ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article

 

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

15

要怎()

yào zěn(me) yàng

สำนวนการถาม ถึงความต้องการว่าจะให้ตัดสินใจกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างไร การถามเชิงต้องการได้รับการชี้แนะ แปลว่า “ต้องทำยังไง”; “จะเอายังไง”; “จะให้ทำยังไง”;“ต้อง..ยังไง”; “จะ..ยังไง”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ต้องทำยังไง”

要怎()才能让他喜欢我?

wǒ yào zěn(me) yàng cái néng ràng tā xǐhuan wǒ?

ฉันต้องทำยังไงถึงจะสามารถทำให้เขาชอบฉัน(ได้)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะเอายังไง”; “จะให้ทำยังไง”

我不知道他要怎(),你自己去问他吧。

wǒ bù zhīdào tā yào zěn(me) yàng, nǐ zìjǐ qù wèn tā ba.

ฉันไม่รู้ว่าเขาจะเอายังไง เธอไปถามเขาเองเหอะ

ฉันไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำยังไง เธอไปถามเขาเองเหอะ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..ยังไง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我让你这样做你也不做,

那你要怎()做?

wǒ ràng nǐ zhèyàng zuò nǐ yě bú zuò, nà nǐ yào zěn(me) yàng zuò?

ฉันให้เธอทำแบบนี้เธอก็ไม่ทำ, 

งั้นเธอจะทำยังไง

如果他这样问,

要怎()回答

rúguǒ tā zhèyàng wèn,

 nǐ yào zěn(me) yàng huídá?

ถ้าหากเขาถามแบบนี้

เธอจะตอบ(กลับ)ยังไง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ต้อง..ยังไง”

ตัวอย่างที่ 1

在线学习英语要怎()?

zàixiàn xuéxí yīngyǔ yào zěn(me) yàng xué?

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ต้องเรียนยังไง

ตัวอย่างที่ 2

我已经告诉他要怎()做了,但是他不做。

wǒ yǐjīng gàosu tā yào zěn(me) yàng zuò le, dànshì tā bú zuò.

ฉันบอกเขาว่าต้องทำยังไงไปแล้ว แต่(ว่า)เขาไม่ทำ

 

15.1

..()

yào..zěn(me) yàng

ต้องการให้..ทำยังไง;

จะให้..ทำยังไง ; ต้อง..ยังไง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ต้องการให้..ทำยังไงจะให้..ทำยังไง

()

nǐ yào wǒ zěn(me) yàng?

เธอต้องการให้ฉันทำยังไง / เธอจะให้ฉันทำยังไง

 

ตัวอย่าง แปลว่า ต้อง..ยังไง

你不想要孩子但是也看你老公()想。

nǐ bù xiǎng yào háizi, dànshì yě yào kàn nǐ lǎogōng zěn(me) yàng xiǎng.

เธอไม่อยากได้ลูก แต่ก็ต้องดูสามีเธอ(ด้วย)เหมือนกันว่าคิดยังไง

 

15.2

还要怎()

hái yào zěn(me)yàng

สำนวน แปลว่า “ยังจะเอาอะไรอีก”; 

“ยังต้องการอะไรอีก”;

“ยังจะให้ทำยังไงอีก”; “ยังจะเอาไงอีก”

还要..()

hái yào..zěn(me)yàng

 “(ยัง)จะให้...ทำยังไงอีก”

 

ตัวอย่าง 还要怎() สำนวน แปลว่า

“ยังจะเอาอะไรอีก”; “ยังต้องการอะไรอีก”; “ยังจะให้ทำยังไงอีก”; “ยังจะเอาไงอีก”

ตัวอย่างที่ 1

我已经认错了,还要怎()

wǒ yǐjīng rèncuò le, hái yào zěn(me) yàng?

ฉันยอมรับผิดแล้ว ยังจะเอาอะไรอีก / ฉันยอมรับผิดแล้ว ยังต้องการอะไรอีก

ฉันยอมรับผิดแล้ว ยังจะให้ทำยังไงอีก/ ฉันยอมรับผิดแล้ว ยังจะเอาไงอีก

 

ตัวอย่างที่ 2

为了你, 我把每个月的工资都给你了,还要怎()啊!

wèi le nǐ, wǒ bǎ měi gè yuè de gōngzī dōu gěi nǐ le , 

nǐ hái yào zěn(me) yàng a!

เพื่อเธอ ฉันเอาเงินเดือนทุกเดือนให้เธอหมด เธอยังจะเอาอะไรอีก

เพื่อเธอ ฉันเอาเงินเดือนทุกเดือนให้เธอหมด เธอยังต้องการอะไรอีก

 เพื่อเธอ ฉันเอาเงินเดือนทุกเดือนให้เธอหมด เธอยังจะให้ทำยังไงอีก

เพื่อเธอ ฉันเอาเงินเดือนทุกเดือนให้เธอหมด เธอยังจะเอาไงอีก

 

ตัวอย่าง 还要...怎么样 สำนวน แปลว่า  “(ยัง)จะให้...ทำยังไงอีก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

还要()要怎()!

nǐ hái yào wǒ zěn(me) yàng

yào zěn(me) yàng!

เธอ(ยัง)จะให้ฉันทำยังไงอีก จะเอายังไง

เธอ(ยัง)จะให้ฉันทำยังไงอีก จะให้ทำยังไง

 

他什么都给你,还要()?

tā shénme dōu gěi nǐ, 

nǐ hái yào tā zěn(me) yàng?

อะไรเขาก็ให้เธอหมด

เธอ(ยัง)จะให้เขาทำยังไงอีก

 

15.3

要怎()样才..

yào zěn(me) yàng cái..

ต้องทำยังไงถึงจะ..

要怎()....

yào zěn(meyang..cái..

ต้อง..ยังไงถึงจะ..

 

ตัวอย่าง要怎()样才.. แปลว่า “ต้องทำยังไงถึงจะ..”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

要怎()样才知道爱不爱我

wǒ yào zěn(me) yàng cái zhīdào

 tā ài bú ài wǒ?

ฉันต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าเขารักฉันรึเปล่า

 

要怎()样才有钱

wǒ yào zěn(me) yàng cái

yǒu qián?

ฉันต้องทำยังไงถึงจะมีเงิน

ตัวอย่าง要怎()....

แปลว่า ต้อง..ยังไงถึงจะ..”

ตัวอย่าง要怎()....

แปลว่า ต้อง..ยังไง..ถึงจะ..”

鱼肉要怎()好吃

yú ròu yào zěn(me) yàng zuò 

cái hǎochī?

เนื้อปลาต้องทำยังไงถึงจะอร่อย

 

要怎(),能明白

wǒ yào zěn(me) yàng shuō

nǐ cái míngbai?

ฉันต้องพูดยังไงเธอถึงจะเข้าใจ

 

     

 

16

加油()

jiāyóu(r)  

1. แปลว่า “เติมน้ำมัน”

2.สำนวนให้กำลังใจ แปลว่า“สู้ ๆ”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เติมน้ำมัน”

每次加油应该加满箱()还是半箱()

měi cì jiāyóu yīnggāi jiā mǎn xiāng(yóu) háishì bàn xiāng(yóu)?

เติมน้ำมันทุกครั้งควร(จะ)เติมเต็มถังหรือว่าครึ่งถัง

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สู้ ๆ”

团结就是力量,加油!  

tuánjié jiùshì lìliang, jiā yóu !

สามัคคี(ก็)คือพลัง สู้ ๆ !

 

 

16.1

加油站

jiāyóu zhàn

ปั้มน้ำมัน; สถานีบริการน้ำมัน

加油员

jiāyóu yuán

พนักงานเติมน้ำมัน; เด็กปั้ม 

加油工

jiāyóu gōng

ตัวอย่าง

18岁在加油站加油员好吗?

shí bā suì zài jiāyóu zhàn dāng jiāyóu yuán hǎo ma?

อายุ 18 เป็นพนักงานเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันดีไหม

อายุ 18 เป็นเด็กปั้มที่ปั้มน้ำมันดีไหม

 

 

 

หมายเหตุ

加油员 กับ 加油工 สามารถใช้แทนกันได้ จากประสบการณ์ของพี่จิ๋ว เพื่อนชาวจีนนิยมใช้ 加油员มากกว่าคะ

 

17

hàn  

เหงื่อ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他身上的味很臭。

tā shēnshàng de hàn wèi

 hěn chòu.

กลิ่นเหงื่อบนตัวเขาเหม็นมาก

 

 

我的是黄色是怎么回事?

wǒ de hàn shì huángsè , 

shì zěnme huí shì?

เหงื่อของฉันเป็นสีเหลือง มันเกิดอะไรขึ้น

 

17.1

流汗

liúhàn

เหงื่อไหล ; เสียเหงื่อ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

为什么我很容易流汗?

wèi shénme wǒ hěn róngyì

 liúhàn?

ทำไมฉันถึงเหงื่อไหลง่ายมาก

ทำไมฉันถึงเสียเหงื่อง่ายมาก

我们不怕流汗流血,

但别让我们流泪。

wǒmen bú pà liúhàn liúxiě, 

dàn bié ràng wǒmen liúlèi.

พวกเราไม่กลัวเสียเหงื่อเสียเลือด 

แต่อย่าทำให้พวกเราเสียน้ำตา

 

17.2

出汗

chūhàn  

เหงื่อออก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

手心出汗是心脏病的征兆吗?

shǒuxīn chūhàn shì xīnzàngbìng de zhēngzhào ma?

ฝ่ามือเหงื่อออก

เป็นสัญญาณของโรคหัวใจรึเปล่า

 

出汗建议最好不要马上洗澡

chūhàn hòu jiànyì zuìhǎo 

búyào mǎshàng xǐzǎo.

หลังจากเหงื่อออกแนะนำว่าจะให้ดี

อย่าอาบน้ำทันที

17.3

()一身汗

chū (le) yì shēn hàn

เหงื่อออกทั้งตัว(เลย) 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

发烧()一身汗,可以洗澡吗?

fāshāo chū (le) yì shēn hàn

kěyǐ xǐzǎo ma?

เป็นไข้เหงื่อออกทั้งตัว(เลย)

อาบน้ำได้ไหม

 

今天练泰拳,()一身汗,真痛快!

jīntiān liàn tàiquánchū (le) yì shēn hàn, zhēn tòngkuài !

วันนี้ซ้อมมวยไทย เหงื่อออกทั้งตัว(เลย)สะใจจริง ๆ 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/