ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao

 

24

 + คำลักษณนาม + ()คำลักษณนาม

(ค่อยๆ)..ทีละ..

ตัวอย่าง

饭要一口(),事情要一件(),不要着急。

fàn yào yì kǒu (yì) kǒu de chī, 

shìqing yào yí jiàn (yí)jiàn de zuò, bú yào zháojí.

ข้าวต้อง(ค่อย ๆ) กินทีละคำ ธุระต้อง(ค่อย ๆ) ทำทีละเรื่อง อย่ารีบร้อน

 

หมายเหตุ : พวกเราเคยเรียนคำว่า 慢慢 แปลว่า “ค่อย”; “ค่อยๆ” ตั้งแต่ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 34 เชื่อว่าหลายคนจะเริ่มตั้งคำถามว่าสามารถนำมาใช้ร่วมกันกับ โครงสร้าง

 + คำลักษณนาม  +คำลักษณนาม” ได้ไหม..

      คำตอบคือได้ในภาษาพูด แต่ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ควรเลือกโครงสร้าง 

 + คำลักษณนาม  +คำลักษณนาม” หรือ 慢慢 อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอ เพราะการใช้ร่วมกันเป็นการซ้ำความหมายในประโยค  แต่เนื่องจากปัจจุบันมิติทางภาษาดีดก็จะมีชาวจีนบางท่านนิยมนำโครงสร้าง  + คำลักษณนาม  +คำลักษณนามและ 慢慢 มาใช้ร่วมกัน เช่น

饭要一口一口慢慢,事情要一件一件慢慢,不要着急。

fàn yào yì kǒu yì kǒu  mànmàn de chī, 

shìqing yào yí jiàn yí jiàn mànmàn de zuò, bú yào zháojí.

ข้าวต้องค่อย ๆ กินทีละคำ ธุระต้องค่อย ๆ ทำทีละเรื่อง อย่ารีบร้อน

 

25

ขั้น ; ขั้นตอน ; ก้าว: จังหวะ; สเต็ป

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขั้น; “ขั้นตอน

初学做饭,第一应该先做什么?

chūxué zuòfàn, dì yī bù yīnggāi xiān zuò shénme?

เริ่มเรียนทำอาหาร ขั้นแรกควรทำอะไรก่อน

เริ่มเรียนทำอาหาร ขั้นตอนแรกควรทำอะไรก่อน

 

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ก้าว”

ตัวอย่าง แปลว่า “จังหวะสเต็ป

退一是大度,让一是慈悲!

tuì yí bù shì dàdù, ràng yí  shì cíbēi !

ถอยให้ 1 ก้าวคือใจกว้าง 

ยอมอ่อนให้ 1 ก้าวคือเมตตา

 

 

 

鬼步舞有16

guǐ bù wǔ yǒu shí liù .

เต้นซัฟเฟิลมี 16 จังหวะ

เต้นซัฟเฟิลมี 16 สเต็ป

25.1

一步一步

yí bù yí bù

一步步

yí bù 

 

1.ใช้พูดเกี่ยวกับการเดิน ปีน เช่น เท้าของสิ่งมีชีวิต การเดินของหมากรุก เป็นต้น แปลว่า “(ค่อย ๆ)..ทีละก้าว”

2.ใช้พูดถึงขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ การฝึกฝน การประดิษฐ์ การดูแลรักษา วิเคราะห์ อธิบาย ปัญหา เป็นต้น แปลว่า “(ค่อยๆ)..ทีละขั้นตอน”; “ทีละสเต็ป”; “เป็นขั้นเป็นตอน

3.ใช้กับมุมมองที่มองต่อสภาวะต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนิด 

แปลว่า “ค่อย ๆ ..)ทีละนิดๆ(

 

 

1.ใช้พูดเกี่ยวกับการเดิน ปีน เช่น เท้าของสิ่งมีชีวิต 

การเดินของหมากรุก เป็นต้น แปลว่า “(ค่อย ๆ)..ทีละก้าว”

 

ตัวอย่างที่ 1

一步一步

一步步

人生如棋,一步一步地走。

rénshēng rú qí ,

yào yí bù yí bù de zǒu.

人生如棋,一步步地走。

rénshēng rú qí ,

yào yí bù bù de zǒu.

 

 

 

ชีวิตคนเหมือนหมากรุก ต้องค่อย ๆ เดินทีละก้าว

 

หมายเหตุ: 人生 แปลว่า “ชีวิต”; “ชีวิตคน; ชีวิตมนุษย์” ก็ได้

 

ตัวอย่างที่ 2 : 一步一步

路要一步一步,饭要一口一口,

事情要一件一件,不要着急。

lù yào yí bù yí bù de zǒu, fàn yào yì kǒu yì kǒu de chī, 

shìqing yào yí jiàn yí jiàn de zuò, bú yào zháojí.

 

 

一步步

路要一步步,饭要一口口,事情要一件件,不要着急。

lù yào yí bù bù de zǒu, fàn yào yì kǒu kǒu de chī, 

shìqing yào yí jiàn jiàn de zuò, bú yào zháojí.

 

หนทางต้อง(ค่อย ๆ) เดินทีละก้าว ข้าวต้อง(ค่อย ๆ) กินทีละคำ

ธุระต้อง(ค่อย ๆ) ทำทีละเรื่อง อย่ารีบร้อน

 

 

2.ใช้พูดถึงขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ การฝึกฝน การประดิษฐ์ การดูแลรักษา วิเคราะห์ อธิบาย ปัญหา เป็นต้น

ตัวอย่าง แปลว่า “(ค่อยๆ)..ทีละขั้นตอน

ตัวอย่างที่ 1

一步一步

一步步

你想学做木瓜沙拉吗?

 一步一步地教你做。

nǐ xiǎng xué zuò mùguā shālā ma? wǒ yí bù yí bù de jiāo nǐ zuò.

你想学做木瓜沙拉吗?

 一步步地教你做。

nǐ xiǎng xué zuò mùguā shālā ma? wǒ yí bù  de jiāo nǐ zuò.

 

เธออยากเรียนทำส้มตำไหม ฉัน(ค่อยๆ)สอนเธอทำทีละขั้นตอน

เธออยากเรียนทำส้มตำไหม ฉัน(ค่อยๆ)สอนเธอทำทีละสเต็ป

 

ตัวอย่างที่ 2

一步一步

一步步

一步一步风景画给你看。

wǒ yí bù yí bù de huà 

fēngjǐng huà gěi nǐ kàn.

 

一步步风景画给你看。

wǒ yí bù bù de huà 

fēngjǐng huà gěi nǐ kàn.

 

ฉัน(ค่อย ๆ)วาดภาพวิวทิวทัศน์ทีละขั้นตอนให้เธอดู

ฉัน(ค่อย ๆ)วาดภาพวิวทิวทัศน์ทีละสเต็ปให้เธอดู

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ทีละขั้นตอน”; “ทีละสเต็ป”; “เป็นขั้นเป็นตอน

一步一步

一步步

他在解决问题,

一步一步分析问题

tā zài jiějué wèntí shí,

 néng yí bù yí bù (de) fēnxī wèntí.

 

他在解决问题,

一步步分析问题

tā zài jiějué wèntí shí,

 néng yí bù bù (de) fēnxī wèntí.

ขณะที่เขากำลังแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาทีละขั้นตอนได้

ขณะที่เขากำลังแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาทีละสเต็ปได้

ขณะที่เขากำลังแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนได้

 

3.ใช้กับมุมมองที่มองต่อสภาวะต่าง ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปทีละนิด 

แปลว่า ค่อย ๆ ..)ทีละนิดๆ(

 

ตัวอย่างที่ 1

一步一步

一步步

你让我一步一步地认识爱。

nǐ ràng wǒ yí bù yí bù de rènshi ài.

 

你让我一步步地认识爱。

nǐ ràng wǒ yí bù  de rènshi ài.

เธอทำให้ฉันค่อย ๆรู้จักความรัก(ทีละนิดๆ)

 

ตัวอย่างที่ 2

一步一步

一步步

时间会让我一步一步地忘记你

shíjiān huì ràng wǒ

 yí bù yí bù de wàngjì nǐ.

 

时间会让我一步步地忘记你

shíjiān huì ràng wǒ

 yí bù bù de wàngjì nǐ.

เวลาจะทำให้ฉันค่อย ๆ ลืมเธอ)ทีละนิด ๆ)

 

       

25.2

一步一步()

yí bù yí bù (de) lái

(ค่อย ๆ) ทีละสเต็ปไป; ค่อย ๆ ไปทีละสเต็ป; (ค่อย ๆ) เป็นขั้นเป็นตอนไป;

ค่อย ๆ ไปทีละขั้นตอน; ค่อยเป็นค่อยไป; ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป

 

ตัวอย่างที่ 1

一步一步

一步步

先学会拼音,打字,

一步一步,不要着急

xiān xué huì pīnyīn, cái néng dǎzì, 

yí bù yí bù de lái, bú yào zháojí.

 

先学会拼音,打字,

一步步,不要着急

xiān xué huì pīnyīn, cái néng dǎzì, 

yí bù bù de lái, bú yào zháojí.

 

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ (ค่อยๆ)ทีละสเต็ปไป อย่ารีบร้อน

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ ค่อยๆไปทีละสเต็ป อย่ารีบร้อน

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ (ค่อยๆ)เป็นขั้นเป็นตอนไป อย่ารีบร้อน

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ ค่อยๆไปทีละขั้นตอน อย่ารีบร้อน

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ ค่อยเป็นค่อยไป อย่ารีบร้อน

เรียนพินอินให้เป็นก่อน ถึงสามารถพิมพ์ได้ ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป อย่ารีบร้อน

 

ตัวอย่างที่ 2

一步一步

一步步

我想炒股,第一步该怎么做,

 我想一步一步地来

wǒ xiǎng chǎogǔ, 

dì yī bù gāi zěnme zuò,

 wǒ xiǎng yí bù yí bù de lái.

 

我想炒股,第一步该怎么做,

 我想一步步地来

wǒ xiǎng chǎogǔ, 

dì yī bù gāi zěnme zuò,

 wǒ xiǎng yí bù bù de lái.

ฉันอยากเล่นหุ้น ขั้นตอนแรกควรทำยังไง ฉันอยากค่อยๆไปทีละสเต็ป

ฉันอยากเล่นหุ้น ขั้นตอนแรกควรทำยังไง ฉันอยากค่อยๆไปทีละขั้นตอน

ฉันอยากเล่นหุ้น ขั้นตอนแรกควรทำยังไง ฉันอยากค่อยๆเป็น ค่อยๆไป

26

(เปรียบ)เทียบ; สู้ 

หมายเหตุ : ทบทวน  กรณีที่แปลว่า “ต่อ” และ “กว่า” เพิ่มเติมได้ที่ ภาษาจีนพื้นฐาน2 <บทที่ 26> และ ภาษาจีนพื้นฐาน3 <บทที่ 31>

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปรียบเทียบ”; “เทียบ”

妈妈,不要拿我去别人!

māma, bú yào ná wǒ qù hé biérén bǐ !

แม่คะ อย่า(หยิบ)เอาหนูไปเปรียบเทียบกับคนอื่น

แม่คะ อย่า(หยิบ)เอาหนูไปเทียบกับคนอื่น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สู้”

这首歌只有他唱得好,没有谁能跟他

zhè shǒu gē zhǐyǒu tā chàng de hǎo, méiyǒu shuí néng gēn tā bǐ.

เพลงนี้มีแค่เขาที่ร้องได้ดี ไม่มีใครสามารถสู้(กับ)เขาได้

 

26.1

比不了

bǐ bù liǎo

เทียบ/สู้..ไม่ได้; เทียบไม่ติด;  สู้ไม่ไหว

 

ตัวอย่าง แปลว่า เทียบ..ไม่ได้; “สู้..ไม่ได้”; “เทียบไม่ติด

我知道我和他比不了,但是谁对你好你自己也知道

wǒ zhīdào wǒ hé tā bǐ bù liǎo

dànshì shuí duì nǐ hǎo, nǐ zìjǐ yě zhīdào.

ฉันรู้ว่าฉันเทียบ(กับ)เขาไม่ได้  แต่ใครดีกับเธอ เธอเองก็รู้

ฉันรู้ว่าฉันสู้(กับ)เขาไม่ได้  แต่ใครดีกับเธอ เธอเองก็รู้

ฉันรู้ว่าฉันเทียบ(กับ)เขาไม่ติด แต่ใครดีกับเธอ เธอเองก็รู้

 

ตัวอย่าง แปลว่า สู้..ไม่ได้”; “เทียบไม่ติด

北京人喝茶,一般人比不了!

Běijīng rén hē chá, yìbān rén bǐ bù liǎo!

คนปักกิ่งดื่มชา คนทั่วไปสู้ไม่ได้ / คนปักกิ่งดื่มชา คนทั่วไปเทียบไม่ติด

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สู้..ไม่ได้”; “สู้..ไม่ไหว”

我刚爬一会儿就出了一身汗,我休息一会儿再接着爬,

比不了你们年轻人啦。

wǒ gāng pá yíhuìr  jiù chū le yì shēn hàn, wǒ xiūxi yíhuìr zài jiēzhe pá, bǐ bù liǎo nǐmen niánqīng rén la.

ฉันเพิ่งจะปีน(ไป)สักพักก็เหงื่อออกทั้งตัวเลย 

ฉันพักสักครู่ค่อยปีนต่อ สู้วัยรุ่นอย่างพวกเธอไม่ได้หรอก

 

ฉันเพิ่งจะปีน(ไป)สักพักก็เหงื่อออกทั้งตัวเลย 

ฉันพักสักครู่ค่อยปีนต่อ สู้วัยรุ่นอย่างพวกเธอไม่ไหวหรอก

 

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/