ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十三课:请把护照和机票给我 บทที่ 43: กรุณาเอาพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน article

 

第四十三:请把护照和机票给我。

บทที่ 43: กรุณาเอาพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน

อัพเดทวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 www.jiewfudao.com

                

   shēngcí   คำศัพท์

 

中文

拼音

泰文

1

国外

guówài  

ต่างประเทศ ; เมืองนอก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他刚从国外回来。

tā gāng cóng guówài huí lái.

เขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศ

เขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอก

 

他们一起坐飞机去国外旅行。

tāmen yìqǐ zuò fēijī qù guówài lǚxíng.

พวกเขานั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน

พวกเขานั่งเครื่องบินไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกัน

 

2

起飞

qǐfēi

เครื่องขึ้น ; เครื่องออก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

几点起飞

jǐ diǎn qǐfēi?

เครื่องขึ้นกี่โมง / เครื่องออกกี่โมง

 

起飞时间是830分。

qǐfēi shíjiān shì bā diǎn sān shí fēn.

เวลาเครื่องขึ้นคือ 8 โมงครึ่ง

เวลาเครื่องออกคือ 8โมงครึ่ง

 

2.1

飞机起飞

fēijī qǐfēi

เครื่อง(บิน)ขึ้น ; เครื่อง(บิน)ออก

飞机..起飞

fēijī…qǐfēi

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

飞机起飞了

fēijī qǐfēi le. 

เครื่อง(บิน)ขึ้นแล้ว /เครื่อง(บิน)ออกแล้ว

飞机八点起飞

fēijī bā diǎn qǐfēi.

เครื่อง(บิน)ขึ้น 8โมง / เครื่อง(บิน)ออก 8โมง

 

 

3

办理

bànlǐ

ทำ ; ทำเรื่อง ;ดำเนินการ

bàn 

ทำ ; ทำเรื่อง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำ”

去泰国旅游,需要()签证吗?

qù Tàiguó lǚyóu, xūyào bàn(lǐ) qiānzhèng ma?

ไปเที่ยวเมืองไทย จะต้องทำวีซ่ารึเปล่า

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำเรื่อง”

ตัวอย่าง แปลว่า “ดำเนินการ”

在机场()退税。

zài jīchǎng bàn(lǐ) tuìshuì.

ทำเรื่องขอคืนภาษีที่สนามบิน

 

他正在亲自办理这件事。

tā zhèng zài qīnzì bànlǐ zhè jiàn shì.

เขากำลังดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

 

4

手续

shǒuxù  

ขั้นตอน

手续费

shǒuxù fèi

(เสีย)ค่าธรรมเนียม

 

ตัวอย่าง 手续 แปลว่า “ขั้นตอน”

ตัวอย่าง 手续费 แปลว่า “ค่าธรรมเนียม”

办理这些手续需要多长时间

bànlǐ zhèxiē shǒuxù 

xūyào yòng duō cháng shíjiān?

ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้

จะต้องใช้เวลานานแค่ไหน

 

银行手续费

yínháng shǒuxù fèi.

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

ตัวอย่าง 手续费 แปลว่า “เสียค่าธรรมเนียม”

去日本一周,想要换5,000人民币的日元,需要多少手续费

qù Rìběn yì zhōu, xiǎng yào huàn wǔ qiān rénmín bì de rìyuán, 

xūyào duōshǎo shǒuxù fèi?

ไปญี่ปุ่น 1 อาทิตย์ อยากจะแลกเงินเยน5,000RMB จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

 

5

piào  

ตั๋ว

ตัวอย่าง

起飞前一天才能出票

qǐfēi qián yì tiān cái néng chū piào.

ก่อนเครื่องออก 1 วันถึงจะสามารถออกตั๋วได้

 

5.1

   

机票

jīpiào  

ตั๋วเครื่องบิน ; ใบจองตั๋วเครื่องบิน

飞机票

fēijī piào

 

ตัวอย่าง 机票

ตัวอย่าง 飞机票

ตัวอย่าง แปลว่า “ตั๋วเครื่องบิน”

你订机票了吗?

nǐ dìng jīpiào le ma?

เธอจองตั๋วเครื่องบินแล้วรึยัง

你订飞机票了吗?

nǐ dìng fēijī piào le ma?

เธอจองตั๋วเครื่องบินแล้วรึยัง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ใบจองตั๋วเครื่องบิน”

请把护照和机票给我。

qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ.

กรุณาเอาพาสปอร์ตกับ

ใบจองตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน

 

请把护照和飞机票给我。

qǐng bǎ hùzhào hé ijī piào gěi wǒ.

กรุณาเอาพาสปอร์ตกับ

ใบจองตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน

 

6

值机

zhí jī 

เช็คอิน

ตัวอย่าง

我建议早点去机场值机

wǒ jiànyì zǎo diǎn qù jīchǎng zhí jī.

ฉันแนะนำว่าไปสนามบินเช็คอินเช้าหน่อย

ฉันแนะนำว่าไปสนามบินเช็คอินเร็วหน่อย

 

6.1

自助值机

zìzhù zhí jī 

เช็คอินด้วยตนเอง

网上值机

wǎngshàng zhí jī

เช็คอินออนไลน์ ; เช็คอินผ่านอินเตอร์เน็ท

ตัวอย่าง

亚航网上值机好还是到机场自助值机好?

Yà háng wǎngshàng zhí jī hǎo háishì dào jīchǎng zìzhù zhí jī hǎo?

Air Asia เช็คอินออนไลน์ดีหรือว่าเช็คอินด้วยตนเองที่สนามบินดี(กว่า)

 

 

7

柜台

guìtái

เคาน์เตอร์ ; ตู้

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

义乌机场有国航柜台吗?

Yìwū jīchǎng yǒu Guó Háng guìtái ma?

สนามบินอี้อูมีเคาน์เตอร์ Air China รึเปล่า

 

那里有卖蛋糕柜台

nàlǐ yǒu mài dàngāo guìtái.

ที่นั้นมีขายตู้แช่เค้ก

หมายเหตุ: 蛋糕柜台 ยังสามารถแปลว่า “เคาน์เตอร์ขายเค้ก” หรือ “ตู้ขายเค้ก”ได้คะ

7.1

值机柜台

zhí jī guìtái

เคาน์เตอร์เช็คอิน

ตัวอย่าง

值机柜台还没开放

zhí jī guìtái hái méi kāifàng.

เคาน์เตอร์เช็คอินยังไม่เปิด

 

7.2

自助值机柜台

zìzhù zhí jī guìtái

ตู้เช็คอินแบบบริการตนเอง

ตัวอย่าง

您可以在机场的自助值机柜台值机柜台出票。

nín kěyǐ zài jīchǎng de zìzhù zhí jī guìtái huò zhí jī guìtái chū piào.

คุณ(สามารถ)ออกตั๋วที่ตู้เช็คอินแบบบริการตนเองหรือเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินได้

 

 

8

登机

dēngjī  

ขึ้นเครื่อง(บิน) 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我们几点登机

wǒmen jǐ diǎn dēngjī?

พวกเราขึ้นเครื่องกี่โมง

 

我现在要登机了。

wǒ xiànzài yào dēngjī le.

ตอนนี้ฉันจะขึ้นเครื่องแล้ว

8.1

办理登机手续

bànlǐ dēngjī shǒuxù

เช็คอิน  

(ดำเนินการขั้นตอนขึ้นเครื่อง)

 

ตัวอย่างที่ 1

办理登机手续柜台

bànlǐ dēngjī shǒuxù guìtái.

登机柜台

dēngjī  guìtái.

 

เคาน์เตอร์เช็คอิน

 

หมายเหตุ : ความหมายเดียวกันกับ值机柜台สามารถใช้แทนกันได้

 

ตัวอย่างที่ 2

这是办理登机手续的地方吗?

zhè shì bànlǐ dēngjī shǒuxù de dìfang ma?

นี้ใช่ที่เช็คอินรึเปล่า

 

หมายเหตุ:  เปรียบเทียบประโยคนี้กับ 值机(แปลว่า เช็คอิน)

1. 办理登机手续ความหมายเดียวกันกับ办理值机手续 สามารถใช้แทนกันได้

2.  这是办理登机手续的地方吗สามารถพูดได้ 2 แบบ  

这是办理值机手续的地方吗   

这是值机的地方?

 

8.2

登机门

dēng jī mén  

ประตูทางออก(ขึ้นเครื่อง)

Boarding Gate

登机口

dēng jī kǒu

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ประตูทางออก(ขึ้นเครื่อง)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我在登机门等你。

wǒ zài dēng jī mén děng nǐ.

ฉันรอเธอที่ประตูทางออก(ขึ้นเครื่อง)

 

我在登机口等你。

wǒ zài dēng jī kǒu  děng nǐ.

ฉันรอเธอที่ประตูทางออก(ขึ้นเครื่อง)

 

ตัวอย่างที่ 3

请在3登机口登机。

qǐng zài sān hào dēng jī kǒu dēng jī.

โปรดขึ้นเครื่องที่ประตูทางออก(ขึ้นเครื่อง)หมายเลข 3

 

8.3

登机牌

dēngjī pái  

บัตร(ผ่าน)ขึ้นเครื่อง ; ตั๋วเครื่องบิน

 

ตัวอย่างที่ 1

这是登机牌,请拿好。

zhè shì dēngjī pái ,qǐng ná hǎo.

นี้คือบัตร(ผ่าน)ขึ้นเครื่อง กรุณาถือดี ๆ (นะคะ/ นะครับ)

นี้คือตั๋วเครื่องบิน กรุณาถือดี ๆ (นะคะ/ นะครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

网上办理登机手续,您可以自己打印登机牌

wǎngshàng bànlǐ dēngjī shǒuxù, nín kěyǐ zìjǐ dǎyìn dēngjī pái.

เช็คอินออนไลน์ คุณสามารถปริ้นซ์บัตร(ผ่าน)ขึ้นเครื่องด้วยตนเองได้

เช็คอินออนไลน์ คุณสามารถปริ้นซ์ตั๋วเครื่องบินด้วยตนเองได้

9

chéng  

โดยสาร ; ขึ้น; นั่ง ; ขี่

 

ตัวอย่าง แปลว่า “โดยสาร” ; “ขึ้น” ; “นั่ง

ตัวอย่าง แปลว่า “โดยสาร” ; “นั่ง

我是第一次飞机。

wǒ shì dì yī cì chéng fēijī.

เป็นครั้งแรกที่ฉันโดยสารเครื่องบิน

เป็นครั้งแรกที่ฉันขึ้นเครื่องบิน

เป็นครั้งแรกที่ฉันนั่งเครื่องบิน

 

火车去北京。

wǒ chéng huǒchē qù Běijīng.

ฉันโดยสารรถไฟไปปักกิ่ง

ฉันนั่งรถไฟไปปักกิ่ง

ตัวอย่าง แปลว่า “ขึ้น”;“นั่ง

ตัวอย่าง แปลว่า “ขี่

出租车回家。

wǒ chéng chūzū chē huí jiā.

ฉันขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

ฉันนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน

 

乘摩托车的人要戴安全帽

chéng mótuōchē de rén 

yào dài ānquán mào.

คนที่ขี่มอเตอร์ไซต์ต้องสวมหมวกกันน็อค

 

9.1

乘车

chéng chē

นั่งรถโดยสาร 

( นั่งรถเมล์ ; นั่งรถสองแถว ; นั่งรถบัส บขส.เป็นต้น)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

乘车去学校。

tā chéng chē qù xuéxiào.

เขานั่งรถโดยสารไปโรงเรียน 

 

我是第一次乘车回家。

wǒ shì dì yī cì chéng chē huí jiā.

เป็นครั้งแรกที่ฉันนั่งรถโดยสารกลับบ้าน

乘车:ประโยค 2 ประโยคนี้สามารถแปลว่า “นั่งรถเมล์” ; “นั่งรถสองแถว”; “นั่งรถกะป๊อ” ; “นั่งรถบัส บขส.” ได้หมด ให้พวกเราดูสถานการณ์หรือบริบทรอบข้างว่าเราจะแปลว่าอะไรถึงจะเหมาะสมและใช่ที่สุด

9.2

乘坐

chéngzuò

โดยสาร ; นั่ง ; ขึ้น

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我是第一次乘坐飞机。

wǒ shì dì yī cì chéngzuò fēijī.

เป็นครั้งแรกที่ฉันโดยสารเครื่องบิน

เป็นครั้งแรกที่ฉันนั่งเครื่องบิน

เป็นครั้งแรกที่ฉันขึ้นเครื่องบิน

 

乘坐出租车回家。

wǒ chéngzuò chūzū chē huí jiā.

ฉันนั่งรถแท็กซี่กลับบ้าน

ฉันขึ้นแท็กซี่กลับบ้าน

 

 

10

乘客

chéng

(ท่าน)ผู้โดยสาร

旅客

lǚkè

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่าง 乘客

ตัวอย่าง 旅客

各位乘客请注意。

gè wèi  chéng qǐng zhùyì.

(ท่าน)ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ

 

各位旅客请注意。

gè wèi  lǚ qǐng zhùyì.

(ท่าน)ผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบ

หมายเหตุ: 乘客 กับ 旅客 ใช้แทนกันได้ เดิมทีคนจีนใช้คำว่า 乘客 แต่ช่วงหลังมาเริ่มนิยมคำว่า旅客

ตัวอย่างที่ 2

老年乘客、带儿童或小孩的乘客、孕妇乘客、需要帮助的乘客优先登机

lǎonián chéngkèdài értóng huò xiǎohái de chéngkè

yùnfù chéngkèxūyào bāngzhù de chéngkè yōuxiān dēngjī.

ผู้โดยสารสูงอายุ ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารกหรือเด็กเล็ก ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือขึ้นเครื่องได้ก่อน

 

 

11

前往

qiánwǎng

(จะ)ออกเดินทางไปยัง

ตัวอย่าง

前往广州客请注意

qiánwǎng Guǎngzhōu de chéng qǐng zhùyì.

ท่านผู้โดยสารที่จะออกเดินทางไปยังกว่างโจว โปรดทราบ

 

 

12

航班

hángbān

เที่ยวบิน

ตัวอย่าง

您乘坐的航班现在开始登机。

nín chéngzuò de hángbān xiànzài kāishǐ dēngjī.

เที่ยวบินที่ท่านโดยสาร เริ่มขึ้นเครื่องได้ในขณะนี้

 

12.1

...次航班

...cì hángbān

เที่ยวบินที่...

ตัวอย่างที่ 1

前往北京客请注意,TG669次航班现在开始登机

qiánwǎng Běijīng de chéngkè qǐng zhùyì

Tài háng TG liù liù jiǔ cì hángbān, xiànzài kāishǐ dēngjī.

ท่านผู้โดยสารที่จะออกเดินทางไปยังปักกิ่งโปรดทราบ

การบินไทยเที่ยวบินที่TG669  เริ่มขึ้นเครื่องได้ในขณะนี้

 

ตัวอย่างที่ 2

FD597次航班,晚上1130分起飞。

Yà háng FD wǔ jiǔ qī cì hángbān, wǎnshàng shí yī diǎn sān shí fēn qǐfēi.

แอร์เอเชีย(Air Asiaเที่ยวบินที่ FD597 เครื่องขึ้นตอน 5 ทุ่มครึ่ง

 

12.2

本次航班

běn cì hángbān

(ที่) บนเที่ยวบินนี้

ตัวอย่าง

欢迎各位乘坐本次航班

huānyíng gè wèi chéngzuò běn cì hángbān.

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่โดยสารบนเที่ยวบินนี้

 

 

13

航站楼

hángzhàn lóu

(อาคาร)เทอร์มินอล ; อาคาร(ผู้โดยสาร) 

 

 

ตัวอย่างที่ 1

浦东机场的泰航值机柜台在哪个航站楼?
Pǔdōng jīchǎng de Tài háng zhíjī guìtái zài nǎ gè hángzhàn lóu?

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทยที่สนามบินผู่ตง อยู่ที่เทอร์มินอลไหน

เคาน์เตอร์เช็คอินการบินไทยที่สนามบินผู่ตง อยู่ที่อาคารไหน

 

ตัวอย่างที่ 2

泰航TG668一号航站楼还是二号航站楼

Tài háng TG liù liù bā zài yī hào hángzhàn lóu háishì èr hào hángzhàn lóu?

การบินไทย TG668 อยู่ที่เทอร์มินอล 1 หรือว่า เทอร์มินอล 2

การบินไทย TG668 อยู่ที่อาคาร 1 หรือว่า อาคาร 2

 

13.1

国内航站楼

guónèi hángzhàn lóu

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

国际航站楼

guójì hángzhàn lóu

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

ตัวอย่าง

浦东机场有两个航站楼,国内航站楼和国际航站楼

Pǔdōng jīchǎng yǒu liǎng gè hángzhàn lóu,

guónèi hángzhàn lóu hé guójì hángzhàn lóu.

 สนามบินผู่ตงมี อาคารผู้โดยสาร 2 แห่ง 
อาคารผู้โดยสารภายในประเทศและอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

 

 

14

行李

xíngli  

สัมภาระ(เดินทาง) ; กระเป๋า(เดินทาง)

ตัวอย่าง

请不要把行李放在座位上

qǐng bú yào bǎ xíngli fàng zài zuòwèi shàng.

กรุณาอย่าเอาสัมภาระ(มา)วางไว้บนที่นั่ง

กรุณาอย่าเอากระเป๋า(มา)วางไว้บนที่นั่ง

 

14.1

行李箱

xíngli xiāng

กระเป๋าเดินทาง

ตัวอย่าง

把手提包放进行李箱去吧。

bǎ shǒutíbāo fàng jìn xíngli xiāng qù ba.

เอากระเป๋าถือ(หรือสะพาย)วางเข้าไปในกระเป๋าเดินทางสิ

 

 

 

15

托运

tuōyùn

โหลด(กระเป๋า) ; ฝาก(เข้าใต้ท้องเครื่องบิน)

ตัวอย่างที่ 1

我们先去办理登机手续,把行李托运了。

wǒmen xiān qù bànlǐ dēngjī shǒuxù, bǎ xíngli tuōyùn le.

พวกเราไปเช็คอินก่อน เอาสัมภาระไปโหลด

พวกเราไปเช็คอินก่อน เอากระเป๋าไปโหลด

 

ตัวอย่างที่ 2

哪个箱子要托运?把它放上去吧。

nǎ gè xiāngzi yào tuōyùn? bǎ tā fàng shàng qù ba.

กล่องใบไหนจะโหลด เอามันวางขึ้นไปเลย(ค่ะ/ ครับ)

 

16

安全

ānquán  

ปลอดภัย 

ตัวอย่าง

飞机很安全,为什么还有人怕坐飞机?

fēijī hěn ānquán, wèi shénme hái yǒu rén pà zuò fēijī?

เครื่องบินปลอดภัยมาก ทำไมถึงยังมีคนกลัวนั่งเครื่องบิน

 

16.1

安全带

ānquán dài

เข็มขัดนิรภัย ; เบ้ล

ตัวอย่าง

飞机上有安全带,汽车上有安全带,为什么高铁没有安全带

fēijī shàng yǒu ānquán dài, qìchē shàng yǒu ānquán dài,

 wèi shénme gāotiě méiyǒu ānquán dài?

บนเครื่องบินมีเข็มขัดนิรภัย บนรถยนต์มีเข็มขัดนิรภัย

ทำไมรถไฟฟ้าฟ้าความเร็วสูง(ถึง)ไม่มีเข็มขัดนิรภัย

 

16.2

安全检查

ānquán jiǎnchá 

ตรวจเช็คความปลอดภัย ; สแกนความปลอดภัย

安检

ān jiǎn

安全检查门

ānquán jiǎnchá mén

ประตูตรวจเช็คความปลอดภัย(ตรวจจับโลหะ)แบบเดินผ่าน; (ประตูสแกนเนอร์ร่างกาย)

安检门

ān jiǎn mén

安全检查机

ānquán jiǎnchá 

เครื่องตรวจเช็คความปลอดภัย ; 

เครื่องสแกนสัมภาระ

安检机

ān jiǎn jī

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

行李要过安全检查机,

人人要过安全检查门!

xíngli yào guò ānquán jiǎnchá jī,

rén rén yào guò ānquán jiǎnchá mén.

行李要过安检机,

人人要过安检门!

xíngli yào guò ān jiǎn jī,

rén rén yào guò ānjiǎn mén.

 

สัมภาระต้องผ่านเครื่องสแกน(สัมภาระ) ทุกๆคนต้องผ่านประตูตรวจเช็คความปลอดภัย

 

 

17

jì  

รัด ; คาด ; ผูก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “รัด”

ตัวอย่าง แปลว่า “คาด”

飞机起飞了。请好安全带。

fēijī qǐfēi le. qǐng jì hǎo ānquán dài

เครื่องบินขึ้นแล้ว 

กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย

男人穿牛仔裤一定要皮带吗?

nánrén chuān niúzǎi kù 

yídìng yào jì pídài ma?

ผู้ชายสวมกางเกงยีนส์จะต้อง

คาดเข็มขัดหนังเท่านั้นหรอ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ผูก”

系鞋带。 tā bāng wǒ jì xiédài.   เขาช่วยฉันผูกเชือกรองเท้า

 

 

18

通过

tōngguò  

ผ่าน ; สอบผ่าน ; (โดย)อาศัย.. ; (ได้)ด้วย.. 

 

ทำหน้าที่เป็นคำกริยา : ใช้กับการสอบ แปลว่า “สอบผ่าน” ; “ผ่าน”

ตัวอย่าง

很想通过这次的考试。

tā hěn xiǎng tōngguò zhè cì de kǎoshì.

เขาอยากสอบผ่านการสอบครั้งนี้มาก / เขาอยากผ่านการสอบครั้งนี้มาก

 

ทำหน้าที่เป็นคำกริยา : ใช้กับการตรวจสอบ ตรวจเช็ค แปลว่า “ผ่าน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

每位乘客都必须通过安检门才可以登机

měi wèi chéngkè dōu bìxū tōngguò

ānjiǎn mén cái kěyǐ dēngjī.

ผู้โดยสารทุกท่านล้วนต้องผ่านประตูตรวจเช็คความปลอดภัยถึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้

你的签证通过了。

nǐ de qiānzhèng tōngguò le.

วีซ่าของเธอผ่านแล้ว

ทำหน้าที่เป็นคำบุพบท :  ใช้กับการอาศัยคนใดคนหนึ่ง สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่ออีกสิ่งหนึ่งบรรลุผล แปลว่า “ผ่าน” ; โดยอาศัย” ; “(ได้) ด้วย”

ตัวอย่าง แปลว่า “ผ่าน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

通过他认识玛丽。

wǒ tōngguò tā rènshi Mǎlì.

ฉันรู้จักแมรี่ผ่านเขา

 

你可以通过这个号码联系我

nǐ kěyǐ tōngguò zhè gè hàomǎ liánxì wǒ.

เธอสามารถติดต่อฉันได้ผ่านหมายเลขนี้

ตัวอย่าง แปลว่า โดยอาศัย” ; “ผ่าน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

通过这个方法减肥。

tā tōngguò zhè gè fāngfǎ jiǎnféi.

เขาลดความอ้วนโดยอาศัยวิธีนี้

เขาลดความอ้วนผ่านวิธีนี้

通过这张照片找到他

wǒ tōngguò zhè zhāng zhàopiàn zhǎo dào tā.

ฉันหาเขาเจอโดยอาศัยภาพถ่ายภาพนี้

ฉันหาเขาเจอผ่านภาพถ่ายภาพนี้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ได้ด้วย”

ตัวอย่าง แปลว่า “ด้วย”

通过自己的努力有车有房。

tā tōngguò zìjǐ de nǔlì 

yǒu chē yǒu fáng.

เขามีรถมีบ้านได้ด้วยความขยันของตัวเอง

 

我想通过游泳减肥

wǒ xiǎng tōngguò yóuyǒng jiǎnféi.

ฉันอยากลดความอ้วนด้วยการว่ายน้ำ

 

         

 

19

响声

xiǎngshēng

เสียง(ดัง)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

关节有响声是因为缺钙吗?

guānjié yǒu xiǎngshēng

shì yīnwèi quē gài ma?

ข้อต่อมีเสียง(ดัง)เป็นเพราะว่าขาดแคลเซียมรึเปล่า

水管响声大怎么办?

shuǐguǎn xiǎngshēng dà zěnme bàn?

ท่อน้ำเสียงดังมากทำยังไงดี

หมายเหตุ: 响声 กับ 声音 กรณีที่แปลว่า “เสียง” บ่อยครั้งสามารถใช้แทนกันได้ ต่างกันตรงที่

                响声: นัยยะเกิดจากการกระทบกันของสรรพสิ่ง และยังแปลว่า “เสียงดัง” ได้ด้วย

                 声音นัยยะเกิดขึ้นจากเสียงพูดของคน ; เสียงร้องของสัตว์ เป็นต้น

 

20

fāchū

ส่ง ...(ออกมา)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

汽车发出这样的响声要修吗?

qìchē fāchū zhèyàng de xiǎngshēng yào xiū ma?

รถยนต์ส่งเสียงดังอย่างนี้ออกมา

ต้องซ่อมไหม

 

她通过安全检查门时,

安全检查门发出响声。

tā tōngguò ānquán jiǎnchá mén shí,

ānquán jiǎnchá mén fāchū xiǎngshēng.

ตอนที่เขาผ่านประตูตรวจเช็คความปลอดภัย

ประตูตรวจเช็คความปลอดภัยส่งเสียงดังออกมา

 

ตัวอย่างที่ 3

ใช้กับสัญญาน แปลว่า “ส่ง ; ปล่อย (ออกมา)”

马桶发出臭味怎么办?

mǎtǒng fāchū chòuwèi zěnme bàn?

ชักโครกส่งกลิ่นเหม็น(ออกมา)ทำยังไงดี

 

无线网卡可以发出WIFI信号吗?

wúxiàn wǎng kǎ kěyǐ 

fāchū WIFI xìnhào ma?

แอร์การ์ดสามารถส่งสัญญาณWIFIได้ไหม

แอร์การ์ดสามารถปล่อยสัญญาณWIFIได้ไหม

 

หมายเหตุ : 无线局域网  wúxiàn júyùwǎng  แปลว่า WIFI

                 无线网络     wúxiàn wǎng luò   แปลว่า WIFI

     

 

21

zhuāng  

1.ใส่ ; บรรจุ   2.แกล้ง ; แสร้งทำเป็น..  3.บรรทุก ; ขึ้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ใส่”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你口袋里的是什么?

nǐ kǒudài lǐ zhuāng de 

shì shénme?

ของที่ใส่ในกระเป๋าของคุณคืออะไร

 

相机里还没有电池呢我先把电池上。

xiàngjī lǐ hái méiyǒu diànchí ne, 

wǒ xiān bǎ diànchí zhuāng shàng.

ในกล้องถ่ายรูปยังไม่มีถ่านนะ ฉันเอาถ่านใส่เข้าไปก่อน

ตัวอย่าง แปลว่า “บรรจุ”

ตัวอย่าง แปลว่า “(มา)แกล้ง”

把茶叶装进胶囊

bǎ chá yè zhuāng jìn jiāonáng lǐ.

เอาใบชาบรรจุเข้าไปในแคปซูล

你别傻!

nǐ bié zhuāng shǎ !

เธออย่ามาแกล้งโง่  / แกอย่ามาแกล้งโง่

ตัวอย่าง แปลว่า “แสร้งทำเป็น”

ตัวอย่าง แปลว่า “บรรทุก” ; “ขึ้น”

不懂就是不懂,不要懂。

bù dǒng jiù shì bù dǒng, 

bú yào zhuāng dǒng.

ไม่รู้ก็คือไม่รู้ อย่าแสร้งทำเป็นรู้  

 ไม่รู้ก็คือไม่รู้ ไม่ต้องแสร้งทำเป็นรู้

把货装上

bǎ huò zhuāng shàng chē.

เอาสินค้าบรรทุกขึ้นรถ / เอาสินค้าขึ้นรถ

เอาของบรรทุกขึ้นรถ / เอาของขึ้นรถ

     

22

tāo 

1.ล้วง  2.ควัก 3.แคะ 4.เจาะ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ล้วง”

ตัวอย่าง แปลว่า “ควัก”

请把口袋里的东西都出来。

qǐng bǎ kǒu dài lǐ de dōngxi 

dōu tāo chū lái.

กรุณาเอาของในกระเป๋าล้วงออกมาให้หมด

กรุณาล้วงของในกระเป๋าออกมาให้หมด

如果快乐可以买你愿意掏钱吗?

rúguǒ kuàilè kěyǐ mǎi, 

nǐ yuànyì tāo qián ma?

ถ้าหากว่าความสุขสามารถซื้อได้ 

เธอยอมควักเงินไหม

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เจาะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “แคะ”

衣服被妈妈了一个洞!

yīfu bèi māma tāo le 

 gè dòng!

เสื้อผ้าโดนแม่เจาะไปรูหนึ่ง

 

喜欢给我掏耳朵

tā xǐhuan gěi wǒ tāo ěrduo.

เขาชอบแคะหูให้ฉัน

 

หมายเหตุ: ถ้าหากจะบอกว่า “เจาะหู” จะพูดเป็นภาษาจีนว่า 打耳洞dǎ ěr dòng

 

     

 

23

硬币

yìngbì  

(เงิน)เหรียญ

纸币

zhǐbì

ธนบัตร ; แบงค์

ตัวอย่าง

现在去银行把硬币换成纸币,需要多少手续费?

xiànzài qù yínháng bǎ yìngbì huànchéng zhǐbì, xūyào duōshǎo shǒuxù fèi?

ตอนนี้ไปธนาคารเอาเงินเหรียญแลกเป็นธนบัตร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ตอนนี้ไปธนาคารเอาเหรียญแลกเป็นแบงค์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

 

 

24

画报

huàbào  

นิตยสารภาพ ; วารสารภาพ 

ตัวอย่าง

他把小桌下边的画报抽出来看。

tā bǎ xiǎo zhuō xià biān de huàbào chōu chū lái kàn.

เขาดึงนิตยสารภาพที่ใต้โต๊ะตัวเล็กออกมาดู

 

 

25

àn  

มืด

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

厕所的灯很

cèsuǒ de dēng hěn ’àn.

ไฟที่ห้องน้ำมืดมาก

这里边有点儿

zhè lǐ biān yǒu diǎnr 'àn.

ด้านในนี้มืดไปหน่อย  / ข้างในนี้มืดไปหน่อย

 

 

26

马上就要..

mǎshàng jiù yào..le

เดี๋ยวก็จะ..แล้ว; เดี๋ยว..ก็จะ..แล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เดี๋ยวก็จะ..แล้ว

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

马上就要到春节

mǎshàng jiù yào dào chūnjié le.

เดี๋ยวก็จะถึงเทศกาลตรุษจีนแล้ว

 

马上就要考试了,很紧张,怎么办?

mǎshàng jiù yào kǎoshì le, hěn jǐnzhāng, zěnme bàn?

เดี๋ยวก็จะสอบแล้ว เครียดมาก ทำไงดี

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เดี๋ยว..ก็จะ..แล้ว

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

马上就要

wǒ mǎshàng jiù yào dào le.

เดี๋ยวฉันก็จะถึงแล้ว

飞机马上就要起飞

fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēi le.

เดี๋ยวเครื่องก็จะออกแล้ว / เดี๋ยวเครื่องก็จะขึ้นแล้ว

 

แปลเชิงสำนวน : เสียงประกาศพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

女士们先生们,飞机马上就要起飞

nǚshì men xiānsheng men, fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēi le.

ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรษทุกท่าน เครื่องบินขึ้นแล้วในขณะนี้

ท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรษทุกท่าน เครื่องบินออก(เดินทาง)แล้วในขณะนี้

 

     

 

27

开关

kāiguān  

สวิตซ์

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

开关在哪儿呢?

kāiguān zài nǎr ne?

สวิตซ์อยู่ตรงไหนละ

HP 6L 打印机为什么没有开关

HP liù dǎyìnjī wèi shénme méiyǒu kāiguān?

เครื่องปริ้นเตอร์HP 6L ทำไมถึงไม่มีสวิตซ์

 

27.1

打开

dǎkāi

1.เปิด (ใช้ได้ทั้งไฟ ประตู หน้าต่าง หนังสือ มือถือเครื่องใช้ต่าง ๆ 

เป็นต้น) ; 2.ปลดออก (เข็มขัด ; เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปิด”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你打开开关了没有?

nǐ dǎkāi kāiguān le méiyǒu?

เธอเปิดสวิตซ์แล้วรึยัง

 

怎么打开呢?

zěnme dǎkāi ne?

เปิดยังไงละ

ตัวอย่าง แปลว่า “ปลดออก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

飞机上的安全带怎么打开?

fēijī shàng de ānquán dài 

zěnme dǎkāi?

เข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบิน ปลดออกยังไง

 

Coach皮带扣怎么打开?

Coach pídài kòu zěnme dǎkāi?

หัวเข็มขัดหนังของCoach ปลดออกยังไง

     

27.2

guān  

ปิด

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

忘记关开关了。

wǒ wàngjì guān kāiguān le.

ฉันลืมปิดสวิตซ์เลย

 

开灯睡还是关灯睡?

nǐ kāi dēng shuì háishì guān dēng shuì?

เธอเปิดไฟนอนหรือว่าปิดไฟนอน

 + 上(คำเสริมประเภทบอกผล结果补语)แปลว่า “ปิด”

ตัวอย่าง

请把安全带系好,把手机关上

qǐng bǎ ānquán dài jì hǎo, bǎ shǒujī guān shàng.

กรุณารัดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย ปิดโทรศัพท์มือถือ

 

 

 

28

扶手

fúshǒu  

ที่วางแขน ; ที่ท้าวแขน ; ที่พักแขน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

开关在座位的扶手上。

kāiguān zài zuòwèi de

 fúshǒu shàng.

สวิตซ์อยู่บนที่วางแขนของที่นั่ง

这把椅子没有扶手

zhè bǎ yǐzi méiyǒu fúshǒu.

เก้าอี้ตัวนี้ไม่มีที่วางแขน. / เก้าอี้ตัวนี้ไม่มีที่ท้าวแขน.

เก้าอี้ตัวนี้ไม่มีที่พักแขน.

 

29

插头

chātóu  

1.หัวเสียบ(เข็มขัดนิรภัย ; ไมโครโฟน ; หูฟัง ฯลฯ)  2.ปลั๊ก(เสียบ) 

chā

เสียบ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หัวเสียบ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

麦克风和耳机的插头插对了吗?

màikèfēng hé ěr jī de chātóu

 chā duì le ma?

หัวเสียบไมโครโฟนกับหูฟัง

เสียบถูกแล้วรึเปล่า

 

A: 我还不会系安全带呢。

     wǒ hái bú huì jì ānquán dài ne.

ฉันยังรัดเข็มขัดนิรภัยไม่เป็นเลย

 

B: 把这个插头往里一就行了。

     bǎ zhè gè chātóu wǎng lǐ yì chā

     jiù xíng le.

  เอาหัวเสียบอันนี้(แค่)เสียบเข้าไปข้างในก็ได้แล้ว

ตัวอย่าง แปลว่า “ปลั๊ก(เสียบ)”

泰国的插座能用中国的三角插头吗?

Tàiguó de chāzuò néng yòng Zhōngguó de sān jiǎo chātóu ma?

เต้าเสียบของประเทศไทยสามารถใช้ปลั๊ก(เสียบ)3ขาของประเทศจีนได้รึเปล่า

 

 

30

卡子

qiǎzi  

ตัวล็อค(เข็มขัดนิรภัย)

ตัวอย่าง

把这个插头插进卡子里去

bǎ zhè gè chātóu chā jìn qiǎzi lǐ qù.

เอาหัวเสียบอันนี้เสียบเข้าไปในตัวล็อค

31

bān  

1.ดึงจากข้างล่างขึ้นมา, จากบนลงล่าง ; ากข้างในออกมาหรือจากตำแหน่งเดิมให้เปลี่ยนทิศทางแล้วคืนกลับตำแหน่งเดิม แปลว่า “ง้าง” ;“งัด”; “หัก”“สับ” ; “ดึง” เป็นต้น

2.หมุนบิด  แปลว่า “ขัน” เป็นต้น

3.พยายามให้สภาวะร่างกายคืนสู่สภาวะปรกติ แปลว่า “ฝืน (ให้กลับมาเป็นปรกติ)” เป็นต้น

4.สถานการณ์ที่สามารถคืนสู่สภาวะที่ต้องการ แปลว่า “ดึง(กลับมา)” เป็นต้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ง้าง”

ตัวอย่าง แปลว่า “หัก”

把卡子一下儿就打开了。

bǎ qiǎzi bān yíxiàr jiù dǎkāi le.

ง้างตัวล็อคหน่อยนึงก็ปลดออกแล้ว

我非常喜欢手指

wǒ fēicháng xǐhuan bān shǒuzhǐ.

ฉันชอบหักนิ้ว(มือ)มาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขัน”

ตัวอย่าง แปลว่า “สับ”

这种扳手可以这种螺丝

zhè zhǒng bānshǒu kěyǐ 

bān zhè zhǒng luósī.

ประแจแบบนี้ขันสกรูแบบนี้ได้

 

你去把开关扳下来吧。

nǐ qù bǎ kāiguān bān xià lái ba.

เธอไปสับสวิตซ์ลงมาสิ

ตัวอย่าง 扳过来แปลว่า “ฝืนให้กลับมา(เป็นปรกติ)”

25岁了驼背能扳过来?

èr shí wǔ suì le tuóbèi néng bān guò lái ma?

อายุ 25 แล้ว หลังค่อมสามารถฝืนให้กลับมา(เป็นปรกติ)ได้ไหม

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ดึง”

虽然上半场我们输,但是下半场能回来就不错了。

suīrán shàng bàn chǎng wǒmen shū , 

dànshì xià bàn chǎng néng bān huí lái jiù bú cuò le.

ถึงแม้ว่าครึ่งแรกพวกเราแพ้ แต่ว่าครึ่งหลังสามารถดึงกลับมาได้ก็ไม่เลวแล้ว

 

 

 

32

liáng  

เย็น

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

手很凉,我的手也很凉

nǐ de shǒu hěn liáng

wǒ de shǒu yě hěn liáng.

มือของเธอเย็นมาก, 

มือของฉันก็เย็นมากเหมือนกัน

 

咖啡都了,快把它喝了吧。

kāfēi dōu liáng le, kuài bǎ tā hē le ba.

กาแฟเย็นหมดแล้ว รีบดื่มมันเลยเหอะ

 

 

33

杯子

bēizi  

แก้ว(น้ำ) ; ถ้วย(ใช้ดื่มน้ำ)

塑料杯子

sùliào bēizi

แก้วพลาสติก ; ถ้วยพลาสติก

玻璃杯子

bōli bēizi

แก้ว (แก้วน้ำที่ทำจากแก้ว)

ตัวอย่าง

喝水用塑料杯子好,还是用玻璃杯子好?

hē shuǐ yòng sùliào bēizi hǎo, háishì yòng bōli bēizi hǎo?

ดื่มน้ำใช้แก้วพลาสติกดี หรือว่าใช้แก้วน้ำที่ทำจากแก้วดี

ดื่มน้ำใช้ถ้วยพลาสติกดี หรือว่าใช้แก้วดี

 

 

34

小心

xiǎoxīn  

ระวัง

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你开车要小心

nǐ kāichē yào xiǎoxīn.

เธอขับรถต้องระวัง

 

小心别被他骗。

xiǎoxīn bié bèi tā piàn.

ระวังอย่าโดนเขาหลอก

ตัวอย่างที่ 3

他把小桌下边的画报抽出来,不小心把杯子碰倒了。

tā bǎ xiǎo zhuō xià biān de huàbào chōu chū lái ,

 xiǎoxīn bǎ bēizi pèng dǎo le.

เขาดึงนิตยสารภาพที่ใต้โต๊ะตัวเล็กออกมา ไม่ระวังโดนแก้วล้มเลย

เขาดึงนิตยสารภาพที่ใต้โต๊ะตัวเล็กออกมา ไม่ระวังชนแก้วตกซ่ะเลย

 

35

หก  ; กระเด็น 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你把杯子碰倒了,咖啡全了。

nǐ bǎ bēizi pèng dǎo le, 

kāfēi quán  le.

เธอชนแก้วล้มซ่ะแล้ว กาแฟหกหมดเลย

空姐不小心把水洒在他身上

kōngjiě bù xiǎoxīn bǎ shuǐ sǎ 

zài tā shēn shàng.

แอร์โฮสเตรสไม่ระวังทำน้ำหกใส่(บน)ตัวเขา

 

หมายเหตุ: .. ในประโยคนี้แปลว่า

“ใส่(บน)...” 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “กระเด็น”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

在墙上怎么办

yóu  zài qiáng shàng 

zěnme bàn?

น้ำมันกระเด็นใส่กำแพง ทำไงดี

 

进眼睛里了,好痛啊。

jiǔ  jìn yǎnjing lǐ le, hǎo tòng a.

เหล้ากระเด็นเข้าไปในตาแล้ว ปวดมากอ่ะ

 

หมายเหตุ: .. ในประโยคนี้แปลว่า“ใส่”

หมายเหตุ: .. ในประโยคนี้แปลว่า“เข้าไปใน..”

 

 

36

感激

gǎnjī

(รู้สึก)ซาบซึ้งใจ ; (รู้สึก)ซาบซึ้ง ; (รู้สึก)ตื้นตันใจ ; (รู้สึก)ตื้นตัน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

非常感谢,太感激了

fēicháng gǎnxiè ,wǒ tài gǎnjī le.

ขอบคุณมาก ฉัน(รู้สึก)ซาบซึ้งใจมากเลย

ขอบคุณมาก ฉัน(รู้สึก)ซาบซึ้งมากเลย

ขอบคุณมาก ฉัน(รู้สึก)ตื้นตันใจมากเลย

ขอบคุณมาก ฉัน(รู้สึก)ตื้นตันมากเลย

我真的很感激你的帮助。

wǒ zhēn de hěn gǎnjī 

nǐ de bāngzhù.

ฉันรู้สึกซาบซึ้ง(ใจ)ใน

ความช่วยเหลือของคุณมากจริง ๆ 

 

ฉันรู้สึกตื้นตัน(ใจ)ใน

ความช่วยเหลือของคุณมากจริง ๆ 

 

หมายเหตุ : ทบทวนความแตกต่างระหว่าง 感谢และ谢谢ได้ที่

                <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 30>

 

37

轻松

qīngsōng

1.ใช้กับกรณีรู้สึกไม่ต้องหวาดระแวงกังวลใจ คลายความกังวล  แปลว่า “สบายใจ” ; “เบาใจ”

2.รู้สึกไม่กดดัน ไม่ตรึงเครียด  แปลว่า “สบาย” 

 

1.ใช้กับกรณีรู้สึกไม่ต้องหวาดระแวงกังวลใจ คลายความกังวล

แปลว่า “สบายใจ” ; “เบาใจ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

和你在一起,我感觉很轻松

hé nǐ zài yìqǐ ,

wǒ gǎnjué hěn qīngsōng.

อยู่(ด้วยกัน)กับเธอ,ฉันรู้สึกสบายใจมาก

 

你回来,我就轻松了。

nǐ huí lái wǒ jiù qīngsōng le.

เธอกลับมา ฉันก็สบายใจแล้ว

เธอกลับมา ฉันก็เบาใจแล้ว

2.รู้สึกไม่กดดัน ไม่ตรึงเครียด  แปลว่า “สบาย”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我的工作比较轻松,假也多

wǒ de gōngzuò 

bǐjiào qīngsōng , jià yě duō.

งานของฉันค่อนข้างสบาย 

วันหยุดก็เยอะด้วย

 

等孩子上学,我就轻松

děng háizi shàngxué,

wǒ jiù qīngsōng le.

รอให้ลูกเข้าเรียน ฉันก็สบายแล้ว

 

38

不会

bú huì

1.แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญ แปลว่า“ไม่เป็น” ; “ไม่ได้” ; “ไม่รู้”

2.สำนวนนัยยะไม่มีทางหรือไม่มีวันที่จะรู้สึก กระทำ หรือเกิดขึ้นเชิงสัจธรรมในสิ่งนั้น ๆ ได้ แปลว่า“(จะ)ไม่มีทาง..” ; “(จะ)ไม่..หรอก” ; “จะไม่..”

3. 不会吧สำนวนแสดงความรู้สึกไม่น่าเชื่อ ประหลาดใจ  แปลว่า  “(คง)ไม่มั้ง” ; “(คง)ไม่หรอกมั้ง”

4. 不会..สำนวนย้อนถาม แปลว่า “คงไม่ได้..หรอกนะ”

 

 

1.แสดงถึงความเชี่ยวชาญ หรือความชำนาญ แปลว่า “ไม่เป็น” ; “ไม่ได้” ; “ไม่รู้”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่เป็น” ; “ไม่ได้”

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่เป็น” ; “ไม่รู้”

不会说英语。

wǒ bú huì shuō yīngyǔ.

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้

他会英语,不会汉语。

tā huì yīngyǔ, bú huì hànyǔ.

เขาเป็นภาษาอังกฤษ ไม่เป็นภาษาจีน

เขารู้ภาษาอังกฤษ ไม่รู้ภาษาจีน

หมายเหตุ : 他会英语,不会汉语。ความหมายเดียวกันกับ

                 他懂英语,不懂汉语。

 

2.สำนวนนัยยะไม่มีทางหรือไม่มีวันที่จะรู้สึก กระทำ หรือเกิดขึ้นเชิงสัจธรรมในสิ่งนั้น ๆ ได้ แปลว่า “(จะ)ไม่มีทาง..” ; “ไม่..หรอก” ; “จะไม่..”

ตัวอย่าง แปลว่า

“ไม่มีทาง..” ;  “ไม่..หรอก” 

ตัวอย่าง แปลว่า

 “จะไม่มีทาง..” ; “จะไม่..”

我不说了,

说什么你也不会相信。

wǒ bù shuō le, shuō shénme nǐ yě bú huì xiāngxìn.

ฉันไม่พูดแล้ว, พูดอะไรเธอก็ไม่มีทางเชื่อ

ฉันไม่พูดแล้ว, พูดอะไรเธอก็ไม่เชื่อหรอก

 

如果他真的爱你一定不会这样做。

rúguǒ tā zhēnde ài nǐ ,

yídìng  huì zhè yàng zuò.

ถ้าหากว่าเขารักเธอจริง ๆ  

จะไม่มีทางทำแบบนี้แน่นอน

 

ถ้าหากว่าเขารักเธอจริง ๆ  

จะไม่ทำแบบนี้แน่นอน

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่หรอก”

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่..หรอก” ; “จะไม่..”

不会,你放心吧!

bú huì, nǐ fàngxīn ba!

ไม่หรอก เธอวางใจเถอะ

我想你, 但我不会打扰你。

wǒ xiǎng nǐ , dàn wǒ bú huì dǎrǎo nǐ.

ฉันคิดถึงเธอ แต่ฉันไม่รบกวนเธอหรอก

ฉันคิดถึงเธอ แต่ฉันจะไม่รบกวนเธอ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะไม่..”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这辈子,我不会结婚!

zhè bèizi, wǒ bú huì jiéhūn.

ชาตินี้ ฉันจะไม่แต่งงาน

世界上有不会老不会死的人吗?

shìjiè shàng yǒu bú huì lǎo 

bú huì sǐ de rén ma?

บนโลกนี้มีคนที่จะไม่แก่จะไม่ตายไหม

 

 

3.สำนวนแสดงความรู้สึกไม่น่าเชื่อ ประหลาดใจ แปลว่า  不会吧 แปลว่า

 “(คง)ไม่มั้ง” ; “(คง)ไม่หรอกมั้ง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他们离婚了,不会吧!

tāmen líhūn le , bú huì ba!

พวกเขาหย่ากันแล้ว (คง)ไม่หรอกมั้ง

พวกเขาหย่ากันแล้ว (คง)ไม่มั้ง

玛丽死了,不会吧!

Mǎlì sǐ le, bú huì ba!

แมรี่ตายแล้ว ไม่หรอกมั้ง

แมรี่ตายแล้ว ไม่มั้ง 

 

 

4. 不会..สำนวนย้อนถาม แปลว่า “คงไม่ได้..หรอกนะ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

不会怀孕 !

nǐ bú huì huáiyùn ba!

เธอคงไม่ได้ท้องหรอกนะ

 

不会爱我吧!

nǐ bú huì ài wǒ ba!

เธอคงไม่ได้รักฉันหรอกนะ

 

       

 

38.1

可能不会

kěnéng bú huì

อาจจะ..ไม่ได้ ; อาจจะไม่มีทาง(ได้) ; 

อาจจะไม่มีทาง..ได้ ; อาจจะไม่.. ; “ไม่อาจ..ได้”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อาจจะ..ไม่ได้”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

雨下这么大,他可能不会来了。

yǔ xià zhè me dà,

 tā kěnéng bú huì lái le.

ฝนตกหนักขนาดนี้

 เขาอาจจะมาไม่ได้แล้ว

 

我可能不会喜欢你,但是我爱你。

wǒ kěnéng bú huì xǐhuan nǐ, 

dànshì wǒ ài nǐ.

ฉันอาจจะชอบเธอไม่ได้

แต่ว่าฉันรักเธอ

ตัวอย่าง แปลว่า “อาจจะไม่มีทาง(ได้)..” ; “อาจจะไม่มีทาง..ได้” ; “อาจจะไม่..”

我不说可能不会知道

wǒ bù shuō, nǐ kěnéng bú huì zhīdào.

ฉันไม่พูด เธออาจจะไม่มีทาง(ได้)รู้  

ฉันไม่พูด เธออาจจะไม่มีทางรู้ได้

ฉันไม่พูด เธออาจจะไม่รู้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อาจจะไม่มีทาง..” ; “อาจจะไม่..

这件事情,我说出来你可能不会相信

zhè jiàn shìqing, wǒ shuō chū lái nǐ kěnéng bú huì xiāngxìn.

เรื่องนี้ ฉันพูดออกมาเธออาจจะไม่มีทางเชื่อ

เรื่องนี้ ฉันพูดออกมาเธออาจจะไม่เชื่อ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อาจจะไม่ได้..”; “อาจจะ..ไม่ได้; “อาจจะไม่มีทางได้..

我喜欢你,但我也知道,我们可能不会在一起。

wǒ xǐhuan nǐ ,dàn wǒ yě zhīdào ,wǒmen kěnéng bú huì zài yìqǐ.

ฉันชอบเธอ แต่ฉันก็รู้ว่า เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ฉันชอบเธอ แต่ฉันก็รู้ว่า เราอาจจะอยู่ด้วยกันไม่ได้

ฉันชอบเธอ แต่ฉันก็รู้ว่า เราอาจจะไม่มีทางได้อยู่ด้วยกัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่อาจ..ได้”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

可能不会爱你。

wǒ kěnéng bú huì ài nǐ.

ฉันไม่อาจรักเธอได้

我可能不会再喜欢别人了。

wǒ kěnéng bú huì zài xǐhuan biérén le.

ฉันไม่อาจชอบคนอื่นได้อีกแล้ว

 

     

38.2

应该不会..

yīnggāi bú huì

ไม่น่า(ที่)จะ...ได้

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我觉得应该不会有朋友

wǒ juéde tā yīnggāi bú huì yǒu péngyou.

ฉันรู้สึกว่าเขาไม่น่า(ที่)จะมีเพื่อนได้

我想我应该不会爱你了。

wǒ xiǎng wǒ yīnggāi bú huì

zài ài nǐ le.

ฉันคิดว่าฉันไม่น่า(ที่)จะรักเธอได้อีกแล้ว

 

38.3

应该不会吧

yīnggāi bú huìba

น่าจะไม่นะ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

红枣吃多了容易上火,

我想应该不会吧

hóngzǎo chī duō le róngyì shànghuǒ, wǒ xiǎng yīnggāi bú huì ba.

พุทราจีนกินเยอะแล้วร้อนในง่าย 

ฉันคิดว่าน่าจะไม่นะ

 

他回国去了吗?

应该不会吧

tā huí guó qù le ma? 

yīnggāi bú huì ba.

เขากลับประเทศไปแล้วหรอ 

น่าจะไม่นะ

 

38.4

永远不会

yǒngyuǎn bú huì

ไม่มีวันที่จะ...(ได้ )

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你不说,我永远不会懂。

nǐ bù shuō ,

wǒ yǒngyuǎn bú huì dǒng.

เธอไม่พูด ฉันไม่มีวันที่จะเข้าใจ

 

永远不会忘记你

wǒ yǒngyuǎn bú huì wàngjì nǐ.

ฉันไม่มีวันที่จะลืมเธอได้

 

 

38.5

会不会..?

huì bú huì

1.ถามถึงความรู้ความสามารถแปลว่า 

“..เป็นไหม/รึเปล่า” ;  “..ได้ไหม/รึเปล่า”

2.ถามถึงความน่าจะเป็น เป็นไปได้หรือไม่ แปลว่า “จะ..(ได้)ไหม/รึเปล่า”

 

1.ถามถึงความรู้ความสามารถแปลว่า “..เป็นไหม/รึเปล่า” ;  “..ได้ไหม/รึเปล่า”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

会不会画画()?

nǐ huì bú huì huà huà(r)?

เธอวาดภาพเป็นไหม(รึเปล่า)

เธอวาดภาพได้ไหม(รึเปล่า)

 

会不会唱歌?

nǐ huì bú huì chàng gē?

เธอร้องเพลงเป็นไหม(รึเปล่า)

เธอร้องเพลงได้ไหม(รึเปล่า)

2.ถามถึงความน่าจะเป็น เป็นไปได้หรือไม่ แปลว่า “จะ..(ได้)ไหม/รึเปล่า”

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..ไหม/รึเปล่า”

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..(ได้)ไหม/รึเปล่า”

如果我死了,你会不会想我?

rúguǒ wǒ sǐ le, nǐ huì bú huì xiǎng wǒ?

ถ้าหากฉันตายไป เธอจะคิดถึงฉันไหม

ถ้าหากฉันตายไป เธอจะคิดถึงฉันรึเปล่า

会不会来接我?

tā huì bú huì lái jiē wǒ ?

เขาจะมารับฉัน(ได้)ไหม

เขาจะมารับฉัน(ได้)รึเปล่า

转名zhuānmíng  ชื่อเฉพาะ

1

关建平

Guān Jiànpíng  

(ชื่อคน) กวาน เจี้ยนผิง

2

夏雨

Xià Yǔ

(ชื่อคน) เซี่ยะ อวี่

                                                                   

 

课文 kèwén บทเรียน

 

(一)请把护照和机票给我

            qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ.

            กรุณาเอาพาสปอร์ตกับใบจองตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน

关建平和妻子夏雨一起坐飞机去国外旅行,夏雨是第一次乘飞机。

Guān Jiànpíng hé qīzi Xià Yǔ yìqǐ zuò fēijī qù guówài lǚxíng ,Xià Yǔ shì dì yī cì chéng fēijī.

กวานเจี้ยนผิงและภรรยาเซี่ยะอวี่ นั่งเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกัน เป็นครั้งแรกที่เซี่ยะอวี่โดยสารเครื่องบิน

关建平(对夏雨说)我们先去办理登机手续,把行李托运了。

               (duì Xià Yǔ shuō) wǒmen xiān qù bànlǐ dēngjī shǒuxù, bǎ xíngli 

                tuōyùn le. 

               (พูดกับเซี่ยะอวี่) พวกเราไปเช็คอินก่อน เอาสัมภาระ(กระเป๋า)ไปโหลด

 

服务员: 请把护照和机票给我。哪个箱子要托运?把它放上去吧。

                这是登机牌儿,请拿好。
                qǐng bǎ hùzhào hé jīpiào gěi wǒ. nǎ gè xiāngzi yào tuōyùn

                bǎ tā fàng shàng qù ba. zhè shì dēngjī páir, qǐng ná hǎo.

                กรุณาเอาพาสปอร์ตกับใบจองตั๋วเครื่องบินมาให้ฉัน (กล่อง/ กระเป๋า)ใบไหน

                จะโหลด เอามันวางขึ้นไปเลย นี้คือตั๋วเครื่องบิน กรุณาถือดี ๆ นะคะ

 

关建平: 谢谢。
                xièxie.

                ขอบคุณครับ    
                ……

(夏雨通过安全检查门时,安全检查门发出响声……)
( Xià Yǔ tōngguò ānquán jiǎnchá mén shí , ānquán jiǎnchá mén 

    fāchū xiǎng shēng … … ) 

(ตอนที่เซี่ยะอวี่ผ่านประตูตรวจเช็คความปลอดภัย ประตู(ตรวจเช็คความปลอดภัย)ส่งเสียงดังออกมา)

 

服务员: 这位女士,你口袋里装的是什么?
                zhè wèi nǚshì, nǐ kǒu dài lǐ zhuāng de shì shénme ? 

                คุณผู้หญิงท่านนี้ (สุภาพสตรีท่านนี้) ของที่ใส่ในกระเป๋าของคุณคืออะไร

 

夏雨:        没有什么呀!
                 méiyǒu shénme ya! 

                 ไม่มีอะไรนะ

 

服务员: 请把口袋里的东西都掏出来。
                qǐng bǎ kǒu dài lǐ de dōngxi dōu tāo chū lái.

                กรุณาล้วงของในกระเป๋าออกมาให้หมด

 

夏雨:     啊,是几把钥匙和两个硬币。
                 a,  shì jǐ bǎ yàoshi hé liǎng gè yìng bì.

                 อ่ะ  (มันคือ)กุญแจ2-3 ดอก กับเหรียญ 2 เหรียญ

 

服务员: 好了,请进去吧。
                 hǎo liǎoqǐng jìn qù ba

                เรียบร้อยแล้ว เชิญเข้าไปค่ะ

 

(在飞机上 zài fēijī shàng  บนเครื่องบิน) 

 

关建平: 把手提包放到行李箱里去吧。
                 bǎ shǒutí bāo fàng dào xíngli xiāng lǐ qù ba.

                เอากระเป๋าถือ(หรือสะพาย)ไปวางไว้(ที่)ในกระเป๋าเดินทางสิ

 

夏雨:     等一下儿,先把相机拿出来,我想在飞机上照两张照片。
                děng yíxiàr , xiān bǎ xiàngjī ná chū lái, wǒ xiǎng zài fēijī 

                shàng zhào liǎng zhāng zhàopiàn.

               รอแปบนึง หยิบกล้องถ่ายรูปออกมาก่อน ฉันอยากถ่ายภาพ2ภาพบนเครื่องบิน

 

(关建平把相机从手提包里拿出来。)
( Guān Jiànpíng bǎ xiàngjī cóng shǒutí bāo lǐ ná chū lái. ) 

  (กวานเจี้ยนผิง หยิบกล้องถ่ายรูปออกมาจากในกระเป๋าถือ)

 

关建平: 给你。对了,相机里还没有电池呢,我先把电池装上。……
                gěi nǐ. duì le, xiàngjī lǐ hái méi yǒu diànchí ne, wǒ xiān bǎ 

                diàn chí zhuāng shàng. … … 

                เธอเอาไป เออใช่ , ในกล้องถ่ายรูปยังไม่มีถ่านนะ ฉันเอาถ่านใส่เข้าไปก่อน

(二)你把灯打开。nǐ bǎ dēng dǎ kāi.  เธอเปิดไฟ(ที)

夏雨把小桌下边的画报出来看。

Xià Yǔ bǎ xiǎo zhuō xià biān de huàbào chū lái kàn.

เซี่ยะอวี่เอานิตยสารภาพที่ใต้โต๊ะตัวเล็กออกมาดู

 

夏雨:    这里边有点儿暗。
            
    zhè lǐ biān yǒu diǎnr’ àn.  

                ข้างในนี้มืดไปหน่อย

 

 

关建平:你把灯打开。
                
nǐ bǎ dēng dǎkāi.

                เธอเปิดไฟที

 

 

夏雨:    开关在哪儿呢?
                kāiguān zài nǎr ne 

                สวิตซ์อยู่ตรงไหนล่ะ

 

 

关建平: 在座位的扶手上。

                zài zuò wèi de fúshǒu shàng.

                อยู่บนที่วางแขนของที่นั่ง

 

 

空姐:     飞机马上就要起飞了,请大家把安全带系好,把手机关上。……
                 
fēijī mǎshàng jiù yào qǐfēi le,qǐng dàjiā bǎ ānquán dài jì hǎo,

                 bǎ shǒujī guān shàng. … … 

                 เครื่องบินจะออก(เดินทาง; Take off)แล้วในขณะนี้,          

                 ทุกท่านกรุณารัดเข็มขัดนิรภัยให้ ปิดโทรศัพท์มือถือ...

 

 

夏雨:     我还不会系安全带呢。
                 
wǒ hái bú huì jì ānquán dài ne.

                 ฉันยังรัดเข็มขัดนิรภัยไม่เป็นเลย

 

 

关建平: 把这个插头往里一插就行了。
                 bǎ zhè gè chātóu wǎng lǐ yì chā jiù xíng le.

                 เอาหัวเสียบอันนี้(แค่)เสียบเข้าไปข้างในก็ได้แล้ว

 

 

夏雨:     怎么打开呢?

                 zěn me dǎkāi ne  

                 เปิดยังไงล่ะ

 

 

关建平:  把卡子扳一下儿就打开了。
                 bǎ qiǎzi bān yíxiàr jiù dǎ kāi le. 

                 ง้างตัวล็อคหน่อยนึงก็ปลดออกแล้ว

 

夏雨:      啊,打开了。你看,咖啡都凉了,快把它喝吧。
                  a, dǎkāi le. nǐ kàn ,kāfēi dōu liáng le, kuài bǎ tā hē ba.

               อ่ะ ปลดออกแล้ว เธอดู กาแฟเย็นหมดแล้ว รีบดื่มมันเลยเหอะ

 

(关建平把小桌下边的画报抽出来,不小心把杯子碰倒了。)

(Guān Jiànpíng bǎ xiǎo zhuō xià biān de huàbào chōu chū lái ,

bù xiǎoxīn bǎ bēizi pèng dǎo le.)

(กวานเจี้ยนผิงดึงนิตยสารภาพที่ใต้โต๊ะตัวเล็กออกมา ไม่ระวังชนแก้วล้มเลย)

 

夏雨:      哎呀!
                 āi ya !

                 ไอ้หยา

 

关建平:  怎么了?
                 
zěnme le 

                 เป็นไรอ่ะ

 

夏雨:      你把杯子碰倒了,咖啡全洒了。
                  nǐ bǎ bēizi pèng dǎo lekāfēi quán sǎ le.

                  เธอโดนแก้วล้มซ่ะแล้ว กาแฟหกหมดเลย

 

关建平:  快拿纸把桌子擦擦。
               
  kuài ná zhǐ bǎ zhuōzi cā cā.

                 รีบหยิบกระดาษมาเช็ดโต๊ะ

 

 

 

 

注释  zhùshì  คำอธิบายเพิ่มเติม

 

一、คำศัพท์เกี่ยวกับตั๋ว ที่ควรรู้เพิ่มเติม

 

中文

拼音

泰文

1

国内机票

guónèi jīpiào

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ

2

国际机票

guójì jīpiào

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ

3

多程机票

duōchéng jīpiào

ตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ แต่มีจุดหมายปลายทางมากกว่า 1เมือง

4

单程票

dānchéng piào

ตั๋วเที่ยวเดียว

5

往返票 

wǎngfǎn piào

ตั๋วไปกลับ

6

特价机票

tèjià jīpiào

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

 

二、คำศัพท์เกี่ยวกับเที่ยวบิน 航班 ที่ควรรู้เพิ่มเติม

 

中文

拼音

泰文

1

国内航班

guónèi hángbān

เที่ยวบินภายในประเทศ

2

国际航班

guójì hángbān  

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

3

直达航班

zhídá hángbān

เที่ยวบินตรง

4

直飞航班

zhífēi hángbān

5

中转航班

zhōngzhuǎn hángbān

เที่ยวบินต่อเครื่อง

(เปลี่ยนเครื่องบินเพื่อบินต่อ)

6

转机航班

zhuǎnjī hángbān

7

经停航班

 

jīngtíng hángbān

เที่ยวบินแบบแวะพัก

(เครื่องบินลำเดิม)

 

三、คำศัพท์เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

中文

拼音

泰文

1

空中乘务员

 

kōngzhōng

chéngwù yuán

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 

2

空中小姐

kōngzhōng xiǎojiě

แอร์โฮสเตส

空姐

kōngjiě

女乘务员

nǚ chéngwù yuán

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

 

3

空中少爷

kōngzhōng shàoyé

สจ๊วต

空哥

kōnggē

空少

kōngshào

男乘务员

nán chéngwù yuán

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย

 

 

四、ความแตกต่างระหว่าง 立刻lìkè และ马上mǎshàng

 

 

ข้อ

ข้อมูล ; สถานการณ์

立刻

马上

1.

- แสดงถึงสิ่งต่าง ๆ มีการเกิดขึ้นแน่นอน 

เกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนั้น หลังจากที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

สิ่งที่ต้องทำในทันทีทันใด  

- ผู้พูดพูดแล้วทำจริง ทำทันที 

  แปลว่า “...ทันที” ; “(จะรีบ)..เดี๋ยวนี้” ; (จะรีบ) ..ทันที

 

/

/

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทันที”

ตัวอย่างที่ 1

立刻

马上

我和男朋友分手后,

立刻就有了新欢

wǒ hé nán péngyou fēnshǒu hòu, tā lìkè jiù yǒu le xīnhuān.

 

我和男朋友分手后,

马上就有了新欢

wǒ hé nán péngyou fēnshǒu hòu ,tā mǎshàng jiù yǒu le xīnhuān.

หลังจากที่ฉันเลิกกับแฟนเขาก็มีแฟนใหม่เลยทันที

 

ตัวอย่างที่ 2

立刻

马上

饭后不要立刻喝汽水。

fàn hòu búyào lìkè hē qìshuǐ.

 

饭后不要马上喝汽水。

fàn hòu búyào mǎshàng hē qìshuǐ.

 

หลังอาหารอย่าดื่มน้ำอัดลมทันที

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(จะรีบ)..เดี๋ยวนี้” ; (จะรีบ) ..ทันที

立刻

马上

好好,我立刻去!

hǎo hǎo, wǒ lìkè qù !

好好,我马上去!

hǎo hǎo, wǒ mǎshàng qù !

 

โอเค ๆ  ฉัน(จะรีบ)ไปเดี๋ยวนี้  / โอเค ๆ  ฉัน(จะรีบ)ไปทันที

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..เดี๋ยวนี้” 

立刻

马上

立刻出去,立刻 !

nǐ lìkè chūqù , lìkè !

 

 

马上出去,马上 !

nǐ mǎshàng chūqù, mǎshàng !

เธอออกไปเดี๋ยวนี้  เดี๋ยวนี้!

 

     

 

1.1

โครงสร้าง: .., ()立刻/一.., ()马上 แปลว่า

“พอ/แค่..ก็..ทันที”

/

/

 

ตัวอย่างที่ 1

立刻

马上

看见我回来

()立刻跑出来了。

 kànjiàn wǒ huí lái , 

tā (jiù) lìkè pǎo chū lái le.

 

看见我回来

()马上跑出来了。

yí kànjiàn wǒ huí lái , 

 (jiù) mǎshàng pǎo chū lái le.

 

พอเห็นฉันกลับมา เขาก็วิ่งออกมาทันทีเลย

แค่เห็นฉันกลับมา เขาก็วิ่งออกมาทันทีเลย

 

ตัวอย่างที่ 2

立刻

马上

妈妈一打电话爸爸立刻回家。

māma yì dǎ diànhuà ,

bàba lìkè huí jiā.

 

妈妈一打电话爸爸马上回家。

māma yì dǎ diànhuà ,

bàba mǎshàng huí jiā.

พอแม่โทรศัพท์(ไป/มา) พ่อก็กลับบ้านทันที

แค่แม่โทรศัพท์(ไป/มา) พ่อก็รีบกลับบ้านทันที

 

 

2.

- กรณีแสดงถึงคนพูดเข้าใจหรือรู้สึกว่าในระยะเวลาสั้นๆจะ

  เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น 

- จวนเจียนใกล้จะถึง แต่ในความเป็นจริงระยะเวลาอาจไม่สั้น   

  เสมอไป หรือไม่สามารถระบุระยะเวลาชัดเจนได้

- แสดงถึงสิ่งต่าง ๆ มีการเกิดขึ้นจากการคาดคะเนของผู้พูด

  ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน  ผู้พูดพูดแล้วอาจทิ้งช่วงในการกระทำ

  แปลว่า “เดี๋ยว” ; “เร็ว ๆ นี้”

-

/

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เดี๋ยว”

ตัวอย่างที่ 1

明年马上就要毕业了,你想对老师说什么?

míngnián mǎshàng jiù yào bìyè le, nǐ xiǎng duì lǎoshī shuō shénme?

ปีหน้าเดี๋ยวก็จะเรียนจบแล้ว เธออยากพูดอะไรกับอาจารย์

 

ตัวอย่างที่ 2

几年前,我担心自己马上就老了,现在真的老了。

jǐnián qián, wǒ dānxīn zìjǐ mǎshàng jiù lǎo le , xiànzài zhēn de lǎo le.

2-3ปีก่อน ฉันกังวลว่าเดี๋ยวตัวเองก็แก่แล้ว ตอนนี้แก่แล้วจริง ๆ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เร็ว ๆ นี้”

ตัวอย่างที่ 1

马上快要生宝宝了,生第二胎会比第一胎容易吗?

mǎshàng kuàiyào shēng bǎobǎo le, 

shēng dì èr tāi huì bǐ dì yī tāi róngyì ma?

ใกล้จะคลอดลูกน้อยเร็ว ๆ นี้แล้ว คลอดท้องที่สองจะง่ายกว่าท้องแรกรึเปล่า

ตัวอย่างที่ 2

马上要结婚了,我痛苦得要生要死

tā mǎshàng yào jiéhūn le , wǒ tòngkǔ de yào shēng yàosǐ.

เขาจะแต่งงานเร็ว ๆ นี้แล้ว ฉันทุกข์(ซะจน)จะเป็นจะตาย

 

 

 

 

 

 

 

 

五、ความแตกต่างระหว่าง一下子、一下 และ一下儿

 

      ทั้งสามคำนี้มีความหมายเดียวกัน โดยส่วนมากสามารถใช้แทนกันได้ จะมีเพียงบางบริบทที่อาจจะนิยมคำใดคำนึงเป็นพิเศษ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้ 

 

一下

yíxià 

1. โครงสร้าง : คำกริยา + 一下(子/儿) แปลว่า “หน่อย(นึง)” ; “นิดนึง” ; “สักหน่อย” ; “สักนิด(นึง)”

 

2.ใช้กับบริบทที่บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงสั้น ๆแค่ชั่วประเดี๋ยวเดียว แปลว่า“ปุบปับ(ปุ๊บปั๊บ)”; “แป๊บเดียว..” ; “เดี๋ยวเดียว..” ; “เดี๋ยวก็..” ; “สักแป๊บ” ; “เผลอแป๊บเดียว” ; “ประเดี๋ยวเดียว” ;“ประเดี๋ยวประด๋าว” 

 

3.ใช้กับบริบทที่บอกถึงกระทำสิ่งนั้น ๆต่อเนื่อง ให้จบ ให้เสร็จสิ้น ให้บรรลุโดยรวดเดียวทีเดียวในระยะเวลาอันสั้นแปลว่า 

(ไปเลย)ทีเดียว” ; “รวดเดียว” ; “(ใน/ไปเลย)เดี๋ยวนั้น”  ;

(ใน/ไปเลย)ทันที”

 

4.โครงสร้าง: 一下()..一下().. แปลว่า“เดี๋ยวก็..เดี๋ยวก็...”

一下儿

yíxiàr

一下子

yíxià zi

 

ข้อ

จุดแตกต่างเพิ่มเติม

一下

一下儿

一下子

1

นิยมใช้กันในจีนทางตอนเหนือ

/

/

น้อย

2

นิยมใช้กันในจีนทางตอนใต้

/

น้อย