ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article

 อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

6

危险

wēixiǎn  

อันตราย

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他是一个很危险的人。

tā shì yí gè 

hěn wēixiǎn de rén.

เขาเป็น

คนที่อันตรายมากคนหนึ่ง

麦克,别从那儿上危险了。要注意安全。

Màikè, bié cóng nàr shàng, tài wēixiǎn le, yào zhùyì ānquán.

ไมค์ อย่าขึ้นจากทางนั้น อันตรายมากเลย 

ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย 

 

 

7

chuǎn

หอบ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

最近几天,得不能睡觉

zuìjìn jǐ tiān,

chuǎn de bù néng shuìjiào.

ช่วง2-3วันนี้ 

หอบ(ซะ)จนไม่สามารถนอนหลับได้

 

怎样边跳舞边唱歌才不会很

zěnyàng biān tiàowǔ biān chànggēcái bú huì hěn chuǎn?

เต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยยังไง 

ถึงจะไม่หอบมาก

7.1

哮喘病

xiàochuǎn bìng

โรคหืดหอบ

ตัวอย่าง

得了哮喘病的人最好不要抽烟。

dé le xiàochuǎn bìng de rén, zuìhǎo bú yào chōuyān.

คนที่ป่วยเป็นโรคหืดหอบ จะให้ดีอย่าสูบบุหรี่

 

หมายเหตุ : ในภาษาพูด “โรคหืดหอบ” ยังสามารถพูดว่า “气喘病qìchuǎn bìng” แต่เพื่อนชาวจีนของพี่จิ๋วแนะนำว่า ให้เน้นคำว่า 哮喘病” จะดีที่สุด

7.2

气喘吁吁

qìchuǎn xūxū

1.เสียงหายใจเร็วและลึกมีเสียงอันเกิดจากโรคหืดหอบ หรืออาการของโรคปอดและทางเดินหายใจ แปลว่า “หอบฮื้ดๆ”; “หอบวี๊ดๆ”; “หอบฟี๊ดๆ”; “หายใจฮื้ดๆ”; 

“หายใจวี๊ดๆ” ; “หายใจฟี๊ดๆ”

2.เสียงหายใจเร็วและลึกมีเสียงอันเกิดจากความเหนื่อยจากการออกกำลังหรือการทำกิจกรรมที่ใช้กำลัง แปลว่า “หอบแฮ่ก ๆ”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หอบฮื้ดๆ” ; “หอบวี๊ดๆ” ; “หอบฟี๊ดๆ”;

 “หายใจฮื้ดๆ” ; “หายใจวี๊ดๆ” ; “หายใจฟี๊ดๆ”

为什么3小孩子睡觉气喘吁吁?

wèi shénme sān suì xiǎo háizi shuìjiào shí qìchuǎn xūxū?

ทำไมขณะที่ลูกน้อยอายุ3ขวบนอนหลับถึงหอบฮื้ดๆ(วี๊ด ๆ /ฟี๊ดๆ)

ทำไมขณะที่ลูกน้อยอายุ3ขวบนอนหลับถึงหายใจฮื้ดๆ(วี๊ด ๆ /ฟี๊ดๆ)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หอบแฮ่ก ๆ”

我才跑了一圈就累得气喘吁吁

wǒ cái pǎo le yì quān, jiù lèi de qìchuǎn xūxū.

ฉันเพิ่งจะวิ่งไป 1 รอบ ก็เหนื่อย(ซะ)จนหอบแฮ่กๆ

7.3

喘气

chuǎnqì  

1.ลักษณะอาการหายใจเร็วและลึก มีเสียง แปลว่า“หอบ” ; “หายใจหอบ” 

2.สำนวนการพักหลังจากทำกิจกรรมหรือการทำงานที่เร่งด่วน “(พัก)หายใจ”; “ได้(พัก)หายใจ”

 

 

ตัวอย่าง ลักษณะการหายใจเร็วและลึก มีเสียง  แปลว่า “หอบ” ; “หายใจหอบ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

最近我很胖,

上楼梯很容易喘气

zuìjìn wǒ hěn pàng, shàng lóutī hěn róngyì chuǎnqì.

ช่วงนี้ฉันอ้วนมาก 

ขึ้นบันไดหอบง่ายมาก

 

我有时候会感觉呼吸困难,

不停地喘气,该怎么治?

wǒ yǒu shíhou huì gǎnjué hūxī kùnnan, bù tíng de chuǎnqì, gāi zěnme zhì?

บางครั้งฉันจะรู้สึกหายใจลำบาก 

หอบไม่หยุด ควรรักษายังไง

 

ตัวอย่าง แปลว่า“(หายใจ)หอบ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

宝宝喘气快是为什么?

bǎobao chuǎnqì kuài 

shì wèi shénme?

ลูกน้อย(หายใจ)หอบเร็วเป็นเพราะอะไร

  

喘气的时候,感觉胸部很紧。

chuǎnqì de shíhou, 

gǎnjué xiōngbù hěn jǐn.

ขณะที่(หายใจ)หอบรู้สึกว่าแน่นหน้าอกมาก

 

ตัวอย่าง สำนวนการพักหลังจากทำกิจกรรมเร่งด่วน 

แปลว่า “(พัก)หายใจ”; “ได้(พัก)หายใจ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

最近太忙了,

真的没有喘气的时间

zuìjìn tài máng le, zhēn de méiyǒu chuǎnqì de shíjiān.

ช่วงนี้ยุ่งมากเลย ไม่มีเวลา(พัก)หายใจจริง ๆ 

ช่วงนี้ยุ่งมากเลย ไม่มีเวลา(ได้)หายใจจริง ๆ 

 

比赛快要开始了。记住,

别让对手有喘气的机会。

bǐsài kuàiyào kāishǐ le, jìzhu, bié ràng duìshǒu yǒu chuǎnqì de jīhuì.

การแข่งขันใกล้จะเริ่มแล้ว จำไว้ 

อย่าให้คู่แข่งมีโอกาสได้(พัก)หายใจ

 

หมายเหตุ : กรณีแปลว่า “(ได้)พักหายใจ” สามารถใช้คำว่า 喘息” ได้เช่นกัน

       

7.4

()喘气

dà (kǒu)chuǎnqì

สำนวน แปลว่า “หอบแรง”; 

“หอบหนักมาก”; “หายใจ(หอบ)แรง”

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หอบแรง”; “หอบหนักมาก”; “หายใจหอบแรง”

最近总是()喘气不知道怎么回事?

zuìjìn zǒngshì dà (kǒu) chuǎnqì bù zhīdào zěnme huí shì ?

ช่วงนี้มักจะหอบแรงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ช่วงนี้มักจะหอบหนักมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ช่วงนี้มักจะหายใจหอบแรงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หอบแรง”; “หายใจแรง”

深呼吸疼, 不敢()喘气

shēn hūxī téngbù gǎn dà (kǒu) chuǎnqì.

หายใจเข้าลึก(ๆแล้ว)เจ็บ ไม่กล้าหอบแรง

หายใจเข้าลึก(ๆแล้ว)เจ็บ ไม่กล้าหายใจแรง

 

7.5

喘不上气()

chuǎn bú shàng qì (lái)

喘不过气()

chuǎn bú guò qì (lái)

1.เป็นสำนวนแสดงถึงลักษณะการหายใจอันเกิดจากการใช้กำลัง ออกกำลังกายจนเหนื่อยหอบ  แปลว่า “หายใจไม่ทัน”

2.เป็นสำนวนแสดงถึงลักษณะการหายใจอันเกิดจากสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ เช่น โกรธ โมโห เสียใจ ร้องไห้ เป็นต้น แปลว่า “หายใจไม่ทัน” ; “หายใจไม่ออก”

3.เป็นสำนวนที่แสดงถึงลักษณะการหายใจที่สภาวะร่างกายหรือสุขภาพไม่ปรกติ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม อากาศ หรือโรคภัยไข้เจ็บ แปลว่า “หายใจไม่ออก” 

 

หมายเหตุ : 喘不上气() เป็นลักษณะการหายใจที่ลมหายใจแรกออกยาว พอหายใจ         

                 เข้าสักพักก็เริ่มหายใจไม่คล่อง ทำให้เกิดอาการหายใจหอบถี่ ๆ สั้น ๆ

                 喘不过气() เป็นลักษณะการหายใจหอบถี่ ๆ สั้น ๆ

                 ดังนั้นทั้ง 2 คำนี้ มีความใกล้เคียงกันมาก เวลาแปลเป็นภาษาไทยจึงสามารถ

                 ใช้แทนกันได้

 

 

1.เป็นสำนวนแสดงถึงลักษณะการหายใจอันเกิดจากการใช้กำลังหรือ

ออกกำลังกายจนเหนื่อยหอบ แปลว่า “หายใจไม่ทัน”

喘不上气()

喘不过气()

走慢点,

我快喘不()了。

nǐ zǒu màn diǎn, wǒ kauìyào chuǎn bú shàng qì (lái) le.

 

走慢点,

我快喘不过气()了。

nǐ zǒu màn diǎn, wǒ kauìyào chuǎn bú guò qì (lái) le.

เธอเดินช้าหน่อย ฉันแทบจะหายใจไม่ทันอยู่แล้ว

สำนวนไทย : เธอเดินช้าหน่อย ฉันหายใจแทบจะไม่ทันอยู่แล้ว

 

2.เป็นสำนวนแสดงถึงลักษณะการหายใจอันเกิดจากสภาวะอารมณ์ต่าง ๆ เช่น 

โกรธ โมโห เสียใจ ร้องไห้ เป็นต้น แปลว่า “หายใจไม่ทัน” ; “หายใจไม่ออก

喘不上气()

喘不过气()

为什么我哭的时候喘不上气来?

wèi shénme wǒ dà kū de shíhou chuǎn bú shàng qì lái?

 

为什么我大哭的时候喘不过气来

wèi shénme wǒ dà kū de shíhou chuǎn bú guò qì lái?

ทำไมเวลาที่ฉันร้องไห้หนักๆ(หนักมาก)ถึงหายใจไม่ทัน

 ทำไมเวลาที่ฉันร้องไห้หนักๆถึงหายใจไม่ออก

3.เป็นสำนวนที่แสดงถึงลักษณะการหายใจที่สภาวะร่างกายหรือสุขภาพไม่ปรกติ

อันเกิดจากสภาพแวดล้อม อากาศ หรือโรคภัยไข้เจ็บ แปลว่า “หายใจไม่ออก” 

ตัวอย่างที่ 1

喘不上气()

喘不过气()

车上很挤,

挤得让人喘不上气()

chē shàng hěn jǐ, jǐ de ràng rén chuǎn bú shàng qì (lái).

 

车上很挤,

挤得让人喘不过气()

chē shàng hěn jǐ, jǐ de ràng rén chuǎn bú guò qì (lái).

บนรถเบียด(เสียด)มาก เบียด(ซะ)จนทำให้คนหายใจไม่ออก

 

ตัวอย่างที่ 2

喘不上气()

喘不过气()

天气热得我喘不上气()

tiānqì rè de wǒ 

chuǎn bú shàng qì (lái).

天气热得我喘不过气()

tiānqì rè de wǒ 

chuǎn bú guò qì (lái).

 

อากาศร้อน(ซะ)จนฉันหายใจไม่ออก

 

 

8

คุณศัพท์ /กริยา

 + 得都

คุณศัพท์ / กริยา

de dōu..le

(ซะ)จน..แล้ว/เลย ; (ซะ)จน..ไปเลย ;

 (ซะ)จนจะ..อยู่แล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ซะจน..แล้ว”

ตัวอย่าง แปลว่า “จน..แล้ว”

最近得都不知道今天是几号

zuìjìn máng de dōu bù zhīdào jīntiān shì jǐ hào le.

ช่วงนี้ยุ่งซะจนไม่รู้ว่าวันนี้(เป็น)วันที่เท่าไหร่แล้ว

 

我等你等得都不想再等下去

wǒ děng nǐ děng de dōu bù xiǎng zài děng xià qù le.

ฉันรอเธอรอจนไม่อยากรออีกต่อไปแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จน..เลย”

ตัวอย่าง แปลว่า “(ซะ)จน..ไปเลย”

好累,我累得都哭出来

hǎo lèi, wǒ lèi de dōu kū chū lái le.

เหนื่อยมาก ฉันเหนื่อยจนร้องไห้ออกมาเลย

 

我忙得都忘记吃药

wǒ máng de dōu wàngjì chī yào le.

ฉันยุ่ง(ซะ)จนลืมกินยาไปเลย

ตัวอย่าง แปลว่า “(ซะ)จนจะ..อยู่แล้ว

ตัวอย่าง แปลว่า “จนจะ.อยู่แล้ว”

我看你累得都喘不上气来

wǒ kàn nǐ lèi de dōu

chuǎn bú shàng qì lái le.

ฉันดูเธอเหนื่อย(ซะ)จนจะหายใจไม่ทันอยู่แล้ว

 

今天早上饿得都不行

jīntiān zǎoshàng è de dōu

bù xíng le.

วันนี้ตอนเช้าหิวจนจะไม่ไหวอยู่แล้ว

     

 

9

积极

jījí  

กระตือรือร้น

 

ตัวอย่างที่ 1

积极的人在每一次失败中都看到机会。

jījí de rén zài měi yí cì shībài zhōng, dōu kàn dào jīhuì.

คนที่กระตือรือร้น ในความล้มเหลวทุกๆครั้ง ล้วนเห็น(ถึง)โอกาส

แปลสำนวนไทย: คนที่กระตือรือร้น ในทุกๆครั้งที่ล้มเหลว ล้วนเห็น(ถึง)โอกาส

 

ตัวอย่างที่ 2

我看到大家积极地准备考试,玛丽准备回家读书

wǒ kàn dào dàjiā dōu zài jījí de zhǔnbèi kǎoshì, 

Mǎlì zhǔnbèi huíjiā dú shū.

ฉันเห็นทุกคนล้วนกำลังเตรียม(ตัว)สอบด้วยความกระตือรือร้น

แมรี่เตรียม(ตัว)กลับบ้านอ่านหนังสือ

 

 

10

受伤

shòushāng  

ได้รับบาดเจ็บ

 

ตัวอย่างที่ 1

飞机从天上掉下来,为什么没有一个人受伤

fēijī cóng tiān shàng diào xià lái, 

wèi shénme méiyǒu yí gè rén shòushāng?

เครื่องบินตกลงมาจาก(บน)ท้องฟ้า ทำไมถึงไม่มีสักคนได้รับบาดเจ็บ

เครื่องบินตกลงมาจาก(บน)ท้องฟ้า ทำไมถึงไม่มีคนได้รับบาดเจ็บสักคน

เครื่องบินตกลงมาจาก(บน)ท้องฟ้า ทำไมถึงไม่มีใครสักคนได้รับบาดเจ็บ

 

ตัวอย่างที่ 2

A: 谁跟你一起表演?  shuí gēn nǐ yìqǐ biǎoyǎn?    ใครแสดงด้วยกันกับเธอ

 

B: 原来是玛丽,可是玛丽腿受伤了,参加不了了。

     我请罗兰跟我一起表演。

     yuánlái shì mǎlì, kěshì mǎlì tuǐ shòushāng le, cānjiā bù liǎo le, 

     wǒ qǐng Luólán gēn wǒ yìqǐ biǎoyǎn.

     เดิมทีเป็นแมรี่ แต่ขาแมรี่ได้รับบาดเจ็บมา ร่วม(แสดง)ไม่ได้แล้ว 

     ฉันชวนโรแลนด์(มา)แสดงด้วยกันกับฉัน

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/