ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十一课:前边开过来一辆空车 บทที่ 41: ข้างหน้ารถว่างคันหนึ่งขับผ่านมา article

 

 

第四十一:前边开过来一辆空车。

บทที่ 41: ข้างหน้ารถว่างคันหนึ่งขับผ่านมา

อัพเดทวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 www.jiewfudao.com

 

   shēngcí   คำศัพท์

 

 

中文

拼音

泰文

1

dào

1. ถึง ; มาถึง ; ที่ ; มาที่ ; ไปที่

2. ทำหน้าที่เป็นคำเสริมประเภทบอกผล结果补语ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 29>

 

ตัวอย่าง  แปลว่า “ถึง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你等一下,我快了。

nǐ děng yí xià, wǒ kuài dào le.

เธอรอแป๊บหนึ่ง ฉันใกล้ถึงแล้ว

 

我早上八十点学习汉语。

wǒ zǎoshàng bā diǎn dào shí diǎn 

xuéxí hànyǔ.

ฉันเรียนภาษาจีนตอน8โมงเช้าถึง10โมง

 

ตัวอย่าง  แปลว่า “มาถึง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

了吗?我马上下去 !

nǐ dào le ma? 

wǒ mǎshàng xià qù!

เธอ(มา)ถึงแล้วหรอ ฉันลงไปเดี่ยวนี้

 

春节快要我打算去泰国旅游。

chūnjié kuài yào dào le, 

wǒ dǎsuàn qù Tàiguó lǚyóu.

ตรุษจีนใกล้จะมาถึงแล้ว 

ฉันคิดไว้ว่าจะไปเที่ยวประเทศไทย

 

ตัวอย่าง  แปลว่า “ที่”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā chīfàn ba !

เย็นนี้กินข้าวที่บ้านฉันละกัน

 

她喜欢商场买东西。

tā xǐhuan dào shāngchǎng mǎi dōngxi.

เขาชอบซื้อของที่ห้าง(สรรพสินค้า)

หมายเหตุ : กรณี  แปลว่า “ที่” สามารถใช้ “” หรือ “ แทนที่ได้

ตัวอย่าง

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā chīfàn ba !

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn zài wǒ jiā chīfàn ba !

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn  wǒ jiā chīfàn ba !

เย็นนี้กินข้าวที่บ้านฉันละกัน

 

เย็นนี้ไบ้านฉันกินข้าวละกัน

เย็นนี้ไปกินข้าวบ้านฉันละกัน

ตัวอย่าง  แปลว่า “มาที่” ; “ไปที่”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我觉得小学生不应该带手机学校。

wǒ juéde xiǎo xuéshēng 

bù yīnggāi dài shǒujī dào xuéxiào.

ฉันรู้สึกว่านักเรียนชั้นประถม(ศึกษา)

ไม่ควรพกมือถือมาที่โรงเรียน

 

妈妈允许我带手机学校。

māma yǔnxǔ wǒ 

dài shǒujī dào xuéxiào.

แม่อนุญาตให้ฉันพกมือถือ

ไปที่โรงเรียน

       

1.2

..

dào...qù

ไปที่ ...

..

dào...lái

มาที่...

 

ตัวอย่างที่ 1

..

..

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā chīfàn ba !

เย็นนี้กินข้าวที่บ้านฉัน

ละกัน

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā qùchīfàn ba !

เย็นนี้ไปกินข้าวที่บ้านฉัน

ละกัน

今晚我家吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā láichīfàn ba !

เย็นนี้มากินข้าวที่บ้านฉัน

ละกัน

ตัวอย่างที่ 2

..

..

医院检查身体。

tā dào yīyuàn jiǎnchá shēntǐ.

เขาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

医院检查身体。

tā dào yīyuàn qù jiǎnchá shēntǐ.

เขาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

医院检查身体。

tā dào yīyuàn lái jiǎnchá shēntǐ.

เขามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

หมายเหตุ : ทบทวนไวยากรณ์ 趋向补语 บทเสริมบอกทิศทางของกริยา เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 34>

1.3

...

dào..lǐ

เข้ามา(ถึง ;ใน ; ที่)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เข้ามา(ถึง ; ใน)..”

晚上回什么都不想干。

wǎnshàng huí dào jiā lǐ, shénme dōu bù xiǎng gàn.

ตอนเย็นกลับเข้ามาถึงบ้าน อะไรก็ไม่อยากทำทั้งนั้น

ตอนเย็นกลับเข้ามาในบ้าน อะไรก็ไม่อยากทำทั้งนั้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เข้ามา...(ใน ; ที่)..”

不喜欢别人我家住。

bù xǐhuan bié rén dào wǒ jiā lǐ zhù.

ไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาพักในบ้านฉัน / ไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาพักที่บ้านฉัน

 

 

1.4

...里来

dào ..lǐ lái

เข้ามาใน.. ; เข้ามา..(ใน ; ที่)

...里去

dào .. lǐ qù

เข้าไปใน.. ; เข้าไป..(ใน ; ที่)

 

ตัวอย่างที่ 1

..里来 แปลว่า “เข้ามาใน”

...里去แปลว่า “เข้าไปใน”

小猫跑厨房里来

xiǎomāo pǎo dào chúfáng lǐ lái.

ลูกแมววิ่งเข้ามาในห้องครัว

 

小猫跑厨房里去

xiǎomāo pǎo dào chúfáng lǐ qù.

ลูกแมววิ่งเข้าไปในห้องครัว

 

ตัวอย่างที่ 2

..里来แปลว่า “เข้ามา.. (ใน ; ที่)

..里去แปลว่า “เข้าไป.. (ใน ; ที่)

今晚我家里来吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā lǐ lái chīfàn ba.

เย็นนี้เข้ามากินข้าวในบ้านฉันละกัน

เย็นนี้เข้ามากินข้าวที่บ้านฉันละกัน

 

今晚我家里去吃饭吧!

jīnwǎn dào wǒ jiā lǐ qù chīfàn ba.

เย็นนี้เข้าไปกินข้าวในบ้านฉันละกัน

เย็นนี้เข้าไปกินข้าวที่บ้านฉันละกัน

 

 

2

做客

zuò kè

เป็นแขก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我妈妈请你到我家做客

wǒ māma qǐng nǐ 

dào wǒ jiā zuò kè.

แม่ฉันเชิญเธอมาเป็นแขก

ที่บ้านฉัน

田芳请张东、玛丽和麦克到家里做客

Tiánfāng qǐng Zhāngdōng

Mǎlì hé Màikè dào jiā lǐ zuò kè.

เถียนฟางชวนจางตง 

แมรี่และไมค์เข้ามาเป็นแขกที่บ้าน

 

3

打的

dǎdī

(นั่ง; เรียก ; โบก) แท็กซี่

 

ตัวอย่าง

咱们打的去吧。

zánmen dǎdī qù ba.

พวกเรา(นั่ง; เรียก ; โบก)แท็กซี่ไปเถอะ

 

 

4

空车

kōng chē

รถว่าง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

那边正好开过来一辆空车

nà biān zhèng hǎo kāi guò lái yí liàng kōng chē.

ทางนั้นรถว่างคันหนึ่งขับผ่านมาพอดี

 

过去十几分钟,还是没有空车

guò qù shí jǐ fēnzhōng, háishì méiyǒu kōng chē.

ผ่านไป10กว่านาที ก็ยังไม่มีรถว่าง

 

5

四合院

sì hé yuàn

บ้านซื่อเหอเอวี้ยน ; เรือนสี่ประสาน

ตัวอย่าง

 

你家住的是四合院吗?

nǐ jiā zhù de shì sì hé yuàn ma?

ที่ครอบครัวเธอพักอยู่เป็นเรือนสี่ประสานรึเปล่า

 

 

บ้านซื่อเหอเอวี้ยน หรือเรือนสี่ประสาน 

     เป็นบ้านโบราณของชาวจีน ซึ่งจะพบเฉพาะที่ปักกิ่ง เป็นบ้านที่มีลักษณะหันหน้าเข้าหากันสู่ใจกลาง และมีประตูใหญ่สำหรับเข้าออกเพียงทางเดียว ภายในซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงสี่ด้าน มีเรือนทิศตะวันตก เรือนทิศตะวันออก เรือนทิศใต้ และเรือนทิศเหนือ โดยลานของบ้านจะอยู่ตรงกลางโดยทั่วไปส่วนกลางลานบ้านมักนิยมจัดสวนหรือมีบ่อน้ำเลี้ยงปลา  หน้าบ้านมักจะหันไปทางทิศใต้ หลังบ้านหันตรงไปสู่ทิศเหนือ  หรือไม่เช่นนั้นหน้าบ้าน ก็อาจจะหันไปสู่ทางทิศตะวันออกและหลังบ้านหันตรงไปสู่ทางทิศตะวันตก 

 

6

院子

yuàn zi

ลาน ; ลานบ้าน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你家院子风水好吗?

nǐ jiā yuànzi fēngshuǐ hǎo ma?

ลานบ้านเธอฮวงจุ้ยดีไหม

 

他在院子里养鸡。

tā zài yuànzi lǐ yǎng jī.

เขาเลี้ยงไก่อยู่ในลานบ้าน

 

7

zhòng

ปลูก

zhǒng

พันธุ์ ; ชนิด ; ประเภท

 

 zhòng  แปลว่า “ปลูก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

父亲喜欢,我喜欢

fùqīn xǐhuan zhòng shù, 

wǒ xǐhuan zhòng huā.

พ่อชอบปลูกต้นไม้ ฉันชอบปลูกดอกไม้

 

家里什么花最好?

jiā lǐ zhòng shénme huā zuì hǎo?

ในบ้านปลูกดอกไม้อะไรดีที่สุด

 zhǒng แปลว่า “พันธุ์” ; “ชนิด” ; “ประเภท

ตัวอย่าง แปลว่า “พันธุ์” ; “ชนิด”

ตัวอย่าง แปลว่า “ประเภท”

花很香。

zhè zhǒng huā hěn xiāng.

ดอกไม้พันธุ์นี้หอมมาก

ดอกไม้ชนิดนี้หอมมาก

 

买哪保险最划算?

mǎi nǎ zhǒng bǎoxiǎn zuì huásuàn ?

ซื้อประกันประเภทไหนคุ้ม(ค่า)ที่สุด

     

 

8

ต้น (คำลักษณนามสำหรับต้นไม้  พืช ผัก ฯลฯ)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

要种一苹果树。

wǒ yào zhòng yì  píngguǒ shù.

ฉันจะปลูกต้นแอปเปิ้ล 1 ต้น

 

是什么树?

zhè kē shù shì shénme shù?

ต้นไม้ต้นนี้คือต้น(ไม้)อะไร

 

9

zǎo

พุทรา

枣树

zǎoshù

ต้นพุทรา

 

ตัวอย่างที่ 1

我家院子里种着一棵大枣树

wǒ jiā yuàn zi lǐ zhòng zhe yì kē dà zǎoshù.

ในลานบ้านฉันปลูกต้นพุทรา(ต้น)ใหญ่ต้นหนึ่งไว้อยู่

 

ตัวอย่างที่ 2

一看见那棵大枣树就看到我家了。

yí kàn jiàn nà kē dà zǎoshù jiù kàn dào wǒ jiā le.

พอเห็นต้นพุทราใหญ่ต้นนั้นก็มองเห็นบ้านฉันเลย

 

 

10

jiē

ติด(ผลลูก ; ออกผล

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

树上着很多红枣。

shù shàng jiē zhe hěn duō hóng zǎo.

บนต้นติดผลพุทราแดง(อยู่)เยอะมาก

บนต้นออกผลพุทราแดง(อยู่)เยอะมาก

一棵榴莲树能多少果?

yì kē liúlián shù néng jiēduōshǎo guǒ?

ต้นทุเรียน 1 ต้นสามารถติดลูกได้กี่ลูก

 

 

11

tián

หวาน

xián

เค็ม

ตัวอย่าง

为什么南方人喜欢吃,北方人喜欢吃

wèi shénme nánfang rén xǐhuan chī tián,

běifāng rén xǐhuan chī xián?

ทำไมคนใต้ถึงชอบกินหวาน  คนเหนือชอบกินเค็ม

 

12

cháng

ชิม ; ลิ้มลอง

尝尝

cháng chang

ลองชิม ; ลิ้มลอง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这是我自己做的菜,你一口吧。

zhè shì wǒ zìjǐ zuò de cài, 

 cháng yì kǒu ba.

นี้เป็นกับข้าวที่ฉันทำเอง เธอชิมคำหนึ่งสิ

นี้เป็นกับข้าวที่ฉันทำเอง เธอชิมสักคำสิ

 

正宗泰国菜等你来()

zhèngzōng Tàiguó cài děng nǐ lái cháng (cháng).

อาหารไทยแท้ ๆ รอเธอมาลิ้มลอง

ตัวอย่างที่ 3

这是我家自己做的饺子,你要不要尝尝?

zhè shì wǒ jiā zìjǐ zuò de jiǎozi, nǐ yào bú yào chángchang kàn?

นี้เป็นเกี๊ยวที่บ้านฉันทำเอง เธอจะลองชิมดูไหม?

 

 

 

13

gài

1.สร้าง    2.ราด  3.ฝา

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สร้าง”

ตัวอย่าง แปลว่า “ราด”

在美国,自己房子比买房子贵

zài Měiguó, zìjǐ gài fángzi bǐ mǎi fángzi guì.

ที่อเมริกา สร้างบ้านเองแพงกว่าซื้อบ้าน

 

猪脚饭。

zhū jiǎo gài fàn.

ขาหมูราดข้าว

ตัวอย่าง แปลว่า “ฝา”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

汽车油箱怎么打开?

qìchē yóuxiāng gài zěnme dǎ kāi?

ฝาถังน้ำมันรถยนต์เปิดยังไง

打不开怎么办?

píng gài dǎ bù kāi zěnme bàn?

ฝาขวดเปิดไม่ออกทำไงดี

 

     

13.1

盖子

gài zi

ฝา  ; หน้าจอ(โน็ตบุ๊ค) 

 

ตัวอย่างที่ 1

水杯盖子打不开怎么办?

shuǐ bēi gàizi dǎ bù kāi zěnme bàn?

ฝาแก้วน้ำเปิดไม่ออกทำไงดี

 

ตัวอย่างที่ 2

笔记本电脑合上盖子有杂音怎么办?

bǐ jì běn diànnǎo héshàng gàizi yǒu záyīn zěnme bàn?

โน็ตบุ๊คพับปิดหน้าจอ มีเสียงรบกวนทำไงดี

 

ตัวอย่างที่ 3

打开电脑盖子就会自动开机。

 kāi diànnǎo gàizi jiù huì zìdòng kāijī.

เปิด(ฝา)หน้าจอคอมก็จะเปิดเครื่องอัตโนมัติ

 

13.2

盖上

gài shàng

ปิด ; คลุม ; ห่ม

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ปิด”

ตัวอย่าง แปลว่า “คลุม”

马桶不用的时候马桶盖要盖上

mǎtǒng bú yòng de shíhou 

mǎtǒng gài yào gài shàng ma?

ชักโครกตอนที่ไม่ใช้ ฝาชักโครกต้องปิดไหม

我想脱下自己衣服给她盖上

wǒ xiǎng tuō xià zìjǐ yīfu 

gěi tā gài shàng.

ฉันอยากถอดเสื้อตัวเองออกคลุมให้เขา

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “ห่ม”

给你盖上被子吧。 wǒ gěi nǐ gài shàng bèizi ba. ฉันห่มผ้าห่มให้เธอละกัน

 

14

所以就..

suǒyǐ jiù..le

ก็เลย 

(เพราะเหตุผลแบบนี้ ก็เลย ..ตัดสินใจแบบนี้)

所以也..

suǒyǐ yě.. le

ก็เลย 

(เพราะเหตุเกิดจากสิ่งนี้ ก็เลย เกิดผลเช่นนี้)

 

ตัวอย่าง 所以就..

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想你,所以就来了。

wǒ xiǎng nǐ , suǒyǐ jiù lái le.

ฉันคิดถึงเธอ ก็เลยมา 

因为怕输,所以就不试吗?

yīnwèi pà shū,suǒyǐ jiù bú shì le ma?

เพราะกลัวแพ้ ก็เลยไม่ลองหรอ

 

 

 

ตัวอย่าง 所以也..

ตัวอย่างที่ 1

我没有特别想的人,所以也没有特别爱的人

wǒ méiyǒu tèbié xiǎng de rén , 

suǒyǐ yě méiyǒu tèbié ài de rén le .

ฉันไม่มีคนที่คิดถึงเป็นพิเศษ ก็เลยไม่มีคนที่รักเป็นพิเศษ

 

 

ตัวอย่างที่ 2

因为他自己不想去,所以也不让妈妈去

yīnwèi tā zìjǐ bù xiǎng qù, suǒyǐ yě bú ràng māma qù le.

เพราะว่าเขาเองไม่อยากไป ก็เลยไม่ให้แม่ไป

 

 

 

 

15

fáng

 “บ้าน” ; “ห้อง”; “อาคาร

 

ตัวอย่าง แปลว่า “บ้าน”

()

()

我想买二手()

wǒ xiǎng mǎi èrshǒu fáng(zi)

 

我想买二手()

wǒ xiǎng mǎi èrshǒu (zi).

 

ฉันอยากซื้อบ้านมือสอง

หมายเหตุ : จีนตอนเหนือนิยมใช้ ()ในประโยคนี้ 

                จีนตอนใต้ใช้ทั้ง() และ () ในประโยคนี้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “บ้าน” (กรณีรวมกับคำนามกลายเป็นศัพท์เฉพาะ)

我有一辆房车

wǒ yǒu yí liàng fángchē.

ฉันมีรถบ้านคันหนึ่ง

 

在美国,喜欢树屋的人非常多。

zài Měiguó, xǐhuan shùwū de rén fēicháng duō.

ที่อเมริกา คนที่ชอบบ้านต้นไม้เยอะมาก

 

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ห้อง”

里有蜘蛛怎么办?

fáng lǐ yǒu zhīzhū zěnme bàn?

 

里有蜘蛛怎么办?

 lǐ yǒu zhīzhū zěnme bàn?

ในห้องมีแมงมุมทำไงดี

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ห้อง” (กรณีรวมกับคำนามกลายเป็นศัพท์เฉพาะ)

厨房面积很小

chúfáng miànjī hěn xiǎo.

พื้นที่ห้องครัวเล็กมาก

 

我想要有一间玩具屋

wǒ xiǎng yào yǒu yì jiān wánjù wū.

ฉันอยากจะมีห้องของเล่นห้องหนึ่ง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “บ้าน” ; “ห้อง

搬进()需要看风水吗?

bān jìn (chū)zūfáng 

xūyào kàn fēngshuǐ ma?

 

搬进()需要看风水吗?

bān jìn (chū)zūwū 

xūyào kàn fēngshuǐ ma?

ย้ายเข้าบ้านเช่าจะต้องดูฮวงจุ้ยรึเปล่า / ย้ายเข้าห้องเช่าจะต้องดูฮวงจุ้ยรึเปล่า

 

หมายเหตุ : ()租房 /()租屋หมายถึงเช่าที่พักอาศัย แปลว่า เช่าบ้าน ; เช่าห้อง (โดยนัยยะของการเช่าห้อง หมายถึง เช่าคอนโด อพาร์ทเม้นท์ หอพัก เป็นต้น )

 

         

15.1

房屋

fángwū

ที่อยู่/ที่พักอาศัย ; อาคารที่พักอาศัย ; อาคารที่อยู่อาศัย ; อาคารบ้านเรือน ; บ้านเรือน ; บ้าน(ภาษาพูด)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ที่อยู่อาศัย”

美国买房为什么要买房屋保险

zài Měiguó mǎifáng, wèi shénme yào mǎi fángwū bǎoxiǎn?

ซื้อบ้านที่อเมริกา ทำไมต้องซื้อประกัน(บ้าน)ที่อยู่อาศัย

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อาคารที่พักอาศัย” ; “อาคารที่อยู่อาศัย”; “ที่อยู่/ที่พักอาศัย”; “บ้าน

设计房屋设计师懂风水吗?

shèjì fángwū de shèjìshī dǒng fēngshuǐ ma?

นักออกแบบที่ออกแบบอาคารที่พักอาศัยรู้เรื่องฮวงจุ้ยรึเปล่า

นักออกแบบที่ออกแบบอาคารที่อยู่อาศัยรู้เรื่องฮวงจุ้ยรึเปล่า

นักออกแบบที่ออกแบบที่อยู่อาศัยรู้เรื่องฮวงจุ้ยรึเปล่า

นักออกแบบที่ออกแบบที่พักอาศัยรู้เรื่องฮวงจุ้ยรึเปล่า

นักออกแบบที่ออกแบบบ้านรู้เรื่องฮวงจุ้ยรึเปล่า

 

ตัวอย่าง แปลว่า “บ้านเรือน” ; “อาคารบ้านเรือน”

城市里发生火灾,造成200多户房屋损失

chéngshì lǐ fāshēng huǒzāi 

zàochéng èr bǎi duō hù fángwū bèi sǔnshī.

ในเมืองเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 200กว่าหลังคาเรือน

ในเมืองเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 200กว่าหลังคาเรือน

 

หมายเหตุ : -สามารถแปลว่า "ในเมืองเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้(อาคาร)บ้านเรือน 200 กว่าหลังคาเรือน ได้รับความเสียหาย" แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ

- ทบทวน 造成 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 38

- ทบทวน 二百、两百 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 1 บทที่ 11>

15.2

楼房

lóu fáng

อาคาร

 

ตัวอย่างที่ 1

楼房70米,这栋楼房25层,我家住在16

lóufáng gāo qī shí mǐ , zhè dòng lóufáng yǒu èr shí wǔ céng , 

wǒ jiā zhù zài shí liù céng.

อาคารสูง 70 เมตร อาคารหลังนี้มี 25 ชั้น ครอบครัวฉันพักอยู่ที่ชั้น 16

 

ตัวอย่างที่ 2

地震时住在楼房的几层比较安全?

dìzhèn shí zhù zài lóufáng de jǐ céng cái bǐjiào ānquán?

ขณะที่แผ่นดินไหวพักอยู่ชั้นไหนของอาคารถึง(จะ)ค่อนข้างปลอดภัย

 

15.3

房间

fángjiān

ห้อง ; ห้องพัก

fáng

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ห้อง”

房间

(间/个)房间可以做书房。

zhè ( jiān gè)  fángjiān 

kěyǐ zuò shūfáng.

 

(间/个)可以做书房。

zhè (jiān / gè) fáng 

kěyǐ zuò shūfáng.

 

ห้องนี้ทำห้องหนังสือได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ห้องพัก”

房间

ABC酒店(一个/一间)

能住四个人吗?

ABC jiǔdiàn dìng (yí gè/ yì jiān)   fángjiān néng zhù sì gè rén ma?

 

ABC酒店(一个/一间)

能住四个人吗?

ABC jiǔdiàn ding (yí gè/ yì jiān)  fáng néng zhù sì gè rén ma?

 

โรงแรม ABC จองห้องพัก 1 ห้อง สามารถพักได้ 4 คนไหม

 

กรณี房间ลดรูปเหลือแค่  แล้วสามารถใช้แทนกันได้

房间

房间里有蜘蛛怎么办?

fángjiān lǐ yǒu zhīzhū zěnme bàn?

 

里有蜘蛛怎么办?

fáng lǐ yǒu zhīzhū zěnme bàn?

ในห้อง(พัก)มีแมงมุมทำไงดี

 

 

 

16

住宅

zhùzhái

บ้าน  

住宅楼

zhùzhái lóu

คอนโด ; คอนโดมิเนียม

 

ตัวอย่าง  住宅

ตัวอย่าง  住宅楼

想买这栋住宅

wǒ xiǎng mǎi zhè dòng zhùzhái.

ฉันอยากซื้อบ้านหลังนี้

 

24住宅楼,哪个楼层最好?

èr shí sì céng zhùzhái lóu

nǎ gè lóucéng zuì hǎo?

คอนโด 24 ชั้น ชั้นไหนดีที่สุด

 

 

17

小区

xiǎoqū

1.หมู่บ้าน   2.ชุมชน

 

ตัวอย่าง

小区环境好坏很重要。

xiǎoqū huánjìng hǎo huài hěn zhòngyào.

สภาพแวดล้อมหมู่บ้านดีหรือไม่ดีสำคัญมาก

สภาพแวดล้อมชุมชนดีหรือไม่ดีสำคัญมาก

 

 

17.1

 

住宅小区

zhùzhái xiǎoqū

หมู่บ้าน (ที่อยู่อาศัย / ที่พักอาศัย) ; 

ชุมชน (ที่อยู่อาศัย / ที่พักอาศัย/ คอนโด)

 

ตัวอย่าง

Baan Sukjai住宅小区完成时间:20191月。

Baan Sukjai zhùzhái xiǎoqū wán chéng shíjiān

: èr líng yī jiǔ nián yī yuè.

หมู่บ้านที่พักอาศัย บ้านสุขใจ ระยะเวลาแล้วเสร็จ : มกราคม 2562

ชุมชนที่พักอาศัย บ้านสุขใจ ระยะเวลาแล้วเสร็จ : มกราคม 2562

 

 

 

18

....

yuè..yuè..

ยิ่ง..ยิ่ง...(ขึ้น ;ขึ้นเรื่อย ๆ / ลง ;ลงเรื่อย ๆ )

โครงสร้าง

 กริยา/ คุณศัพท์    กริยา/ คุณศัพท์

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยิ่ง..ยิ่ง...”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

朋友好。

péngyou yuè duō yuè hǎo.

เพื่อนยิ่งเยอะยิ่งดี

 

这本书喜欢。

zhè běn shū yuè kàn yuè xǐhuan.

หนังสือเล่มนี้ยิ่งอ่านยิ่งชอบ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยิ่ง..ยิ่ง...(ขึ้น ;ขึ้นเรื่อย ๆ )

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

城市里大楼多了。

chéngshì lǐ dàlóu yuè gài yuè duō le.

ตึกใหญ่ในเมืองยิ่งสร้างยิ่งเยอะ

(ขึ้น ; ขึ้นเรื่อย ๆ )ละ

 

他的汉语好。

tā de hànyǔ yuè shuō yuè hǎo.

ภาษาจีนของเขายิ่งพูดยิ่งดี

(ขึ้น ; ขึ้นเรื่อย ๆ )

 

ตัวอย่างที่ 3

你看,大了。

nǐ kàn, yǔ yuè xià yuè dà le.

เธอดู ,ฝนยิ่งตกยิ่งหนัก(ขึ้น ; ขึ้นเรื่อย ๆ )ละ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยิ่ง..ยิ่ง...(ลง ;ลงเรื่อย ๆ )

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

手机薄。

shǒujī yuè zuò yuè báo.

มือถือยิ่งทำยิ่งบาง(ลง ;ลงเรื่อย ๆ )

 

为什么安卓的手机?

wèi shénme Ānzhuó de shǒujī

yuè yòng yuè màn?

ทำไมมือถือ Android ยิ่งใช้ยิ่งช้า(อืด)

(ลง ;ลงเรื่อย ๆ )

 

หมายเหตุ โครงสร้าง....เป็นคำบอกถึงการยกระดับที่มากขึ้น ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับคำวิเศษณ์ได้ เช่น 

这本书越看越喜欢。(ถูกต้อง)            这本书越看越喜欢。(ผิด)

 

     

18.1

越来越..

yuè lái yuè..

1.ขึ้นเรื่อย ๆ ; ลงเรื่อย ๆ 

2.นับวันยิ่ง..(ขึ้น; ขึ้นเรื่อย ๆ / ลงเรื่อย ๆ )

3. ยิ่งนานวันยิ่ง..(ขึ้น ; ขึ้นเรื่อย ๆ/ ลงเรื่อย ๆ  )

โครงสร้าง

越来越 + คำคุณศัพท์

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..ขึ้นเรื่อยๆ” 

ตัวอย่างที่ 1

等车的人越来越,咱们还是打的去吧

děng chē de rén yuè lái yuè duō le, zánmen háishì dǎdī qù ba.

คนรอรถเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ละ พวกเราเรียกแท็กซี่ไปดีกว่านะ

 

ตัวอย่างที่ 2

我们的汉语越来越觉得越学越有意思了。

wǒmen de hànyǔ yuè lái yuè hǎo, juéde yuè xué yuè yǒu yì si le.

ภาษาจีนของพวกเราดีขึ้นเรื่อย ๆ  รู้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งสนุกขึ้นละ

 

 

ตัวอย่างที่ 3

中国菜很好吃,我越吃越喜欢吃,所以也越来越胖了。

Zhōngguó cài hěn hǎochī,wǒ yuè chī yuè xǐhuan chī,

suǒ yǐ yě yuè lái yuè pàng le.

อาหารจีนอร่อยมาก ฉันยิ่งกินยิ่งชอบกิน ก็เลยอ้วนขึ้นเรื่อยๆละ

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “..ขึ้นเรื่อยๆ” ; “..ลงเรื่อยๆ” 

认识的人越来越多,知心的朋友却越来越

rènshi de rén yuè lái yuè duō, 

zhī xīn de péngyou què yuè lái yuè shǎo.

คนที่รู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนที่รู้ใจกลับน้อยลงเรื่อย ๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า "นับวันยิ่ง..(ขึ้น; ขึ้นเรื่อย ๆ )”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我的朋友越来越多了。

wǒ de péngyou yuè lái yuè duō le.

เพื่อนฉันนับวันยิ่งเยอะขึ้นละ

 

玛丽越来越漂亮。

Mǎlì yuè lái yuè piàoliang.

แมรี่นับวันยิ่งสวย(ขึ้นเรื่อย ๆ )

ตัวอย่างที่ 3

来中国学习汉语的人,越来越多。

lái Zhōngguó xuéxí hànyǔ de rén ,yuè lái yuè duō.

คนที่มาประเทศจีนเรียนภาษาจีน นับวันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อย ๆ

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า "นับวันยิ่ง..ลงเรื่อย ๆ

我听说现在住四合院的越来越少了。

wǒ tīngshuō xiànzài zhù sì hé yuàn de yuè lái yuè shǎo le.

ฉันได้ยินว่าปัจจุบัน(คน)ที่พักบ้านซื่อเหอเอวี้ยนนับวันยิ่งน้อยลงเรื่อย ๆ แล้ว

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า "ยิ่งนานวันยิ่ง..."

我心里越来越清楚,她是一个好人。

wǒ xīn lǐ yuè lái yuè qīngchu,tā shì yí gè hǎo rén.

ในใจฉันยิ่งนานวันยิ่งชัดเจน เขาเป็นคนดีคนหนึ่ง

 

 

 

19

jiàn

สร้าง

 

ตัวอย่างที่ 1

现在城市里大楼越盖越多,住宅小区也越越漂亮。

xiànzài chéngshì lǐ dàlóu yuè gài yuè duō, 

zhùzhái xiǎo qū yě yuè jiàn yuè piàoliang.

ปัจจุบันตึกใหญ่ในเมืองยิ่งสร้างยิ่งเยอะ หมู่บ้านที่อยู่อาศัยก็ยิ่งสร้างยิ่งสวยเช่นกัน

 

 

 

20

bān

ย้าย

 

ตัวอย่างที่ 1

我来帮你家。  wǒ lái bāng nǐ bān jiā.    ฉันมาช่วยเธอย้ายบ้าน

 

ตัวอย่างที่ 2

现在城市里大楼越盖越多住宅小区也

越建越漂亮。很多人都进楼房里去住了。

xiànzài chéngshì lǐ dàlóu yuè gài yuè duō, zhùzhái xiǎo qū yuè jiàn yuè piàoliang. hěn duō rén dōu bān jìn lóufáng lǐ qù zhù le.

ปัจจุบันตึกใหญ่ในเมืองยิ่งสร้างยิ่งเยอะ หมู่บ้านที่อยู่อาศัยก็ยิ่งสร้างยิ่งสวยเช่นกัน 

ผู้คนจำนวนมากย้ายเข้าไปพัก(อยู่)ในอาคารกันหมด

 

20.1

搬走

bān zǒu

ย้าย(ออก)ไป

 

ตัวอย่าง

我们院子里最近也搬走了五六家,明年我们家也要搬走了。

wǒmen yuànzi lǐ zuìjìn yě bān zǒu le wǔ liù jiā,

 míngnián wǒmen jiā yě yào bān zǒu le.

ในลานบ้าน(ของ)พวกเราช่วงนี้ก็ย้าย(ออก)ไปแล้ว 5-6 ครอบครัว

 ปีหน้าครอบครัวเราก็จะย้าย(ออก)ไปเช่นกัน

 

 

21

遗憾

yíhàn

น่าเสียดาย 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “น่าเสียดาย”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

遗憾,我不能去。

hěn yíhàn , wǒ bù néng qù.

น่าเสียดายมาก ฉันไม่สามารถไปได้

遗憾,我没见到他。

zhēn yíhàn , wǒ méi jiàn dào tā.

น่าเสียดายจริง ๆ ฉันไม่ได้เจอเขา

น่าเสียดายจัง ฉันไม่ได้เจอเขา

 

 

22

离开

lí kāi

1.จากไป ; จาก..ไป ; ไปจาก 

2.ออก(ไป)จาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จากไป”

ตัวอย่าง แปลว่า  “จาก...ไป” ; “ไปจาก” 

离开,我很想你。

nǐ lí kāi hòu , wǒ hěn xiǎng nǐ.

หลังจากที่เธอจากไป  

ฉันคิดถึงเธอมาก

 

离开我。

bié lí kāi wǒ.

อย่าจากฉันไป

อย่าไปจากฉัน

ตัวอย่าง แปลว่า “ออกจาก”

ตัวอย่าง แปลว่า “ออกไปจาก”

千万不要离开房间!

qiān wàn búyào lí kāi fángjiān!

อย่าออกจากห้องเด็ดขาด!

我很想离开这里。

wǒ hěn xiǎng lí kāi zhè lǐ.

ฉันอยากออกไปจากที่นี้มาก

 

     

 

23

舍不得

shě bù dé

ตัดไม่ขาด;   ขาด..ไม่ได้ ; ตัดใจไม่ไหว/ตัดใจไม่ได้ ; ยอมไม่ได้(ให้) ทิ้งไม่ลง ;  ทำใจไม่ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า 

ตัด..ไม่ขาด;   ขาด..ไม่ได้”

ตัวอย่าง แปลว่า 

“ตัดใจ..ไม่ได้”; “ทำใจ..ไม่ได้”

舍不得你。

 shě bù dé nǐ.

ฉันตัดเธอไม่ขาด

ฉันขาดเธอไม่ได้

 

舍不得和他分手。

shě bù dé hé tā fēnshǒu.

ตัดใจเลิกกับเขาไม่ได้

ทำใจเลิกกับเขาไม่ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยอมไม่ได้ให้”

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำใจไม่ได้”

舍不得你等我。

wǒ shě bù dé nǐ děng wǒ.

ฉันยอมไม่ได้ให้เธอรอฉัน

搬家,舍不得怎么办?

yào bān jiā le, wǒ shě bù dé zěnme bàn?

จะย้ายบ้านแล้ว ฉันทำใจไม่ได้ ทำไงดี

 

 

     

23.1

舍不得离开

shě bù délí kāi

ตัดใจจากกันไม่ได้ ; 

ตัดใจจาก..ไม่ได้ ; ไม่อาจจาก..ไปได้; มัวติด..(อยู่) ;ทำใจไป(ออก)จาก..ไม่ได้  

 

ตัวอย่าง แปลว่า ตัดใจจาก..ไม่ได้” ; “ไม่อาจจาก..ไปได้” ; “ทำใจไปจาก..ไม่ได้”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

舍不得离开你。

wǒ shě bù dé lí kāi nǐ.

ฉันตัดใจจากเธอไม่ได้

ฉันไม่อาจจากเธอไปได้

ฉันทำใจไปจากเธอไม่ได้

 

 

舍不得离开这里。

wǒ shě bù dé lí kāi zhè lǐ.

ฉันไม่อาจจากที่นี้ไปได้

ฉันทำใจ(ออก)ไปจากที่นี้ไม่ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า ตัดใจจากกันไม่ได้”

ตัวอย่าง แปลว่า มัวติด..(อยู่)

为什么不爱了,还舍不得离开

wèi shénme bú ài le, 

hái shě bù dé lí kāi?

ทำไมไม่รักแล้ว(ถึง) ยังตัดใจจากกันไม่ได้

 

你别舍不得离开电视了,

出去散散步吧。

nǐ bié shě bù dé lí kāi diànshì le, chū qù sàn sàn bù ba.

เธออย่ามัวติดทีวีอยู่เลย 

ออกไปเดินเล่นกันเถอะ

 

 

24

希望

xīwàng

1. (กริยา)หวังว่า..(จะ; จะได้)... 2.(คำนาม)ความหวัง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

希望你快乐。

wǒ xīwàng nǐ kuài lè.

ฉันหวังว่าเธอจะมีความสุข

 

你是我的快乐和希望

nǐ shì wǒ de kuàilè hé xīwàng.

เธอเป็นความสุขและความหวังของฉัน

 

 

 

25

现代

xiàndài

สมัยปัจจุบัน ; สมัยนี้ ; ยุค(สมัย)ปัจจุบัน ; ยุคนี้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สมัยปัจจุบัน” ; “ยุคปัจจุบัน”

我喜欢从古代穿越到现代的小说。

wǒ xǐhuan cóng gǔdài chuānyuè dào xiàndài de xiǎoshuō.

ฉันชอบนวนิยายที่จากสมัยโบราณทะลุมิติ(ข้ามภพ)มาสมัยปัจจุบัน

ฉันชอบนวนิยายที่จากยุคโบราณทะลุมิติ(ข้ามภพ)มายุคปัจจุบัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สมัยนี้” ; “ยุคนี้”

为什么现代人越来越自私?

wèi shénme xiàndài rén yuè lái yuè zìsī?

ทำไมคนสมัยนี้ถึงนับวันยิ่งเห็นแก่ตัว / ทำไมคนยุคนี้ถึงนับวันยิ่งเห็นแก่ตัว

 

25.1

现代化

xiàndài huà

(สไตล์/แนว) โมเดิร์น ; ทันสมัย 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทันสมัย”

ตัวอย่าง แปลว่า “สไตล์โมเดิร์น

我们国家需要现代化武器。

wǒmen guójiā xūyào xiàndài huà wǔ qì.

ประเทศเราต้องการอาวุธที่ทันสมัย

现代化大厨房。

xiàndài huà dà chúfáng.

ห้องครัวขนาดใหญ่สไตล์โมเดิร์น

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทันสมัย”

我虽然也舍不得离开我们家的小院儿,

但还是希望快点儿搬进现代化的楼房里去住。

wǒ suīrán yě shě bu de lí kāi wǒmen jiā de xiǎo yuànr, dàn háishì xīwàng kuài diǎnr bān jìn xiàndài huà de lóufáng lǐ qù zhù.

ถึงแม้ว่าฉันก็ทำใจออกไปจากลานเล็ก ๆ ของบ้านเราไม่ได้(เหมือนกัน)

แต่ยังหวังว่าจะย้ายเข้าไปพักอยู่ในอาคารที่ทันสมัยเร็ว ๆ(เร็วนิดหนึ่ง ; เร็วๆ หน่อย)

 

 

 

26

体会

tǐ huì

การเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจ ;การเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจ ; การเรียนรู้ ;เรียนรู้ (นัยยะเรียนจนรู้ซึ้งด้วยตนเอง) ;รู้ซึ้ง(ถึง);

ได้รู้ซึ้ง(ถึง) 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “การเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจ” ; “การเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจ”

我对孩子谈自己的体会

wǒ duì háizi tán zìjǐ de tǐhuì.

ฉันคุยกับลูกถึงการเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจในตนเอง

ฉันคุยกับลูกถึงการเรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเอง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “การเรียนรู้”

今天想请大家来谈谈自学中文的体会

jīntiānxiǎng qǐng dàjiā lái tántán zìxué zhōngwén de tǐhuì.

วันนี้ อยากชวนพวกเราทุกคนมาพูดคุยถึงการเรียนรู้ในการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เรียนรู้” ; “รู้ซึ้ง”

心里的苦,身体的累,自己去体会

xīn lǐ de kǔ, shēntǐ de lèi ,  zìjǐ qù tǐhuì.

ความทุกข์ในใจ ความเหนื่อยของกาย ไปเรียนรู้ด้วยตนเอง

ความทุกข์ในใจ ความเหนื่อยของกาย ไปรู้ซึ้งด้วยตนเอง

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “ได้รู้ซึ้งถึง.."

ตัวอย่าง แปลว่า “รู้ซึ้ง (ถึง)”

让你体会爱情的幸福

ràng nǐ  huì àiqíng de xìngfú.

ให้เธอได้รู้ซึ้งถึงความสุขในความรัก

 

你体会过绝望吗?我体会过了

nǐ tǐhuì guò juéwàng ma? 

wǒ tǐ huì guò le.

เธอเคยรู้ซึ้งถึงความสิ้นหวัง\หมดหวังไหม ฉันเคยรู้ซึ้งมาแล้ว

 

 

27

感想

gǎn xiǎng

(คำนาม) ความรู้สึก(ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

ตัวอย่างที่ 1

谈谈在美国工作的经历和感想

tántán zài Měiguó gōngzuò de jīnglì hé gǎnxiǎng.

พูดคุยถึงประสบการณ์และความรู้สึกในการทำงานที่อเมริกา

 

ตัวอย่างที่ 2

结婚以后有什么感想

jiéhūn yǐhòu yǒu shénme gǎnxiǎng.

หลังแต่งงานมีความรู้สึกอย่างไร

 

 

28

随便

suí biàn

แล้วแต่..  ;ได้เลย; (ได้เลย)ตามสบาย ; 

(ได้)ตามใจชอบ; ตามอำเภอใจ ; อะไรก็ได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “แล้วแต่.. " 

ตัวอย่าง แปลว่า“ได้เลย” ; “(ได้เลย)ตามสบาย

那就随便

nà jiù suíbiàn nǐ ba.

งั้นก็แล้วแต่เธอละกัน

随便吃。

qǐng suí biàn chī.

เชิญทานได้เลย เชิญทาน(ได้เลย)ตามสบาย

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตามใจชอบ” ; “ตามอำเภอใจ”

北京有两个地方我不敢随便

Běijīng yǒu liǎng gè dìfang wǒ bù gǎn suíbiàn qù.

ปักกิ่งมีสถานที่ 2 แห่งฉันไม่กล้าไปตามใจชอบ

ปักกิ่งมีสถานที่ 2 แห่งฉันไม่กล้าไปตามอำเภอใจ

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อะไรก็ได้”

同学们已经学了两个多月汉语了。

今天,想请大家随便谈谈自己的感想和体会。

tóngxué men yǐjīng xué le liǎng gè duō yuè hànyǔ le. 

jīntiān , xiǎng qǐng dàjiā suíbiàn tántán zìjǐ de gǎnxiǎng hé tǐhuì.

นักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาจีนมา2เดือนกว่าแล้ว วันนี้ อยากชวนพวกเราทุกคนมาพูดคุยอะไรก็ได้ถึงความรู้สึกและการเรียนรู้ของตนเอง

 

 

 

29

1.พูด(ถึง); ตั้ง ; ถาม 

2.ถือ; หิ้ว; ยก (ทบทวนได้ที่<ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 39>)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “พูด(ถึง)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

别再这件事了!

bié zài tí zhè jiàn shì le.

อย่าพูด(ถึง)เรื่องนี้อีกเลย

 

 

我不想过去的事情。

wǒ bù xiǎng tí guòqù de shìqing.

ฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องราวในอดีต

ตัวอย่าง แปลว่า “ตั้ง” ; “ถาม”

ตัวอย่าง แปลว่า “ถาม

采访外国人应该什么问题?

cǎifǎng wàiguó rén yīnggāi

 shénme wèntí?

สัมภาษณ์ชาวต่างชาติควรตั้งคำถามอะไร

สัมภาษณ์ชาวต่างชาติควรถามคำถามอะไร

这个问题很有意思。

nǐ tí de zhè gè wèntí

 hěn yǒu yìsi.

คำถามนี้ที่เธอถามน่าสนใจมาก

     

29.1

提出

tí chū

1.กรณีพูดถึงหรือหยิบยกประเด็น เรื่องราว ปัญหา แปลว่า “พูดถึง..ออกมา”  ; “หยิบยกออกมา”

2.ใช้กับกรณีตั้งคำถาม แปลว่า “ตั้ง..” 

3.กรณีขอเลิก ; ขอยุติ แปลว่า “พูดขอ..(ออกมา)” ;

“ขอ..(ออกมา)”

4.กรณียื่นข้อเสนอ เงื่อนไขต่าง ๆ  การเรียกร้องให้ แปลว่า “เสนอมา” ; “ยื่น(มา)” ; “ยื่นเสนอมา” ;“ขอ..”

提出来

tí chū lái

 

1.กรณีพูดถึงหรือหยิบยกประเด็น เรื่องราว ปัญหา 

ตัวอย่าง แปลว่า “พูดถึง..ออกมา” ;  “หยิบยก..ออกมา”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

为什么要提出这个问题?

wèi shénme yào tí chū

 zhè gè wèntí?

为什么要提出来这个问题?

wèi shénme yào tí chū lái 

zhè gè wèntí?

เพราะอะไรถึงต้องพูดถึงปัญหานี้ออกมา / ทำไมถึงต้องพูดถึงปัญหานี้ออกมา

เพราะอะไรถึงต้องหยิบยกปัญหานี้ออกมา / ทำไมถึงต้องหยิบยกปัญหานี้ออกมา

 

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

你最好不要提出这件事。

nǐ zuìhǎo bú yào tí chū

zhè jiàn shì.

你最好不要提出来这件事。

nǐ zuìhǎo bú yào tí chū lái

zhè jiàn shì.

จะให้ดีเธออย่าพูดถึงเรื่องนี้ออกมา

จะให้ดีเธออย่าหยิบยกเรื่องนี้ออกมา

 

2.ใช้กับกรณีตั้งคำถาม แปลว่า “ตั้ง..” 

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

老师提出了一个问题,

只有玛丽能回答

lǎoshī tí chū le yí gè wèntí,

zhǐyǒu Mǎlì néng huí dá.

 

老师提出了一个问题,

只有玛丽能回答

lǎoshī tí chū lái le yí gè wèntí,

zhǐyǒu Mǎlì néng huí dá.

 

อาจารย์ตั้งคำถามมา 1 ข้อ  มีแค่แมรี่สามารถตอบ(คำถาม)ได้

 

3.กรณีขอเลิก ; ขอยุติ แปลว่า “พูดขอ..(ออกมา)” ; “ขอ..(ออกมา)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

提出分手,我该怎么办?

tā tí chū fēnshǒu ,

wǒ gāi zěnme bàn?

提出分手,我该怎么办?

tā tí chū lái fēnshǒu ,

wǒ gāi zěnme bàn?

 

เขาพูดขอเลิก(ออกมา) ฉันควรทำยังไง  

 เขาขอเลิก(ออกมา) ฉันควรทำยังไง

 

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

老板想让我自己提出辞职。

lǎobǎn xiǎng ràng wǒ zìjǐ 

tí chū cízhí.

 

老板想让我自己提出来辞职。

lǎobǎn xiǎng ràng wǒ zìjǐ 

tí chū lái cízhí.

 

 

เจ้านายอยากให้ฉันพูดขอลาออก(ออกมา)เอง 

 เจ้านายอยากให้ฉันขอลาออก(ออกมา)เอง

 

 

 

4.กรณียื่นข้อเสนอให้ แปลว่า “เสนอมา” ; “ยื่น(มา)” ; “ขอ..”

ตัวอย่าง แปลว่า “เสนอมา”

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

我觉得你提出这个价格太贵了。

 wǒ juéde nǐ tí chū de 

zhè gè jiàgé tài guì le.

 

我觉得你提出来的这个价格太贵了。

wǒ juéde nǐ tí chū lái de 

zhè gè jiàgé tài guì le.

 

 

ฉันรู้สึกว่าราคานี้ที่เธอเสนอมาแพงเกินไป

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เสนอมา” ; “ยื่นมา” ; “ยื่นเสนอมา”

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

提出条件让我为难

 tí chū de tiáojiàn 

ràng wǒ wéinán.

 

提出来条件让我为难

tā tí chū lái de tiáojiàn 

ràng wǒ wéinán.

เงื่อนไขที่เขาเสนอมาทำให้ฉันลำบากใจ / เงื่อนไขที่เขายื่นมาทำให้ฉันลำบากใจ

เงื่อนไขที่เขายื่นเสนอมาทำให้ฉันลำบากใจ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยื่น”

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

分手了一个月,

提出我三个月时间搬走

fēnshǒu le yí gè yuè tā tí chū

gěi wǒ sān gè yuè de shíjiān bān zǒu.

分手了一个月,

提出来我三个月的时间搬走

fēnshǒu le yí gè yuè tā tí chū láigěi wǒ  sān gè yuè de shíjiān bān zǒu. 

เลิกมา 1 เดือน เขายื่นเวลาให้ฉัน 3 เดือนย้ายออก

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอ

ตัวอย่าง 提出

ตัวอย่าง 提出来

我想和公司提出加薪

wǒ xiǎng hé gōngsī 

tí chū jiāxīn.

 

我想和公司提出来加薪

wǒ xiǎng hé gōngsī 

tí chū lái jiāxīn.

 

ฉันอยากขอเพิ่มเงินเดือนกับ(ทาง)บริษัท

 

       

 

30

意见

yìjiàn

 “ความเห็น” ; “ความคิดเห็น” ; “เห็น”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ความเห็น” ; “ความคิดเห็น” ; “เห็น”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你对这件事有什么意见

nǐ duì zhè jiàn shì yǒu shénme yìjiàn?

เธอมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

เธอมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

 

 

我想听你的意见

wǒ xiǎng tīng nǐ de yìjiàn.

ฉันอยากฟังความเห็นของเธอ

ฉันอยากฟังความคิดเห็นของเธอ

 

 

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 4

你同意我的意见?

nǐ tóngyì wǒ de yìjiàn ma?

เธอเห็นด้วยกับความเห็นของฉันไหม

เธอเห็นด้วยกับความคิดเห็นของฉันไหม

 

我有不同的意见

wǒ yǒu bù tóng de yìjiàn.

ฉันมีความ(คิด)เห็นที่ไม่ตรงกัน

ฉันมีความ(คิด)เห็นที่ไม่เหมือนกัน

ฉันมีความเห็นต่าง

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เห็น”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你和我意见相同。

nǐ hé wǒ yìjiàn xiāngtóng.

เธอเห็นตรงกันกับฉัน 

 เธอเห็นเหมือนกันกับฉัน

我和他意见不同。

wǒ hé  yìjiàn  tóng.

ฉันเห็นไม่ตรงกันกับเขา 

 ฉันเห็นไม่เหมือนกันกับเขา

 

 

30.1

..意见很大   

duì..yìjiàn hěn dà

โครงสร้างใช้กับคนในกรณีไม่ค่อยเห็นด้วยหรือไม่ค่อยพอใจ เกี่ยวกับมุมมอง ความคิด วิธีคิด วิธีการ เป็นต้น แปลว่า  

“ไม่พอใจ..เป็นอย่างมาก”

ตัวอย่างที่ 1

意见很大,怎么办?

tā duì wǒ yìjiàn hěn dà, zěn me bàn?

เขาไม่พอใจฉันเป็นอย่างมาก ทำไงดี

 

 

ตัวอย่างที่ 2

我爸妈男朋友意见很大,不同意我们在一起。

wǒ bà mā duì nán péngyou yì jiàn hěn dà, bù tóngyì wǒmen zài yì qǐ.

พ่อแม่ฉันไม่พอใจแฟนเป็นอย่างมาก ไม่ยอมให้เราอยู่ด้วยกัน

 

 

30.2

()意见

tí (chū) yìjiàn

กรณีใช้กับการแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์สินค้า คุณภาพและการบริการ แปลว่า

“คอมเมนต์” ; “แสดงความเห็น” ;

 “แสดงความคิดเห็น”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “คอมเมนต์”

ตัวอย่าง แปลว่า 

“แสดงความเห็น” ; “แสดงความคิดเห็น”

请对我们的产品提意见好吗?

qǐng duì wǒmen de chǎnpǐn tí yìjiànhǎo ma?

โปรด(ช่วย)คอมเมนต์ผลิตภัณฑ์

ของทางเราได้ไหม(ครับ/คะ)

请对我们的服务质量提出意见

qǐng duì wǒmen de fúwù zhìliàng tí chū yìjiàn.

โปรดแสดงความ(คิด)เห็นต่อคุณภาพการบริการของทางเรา

 

 

 

30.3

 

有意见

 

yǒu yìjiàn

 

1.ใช้กับกรณีเสนอความคิดเห็น แปลว่า 

“มีความเห็น” ; “มีความคิดเห็น”

2.ใช้กับคนหรือเรื่องราวต่าง ๆในกรณีไม่ค่อยเห็นด้วยหรือไม่ค่อยพอใจ เกี่ยวกับมุมมอง ความคิด วิธีคิด วิธีการ เป็นต้น แปลว่า  “ไม่พอใจ” ; “มีปัญหา” 

3.ใช้กับกรณีการออกความคิดเห็นลงตู้ความคิดเห็น หรือใช้แสดงถึงความไม่พอใจในงานบริการ แปลว่า  “ร้องเรียน” ;  “มีเรื่องร้องเรียน” ; “มีเรื่องคอมเพลน”

 

 

1.ตัวอย่างใช้กับกรณีเสนอความคิดเห็น แปลว่า “มีความเห็น” ; “มีความคิดเห็น”

如果你有意见或者有问题,可以提出来。

rúguǒ nǐ yǒu yìjiàn huòzhě yǒu wèntí , kěyǐ tí chū lái.

 

 

แปลภาษาไทย ได้นัยยะ 2 บริบท

บริบทเชิงเสนอความคิดเห็น

แปลว่า “มีความเห็น” ; “มีความคิดเห็น”

บริบทพูดถึงเรื่องราวที่ไม่พอใจ

แปลว่า “ไม่พอใจ”

ถ้าหากว่าเธอมีความ(คิด)เห็นหรือมีคำถาม สามารถเสนอออกมาได้

ถ้าหากว่าเธอไม่พอใจหรือมีปัญหาสามารถพูดออกมาได้

 

 

2.ใช้กับคนหรือเรื่องราวต่าง ๆในกรณีไม่ค่อยเห็นด้วยหรือไม่ค่อยพอใจ เกี่ยวกับมุมมอง ความคิด วิธีคิด วิธีการ เป็นต้น แปลว่า“ไม่พอใจ” ; “มีปัญหา(นัยยะไม่พอใจ)”

 

หมายเหตุ : ในภาษาจีนจะมีคำศัพท์ที่แปลว่า “ไม่พอใจ” คือ “不满意” และ คำศัพท์ที่แปลว่า “มีปัญหา” คือ “有问题”  ซึ่งถ้าเรามองในมุมการแปลภาษาไทยคือแปลเหมือนกัน แต่โดยนัยยะของน้ำหนักความละเอียดไม่สามารถใช้คำว่า “有意见มาแทนกันได้ 100% ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้ดูดังต่อไปนี้ (ใครที่อาศัยการอ่านแค่ในหนังสือหรือในเว็บไซด์ jiewfudao ให้เข้ามาดูการอธิบายในคลิปเพิ่มเติมด้วยนะคะ)

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่พอใจ” ; “มีปัญหา”

ตัวอย่างที่ 1

你对我有意见就可以直说。

nǐ duì wǒ yǒu yìjiàn jiù kěyǐ zhí shuō.

เธอไม่พอใจฉันก็พูดมาตรง ๆได้(เลย)  / เธอมีปัญหากับฉันก็พูดมาตรง ๆได้(เลย) 

 

 

เปรียบเทียบระดับความไม่พอใจระหว่าง 有意见 กับ  不满意 และ有问题

有意见

不满意 /有问题

你对我有意见就可以直说。

ระดับความไม่พอใจกลาง ๆ  

你对我不满意就可以直说。

你对我有问题就可以直说。

ระดับความไม่พอใจ 100%

หมายเหตุ : กรณีประโยคตัวอย่างนี้ต้องดูบริบทว่าน้ำหนักระดับความไม่พอใจที่เราจะสื่อสารอยู่ในระดับไหน แล้วเลือกคำที่เหมาะสมที่เราจะสื่อสาร

ตัวอย่างที่ 2

谁敢有意见,就让他来跟我说!

shuí gǎn yǒu yìjiàn, jiù ràng tā lái gēn wǒ shuō.

ใครกล้าไม่พอใจ ก็ให้เขามาพูดกับฉัน ! / ใครกล้ามีปัญหา ก็ให้เขามาพูดกับฉัน !

 

เปรียบเทียบระดับความไม่พอใจระหว่าง 有意见 กับ  不满意 และ有问题

有意见

不满意 /有问题

谁敢有意见,就让他来跟我说!

ระดับความไม่พอใจกลาง ๆ  

谁敢不满意,就让他来跟我说!

谁敢有问题,就让他来跟我说!

ระดับความไม่พอใจ 100%

ตัวอย่างที่ 3

要是你有意见,明年不用和我一起干了

yàoshì nǐ yǒu yìjiàn, míngnián bú yòng hé wǒ yìqǐ gàn le.

ถ้าหากเธอไม่พอใจ  ปีหน้าไม่ต้องทำด้วยกันกับฉันละ

ถ้าหากเธอมีปัญหา  ปีหน้าไม่ต้องทำด้วยกันกับฉันละ

 

เปรียบเทียบระดับความไม่พอใจระหว่าง 有意见 กับ  不满意 และ有问题

有意见

不满意/有问题

要是你有意见,

明年不用和我一起干了

ระดับความไม่พอใจกลาง ๆ  

 

要是你不满意,

明年不用和我一起干了

 

要是你有问题,

明年不用和我一起干了

ระดับความไม่พอใจ 100%

ตัวอย่างที่ 4

以前是你的女人,现在是我的,你有意见吗?

yǐqián tā shì nǐ de nǚrén ,xiànzài shì wǒ de , nǐ yǒu yìjiàn ma?

เมื่อก่อนเขาเป็นผู้หญิงของคุณ ตอนนี้เป็นของฉัน คุณไม่พอใจ(อะไร)รึเปล่า

เมื่อก่อนเขาเป็นผู้หญิงของคุณ ตอนนี้เป็นของฉัน คุณมีปัญหา(อะไร)รึเปล่า

 

หมายเหตุ : 1.ประโยคนี้สามารถใช้ “有什么意见吗?” แทน “有意见吗?” ได้

                 2.ประโยคนี้ถ้าใช้不满意 หรือ 有问题 จะดูแรงมาก 

                    อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทได้

 

3. ใช้กับกรณีการออกความคิดเห็นลงตู้ความคิดเห็น หรือใช้แสดงถึงไม่พอใจใน    งานบริการ แปลว่า  “ร้องเรียน” ;  “มีเรื่องร้องเรียน” ; “มีเรื่องคอมเพลน”

ตัวอย่าง แปลว่า “ร้องเรียน”

ตัวอย่าง แปลว่า “มีเรื่องร้องเรียน”; “มีเรื่องคอมเพลน”

意见箱你有意见吗?

yìjiàn xiāng 

nǐ gǎn yǒu yìjiàn ma?

ตู้รับความคิดเห็นเธอกล้าร้องเรียนหรอ

 

请问,我可以见经理吗?我有意见

qǐngwèn, wǒ kěyǐ jiàn jīnglǐ ma? 

wǒ yǒu yìjiàn.

มิทราบว่า ฉันพบผู้จัดการได้ไหม ฉันมีเรื่องร้องเรียน

มิทราบว่า ฉันพบผู้จัดการได้ไหม ฉันมีเรื่องคอมเพลน

       

30.4

()意见

méi(yǒu)yìjiàn

1.ไม่มีความเห็น ; ไม่ออกความคิดเห็น

2.ไม่มีปัญหา 3.ไม่ได้ไม่พอใจ

 

ตัวอย่าง แปลว่า“ไม่มีความเห็น”“ไม่มีความคิดเห็น”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这件事我()意见

zhè jiàn shì wǒ méi(yǒuyìjiàn.

เรื่องนี้ฉันไม่มีความเห็น

เรื่องนี้ฉันไม่มีความคิดเห็น

 

你想帮没意见

nǐ xiǎng bāng tā? wǒ méi yìjiàn.

เธออยากช่วยเขา ฉันไม่มีความเห็น

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่มีปัญหา”

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่ได้ไม่พอใจ”

意见,谁还敢有意见!

wǒ méi yìjiàn , shuí hái gǎn yǒu yìjiàn!

ฉันไม่มีปัญหา ใครยังกล้ามีปัญหา

 

我对他什么意见

wǒ duì tā méi shénme yìjiàn.

ฉันไม่ได้ไม่พอใจอะไรเขา

     

 

31

建议

jiàn yì

คำนาม : ข้อเสนอ(แนะ (; คำแนะนำ ; เสนอแนะ

คำกริยา : เสนอ(ให้; ว่า) ; แนะนำ(ให้ ; ว่า)

 

ทำหน้าที่เป็น : คำนาม

ตัวอย่าง แปลว่า “ข้อเสนอ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ข้อเสนอแนะ” 

他不接受我的建议

tā bù jiēshòu wǒ de jiànyì.

เขาไม่ยอมรับข้อเสนอของฉัน 

 

我们会考虑你的建议

wǒmen huì kǎolǜ nǐ de jiànyì.

ทางเราจะพิจารณาข้อเสนอแนะของคุณ

ตัวอย่าง แปลว่า “ข้อเสนอแนะ” ; “เสนอแนะ”

如果有什么建议可以提出来

rúguǒ yǒu shénme jiànyì , kěyǐ tí chū lái.

ถ้าหากมีข้อเสนอแนะอะไร สามารถเสนอ(ออก)มาได้

ถ้าหากมีอะไรเสนอแนะ สามารถเสนอ(ออก)มาได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “คำแนะนำ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我觉得你的建议非常好。

wǒ juéde nǐ de jiànyì fēicháng hǎo.

ฉันรู้สึกว่าคำแนะนำของเธอดีมาก

谢谢你的建议和鼓励。

xiè xie nǐ de jiànyì hé gǔlì.

ขอบคุณคำแนะนำและกำลังใจของเธอ

 

ทำหน้าที่เป็น : คำกริยา

ตัวอย่าง แปลว่า “เสนอให้”

ตัวอย่าง แปลว่า “เสนอว่า(ให้)”

建议他当班长。

wǒ jiànyì tā dāng bānzhǎng.

ฉันเสนอให้เขาเป็นหัวหน้าห้อง

 

建议明天休息一天。

wǒ jiànyì míngtiān xiūxi yì tiān.

ฉันเสนอว่า(ให้)พรุ่งนี้พักผ่อน 1 วัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “แนะนำให้”

ตัวอย่าง แปลว่า “แนะนำว่า”

建议打电话给你

tā jiànyì wǒ dǎ diànhuà gěi nǐ.

เขาแนะนำให้ฉันโทรศัพท์หาเธอ

 

建议你别这样做。

 jiànyì nǐ bié zhè yàng zuò.

ฉันแนะนำว่าเธออย่าทำแบบนี้

       

31.1

提建议

tí jiànyì

(คำ)แนะนำ ; เสนอความคิด(เห็น) ; ข้อเสนอแนะ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(คำ)แนะนำ”

ตัวอย่าง แปลว่า “เสนอความคิดเห็น”

给他提建议, 但是他不听

wǒ gěi tā tí jiànyì, dàn shì tā bù tīng.

ฉัน(ได้)ให้คำแนะนำ(แก่)เขา แต่ว่าเขาไม่ฟัง

ฉัน(ได้)แนะนำ(แก่)เขา  แต่ว่าเขาไม่ฟัง

 

他经常向经理提建议

tā jīngcháng xiàng jīnglǐ tí jiànyì.

เขาเสนอความคิดเห็น

กับทางผู้จัดการบ่อย ๆ

 

ตัวอย่างสำนวน แปลว่า “ข้อเสนอแนะ” ; “คำแนะนำ”

欢迎提建议意见

huānyíng nín tí jiànyì hé yìjiàn

ยินดี(รับ/รับฟัง)ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของท่าน

ยินดี(รับฟัง)คำแนะนำและความคิดเห็นของท่าน

 

หมายเหตุ : ประโยคนี้提建议กับ 提意见สามารถสลับตำแหน่งได้

欢迎提意见建议

huānyíng nín tí yìjiàn hé jiànyì

ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ยินดีรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของท่าน

 

โครงสร้าง : (จำนวน) + 个建议  แปลว่า “เสนอความคิดเห็นสัก...อย่าง”

ตัวอย่างที่ 1 

提个建议

 + จำนวน + 个建议

我能提个建议吗?

wǒ néng tí gè jiànyì ma?

 

我能个建议吗?

wǒ néng tí yí gè jiànyì ma?

ฉันสามารถเสนอความคิดเห็นสัก(1)อย่างได้ไหม

 

ตัวอย่างที่ 2

提个建议

 + จำนวน + 个建议

老师,我想提个建议

lǎoshī ,wǒ xiǎng tí gè jiànyì.

อาจารย์ครับ 

ผมอยากเสนอความคิดเห็นสักอย่างครับ

老师,我想个建议

lǎoshī ,wǒ xiǎng  liǎng gè jiànyì.

อาจารย์ครับ 

ผมอยากเสนอความคิดเห็นสัก2อย่างครับ

 

โครงสร้าง : A  B + (จำนวน) + 个建议

แปลว่า “A แนะนำ B สัก...อย่าง” ; “Aเสนอความคิดเห็น B สัก...อย่าง”

A  B +  提个建议

A  B + + จำนวน + 个建议

建议你别生气啊。

wǒ gěi nǐ tí gè jiànyì ,

nǐ bié shēngqì a.

 

建议你别生气啊。

wǒ gěi nǐ  yí gè jiànyì ,

nǐ bié shēngqì a.

ฉันแนะนำเธอสัก(1)อย่าง เธออย่าโกรธนะ

ฉันเสนอความคิดเห็นเธอสัก(1)อย่าง เธออย่าโกรธนะ

       

 

32

出门

chū mén

ออกจากบ้าน 

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

今天我不想出门

jīntiān wǒ bù xiǎng chū mén.

วันนี้ฉันไม่อยากออกจากบ้าน

在家靠父母,出门靠朋友。

zài jiā kào fùmǔ, chū mén kào péngyou.

อยู่บ้านพึ่งพา(อาศัย)พ่อแม่ 

ออกจากบ้านพึ่งพา(อาศัย)เพื่อน

 

หมายเหตุ : ทบทวน  เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 33 >

 

 

33

人们

rénmen

ผู้คน

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

为什么人们都喜欢去西藏?

wèi shénme rénmen dōu xǐhuan qù Xīzàng?

ทำไมผู้คนถึงชอบไปธิเบตกัน(หมด)

 

人们对生活质量越来越重视

rénmen duì shēnghuó zhìliàng

yuè lái yuè zhòngshì.

ผู้คนนับวันยิ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต

 

 

34

丰富

fēngfù

1.อุดมสมบูรณ์ 2.สะดวกสบาย 3.หลากหลาย ; เยอะมาก

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อุดมสมบูรณ์”

ตัวอย่าง แปลว่า “สะดวกสบาย”

中国物产丰富

Zhōngguó wùchǎn fēngfù.

ทรัพยากรธรรมชาติประเทศจีน

อุดมสมบูรณ์

 

我觉得人们的生活一天比一天丰富

wǒ juéde rénmen de shēnghuó 

yì tiān bǐ yì tiān fēngfù.

ฉันรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของผู้คน

นับวันยิ่งสะดวกสบาย

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หลากหลาย”

ตัวอย่าง แปลว่า “เยอะมาก”

这里有丰富的产品。

zhè lǐ yǒu fēngfù de chǎnpǐn.

ที่นี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย

相信他吧,他丰富的经验

xiāngxìn tā ba, 

tā yǒu fēngfù de jīngyàn.

เชื่อเขาเถอะ เขามีประสบการณ์เยอะมาก

 

 

35

打扮

dǎ ban

1.แต่งตัว ; แต่ง.. 2.แต่งหน้าแต่งตัว

化妆

huà zhuāng

แต่งหน้า

 

ตัวอย่าง 打扮แปลว่า “แต่งตัว” ; “แต่ง..”

 

年轻人越来越会打扮,打扮得越来越漂亮了。

niánqīng rén yuè lái yuè huì dǎban dǎban de yuè lái yuè piàoliang le.

วัยรุ่นนับวันยิ่งแต่งตัวเป็น แต่งได้สวยขึ้นเรื่อย ๆ เลย

 

 

 

ตัวอย่างเปรียบเทียบ แปลว่า “แต่งหน้าแต่งตัว” ; “แต่งหน้า”

打扮

化妆

脸长应该怎么打扮

liǎn cháng yīnggāi zěnme dǎban?

หน้ายาวควรแต่งหน้าแต่งตัวยังไง

脸长应该怎么化妆

liǎn cháng yīnggāi zěnme huàzhuāng?

หน้ายาวควรแต่งหน้ายังไง

 

 

 

ตัวอย่าง 打扮、化妆 อยู่ในประโยคเดียวกัน

我不会打扮,不会化妆,该从哪里开始?

wǒ bú huì dǎban , bú huì huàzhuāng ,gāi cóng nǎlǐ kāishǐ ?

ฉันแต่งตัวไม่เป็น แต่งหน้าไม่เป็น ควรเริ่มจากตรงไหน

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

36

圣诞节

shèng dàn jié

เทศกาลคริสต์มาส; วันคริสต์มาส

ตัวอย่าง

我听说中国过圣诞节的人越来越多了,是吗?

wǒ tīngshuō Zhōngguó guò shèngdàn jié de rén 

yuè lái yuè duō le, shì ma?

ฉันได้ยินมาว่าประเทศจีนคนที่ฉลองเทศกาลคริสต์มาส

นับวันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อย ๆ (แล้ว) จริงไหม

 

 

37

新年

xīn nián

ปีใหม่

ตัวอย่าง

圣诞节新年快到了。

shèng dàn jié hé xīn nián kuài dào le.

วันคริสต์มาสกับวันปีใหม่ใกล้มาถึงแล้ว

 

 

38

装饰

zhuāngshì

ตกแต่ง ; ประดับ(ด้วย) ; 

ประดับตกแต่ง(ด้วย) ; ประดับประดา

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตกแต่ง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想用纸花来装饰礼物盒

wǒ xiǎng yòng zhǐhuā lái zhuāngshì lǐwù hé.

ฉันอยากใช้ดอกไม้กระดาษ

มาตกแต่งกล่องของขวัญ

这家酒店的房间装饰得很好。

zhè jiā jiǔdiàn de fángjiān zhuāngshì de hěn hǎo.

ห้องพักของโรงแรมแห่งนี้ตกแต่งได้ดีมาก

ตัวอย่าง แปลว่า “ประดับ(ด้วย)” ; “ประดับตกแต่ง(ด้วย)”

我想买一块水晶装饰手表。

wǒ xiǎng mǎi yí kuài shuǐjīng zhuāngshì shǒubiǎo.

ฉันอยากซื้อนาฬิกาข้อมือประดับ(ด้วย)คริสตัลสักเรือน

ฉันอยากซื้อนาฬิกาข้อมือประดับตกแต่ง(ด้วย)คริสตัลสักเรือน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ประดับประดา”

圣诞节和新年快到了,不少商店都摆着圣诞树,

装饰得非常漂亮,我看见很多中国人也买圣诞树和圣诞礼物。

shèngdàn jié hé xīnnián kuài dào le, bù shǎo shāngdiàn dōu bǎi zhe shèngdàn shù, zhuāngshì de fēicháng piàoliang.wǒ kànjiàn 

hěn duō Zhōngguó rén yě mǎi shèngdàn shù hé shèngdàn lǐwù.

วันคริสต์มาสกับวันปีใหม่ใกล้มาถึงแล้ว ร้านค้าจำนวนไม่น้อยล้วนวางต้นคริสต์มาสไว้  ประดับประดาได้(อย่าง)สวยงามมาก ฉันเห็นคนจีนจำนวนมากก็ซื้อต้นคริสต์มาสกับ

ของขวัญคริสต์มาสเหมือนกัน

 

 

39

春节

chūnjié

(เทศกาล)ตรุษจีน ; วันตรุษจีน

ตัวอย่าง

今年春节,你回家吗?

jīnnián chūnjié , nǐ huí jiā ma?

(เทศกาล)ตรุษจีนปีนี้ เธอกลับบ้านไหม

 

 

40