ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


求职信: จดหมายสมัครงาน article

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 www.jiewfudao.com

ปรับปรุงล่าสุด วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 www.jiewfudao.com         

               จดหมายสมัครงาน เป็นจดหมายที่เราเขียนขึ้นเพื่อการแนะนำตัวเองอย่างย่อ ๆ เพื่อส่ง ไปสมัครงานกับบริษัท ห้างร้านที่เราสนใจ ในจดหมายจะอธิบายว่า เราสนใจ สมัครงาน ในตำแหน่งใด และเราเหมาะสมกับตำแหน่งงานอย่างไรบ้าง

          จดหมายสมัครงานถือเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากการเขียนจดหมายนั้นมีผลต่อการรับเข้าทำงาน ดังนั้นจดหมายสมัครงานจึงจัดเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากที่สุดในบรรดากระบวนการสมัครงาน

          มีคำกล่าวว่า จดหมายสมัครงาน มีลักษณะคล้ายจดหมายชักชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้า หรือจดหมายซื้อขายสินค้านั้นเอง เพราะเป็นจดหมายที่ผู้เขียนต้องพยายามขายตัวเอง ซึ่งก็หมายถึง การพยายามขายคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ตนเองมีอยู่ให้ผู้ซื้อ ซึ่งก็หมายถึงนายจ้างเกิดความสนใจที่จะจ้างเราเข้าทำงานในหน่วยงานของเขา

          อย่างไรก็ตาม จดหมายสมัครงานจัดอยู่ในประเภทเดียวกับจดหมายธุรกิจ ซึ่งก็หมายความว่าเป็นจดหมายที่ต้องเขียนแบบเป็นทางการ ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ คล้าย ๆ กับจดหมายธุรกิจ จะแตกต่างกันก็ที่เนื้อหา และสำนวนภาษาเท่านั้น

คำแนะนำในการเขียนจดหมายสมัครงาน

Ø  พึงจำไว้ว่าจุดมุ่งหมายประการแรกในการเขียนจดหมายสมัครงานนั้น ไม่ใช่เพื่อให้ได้งานทำในทันที แต่เพื่อให้มีโอกาสได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ก่อน

Ø  จดหมายสมัครงานนั้น มีความสำคัญในการตัดสินใจของนายจ้างว่าจะเรียกใครเข้ามาสอบสัมภาษณ์ ดังนั้นจึงควรเขียนให้มีจุดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ โดยระบุคุณสมบัติอย่างชัดเจนและแน่นอน และไม่ควรเอ่ยถึงผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์คล้ายกับเรา เพราะจะทำให้นายจ้างมีโอกาสเลือกมากขึ้น

Ø  เขียนให้ตรงต่อประเด็น เป็นจริง ไม่กล่าวคำเท็จ สั้นเอาเฉพาะใจความสำคัญ ๆ เท่านั้น

Ø  ใช้ถ้อยคำสุภาพ แสดงความนับถือ

Ø  แสดงความสามารถให้ผู้รับเห็นตามสมควร อย่าคุยโวโอ้อวดจนเกินไป

Ø  อย่าเขียนในลักษณะที่แสดงว่า เรามีความเบื่อหน่ายต่องานที่ทำอยู่ตรงกันข้ามควรระบุสาเหตุที่อยากได้งานนี้ เพราะเราต้องการความก้าวหน้า และเพิ่มประสบการณ์ให้มากขึ้นหรือไม่ก็ อยากได้งานนี้เพราะตรงกับจุดสนใจของตนเอง หรือตนเองเรียนมาด้านนี้แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา

Ø  ถ้าจุดประสงค์หลักในการเปลี่ยนงานของเรานั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือน ก็ไม่ควรระบุตัวเลขว่าอยากได้เท่านั้นเท่านี้ แต่ให้กล่าวว่าปัจจุบันเราได้เงินเดือนเท่านี้ สำหรับงานที่ทำอยู่ก็เป็นอันพอแล้ว

Ø  ต้องแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจต่องานที่สมัครนั้นจริง ๆ

Ø  ควรใช้กระดาษที่มีคุณภาพ สีขาว ขนาด A4 ไม่มีเส้นบรรทัด

Ø  ควรเขียนหน้าเดียว อย่าเขียน 2 ด้าน และนิยมเขียนให้จบภายในกระดาษหน้าแรกเพียงหน้าเดียว

Ø  ถ้าในโฆษณาสมัครงานไม่ได้ระบุต้องเขียนด้วยลายมือตนเองแล้ว ก็ควรพิมพ์ให้เรียบร้อย อย่าลบหรือขูดจนดูสกปรก เพราะจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เรียบร้อย

Ø  แต่ถ้าหากระบุว่าต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ก็ให้เขียนด้วยลายมือตนเองเท่านั้น อย่าพิมพ์เด็ดขาด เพราะงานบางอย่าง นายจ้างต้องการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้สมัครจากลายมือก็มี และควรใช้หมึกสีดำหรือสีน้ำเงิน อย่าใช้หมึกสีแดง สีม่วง หรือสี อื่น ๆ อย่างเด็ดขาด

Ø  ไม่ควรนำหัวกระดาษจดหมาย ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาเขียนเป็นจดหมายสมัครงาน ไม่ว่าจะเป็นหัวกระดาษของโรงแรม หรือหน่วยงานราชการก็ตามที

Ø  ควรดูคำต่าง ๆ ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อผู้รับ พร้อมทั้งที่อยู่ อย่าให้ผิดพลาดเป็นอันขาด

Ø  บอกวันที่ สถานที่ ชื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซด์ ที่พบประกาศแจ้งโฆษณานั้น การบอกวันที่พบข้อความโฆษณา อย่าเอ่ยให้นานเกินไป เพราะจะทำให้รู้สึกว่าเราไม่ค่อยให้ความสนใจควรจะกล่าวว่าพบโฆษณานี้ในวันนี้หรือเมื่อวานนี้ เท่านั้น พร้อมทั้งบอกตำแหน่งที่เราสมัครด้วย เพราะบางครั้ง นายจ้างก็ประกาศลงโฆษณาหลายตำแหน่งในเวลาพร้อมกัน

Ø  ห้ามใช้ไปรษณียบัตรเขียนเป็นจดหมายสมัครงานอย่างเด็ดขาด

Ø  อย่าใช้คำย่อเกี่ยวกับ วันเดือนปี เช่น 2/4/10 หรือ 2-4-10 ควรเขียนเป็น 2010 42

Ø  จดหมายสมัครงานส่วนใหญ่จะส่งไปยังแผนกบุคคล แต่ถ้าในโฆษณาระบุว่าให้ส่งไปยังผู้ใดก็ให้ส่งไปตามนั้น

Ø  กรณีที่ส่งจดหมายสมัครงานไปพร้อม ๆ กับเพื่อนหลาย ๆ คน ในตำแหน่งเดียวกัน ก็ไม่ควรลอกกันเอง เพราะจะทำให้ดูเหมือนว่า เราไม่เป็นตัวของตัวเอง และไม่มีความสามารถแม้แต่จะเขียนจดหมายสมัครงานด้วยตนเอง จึงควรหลีกเลี่ยงการกระทำเช่นนี้ อย่านึกว่านายจ้างไม่รู้

Ø  ไม่เขียนชวนให้สงสาร หรือเขียนแบบเป็นกันเองจนเกินไป แต่ควรแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีความเหมาะสมกับงาน จนงานต้องการเรา

Ø  เนื้อหาในจดหมายสมัครงาน กับเนื้อหาในประวัติย่อหรือเรซูเม่ ควรเขียนไม่ให้มีเนื้อความซ้ำกันเอง

Ø  การอ้างอิงหรือ พูดถึงบุคคลที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่ผู้สมัคร กำลังยื่นใบสมัครจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งแผนกและ สถานที่ ทำงาน ของบุคคลนั้นโดยระมัดระวังเรื่องความถูกต้อง และดูให้ข้อ ความที่เขียนมีลักษณะอ่อนน้อมสุภาพ

Ø  หาคนตรวจทานหรือเข้าหาครูบาอาจารย์ให้ช่วยตรวจสอบตัวอักษรจีน ไวยากรณ์  และการจัดหน้า เช่นเดียวกับประวัติย่อ ว่าถูกต้องหรือไม่

Ø  ควรใช้ซองจดหมายที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับกระดาษเขียนจดหมาย ซึ่งอาจจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีขาวก็ได้ แต่อย่าใช้ซองสีชมพู หรือรูปลวดลายต่าง ๆ ซึ่งดูไม่เรียบร้อย และควรติดแสตมป์ให้เรียบร้อย อย่าทำให้ผู้รับถูกปรับเป็นอันขาด

ประเภทของจดหมายสมัครงาน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า จดหมายสมัครงานนั้นสามารถจะเรียก ได้ หลายชื่อด้วยกัน เช่น "จดหมายนำ" หรือ "จดหมายสมัครงาน" ซึ่งจริงๆแล้วก็ หมายถึง จดหมายที่เราใช้ส่งสมัครงานนั่นเอง แต่ในที่นี้จะเรียก คำว่า จดหมายนำ และ จดหมายสมัครงาน ให้แตกต่างกันออกไป เพื่อความสะดวกใน การอธิบาย

1. จดหมายนำ (附信)

คือ จดหมายสมัครงานที่มีประวัติส่วนตัว (เรซูเม่个人简历) แนบไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน ซึ่งจดหมายชนิดนี้จะเหมาะกับ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว และไม่สามารถจะนำประสบการณ์ ทั้งหมด มาใส่ไว้ในจดหมายฉบับเดียวได้ ทำให้เนื้อหาของจดหมายเป็นข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น และไม่ควรที่จะกล่าวซ้ำกับในประวัติส่วนตัว

2. จดหมายสมัครงาน (求职申请信)

คือจดหมายที่รวมเอาประวัติส่วนตัวเข้าไว้ในจดหมายสมัครงานเหมาะ กับผู้ที่เพิ่งเรียนจบหรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยเนื่องจากยังไม่มี ข้อมูลด้านประสบการณ์ในการทำงานมากพอที่จะนำมาเขียนเป็นประวัติย่อได้อย่าง สมบูรณ์จึงต้องเอาประสบการณ์ และข้อมูลส่วนตัวมาไว้ในจดหมายนั้นเลย

       การแยกประเภทจดหมายในลักษณะนี้ไม่มีกำหนดตายตัว โดยผู้สมัครงานที่เพิ่ง เรียนจบมาใหม่อาจจะเลือกใช้จดหมายนำในการสมัครงานก็ได้ หากว่าระหว่าง เรียน มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดหรือมีความ สามารถ พิเศษที่คิดว่าจะทำให้นายจ้างหันมาสนใจในตัวคุณมากพอ ก็สามารถจะเลือกเขียนจดหมายประเภทนี้ก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถ เขียนประวัติส่วนตัวของคุณ ให้ดึงดูดนายจ้างได้อย่างไร

       อย่างไรก็ตาม เท่าที่เห็นในปัจจุบันนี้ ทุกหน่วยงานต้องการให้ผู้สมัครเขียนจดหมายสมัครงานพร้อมทั้งแนบประวัติส่วนตัว (เรซูเม่个人简历) และรูปถ่ายปัจจุบันไปด้วยเสมอ

       ณ ที่นี้ ผู้เขียนขอเขียนแบบสรุปรวบยอดเป็น “จดหมายสมัครงาน” กล่าวคือไม่มีการแบ่งระหว่างจดหมายนำ และจดหมายสมัครงาน

โครงสร้างของจดหมายสมัครงาน (求职信的结构)

       ผู้เขียนจะขอพูดถึงโครงสร้าง ของจดหมายสมัครงาน (求职信的结构) โดยรวบรัด เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน ได้ทันที โดยสรุปแล้วจดหมายสมัครงาน ประกอบด้วยส่วนสำคัญอยู่ 6 ส่วนตามโครงสร้างนี้

 

       
 

1.  คำขึ้นต้นจดหมาย  (收信人的称呼)

 

 
 
   

 

2. เนื้อหาของจดหมาย (内容)

* เริ่มต้น(开头) 

* แนะนำตนเอง(推销自己)

* ประโยคปิดท้าย(收尾)

* ช่องทางการติดต่อกลับ(联系方式)

 

 
 

 

 


      

       
 

3. คำลงท้ายจดหมาย (信尾客套话)

 

 
 
 

4. ชื่อผู้สมัคร(求职人姓名)

 
 
 

5. วันเดือนปี (日期)

 
 

 

 

 

 


 

1.   คำขึ้นต้นจดหมาย  (收信人的称呼)

 

คำขึ้นต้นจดหมาย ก็คือการทักทายนั้นเอง คำที่ใช้ในการทักทายจะต้องถูกต้องและมีมารยาท

โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับจดหมายสมัครงานจะต้องเป็นบุคลากรในองค์กรนั้น ๆ ที่มีสิทธิในการคัดเลือกผู้สมัคร เราจะต้องให้ความสำคัญกับคำเรียกขึ้นต้นจดหมาย จะละเลยตรงจุดนี้ไม่ได้ เพราะความประทับใจครั้งแรกจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับคำขึ้นต้นจดหมายด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นบรรทัดแรกที่ผู้รับจะอ่านเจอก่อนนั้นเอง

คำขึ้นต้นจดหมายในภาษาจีน โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 กรณี

1.    ไม่ทราบตำแหน่งและชื่อผู้รับ อาทิ เช่น

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

敬启者

jìng qĭ zhĕ

จิ้ง ฉี เจอะ

เรียนผู้รับที่เคารพ

敬爱的领导

jìng ài de lĭng d ă o

จิ้ง อ้าย เตอ หลิงเต่า

เรียนหัวหน้างานที่เคารพ/เคารพรัก

尊敬的领导

zūnjìng de lĭng d ă o

จุนจิ้ง เตอ หลิง เต่า

เรียนหัวหน้างานที่เคารพ

尊敬的招聘领导

zūnjìng de zhāo pìn lĭng d ă o

จุนจิ้ง เตอ เจา พิ้น หลิงเต่า

เรียนผู้ประกาศรับสมัครที่เคารพ

 

2.    ทราบตำแหน่งไม่ทราบชื่อ อาทิ เช่น

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

尊敬的校长

zūnjìng de xiàozhăng

จุนจิ้ง เตอ เสี้ยว จ่าง

(กราบ)เรียนท่านอธิการบดีที่เคารพ,(กราบ)เรียนคุณครูใหญ่ที่เคารพ

尊敬的人事部门领:

zūnjìng de rén shì bù mén lĭng d ă o

จุนจิ้ง เตอ เหยิน ซื่อ ปู้ เหมิน หลิงเต่า

เรียนหัวหน้าฝ่ายบุคคลที่เคารพ

尊敬的主管领导

zūnjìng de zhŭguăn lĭng d ă o

จุนจิ้ง เตอ จู๋ กว่าน หลิงเต่า

เรียนหัวหน้าฝ่ายควบคุมที่เคารพ

尊敬的医院领导

zūnjìng de yīyuàn lĭng d ă o

จุนจิ้ง เตอ อีเอวี้ยน หลิงเต่า

เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เคารพ

尊敬的秘书长:

zūnjìng de mì shū zhăng

จุนจิ้ง เตอ มี่ซู จ่าง

เรียนหัวหน้างานเลขานุการ

 

3.    ทราบชื่อแต่ไม่ทราบตำแหน่ง อาทิ เช่น

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

尊敬的XXX经理:

zūnjìng de xxx jīng lĭ

จุนจิ้ง เตอ xxx จิงหลี่

เรียนผู้จัดการ xxx ที่เคารพ

尊敬的xxx小姐: 

zūnjìng de xxx xiăojiĕ

จุนจิ้ง เตอ xxx เสียวเจี่ย

เรียนคุณ xxx (ผู้หญิง)ที่เคารพ

尊敬的×××先生:

zūnjìng de xxx xiānshēng

จุนจิ้ง เตอ xxx เซียนเซิง

เรียนคุณ xxx (ผู้ชาย)ที่เคารพ

尊敬的 xxx 女士:

zūnjìng de xxx nǚ shì

จุนจิ้ง เตอ xxx นวี่ ซื่อ

เรียนท่านผู้หญิง xxxที่เคารพ

 

4.    ทราบทั้งชื่อและตำแหน่ง อาทิ เช่น

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

尊敬的XXX董事长:

zūnjìng de xxx dŏng shì zhăng

จุนจิ้ง เตอ xxx ต่ง ซื่อ จ่าง 

เรียนท่านประธานกรรมการผู้จัดการคุณ xxx ที่เคารพ

尊敬的XXX采购经理:

zūnjìng de xxx căi gòu jīnglĭ

จุนจิ้ง เตอ xxx ฉ่าย โก้ว จิง หลี่

เรียนคุณ xxx ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ที่เคารพ

尊敬的XXX北大文学院院长:

zūnjìng de xxx bĕi dà wén xué yuàn yuànzhăng

จุนจิ้ง เตอ xxx เป่ย ต้า เหวิน เสวีย เอวี้ยน เอวี้ยนจ่าง

เรียน xxx คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่งที่เคารพ

尊敬的XXX长:

zūnjìng de bù zhăng

จุนจิ้ง เตอ ปู้ จ่าง

เรียนคุณ xxx หัวหน้าฝ่ายที่เคารพ

尊敬的XXX人事负责人

zūnjìng de xxx rén shì fù zé rén

จุนจิ้ง เตอ xxx    เหยิน ซื่อ ฟู่ เจ๋อ  เหยิน

เรียนคุณ xxx ผู้รับผิดชอบงานบุคคลที่เคารพ

 

 

2.   เนื้อหาของจดหมาย (内容)

 

เนื้อหาในการเขียนจดหมายสมัครงานในภาษาจีนนั้น แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่

 

2.1        เริ่มต้น(开头)  ในการเริ่มต้นเขียนจดหมายสมัครงานนั้น ควรเขียนกล่าวให้ชัดเจนถึงตำแหน่งงานที่เราสมัคร รวมถึงแหล่งและวันเดือนปีที่พบข้อความโฆษณา เช่น

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

获知

huò zhī

ฮั่ว จือ

รับรู้...

获悉

huò xī

ฮั่วซี

ทราบข่าวว่า..

อวี้

ต้องการ

招聘

zhāopìn

จาว พิ้น

รับสมัคร

招聘广告

zhāopìn guănggào

จาว พิ้น กว่างเก้า

โฆษณาสมัครงาน

信息

xìn xī

สิ้น ซี

ข่าวสาร,ข้อมูลข่าวสาร

简历

jiăn lì

เจี่ยน ลี่

ประวัติย่อ(เรซูเม่)

敬请斟酌

jìng qĭng zhēnzhuó

จิ้ง ฉิ่ง เจิน จั๋ว

ขอได้โปรดพิจารณา

工作网

gōngzuò wăng

กงจั้ว หว่าง

เว็บไซด์หางาน


 获知贵公司______年____月___日在_____报上招聘_______的信息后,我寄上简历敬请斟酌

huò zhī guì gōngsī ____nián ___yuè ___rì zài ___ bào shàng zhāopìn__de xìn xī hòu,wŏ jì shàng jiăn lì jìng qĭng zhēnzhuó.

ฮั่ว จือ กุ้ย กงซือ ____เหนียน ____เอวี้ย ____ยื๊อ จ้าย ______เป้า ซ่าง จาว พิ้น _____เตอ  สิ้น ซี โฮ่ว, หว่อ จี้ ซ่าง เจี่ยน ลี่ จิ้ง ฉิ่ง เจิน จั๋ว

หลังจากได้รับรู้ข่าวสารการรับสมัครตำแหน่ง______ในหนังสือพิมพ์ ______ของทางบริษัทท่านเมื่อวันที่ ___(วันเดือนปี)____ ผม/ดิฉันได้ส่งประวัติย่อ(เรซูเม่) ขอได้โปรดพิจารณา

 

我从《XX日报》上的招聘广告中获悉贵公司欲招聘一名 xxx,特冒昧写信应聘

wŏ cóng <xx rì bào> shàng de zhāopìn guănggào zhōng huò xī guì gōngsī yù zhāopìn yìmíng xxx, tè màomèi xiĕ xìn yìng pìn.

หว่อ ฉง ( xx ยื้อเป้า) ซ่าง เตอ จาว พิ้น กว่างเก้า จง ฮั่วซี กุ้ย กงซือ อวี้ จาว พิ้น อี้ หมิง xxx ,เท่อ เม่า เม่ย เสี่ย สิ้น อิ้ง พิ้น

ผม/ดิฉันได้ทราบข่าวว่าบริษัทท่านต้องการรับสมัครพนักงานxxx 1ตำแหน่งจากโฆษณาสมัครงานของหนังสือพิมพ์รายวัน xx จึงได้เขียนจดหมายสมัครงานขึ้นมาเป็นพิเศษ

 

我从www.meijob.com找工作网看到您招聘一名中医的广告。

wŏ cóng www.meijob.com zhăo gōngzuò wăng kàn dào nín zhāopìn yì míng zhōngyī de guănggào.

หว่อ ฉง www.meijob.com จ่าว กงจั้ว หว่าง คั่นเต้า หนิน จาว พิ้น อี้ หมิง จง อี เตอ กว่าง เก้า

ผม/ดิฉันเห็นโฆษณาประกาศรับสมัครแพทย์แผนจีน 1 ตำแหน่งจากเว็บไซด์หางานwww.meijob.com

 

2.2        แนะนำตนเอง(推销自己)ประกอบด้วย

·        ให้แนะนำตนเองคร่าว ๆ อาทิ ชื่อนามสกุล สาขาและมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา

·        หากมีความสามารถพิเศษที่ดูแล้วสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สมัครควรจะเขียนแนะนำลงไปด้วย โดยพยายามอธิบายความสามารถตามความเป็นจริง หลีกเลี่ยงการคุยโวโอ้อวด

·        ประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

即将面临毕业

jí jiāng miàn lín bì yè

จี๋ เจียง เมี่ยน หลิน ปี้ เย้

กำลังจะจบการศึกษาหน้านี้

国际贸易专业

guójì màoyì zhuān yè

กั๋วจี้ เม่าอี้ จวนเย้

สาขาธุรกิจ(การค้า)ระหว่างประเทศ

籍贯

jíguàn

จี๋ กว้าน

ภูมิลำเนา

南邦府

Nán bāng fŭ

หนาน ปาง ฝู่

จ.ลำปาง

东方大学

Dōngfāng dàxué

ตง ฟาง ต้าเสวีย

มหาวิทยาลัยบูรพา

中文系

zhōngwén xì

จง เหวิน ซี่

สาขาวิชาภาษาจีน

实验

shí yàn

สือ แย้น

ทดลอง,ฝึก(สอน)

教法

jiào fă

เจี้ยว ฝ่า

วิธีการสอน

学法研究意识

xué fă yán jiū yìshí

เสวีย ฝ่า แหยน จิว อี้ สือ

มีจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย

班主任

bān zhŭ rèn

ปาน จู่ เยิ้น

อาจารย์ประจำชั้น

 

我是 xxxx大学 xxxx系的一名学生,即将面临毕业。

wŏ shì xxxx dàxué xxxx xì de yìmíng xuéshēng, jí jiāng miàn lín bì yè.

หว่อ ซื่อ xxxx ต้า เสวีย xxxx ซี่ เตอ อี้ หมิง เสวีย เซิง, จี๋ เจียง เมี่ยน หลิน ปี้ เย้

ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาวิชา xxxx มหาวิทยาลัย xxxx กำลังจะจบการศึกษาหน้านี้

 

2001年7月,我从XXX大学国际贸易专业毕业。

èr líng líng yī nián qī yuè, wŏ cóng xxx dàxué guójì màoyì zhuān yè bì yè.

เอ้อ หลิงหลิง อี เหนียน ชี เอวี้ย, หว่อ ฉง xxx ต้า เสวีย กั๋วจี้ เม่าอี้ จวนเย้ ปี้ เย้

เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2543 , ผม/ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย xxx สาขาธุรกิจ(การค้า)ระหว่างประเทศ

 

 

ตัวอย่าง  การแนะนำตนเองในจดหมายสมัครงาน ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน

     本人,姓名:***,男,2000 年10月出生,籍贯:南邦府。2022年7月毕业于东方大学中文系,同年8月被分配到xxx学校实验高中任教至今,现已成为本校高三中文教师中的骨干。

        本人有具备较强的教法、学法研究意识,教学效果显著,本人还具有丰富的班主任经验。

         bĕn rén, xìngmíng : xxx, nán, èr líng líng líng nián shí yuè chū shēng, jíguàn: Nán bāng fŭ. èr líng èr èr nián qī yuè bìyè yú Dōngfāng dàxué zhōngwén xì, tóng nián bā yuè bèi fēn pèi dào xxx xuéxiào shí yàn gāo zhōng rèn jiào zhì jīn, xiàn yĭ chéng wéi bĕn xiào gāo sān zhōng wén jiào shī zhōng de gŭgàn.

         bĕn rén yŏu jù bèi jiào qiáng de jiào fă, xué fă yán jiū yìshí, jiào xué xiào guŏ xiăn zhù, bĕn rén hái jù yŏu fēng fù de bān zhŭ rèn jīng yàn. 

       เปิ่นเหยิน, ซิ่งหมิงxxx, หนาน, เอ้อ หลิง หลิง หลิง เหนียน สือ เอวี้ย ชูเซิง, จี๋ กว้านหนาน ปาง ฝู่. เอ้อ หลิง เอ้อ เอ้อ เหนียน ชี เอวี้ย ปี้ เย้ อวี๋ ตง ฟาง ต้าเสวีย จง เหวิน ซี่, ถงเหนียน ปา เอวี้ย เป้ย เฟิน เพ่ย เต้า xxx เสวียเสี้ยว สือ แย้น เกา จง เยิ้น เจี้ยว จื้อ จิน, เสี้ยน อี่ เฉิงเหวย เปิ่นเสี้ยว เกา ซาน จง เหวิน เจี้ยว ซือ จง เตอ กู่ กั้น.

      เปิ่นเหยิน โหย่ว จวี้ เป้ย เจี้ยว เฉียง เตอ เจี้ยว ฝ่า, เสวีย ฝ่า แหยน จิว อี้ สือ, เจี้ยว เสวีย เสี้ยว กั๋ว เสี่ยน จู้, เปิ่นเหยิน ไห จวี้ โหย่ว เฟิง ฟู่ เตอ ปาน จู่ เยิ้น จิง แย้น.

      ผมชื่อ.....,ชาย, เกิดเดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ภูมิลำเนา จ.ลำปาง จบการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยบูรพา เดือนสิงหาคมในปีเดียวกันได้ถูกส่งไปฝึกสอนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน xxx รับผิดชอบงานสอนกระทั้งปัจจุบัน ปัจจุบันได้เป็นอาจารย์แกนกลางสอนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน

     ผมมีวิธีการสอนที่ค่อนข้างดี มีจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย ประสิทธิภาพในการสอนโดดเด่น ผมยังมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ประจำชั้นเยอะมาก

** หมายเหตุ การย่อหน้าจดหมายในภาษาจีนนั้น ให้ขึ้นต้นย่อหน้าโดยเว้นวรรคตัวอักษรจีนมา 2 ตัวอักษร(จากบรรทัดด้านบน)  

 

2.3        ประโยคปิดท้าย(收尾)แสดงถึงการขอบคุณที่กรุณาเปิดอ่านจดหมายสมัครงานฉบับนี้และพิจารณาเราเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งาน หรืออวยพรบริษัทที่เราส่งจดหมายสมัครงานไปให้เค้าเจริญรุ่งเรือง เช่น

 

       คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

个人简历

gè rén jiăn lì

เก้อเหยิน เจี่ยน ลี่

ประวัติย่อ(เรซูเม่)

相关材料

xiāngguān cáiliào

เซียงกวาน ฉายเรี่ยว

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

一并

yí bìng

อี๋ ปิ้ง

..พร้อมกัน,..มาด้วยกัน

附上

fù shàng

ฟู่ ซ่าง

แนบ

面谈

miàn tán

เมี่ยนถาน

สัมภาษณ์งาน

我将不胜荣幸

wŏ jiāng bú shèng róngxìng

หว่อ เจียง ปู๋ เซิ้ง หยง ซิ่ง

ผม/ดิฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก

随信附上

suí xìn fù shàng

สุย สิ้น ฟู่ ซ่าง

สิ่งที่แนบมาด้วย,ได้แนบเอกสาร...มาด้วย

期待

qī dài

ชี ไต้

รอคอย

百忙之中

bái máng zhī zhōng

ป๋าย หมาง จือ จง

หมายถึงช่วงเวลาที่บุคคลที่ 2 ยุ่งมากแต่ยังสามารถสละเวลามาเพื่อเราได้ ณ ที่นี้ผู้เขียนขอแปลว่า สละเวลา....

给予

jĭ yŭ

จี่ อวี๋

ให้ (เป็นภาษาหนังสือ ซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่า gĕi ที่แปลว่า ให้ )

关注

guān zhù

กวาน จู้

ให้ความสนใจ

贵公司

guì gōngsī

กุ้ย กงซือ

บริษัทท่าน

事业蒸蒸日上

shì yè zhēng zhēng rì shàng

ซื่อ เย้ เจิงเจิง ยื้อ ซ่าง

กิจการเจริญรุ่งเรือง

 

我的个人简历及相关材料一并附上,如能给我面谈的机会,我将不胜荣幸。

wŏ de gè rén jiăn lì jí xiāngguān cáiliào yí bìng fù shàng, rú néng gĕi wŏ miàn tán de jīhuì, wŏ jiāng bú shèng róngxìng.

หว่อ เตอ เก้อเหยิน เจี่ยน ลี่ จี๋ เซียงกวาน ฉายเรี่ยว อี๋ ปิ้ง ฟู่ ซ่าง, หยู เหนิง เก๋ย หว่อ เมี่ยนถาน เตอ จีฮุ่ย, หว่อ เจียง ปู๋ เซิ้ง หยง ซิ่ง

ดิฉันได้แนบประวัติย่อ(เรซูเม่)และเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาด้วยกัน หากสามารถให้โอกาสดิฉันได้สัมภาษณ์งาน ดิฉันจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก

 

随信附上个人求职简历,期待与您的面谈!

suí xìn fù shàng gè rén qiú zhí jiănlì, qī dài yŭ nín de miàn tán!

สุย สิ้น ฟู่ ซ่าง เก้อ เหยิน ฉิว จื๋อ เจี่ยน ลี่, ชี ไต้ อวี่ หนิน เตอ เมี่ยน ถาน!

ได้แนบเอกสารประวัติย่อ(เรซูเม่)มาด้วย รอคอยการเรียกสัมภาษณ์งานจากท่าน

 

随信附上个人求职简历,感谢您在百忙之中给予我的关注,愿贵公司事业蒸蒸日上。

suí xìn fù shàng gè rén qiú zhí jiănlì, gănxiè nín zài bái máng zhī zhōng jĭ yŭ wŏ de guān zhù, yuàn guì gōngsī shì yè zhēng zhēng rì shàng.

สุย สิ้น ฟู่ ซ่าง เก้อเหยิน ฉิว จื๋อ เจี่ยน ลี่, กั่น เซี่ย หนิน จ้าย ป๋าย หมาง จือ จง จี่ อวี๋ หว่อ เตอ กวาน จู้, เอวี้ยน กุ้ย กงซือ ซื่อ เย้ เจิงเจิง ยื้อ ซ่าง

จดหมายฉบับนี้

ได้แนบเอกสารประวัติย่อ(เรซูเม่)มาด้วย ขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจสละเวลาให้ดิฉัน(ในการอ่านจดหมาย) ขอให้กิจการบริษัทท่านเจริญรุ่งเรือง

 

2.4        ช่องทางการติดต่อกลับ(联系方式)ในจดหมายสมัครงานควรเขียนช่องทางการติดต่อกลับให้ชัดเจน อาทิ เบอร์โทรศัพท์บ้านหรือมือถือ อีเมล เป็นต้น เพื่อผู้รับจะได้ติดต่อแจ้งวันและเวลานัดสัมภาษณ์ได้สะดวก ทั้งนี้ กรณีที่พำนักอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากการทับเสียงอ่านในภาษาไทยให้เป็นภาษาจีนนั้น แต่ละตำราอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้ ผู้เขียนแนะนำว่า ให้เขียนทับชื่อสถานที่เป็นภาษาอังกฤษ หรือหากต้องการเขียนเป็นภาษาจีน ก็ให้เขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง เพื่อกันความสับสนในเรื่องที่อยู่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

联系地址:XXXXXXXXXX
联系电话:XXXXXXXXXX

lián xì dì zhĭ: xxxxxxxxx

lián xì diàn huà: xxxxxxx

เหลียน ซี่ ตี้ จื่อ : xxxxxxxxx

เหลียน ซี่ เตี้ยนฮว้า: xxxxxxx

ที่อยู่ติดต่อ : xxxxxxxxx

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : xxxxxxx

 

3.   คำลงท้ายจดหมาย (信尾客套话) จะลงท้ายด้วยคำที่แสดงถึงความเคารพผู้รับ โดยทั่วไปจะนิยมศัพท์ 2 คำนี้(ดูรูปแบบการวางได้ที่ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน)

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

此致

cĭ zhì

ฉื่อ จื้อ

 ณ ที่นี้

            敬礼

jìnglĭ

จิ้งหลี่

ด้วยความนับถือ, ด้วยความเคารพ

 

     การวาง“此致”กับ“敬礼” จะวางไว้ปิดท้ายจดหมายเสมอ “此致敬礼” หากแปลตรงตัวจะหมายถึง “ขอแสดงความเคารพไว้ ณ ที่นี้” มีความหมายโดยนัยว่า “จดหมายได้กล่าวสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้”  ตำแหน่งการวางนั้น จะวางกันคนละบรรทัด โดยคำว่า“此致”จะวางก่อน บรรทัดถัดมาจึงวางคำว่า“敬礼”ข้างหลังคำว่า“此致”จะไม่เติมคำอุทาน(!) แต่ข้างหลังคำว่า“敬礼”จะนิยมเติมคำอุทาน(!) ปิดท้าย (ทั้งนี้จะเติมหรือไม่เติมก็ได้)

 

ตัวอย่าง  การวาง“此致”กับ“敬礼”ในจดหมายสมัครงานโดยมากที่พบบ่อยผู้เขียนจะขอยกตัวอย่าง 2 แบบ

尊敬的领导:

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    


        
此致
    
敬礼!

 

** หมายเหตุ  ตัวอักษร“此”กับ“礼”จะอยู่ตรงกัน

 

尊敬的领导:

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

此致

       敬礼!

 

** หมายเหตุ  ตัวอักษร“此致”ชิดริม  敬礼!จะอยู่ตรงกลางจดหมาย

 

 

4.   ชื่อผู้สมัคร (求职人姓名)โดยทั่วไปนิยมใช้คำศัพท์อยู่ 3 แบบ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่าน

ภาษาไทย

自荐人:xxx

 

zì jiàn rén: xxx

จื้อ เจี้ยน เหยิน : xxx

ผู้แนะนำตนเอง : xxx

求职人:xxx

 

qiú zhí rén: xxx

ฉิว จื๋อ เหยิน : xxx

ผู้สมัคร : xxx

 

 

5.   วันเดือนปี (日期)

xxxx年xx月xx日

xxxx nian xx yue xx ri

xxxx เหนียน xx เอวี้ย xx ยื้อ

xxxx ปี xx เดือน xx วัน

 

ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน

 

ตัวอย่างที่ 1   ตำแหน่งอาจารย์สอนวิชาภาษาจีน

                  汉语教师求职信范文

 

尊敬的领导:

您好!

我从《星暹日报》上的招聘广告中获悉贵学校欲招聘一名汉语教师,特冒昧写信应聘

本人,姓名: 陈丽丽,女,2022 3月出生,籍贯:春武里府20224月毕业于华侨崇圣大学中文系。

四年多来,我努力学好专业知识,汉语水平每一年都有明显提高,大四时我已经通过汉语水平考试(HSK)六级。在基本能够运用汉语自如地进行听、说、读、写的基础上。

四年的大学生活教我学会了冷静、坚忍不拔,宽容、理解,和接受。这四年,让我知道了如何与人相处,如何处理各种事物,如何组织活动等等。20228月被分配到xxx学校实验高中任教至今,现已成为本校高三中文教师中的骨干。

本人有具备较强的教法、学法研究意识,教学效果显著,本人还具有丰富的班主任经验。

希望各位老师能够对我予以考虑,我热切期盼你们的回音.祝贵校事业蒸蒸日上!

我的详细资料请见个人简历

此致

    敬礼

自荐人:XXX
XXX
XXXXX

 

zūnjìng de lĭng d ă o

            nin hao!

          wŏ cóng <xīngxiān rì bào> shàng de zhāopìn guănggào zhōng huò xī guì xuexiao yù zhāopìn yìmíng hànyŭ jiāoshī , tè màomèi xiĕ xìn yìng pìn.   

          bĕnrén, xìngmíng: Chén Lìlì, nǚ,2022 nián 3 yuè chūshēng, jíguàn: Chūn wŭ lĭ fŭ. 2022 nián 4 yuè bì yè yú Huáqiáo chóngshèng dàxué zhōngwén xì.

           sì nián duó lái, wŏ nŭlì xué hăo zhuānyè zhīshi, hànyŭ shuĭpíng mĕi yìnián dōu yŏu míng xiăn tí gāo, dà sì shí wŏ yĭjīng tōngguò hànyŭ kăoshì (HSK) liù jí. zài jībĕn néng gòu yùnyòng hànyŭ zì rú de jìn xíng tīng, shuō,dú,xiĕ de jī chŭ shàng,

           sì nián de dàxué shēng huó jiāo wŏ xué huì le lĕngjìng , jiān rĕn bù bá, kuānróng, lĭjiĕ, hé jiēshòu. zhè sì nián, ràng wŏ zhīdào le rú hé yŭ rén xiāng chŭ, rúhé chŭlĭ gè zhŏng shì wù, rú hé zŭzhī huó dòng dĕngdĕng. 2022 nián 8 yuè bèi fēn pèi dào xxx xuéxiào shí yàn gāo zhōng rèn jiào zhì jīn, xiàn yĭ chéng wéi bĕn xiào gāo sān zhōng wén jiào shī zhōng de gŭgàn.

           bĕn rén yŏu jù bèi jiào qiáng de jiào fă, xué fă yán jiū yìshí, jiào xué xiào guŏ xiăn zhù, bĕn rén hái jù yŏu fēng fù de bān zhŭ rèn jīng yàn. 

           xīwàng gèwèi lăoshi néng gòu duì wŏ yŭ yĭ kăolǚ , wŏ rè qiè qī pàn nĭmen de huí yīn. zhù guì xiào shì yè zhēng zhēng rì shàng!

           wŏ de xiáng xì zī liào qĭng jiàn gè rén jiăn lì!

            cĭzhì

       jìnglĭ

zì jiàn rén: xxx

xxxx nián xx yuè xx rì

 

เรียนหัวหน้างานที่เคารพ

            สวัสดีค่ะ

            ดิฉันได้ทราบข่าวว่าทางโรงเรียนท่านต้องการรับสมัครอาจารย์ภาษาจีน 1ตำแหน่งจากโฆษณาสมัครงานของหนังสือพิมพ์รายวันซิงเซียน  จึงได้เขียนจดหมายสมัครงานขึ้นมาเป็นพิเศษ

            ดิฉันชื่อ เฉิน ลี่ลี่ เพศหญิง เกิดเดือนมีนาคม พ.ศ.2543 ภูมิลำเนาจังหวัดชลบุรี จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ.2565

          4 ปีที่ผ่านมา ดิฉันตั้งใจศึกษาความรู้เฉพาะทางอย่างดี  ระดับความรู้ทางด้านภาษาจีนพัฒนาดีขึ้นในทุก ๆ ปี เมื่อตอนอยู่ปี 4 เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK)ได้ระดับ 6 โดยส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาจีนพื้นฐานในการเขียน อ่าน พูด ฟังได้คล่อง

          การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 4 ปี ได้สอนให้ดิฉันรู้จักใจเย็น การยืนหยัดไม่ท้อถอย การให้อภัย ความเข้าใจ และการยอมรับ 4 ปีนี้ ทำให้ดิฉันรู้ว่าจะอยู่ด้วยกันกับผู้คนอย่างไร จะจัดการกับงานแต่ละเรื่องอย่างไร จะจัดกิจกรรมอย่างไรเป็นต้น  เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ.2565ได้ถูกส่งไปฝึกสอนระดับมัธยมปลายที่โรงเรียน xxx รับผิดชอบงานสอนกระทั้งปัจจุบัน ปัจจุบันได้เป็นอาจารย์แกนกลางสอนภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน

          ดิฉันมีวิธีการสอนที่ค่อนข้างดี มีจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย ประสิทธิภาพในการสอนโดดเด่น ดิฉันยังมีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ประจำชั้นเยอะมาก

          หวังว่าอาจารย์ทุกท่านจะสามารถพิจารณาดิฉัน ดิฉันจะรอคอยการตอบกลับจากทางท่าน ขอให้กิจการของทางโรงเรียนเจริญรุ่งเรือง

          รายละเอียดข้อมูลของดิฉันโปรดดูประวัติย่อ(เรซูเม่)ค่ะ

          ขอแสดงความเคารพไว้ ณ ที่นี้

ผู้แนะนำตนเอง: xxx

วันที่ ** เดือน ** ปี ****

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

http://studentaffairs.sci.psu.ac.th/dev1/Sansara/Letter_Job.htm

http://guru.sanook.com/pedia/topic/

http://hr.bjx.com.cn/html/20090122/181645.shtml

http://th.jobsdb.com/th/th/v6html/home/student_editor12.htm

http://www.lionjob.com/ArticleJobtipDetail.php?CID=1962&adodb_next_page=13

http://zhidao.baidu.com/question/35748930.html

http://www.114job.com.cn/qiuzhixin.asp

http://hr.wtojob.com/hr147_50087.shtml

http://www.mybestjob.cn/news/100/2009-01-04/1402.htm

http://mynews.goodjob.cn/qiuzhixinfanwen/qiuzhixinfanwen-1205.html

http://chenggong.sheup.com/success/11/success8931.htm

http://gzxy.lnmu.edu.cn/zs/job/9/2.htm

http://lvyuan.tjac.edu.cn/show.aspx?id=528&cid=95

http://zd.54yjs.cn/html/jianlizhizuo/zijianxin/20080607-38829.html

http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=115834c2b0572394

http://www.wdjlw.cn/html/2009-01/3350.asp

www.bylw.com/grjl/2004101021440.asp

http://www.rgqc.com/baijia/qiuzhi/15299.html

http://ks.cn.yahoo.com/question/1406060101256.html

 

 

 

 

 

 

 

 
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน

คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
求職成功的秘訣 6 เคล็ดลับการสมัครงานสไตล์พี่จิ๋ว article
面试自我介绍:การแนะนำตนเองขณะสัมภาษณ์งาน article
中文个人简历 : โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน article
求职登记表 ตารางลงทะเบียนสมัครงานภาษาจีน(บริษัทให้ผู้สมัครกรอก) article
面试常问问题: คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน article
空姐面试问题 คำถามสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตรส) article
跟老板辞职的九句话: 9 ประโยค “ขอลาออก” article
职业词汇:คำศัพท์ประเภทงาน article
求职词汇:คำศัพท์เกี่ยวกับสมัครงานที่ควรรู้ article
学院与学系分类词汇รายชื่อคณะและภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา article
泰国大学名称:คำศัพท์ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (135475)
avatar
เหล่าซือพเนจร

推销自己 ไม่ใช่สินค้าก็ใช่คำว่า 推销 ได้หรอครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เหล่าซือพเนจร วันที่ตอบ 2010-07-31 14:37:36 IP : 202.142.215.158


ความคิดเห็นที่ 2 (135799)
avatar
杨来贵

ไม่น่าเชื่อเลยว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจะสร้างบัณฑิตได้คุณภาพมาก เนื้อหาที่นําเสนอมาทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความวิริยะในการค้นคว้า นับถือจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น 杨来贵 (niyomlaw-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-23 10:21:56 IP : 202.142.215.158


ความคิดเห็นที่ 3 (137142)
avatar
ศิษย์เก่าหัวเฉียว

 สุดยอด มหาลัยที่น่าภาคภูมิใจ เราก็ศิษเก่าหัวเฉียวเหมือนกันเชียร์ เชียร์ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์เก่าหัวเฉียว วันที่ตอบ 2010-12-25 08:54:16 IP : 203.151.233.50


ความคิดเห็นที่ 4 (150538)
avatar
wanyen

ตอบความเห็นที่ 1  น่าจะเรียกว่า 自我介绍 แนะนำตัว มากกว่านะ   หรือไม่ก็ใช้คำว่า 简介 ประวัติย่อ

ผู้แสดงความคิดเห็น wanyen วันที่ตอบ 2012-02-07 15:56:06 IP : 110.169.203.145


ความคิดเห็นที่ 5 (151437)
avatar
ฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

988 อาคารเซเว่น เพลส ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่งเลขานุการ 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีนกลาง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

- มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป้นทีมได้

สนใจส่งประวัติมาที่ e-mail : a7corp@gmail.com

ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.02-725-8484

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล (a7corp-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-12 17:55:33 IP : 124.122.100.66


ความคิดเห็นที่ 6 (151904)
avatar
nida

    สุดยอดไปเลยคร้าบ.....................<<   บาคาร่า   >>

ผู้แสดงความคิดเห็น nida วันที่ตอบ 2015-06-11 13:40:40 IP : 180.210.201.168


ความคิดเห็นที่ 7 (151994)
avatar
พันวา

   จีคลับ  /  คาสิโน  /  holiday palace

ผู้แสดงความคิดเห็น พันวา วันที่ตอบ 2015-09-15 19:22:27 IP : 176.67.86.44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/