ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第五课 : 这是什么书? บทที่ 5 นี้คือหนังสืออะไร article

ปรับปรุงครั้งที่1  วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 www.jiewfudao.com

ปรับปรุงครั้งที่2 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 www.jiewfudao.com


课文  kèwén   บทเรียน

 

  A:   这是王老师, 这是我爸爸。

        zhè shì Wáng lǎoshī, zhè shì wǒ bàba.

        เจ้อ ซื่อ หวัง เหล่าซือ, เจ้อ ซื่อ หว่อ ป้าป่ะ

        นี้คืออาจารย์หวัง นี้คือพ่อของฉัน

B:   您好!

        nín hǎo!

        หนินห่าว

        สวัสดีครับ

C:   您好!

        nín hǎo!

        หนินห่าว

        สวัสดีครับ

 

A:   这是什么书?   

        zhè shì shénme shū?

        เจ้อ ซื่อ เสิน เมอ ซู

        นี้คือหนังสืออะไร

B:   这是中文书。

       zhè shì Zhōngwén shū.

        เจ้อ ซื่อ จงเหวิน ซู

        นี้คือหนังสือภาษาจีน 

A:   这是谁的书?

      zhè shì shuí de shū?

      เจ้อ ซื่อ สุย เตอ ซู?

        นี้คือหนังสือของใคร

B:   这是王老师的书。

      zhè shì Wáng lǎoshī de shū.

        เจ้อ ซื่อ หวัง เหล่าซือ เตอ ซู

        นี้คือหนังสือของอาจารย์หวัง

A:   那是什么杂志?

      nà shì shénme zázhì?

      น่า ซื่อ เสินเมอ จ๋า จื้อ?

        นั้นคือนิตยสารอะไร 

B:   那是英文杂志。

      nà shì Yīngwén zázhì.

        น่า ซื่อ อิง เหวิน จ๋า จื้อ

        นั้นคือนิตยสารภาษาอังกฤษ 

A:   那是谁的杂志? 

        nà shì shuí de zázhì?

        น่า ซื่อ สุย เตอ จ๋าจื้อ?     

        นั้นคือนิตยสารของใคร

B:   那是我的杂志。

      nà shì wǒ de zázhì.

      น่า ซื่อ หว่อ เตอ จ๋า จื้อ

     นั้นคือนิตยสารของฉัน  

 

   shēngcí   คำศัพท์

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

คำอ่านไทย

 

1

ตัวอย่าง

这是书。

  zhè  

zhè shì shū.

นี้

นี้คือหนังสือ

เจ้อ

เจ้อ ซื่อ ซู

 

2

shì 

เป็น / คือ / ใช่

ซื่อ

 

3

老师

 lăoshī

ครู / อาจารย์

เหล่าซือ

 

ตัวอย่าง

我爸爸是老师。

wǒ bàba shì lǎoshī.

หว่อ ป้าปะ ซื่อ เหล่าซือ

พ่อฉันเป็น (คือ)อาจารย์

他是你老师吗?

tā shì nǐ lǎoshī ma?

ทา ซื่อ หนี เหล่า ซือ มา?

เค้าเป็น(คือ)อาจารย์เธอหรือ

 

4

nín

คุณ/ท่าน

หนิน

ตัวอย่าง

您是他妈妈吗

nín shì tā māma ma?

หนิน ซื่อ ทา มา หม่ะ มา

คุณ(ท่าน)เป็นแม่ของเค้าหรือ

 

5

什么

shénme

อะไร

เสินเมอ

ตัวอย่าง

这是什么书

zhè shì shénme shū?

เจ้อ ซื่อ เสินเมอ ซู?

นี้คือหนังสืออะไร

 

6

shū

หนังสือ

ซู

ตัวอย่าง

这是我的书

zhè shì wǒ de shū.

เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอ ซู

นี้คือหนังสือของฉัน

 

7

shuí/shéi

ใคร

สุย /เสย

ตัวอย่าง

谁的书?

shuí de shū?

สุย เตอะ ซู?

หนังสือของใคร

คำอธิบายเพิ่มเติม

คำว่า สามารถอ่านได้สองเสียงคือ shuí/shéi (สุย/เสย)หากอ่านว่า shuí สุย นิยมใช้กันในจีนตอนเหนือ(โซนปักกิ่ง) และหากอ่านว่า shéi เสย นิยมใช้กันในจีนตอนใต้ (ไต้หวันก็ออก เสียงเช่นนี้เหมือนกัน)แต่สำหรับพวกเราสามารถเลือกใช้ได้ตามถนัดค่ะ

 

8

….

wén

ภาษา....

(ที่เป็นภาษาเขียน)

เหวิน

คำศัพท์เพิ่มเติม

中文

zhōngwén

ภาษาจีน

จงเหวิน

英文

yīngwén

ภาษาอังกฤษ

อิงเหวิน

法文

făwén

ภาษาฝรั่งเศส

ฝ่าเหวิน

俄文

é’ wén

ภาษารัสเซีย

เอ๋อเหวิน

西班牙文

xī bān yá wén

ภาษาสเปน

ซี ปัน หยา เหวิน

德文

déwén

ภาษาเยอรมัน

เต๋อเหวิน

日文

rìwén 

ภาษาญี่ปุ่น

ยื้อเหวิน

泰文

tàiwén

ภาษาไทย

ไท้เหวิน

 

9

นั้น

น่า

ตัวอย่าง

那是谁的书?

nà shì shuí de shū?

น่า ซื่อ สุย เตอะ ซู?

นั้นคือหนังสือของใคร

 

10

杂志

zázhì 

นิตยสาร

จ๋าจื้อ

ตัวอย่าง

这是老师的杂志。

zhè shì lǎoshī de zá zhì.

เจ้อ ซื่อ เหล่า ซือ เตอ จ๋า จื้อ

นี้คือนิตยสารของอาจารย์

 

11

พระอาทิตย์ / วัน

ยื้อ

 

12

rén

คน

เหยิน

 

คำศัพท์เฉพาะ

wáng 

(แซ่คน) หวัง

หวัง

 

 

อ้างอิงจาก

·        汉语教程 第一册()HANYU JIAOCHENG,杨寄洲主编

-     http://www.incards.cn/lpk/article.php?id=380

-     http://www.995628.com/q6js6j.html

-     http://www.photophoto.cn/shejituku/renwu/huanlejiating

        /0012170035.htm

 

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 1

第一课 : 你好 บทที่ 1 สวัสดี article
第二课 : 汉语不太难 บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยาก article
第三课 : 谢谢 บทที่ 3 ขอบคุณ article
第四课 : 你去哪儿? บทที่ 4 เธอไป(ที่)ไหน article
第六课 : 这是王老师บทที่ 6 นี้คืออาจารย์หวัง article
第七课 : 我学习汉语 บทที่ 7 ฉันเรียนภาษาจีน article
第八课 : 你吃什么?บทที่ 8 เธอกินอะไร article
第九课 : 苹果一斤多少钱? บทที่ 9 แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ article
第十课 : 我换人民币บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน article
第十一课 他住哪儿 บทที่ 11 เค้าพักอยู่ที่ไหน article
第十二课 您身体好吗? บทที่ 12 สุขภาพคุณดีไหม article
第十三课 我们都是留学生บทที่ 13 พวกเราล้วนเป็นนักเรียนต่างชาติ article
第十四课 你在哪儿学习บทที่ 14 เธอเรียนอยู่ที่ไหน article
第十五课 这个箱子很重。บทที่ 15 กล่องใบนี้หนักมาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/