ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第十课 : 我换人民币บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน article

ปรับปรุงล่าสุดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 www.jiewfudao.com

ปรับปรุงล่าสุดวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 www.jiewfudao.com

 

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

คำอ่านไทย

1

下午

xiàwŭ

บ่าย

เซี่ยะ อู่

上午

shàngwŭ

ช่วงสาย

ซ่าง อู่

 

ตัวอย่าง 下午

ตัวอย่าง 上午

下午我去银行。

xià wŭ wŏ qù yín háng.

เซี่ย อู๋ หว่อ ชวี้ อิ๋นหัง.

ตอนบ่าย ฉันไปธนาคาร

上午他去学校

shàng wŭ tā qù xuéxiào.

ซ่าง อู่ ทา ชวี้ เสวียเสี้ยว.

ช่วงสายเขาไปโรงเรียน

 

 

2

图书馆

túshūguăn

ห้องสมุด

ถู ซู กว่าน

ตัวอย่าง

我去图书馆看书。

wŏ qù túshūguăn kàn shū.

หว่อ ชวี้ ถูซูกว่าน คั่น ซู.

ฉันไปห้องสมุดอ่านหนังสือ

 

 

3

yào

ต้องการ/จะ/เอา

เย่า

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เอา”

ตัวอย่าง แปลว่า “ต้องการ”

一杯咖啡。

wŏ yào yì bēi kā fēi.

หว่อ เย่า อี้ เปย คาเฟย.

ฉันเอากาแฟ แก้ว(แก้วหนึ่ง)

学英语。

wŏ yào xué yīngyŭ.

หว่อ เย่า เสวีย อิงอวี่.

ฉันต้องการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ”

去图书馆。

wŏ yào qù túshūguăn.

หว่อ เย่า ชวี้ ถูซูกว่าน.

ฉันจะไปห้องสมุด

 

 

4

小姐

xiăo jiě

คุณ(ใช้กับหญิงที่ยัง ไม่แต่งงาน)

เสียวเจี่ย

ตัวอย่าง

小姐,您要去邮局吗?

Zhāng xiăojiě ,nín yào qù yóujú ma?

จาง เสียวเจี่ยหนิน เย่า ชวี้ โหยวจวี๋ มา?

คุณจาง คุณจะไปที่ทำการไปรษณีย์หรือไม่

 

คำศัพท์

เพิ่มเติม

先生

xiānshēng

คุณ(ใช้กับผู้ชายที่แต่งงาน

หรือยังไม่แต่งงานก็ ได้)

เซียนเซิง

太太

tàitai

คุณ(ใช้กับผู้หญิงที่ แต่งงานแล้วจะใช้แซ่ผู้ชายที่ตนแต่งงานด้วยนำหน้า)

ไท้ไถ่

 

ตัวอย่าง แปลว่า “先生

ตัวอย่าง แปลว่า 太太

先生,您要吃什么?

Wáng  xiānshēng

nín yào chī shénme?

หวัง เซียนเซิง, หนิน เย่า ชือ เสินเมอ?

คุณหวัง คุณจะทานอะไรครับ/ค่ะ

 

太太,您要换钱吗?

Zhāng tàitai, nín yào huàn qián ma?

จาง ไท้ไถ่หนิน เย่า ฮว่าน เฉียน มา?

คุณ(คุณนาย)จาง 

คุณต้องการแลกเงินหรือครับ/ค่ะ

 

5

huàn

เปลี่ยน/แลกเปลี่ยน

ฮว่าน

ตัวอย่าง

我要钱。

wŏ yào huàn qián.

หว่อ เย่า ฮว่าน เฉียน.

ฉันต้องการแลกเงิน

 

6

美元

měiyuán

ดอลลาห์สหรัฐ

เหม่ย เอวี๋ยน

ตัวอย่าง

我换美元

 

wŏ huàn měi yuán.

 

ฉันแลกเงินดอลลาห์

หว่อ ฮว่าน เหม่ยเอวี๋ยน.

 

คำศัพท์

เพิ่มเติม

港币

găngbì

เงินดอลลาห์ฮ่องกง

กั่ง ปี้

日元

rìyuán

เงินเยน ญี่ปุ่น

ยื้อ  เอวี๋ยน

英镑

yīngbàng

เงินปอนด์อังกฤษ

อิง ปั้ง

马克

măkè

เงินมาร์คเยอรมัน

หม่า เค่อ

法郎

făláng

เงินฟรังค์ ฝรั่งเศส

ฝ่า หลัง

欧元

ōuyuán

เงินยูโร

โอว เอวี๋ยน

泰币

tàibì

เงินบาทไทย

ไท้ ปี้

泰铢

tài zhū

ไท้ จู

 

7

营业员

yíngyè yuán

พนักงาน(ร้านค้า)

อิ๋ง เย่ เอวี๋ยน

ตัวอย่าง

你是不是这儿的营业员

nĭ shì bú shì zhèr de yíng yè yuán?

หนี่ ซื่อ ปู๋ ซื่อ เจ้อร์ เตอ อิ๋ง เย้ เอวี๋ยน?

คุณใช่พนักงาน(ร้านค้า)ของที่นี้รึเปล่าค่ะ

 

8

băi

ร้อย

ป่าย

คำอธิบาย

เพิ่มเติม

พี่จิ๋วจะเริ่มสอนตัวเลขจีน 1- 99 แล้วนะคะ มีเทคนิคง่าย ๆ เลยค่ะ

ตัวอย่า

เราอยากจะพูดคำว่า 19 เป็นภาษาจีน

19  ภาษาไทยคือ สิบเก้า”   ภาษาจีนพูดเหมือนกันเลยค่ะ

สิบ” ภาษาจีนคือ  shí (สือ)

เก้า” ภาษาจีนคือ  jiŭ (จิ่ว)

รวมกัน ก็พูดว่า  十九 = 19

ตัวอย่าง

87  ภาษาไทยคือ แปดสิบเจ็ด”   

 “แปด” ภาษาจีนคือ  bā (ปา)

สิบ” ภาษาจีนคือ  shí (สือ)

เจ็ด” ภาษาจีนคือ  qī (ชี)   รวมกัน ก็พูดว่า 八十七 = 87

ตัวอย่าง

21  ภาษาไทยคือ ยี่สิบเอ็ด”   

ยี่” ภาษาจีนคือ  èr (เอ้อร์)

สิบ” ภาษาจีนคือ  shí (สือ)

เอ็ด” ภาษาจีนคือ  yī (อี)   รวมกัน ก็พูดว่า 二十一 = 21

 

คราวนี้พี่จิ๋วจะเริ่มสอนตัวเลขจีนหลักร้อยค่ะ  băi(ป่าย)

一百

yì băi

100

อี้ ป่าย

二百

èr băi

200

เอ้อร์ ป่าย

三百

sān băi

300

ซาน ป่าย

四百

sì băi

400

ซื่อ ป่าย

五百

wŭ băi

500

อู๋ ป่าย

六百

liú băi

600

ลิ่ว ป่าย

七百

qī băi

700

ชี ป่าย

八百

bā băi

800

ปา ป่าย

九百

jiŭ băi

900

จิ๋ว ป่าย

 

ตัวอย่าง

351  ภาษาไทยคือ สามร้อยห้าสิบเอ็ด”  

สาม” ภาษาจีนคือsān (ซาน)

ร้อย” ภาษาจีนคือbăi (ป่าย)

ห้า” ภาษาจีนคือwŭ (อู)

สิบ” ภาษาจีนคือshí (สือ)

เอ็ด” ภาษาจีนคือyī (อี)รวมกัน ก็พูดว่า三百五十一 = 351

 

ตัวอย่าง

111  ภาษาไทยคือ หนึ่งร้อยสิบเอ็ด”   พวกเราสังเกตดี ๆ นะ

หนึ่ง” ภาษาจีนคือyī (อี)

ร้อย” ภาษาจีนคือbăi (ป่าย)

อี” ภาษาจีนคือyī (อี)

สิบ” ภาษาจีนคือshí (สือ)

เอ็ด” ภาษาจีนคือyī (อี)รวมกัน ก็พูดว่า一百一十一 = 111

หมาย

เหตุ

** กรณีที่มีเลข ติดกันแบบนี้ ให้เราแทรก อีกคำแทรก ไว้ด้วยตามตัวอย่างค่ะ อาจารย์บางท่าน อาจบอกว่าสามารถอ่าน เป็น一百十一ได้ จริง ๆ มันก็ได้นะคะ แต่พี่จิ๋วเคยถามคนจีน แล้ว เพื่อนคนจีนบอกว่าให้อ่านโดยมีเลข แทรกอย่างที่พี่จิ๋วทำ ให้ไว้เป็นตัวอย่างจะดีกว่าค่ะ เพราะคนจีนจะได้ไม่งงค่ะ

 

9

qiān

พัน

เชียน

一千

yì qiān

1000

อี้ เชียน

两千

liăng qiān

2000

เหลี่ยงเชียน

三千

sān qiān

3000

ซานเชียน

四千

sì qiān

4000

ซื่อ เชียน

五千

wŭ qiān

5000

อู่ เชียน

六千

liù qiān

6000

ลิ่ว เชียน

七千

qī qiān

7000

ชี เชียน

八千

bā qiān

8000

ปา เชียน

九千

jiŭ qiān

9000

จิ่ว เชียน

líng

0

หลิง

ตัวอย่าง

2,222 ภาษาไทยคือสองพันสองร้อยยี่สิบสอง” ภาษาจีนพูดเรียงตัวเลขเลยค่ะ

สอง” ภาษาจีนหลักพันคือliăng (เหลี่ยง)

พัน” ภาษาจีนคือqiān (เชียน)

สอง” ภาษาจีนคือèr (เอ้อร์)

ร้อย” ภาษาจีนคือbăi (ป่าย)

ยี่” ภาษาจีนคือèr (เอ้อร์)

สิบ” ภาษาจีนคือshí (สือ)

สอง” ภาษาจีนคือèr (เอ้อร์)

รวมกัน ก็พูดว่า两千二百二十二 = 2,222

 

2,022

สอง” ภาษาจีนหลักพันคือliăng (เหลี่ยง)

พัน” ภาษาจีนคือqiān (เชียน)

ศูนย์” ภาษาจีนคือlíng (หลิง)

ยี่” ภาษาจีนคือèr (เอ้อร์)

สิบ” ภาษาจีนคือshí (สือ)

สอง” ภาษาจีนคือèr (เอ้อร์)

รวมกัน ก็พูดว่า两千零二十二 = 2,022

กรณีแบบนี้ต้องมีเลขศูนย์มาคั่นนะคะ

 

10

wàn

หมื่น

ว่าน

一万

yí wàn

10,000

อี๋ ว่าน

两万

liăng wàn

20,000

เหลี่ยง ว่าน

三万

sān wàn

30,000

ซาน ว่าน

四万

sì wàn

40,000

ซื่อ ว่าน

五万

wŭ wàn

50,000

อู่ ว่าน

六万

liù wàn

60,000

ลิ่ว ว่าน

七万

qī wàn

70,000

ชี ว่าน

八万

bā wàn

80,000

ปา ว่าน

九万

jiŭ wàn

90,000

จิ่ว ว่าน

十万

shí wàn

100,000

สือ ว่าน

ตัวอย่าง

22,222  ภาษาไทยคือสองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสอง

ภาษาจีนพูดเรียงตัวเลขเลยค่ะ

สอง” ภาษาจีนหลักหมื่นคือliăng (เหลียง)

หมื่น” ภาษาจีนหลักพันคือwàn (ว่าน)

สอง” ภาษาจีนหลักพันคือliăng (เหลียง)

พัน” ภาษาจีนคือqiān (เชียน)

สอง” ภาษาจีนคือèr (เอ้อ)

ร้อย” ภาษาจีนคือbăi (ป่าย)

ยี่” ภาษาจีนคือèr (เอ้อ)

สิบ” ภาษาจีนคือshí (สือ)

สอง” ภาษาจีนคือèr (เอ้อ)

รวมกัน ก็พูดว่า两万两千二百二十二 = 22,222

 

11

人民币

rénmín bì

สกุลเงินจีน

เหยิน หมิน ปี้

人民

rénmín

ประชาชน

เหยิน หมิน

ตัวอย่าง

我要换人民币

wŏ yào huàn rénmín bì.

หว่อ เย่า ฮว่าน เหยินหมิน ปี้.

ฉันต้องการแลกเงินจีน (เหยินหมินปี็)

 

 

12

děng

รอ

เติ่ง

ตัวอย่าง

你要我吗?

nĭ yào děng wŏ ma?

หนี่ เย่า เติ๋ง หว่อ มา?

คุณจะรอฉันไหม

 

13

一会儿

yíhuìr

สักครู่/สักพัก

อี๋ ฮุ่ยร์

ตัวอย่าง

一会儿

děng yíhuìr.

รอสักครู่

เติ่ง อี๋ ฮุ่ยร์

 

14

shŭ

นับ

สู่

ตัวอย่าง

数数钱。

shŭ shŭ qián.

นับเงิน

สู สู่ เฉียน

15

duì

ถูกต้อง

ตุ้ย

ตัวอย่าง

你写对了?

nĭ xiě duì le?

หนี เสี่ย ตุ้ย เลอ?

เธอเขียนถูกต้องแล้ว

 

16

le

แล้ว

เลอ

 

17

不客气

bú kè qi

ไม่ต้องเกรงใจ

ปู๋ เค่อ ฉิ

客气

kè qi

เกรงใจ

เค่อ ฉิ

                             

 

课文   kèwén   บทเรียน

 

บทสนทนา 1

 

 

玛丽:      下午我去图书馆,你去不去?

               xià wŭ wŏ qù tú shū guăn,nĭ qù bú qù?

               เซี่ยะอู๋ หว่อ ชวี้ ถูซูกว่าน หนี่ ชวี่ ปู๋ ชวี่?

               ช่วงบ่ายผมไปห้องสมุด คุณไปไม่ไป (คุณไปไหม)

       

 

麦克:      我不去。我要去银行换钱。

               wŏ bú qù. wŏ yào qù yínháng huàn qián.

               หว่อ ปู๋ ชวี้ หว่อ เย่า ชวี่ อิ๋นหัง ฮว่าน เฉียน.

     ฉันไม่ไป ฉันจะไปธนาคารแลกเงิน

 

在中国银行换钱 แลกเงินที่ธนาคารแห่งประเทศจีน

 

 

麦克:      小姐,我换钱。

               xiăojiě,wŏ huàn qián.

               เสียวเจี่ยหว่อ ฮว่าน เฉียน.

               คุณครับผม(จะ)แลกเงิน

  

 

营业员:   您换什么钱? 

                nín huàn shénme qián?

                หนิน ฮว่าน เสินเมอ เฉียน?

                คุณแลกเป็นเงินอะไรค่ะ  

 

 

麦克:       我换人民币。

                wŏ huàn rén mín bì.

                หว่อ ฮว่าน เหยิน หมิน ปี้.

     ผมแลกเงินหยวนจีน (เหยินหมินปี้)

 

 

营业员:   换多少?

                huàn duōshăo?

                ฮว่าน ตัวส่าว?

     แลกเท่าไหร่ค่ะ

 

麦克:       二百美元。

                èr băi měiyuán.

                เอ้อร์ ป๋าย เหม่ยเอวี๋ยน.

      200 ดอลลาห์สหรัฐครับ

 

营业员:   请等一会儿。先生,给您钱。请数数。

              qĭng děng yí huìr…xiānshēng, gěi nín qián. qĭng shŭ shǔ.

                ฉิง เติ่ง อี๋ ฮุ่ยร์..... เซียนเซิง,เก่ย หนิน เฉียนฉิ่ง สู สุ.

      กรุณารอสักครู่  ..คุณค่ะ ให้เงินคุณค่ะ กรุณานับด้วยค่ะ

 

麦克:      对了。谢谢!

               duì le. xièxie!

               ตุ้ย เลอเซี่ย เสี่ยะ!

     ถูกต้องแล้ว ขอบคุณครับ

 

营业员:   不客气!

                bú kè qi!

                ปู๋ เค่อ ฉิ!

                ยินดีค่ะ ไม่ต้องเกรงใจค่ะ

 

 

บทสนทนาที่ 2

 

A:          先生我要换钱。

              xiānsheng, wŏ yào huàn qián.

              เซียนเซิงหว่อ เย่า ฮว่าน เฉียน.

   คุณค่ะ ฉันต้องการแลกเงิน  

 

B:          您换什么钱? 

              nín huàn shénme qián?

              หนิน ฮว่าน เสินเมอ เฉียน?

              คุณแลกเป็นเงินอะไรครับ 

      

A:          我换五万日元的人民币。

              wŏ huàn wŭ wàn rì yuán de rénmín bì.

              หว่อ ฮว่าน อู่ ว่าน ยื้อ เอวี๋ยน เตอ เหยิน หมิน ปี้.

   ฉันแลกเงินจีน(เหยินหมินปี้) 5หมื่นเยนญี่ปุ่น

  (ฉันต้องการแลกเงิน 5หมื่นเยน ญี่ปุ่นเป็นเงินจีน)

B:          请等一会儿。小姐,给您钱。请数数。

              qĭng děng yí huìr…xiăojiě, gěi nín qián. qĭng shŭ shǔ.

              ฉิง เติ่ง อี๋ ฮุ่ยร์....เสียวเจี่ยเก่ย หนิน เฉียนฉิ่ง สู สุ.

   กรุณารอสักครู่  ..คุณครับ ให้เงินคุณครับ กรุณานับด้วยครับ

 

A:          对了。谢谢!

              duì le. xièxie!

              ตุ้ย เลอเซี่ยเสี่ยะ!

   ถูกต้องแล้ว ขอบคุณค่ะ

 

B:          不客气!

              bú kè qi!

              ปู๋ เค่อ ฉิ !

              ยินดีครับ ไม่ต้องเกรงใจครับ
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 1

第一课 : 你好 บทที่ 1 สวัสดี article
第二课 : 汉语不太难 บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยาก article
第三课 : 谢谢 บทที่ 3 ขอบคุณ article
第四课 : 你去哪儿? บทที่ 4 เธอไป(ที่)ไหน article
第五课 : 这是什么书? บทที่ 5 นี้คือหนังสืออะไร article
第六课 : 这是王老师บทที่ 6 นี้คืออาจารย์หวัง article
第七课 : 我学习汉语 บทที่ 7 ฉันเรียนภาษาจีน article
第八课 : 你吃什么?บทที่ 8 เธอกินอะไร article
第九课 : 苹果一斤多少钱? บทที่ 9 แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ article
第十一课 他住哪儿 บทที่ 11 เค้าพักอยู่ที่ไหน article
第十二课 您身体好吗? บทที่ 12 สุขภาพคุณดีไหม article
第十三课 我们都是留学生บทที่ 13 พวกเราล้วนเป็นนักเรียนต่างชาติ article
第十四课 你在哪儿学习บทที่ 14 เธอเรียนอยู่ที่ไหน article
第十五课 这个箱子很重。บทที่ 15 กล่องใบนี้หนักมาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/