ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

19

到底

dàodǐ

1.ใช้กับประโยคคำถาม: แสดงถึงการพูดคุยตกลงกันก่อนหน้านี้ถึงเป้าหมายที่จะกระทำร่วมกันหรือ ต้องการรู้ว่าเป้าหมายนั้นๆตกลงสรุปจะเอายังไง  แปลว่า  “ตกลง” ; “สรุป”

2.ใช้กับประโยคคำถาม: แสดงถึงความสงสัยว่ามันยังไงกันแน่ แปลว่า  

“(ตกลง/สรุป)..กันแน่”; “...อยู่กันแน่”

3. แสดงถึงการกระทำ ความรู้สึก สภาพการณ์หรือสถานการณ์ ที่มีต่อเนื่องกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือจุดยืนที่เมื่อกระทำสิ่งใดต้องกระทำให้จนถึงที่สุด แปลว่า

 “จนถึงที่สุด”; “ถึงที่สุด” “ให้ถึงที่สุด” ; “ให้สุด”

4.ใช้กับการซื้อขาย ราคาหุ้นที่ร่วงตกหรือกดราคาให้ต่ำที่สุด เป็นต้น แปลว่า

 “จนถึงที่สุด” ; “ลงต่ำสุด” 

5.ภาษาพูด ความหมายเดียวกันกับ  แปลว่า “จนจบ”; “ให้จบ” 

6.ภาษาพูด ความหมายเดียวกันกับ终于zhōngyú แปลว่า “ในที่สุด(ก็)” 

7.ภาษาพูด บอกถึงสาเหตุหรือจุดเด่น ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่มีความแน่นอน ความหมายเดียวกันกับ 毕竟bìjìng แปลว่า “ยังไงก็”; “ยังไงๆ..ก็”

 

1.ใช้กับประโยคคำถาม แสดงถึงมีการพูดคุยตกลงกันก่อนหน้านี้ถึงเป้าหมายที่จะกระทำร่วมกันหรือ ต้องการรู้ว่าเป้าหมายนั้นๆตกลงสรุปจะเอายังไง  

แปลว่า  “ตกลง” ; “สรุป”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

到底要怎么样?

nǐ dàodǐ yào zěnme yàng?

ตกลงเธอจะเอายังไง

สรุปเธอจะเอายังไง

我们到底要去哪儿吃海鲜?

wǒmen dàodǐ yào qù nǎr chī hǎixiān?

ตกลงพวกเราจะไปกินอาหารทะเล(ซีฟู้ด)ที่ไหน

สรุปพวกเราจะไปกินอาหารทะเล(ซีฟู้ด)ที่ไหน

 

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นประโยคคำถามไม่สามารถใช้ “ได้ แต่สามารถใช้โครงสร้าง “....?” แทนได้ เช่น

ตัวอย่าง แปลว่า “ตกลง..จะ” ; “สรุป..จะ”

他今天到底来不来呢?tā jīntiān dàodǐ lái bù lái ne?

ตกลงวันนี้เขาจะมาไม่มาน่ะ/ ตกลงวันนี้เขาจะมารึเปล่าน่ะ

สรุปวันนี้เขาจะมาไม่มาน่ะ/ สรุปวันนี้เขาจะมารึเปล่าน่ะ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตกลง..จะ”

这块蛋糕你到底吃不吃?不吃我吃了!

zhè kuài dàngāo nǐ dàodǐ chī bù chī ? bù chī wǒ chī le!

เค้กชิ้นนี้ตกลงเธอจะกินไม่กิน ไม่กินฉันกินละ!

เค้กชิ้นนี้ตกลงเธอจะกินรึเปล่า ไม่กินฉันกินละ!

 

กรณีใช้要不要 ในการตั้งคำถามร่วมกับ 到底

จะสามารถแปลได้สองแบบ ดังตัวอย่าง

到底要不要和我结婚? nǐ dàodǐ yào bú yào hé wǒ jiéhūn?

ตกลงเธอต้องการจะแต่งงานกับฉันรึเปล่า / สรุปเธอต้องการจะแต่งงานกับฉันรึเปล่า

ตกลงเธอจะแต่งงานกับฉันรึเปล่า / สรุปเธอจะแต่งงานกับฉันรึเปล่า

 

2.ใช้กับประโยคคำถาม แสดงถึงความสงสัยว่าสรุปตกลงมันยังไงกันแน่

แปลว่า  “(ตกลง/สรุป)..กันแน่”; “...อยู่กันแน่”

 

ตัวอย่างที่ 1

到底谁是你的妹妹? dàodǐ shuí shì nǐ de mèimei?

ตกลงใครเป็นน้องสาวของเธอกันแน่ สรุปใครเป็นน้องสาวของเธอกันแน่

ใครเป็นน้องสาวของเธอกันแน่

 

ตัวอย่างที่ 2

到底是我变了还是你变了?

dàodǐ shì wǒ biàn le háishì nǐ biàn le?

ตกลงคือฉันเปลี่ยนไป หรือว่าเธอเปลี่ยนไปกันแน่

สรุปคือฉันเปลี่ยนไป หรือว่าเธอเปลี่ยนไปกันแน่

 

แปลเชิงสำนวนไทย: (ตกลง/สรุปคือ)ฉันเปลี่ยนไป หรือว่าเธอกันแน่ที่เปลี่ยนไป

3. แสดงถึงการกระทำ ความรู้สึก สภาพการณ์หรือสถานการณ์ ที่มีต่อเนื่องกันอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือจุดยืนที่เมื่อกระทำสิ่งใดต้องกระทำให้จนถึงที่สุด 

ตัวอย่าง แปลว่า “จนถึงที่สุด”“ถึงที่สุด”

我和你在一起好几年,你一直出轨,我心痛到底了,分手吧!

wǒ hé nǐ zài yìqǐ hǎo jǐ nián, nǐ yìzhí chūguǐ , 

wǒ xīntòng dàodǐ le, fēnshǒu ba.

ฉันอยู่ด้วยกันกับเธอ(มา)หลายปี เธอนอกใจตลอด 

ฉันปวดใจ(จน)ถึงที่สุดแล้ว เลิกกันเหอะ!

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ให้ถึงที่สุด”

ตัวอย่าง แปลว่า “ให้ถึงที่สุด”; “ให้สุด”

好事一定要做到底

zuò hǎo shì yídìng yào zuò dàodǐ.

ทำดีจะต้องทำให้ถึงที่สุด

ทำความดีจะต้องทำให้ถึงที่สุด

自己选择的路,就要走到底

zìjǐ xuǎnzé de lù ,

jiù yào zǒu dàodǐ.

เส้นทางที่ตัวเองเลือก ก็ต้องไปให้ถึงที่สุด

เส้นทางที่ตัวเองเลือก ก็ต้องไปให้สุด

 

ตัวอย่าง แปลว่า“ให้ถึงที่สุด”;“จนถึงที่สุด”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

一切为了你和孩子,我要奋斗到底!

yíqiè wèi le nǐ hé háizi, 

wǒ yào fèndòu dàodǐ.

ทั้งหมด(ทั้งมวล)เพื่อเธอกับลูก ฉันจะดิ้นรนให้ถึงที่สุด

ทั้งหมด(ทั้งมวล)เพื่อเธอกับลูก ฉันจะดิ้นรนจนถึงที่สุด

 

帮人就要帮到底

bāng rén jiù yào bāng dàodǐ.

ช่วยคนก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุด

ช่วยคนก็ต้องช่วยจนถึงที่สุด

 

 

4.ใช้กับการซื้อขาย ราคาหุ้นที่ร่วงตกหรือกดราคาให้ต่ำที่สุด เป็นต้น 

แปลว่า  “จนถึงที่สุด” ; “ลงต่ำสุด” 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这个价格已经压到底

zhè gè jiàgé wǒ yǐjīng yā dàodǐ le.

ราคานี้ฉันกดจนถึงที่สุดแล้ว

ราคานี้ฉันกดลงต่ำสุดแล้ว

 

这只股票跌到底了。

zhè zhī gǔpiào diē dàodǐ le.

หุ้นตัวนี้ร่วงจนถึงที่สุดแล้ว

หุ้นตัวนี้ร่วงลงต่ำสุดแล้ว

 

5.ภาษาพูด ความหมายเดียวกันกับ  แปลว่า “จนจบ”; “ให้จบ”

ตัวอย่าง แปลว่า “จนจบ”

到底

那个视频太长了,我没有看

nà gè shìpín tài cháng le, 

wǒ méiyǒu kàn wán.

那个视频太长了,我没有看到底

nà gè shìpín tài cháng le, 

wǒ méiyǒu kàn dàodǐ.

 

คลิปนั้นยาวมากเลย ฉันไม่ได้ดูจนจบ

 

ตัวอย่างที่ 2 แปลว่า “จนจบ”; “ให้จบ”

到底

上了台就要唱

nǐ hàng le tái jiù yào chàng wán.

 

上了台就要唱到底

nǐ hàng le tái jiù yào chàng dàodǐ.

เธอขึ้นเวทีไปแล้วก็ต้องร้องจนจบ

เธอขึ้นเวทีไปแล้วก็ต้องร้องให้จบ

 

หมายเหตุ: กรณีที่จะ แปลว่า “จนจบ”; “ให้จบ” แนะนำให้ใช้คำว่า  เพราะถูกต้องตามหลักภาษาจีนกลางใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นิยมใช้และเข้าใจตรงกันได้มากกว่าค่ะ 

6.ภาษาพูด ความหมายเดียวกันกับ终于zhōngyú แปลว่า “ในที่สุด..ก็”

ตัวอย่างที่ 1

终于

到底

天天看他找工作,

今天终于找到了。

tiāntiān kàn tā zhǎo gōngzuò, jīntiān zhōngyú zhǎo dào le.

 

天天看他找工作,

今天到底找到了。

tiāntiān kàn tā zhǎo gōngzuò, jīntiān dàodǐ zhǎo dào le.

ดูเขาหางานทุกวัน ในที่สุดวันนี้ก็หาได้แล้ว

 

ตัวอย่างที่ 2

终于

到底

做了三次体外受精,

终于怀孕了。

zuò le sān cì tǐwài shòujīng, 

wǒ zhōngyú huáiyùn le.

做了三次体外受精,

到底怀孕了。

zuò le sān cì tǐwài shòujīng, 

wǒ dàodǐ huáiyùn le.

 

ทำกิฟต์มา3ครั้ง ในที่สุดฉันก็ตั้งครรภ์แล้ว

 

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้คำว่า 终于 เพราะถูกต้องตามหลักภาษาจีนกลางใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นิยมใช้และเข้าใจตรงกันได้มากกว่าค่ะ

7.ภาษาพูด บอกถึงสาเหตุหรือจุดเด่น ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ที่มีความแน่นอน 

ความหมายเดียวกันกับ 毕竟bìjìng แปลว่า “ยังไงก็”; “ยังไงๆ..ก็”

ตัวอย่างที่ 1

毕竟

到底

毕竟是小孩,

这些道理他还不懂。

bìjìng shì xiǎohái, 

zhèxiē dàolǐ tā hái bú tài dǒng.

到底是小孩,

这些道理他还不懂。

dàodǐ shì xiǎohái, 

zhèxiē dàolǐ tā hái bú tài dǒng.

 

ยังไงก็เป็นเด็กน้อย  เหตุผลเหล่านี้เขายังไม่ค่อยเข้าใจ

 

ตัวอย่างที่ 2

毕竟

到底

毕竟是北京人

肯定不会说粤语。

tā bìjìng shì běijīng rén, 

kěndìng búhuì shuō yuèyǔ.

 

到底是北京人

肯定不会说粤语。

tā dàodǐ shì běijīng rén, 

kěndìng búhuì shuō yuèyǔ.

ยังไงเขาก็เป็นคนปักกิ่ง  พูดภาษากวางตุ้งไม่ได้แน่ ๆ 

 

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้คำว่า 毕竟 เพราะถูกต้องตามหลักภาษาจีนกลางใช้ได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน นิยมใช้และเข้าใจตรงกันได้มากกว่าค่ะ

       

 

20

dòng

1.ใช้กับการเคลื่อนไหว แปลว่า “ขยับ(เขยื้อน)”; “เขยื้อน”; “กระทบ”; “กระตุก”; “เคลื่อน” ; “ดิ้น”; “สั่น”

2.ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ใช้ได้ทั้งกับคน สัตว์ สิ่งของแปลว่า

“แตะต้อง” ; “แตะ”      

3.โครงสร้าง 可能补语 คำเสริมบอกความเป็นไปได้ : กริยา +得动ใช้กับการเคลื่อนไหวที่ออกแรง ใช้กำลัง ออกกำลัง เป็นต้น แปลว่า “..ไหว”

 

1.ใช้กับการเคลื่อนไหว แปลว่า “ขยับ(เขยื้อน)” ; “เขยื้อน” ; กระทบ; กระตุก; เคลื่อน

ตัวอย่าง แปลว่า “ขยับ” ; “ขยับเขยื้อน”

我的脚和手不能怎么办

wǒ de jiǎo hé shǒu bù néng dòng zěnme bàn?

ขาและแขนของฉันไม่สามารถขยับ(เขยื้อน)ได้ ทำไงดี

ขาและแขนของฉันขยับ(เขยื้อน)ไม่ได้ ทำไงดี

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขยับ” ; “เขยื้อน”

我的优兔频道浏览量不,怎么回事?

wǒ de yōutù píndào liúlǎn liàng bú dòng le, zěnme huì shì?

ช่องยูทูปของฉันยอดวิวไม่ขยับเลย เกิดอะไรขึ้น

ช่องยูทูปของฉันยอดวิวไม่เขยื้อนเลย เกิดอะไรขึ้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขยับ”; “ดิ้น”

ตัวอย่าง แปลว่า “ดิ้น”

他睡觉的时候喜欢去。

tā shuìjiào de shíhou xǐhuan dòng lái dòng qù.

ตอนที่เขานอนชอบขยับไปขยับมา

เวลาที่เขานอนชอบดิ้นไปดิ้นมา

 

为什么胎儿晚上一直?

wèi shénme tāi'ér wǎnshàng 

yìzhí dòng?

ทำไมลูกในท้องตอนกลางคืนถึงดิ้นตลอด

ทำไมทารกในครรภ์ตอนกลางคืนถึงดิ้นตลอด

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สั่น”

你让我心  nǐ ràng wǒ xīn dòng.  เธอทำให้ฉันใจสั่น

 

2.ใช้กับการแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ใช้ได้ทั้งกับคน สัตว์ สิ่งของ

แปลว่า “แตะต้อง” ; “แตะ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你别我的女儿

nǐ bié dòng wǒ de nǚ'ér.

แกอย่ามาแตะต้องลูกสาวฉัน

 

不敢别人的东西

wǒ bù gǎn dòng biérén de dōngxi.

ฉันไม่กล้าแตะ(ต้อง)ของของคนอื่น

3.โครงสร้าง : กริยา +得动ใช้กับการเคลื่อนไหวที่ออกแรง ใช้กำลัง ออกกำลัง

 เป็นต้น แปลว่า “..ไหว”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我看你累得都喘不上气来了,

还爬得动吗?

wǒ kàn nǐ lèi de dōu chuǎn bú shàng qì lái le, hái pá de dòng ma?

ฉันดูเธอเหนื่อยซ่ะจน

(จะ)หายใจไม่ทันอยู่แล้ว ยังปีนไหวหรอ

 

只要我还得动,

我会一直跑下去

zhǐyào wǒ hái pǎo de dòng, wǒ huì yìzhí pǎo xiàqù.

ขอแค่ฉันยังวิ่งไหว 

ฉันจะวิ่ง(ต่อ)ไปเรื่อย ๆ 

       
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/