ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

53

本来

běnlái

1.ใช้กับบริบทที่แสดงถึงมุมมองความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงแผนการณ์เดิมที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น มีความหมายเดียวกันกับ原来แปลว่า“แต่เดิม”;“เดิมที”

2.บอกถึงลักษณะ คุณสมบัติ หรือสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมา ตั้งแต่เก่าก่อน ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที เป็นต้น มีความหมายเดียวกันกับ 原本  แปลว่า “(ตั้งแต่แรกเริ่ม/แรกเริ่ม)เดิมที..อยู่แล้ว” 

3. สำนวน  这本来/原本就是  แปลว่า  “เดิมทีมันก็เป็น..อยู่แล้ว

4.แสดงถึงตรรกะและเหตุผลที่มีต่อสรรพสิ่ง เรื่องราว  สถานการณ์ว่ามันควรต้องเป็นไปตามนั้น โดยเป็นไปตามหลักการ หรือทำนองคลองธรรมนั้น ๆ อย่างแน่นอน มีความหมายเดียวกันกับ 原本  แปลว่า “อันที่จริงแล้ว(เดิมที)”;  “อันที่จริงแล้ว..เดิมที..”

 

1.ใช้กับบริบทที่แสดงถึงมุมมองความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเปลี่ยนแปลงแผนการณ์เดิมที่ตั้งใจไว้ เป็นต้น มีความหมายเดียวกันกับ原来แปลว่า “แต่เดิม”;“เดิมที”

หมายเหตุ: ในขณะเดียวกันมีคำศัพท์ที่มีการนำ原来 กับ本来 มาสมานกันเป็น 原本แปลว่า  “แรกเริ่มเดิมที”

ตัวอย่างที่ 1

本来แปลว่า

 

原来แปลว่า

 

原本แปลว่า

“แรกเริ่มเดิมที”

你相信缘分吗?

本来我不信,

现在我信了

nǐ xiāngxìn yuánfèn ma? běnlái wǒ bú xìn, xiànzài wǒ xìn le.

 

相信缘分吗?

原来我不信,

现在我信了

nǐ xiāngxìn yuánfèn ma? yuánlái wǒ bú xìn, xiànzài wǒ xìn le.

 

相信缘分吗?

原本我不信,

现在我信了

nǐ xiāngxìn yuánfèn ma? yuánběn wǒ bú xìn, xiànzài wǒ xìn le.

เธอเชื่อในพรหมลิขิตไหม

แรกเริ่มเดิมทีฉันไม่เชื่อ ตอนนี้ฉันเชื่อแล้ว

เธอเชื่อในพรหมลิขิตไหม 

แต่เดิม/ เดิมที ฉันไม่เชื่อ ตอนนี้ฉันเชื่อแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 2

本来แปลว่า

 

原来แปลว่า

 

原本แปลว่า

“แรกเริ่มเดิมที”

本来打算去英国

留学,但是现在

不想去了。

wǒ běnlái dǎsuàn qù yīngguó liúxué, dànshì xiànzài bù xiǎng qù le.

原来打算去英国

留学,但是现在

不想去了。

wǒ yuánláidǎsuàn qù yīngguó liúxué, dànshì xiànzàibù xiǎng qù le.

 

原本打算去英国

留学,但是现在

不想去了。

wǒ yuándǎsuàn qù yīngguó liúxué, dànshì xiànzài bù xiǎng qù le.

แรกเริ่มเดิมทีฉันคิดไว้ว่าจะไปอังกฤษเรียนต่อ แต่ว่าตอนนี้ไม่อยากไปแล้ว

แต่เดิม/เดิมที ฉันคิดไว้ว่าจะไปอังกฤษเรียนต่อ 

แต่ว่าตอนนี้ไม่อยากไปแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 3

本来แปลว่า

 

原来แปลว่า

 

原本แปลว่า

“แรกเริ่มเดิมที”

我的头发本来是棕色的, 怎么越长越黑了?

wǒ de tóufa běnlái shì zōngsè de, zěnme yuè cháng yuè hēi le?

 

我的头发原来是棕色的怎么越长越黑了?

wǒ de tóufa yuánlái shì zōngsè de, zěnme yuè cháng yuè hēi le?

 

我的头发原本是棕色的怎么越长越黑了?

wǒ de tóufa yuánn shì zōngsè de, zěnme yuè cháng yuè hēi le?

ผมของฉันแรกเริ่มเดิมทีป็นสีน้ำตาล

ทำไมถึงยิ่งยาวยิ่งดำล่ะ?

ผมของฉันแต่เดิม/เดิมทีเป็นสีน้ำตาล

 ทำไมถึงยิ่งยาวยิ่งดำล่ะ?

2.บอกถึงลักษณะ คุณสมบัติ หรือสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมา ตั้งแต่เก่าก่อน ตั้งแต่เกิด ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที เป็นต้น มีความหมายเดียวกันกับ 原本  แปลว่า “(ตั้งแต่แรกเริ่ม/แรกเริ่ม)เดิมที..อยู่แล้ว” 

หมายเหตุ: สามารถใช้原来 ได้แต่ไม่เป็นที่นิยม แนะนำให้จับหลักที่ 本来หรือ原本

ตัวอย่างที่ 1

本来

原本

本来没有脚,

你怎么可以给它画脚呢?

shé běnlái méiyǒu jiǎo, nǐ zěnme kěyǐ gěi tā huà jiǎo ne?

原本没有脚,

你怎么可以给它画脚呢?

shé yuánn méiyǒu jiǎo, nǐ zěnme kěyǐ gěi tā huà jiǎo ne?

(ตั้งแต่แรกเริ่ม/ แรกเริ่ม) เดิมทีงูไม่มีขาอยู่แล้ว เธอวาดขาให้มันได้ยังไงล่ะ

 

ตัวอย่างที่ 2

本来

原本

本来是中国人,

我出生就是中国人

wǒ běnlái jiùshì Zhōngguó rén , 

wǒ chūshēng jiùshì Zhōngguó rén.

原本是中国人,

我出生就是中国人

wǒ yuánn jiùshì Zhōngguó rén , 

wǒ chūshēng jiùshì Zhōngguó rén.

 

(ตั้งแต่แรกเริ่ม/ แรกเริ่ม) เดิมทีฉันก็เป็นคนจีนอยู่แล้ว ฉันเกิดมาก็เป็นคนจีน

 

ตัวอย่างที่ 3

本来

原本

玛丽本来就不是他的女朋友,

你不知道吗?

Mǎlì běnlái jiù búshì tā de nǚ péngyou, nǐ bù zhīdào ma?

玛丽原本就不是他的女朋友,

你不知道吗?

Mǎlì yuánn jiù búshì tā de nǚ péngyou, nǐ bù zhīdào ma?

(ตั้งแต่แรกเริ่ม/ แรกเริ่ม)เดิมทีแมรี่ก็ไม่ใช่แฟนของเขาอยู่แล้ว เธอไม่รู้หรอ

 

3. สำนวน  这本来就是 这原本就是  แปลว่า  “เดิมทีมันก็เป็น..อยู่แล้ว

หมายเหตุ : ไม่นิยมใช้กับ 原来

 

ตัวอย่างที่ 1

本来

原本

这本来就是你的责任,

你想甩包袱,那是不可能的。

zhè běnlái jiùshì nǐ de zérèn, nǐ xiǎng shuǎi bāofu, nà shì bù kěnéng de.

这原本就是你的责任,

你想甩包袱,那是不可能的。

zhè yuánn jiùshì nǐ de zérèn, nǐ xiǎng shuǎi bāofu, nà shì bù kěnéng de

 

เดิมทีมันก็เป็นหน้าที่ของเธออยู่แล้ว เธอคิดจะโยนภาระ มันคงเป็นไปไม่ได้

 

 

ตัวอย่างที่ 2

本来

原本

别问我为什么需要这笔钱,

因为这本来就是我的钱!

bié wèn wǒ wèi shénme xūyào zhè bǐ qián, yīnwèi zhè běnlái jiùshì wǒ de qián.

 

别问我为什么需要这笔钱,

因为这原本就是我的钱!

bié wèn wǒ wèi shénme xūyào zhè bǐ qián, yīnwèi zhè yuánnjiùshì wǒ de qián.

 

อย่าถามฉันว่าทำไมถึงต้องการเงินก้อนนี้ เพราะ(ว่า)เดิมทีมันก็เป็นเงินของฉันอยู่แล้ว

 

4.แสดงถึงตรรกะและเหตุผลที่มีต่อสรรพสิ่ง เรื่องราว  สถานการณ์ว่ามันควรต้องเป็นไปตามนั้น โดยเป็นไปตามหลักการ หรือทำนองคลองธรรมนั้น ๆ อย่างแน่นอน

 มีความหมายเดียวกันกับ 原本  

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อันที่จริงแล้ว(เดิมที)”;  “อันที่จริงแล้ว..เดิมที..”

本来

原本

这个世界本来就是痛苦的,

没有一个人例外

zhè gè shìjiè běnlái jiùshì tòngkǔ de, méiyǒu yí gè rén lìwài.

 

这个世界原本就是痛苦的,

没有一个人例外

zhè gè shìjiè yuánn jiùshì tòngkǔ de, méiyǒu yí gè rén lìwài.

โลกใบนี้อันที่จริงแล้ว(เดิมที)ก็คือความทุกข์ ไม่มีใครสักคนได้รับการยกเว้น

อันที่จริงแล้วโลกใบนี้เดิมทีก็คือความทุกข์ ไม่มีใครสักคนได้รับการยกเว้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อันที่จริงแล้ว”

本来

原本

本来就应该珍惜对你好的人。

nǐ běnlái jiù yīnggāi 

zhēnxī duì nǐ hǎo de rén.

原本就应该珍惜对你好的人。

nǐ yuánn jiù yīnggāi 

zhēnxī duì nǐ hǎo de rén.

อันที่จริงแล้วเธอก็ควรจะถนอม(รักษา)คนที่ดีต่อเธอเอาไว้

หมายเหตุ: 珍惜 แปลว่า “รักและทะนุถนอม”; “ถนอมรักษา”; “ถนอมเอาไว้”; 

“รักษาเอาไว้”

แนะนำเทคนิคจับหลักเพิ่มเติม

1.กรณีแปลว่า “เดิมที” ; “แต่เดิม” ; “(ตั้งแต่)รกเริ่มเดิมที” แนะนำให้จับหลักที่

  本来 และ 原本

2.原来 นอกจากแปลว่า “เดิมที” แล้วยังสามารถแปลว่า “ที่แท้” ได้ด้วย แนะนำให้จับหลัก แปลว่า “ที่แท้” ทบทวน 原来 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน2 บทที่ 30 ข้อที่ 26>

3.原本นอกจากแปลว่า “เดิมที” ; “แต่เดิม” ; “แรกเริ่มเดิมที” แล้ว ยังสามารถใช้กับบริบทอื่นๆ อาทิ บริบทที่เกี่ยวข้องกับผลงานการเขียน แปลว่า “ต้นฉบับ” เป็นต้น (รอเรียนในบทอนาคต)

 

         

 

54

yǎng

อาการที่หน้าเงยแหงนขึ้น แปลว่า “เงย” ; “แหงน” ; “หงาย”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เงย”

我喜欢低头洗头发,不太喜欢头洗。

wǒ xǐhuan dītóu xǐ tóufa, bú tài xǐhuan yǎngtóu xǐ.

ฉันชอบก้มหัว(ศีรษะ)สระผม ไม่ค่อยชอบเงยหัว(ศีรษะ)สระ(ผม)

 

หมายเหตุ仰头 สามารถใช้ 仰脸 แทนได้ แต่ 低头 ใช้低脸ไม่ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เงย”; “แหงน”

起脖子,咕咚咕咚地把酒喝完了

tā yǎng qǐ bózi, gūdōng gūdōng de bǎ jiǔ hē wán le.

เขาเงยคอขึ้น  ดื่มเหล้าจนหมดเอื้อก ๆ เลย

เขาแหงนคอขึ้น  ดื่มเหล้าจนหมดเอื้อก ๆ เลย

 

หมายเหตุ: เนื่องจากในบทเรียนนี้ผู้แต่งชาวจีนได้ใช้คำว่า 仰起脖子เพื่อนชาวจีนแนะนำว่าใช้คำว่า 仰起头 แปลว่า  “แหงนหัว(ศีรษะ)ขึ้น”; “แหงนหน้าขึ้น จะนิยมใช้กันมากกว่าค่ะ    

ตัวอย่าง แปลว่า “หงาย”

ตัวอย่างที่ 1

趴睡、睡、侧睡,到底哪种睡姿最好?

pā shuìyǎng shuìcè shuì, dàodǐ nǎ zhǒng shuìzī zuì hǎo?

นอนคว่ำ นอนหงาย นอนตะแคง ตกลงท่านอนท่าไหนดีที่สุด

 

ตัวอย่างที่ 2

麦克被他打了一拳,面倒地。

Màikè bèi tā dǎ le yì quán, yǎng miàn dǎodì.

ไมค์โดนเขาชกไป 1 หมัด หน้าหงายล้มลงกับพื้น

 

หมายเหตุ: 仰面倒地 เป็นสำนวนแนะนำให้จำไปเลย จะไม่นิยมพูดว่า仰脸倒地ค่ะ

 

55

不是bú shì  + คำวิเศษณ์

ไม่ใช่(ว่าจะ; ว่า) ; ไม่ได้..

 

ตัวอย่าง 不是 + 

ตัวอย่าง 不是 + 非常

他喜欢我,但是我不是很喜欢他

tā xǐhuan wǒ, 

dànshì wǒ bú shì hěn xǐhuan tā.

เขาชอบฉัน แต่ฉันไม่ใช่ว่าจะชอบเขามาก

เขาชอบฉัน แต่ฉันไม่ได้ชอบเขามาก

 

不是非常,但是很可爱

tā bú shì fēicháng shuài, 

dànshì hěn kě'ài.

เขาไม่ใช่ว่าจะหล่อมาก แต่ว่าน่ารักมาก

เขาไม่ได้หล่อมาก แต่ว่าน่ารักมาก

ตัวอย่าง 不是 + 

ตัวอย่าง 不是 + 已经

这个世界不是只有你一个人失恋

zhè gè shìjiè bú shì zhǐ yǒu nǐ 

yí gè rén shīliàn guò.

โลกใบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เธอคนเดียว

ที่เคยอกหัก

 

โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เธอคนเดียว

ที่เคยอกหัก

不是已经死了吗怎么还在这里?

tā bú shì yǐjīng sǐ le ma?

 zěnme hái zài zhèlǐ?

เขาไม่ใช่(ว่า)ตายไปแล้วหรอ 

ทำไมถึงยังอยู่ที่นี้

 

เขาไม่ได้ตายไปแล้วหรอ

 ทำไมถึงยังอยู่ที่นี้

 

     
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/