ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article

 

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

47

决心

juéxīn

แสดงถึงความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เด็ดขาด ไม่ลังเล

ไม่เปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์เป้าหมายของตนเอง

1.ทำหน้าที่เป็นคำนาม แปลว่า “ความตั้งใจแน่วแน่”; “ความตั้งใจมุ่งมั่น”; 

“ความมุ่งมั่นตั้งใจ(อย่างแน่วแน่)”; “ใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่”

2.โครงสร้าง:  决心+ (คำช่วยกริยา/คำวิเศษณ์)+ คำกริยา + กรรม แปลว่า“ตั้งใจแน่วแน่(ว่า/ที่)”; “ตั้งใจแน่วแน่(ว่าจะ/ที่จะ); “ตั้งใจมุ่งมั่น(ที่จะ)”; “มุ่งมั่นตั้งใจ(ที่จะ)

 

1.ทำหน้าที่เป็นคำนาม แปลว่า “ความตั้งใจแน่วแน่”; “ความตั้งใจมุ่งมั่น”; 

“ความมุ่งมั่นตั้งใจ(อย่างแน่วแน่)”; “ใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่”

ตัวอย่างที่ 1

做事一定要有决心!  

zuòshì yídìng yào yǒu juéxīn.

ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่

ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น

ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ(อย่างแน่วแน่)

ทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่

 

 

ตัวอย่างที่ 2

我要让你看到我的决心

wǒ yào ràng nǐ kàn dào wǒ de juéxīn.

ฉันจะทำให้เธอเห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของฉัน

 ฉันจะทำให้เธอเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นของฉัน

ฉันจะทำให้เธอเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของฉัน

 ฉันจะทำให้เธอเห็นถึงใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ของฉัน

 

2.โครงสร้าง:  决心+ (คำช่วยกริยา/คำวิเศษณ์)+ คำกริยา + กรรม แปลว่า

“ตั้งใจแน่วแน่(ว่า/ที่)”; “ตั้งใจแน่วแน่(ว่าจะ/ที่จะ);

“ตั้งใจมุ่งมั่น(ที่จะ)”; “มุ่งมั่นตั้งใจ(ว่าจะ/ที่จะ)”  ตัวอย่างที่ 1

为了我们的婚礼,决心减肥。

wèi le wǒmen de hūnlǐ, wǒ juéxīn jiǎnféi.

เพื่องานแต่งงานของเรา ฉันตั้งใจแน่วแน่(ว่าจะ/ที่จะ)ลดความอ้วน

เพื่องานแต่งงานของเรา ฉันตั้งใจมุ่งมั่นที่จะลดความอ้วน

เพื่องานแต่งงานของเรา ฉันมุ่งมั่นตั้งใจ(ว่าจะ/ที่จะ)ลดความอ้วน

 

หมายเหตุ: 婚礼 แปลว่า “งานแต่งงาน”; “พิธีแต่งงาน”

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

决心要赢这次比赛。

tā juéxīn yào yíng zhè cì bǐsài.

เขาตั้งใจแน่วแน่(ว่า/ที่)จะชนะการแข่งขันครั้งนี้

เขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้

เขาตั้งใจมุ่งมั่นที่จะชนะการแข่งขันครั้งนี้

 

 

决心不再喝酒。

tā juéxīn bú zài hē jiǔ.

เขาตั้งใจแน่วแน่(ว่าจะ/ที่จะ)

ไม่ดื่มเหล้าอีก

 

 

47.1

下定决心

xià dìng juéxīn

下决心

xià juéxīn

1.()决心 แสดงถึงความตั้งใจในการตัดสินใจที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างลงไป ด้วยความแน่วแน่ เอาจริง เด็ดขาด โดย  ณ ที่นี้ มาจากคำว่า 决定 ที่แปลว่า “ตัดสินใจ”   1.1()决心แปลว่า “ตัดสินใจ(ที่จะ; ว่าจะ)”  

1.2. สำนวนใช้กับความไม่ลังเล ความเด็ดขาดหรือความชัดเจนในการตัดสินใจ แปลว่า   

    “ตัดสินใจลงไป”; “ตัดสินใจเด็ดขาดไป”; “ตัดสินใจ(ให้)เด็ดขาด”; “ตัดสินใจเอาจริง

1.3. สำนวนที่ใช้สำหรับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเด็ดขาด แปลว่า   

     “ตัดสินใจเอาจริง”; “ตัดใจ..(ลง)”

2.สำนวน()决心แสดงถึงการยินยอมโดยสมัครใจ ตัดสินใจเด็ดขาดหลังจาก   

   ใคร่ครวญแล้ว แปลว่า“ตกลงปลงใจ”; “ตกลงใจ”

3.สำนวน()决心แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จจนได้ แปลว่า “มุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่”; “(มุ่งมั่น)ตั้งใจอย่างแน่วแน่

“(มุ่งมั่น)ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า..”; “ตั้งใจเอาจริง”

4.สำนวน()决心决定 แปลว่า “ตัดสินใจ(ที่จะ; ว่าจะ)”

5.โครงสร้าง: 决定,下定决心.. แปลว่า ตัดสินใจ.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะ..” ;ตั้งใจ(ไว้; ไว้ว่า).., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะ..”

 

1.()决心 แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการตัดสินใจที่จะกระทำบางสิ่งบางอย่างลงไป ด้วยความแน่วแน่ เอาจริง เด็ดขาด โดย  ณ ที่นี้ มาจากคำว่า 决定 ที่แปลว่า “ตัดสินใจ” นั้นเอง 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ แปลว่า “ตัดสินใจ(ที่จะ; ว่าจะ)” สามารถที่จะใช้ 决定แทนกันได้ แต่ให้พวกเรารู้ไว้ว่า()决心เพราะมีคำว่า 决心 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่  จึงมีน้ำหนักทางใจมากกว่าคำว่า 决定

1.1แปลว่า “ตัดสินใจ(ที่จะ; ว่าจะ)”

ตัวอย่าง แปลว่า “ตัดสินใจ”

()决心

决定

我想做鼻子很久了,

但是不敢()决心去做。

wǒ xiǎng zuò bízi hěn jiǔ le, dànshì bù gǎn xià (dìng) juéxīn qù zuò.

我想做鼻子很久了,

但是不敢决定去做

wǒ xiǎng zuò bízi hěn jiǔ le, dànshì bù gǎn juédìng qù zuò.

 

ฉันอยากทำจมูก(มา)นานมากแล้ว แต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจไปทำ

 

ตัวอย่างที่ 2

()决心

决定

看完这个视频后,

真的()决心戒烟!

kàn wán zhè gè shìpín hòu, 

wǒ zhēn de xià (dìng) juéxīn jièyān le!

 

看完这个视频后,

真的决定戒烟!

kàn wán zhè gè shìpín hòu, wǒ zhēn de juédìng jièyān le!

 

หลังจากดูคลิปอันนี้จบ ฉันตัดสินใจเลิกบุหรี่จริง ๆ ละ

 

ตัวอย่างที่ 3 แปลว่า “ตัดสินใจที่จะ”

()决心

决定

我已经()决心不再玩网络游戏了。

wǒ yǐjīng xià (dìng) juéxīn bú zài wán wǎngluò yóuxì le.

我已经决定不再玩网络游戏了。

wǒ yǐjīng juédìng bú zài wán wǎngluò yóuxì le.

 

 

ฉันตัดสินใจที่จะไม่เล่มเกมส์ออนไลน์อีกแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 4 แปลว่า “ตัดสินใจว่าจะ”

()决心

决定

我好胖啊!

我这次真的()决心认真减肥了

wǒ hǎo pàng awǒ zhè cì zhēn de xià (dìng) juéxīn rènzhēn jiǎnféi le.

 

我好胖啊!

我这次真的决定认真减肥了

wǒ hǎo pàng a! wǒ zhè cì zhēn de juédìng  rènzhēn jiǎnféi le.

 

ฉันอ้วนมากอ่ะ! ครั้งนี้ฉันตัดสินใจว่าจะตั้งใจลดความอ้วนจริง ๆ ละ

 

 

1.2.สำนวนใช้กับความไม่ลังเล ความเด็ดขาดหรือความชัดเจนในการตัดสินใจ 

ตัวอย่างที่ 1

()决心แปลว่า “ตัดสินใจลงไป”; 

“ตัดสินใจเด็ดขาดไป”; “ตัดสินใจเอาจริง

 

决定 แปลว่า “ตัดสินใจ”

如果你()决心那就不要犹豫。

rúguǒ nǐ xià (dìng) juéxīn le, 

nà jiù bú yào yóuyù.

ถ้าหากว่าเธอตัดสินใจลงไปแล้ว งั้นก็อย่าลังเล

ถ้าหากว่าเธอตัดสินใจเด็ดขาดไปแล้ว งั้นก็อย่าลังเล

ถ้าหากว่าเธอตัดสินใจเอาจริงแล้ว งั้นก็อย่าลังเล

如果你决定

那就不要犹豫。

rúguǒ nǐ juédìng le,

 nà jiù bú yào yóuyù.

ถ้าหากว่าเธอตัดสินใจแล้ว

 งั้นก็อย่าลังเล

 

ตัวอย่างที่ 2

()决心แปลว่า “ตัดสินใจลงไป”

 

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

我已经()决心

我不想再谈这件事了

wǒ yǐjīng xià (dìng) juéxīn le,

 wǒ bù xiǎng zài tán zhè jiàn shì le.

ฉันได้ตัดสินใจลงไปแล้ว 

ฉันไม่อยากพูดคุยเรื่องนี้อีกแล้ว

我已经决定了。

我不想再谈这件事了。

wǒ yǐjīng juédìng le, wǒ bù xiǎng zài tán zhè jiàn shì le.

ฉันได้ตัดสินใจ(ไป)แล้ว 

ฉันไม่อยากพูดคุยเรื่องนี้อีกแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 3 

()决心แปลว่า “ตัดสินใจ(ให้)เด็ดขาด”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

我想分手,

却不敢()决心,怎么办?

wǒ xiǎng fēnshǒu, què bù gǎn 

xià (dìng) juéxīn zěnme bàn?

ฉันอยากเลิก แต่กลับไม่กล้า

ตัดสินใจ(ให้)เด็ดขาด ทำไงดี

 

我想分手,

却不敢决定,怎么办?

wǒ xiǎng fēnshǒu què bù gǎnjuédìng zěnme bàn?

ฉันอยากเลิก แต่กลับไม่กล้า

ตัดสินใจ ทำไงดี

1.3. สำนวนที่ใช้สำหรับการตัดสินใจยุติความสัมพันธ์อย่างชัดเจนเด็ดขาด

ตัวอย่างที่ 1

()决心แปลว่า “ตัดสินใจเอาจริง”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

分分合合很多次,

这次他()决心,我该怎么办?

fēn fēn hé hé hěn duō cì, 

zhè cì tā xià (dìng) juéxīn le, 

wǒ gāi zěnme bàn?

เลิกๆ คบๆ หลายครั้งมาก ครั้งนี้เขา

ตัดสินใจเอาจริงแล้ว ฉันควรทำยังไงดี

 

分分合合很多次,

这次他决定,我该怎么办?

fēn fēn hé hé hěn duō cì,

 zhè cì tā juédìng le,

wǒ gāi zěnme bàn?

เลิกๆ คบๆ หลายครั้งมาก ครั้งนี้เขา

ตัดสินใจไปแล้ว ฉันควรทำยังไงดี

ตัวอย่างที่ 2

()决心แปลว่า “ตัดสินใจเอาจริง”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

原谅你第三次的时候,

我就已经()决心

yuánliàng nǐ dì sān cì de shíhou, 

wǒ jiù yǐjīng xià (dìng) juéxīn le.

ตอนที่ให้อภัยเธอครั้งที่ 3 

ฉันก็ตัดสินใจเอาจริงแล้ว

 

原谅你第三次的时候,

我就已经决定

yuánliàng nǐ dì sān cì de shíhou, wǒ jiù yǐjīng juédìng le.

ตอนที่ให้อภัยเธอครั้งที่ 3 

ฉันก็ตัดสินใจไปแล้ว

ตัวอย่างที่ 3 

()决心แปลว่า  “ตัดสินใจเอาจริง”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

老公要跟我离婚,()决心,

我该怎么办?

lǎogōng yào gēn wǒ líhūn, 

xià (dìng) juéxīn le, wǒ gāi zěnme bàn?

สามีจะหย่ากับฉัน ตัดสินใจเอาจริงแล้ว 

ฉันควรทำอย่างไรดี

 

 

老公要跟我离婚,决定,

我该怎么办?

lǎogōng yào gēn wǒ líhūn,

 juédìng le, wǒ gāi zěnme bàn?

สามีจะหย่ากับฉัน ตัดสินใจไปแล้ว ฉันควรทำอย่างไรดี

ตัวอย่างที่ 4

()决心แปลว่า “ตัดใจ” ; “ตัดสินใจ”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

如果有一天,

()决心离开, 不要后悔!

rúguǒ yǒu yì tiān, wǒ xià (dìng)juéxīn líkāi nǐ,nǐ bú yào hòuhuǐ.

ถ้าหากว่า(สัก)วันหนึ่ง ฉันตัดใจไปจากเธอ 

เธออย่าเสียใจภายหลัง !

 

如果有一天,

决定离开, 不要后悔!

rúguǒ yǒu yì tiān, wǒ juédìnglíkāi nǐ, nǐ bú yào hòuhuǐ.

 

ถ้าหากว่า(สัก)วันหนึ่ง ฉันตัดสินใจไปจากเธอ เธออย่าเสียใจภายหลัง !

 

ตัวอย่างที่ 5 ()决心แปลว่า  “ตัดใจ..ลง”

我无法()决心忘记你。

wǒ wúfǎ xià (dìng) juéxīn wàngjì nǐ.

ฉันไม่มีทาง(ที่จะ)ตัดใจลืมเธอได้ลง

 

แปลสำนวนไทย : ฉันตัดใจลืมเธอไม่ลง

2.สำนวนว่าด้วยการยินยอมโดยสมัครใจ ตัดสินใจเด็ดขาดหลังจากใคร่ครวญแล้ว

แปลว่า“ตกลงปลงใจ”; “ตกลงใจ”

ตัวอย่างที่ 1

()决心แปลว่า “ตกลงปลงใจ”; “ตกลงใจ”

决定แปลว่า “ตัดสินใจ”

我已经()决心要和你在一起了,

没有什么可以阻止我。

wǒ yǐjīng xià (dìng) juéxīn yào hé nǐ zài yìqǐ le, méiyǒu shénme kěyǐ zǔzhǐ wǒ.ฉันตกลงปลงใจจะอยู่ด้วยกันกับเธอแล้ว 

ไม่มีอะไร(มา)ขวางฉันได้

 

ฉันตกลงใจจะอยู่ด้วยกันกับเธอแล้ว 

ไม่มีอะไร(มา)ขวางฉันได้

 

我已经决定要和你在一起了,没有什么可以阻止我。

wǒ yǐjīng juédìng  yào hé nǐ zài yìqǐ le, méiyǒu shénme

 kěyǐ zǔzhǐ wǒ.

ฉันตัดสินใจจะอยู่ด้วยกันกับเธอแล้ว ไม่มีอะไร(มา)ขวางฉันได้

ตัวอย่างที่ 2

()决心

แปลว่า “ตกลงปลงใจ”; “ตกลงใจ”

决定

แปลว่า “ตัดสินใจ”

我还没()决心跟他结婚

wǒ hái méi xià (dìng) juéxīn

yào gēn tā jiéhūn.

ฉันยังไม่ได้ตกลงปลงใจจะแต่งงานกับเขา 

 ฉันยังไม่ได้ตกลงใจจะแต่งงานกับเขา

 

我还没决定结婚

wǒ hái méi juédìng  

yào gēn tā jiéhūn.

ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจ

จะแต่งงานกับเขา

3. ()决心สำนวนใช้กับความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ที่จะทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จจนได้ 

ตัวอย่าง แปลว่า “(มุ่งมั่น)ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า..”

我的英语不是很好,所以我()决心要学好英语。

wǒ de yīngyǔ bú shì hěn hǎo, 

suǒyǐ wǒ xià (dìng) juéxīn yào xué hǎo yīngyǔ.

ภาษาอังกฤษของฉันไม่ใช่ว่าจะดีมาก 

ดังนั้นฉัน(มุ่งมั่น)ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษให้ดี

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(มุ่งมั่น)ตั้งใจอย่างแน่วแน่”; “มุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่; “ตั้งใจเอาจริง”

只要()决心, 就没有什么不可能

zhǐ yào xià (dìng) juéxīn jiù méiyǒu shénme bù kěnéng.

ขอแค่มุ่งมั่นตั้งใจอย่างแน่วแน่ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ขอแค่มุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่ ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

ขอแค่ตั้งใจเอาจริง ก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

 

4.สำนวนพูด: ()决心决定

ตัวอย่าง แปลว่า “ตัดสินใจ(ที่จะ; ว่าจะ)

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想做鼻子很久了,

但是不敢()决心决定去做。

wǒ xiǎng zuò bízi hěn jiǔ le, dànshì bù gǎn xià(dìng) juéxīn juédìng

qù zuò.

ฉันอยากทำจมูก(มา)นานมากแล้ว

 แต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจไปทำ

 

看完这个视频后,

我真的()决心决定戒烟了!

kàn wán zhè gè shìpín hòu, wǒ zhēn de xià (dìng) juéxīn juédìngjièyān le!

หลังจากดูคลิป(อัน)นี้จบ 

ฉันตัดสินใจเลิกบุหรี่จริง ๆ ละ

 

ตัวอย่างที่ 3 แปลว่า “ตัดสินใจที่จะ”

ตัวอย่างที่ 4 แปลว่า “ตัดสินใจว่าจะ”

我已经()决心决定

不再玩网络游戏了。

wǒ yǐjīng xià (dìng) juéxīn juédìngbú zài wán wǎngluò yóuxì le.

ฉันตัดสินใจที่จะ

ไม่เล่มเกมส์ออนไลน์อีกแล้ว

我好胖啊 !  我这次

真的()决心决定认真减肥了。

wǒ hǎo pàng a! wǒ zhè cì zhēn de xià (dìng) juéxīn juédìng

rènzhēn jiǎnféi le.

ฉันอ้วนมากอ่ะ! ครั้งนี้ฉันตัดสินใจว่าจะตั้งใจลดความอ้วนจริง ๆ ละ

 

หมายเหตุ : การใช้สำนวนพูด()决心决定 มันคือการพูดซ้ำความหมาย ดังนั้นพวกเราสามารถเลือกใช้ 下定决心、下决心、决定คำใดคำหนึ่งได้คะ

5.โครงสร้าง: 决定下定决心..

ตัวอย่าง แปลว่า ตัดสินใจ.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะ..” ;

ตั้งใจไว้.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะ..”

决定,这次我一定要下定决心戒酒

wǒ juédìng le, zhè cì wǒ yídìng yào xiàdìng juéxīn jièjiǔ.

ฉันตัดสินใจแล้ว ครั้งนี้ฉันจะต้องมุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะเลิกเหล้าให้ได้

ฉันตั้งใจไว้แล้ว ครั้งนี้ฉันจะต้องมุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่จะเลิกเหล้าให้ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า ตัดสินใจว่า.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่ที่จะ)..” ;

ตั้งใจไว้ว่า.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่ที่จะ)..”   

决定下定决心减肥了

wǒ juédìng wǒ yào xià dìng juéxīn jiǎnféi le.

ฉันตัดสินใจว่าฉันจะมุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่ที่จะ)ลดความอ้วนแล้ว

ฉันตั้งใจไว้ว่าฉันจะมุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่ที่จะ)ลดความอ้วนแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า ตั้งใจไว้ว่าจะ.., มุ่งมั่น(และตั้งใจแน่วแน่)ที่..”

我已经决定不再哭了,下定决心要一个人奋斗。

wǒ yǐjīng juédìng bú zài kū le, wǒ xià dìng juéxīn yào yí gè rén fèndòu.

ฉันตั้งใจไว้ว่าจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว ฉันมุ่งมั่นและตั้งใจแน่วแน่ที่จะดิ้นรนต่อสู้ไปคนเดียว

 

               
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/