ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article

 

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

ความแตกต่างระหว่าง继续กับ接着กรณีแปลว่า“ต่อ”

 

ข้อ

ข้อมูล, สถานการณ์

继续

接着

1

อยู่ข้างหน้าคำกริยา แสดงถึงความต่อเนื่องของเรื่องราวหรือสถานการณ์ข้างต้น แปลว่า “..ต่อ”

/

/

 

ตัวอย่างที่ 1

继续 + คำกริยา

接着 + คำกริยา

今天没找到工作,明天继续找吧!

jīntiān méi zhǎo dào gōngzuò, míngtiān jìxù zhǎo ba!

今天没找到工作,明天接着找吧!

jīntiān méi zhǎo dào gōngzuò, míngtiān jiēzhe zhǎo ba!

วันนี้หางานไม่ได้ พรุ่งนี้หาต่อละกัน 

ตัวอย่างที่ 2

继续 + คำกริยา

接着 + คำกริยา

昨天我刚看的小说,

现在想继续看,但是找不到了。

zuótiān wǒ gāng kàn de xiǎoshuō, xiànzài xiǎng jìxù kàn, dànshì zhǎo bú dào le.

昨天我刚看的小说,

现在想接着看,但是找不到了。

zuótiān wǒ gāng kàn de xiǎoshuō, xiànzài xiǎng jiēzhekàn, dànshì zhǎo bú dào le. 

นวนิยายที่ฉันเพิ่งอ่านเมื่อวาน ตอนนี้อยากอ่านต่อ แต่หาไม่เจอแล้ว

 

  

2

ใช้ร่วมกับ  แปลว่า “..ต่ออีก”; “ค่อย..ต่อ”

/

/

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ต่ออีก” 

再继续

再接着

我刚醒,再继续!

wǒ gāng xǐng,

xiǎng zài jìxù shuì a!

我刚醒,再接着!

wǒ gāng xǐng,

xiǎng zài jiēzhe shuì a!

ฉันเพิ่งตื่น อยากนอนต่ออีกอ่ะ

ตัวอย่าง แปลว่า “ค่อย..ต่อ”

再继续

再接着

今天不吃了,明天再继续来吃。

jīntiān bù chī le, 

míngtiān zài jìxù lái chī.

今天不吃了,明天再接着来吃。

jīntiān bù chī le, 

míngtiān zài jiēzhe lái chī.

วันนี้ไม่กินแล้ว พรุ่งนี้ค่อยมากินต่อ 

 

 

2.1

 

ใช้ร่วมกับโครงสร้าง.., .. แปลว่า ..ก่อน, ค่อย..ต่อ

..ก่อน, (ค่อย)..ต่ออีก

/

/

 

ตัวอย่าง แปลว่า ..ก่อน, ค่อย..ต่อ

..,再继续..

..,再接着..

今天睡觉,明天再继续来写。

 jīntiān xiān shuìjiào, 

míngtiān zài jìxù lái xiě.

今天睡觉,明天再接着来写。

jīntiān xiān shuìjiào, 

míngtiān zài jiēzhe lái xiě.

วันนี้นอนหลับก่อน พรุ่งนี้ค่อยมาเขียนต่อ

ตัวอย่าง แปลว่า ..ก่อน, (ค่อย)..ต่ออีก

..,再继续..

..,再接着..

第一个人一个小时,

第二个人再继续一个小时

dì yī gè rén xiān zuò yí gè xiǎoshí, dì èr gè rén zài jìxù zuò 

yí gè xiǎoshí.

第一个人一个小时,

第二个人再接着一个小时

dì yī gè rén xiān zuò yí gè xiǎoshí, dì èr gè rén zài jiēzhe zuò 

yí gè xiǎoshí.

คนแรกทำก่อน 1 ชั่วโมง คนที่ 2 ค่อยทำต่ออีก1ชั่วโมง

คนแรกทำก่อน 1 ชั่วโมง คนที่ 2 ทำต่ออีก1ชั่วโมง

 

 

2.2

 

ใช้ร่วมกับ /可以+.. แปลว่า (สามารถ)..ต่อได้อีก

/

/

 

ตัวอย่างที่ 1

能再继续

能再接着

我第一次申请信用卡被拒绝了!

能再继续申请吗?

wǒ dì yī cì shēnqǐng xìnyòng kǎ beì jùjué le! hái néng zài jìxù

shēnqǐng ma?

我第一次申请信用卡被拒绝了!

能再接着申请吗?

wǒ dì yī cì shēnqǐng xìnyòng kǎ beì jùjué le! hái néng zài jiēzheshēnqǐng ma?

可以再继续

可以再接着

我第一次申请信用卡被拒绝了!

可以再继续申请吗?

wǒ dì yī cì shēnqǐng xìnyòng kǎ beì jùjué le hái kěyǐ zài jìxù

shēnqǐng ma?

我第一次申请信用卡被拒绝了!

可以再接着申请吗?

wǒ dì yī cì shēnqǐng xìnyòng kǎ beì jùjué le! hái kěyǐ zài jiēzhe shēnqǐng ma?

ฉันสมัครบัตรเครดิตครั้งแรกโดนปฏิเสธมา ยัง(สามารถ)สมัครต่อได้อีกไหม

ตัวอย่างที่ 2

能再继续

能再接着

没事!剩菜剩饭放在冰箱里,

明天能再继续吃。

méishì ! shèngcài shèngfàn 

fàng zài bīngxiāng lǐ,

 míngtiān néng zài jìxù chī.

 

没事!剩菜剩饭放在冰箱里,

明天能再接着吃。

méishì ! shèngcài shèngfàn 

fàng zài bīngxiāng lǐ,

 míngtiān néng zài jiēzhe chī.

可以再继续

可以再接着

没事!剩菜剩饭放在冰箱里,

明天可以再继续吃。

méishì ! shèngcài shèngfàn 

fàng zài bīngxiāng lǐ,

 míngtiān kěyǐ zài jìxù chī.

没事!剩菜剩饭放在冰箱里,

明天可以再接着吃。

méishì ! shèngcài shèngfàn 

fàng zài bīngxiāng lǐ,

 míngtiān kěyǐ zài jiēzhe chī.

ไม่เป็นไร! อาหารที่เหลือวางไว้ในตู้เย็น พรุ่งนี้กินต่อได้อีก

 

 

 

3

มีหรือไม่มีคำกริยาตามหลังก็ได้ ถ้าไม่มีคำกริยาปิดท้ายจะแสดงถึงการกระทำข้างต้นนั้นๆ จะดำเนินไปต่อ แปลว่า 

(มา+คำกริยาข้างต้น /มา/ ไป) ต่อ / ต่อไป” 

/

-

 

ตัวอย่างที่ 1

继续 + คำกริยา

ไม่มีคำกริยาปิดท้าย 

ละคำกริยาไว้ในฐานที่เข้าใจ

今天先做到这吧, 明天继续做。

jīntiān xiān zuò dào zhè ba, míngtiān jìxù zuò.

วันนี้ทำเท่านี้ก่อนเถอะ พรุ่งนี้ทำต่อ

 

今天先做到这吧, 明天继续

jīntiān xiān zuò dào zhè ba, míngtiān jìxù.

วันนี้ทำเท่านี้ก่อนเถอะ พรุ่งนี้มาทำต่อ

วันนี้ทำเท่านี้ก่อนเถอะ พรุ่งนี้ทำต่อ

วันนี้ทำเท่านี้ก่อนเถอะ พรุ่งนี้มาต่อ 

ตัวอย่างที่ 2

继续 + คำกริยา

ไม่มีคำกริยาปิดท้าย 

ละคำกริยาไว้ในฐานที่เข้าใจ

男朋友说累了,不想继续谈恋爱了!

nán péngyou shuō lèi le, 

bù xiǎng jìxù tánliàn'ài le.

แฟนบอกว่าเหนื่อยแล้ว ไม่อยากคบ/คุยต่อแล้ว

แฟนบอกว่าเหนื่อยแล้ว ไม่อยากคบ/คุยต่อไปแล้ว

男朋友说累了,

不想继续了!

wǒ lèi le, bù xiǎng jìxù le !

แฟนบอกว่าเหนื่อยแล้ว 

ไม่อยากคบต่อไปแล้ว 

แฟนบอกว่าเหนื่อยแล้ว 

ไม่อยากไปต่อแล้ว

 

หมายเหตุ:- 谈恋爱 แสดงถึงการคบหากันเป็นแฟน คุยๆ กันอยู่ ตกอยู่ในความรัก แปลว่า “คบ”; “คบกัน”; “คุย”; “คุย ๆ กันอยู่”  

     

 

 

4

แสดงถึงความต่อเนื่องของบุคคล สภาวะ เรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ไม่ขาดตอน ไม่หยุด กระทำต่อไปเรื่อยๆ แปลว่า  “ต่อ”; “ต่อไป”

/

-

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “ต่อ”

你已经有很多钱了,为什么还要继续不停赚?

nǐ yǐjīng yǒu hěn duō qián le, wèi shénme hái yào jìxù bù tíng zhuàn?

เธอมีเงินเยอะมากแล้ว ทำไมถึงยังจะหา(เงิน)ต่อไม่หยุด

ตัวอย่าง แปลว่า “ต่อไป”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我会继续,

等他来

wǒ huì jìxù děng, děng tā lái.

ฉันจะรอต่อไป 

รอเขามา

如果真的有下辈子,我还是会继续爱你。

rúguǒ zhēn de yǒu xià bèizi, wǒ hái shì huì jìxù ài nǐ.

ถ้าหากว่ามีชาติหน้าจริงๆ ฉันยังคงจะรักเธอต่อไป

 

แปลสำนวนไทย: ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริง ฉันยังคงจะรักเธอต่อไป

           ถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริง ฉันจะยังคงรักเธอต่อไป

 

 

4.1

 

สำนวนโครงสร้าง: ใช้ร่วมกั下去 แปลว่า “ไปต่อ”;“ต่อไป”

/

-

 

ตัวอย่าง 继续下去 แปลว่า “ไปต่อ”

我很爱他,但是我不想和他继续下去了。

wǒ hěn ài tā, dànshì wǒ bù xiǎng hé tā jìxù xiàqù le.

ฉันรักเขามาก แต่ฉันไม่อยากไปต่อกับเขาแล้ว

 

ตัวอย่าง继续...下去 แปลว่า “ต่อไป”

我瘦下来30 一定要继续下去!

wǒ shòu xià lái sān shí jīn, wǒ yídìng yào jìxù shòu xià qù.

ฉันผอมลงมา 15 กิโล ฉันจะต้องผอมต่อไปให้ได้

 

ตัวอย่าง再继续...下去 แปลว่า “ต่อไปอีก”

房地产的危机来了,别再继续下去了。

fángdìchǎn de wēijī lái le, bié zài jìxù jiàn xià qù le.

วิกฤติอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว อย่า(ก่อ)สร้างต่อไปอีกเลย

 

 

หมายเหตุ: ในบริบทที่กล่าวถึงการกระทำต่อเนื่อง กระทำต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุด พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ 接着 เพราะไม่นิยมใช้พูดกันในบริบทลักษณะนี้ แต่หากจะใช้接着คนจีนก็พอจะเข้าใจได้  แต่เพื่อนชาวจีนทั้งเหนือใต้ของพี่จิ๋วแนะนำให้จับหลักที่继续 ไว้จะดีที่สุดคะ

 

 

สรุปความสำคัญของวามแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着

 

1.   继续 จะอยู่หน้าคำกริยา และสามารถอยู่ปิดท้ายประโยคโดยไม่มีบริบทต่อท้ายได้

接着สามารถอยู่ข้างหน้า คำนาม คำกริยา คำกริยานุเคราะห์ คำวิเศษณ์ ได้ แต่ไม่สามารถอยู่ปิดท้ายประโยคโดยไม่มีบริบทต่อท้ายได้

2.   继续กับ接着สามารถใช้แทนกันได้กรณีที่อยู่ข้างหน้าคำกริยา แปลว่า “ต่อ”เท่านั้น แนะนำว่าคิดไม่ออกให้ใช้ 继续

3.   กรณีที่แสดงถึงสภาวะที่ต้องกระทำต่อเนื่อง ต่อไปเรื่อยๆ ไม่หยุด ไม่ขาดตอน แปลเป็นภาษาไทยว่า “ต่อ”; “ต่อไป”ให้ใช้ 继续หลีกเลี่ยงการใช้接着 เพราะถ้าพวกเราใช้接着คนจีนถึงแม้พอจะเข้าใจได้ แต่ไม่นิยมใช้พูดกัน

4.   继续กับ接着สามารถใช้ร่วมกับ ได้

5.   โครงสร้าง:..นิยมใช้กับ继续 มากกว่า 接着

6.   สำนวนโครงสร้าง:ใช้ร่วมกับ下去นิยมใช้กับ继续 ควรหลีกเลี่ยงการใช้ 接着

7.   ปัจจุบัน(พี่จิ๋วพบเมื่อปี 2563) มิติทางภาษาเริ่มดีด ชาวจีนบางท่านมีการใช้ 继续接着接着继续ติดกันเพื่อเน้นย้ำความรู้สึกขณะพูดให้มีน้ำหนักมากขึ้น เช่น

继续接着

接着继续

吃了两个月的ABC药了,

还要继续接着吃吗?

chī le liǎng gè yuè de ABC yào le, hái yào jìxù jiēzhe chī ma?

吃了两个月的ABC药了,

还要接着继续吃吗?

chī le liǎng gè yuè de ABC yào le, hái yào jiēzhe jìxù chī ma?

 

กินยา ABCมา 2 เดือนแล้ว ยังต้องกินต่อไหม

 

หมายเหตุ: จากประโยคนี้แนะนำให้เลือกใช้ 继续 หรือ 接着 คำใดคำหนึ่งเพราะปัจจุบันเพื่อนชาวจีนของพี่จิ๋ว มองว่าการเอา2 คำนี้มาติดกันค่อนข้างเกินความจำเป็นคะ

 

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/