ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

 

18

一直

yìzhí

1.ใช้กับทิศทาง แปลว่า “ตรง” ; “ตรงไป(ตลอด)”

2.ใช้กับความต้องการหรือการกระทำต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง แปลว่า “ตลอด(เวลา)”

3.ใช้กับความสัมพันธ์ หรือการคงอยู่ของสรรพสิ่ง เรื่องราวต่าง ๆ ต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แปลว่า

“มา(โดย)ตลอด(ว่า)”; “ตลอดมา(ว่า)”

4.สามารถใช้แทนกันกับ一直都 ได้ แปลว่า “ตลอด(ว่า)”; “ตลอดมา(ว่า)”; “มาโดยตลอด(ว่า)”; “มาตลอด(ว่า)”

5.ใช้กับการคาดหวังความสัมพันธ์ หรือการคงอยู่ของสรรพสิ่ง เรื่องราวต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ แปลว่า“ไปตลอด” ; “ไปเรื่อย ๆ”; “ต่อเนื่อง” สามารถใช้โครงสร้าง 一直..下去 แทนกันได้

 

1.ใช้กับทิศทาง แปลว่า “ตรง” ; “ตรงไป”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

一直,就到了。

yìzhí zǒu, jiù dào le.

เดินตรงไป ก็ถึงแล้ว

一直往前,就到了

yìzhí wǎng qián kāi, jiù dào le.

ขับตรงไปข้างหน้า ก็ถึงแล้ว

 

2.ใช้กับความต้องการหรือการกระทำต่าง ๆ ที่มีความต่อเนื่องกันในระยะเวลาหนึ่ง แปลว่า “ตลอด(เวลา)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

一直,不怕胖吗?

nǐ yìzhí chī, bú pà pàng ma?

เธอกินตลอด(เวลา) ไม่กลัวอ้วนหรอ

 

一直想自杀。

tā yìzhí xiǎng zìshā.

เขาอยากฆ่าตัวตายตลอด(เวลา)

3.ใช้กับความสัมพันธ์ หรือการคงอยู่ของสรรพสิ่ง เรื่องราวต่าง ๆ ต่อเนื่องกันยาวนานพอสมควร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน “มา(โดย)ตลอด”; “ตลอดมา”

ตัวอย่าง แปลว่า “..มาโดยตลอด(ว่า)

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

一直觉得他骗我

wǒ yìzhí juéde tā piàn wǒ.

ฉันรู้สึกว่าเขาหลอกฉันมาโดยตลอด

ฉันรู้สึกมาโดยตลอดว่าเขาหลอกฉัน

 

一直住在这里。

wǒ yìzhí zhù zài zhè lǐ.

ฉันพักอยู่ที่นี้มาโดยตลอด

ตัวอย่าง แปลว่า “..มาโดยตลอด(ว่า)”; “..มาตลอด(ว่า)”; “..ตลอดมา(ว่า)”

一直相信他是一个好人,但是他今天杀人了。

wǒ yìzhí xiāngxìn tā shì yí gè hǎo rén, dànshì tā jīntiān shā rén le.

ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ว่าวันนี้เขาฆ่าคนไปแล้ว

ฉันเชื่อมาตลอดว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ว่าวันนี้เขาฆ่าคนไปแล้ว

ฉันเชื่อตลอดมาว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่ง แต่ว่าวันนี้เขาฆ่าคนไปแล้ว

 

4.สามารถใช้แทนกันกับ一直都 ได้ แปลว่า “ตลอด”; “ตลอดมา”; “มา(โดย)ตลอด” 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตลอด” 

ตัวอย่างที่ 1

一直

一直都

我在,一直在。

wǒ zài, wǒ yìzhí zài.

我在,一直都在。

wǒ zài, wǒ yìzhí dōu zài.

 

ฉันอยู่ ฉันอยู่ตลอด

 

ตัวอย่างที่ 2

一直

一直都

一直在家。

wǒ yìzhí zài jiā.

一直都在家。

wǒ yìzhí dōu zài jiā.

 

ฉันอยู่(ที่)บ้านตลอด

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตลอด(ว่า)”; “ตลอดมา(ว่า)”; “มาโดยตลอด(ว่า)”“มาตลอด(ว่า)”

一直

一直都

我相信,一直相信你会回来。

wǒ xiāngxìn , wǒ yìzhí xiāngxìn 

nǐ huì huí lái.

 

我相信,一直都相信你会回来

wǒ xiāngxìn , wǒ yìzhí dōu xiāngxìn nǐ huì huí lái.

ฉันเชื่อ ฉันเชื่อตลอดว่าเธอจะกลับมา / ฉันเชื่อ ฉันเชื่อตลอดมาว่าเธอจะกลับมา

ฉันเชื่อ ฉันเชื่อมาโดยตลอดว่าเธอจะกลับมา / ฉันเชื่อ ฉันเชื่อมาตลอดว่าเธอจะกลับมา

 

5.ใช้กับการคาดหวังความสัมพันธ์ หรือการคงอยู่ของสรรพสิ่ง เรื่องราวต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ แปลว่า “ไปตลอด” ; “ไปเรื่อย ๆ” ; “ต่อเนื่อง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我会一直等你(下去)

wǒ huì yìzhí děng nǐ (xià qù).

ฉันจะรอเธอไปตลอด

ฉันจะรอเธอไปเรื่อย ๆ

 

我想一直单身(下去)但是家里的人不同意怎么办?

wǒ xiǎng yìzhí dānshēn (xiàqù)

dànshì jiā lǐ de rén bù tóngyì zěnme bàn?

ฉันอยากโสดไปตลอด แต่คนในบ้านไม่เห็นด้วยทำไงดี

ฉันอยากโสดไปเรื่อยๆ แต่คนในบ้านไม่เห็นด้วยทำไงดี

ตัวอย่างที่ 3

()压药,需要一直(下去)吗?

jiàng (xuè)yā yào , xūyào yìzhí chī (xià qù) ma?

ยาลดความดัน(โลหิตต้องกินต่อเนื่อง(ไปเรื่อย ๆ) ไหม

 

       

18.1

一直..下去

yìzhí..xiàqù

1.ใช้กับสภาพการณ์ สถานการณ์หรือการกระทำที่มีความต่อเนื่องไปตลอด แปลว่า

(..ต่อ; ต่อเนื่อง)ไปเรื่อย ๆ”; “..ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ” ; “..ต่อไป”; “..ไปตลอด” 

2.ใช้กับการบอกทิศทางการเดินทาง ขับรถ เป็นต้น แปลว่า

“..(ตรง)ต่อไปเรื่อย ๆ”“..ตรงต่อไป(เรื่อย ๆ)“..ตรงไปเรื่อย ๆ”..ตรงไปตลอด”

3. สำนวน 一直走下去 ใช้กับสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่จะต้องดำเนินต่อไป

การดูแล การประคองสัมพันธภาพ เป็นต้น เพื่อให้ไปสู่หนทางของการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ  “..ไป(ด้วยกัน)ตลอดรอดฝั่ง” ;  “..ไปได้ตลอด”

 

1. ใช้กับสภาพการณ์ สถานการณ์หรือการกระทำที่มีความต่อเนื่องไปตลอด

ตัวอย่าง แปลว่า “...ต่อไปเรื่อย ๆ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

什么歌一听到就想一直下去

shénme gē yì tīng dào jiù xiǎng 

yì zhí tīng xiàqù?

เพลงอะไรพอได้ยินก็อยากฟังต่อไปเรื่อย ๆ

เพลงอะไรพอได้ฟังก็อยากฟังต่อไปเรื่อย ๆ

我一直在等你,一直下去

wǒ yìzhí zài děng nǐ,

 yě huì yìzhí děng xiàqù.

ฉันรอเธออยู่ตลอด(เวลา)

แล้วก็จะรอต่อไปเรื่อย ๆ

ฉันรอเธอ(อยู่)มาโดยตลอด 

แล้วก็จะรอต่อไปเรื่อย ๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “...(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想一直单身下去

wǒ xiǎng yìzhí dānshēn xiàqù.

ฉันอยากโสด(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ

 

这样一直相处下去,会好吗?

zhèyàng yìzhí xiāngchǔ xiàqù

huì hǎo ma?

คบกันแบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ  จะดีหรอ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “...ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

瘦脸针一直下去会有副作用吗?

shòuliǎn zhēn yìzhí dǎ xiàqù

huì yǒu fùzuòyòng ma?

โบท็อกซ์(หน้าเรียว)ฉีดต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

จะมีผลข้างเคียงไหม

这种药要一直下去

zhè zhǒng yào

 yào yìzhí chī xiàqù.

ยาชนิดนี้ต้องทานต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “...ต่อไป”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

前面的路不好走,你可能会哭,

但要一直下去

qiánmiàn de lù bù hǎo zǒu, nǐ kěnéng huì kū , dàn yào yìzhí zǒu xiàqù.

ทางข้างหน้าเดินยาก เธออาจจะร้องไห้ได้ 

แต่ต้องเดินต่อไป

答应我你要一直下去

dāying wǒ, 

nǐ yào yìzhí huó xiàqù.

รับปากฉัน เธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไปตลอด”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我会永远爱,

你会一直下去?

wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ , 

nǐ huì yìzhí ài xiàqù ma?

ฉันจะรักเธอตลอดไป 

เธอจะรักไปตลอดรึเปล่า

 

如果不想一直下去,

一定要看这个视频。

rúguǒ bù xiǎng yìzhí qióng xiàqù, yídìng yào kàn zhè gè shìpín.

ถ้าหากไม่อยากยากจนไปตลอด

จะต้องดูคลิปนี้(ให้ได้)

 

2. ใช้กับการบอกทิศทางการเดินทาง ขับรถ เป็นต้น แปลว่า

 “..ตรงต่อไป(เรื่อย ๆ)“..ตรงไปเรื่อย ๆ”..ตรงไปตลอด”

从左边一直下去,再向右拐就到我家了

cóng zuǒbiān yìzhí kāi xiàqù , zài xiàng yòu guǎi jiù dào wǒ jiā le.

จากทางด้านซ้ายขับตรงต่อไปเรื่อยๆ (แล้ว)ค่อยเลี้ยวไปทางขวาก็ถึงบ้านฉันแล้ว

จากทางด้านซ้ายขับตรงต่อไป (แล้ว)ค่อยเลี้ยวไปทางขวาก็ถึงบ้านฉันแล้ว

จากทางด้านซ้ายขับตรงไปเรื่อย ๆ  (แล้ว)ค่อยเลี้ยวไปทางขวาก็ถึงบ้านฉันแล้ว

จากทางด้านซ้ายขับตรงไปตลอด (แล้ว)ค่อยเลี้ยวไปทางขวาก็ถึงบ้านฉันแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ตรงไปเรื่อย ๆ”..ตรงไปตลอด”

一直下去就到医院了。

yìzhí zǒu xiàqù jiù dào yīyuàn le.

เดินตรงไปเรื่อย ๆ ก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว / เดินตรงไปตลอด ก็ถึงโรงพยาบาลแล้ว

 

3. สำนวน 一直走下去 ใช้กับสภาพการณ์หรือสถานการณ์ที่จะต้องดำเนินต่อไป

การดูแล การประคองสัมพันธภาพ เป็นต้น เพื่อให้ไปสู่หนทางของการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น ๆ  

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไป(ด้วยกัน)ตลอดรอดฝั่ง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

祝福你们一直走下去

zhùfú nǐmen yìzhí zǒu xiàqù.

ขออวยพรให้พวกเธอ

ไปด้วยกันตลอดรอดฝั่ง

我早就知道我们不会一直走下去

wǒ zǎojiù zhīdào wǒmen búhuì yìzhí zǒu xiàqù.

ฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่า

พวกเราไม่มีทางไป(ด้วยกัน)ตลอดรอดฝั่ง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไปตลอดรอดฝั่ง” ; “..ไปได้ตลอดรอดฝั่ง”

要怎么样才能让爱一直走下去

yào zěnme yàng cái néng ràng ài yìzhí zǒu xiàqù?

ต้องทำยังไงถึงจะสามารถทำให้ความรักไปตลอดรอดฝั่งได้

 

แปลสำนวนไทย : ต้องทำยังไงถึงจะสามารถทำให้ความรักไปได้ตลอดรอดฝั่ง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไปได้ตลอด”

好好照顾自己。每个人都有自己要走,没有人能一直走下去

hǎohāo zhàogù zìjǐměi gè rén dōu yǒu zìjǐ yào zǒu de lù ,

méiyǒu rén néng péi nǐ yìzhí zǒu xiàqù.

ดูแลตัวเองดี ๆ  แต่ละคนล้วนมีทางที่ต้องเดินเป็นของตัวเอง 

ไม่มีใครสามารถอยู่เป็นเพื่อนเธอไปได้ตลอด

 

           

18.2

这样

一直下去

zhèyàng

yìzhí xiàqù

อยู่อย่างนี้ต่อไป(เรื่อย ๆ)อยู่แบบนี้ต่อไป(เรื่อย ๆ );

อยู่อย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ ;อยู่แบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ 

เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ (ดูตัวอย่างข้อ30)

这样

一直..下去

zhèyàng 

yìzhí..xiàqù

อย่างนี้ต่อไป(เรื่อย ๆ); แบบนี้ต่อไป(เรื่อย ๆ );

อย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ ;แบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ 

 

这样一直下去

ตัวอย่าง แปลว่า “อยู่อย่างนี้ต่อไป”; “อยู่แบบนี้ต่อไป”

他越来越冷淡,我不想再这样一直下去了。

tā yuè lái yuè lěngdàn, wǒ bù xiǎng zài zhèyàng yìzhí xiàqù le.

เขานับวันยิ่งเย็นชา ฉันไม่อยากอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกแล้ว

เขานับวันยิ่งเย็นชา ฉันไม่อยากอยู่แบบนี้ต่อไปอีกแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อยู่อย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ ”; “อยู่แบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อยๆ”

这样也好,那就这样一直下去!

zhèyàng yě hǎo, nà jiù zhèyàng yìzhí xiàqù ba!

อย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน งั้นก็อยู่อย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ ละกัน

แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน งั้นก็อยู่แบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ ละกัน

 

这样一直..下去

ตัวอย่าง แปลว่า อย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ”;“แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

我什么都不想懂,我想这样一直装傻下去

wǒ shénme dōu bù xiǎng dǒng, 

wǒ xiǎng zhèyàng yìzhí zhuāngshǎ xiàqù.

ฉันไม่อยากเข้าใจอะไรทั้งนั้น ฉันอยากแกล้งโง่อย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

ฉันไม่อยากเข้าใจอะไรทั้งนั้น ฉันอยากแกล้งโง่แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า อย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ”;“แบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ

你不来,我就这样一直下去

nǐ bù lái, wǒ jiù zhèyàng yìzhí děng xiàqù.

เธอไม่มา ฉันก็รออย่างนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ   

เธอไม่มา ฉันก็รอแบบนี้(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ

 




คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี article



Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/