ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十四课:我的腿被自行车撞伤了บทที่ 44: ขาของฉันโดนจักรยานชนบาดเจ็บมา article

 

第四十课:我的腿被自行车撞伤了。

บทที่ 44: ขาของฉันโดนจักรยานชนบาดเจ็บมา

อัพเดทวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 www.jiewfudao.com        

                                

 

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

 

中文

拼音

泰文

1

一定要

yídìng yào

1.ต้อง..(ให้ได้; เท่านั้น) 2.จะต้อง.. (ให้ได้; เท่านั้น)

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

来泰国一定要买这个!

lái Tàiguó yídìng yào mǎi zhè gè!

มา(ประเทศ/ เมือง)ไทยต้องซื้ออันนี้(ให้ได้ ; เท่านั้น)

มา(ประเทศ/เมือง)ไทยจะต้องซื้ออันนี้(ให้ได้ ; เท่านั้น)

 

一定要去。

nǐ yídìng yào qù.

เธอต้องไปให้ได้

 เธอจะต้องไปให้ได้

 

2

tuǐ  

ขา

ตัวอย่าง

你的怎么了

nǐ de tuǐ zěnme le?

ขาของเธอเป็นอะไร

 

 

3

还是比较好()

háishì bǐjiào hǎo(de)

1.ถือว่าค่อนข้างดี  2.ถือว่าค่อนข้าง..ง่าย 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ถือว่าค่อนข้างดี

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这款车还是比较好()

zhè kuǎn chē háishì bǐjiào hǎo (de).

รถรุ่นนี้ถือว่าค่อนข้างดี

 

这本书还是比较好()

zhè běn shū háishì bǐjiào hǎo (de).

หนังสือเล่มนี้ถือว่าค่อนข้างดี

ตัวอย่าง แปลว่า “ถือว่าค่อนข้าง..ง่าย”  

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

酒店位置还是比较好()

jiǔdiàn wèizhì 

háishì bǐjiào hǎo zhǎo (de).

ตำแหน่งที่ตั้งโรงแรมถือว่าค่อนข้างหาง่าย

 

这里的方言还是比较好听懂

zhèlǐ de fāngyán

 háishì bǐjiào hǎo tīng dǒng.

ภาษาถิ่นของที่นี้ถือว่าค่อนข้างฟังเข้าใจง่าย

 

3.1

还是..比较好

háishì ..bǐjiào hǎo

1.(คำถาม)หรือ(ว่า)...ดีกว่ากัน

2.(บอกเล่า)...(น่า)จะดีกว่า 

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม แปลว่า “หรือ(ว่า)...ดีกว่ากัน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

坐船还是坐飞机比较好

zuò chuán 

háishì zuò fēijī bǐjiào hǎo?

นั่งเรือหรือ(ว่า)นั่งเครื่องบินดีกว่ากัน

 

你觉得单身好还是结婚比较好

nǐ juéde dānshēn hǎo 

háishì jiéhūn bǐjiào hǎo?

เธอรู้สึกว่าเป็นโสดดีหรือว่าแต่งงานดีกว่ากัน

ตัวอย่างประโยคบอกเล่า แปลว่า “(น่า)จะดีกว่า”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

觉得还是坐船比较好

gè rén juéde 

háishì zuò chuān bǐjiào hǎo.

ส่วนตัวรู้สึกว่านั่งเรือ(น่า)จะดีกว่า

 

我们还是做朋友比较好!

wǒmen háishì zuò péngyou bǐjiào hǎo!

พวกเราเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่า

     

 

4

小吃

xiǎochī

1.อาหาร (ราคาประหยัด); อาหารง่าย ๆ ; อาหารว่าง ;

อาหารทานเล่น   2.ของทาน(กิน)เล่น; ของว่าง 3.ออเดิร์ฟ 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “อาหาร” ; “อาหารง่าย ๆ” ; “อาหารว่าง” “อาหารทานเล่น”

木瓜沙拉是泰国人很喜欢的小吃

mùguā shālā shì Tàiguó rén hěn xǐhuan de xiǎochī.

ส้มตำเป็นอาหารที่คนไทยชอบมาก / ส้มตำเป็นอาหารง่าย ๆที่คนไทยชอบมาก

ส้มตำเป็นอาหารว่างที่คนไทยชอบมาก / ส้มตำเป็นอาหารทานเล่นที่คนไทยชอบมาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ของทาน(กิน)เล่น

我最喜欢的中国小吃是臭豆腐。

wǒ zuì xǐhuan de Zhōngguó xiǎochī shì chòu dòufu.

ของทาน(กิน)เล่นในประเทศจีนที่ฉันชอบที่สุดคือเต้าหู้เหม็น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ของว่าง”

ตัวอย่าง แปลว่า “ออเดิร์ฟ

妈妈做的小吃真好吃!

māma zuò de xiǎochī zhēn hǎochī !

ของว่างที่แม่ทำอร่อยจริง ๆ 

 

餐前小吃味道很棒

cān qián xiǎochī wèidào hěn bàng.

รสชาติออเดิร์ฟก่อนอาหารสุดยอดมาก

4.1

小吃店

xiǎochī diàn

1.ร้านอาหาร  2.ร้านอาหารทานเล่น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ร้านอาหาร”

ตัวอย่าง แปลว่า “ร้านอาหาร(ทานเล่น)”

粥王小吃店好吃吗?

Zhōuwáng xiǎochī diàn hǎochī ma?

ร้านอาหารราชาโจ๊ก อร่อยไหม

 

这家小吃店的环境很一般。

zhè jiā xiǎochī diàn de huánjìng hěn yìbān.

บรรยากาศที่ร้านอาหาร(ทานเล่น)ร้านนี้ธรรมดามาก (เฉย ๆ มาก)

 

 

5

市场

shìchǎng

ตลาด

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

中国市场很大。

Zhōngguó shìchǎng hěn dà.

ตลาดประเทศจีนใหญ่มาก

 

我喜欢去菜市场买蔬菜和水果。

wǒ xǐhuan qù cài shìchǎng

mǎi shūcài hé shuǐguǒ.

ฉันชอบไปตลาดสดซื้อผักกับผลไม้

 

 

6

买菜

mǎi cài

 ซื้อผัก  

()市场买菜

qù (cài )shìchǎng mǎi cài

ไปตลาด(สด)ซื้อผัก ;

ไปจ่ายตลาด; ไปจ่ายกับข้าว

ตัวอย่าง

妈妈带我()市场买菜

māma dài wǒ qù (cài )shìchǎng mǎi cài.

แม่พาฉันไปตลาด(สด)ซื้อผัก / แม่พาฉันไปจ่ายตลาด /แม่พาฉันไปจ่ายกับข้าว

 

 

7

jiē

1.ถนน  2.ตลาด(นัด ) 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ถนน”

ตัวอย่าง แปลว่า “ตลาด(นัด)”

上跑的出租车是公司的还是私人的?

jiē shàng pǎo de chūzūchē 

shì gōngsī de háishì sī rén de?

รถแท็กซี่ที่วิ่งบนถนน

เป็นของบริษัทหรือเป็นของส่วนบุคคล?

 

这是我第一次来宵夜

zhè shì wǒ dì yī cì lái xiāoyè jiē.

นี้เป็นครั้งแรกที่ฉันมาตลาด(นัด)โต้รุ่ง

7.1

上街

shàng jiē  

1.ไปตลาด(นัด) 2.ออกไป(ข้างนอก) 3.ออกถนน 

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “ไปตลาด(นัด)”

ตัวอย่าง แปลว่า “ออกไป(ข้างนอก)

妈妈上街买水果。

māma shàng jiē mǎi shuǐguǒ.

แม่ไปตลาด(นัด)ซื้อผลไม้

 

我陪她上街购物。

wǒ péi tā shàng jiē gòuwù.

ฉันออกไป(ข้างนอก)ช๊อปปิ้งเป็นเพื่อนเขา

ตัวอย่าง แปลว่า “ออกถนน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

骑车上街的时候,一定要特别小心

qíchē shàng jiē de shíhou, 

yídìng yào tèbié xiǎoxīn.

ขณะที่ขี่จักรยานออกถนน จะต้องระวังเป็นพิเศษ

我会骑自行车但是不敢骑上街

wǒ huì qí zìxíngchē, 

dànshì bù gǎn qí shàngjiē.

ฉันขี่จักรยานเป็น แต่ว่าไม่กล้าขี่ออกถนน

     

7.2

上街买菜

shàng jiē mǎicài

ไปตลาด(นัด)ซื้อผัก ; ไปจ่ายตลาด

; ไปจ่ายกับข้าว

 

ความแตกต่างระหว่าง上街买菜 และ菜市场买菜

 

ข้อ

ข้อมูล ; สถานการณ์

上街买菜

去菜市场买菜

1.

แปลว่า “จ่ายตลาด”  ; จ่ายกับข้าว

/

/

 

ตัวอย่าง上街买菜

ตัวอย่าง去菜市场买菜

上街()买菜

wǒ shàng jiē (qù) mǎi cài.

                     

去菜市场买菜

wǒ qù cài shìchǎng mǎi cài.

 

ฉันไปจ่ายตลาด / ฉันไปจ่ายกับข้าว

 

 

2.

เป็นตลาดที่นัดกันมาเปิดในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น มาเปิดทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เป็นต้น

/

-

ตัวอย่าง

我上街()买菜

wǒ shàng jiē (qù) mǎi cài.

ฉันไปตลาดนัดซื้อผัก 

 

 

3.

เป็นตลาดสด เปิดทุกวัน

-

/

ตัวอย่าง

 

 

我每天早上去菜市场买菜。

wǒ měitiān zǎoshàng qù cài shìchǎng mǎi cài.

 ฉันไปตลาดสดซื้อผักทุกเช้า

 

 

4.

นิยมใช้กันในยุค 70 (ประมาณ ค.ศ.1970-1979) เพราะยุคนั้นยังไม่มีตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดทุกวัน

/

-

 

5.

นิยมพูดกันในปัจจุบัน

 

-

/

         

 

7.3

街边

jiēbiān

ข้างทาง ; ริมทาง (เน้นถนนคนเดิน)

路边

lùbiān

ข้างถนน ข้างทาง ; ริมทาง(ถนนที่มีรถวิ่ง)

 

 

หมายเหตุ : ปัจจุบันคนจีนทั้งเหนือและใต้ นิยมใช้ 路边 เพราะถนนคนเดินที่จีนทุกที่ส่วนมากมีรถวิ่งนั้นเอง

 

 

ตัวอย่าง 街边

ตัวอย่าง 路边

觉得街边小吃很脏

tā juéde jiē biān xiǎochī hěn zāng.

เขารู้สึกว่าของกินเล่นข้างทางสกปรกมาก

เขารู้สึกว่าของกินเล่นริมทางสกปรกมาก

 

觉得路边小吃很脏

tā juéde  biān xiǎochī hěn zāng.

เขารู้สึกว่าของกินเล่นข้างถนนสกปรกมาก

เขารู้สึกว่าของกินเล่นข้างทางสกปรกมาก

เขารู้สึกว่าของกินเล่นริมทางสกปรกมาก

 

 

7.3.1

街边

jiēbiān tān

 ร้าน/แผงข้างทาง ; ร้าน/แผงริมทาง 

路边摊

lùbiān tān

ร้าน/แผงข้างถนน; ร้าน/แผงข้างทาง ; ร้าน/แผงริมทาง

 

หมายเหตุ : ปัจจุบันคนจีนทั้งเหนือและใต้ นิยมใช้ 路边摊

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(ตาม)ร้านข้างทาง” ; “(ตาม)ร้านริมทาง”

ตัวอย่าง 街边摊

ตัวอย่าง 路边摊

我喜欢吃街边摊的油条。

wǒ xǐhuan chī jiēbiān tān

de yóutiáo.

我喜欢吃路边摊的油条。

wǒ xǐhuan chī lùbiān tān

de yóutiáo.

ฉันชอบกินปาท่องโก๋ตามร้านข้างทาง / ฉันชอบกินปาท่องโก๋ตามร้านริมทาง

 

8

bèi  

โดน ; ถูก

ตัวอย่าง

考试作弊老师发现怎么办

kǎoshì zuòbì bèi lǎoshī fāxiàn zěnme bàn?

ลอกข้อสอบโดนอาจารย์จับได้ทำไงดี

ลอกข้อสอบถูกอาจารย์จับได้ทำไงดี

 

 

9

zhuàng  

ชน ; กระแทก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他被车死。

tā bèi chē zhuàng sǐ.

เขาโดนรถชนตาย

我干嘛!

nǐ zhuàng wǒ gànmá !

เธอชนฉันทำไม! / เธอกระแทกฉันทำไม!

 

10

dǎo  

ล้ม

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

老人被摩托车撞

lǎorén bèi mótuōchē zhuàng dǎo.

คนแก่โดนรถมอเตอร์ไซต์ชนล้ม

他在厕所里摔

tā zài cèsuǒ lǐ shuāi dǎo.

เขาหกล้ม(อยู่/ที่)ในห้องน้ำ

ตัวอย่างที่ 3

星期天我骑车上街的时候,被一个小伙子撞

xīngqī tiān wǒ qíchē shàng jiē de shíhou, 

bèi yí gè xiǎohuǒzi zhuàng dǎo le.

วันอาทิตย์ตอนที่ฉันขี่จักรยานออกถนน โดนเด็กหนุ่มคนหนึ่งชนล้ม(ลง)

 

 

11

tǎng

เอนตัว ; เอนหลัง ; นอน(เอนหลัง; หงาย) 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เอนตัว”

ตัวอย่าง แปลว่า

“เอนหลัง” ; “นอน(เอนหลัง)

下睡觉的时候,感觉头很疼。

tǎng xià shuìjiào de shíhou 

gǎnjué tóu hěn téng.

ตอนที่เอนตัวลงนอน รู้สึกปวดหัวมาก

ตอนที่เอนตัวลงนอน รู้สึกปวดศรีษะมาก

 

在床上。

tā tǎng zài chuáng shàng.

เขาเอนหลังอยู่บนเตียง  

 เขานอน(เอนหลัง)อยู่บนเตียง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “นอน”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

在沙发上玩手机

wǒ tǎng zài shāfā shàng wán shǒujī.

ฉันนอนเล่นมือถืออยู่บนโซฟา

 

在我的大腿上

 tǎng zài wǒ de dàtuǐ shàng.

เขานอนอยู่บนตักฉัน 

เขานอนหนุนตักฉัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “นอน(หงาย)”

我被撞倒后,  小伙子看我在地上,  马上叫了辆出租车,  把我送到医院。

wǒ bèi zhuàng dǎo hòu,  xiǎohuǒzi kàn wǒ tǎng zài dì shàng,  
mǎshàng jiào le liàng chūzū chē,  bǎ wǒ sòng dào yīyuàn.

หลังจากที่ฉันโดนชนล้ม เด็กหนุ่มเห็นฉันนอน(หงาย)อยู่บนพื้น 

รีบเรียกรถแท็กซี่มาคันหนึ่ง ส่งฉันไป(ถึง)โรงพยาบาล

 

     

11.1

平躺

píng tǎng 

นอนหงาย ; หงาย

平躺睡()

píng tǎng shuì(jiào)

 

นอนหงาย

平躺

píng tǎng zhe 

平躺()

píng tǎng zhe shuì(jiào)

 

ตัวอย่าง 平躺

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

喜欢平躺还是侧卧

nǐ xǐhuan píng tǎng háishì cèwò?

เธอชอบนอนหงายหรือว่านอนตะแคง

 

宝宝不喜欢平躺怎么办?

bǎobao bù xǐhuan píng tǎng

zěnme bàn?

ลูกน้อยไม่ชอบนอนหงายทำไงดี

 

ตัวอย่าง ประโยคที่ใช้ร่วมกัน แปลว่า “นอนหงาย”

ตัวอย่าง 平躺

ตัวอย่าง 平躺()

怀孕16周,可以平躺吗?

huáiyùn shí liù zhōu, 

kěyǐ píng tǎng  ma?

怀孕16周,可以平躺睡()吗?

huáiyùn shí liù zhōu, 

kěyǐ píng tǎng shuì(jiào) ma?

 

ตัวอย่าง 平躺

ตัวอย่าง 平躺着()

怀孕16周,可以平躺着吗?

huáiyùn shí liù zhōu, 

kěyǐ píng tǎng zhe ma?

怀孕16周,可以平躺着睡()吗?

huáiyùn shí liù zhōu, 

kěyǐ píng tǎng zhe shuì(jiào) ma?

 

แปลว่า : ตั้งครรภ์ 16 สัปดาห์นอนหงายได้ไหม

 

หมายเหตุ : กรณีแปลว่า “นอนหงาย”  หากใช้ 平躺 จะใช้กับเวลานอนหงายบนเตียง แต่หากเป็นการโดนชน แล้วนอนหงายบนพื้น ให้ใช้ 

 

12

小心

xiǎoxīn

ระวัง

ตัวอย่าง

街上人多车多,骑车上街的时候,一定要特别小心

jiē shàng rén duō chē duō, qíchē shàng jiē de shíhou,

 yídìng yào tèbié xiǎoxīn.

บนถนนคนเยอะรถเยอะ , ขณะที่ขี่รถจักรยานออกถนน จะต้องระวังเป็นพิเศษ

 

 

13

piàn  

หลอก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你被了。

nǐ bèi piàn le.

เธอโดนหลอกแล้ว

过我,我不相信他。

tā piàn guò wǒ, wǒ bù xiāngxìn tā.

เขาเคยหลอกฉัน ฉันไม่เชื่อเขา

 

 

14

shòu 

ได้รับ ; ประสบ ; ถูก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ได้รับ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ประสบ”

这本书最近很欢迎

zhè běn shū zuìjìn 

hěn shòu huānyíng.

หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้

 

过挫折的人,不爱说话。

shòu guò cuòzhé de rén, 

bú tài ài shuōhuà.

คนที่เคยประสบความล้มเหลว 

ไม่ค่อยชอบพูดคุย

ตัวอย่าง แปลว่า “ถูก”

我觉得我骗了。 wǒ juéde wǒ shòu piàn le.   ฉันรู้สึกว่าฉันถูกหลอกแล้ว

 

14.1

受得了

shòu dé liǎo / shòu de liǎo

 รับไหว ;ทนไหว ;ทนรับได้ ;ไหว

受不了

shòu bù liǎo

 รับไม่ได้ ; ทนไม่ได้ ; รับไม่ไหว; ทนไม่ไหว ; ไม่ไหว

 

ตัวอย่าง 受得了

ตัวอย่าง แปลว่า “รับไหว”

ตัวอย่าง แปลว่า “ทนไหว” ;  “ทนรับได้”

你吃这么多,身体受得了

nǐ chī zhème duō, 

shēntǐ shòu de liǎo ma?

เธอกินเยอะขนาดนี้ ร่างกายรับไหวหรอ

他的坏脾气,你受得了吗?

tā de huài píqì ,nǐ shòu de liǎo ma?

นิสัยแย่ ๆ ของเขา เธอทนไหวหรอ

นิสัยแย่ ๆ ของเขา เธอทนรับได้หรอ

ตัวอย่าง แปลว่า “ทนไหว”

ตัวอย่าง แปลว่า “ไหว”

这么臭受得了。

jiǎo zhème chòu,shuí shòu de liǎo.

เท้าเหม็นขนาดนี้ ใคร(จะไป)ทนไหว

不用,我还受得了!

bú yòng, wǒ hái shòu de liǎo!

ไม่ต้อง ฉันยังไหว!

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทนรับ..ได้” ; “ทน..ไหว”

受得了脾气的人是爱你的人

shòu de liǎo nǐ píqì de rén shì ài nǐ de rén.

คนที่ทนรับนิสัยเธอได้คือคนที่รักเธอ / คนที่ทนนิสัยเธอไหวคือคนที่รักเธอ

 

ตัวอย่าง 受不了

ตัวอย่าง แปลว่า “รับไม่ได้” ; “(ทน)ไม่ไหว”

ตัวอย่าง แปลว่า “รับไม่ได้” ; “ทนไม่ได้”

男朋友10天不洗澡,受不了了。

nán péngyou shí tiān bù xǐzǎo, 

wǒ shòu bù liǎo le.

แฟนไม่อาบน้ำ 10 วัน ฉันรับไม่ได้แล้ว

แฟนไม่อาบน้ำ 10 วัน ฉัน(ทน)ไม่ไหวแล้ว

 

受不了他骂我妈。

wǒ shòu bù liǎo tā mà wǒ mā.

ฉันรับไม่ได้เขาด่าแม่ฉัน

ฉันทนไม่ได้เขาด่าแม่ฉํน

ตัวอย่าง แปลว่า “(ทน)ไม่ไหว”

ตัวอย่าง แปลว่า “รับไม่ไหว”

天天吵架,我真受不了

tiāntiān chǎojià ,

wǒ zhēn shòu bù liǎo.

ทะเลาะทุกวัน ฉัน(ทน)ไม่ไหวจริง ๆ 

 

别再吃了,你的胃会受不了了。

bié zài chī le,

 nǐ de wèi huì shòu bù liǎo le.

อย่ากินอีกเลย กระเพาะของเธอจะรับไม่ไหวแล้ว

 

       

 

15

shāng  

1.บาดเจ็บ  2.(ถูก)ทำร้าย

 

ตัวอย่าง แปลว่า “บาดเจ็บ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

有人受吗?

yǒu rén shòu shāng ma?

มีคนได้รับบาดเจ็บไหม

 

他跳楼自杀受重

tā tiàolóu zìshā shòu zhòngshāng.

เขากระโดดตึกฆ่าตัวตายได้รับบาดเจ็บสาหัส

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำร้าย” ; “ถูกทำร้าย”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你说的话很伤我的心。

nǐ shuō de huà

 hěn shāng wǒ de xīn.

คำพูดที่เธอพูดทำร้ายจิตใจฉันมาก

 

别等不该等的人,不该的心。

bié děng bù gāi děng de rén, 

bié shāng bù gāi shāng de xīn.

อย่ารอคนที่ไม่ควรรอ 

อย่าทำร้ายจิตใจที่ไม่ควรถูกทำร้าย

 

     

15.1

撞伤

zhuàngshāng

ชน(บาดเจ็บ) ; ชน(ได้รับ)บาดเจ็บ ; 

ชนกระแทก(ได้รับ)บาดเจ็บ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ชนบาดเจ็บ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ชนได้รับบาดเจ็บ”

我的腿被自行车撞伤了。

wǒ de tuǐ bèi zìxíngchē zhuàngshāng le.

ขาของฉันโดนจักรยานชนบาดเจ็บมา

老人撞伤,倒在路边。

lǎorén bèi zhuàngshāng , 

dǎo zài lùbiān.

คนแก่โดนชนได้รับบาดเจ็บ ล้มอยู่ข้างทาง

ตัวอย่าง แปลว่า “ชนกระแทก(ได้รับ)บาดเจ็บ”

脸被撞伤怎么办?

liǎn bèi zhuàngshāng zěnme bàn?

หน้าโดนชนกระแทก(ได้รับ)บาดเจ็บทำไงดี

 

15.2

摔伤

shuāi shāng

หกล้มได้รับบาดเจ็บ ; ล้มกระแทกได้รับบาดเจ็บ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “หกล้มได้รับบาดเจ็บ”

路上比较滑,如果不注意很容易摔伤

lù shàng bǐjiào huá, rúguǒ bú zhùyì hěn róngyì shuāi shāng.

บนถนนค่อนข้างลื่น ถ้าหากไม่ระวังหกล้มได้รับบาดเจ็บง่ายมาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ล้มกระแทก..ได้รับบาดเจ็บ”

星期天我骑车上街的时候被一个小伙子撞倒了

从车上摔下来把腿摔伤了。

xīngqī tiān wǒ qíchē shàng jiē de shíhou, bèi yí gè xiǎohuǒzi zhuàng dǎo le.cóng chē shàng shuāi xià lái bǎ tuǐ shuāi shāng le.

วันอาทิตย์ขณะที่ฉันขี่จักรยานออกถนน โดนเด็กหนุ่มคนหนึ่งชนล้ม(ลง)

ตกลงมาจากรถ ล้มกระแทกขาได้รับบาดเจ็บเลย

 

15.3

伤着 + คำนาม/สรรพนาม

shāng zhe

1.(ทำให้)..ได้รับบาดเจ็บ

2. ทำร้าย..เข้าให้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “...ได้รับบาดเจ็บ”

打羽毛球小心伤着眼睛。

dǎ yǔmáoqiú xiǎoxīn shāng zhe yǎnjing.

ตีแบดมินตัน ระวังดวงตาได้รับบาดเจ็บ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำให้...ได้รับบาดเจ็บ”

电蚊拍能伤着人吗?

diànwénpāi néng shāng zhe rén ma?

ไม้ตียุงไฟฟ้าทำให้คนได้รับบาดเจ็บได้รึเปล่า

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ทำร้าย..เข้าให้ ”

你说的话伤着

nǐ shuō de huà shāng zhe  le.

คำพูดที่เธอพูดทำร้ายฉันเข้าให้แล้ว

 

 

16

xiě 

เลือด ; โลหิต

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

尿里有怎么办

niào lǐ yǒu xiě zěnme bàn?

ในปัสสาวะมีเลือด ทำไงดี

今天我要去捐

jīntiān wǒ yào qù juān xiě.

วันนี้ฉันจะไปบริจาคเลือด(โลหิต)

 

 

17

要紧

yàojǐn  

1.สำคัญ  2.เร่งด่วน ; ต้องรีบ 3.ต้องให้ความสำคัญ ; ต้องซีเรียส

4.(อาการเจ็บป่วย)อันตราย; (อันตราย)ร้ายแรง ;รุนแรง ;

น่า(เป็น)ห่วง ; เป็นอะไรมาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “สำคัญ”

ตัวอย่าง แปลว่า “สำคัญ”;  “เร่งด่วน”

 

我跟他有要紧的事要谈。

wǒ gēn tā yǒu yàojǐn de shì yào tán.

ฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขา

ฉันมีธุระสำคัญต้องคุยกับเขา

 

有什么要紧的事吗?

yǒu shénme yàojǐn de shì ma?

มีเรื่องอะไรเร่งด่วนไหม

มีธุระอะไรสำคัญไหม

ตัวอย่าง แปลว่า “ต้องรีบ”

ตัวอย่าง แปลว่า ต้องให้ความสำคัญ”;  “ต้องซีเรียส”

 

要紧去上班。

 yàojǐn qù shàngbān.

ฉันต้องรีบไปทำงาน

别人怎样看,我们要紧

bié rén zěnyàng kàn, wǒmen yàojǐn ma?

คนอื่นมองยังไง เราต้องให้ความสำคัญไหม

คนอื่นมองยังไง เราต้องซีเรียสไหม

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(อันตราย)ร้ายแรง”

ตัวอย่าง แปลว่า “อันตราย”

 

水痘不是要紧的病。

shuǐdòu bú shì yàojǐn de bìng.

อีสุกอีใสไม่ใช่โรคร้ายแรง

อีสุกอีใสไม่ใช่โรคอันตรายร้ายแรง

 

大便里有血要紧?

dàbiàn lǐ yǒu xiě yàojǐn ma?

ในอุจจาระมีเลือดอันตรายไหม

 

ตัวอย่าง แปลว่า “รุนแรง” ; “น่าเป็นห่วง” 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他的病要紧吗?

tā de bìng yàojǐn ma?

อาการป่วยของเขารุนแรงไหม

อาการป่วยของเขาน่าเป็นห่วงไหม

 

他的病没有什么要紧

tā de bìng méi yǒu shénme yàojǐn.

อาการป่วยของเขาไม่มีอะไรรุนแรง

อาการป่วยของเขาม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  

ตัวอย่าง แปลว่า “เป็นอะไรมาก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

伤在哪里,要紧

shāng zài nǎlǐ, yàojǐn ma?

บาดเจ็บตรงไหน เป็นอะไร(มาก)ไหม

你被车撞要紧吗?

nǐ bèi chē zhuàng, hěn yàojǐn ma?

เธอโดนรถชน เป็นอะไรมากไหม

 

         

17.1

不要紧

bú yàojǐn  

ไม่เป็นอะไรมาก ; ไม่เป็นไร(หรอก) ;

ไม่ต้องเครียด ; ไม่ต้องซีเรียส

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่เป็นอะไรมาก”

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่เป็นไร(หรอก)”

的病不要紧,不需要住院。

tā de bìng bú yàojǐn,

 bù xūyào zhùyuàn.

อาการป่วยของเขาไม่เป็นอะไรมาก

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล(แอทมิท)

 

男人晚结婚不要紧

nán rén wǎn diǎn jiéhūn bú yàojǐn.

ผู้ชายแต่งงานช้าหน่อยไม่เป็นไร(หรอก)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่เป็นไร(หรอก)” ; “ไม่ต้องเครียด” ; “ไม่ต้องซีเรียส

不要紧,先吃饭吧。

bú yàojǐn, xiān chīfàn ba.

ไม่เป็นไรหรอก กินข้าวก่อนเถอะ / ไม่ต้องเครียด กินข้าวก่อนเถอะ

ไม่ต้องซีเรียส กินข้าวก่อนเถอะ

 

 

18

liú  

ไหล ; (ไหล)ออก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

了一点血,不要紧。

liú le yì diǎn xiě, bú yào jǐn.

เลือดไหลออกมานิดหน่อย ไม่เป็นอะไรมาก

เลือดออกมานิดหน่อย ไม่เป็นไร(หรอก)

 

经常流鼻血怎么办?

jīngcháng liúbíxiě zěnme bàn?

เลือดกำเดาไหลบ่อย ทำยังไงดี

เลือดกำเดาออกเป็นประจำ ทำยังไงดี

 

 

19

 + คำคุณศัพท์

hái..

(สำนวน) ยัง..(อยู่;นะ) 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยัง..”

ตัวอย่าง แปลว่า “ยัง..อยู่”

假的比真的

jiǎ de bǐ zhēn de hái měi.

ของปลอมยังสวยกว่าของจริง

爱我吗?

nǐ hái ài wǒ ma?

เธอยังรักฉันอยู่ไหม

 

19.1

还有点儿

i yǒu diǎnr

1.ยัง...อยู่นิดหน่อย; อยู่นิดนึง ;หน่อยนึง 

2.ยังมี..นิดหน่อย 

3.ยังพอมี..อยู่นิดหน่อย; อยู่นิดนึง ;หน่อยนึง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยัง...อยู่นิดหน่อย; อยู่นิดนึง

ตัวอย่าง แปลว่า “ยังมี...นิดหน่อย

还有点儿疼。

               i yǒu diǎnr téng.

ยังเจ็บอยู่นิดหน่อยยังเจ็บอยู่นิดนึง

ยังปวดอยู่นิดหน่อยยังปวดอยู่นิดนึง

 

还有点,失陪了。

wǒ hái yǒu diǎnr shì, 

xiān shīpéi le.

ฉันยังมีธุระนิดหน่อย(ที่ต้องไปทำ) 

ขอตัวก่อนล่ะ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยังพอมี..อยู่นิดหน่อย; อยู่นิดนึง ;หน่อยนึง

ตัวอย่างที่ 1

 ตัวอย่างที่ 2

我们还有点儿时间。

wǒmen hái yǒu diǎnr shíjiān.

พวกเรายังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อย

พวกเรายังพอมีเวลาอยู่นิดนึง

พวกเรายังพอมีเวลาอยู่หน่อยนึง

 

我手里还有点儿钱。

wǒ shǒu lǐ hái yǒu diǎnr qián.

ในมือฉันยังพอมีเงินอยู่นิดหน่อย

ในมือฉันยังพอมีเงินอยู่นิดนึง

ในมือฉันยังพอมีเงินอยู่หน่อยหนึ่ง

19.1.1

还有点儿不

i yǒu diǎnr

ยังไม่ค่อย

หมายเหตุ : 还有点儿不... มีความหมายเดียวกันกับ 还不太...

 

ตัวอย่างที่ 1

还有点儿不..

还不太..

还有点儿不习惯。

tā hái yǒu diǎnr bù xíguàn.

 

不太习惯。

tā hái bú tài xíguàn.

 

เขายังไม่ค่อยชิน

 

ตัวอย่างที่ 2

还有点儿不..

还不太..

还有点儿不明白。

wǒ hái yǒu diǎnr bù míngbái.

 

还不太明白。

wǒ hái bú tài míngbái.

 

ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจ

 

หมายเหตุ : ทบทวน有点儿 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 19>

19.2

还好

hái hǎo

ยังสบายดี(อยู่; นะ) ; ยังดี(อยู่;นะ) ;

 ยังโอเค(อยู่;นะ) ;ก็ดี(อยู่;นะ; ดีนะ(ที่)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ยังสบายดี(อยู่)”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

好久不见,你还好吗?

hǎo jiǔ bú jiàn, nǐ hái hǎo ma?

นานแล้วที่ไม่ได้เจอกัน เธอยังสบายดีไหม

(สำนวนไทย: ไม่เจอกันตั้งนาน สบายดีไหม)

 

还好吗?

tā hái hǎo ma?

เขายังสบายดีอยู่ไหม

เขายังสบายดีอยู่รึเปล่า

ตัวอย่าง แปลว่า “ยังดีอยู่นะ”;

“ยังโอเคนะ” ; “ก็ดีนะ” ; “สบายดีอยู่นะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ดีนะที่..”

 

A: 最近身体怎么样?

     zuìjìn shēntǐ zěnme yàng?

     ช่วงนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้าง

 

B:  还好。

     hái hǎo.

     ยังดีอยู่นะ ; ยังโอเคนะ ;ก็ดีนะ ;

     สบายดีอยู่นะ

 

还好我有你。

hái hǎo wǒ yǒu nǐ.

ดีนะที่ฉันมีเธอ

 

19.3

..还特别..

..hái tèbié..

..ยัง...มาก(อยู่เลย)

 

ตัวอย่างที่ 1

有没有人和我一样,现在还特别喜欢吃

yǒu méiyǒu rén hé wǒ yíyàng , xiànzài hái tèbié xǐhuan chī táng?

มีคนเหมือนกับฉันรึเปล่า ตอนนี้ยังชอบกินลูกอมมาก(อยู่เลย)

 

ตัวอย่างที่ 2

30 岁了还特别怕鬼怎么办?

sān shí suì le, hái tèbié pà guǐ zěnme bàn?

อายุ 30 แล้ว ยังกลัวผีมาก(อยู่เลย)ทำไงดี

 

 

20

骨头

gǔtou

กระดูก

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

伤着骨头了没有?

shāng zhe gǔtou le méiyǒu?

กระดูได้รับบาดเจ็บรึเปล่า

 

还好,没伤着骨头

hái hǎo, méi shāng zhe gǔtou.

ยังดีนะ กระดูไม่ได้รับบาดเจ็บ

 

21

检查

jiǎnchá

 ตรวจ(เช็ค); ตรวจดู(ร่างกาย /อาการ/ วินิจฉัยโรค)

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตรวจ” ; “ตรวจ(เช็ค)”

 

明天我要去医院检查身体

míngtiān wǒ yào qù yīyuàn jiǎnchá shēntǐ.

พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลตรวจ(เช็ค)ร่างกาย / พรุ่งนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ตรวจดูอาการ”

 

大夫给我检查了一下,还好,没伤着骨头。

ifu gěi wǒ jiǎnchá le yí xiàr, hái hǎo, méi shāng zhe gǔtou.

คุณหมอตรวจดูอาการให้ฉันแล้วหน่อยหนึ่ง ยังดีนะ กระดูกไม่ได้รับบาดเจ็บ

 

 

22

一个人

yí gè rén

คน(คน)หนึ่ง ; คนเดียว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “คน(คน)หนึ่ง

ตัวอย่าง แปลว่า “คนเดียว”

喜欢一个人,她不喜欢我,怎么办?

xǐhuan yí gè rén, tā bù xǐhuan wǒ, 

zěnme bàn?

ชอบคนคนหนึ่ง เขาไม่ชอบผม ทำไงดี

แปลสำนวนไทย : ชอบอยู่คนหนึ่ง เขาไม่ชอบผม ทำไงดี

 

我心里只有你一个人

wǒ xīnlǐ 

zhǐ yǒu nǐ yí gè rén.

ในใจฉันมีแค่เธอคนเดียว

一个人 + ภาคแสดง(谓语)+ (กรรม (宾语)) แปลว่า  “..คนเดียว”

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我想一个人去。

wǒ xiǎng yí gè rén qù.

ฉันอยากไปคนเดียว

 

一个人去饭店吃饭。

tā yí gè rén qù fàndiàn chīfàn.

เขาไปร้านอาหารกินข้าวคนเดียว

     

 

23

不好意思

bù hǎo yìsi  

ขอโทษ(ด้วย); เกรงใจ(จัง/จริง ๆ) ; 

เขิน ; อาย; ละอายใจ 

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอโทษ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอโทษด้วย”

不好意思,这里有人坐吗?

bù hǎo yìsi , 

zhè lǐ yǒu rén zuò ma?

ขอโทษ(ค่ะ/ครับ) ตรงนี้มีคนนั่งไหม

 

玛丽是谁?不好意思,我不认识

Mǎlì shì shuí? bù hǎo yìsi 

wǒ bú rènshi tā.

แมรี่เป็นใคร ขอโทษด้วยฉันไม่รู้จักเขา

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เกรงใจ”

ตัวอย่าง แปลว่า “เกรงใจ(จัง/จริง ๆ)”

我觉得不好意思这么麻烦你

wǒ juéde hěn bù hǎo yìsi 

zhème máfan nǐ.

ฉันรู้สึกเกรงใจมากรบกวนเธอขนาดนี้

 

不好意思,又麻烦你了。

bù hǎo yìsi, yòu máfan nǐ le.

เกรงใจ(จัง/จริง ๆ) รบกวนเธออีกแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เขิน”

ตัวอย่าง แปลว่า “อาย”

不敢看他,很不好意思

bù gǎn kàn tā , hěn bù hǎo yìsi.

ไม่กล้ามองเขา เขินมาก

 

房间很乱,不好意思

fángjiān hěn luàn, 

wǒ tǐng bù hǎo yìsi de.

ห้องรกมาก ฉันอายมากเลย

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ละอายใจ”

前天我被一个小伙子撞倒了昨天他还来看过我。他也觉得挺不好意思的。

qián tiān wǒ bèi yí gè xiǎohuǒzi zhuàng dǎo le , zuótiān tā hái lái kàn guò wǒ. tā yě juéde tǐng bù hǎo yìsi de.

วันก่อนฉันโดนเด็กหนุ่มคนหนึ่งชนล้ม(ลง) เมื่อวานเขายังผ่านมาเยี่ยมฉัน 

เขาก็รู้สึกละอายใจมากเหมือนกัน 

 

 

     

23.1

不好意思 + กริยา

bù hǎo yìsi

+ กริยา

เกรงใจที่จะ ; (เกรงใจ)ไม่กล้า; อายที่จะ ; เขินที่จะ ; ละอายใจ(ที่จะ) 

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เกรงใจที่จะ” 

ตัวอย่าง แปลว่า “(เกรงใจ)ไม่กล้า”

不好意思,我来替他说。

tā bù hǎo yìsi shuō, 

wǒ lái tì tā shuō.

เขาเกรงใจที่จะพูด ฉันมาพูดแทนเขา

 

 

不好意思拒绝别人,怎么办?

bù hǎo yìsi jùjué bié rén, 

zěnme bàn?

(เกรงใจ)ไม่กล้าปฎิเสธคนอื่น ทำไงดี

ตัวอย่าง แปลว่า “อายที่จะ” ; “ละอายใจที่จะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “เขินที่จะ”

不好意思承认自己喜欢

wǒ bù hǎo yìsi chéngrèn 

zìjǐ xǐhuan qián.

ฉันอายที่จะยอมรับว่าตัวเองชอบเงิน

ฉันละอายใจที่จะยอมรับว่าตัวเองชอบเงิน

 

 

不好意思坐在他旁边。

wǒ bù hǎo yìsi zuò zài tā pángbiān.

ฉันเขินที่จะนั่งอยู่ข้างๆเขา

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เขินที่จะ”; “อายที่จะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ละอายใจที่จะ”

不好意思一个人去饭店吃饭

wǒ bù hǎo yìsi yí gè rén 

qù fàndiàn chīfàn.

ฉันเขินที่จะไปร้านอาหารกินข้าวคนเดียว

ฉันอายที่จะไปร้านอาหารกินข้าวคนเดียว

 

 

不好意思借父母钱。

wǒ bù hǎo yìsi jiè fù mǔ qián.

ฉันละอายใจที่จะยืมเงินพ่อแม่

     

 

24

故意

gùyì  

เจตนา ; จงใจ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

故意装傻。

wǒ gùyì zhuāngshǎ.

ฉันเจตนาแกล้งโง่ / ฉันจงใจแกล้งโง่

故意你吃醋

tā gùyì ràng nǐ chīcù.

เขาเจตนาทำให้เธอหึง /เขาจงใจทำให้เธอหึง

 

 

24.1

()故意的

(shì) gùyì de

เจตนา

不是故意的

bú shì gùyì de.

ไม่ได้เจตนา

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

()故意的吗

nǐ (shì) gùyì de ma?

เธอเจตนารึเปล่า

 

 

不是故意的

wǒ bú shì gùyì de.

ฉันไม่ได้เจตนา

 

25

遇到

yùdào  

พบเจอ 

碰上

pèng shàng

เจอ (ทบทวนบทที่ 38)

 

遇到

碰上

ตัวอย่างที่ 1

 

我最近遇到好几件倒霉事了。

wǒ zuìjìn yùdào 

hǎo jǐ jiàn dǎoméi shì le.

ช่วงนี้ฉันพบเจอเรื่องซวย ๆ หลายเรื่องเลย 

 ช่วงนี้ฉันพบเจอเรื่องแย่ ๆ หลายเรื่องเลย

 

 

我最近碰上好几件倒霉事了。

wǒ zuìjìn pèng shàng

hǎo jǐ jiàn dǎoméi shì le.

ช่วงนี้ฉันเจอเรื่องซวย ๆ หลายเรื่องเลย 

 ช่วงนี้ฉันเจอเรื่องแย่ ๆ หลายเรื่องเลย

ตัวอย่างที่ 2

 

遇到了不少倒霉事。

 yùdào le bù shǎo dǎoméi shì

เขาพบเจอเรื่องซวย ๆ มาไม่น้อย 

 เขาพบเจอเรื่องแย่ ๆ มาไม่น้อย

碰上了不少倒霉事。

 pèng shàng le bù shǎo dǎoméi shì

เขาเจอเรื่องซวย ๆ มาไม่น้อย 

 เขาเจอเรื่องแย่ ๆ มาไม่น้อย

 

 

ตัวอย่างที่ 3

遇到一个很爱我的人,

但是我不爱他。

wǒ yùdào yí gè hěn ài wǒ de rén, dànshì wǒ bú ài tā.

ฉันพบเจอคนที่รักฉันมากคนหนึ่ง 

แต่ว่าฉันไม่รักเขา

 

碰上一个很爱我的人,

但是我不爱他。

wǒ pèng shàng yí gè hěn ài wǒ de rén, dànshì wǒ bú ài tā.

ฉันเจอคนที่รักฉันมากคนหนึ่ง 

แต่ว่าฉันไม่รักเขา

 

     

 

25.1สำนวน

怎么都....碰上了?    

zěnme dōu ràng … pèng shàng le?

ทำไม..ถึงเจอมาหมดเลย ; 

ทำไมถึงมาโดนที่..หมดเลย ; ทำไมถึงมาลงที่..หมดเลย

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

倒霉事儿怎么都碰上了

dǎoméi shìr zěnme dōu ràng wǒ pèng shàng le?

เรื่องซวย ๆ ทำไมฉันถึงเจอมาหมดเลย

เรื่องซวย ๆ ทำไมถึงมาโดนที่ฉันหมดเลย

เรื่องซวย ๆ ทำไมถึงมาลงที่ฉันหมดเลย

 

怎么倒霉的事儿都让碰上了

zěnme dǎoméi de shìr

 dōu ràng nǐ pèng shàng le?

ทำไมเรื่องซวย ๆ เธอถึงเจอมาหมดเลย

ทำไมเรื่องซวย ๆ ถึงมาโดนที่เธอหมดเลย

ทำไมเรื่องซวย ๆ ถึงมาลงที่เธอหมดเลย

 

 

26

浪费

làngfèi

ฟุ่มเฟือย ; (สิ้น)เปลือง

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ฟุ่มเฟือย” ; “สิ้นเปลือง”

ตัวอย่าง แปลว่า “เปลือง”

你经常换新手机,不觉得浪费吗?

nǐ jīngcháng huàn xīn shǒujī , 

bù juéde làngfèi ma?

เธอเปลี่ยนมือถือใหม่บ่อย ๆ ไม่รู้สึกว่าฟุ่มเฟือยหรอ

เธอเปลี่ยนมือถือใหม่บ่อย ๆ ไม่รู้สึกว่าสิ้นเปลืองหรอ

 

电脑很浪费电吗?

diànnǎo 

hěn làngfèi diàn ma?

คอมพิวเตอร์เปลืองไฟมากไหม

 

26.1

浪费钱

làngfèi qián

ใช้เงินฟุ่มเฟือย ; ใช้เงินเปลือง ; เปลืองเงิน ; เสียเงิน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ใช้เงินฟุ่มเฟือย” ; “ใช้เงินเปลือง

我总觉得自己很浪费钱

wǒ zǒng juéde zìjǐ hěn làngfèi qián.

ฉันมักจะรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินฟุ่มเฟือยมาก / ฉันมักจะรู้สึกว่าตัวเองใช้เงินเปลืองมาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปลืองเงิน” ; “เสียเงิน”

不要浪费钱唇膏, 在家就能自己做

búyào làngfèi qián mǎi chúngāo ,zài jiā jiù néng zìjǐ zuò.

อย่าเปลืองเงินซื้อลิปสติก อยู่บ้านก็สามารถทำเองได้

อย่าเสียเงินซื้อลิปสติก อยู่บ้านก็สามารถทำเองได้

 

 

 

26.2

 

浪费时间

làngfèi shíjiān

เสียเวลา ; เปลืองเวลา

 

ตัวอย่างที่ 1

我不想浪费时间了。结婚吧!

wǒ bù xiǎng zài làngfeì shíjiān le. jiéhūn ba !

ฉันไม่อยากเสียเวลาอีกแล้ว แต่งงานกันเถอะ

 

ตัวอย่างที่ 2

不要跟这种人浪费时间

búyào gēn zhè zhǒng rén làngfèi shíjiān.

อย่าเสียเวลากับคนอย่างนี้ / อย่าเปลืองเวลากับคนแบบนี้

 

 

 

 

 

 

27

yòu 

คำวิเศษณ์ แปลว่า “...อีก”

....

yòu.. yòu..

ทั้ง..ทั้ง.. ; ทั้ง..และ

 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง ....

来了。

tā yòu lái le.

เขามาอีกแล้ว

 

恨他。

 yòu ài yòu hèn tā.

ฉันทั้งรักทั้งเกลียดเขา / ฉันทั้งรักและเกลียดเขา

 

 

27.1

 

又能

yòu néng

(ยัง)สามารถ..ได้อีก

ตัวอย่าง

为什么我喝啤酒喝吐了又能喝了?

wèi shénme wǒ hē píjiǔ hē dào tù le yòu néng hē le?

ทำไมฉันถึงดื่มเบียร์ดื่มจนอาเจียน(อ้วก)แล้วยังสามารถดื่มได้อีกล่ะ

27.1.1

又能..又能.

yòu néng.. yòu néng

ทั้งสามารถ...ได้ 

และยังสามารถ..ได้อีก

ตัวอย่าง

只椰子回来,又能椰子汁又能吃椰子肉

mǎi yì zhī yēzi huí lái, yòu néng hē yēzi zhī yòu néng chī yēzi ròu.

ซื้อมะพร้าวลูกหนึ่งกลับมา ทั้งสามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้

และยังสามารถกินเนื้อมะพร้าวได้อีก

27.2

又能..

yòu néng..?

สำนวนย้อนถามเชิงใช้น้ำเสียง แปลว่า

จะ..ได้สัก..(กันเชียว/ เชียว) ; จะ..กันเชียว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..ได้สัก...”

枸杞一天可以吃多少克?一次又能吃多少

gǒuqǐ yì tiān kěyǐ chī duōshǎo kè, yí cì yòu néng chī duōshǎo?

เก๋ากี้(โกจิเบอร์รี่)วันหนึ่งกินได้กี่กรัม ครั้งหนึ่งจะกินได้สักเท่าไหร่

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..ได้สัก...(กันเชียว)”  

一个人一生中又能遇到几个知心的朋友?

yí gè rén yì shēng zhōng yòu néng yù dào jǐ gè zhī xīn de péngyou?

ในชีวิตคน ๆ หนึ่ง จะพบเจอเพื่อนที่รู้ใจได้สักกี่คน(กันเชียว)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะ..(สัก)..กันเชียว”  

这点儿小事儿又能浪费你多长时间?

zhè diǎnr xiǎo shìr yòu néng làngfèi nǐ duō cháng shíjiān?

เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ จะเสียเวลาเธอนานแค่ไหนกันเชียว

เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ จะเสียเวลาเธอนาน(สัก)แค่ไหนกันเชียว 

 

 

 

27.2.1

 

又能怎()?

yòu néng zěn(me) yàng?

(แล้ว)จะทำไงได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “จะทำไงได้”

ตัวอย่าง แปลว่า “แล้วจะทำไงได้” 

我不想回家,但是又能怎()呢?

wǒ bù xiǎng huí jiā, 

dànshì yòu néng zěn(me) yàng ne?

ฉันไม่อยากกลับบ้าน แต่จะทำไงได้ล่ะ

不喜欢又能怎()

bù xǐhuan,

 yòu néng zěn(me) yàng?

ไม่ชอบ แล้วจะทำไงได้

 

 

 

27.3

又怎()?

yòu zěn(me) yàng?

แล้ว(มัน)ยังไง ; 

แล้ว(มัน)จะทำไม ; แล้วไง

那又怎()样?

nà yòu zěn(me) yàng?

 

ตัวอย่าง 又怎()

ตัวอย่าง 那又怎()

不结婚,又怎么样

bù jiéhūn , yòu zěnme yàng?

 

不结婚,那又怎么样?

bù jiéhūn , nà yòu zěnme yàng?

 

ไม่แต่งงาน แล้ว(มัน)ยังไง /  ไม่แต่งงาน แล้ว(มัน)จะทำไม  /  ไม่แต่งงาน แล้วไง

 

27.4

又不..

yòu bù

ก็ไม่..(อีก) ; (ก็)ดันไม่..(อีก)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ก็ไม่..(อีก)” 

说了又不听,听了又不

shuō le nǐ yòu bù tīng, tīng le nǐ yòu bù dǒng.

พูดไปเธอก็ไม่ฟัง ฟังไปเธอก็ไม่เข้าใจ(อีก)

ตัวอย่าง แปลว่า “ดันไม่..อีก”

老公有外遇,又不愿意分手,我该怎么办?

lǎogōng yǒu wàiyù , yòu bú yuànyì fēnshǒu , wǒ gāi zěnme bàn?

สามีมีชู้(นอกใจ) ดันไม่ยอมเลิกอีก ฉันควรทำยังไงดี

 

 

27.5

又没...

yòu méi

(ก็)ดันไม่ได้...อีก

ตัวอย่าง

雨下得还特别大,我们又没带雨伞

yǔ xià de hái tèbié dà, wǒmen yòu méi dài yǔsǎn.

แปลตรงตัว :ฝนตกยังหนักมาก พวกเราก็ดันไม่ได้พกร่มอีก

สำนวนไทย: ฝนยังตกหนักมากนะ พวกเราก็ดันไม่ได้พกร่มอีก

 

27.6

又不是

yòu bú shì

ก็ไม่ใช่(ว่าจะ) ; (ก็)ไม่ได้เป็น; 

ใช่ว่าจะ(เป็น) ; (มัน)ก็ไม่ใช่

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ก็ไม่ใช่ว่าจะ” ; “ใช่ว่าจะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ก็ไม่ได้” ; “ใช่ว่าจะ”

又不是不知道,我不爱吃蛋糕

nǐ yòu bú shì bù zhīdào, 

wǒ bú ài chī dàngāo.

เธอก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้(ว่า) ฉันไม่ชอบกินเค้ก

เธอใช่ว่าจะไม่รู้(ว่า)  ฉันไม่ชอบกินเค้ก

 

没什么,你又不是故意的。

méi shénme , 

nǐ yòu bú shì gùyì de.

ไม่เป็นไร เธอก็ไม่ได้เจตนา

ไม่เป็นไร เธอใช่ว่าจะเจตนา

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่ได้เป็น..”

ตัวอย่าง แปลว่า “มันก็ไม่ใช่..”

又不是我,你怎么知道?

nǐ yòu bú shì wǒ, 

nǐ zěnme zhīdào?

เธอไม่ได้เป็นฉัน เธอรู้ได้ยังไง

长得丑,又不是我的错!

zhǎng de chǒu , 

yòu bú shì wǒ de cuò!

เกิดมาขี้เหร่ มันก็ไม่ใช่ความผิดของฉัน!

 

     

 

28

ài  

น้ำเสียง (เฮ้อ  ; เฮ้ย)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เฮ้อ”

,别提了,提钱伤感情,要多少,我给你!

ài, bié tí le, tí qián shāng gǎnqíng, yào duōshǎo , wǒ gěi nǐ!

เฮ้อ อย่าพูดเลย พูดถึงเงินแล้วเสียความรู้สึก เอาเท่าไหร่ ฉันให้เธอ!

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เฮ้ย”

 ,你别哭啊 , 别人以为我在欺负你呢。

ài, nǐ bié kū a, bié rén huì yǐwéi wǒ zài qīfu nǐ ne.

เฮ้ย, เธออย่าร้องไห้ดิ คนอื่นจะคิดว่าฉันกำลังแกล้งเธอนะ

 

 

29

钱包()

qiánbāo(r)

กระเป๋าเงิน

ตัวอย่าง

故意把钱包在地上

tā gùyì bǎ qiánbāor rēng zài dì shàng.

เขาเจตนาเอากระเป๋าเงินโยนลงบนพื้น

เขาเจตนาโยนกระเป๋าเงินลงบนพื้น

 

 

30

tōu  

ขโมย

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

老公我的钱 ,怎么办?

lǎogōng tōu wǒ de qián, zěnme bàn?

สามี(ผัว)ขโมยเงินฉัน ทำไงดี

 

走了我的心。

 tōu zǒu le wǒ de xīn.

เขาขโมยหัวใจของฉันไปแล้ว

30.1

小偷(儿)

xiǎotōu(r)  

หัวขโมย

ตัวอย่าง

钱包儿小偷偷走了。

qiánbāor bèi xiǎotōur tōu zǒu le.

กระเป๋าเงินโดนหัวขโมยขโมยไปแล้ว

 

31

...

dōu..le

(กัน; ไป ; มา)หมดแล้ว ; (กัน; มา)หมดเลย 

 

ตัวอย่าง แปลว่า

 “..กันหมดแล้ว” ;“..กันหมดเลย”

ตัวอย่าง แปลว่า “..ไปหมดแล้ว”

他们回家

tāmen dōu huí jiā le.

พวกเขากลับบ้านกันหมดแล้ว

พวกเขากลับบ้านกันหมดเลย

 

该说的我,该做的我

gāi shuō de wǒ dōu shuō le

gāi zuò de wǒ dōu zuò le.

ที่ควรพูดฉันพูดไปหมดแล้ว ที่ควรทำฉันทำไปหมดแล้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “..มาหมดแล้ว”

ตัวอย่าง แปลว่า “กันหมดเลย”

他父母我碰上

tā fùmǔ wǒ dōu pèngshàng le.

พ่อแม่ของเขาฉันเจอมาหมดแล้ว

 

看完电影,我们

kàn wán diànyǐng, wǒmen dōu kū le.

ดูหนังจบ พวกเราร้องไห้กันหมดเลย

     

31.1

...?

dōu..le?

มากันล่ะ 

ตัวอย่าง

遇到什么倒霉事

dōu yùdào shénme dǎoméi shì le?

พบเจอเรื่องซวย ๆ อะไรมากันล่ะ / พบเจอเรื่องแย่ ๆ อะไรมากันล่ะ

 

31.2

都已经..了。

dōu yǐjīng….le.

...ไปหมดแล้ว ; กัน(ไป)แล้ว

ตัวอย่าง แปลว่า “ไปหมดแล้ว”

ตัวอย่าง แปลว่า “กัน(ไป)แล้ว”

别提了,我都已经忘记

ài, bié tí le, wǒ dōu yǐjīng wàngjì le.

เฮ้อ อย่าพูดถึงเลย ฉันลืมไปหมดแล้ว

 

他们都已经结婚

tāmen dōu yǐjīng jiéhūn le.

พวกเขาแต่งงานกัน(ไป)แล้ว

 

32

全都

quándōu

(ทั้ง)หมด ; กันหมด

 

ตัวอย่าง แปลว่า “(ทั้ง)หมด

这些全都是假的。zhèxiē quāndōu shì jiǎ de. พวกนี้เป็นของปลอม(ทั้ง)หมด

 

ตัวอย่าง แปลว่า “กันหมด

我爱他,可是双方家里全都不同意

wǒ ài tā, kěshì shuāngfāng jiā lǐ quándōu bù tóngyì.

ฉันรักเขา แต่ว่า(คน)ในบ้านทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วยกันหมด

 

32.1

全都..

quándōu...le

 (กัน; ไป)หมดแล้ว ; (ไป)หมดเลย

 

ตัวอย่าง แปลว่า “กัน(ไป)หมดแล้ว”

ตัวอย่าง แปลว่า “กันไปหมดแล้ว”

身边的朋友全都结婚

shēnbiān de péngyou quándōu jiéhūn le.

เพื่อนฝูงรอบตัวแต่งงานกัน(ไป)หมดแล้ว

เพื่อนรอบข้างแต่งงานกัน(ไป)หมดแล้ว

 

 

你们全都!

nǐmen quándōu fēng le.

พวกเธอบ้ากันไปหมดแล้ว

ตัวอย่าง แปลว่า “ไปหมดเลย”

我的护照和手机全都被偷

wǒ de hùzhào hé shǒujī quándōu bèi tōu le.

พาสปอร์ตกับมือถือของฉันโดนขโมยไปหมดเลย

 

 

33

tòu

บาง (แนบเนื้อ; เห็นทะลุข้างใน) ; 

(เข้าใจ)ทะลุปรุโปร่ง ; โปร่ง;  ลอด;ออก

 

ตัวอย่าง แปลว่า บาง”

ตัวอย่าง แปลว่า ทะลุปรุโปร่ง”

这么衣服,你敢穿吗

zhème tòu de yīfu,nǐ gǎn chuān ma?

เสื้อบางขนาดนี้ เธอกล้าใส่หรอ

他这么年轻,却把社会看得很

tā zhème niánqīng , 

què bǎ shèhuì kàn de hěn tòu.

เขาวัยรุ่นอย่างนี้ 

แต่กลับมองสังคมได้ทะลุปรุโปร่งมาก

 

ตัวอย่าง แปลว่า โปร่ง”

ตัวอย่าง แปลว่า ลอด”

我最爱这种又薄又透面膜

wǒ zuì ài zhè zhǒng 

yòu báo yòu tòu de miànmó.

ฉันชอบมาร์กหน้าที่ทั้งบางและโปร่ง(ใส)แบบนี้ที่สุด

把窗户打开进来吧。

bǎ chuānghu dǎkāi, 

ràng guāng tòu jìnlái ba.

เปิดหน้าต่าง ให้แสงลอดเข้ามาสิ

 

     

33.1

看透

kàntòu

“มองได้ทะลุ” ; “มองออก” ; “มอง..ได้ทะลุ” ; “มอง..ออก”

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “มองได้ทะลุ” ; “มองออก”

你心我心他心,人心你能看透?

nǐ xīn wǒ xīn tā xīn , rén xīn nǐ néng kàntòu ma?

ใจเธอ ใจฉัน ใจเขา ใจคนเธอสามารถมองได้ทะลุไหม

ใจเธอ ใจฉัน ใจเขา ใจคนเธอสามารถมองออกไหม

 

ตัวอย่าง แปลว่า  “มอง...ได้ทะลุ” ; “มอง...ออก”

看透问题不是简单的事

néng kàntòu wèntí búshì jiǎndān de shì.

สามารถมองปัญหาได้ทะลุไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ 

สามารถมองปัญหาออกไม่ใช่เรื่องง่าย

 

33.2

猜不透

cāi bú tòu

เดาไม่ออก ; “เดา...ไม่ออก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เดาไม่ออก”

ตัวอย่าง แปลว่า “เดา...ไม่ออก”

他的心,我猜不透

tā de xīn , wǒ cāi bú tòu.

ใจของเขา ฉันเดาไม่ออก

猜不透他的心。

wǒ cāi bú tòu tā de xīn.

ฉันเดาใจของเขาไม่ออก

 

 

33.3

คำคุณศัพท์ +透了

tòu le

        สุด ๆเลย ; โคตร..เลย

 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

今天忙透了

jīntiān máng tòu le.

วันนี้ยุ่งสุด ๆ เลย

 วันนี้โคตรยุ่งเลย

 

 

我累透了

wǒ lèi tòu le.

ฉันเหนื่อยสุด ๆ เลย

 ฉันโคตรเหนื่อยเลย

 

34

湿

shī  

เปียก(ชื้น; แฉะ) ; ชื้น(แฉะ) ;อับชื้น;  แฉะ 

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปียกชื้น” ; “เปียกแฉะ”

ตัวอย่าง แปลว่า “เปียก”

发热出汗,衣服都湿

fārè chūhàn, yīfu dōu shī le.

ตัวร้อนเหงื่อออก เสื้อผ้าเปียกชื้นหมดเลย

ตัวร้อนเหงื่อออก เสื้อผ้าเปียกแฉะหมดเลย

 

 

我头发还湿着呢。

wǒ tóufa hái shī zhe ne.

ผมฉันยังเปียกอยู่เลย

ตัวอย่าง แปลว่า “ชื้น”

ตัวอย่าง แปลว่า “อับชื้น”

你的衣服还湿着呢

nǐ de yīfu hái shī zhe ne.

เสื้อของเธอยังชื้นอยู่เลย 

 

 

鞋子穿一天湿又臭

xiézi chuān yì tiān yòu shī yòu chòu.

รองเท้าใส่ทั้งวันทั้งอับชื้นและเหม็น

     

34.1

湿透

shītòu  

เปียกโชก ; เปียกปอน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

衣服全都湿透了。

yīfu quándōu shītòu le.

เสื้อผ้าเปียกโชกไปหมดเลย

我浑身湿透

wǒ húnshēn  shītòu le.

ฉันเปียกปอนไปทั้งตัว

 

 

 

35

lín

เปียก(โชก) ; สาด(เปียก) ; ราด ; รด

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปียก”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

下大雨,得整个人都湿了。

xià dà yǔ, 

lín de zhěng gè rén dōu shī le.

ฝนตกหนัก เปียกจนทั้งตัวแฉะหมดเลย

 

 

下雨没有关窗户,洗的衣服都了。

xiàyǔ méiyǒu guān chuānghu, 

xǐ de yīfu dōu lín le.

ฝนตกไม่ได้ปิดหน้าต่าง เสื้อที่ซักเปียกหมดเลย

ตัวอย่าง แปลว่า “สาด”

忘记关车窗,雨进去了。

wàngjì guān chē chuāng, yǔ lín jìn qù le.

ลืมปิดหน้าต่างรถ ฝนสาดเข้าไปเลย

 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “รด”

ตัวอย่าง แปลว่า “ราด”

辣椒树一天几次水?

làjiāo shù yì tiān lín jǐ cì shuǐ?

ต้นพริกวันหนึ่งรดน้ำกี่ครั้ง

4岁孩子被热水了一身

sì suì háizi bèi rè shuǐ lín le yì shēn.

เด็ก 4 ขวบโดนน้ำร้อนราด(ไป)ทั้งตัว

 

35.1

淋雨

línyǔ

เปียกฝน ; ตากฝน ; โดนฝน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เปียกฝน”

ตัวอย่าง แปลว่า “ตากฝน”

真皮鞋淋雨了,怎么办?

zhēn pí xié línyǔ le, zěnme bàn?

รองเท้าหนังแท้เปียกฝนแล้ว ทำไงดี

 

我喜欢淋雨,不怕感冒。

wǒ xǐhuan línyǔ, bú pà gǎnmào.

ฉันชอบตากฝน ไม่กลัวเป็นหวัด

ตัวอย่าง แปลว่า “โดนฝน”

兰花能淋雨    lán huā néng línyǔ ma?   กล้วยไม้โดนฝนได้ไหม

 

 

36

落汤鸡

luòtāng jī  

ลูกหมาตกน้ำ

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他淋成落汤鸡了。

tā lín chéng luòtāng jī le.

เขาเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเลย

 

我昨晚被淋成落汤鸡

wǒ zuówǎn bèi lín chéng luòtāng jī le.

เมื่อวานตอนเย็นฉันโดนสาดเปียกเป็นลูกหมาตกน้ำเลย

 

37

..似的

xiàng..shìde  

เหมือน

 

ตัวอย่างที่ 1

一只猫似的 tā xiàng yì zhī māo shìde.   เขาเหมือนแมวตัวหนึ่ง

 

ตัวอย่างที่ 2

雨下得还特别大,我们又没带雨伞

个个都淋得落汤鸡似的衣服全都湿透了。

yǔ xià de hái tèbié dà, wǒmen yòu méi dài yǔsǎn,

gè gè dōu lín de xiàng luòtāng jī shìdeyīfu quándōu shī tòu le.

ฝนตกยังหนักมาก(ฝนยังตกหนักมาก) พวกเราก็ดันไม่ได้พกร่มอีก

แต่ละคน(ล้วน)เปียกซ่ะจนเหมือนลูกหมาตกน้ำ เสื้อผ้าเปียกโชกไปหมดเลย

 

37.1

..似的

hǎoxiàng...shìde  

ดูเหมือนกับ ; ดูเหมือนว่า;ราวกับ(ว่า)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ดูเหมือนกับ”

ตัวอย่าง แปลว่า “ดูเหมือนว่า”

我的脸好像苹果似的

wǒ de liǎn 

hǎoxiàng píngguǒ shìde.

ใบหน้าของฉันดูเหมือนกับแอปเปิ้ล

 

今天是我的生日。你好像知道似的!

jīntiān shì wǒ de shēngrì. 

nǐ hǎoxiàng bù zhīdào shìde!

วันนี้เป็นวันเกิดฉัน เธอดูเหมือนว่าไม่รู้