshí le, wǒ yǒu diǎnr pá bú dòng le.

ปีนมาครึ่งชั่วโมงแล้ว ฉันปีนไม่ค่อยไหวแล้ว

 

หมายเหตุ : ทบทวน 有点儿 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 19>

 

โครงสร้างที่ 2: คำกริยา + 得好   / คำกริยา + 不好  

หมายเหตุ:  ทำหน้าที่เป็นคำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语แสดงถึง การกระทำนั้น ๆ สามารถทำออกมาได้ดี ทำให้ผู้คนพอใจ

โครงสร้าง : คำกริยา + 得好 แปลว่า “..ได้ดี

                 คำกริยา + 不好 แปลว่า “..ได้ไม่ดี

 

ตัวอย่าง : คำกริยา + 得好  แปลว่า “..ได้ดี”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

要相信自己学得好

yào xiāngxìn zìjǐ xué de hǎo.

ต้องเชื่อว่าตัวเองเรียนได้ดี

 

我觉得这句话得好

wǒ juéde zhè jù huà shuō de hǎo.

ฉันรู้สึกว่าคำพูดประโยคนี้พูดได้ดี

ตัวอย่าง : คำกริยา + 不好 แปลว่า “..ได้ไม่ดี”

ตัวอย่างที่ 1

我担心这个节目演不好

wǒ dānxīn zhè gè jiémù yǎn bù hǎo.

ฉันกังวลว่ารายการแสดง(รายการ)นี้แสดงได้ไม่ดี

 

ตัวอย่างที่ 2

我准备了一首歌,不过很长时间没唱了,恐怕唱不好

wǒ zhǔnbèi le yì shǒu gē, búguò hěn cháng shíjiān méi chàng le, 

kǒngpà chàng bù hǎo.

ฉันเตรียมเพลงมา 1 เพลง แต่ว่า ไม่ได้ร้อง(เป็นเวลา)นานมากแล้ว เกรงว่าจะร้องได้ไม่ดี

ฉันเตรียมเพลงมา 1 เพลง แต่ว่า ไม่ได้ร้อง(เป็นเวลา)นานมากแล้ว กลัวว่าจะร้องได้ไม่ดี

 

ตัวอย่างที่ 3

A: 我担心自己演不好 wǒ dānxīn zìjǐ yǎn bù hǎo.

     ฉันกังวลว่าตัวเองแสดงได้ไม่ดี

 

B: 要有自信,相信自己能演好。

     yào yǒu zìxìn, xiāngxìn zìjǐ néng yǎn hǎo.

     ต้องมีความเชื่อั่นในตัวเอง เชื่อว่าตัวเองสามารถแสดงได้ดี

     ต้องมีความมั่นใจในตัวเอง เชื่อว่าตัวเองสามารถแสดงได้ดี

 

 

โครงสร้างที่ 3: คำกริยา + 得住   / คำกริยา + 不住  

หมายเหตุ:  ทำหน้าที่เป็นคำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语แสดงถึง การกระทำนั้น ๆ สามารถทำให้สภาพการณ์ สภาพจิตใจ สรรพสิ่ง องค์ความรู้ เป็นต้น สามารถถือครอง เก็บ จำ ทน รับไว้ได้อยู่ ไหวอยู่

โครงสร้าง : คำกริยา + 得住ปลว่า “..ได้(อยู่)”“..ไหว(อยู่)” ; “..ไว้ได้”

                 คำกริยา + 不住  แปลว่า “..ไม่ได้”; “..ไม่อยู่”; “..ไม่ไหว”; “..ไว้ไม่ได้”

 

โครงสร้าง : คำกริยา + 得住

ตัวอย่าง ปลว่า “..ได้(อยู่)”“..ไหว(อยู่)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

虽然很疼, 但是我忍得住!

suīrán hěn téng, 

dànshì wǒ rěn de zhù.

ถึงแม้ว่าจะเจ็บมาก แต่ฉันทนได้(อยู่)

ถึงแม้ว่าจะเจ็บมาก แต่ฉันทนไหว(อยู่)

 

A: 你看这么多,你记得住?

nǐ kàn zhè me duō shū, nǐ jì de zhù ma?

     เธออ่านหนังสือเยอะขนาดนี้ เธอจำได้หรอ

     

B: 我想记得住  

     wǒ xiǎng jì de zhù.    

     ฉันคิดว่าจำได้(อยู่) / ฉันคิดว่าจำไหว(อยู่)

 

ตัวอย่าง ปลว่า “..ไว้(อยู่)ได้”

ตัวอย่าง ปลว่า “..ไว้ได้”; “..ได้อยู่”

婚姻,守得住心,才能长久。

hūnyīn, shǒu de zhù xīn,

cái néng chángjiǔ.

การแต่งงาน รักษาใจไว้(อยู่)ได้

ถึงจะสามารถยืนยาวได้

 

A: 我扔给你,接得住吗?   

     wǒ rēng gěi nǐ, jiē de zhù ma?

    ฉันโยนให้เธอ รับไว้ได้ไหม?

 

B: 我接得住 wǒ jiē de zhù.

     ฉันรับไว้ได้ / ฉันรับได้อยู่

 

โครงสร้าง : คำกริยา + 得住 + ตัวเลข + คำลักษณนาม + กรรม แปลว่า “..ได้”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我一天记得住20个生词。

wǒ yì tiān jì de zhù

èr shí gè shēngcí .

วันหนึ่งฉันจำคำศัพท์ใหม่ได้ 20 คำ

 

这个书包能承受得住公斤的书。

zhè gè shūbāo néng chéngshòu 

de zhù wǔ gōngjīn de shū.

กระเป๋าหนังสือใบนี้สามารถ

(รอง)รับน้ำหนักหนังสือได้ 5 กิโลกรัม

 

โครงสร้างปฏิเสธ : คำกริยา + 不住

แปลว่า “..ไม่ได้”; “..ไม่อยู่”; “..ไม่ไหว”; “..ไว้ไม่ได้”

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไม่ได้”; “ไม่อยู่”

我觉得自己得了抑郁症,易哭,控制不住情绪。

wǒ juéde zìjǐ dé le yìyù zhèng, yì kū, kòngzhì bú zhù qíngxù.

ฉันรู้สึกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ร้องไห้ง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

ฉันรู้สึกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ร้องไห้ง่าย ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไม่ไหว”

我不想哭,但是我真不住

wǒ bù xiǎng kū, dànshì wǒ zhēn de rěn bú zhù.

ฉันไม่อยากร้องไห้ แต่ว่าฉันทนไม่ไหวจริงๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไว้ไม่ได้”

A: 我扔给你,接得住吗?   wǒ rēng gěi nǐ, jiē de zhù ma?

    ฉันโยนให้เธอ รับไว้ได้ไหม?

 

B: 太远了,我接不住 tài yuǎn le, wǒ jiē bú zhù. ไกลเกินไป ฉันรับไว้ไม่ได้

 

       

 

二、可能补语与状态补语  คำเสริมบอกความน่าจะเป็นกับคำเสริมบอกสภาพ

    

     ความแตกต่างระหว่างคำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语)กับคำเสริมบอกสภาพ(状态补语

ข้อ

รายละเอียด

คำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语)

คำเสริมบอกสภาพ

(状态补语)

1

แสดงถึงการกระทำนั้น ๆ ยังไม่บรรลุผลลัพธ์ที่แท้จริง หรือเน้นที่การกระทำของผู้กระทำ แต่ไม่เน้นที่ผลของการกระทำนั้น ๆ 

/

-

2

แสดงถึงผลลัพธ์ของการกระทำนั้น ๆ ได้บรรลุแล้ว หรือเน้นที่ผลของการกระทำนั้น ๆ 

-

/

3

สามารถมีกรรมปิดท้ายได้

/

-

 

ตัวอย่างที่ 1

คำเสริมบอกความน่าจะเป็น

(可能补语)

คำเสริมบอกสภาพ

(状态补语)

我演不好这个节目。

wǒ yǎn bù hǎo zhè gè jiémù.

ฉันแสดงได้ไม่ดีรายการนี้

 

这个节目我演得不好

zhè gè jiémù wǒ yǎn de bù hǎo .

รายการนี้ฉันแสดงได้ไม่ดี

หมายเหตุ:

1.เน้นไปที่ความสามารถของ “ฉัน”ว่าแสดงได้ไม่ดี แต่ไม่ได้เน้นที่ “รายการแสดงรายการนี้(ผลลัพธ์)” ว่าออกมาจะดีหรือไม่ดี

 

2.สามารถมีกรรม(这个节目) ปิดท้ายคำเสริมบอกความน่าจะเป็นได้

 

หมายเหตุ:

1.เน้นไปที่ทั้ง “ฉัน” และ “รายการแสดงรายการนี้ (ผลลัพธ์)”แสดงออกมาได้ไม่ดี

 

2.ไม่สามารถเอากรรมมาปิดท้ายคำเสริมบอกสภาพได้

ตัวอย่างที่ 2

คำเสริมบอกความน่าจะเป็น (可能补语)

คำเสริมบอกสภาพ (状态补语)

他演得好这个节目。

tā yǎn de hǎo zhè gè jiémù.

เขาแสดงได้ดีรายการ(แสดงรายการ)นี้

 

这个节目他演得好

zhè gè jiémù tā yǎn de hǎo.

รายการ(แสดงรายการ)นี้เขาแสดงได้ดี(อยู่)

หมายเหตุ:

1.เน้นไปที่ความสามารถของ “เขา” ว่าแสดงได้ดี แต่ไม่ได้เน้นที่ “รายการแสดงรายการนี้(ผลลัพธ์)” ว่าออกมาจะดีหรือไม่ดี

 

2.สามารถมีกรรม(这个节目) ปิดท้ายคำเสริมบอกความน่าจะเป็นได้

 

หมายเหตุ:

1.เน้นไปที่ทั้ง “เขา” และ “รายการแสดงรายการนี้ (ผลลัพธ์)” แสดงออกมาได้ดี

 

2.ไม่สามารถเอากรรมมาปิดท้ายคำเสริมบอกสภาพได้

     

4

รูปแบบประโยคปฏิเสธไม่เหมือนกัน

 

ตัวอย่าง

คำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语)

คำเสริมบอกสภาพ (状态补语)

这个节目她担心演不好

zhè gè jiémù tā dānxīn yǎn bù hǎo.

รายการแสดงรายการนี้ 

เขากังวลว่าจะแสดงได้ไม่ดี

这个节目她演得不好

zhè gè jiémù tā yǎn de bù hǎo.

รายการแสดงรายการนี้ 

เขาแสดงได้ไม่ดี

 

5

รูปแบบระโยคคำถามแบบให้เลือกระหว่างยืนยันหรือปฏิเสธ ไม่เหมือนกัน

 

ตัวอย่าง

คำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语)

คำเสริมบอกสภาพ (状态补语)

这个节目她演得好不好

zhè gè jiémù

 tā yǎn de hǎoyǎn bù hǎo?

รายการแสดงรายการนี้

เขาแสดงได้ดีหรือแสดงได้ไม่ดี

 

这个节目她演得好不好

zhè gè jiémù 

tā yǎn dhǎo bù hǎo?

รายการแสดงรายการนี้

เขาแสดงได้ดีรึเปล่า

 

หมายเหตุ : เน้นถามที่ความสามารถในการแสดงของ “เขา” แต่ไม่ได้เน้นถามที่ “รายการแสดงรายการนี้(ผลลัพธ์)” ว่าออกมาจะดีรึเปล่า

 

หมายเหตุ: เน้นถามถึงทั้ง เขาและ รายการแสดงรายการนี้ (ผลลัพธ์) ว่าแสดงออกมาได้ดีรึเปล่า

 

 

 

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/