ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第八课 : 你吃什么?บทที่ 8 เธอกินอะไร article

 ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 www.jiewfudao.com

ปรับปรุงครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565  www.jiewfudao.com

 

   shēngcí   คำศัพท์

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

คำอ่านไทย

 

1

中午

zhōngwŭ

ตอนเที่ยง

จงอู่

ตัวอย่าง

中午您去银行吗?

zhōngwŭ nín qù yínháng ma?

จงอู่ หนิน ชวี่ อิ๋นหัง มา?

คุณไปธนาคารตอนเที่ยงหรือไม่

คำศัพท์เพิ่มเติม

早上

zăoshàng

ตอนเช้า

06.00-08.59น.

จ่าว ซ่าง

上午

shàngwŭ

ช่วงสาย

09.00-11.59น.

ซ่าง อู่

中午

zhōngwŭ

ตอนเที่ยง

12.00-12.59น.

จง อู่

下午

xiàwŭ

ตอนบ่าย

13.00-17.59น.

เซี่ยะ อู่

晚上

 wănshàng    

ตอนเย็น

18.00-23.59น.

หว่าน ซ่าง

** เพื่อนชาวจีนได้ให้ความรู้เพิ่มเติมมาว่า เราสามารถใช้คำว่า

晚上 กับช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00-24.59น. ก็ได้ค่ะ

凌晨零点  

língchén

líng diăn

เที่ยงคืน

24.00น.

หลิง เฉิน

หลิง เตี่ยน

午夜

wŭyè

เที่ยงคืน

23.00-01.00น.

อู่ เย้

凌晨

深夜

半夜

líng chén

shēn yè

bàn yè

ตี

01.00-05.59น.

หลิง เฉิน

เซิน เย้

ปั้น เย้

 

2

 chī     

กิน / ทาน

ชือ

ตัวอย่าง

你吃什么?

nĭ chī shénme?

หนี่ ชือ เสินเมอ?

เธอกิน/ทานอะไร

 

3

fàn 

ข้าว/อาหาร 

ฟ่าน

ตัวอย่าง

我吃饭。

wŏ chī fàn.

หว่อ ชือ ฟ่าน.

ฉันกินข้าว

 

4

食堂

shítáng 

โรงอาหาร

สือ ถัง

ตัวอย่าง

我去食堂吃饭。

wŏ qù shítáng chīfàn.

หว่อ ชวี่ สือถัง ชือฟ่าน.

ฉันไปโรงอาหารกินข้าว

 

5

馒头

mántou

หมั่นโถว

หมาน โถ่ว

ตัวอย่าง

他不吃馒头。

tā bù chī mántou.

ทา ปู้ ชือ หมานโถ่ว.

เขาไม่กินหมั่นโถว

 

6

米饭

mĭfàn 

ข้าวสวย

หมี่ ฟ่าน

ข้าว

หมี่

ตัวอย่าง

我不吃米饭,我吃馒头。

wŏ bù chī mĭfàn, wŏ chī mántou.

หว่อ ปู้ ชือ หมี่ฟ่าน , หว่อ ชือ หมานโถ่ว.

ฉันไม่กินข้าว ฉันกินหมั่นโถว

 

7

 

yào

ต้องการ,จะ,ปรารถนา

,เอา

เย่า

ตัวอย่าง

我要吃馒头。

wŏ yào chī mántou.

หว่อ เย่า ชือ หมานโถ่ว

ฉันต้องการกินหมั่นโถว/ฉันจะกินหมั่นโถว

 

8

gè 

ลักษณะนาม

(ใช้ได้กับทุกอย่าง

ยกเว้นสัตว์)

เก้อ

คำอธิบายเพิ่มเติม

       โครงสร้างลักษณะนามในไวยากรณ์จีนคือดังนี้ค่ะ

               จำนวน + ลักษณะนาม +นาม

ตัวอย่าง

一个人

yí gè rén.

คน 1 คน

อี๋ เก้อ เหยิน

一个馒头。

yí gè mántou.

อี๋ เก้อ หมานโถ่ว

หมั่นโถว 1 ชิ้น

那个学校。

nà gè xuéxiào.

น่า เก้อ เสวียเสี้ยว.

โรงเรียนแห่งนั้น

 

9

wăn

ชาม,

ลักษณะนามของชาม

หว่าน

 

10

鸡蛋

jīdàn

ไข่ไก่

จี ต้าน

ไก่

จี

dàn

ไข่

ต้าน

 

11

tāng

น้ำแกง

ทัง

ตัวอย่าง

一碗鸡蛋汤。

yì wăn jī dàn tāng.

อี้ หว่าน จีต้าน ทัง

ซุปไข่ไก่1ชาม

 

12

啤酒

píjiŭ

เบียร์

ผี จิ่ว

ตัวอย่าง

我不喝啤酒。

wŏ bù hē píjiŭ.

หว่อ ปู้ เฮอ ผีจิ่ว

ฉันไม่ดื่มเบียร์

 

13

一些     

yì xiē

บ้าง / บ้างเล็กน้อย/ส่วน(หนึ่ง)

อี้ เซีย

ตัวอย่าง

有一些人不来。

yŏu yì xiē rén bù lái.

โหย่ว อี้ เซีย เหยิน ปู้ หลาย.

มีคนส่วนหนึ่งไม่มา

 

14

这些

zhèxiē

เหล่านี้, พวกนี้

เจ้อ เซีย

ตัวอย่าง

这些是什么?

zhè xiē shì shénme?

เจ้อ เซีย ซื่อ เสินเมอ?

เหล่านี้/พวกนี้คืออะไร

那些

nàxiē

เหล่านั้น,พวกนั้น

น่า เซีย

那些书是我的

nàxiē shū shì wŏ de.

น่าเซีย ซู ซื่อ หว่อ เตอ.

หนังสือเหล่านั้น/พวกนั้นเป็นของฉัน

 

15

饺子

 jiăozi    

เกี๊ยว

เจี่ยว จึ

ตัวอย่าง

我妈妈要吃饺子

wǒ māma yào chī jiǎozi.

หว่อ มาหม่ะ เย่า ชือ เจี่ยว จึ.

แม่ฉันจะทานเกี้ยว

 

16

包子

bāozi 

ซาลาเปา

เปา จึ

ตัวอย่าง

这些包子是谁的?

zhèxiē bāozi shì shuí de?

เจ้อเซีย เปาจึ ซื่อ สุย เตอ?

ซาลาเปาพวกนี้เป็นของใคร

 

17

面条儿

miàntiáor 

ก๋วยเตี๋ยว

เมี่ยนเถียว

ตัวอย่าง

你来我家吃面条儿吧。

nǐ lái wǒ jiā chī miàntiáor ba.

หนี่ หลาย หว่อ เจียะ ชือ เมี่ยนเถียว ป่ะ

เธอมาบ้านฉันกินบะหมี่ล่ะกัน

 

 

课文  kèwén   บทเรียน

 

  麦克:  中午你去哪儿吃饭?

         zhōngwŭ nĭ qù năr chī fàn ?

            จงอู่ หนี่ ชวี่ หน่าร์ ชือ ฟ่าน?

            กลางวันเธอไปกินข้าวที่ไหน    

玛丽:  我去食堂。

         wŏ qù shítáng.

           หว่อ ชวี่ สือถัง.

           ฉันไปโรงอาหาร

 

(在食堂 zài shítáng (จ้าย สือถัง)  ที่โรงอาหาร)

麦克:  你吃什么?

         nĭ chī shénme ?

            หนี่ ชือ เสินเมอ?     

            เธอกินอะไร

玛丽:   我吃馒头。

            wŏ chī mántou.

            หว่อ ชือ หมานโถ่ว     

            ฉันกินหมั่นโถว

麦克:   你要几个?

          nĭ yào jĭ gè ?

             หนี่ เย่า จี่ เก้อ?

             เธอเอากี่ชิ้น

玛丽:   一个,你吃吗?

             yí gè, nĭ chī ma?

            อี๋ เก้อ, หนี่ ชือ มา?

            หนึ่งชิ้น เธอกินไหม

麦克:   不吃。我吃米饭。你喝什么?

          bù chī. wŏ chī mĭfàn. nĭ hē shénme?

           ปู้ ชือ. หว่อ ชือ หมี่ฟ่าน. หนี่ เฮอ เสินเมอ?

           ไม่กิน ฉันกินข้าว เธอดื่มอะไร

玛丽:  我要一碗鸡蛋汤。你喝吗?

            wŏ yào yì wăn jīdàn tāng. nĭ hē ma?

            หว่อ เย่า อี้ หว่าน จีต้าน ทัง. หนี่ เฮอ มา?

            ฉันเอาซุป(น้ำแกงไข่ไก่) 1 ชาม เธอดื่มไหม

麦克:  不喝。我喝啤酒。

         bù hē. wŏ hē píjiŭ.

            ปู้ เฮอ. หว่อ เฮอ ผีจิ่ว.

            ไม่ดื่ม ผมดื่มเบียร์

玛丽:   这些是什么?

            zhè xiē shì shénme?

            เจ้อ เซีย ซื่อ เสินเมอ?   

            พวกนี้คืออะไร

麦克:   这是饺子,那是包子。

          zhè shì jiăozi, nà shì bāozi.

             เจ้อ ซื่อ เจี่ยวจึ, น่า ซื่อ เปาจึ.

             นี้คือเกี้ยว นั้นคือซาลาเปา

 

  

คำอธิบายเพิ่มเติม

          คนจีนนิยมดื่มน้ำแกงแทนดื่มน้ำระหว่างทานอาหารค่ะ นอกเหนือจากนี้วัฒนธรรมในการทานข้าวของชาวจีน มักจะดื่มเหล้าหรือดื่มชา ทานของกินเล่นเล็ก ๆน้อย ๆ สูบบุหรี่ พูดคุยกันก่อนแล้วค่อยลงมือทานอาหารค่ะ

 อ้างอิงจาก

       汉语教程 第一册()HANYU JIAOCHENG,杨寄洲主编

      http://219.153.51.229:8085/index/54uC5ZCD5Y2h6YCa5Zu%2B54mH.html

http://photo.5ixiangyun.net/photo/deaoabb/

http://www.5068.com/jbh/278780.html

http://www.dianliwenmi.com/postimg_289443.html

http://clipart.me/premium-education/manual-dictionary-books-vector-319783

http://www.iconarchive.com/show/aeon-icons-by-kyo-tux/Extras-iPhone-icon.html

http://s.ll010.com/product/chanxiaobiaozhunsan/ertongsan_katongsan_/2010/0310/931.html

http://www.nipic.com/show/3/19/879c09d1ee2e93e8.html

http://soso.nipic.com/?q=%E5%8D%A1%E9%80%9A%E7%94%B5%E8%A7%86&page=2

http://aitupian.com/weibopic/1080655.html

http://bihua.51240.com/e4b88a__bihuachaxun/

 

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 1

第一课 : 你好 บทที่ 1 สวัสดี article
第二课 : 汉语不太难 บทที่ 2 ภาษาจีนไม่ค่อยยาก article
第三课 : 谢谢 บทที่ 3 ขอบคุณ article
第四课 : 你去哪儿? บทที่ 4 เธอไป(ที่)ไหน article
第五课 : 这是什么书? บทที่ 5 นี้คือหนังสืออะไร article
第六课 : 这是王老师บทที่ 6 นี้คืออาจารย์หวัง article
第七课 : 我学习汉语 บทที่ 7 ฉันเรียนภาษาจีน article
第九课 : 苹果一斤多少钱? บทที่ 9 แอปเปิ้ลครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่ article
第十课 : 我换人民币บทที่ 10 ฉันแลกเงินจีน article
第十一课 他住哪儿 บทที่ 11 เค้าพักอยู่ที่ไหน article
第十二课 您身体好吗? บทที่ 12 สุขภาพคุณดีไหม article
第十三课 我们都是留学生บทที่ 13 พวกเราล้วนเป็นนักเรียนต่างชาติ article
第十四课 你在哪儿学习บทที่ 14 เธอเรียนอยู่ที่ไหน article
第十五课 这个箱子很重。บทที่ 15 กล่องใบนี้หนักมาก articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/