ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


求职登记表 ตารางลงทะเบียนสมัครงานภาษาจีน(บริษัทให้ผู้สมัครกรอก) article

วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 www.jiewfudao.com

คำศัพท์

ลำดับ

ภาษาจีน

พินอิน

คำอ่านไทย

แปลภาษาไทย

1

qiúzhí dēngjì biǎo

ฉิวจื๋อ เติงจี้ เปี่ยว

 

 

ตารางลงทะเบียน

สมัครงาน

2

阅读背面《填表明》。

qǐng xiān yuèdú beìmiàn <tián biǎo shuōmíng>.

ฉิ่ง เซียน เอวี่ยตู๋ เป้ยเมี่ยน (เถียน เปี่ยว ซัวหมิง)

กรุณาอ่านด้านหลัง

ก่อน (กรอกข้อมูล

ลงตาราง)

3

业证编 

jiùyè zhèng biānhào

จิ้วเย้ เจิ้ง เปี่ยนห้าว

ลำดับเอกสารผู้ที่ได้

เข้าร่วมงาน

 

 

4

日期

dēngjì rìqī

เติงจี้ ยื่อ ชี

วันที่ลงทะเบียน

5

记编号

dēngjì biānhào

เติงจี้ เปียนห้าว

ลำดับการลงทะเบียน

6

姓名

xìngmíng

ซิ่งหมิง

ชื่อ-นามสกุล

7

身份

shēn fēn zhèng hàomǎ

เซิน เฟิน เจิ้ง ห้าวหม่า

เลขที่บัตรประชาชน

 

 

8

曾用名  

céng yòng míng  

เฉิง ย้ง หมิง

ชื่อที่เคยใช้ (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ)

9

xìngbié

ซิ่งเปี๋ย

เพศ

10

出生年月

chūshēng

nián yuè

ชูเซิง เหนียน   เอวี่ย

เดือนปีที่เกิด

 

11

民族

mín zú

หมิน จู๋

ชนชาติ, ชนเผ่า

12

婚姻状况

hūnyīn zhuàngkuàng

ฮุน อิน จ้วงขว้าง

สถานภาพสมรส

13

未婚

wèi hūn

เว่ย ฮุน

ยังไม่สมรส

14

已婚

yǐ hūn

อี่ ฮุน

สมรสแล้ว

15

离婚

lí hūn

หลี ฮุน

หย่า

16

sàng ǒu

ซ่าง โอ่ว

คู่สมรสเสียชีวิต

17

一时照片

yì shí zhàopiàn

อี้ สือ จ้าวเพี่ยน

รูปภาพปัจจุบัน

18

户籍住址

hùjì zhùzhǐ

ฮู้ จี้ จู้ จื่อ

ที่อยู่ตามสำมะโนครัว, ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

19

居住地址

jūzhù dìzhǐ

จวี จู้ ตี้จื่อ

ที่อยู่ปัจจุบัน(สถานที่อยู่

อาศัยมานาน)

20

邮政编码

yóuzhèng biānmǎ

โหยว เจิ้ง เปียนหม่า

เลขที่ไปรษณีย์

21

联系电话

liánxì diànhuà

เหลียน ซี่ เตี้ยน ฮว่า

โทรศัพท์ติดต่อ

22

所属街道

社区

suǒshǔ jiēdào shèqū

สัว สู่ เจีย เต้า เซ่อ ชวี

พื้นที่ถนนขึ้นตรงต่อ

23

政治面貌

zhèngzhì miànmào

เจิ้งจื้อ เมี่ยนเม่า

สถานภาพทางการเมือง

(หน้าตาทางการเมือง)

24

中共党员

zhōng gòng dǎng yuán

จง ก้ง ตั่ง เอวี๋ยน

สมาชิกพรรค

คอมมิวนิสต์

25

共青团员

gòng qīng tuán yuán

ก้ง ชิง ถวน     เอวี๋ยน

สมาชิกสันนิบาตเยาวชน

คอมมิวนิสต์

26

民主党派

mínzhǔ dǎngpài

หมิน จู่ ตั่งไพ่

พรรคประชาธิปไตย

27

无党派

wú dǎng pài

อู๋ ตั่ง ไพ่

ไม่มีพรรค

28

是否服过役

shì fǒu fú guò yì

ซื่อ โฝ่ว ฝู

 กั้ว อี้

เคยรับราชการทหารหรือไม่

29

军官

jūn guān

จวินกวาน

นายทหาร

30

士官

shìguān

ซื่อ กวาน

ทหารอาสา

31

士兵

shìbīng

ซื่อ ปิง

ทหาร(ที่ต้องเป็น 2 ปี พี่จิ๋วคิดว่าถ้าเทียบน่าจะเทียบ

ได้กับ เรียน รด.บ้านเราค่ะ ถ้าพี่จิ๋วเข้าใจผิดผู้รู้แนะนำ

ได้น่ะค่ะ)

32

人员类别

rén yuán lèibié

เหยิน เอวี๋ยน เล่ย เปี๋ย

ประเภทเจ้าหน้าที่

33

在职

zài zhí

ไจ้ จื๋อ

ดำรงตำแหน่ง,ยังอยู่ใน

ตำแหน่ง, ยังทำงานอยู่

34

新成长城镇失业人员

xīn chéngzhǎng chéng zhèn shīyè rényuán

ซิน เฉิงจ่าง เฉิงเจิ้น ซือ เย้ เหยินเอวี่ยน

เพิ่ง(เป็นพนักงาน)ว่างงาน

35

城镇失业职工

chéng zhèn shīyè zhígōng

เฉิง เจิ้น ซือเย้   จื๋อกง

คนงาน(กรรมกร)ว่างงาน

36

本省农村劳动力

běn shěng nóngcūn láodòng lì

เปิ๋น เสิ่ง หนงชุน เหลาต้ง ลี่

แรงงานชนบทในพื้นที่

37

外省农村劳动力

wài shěng nóngcūn láodòng lì

ว่าย เสิ่ง หนงชุน เหลาต้ง ลี่

แรงงานชนบทนอกพื้นที่

38

其他

qí tā

ฉี ทา

อื่น ๆ

39

失业前或

现工作单位

shīyè qián huò xiàn gōngzuò dānwèi

ซือเย้ เฉียน ฮั่ว เสี้ยน กงจั้ว ตาน เว่ย

หน่วยงานก่อนว่างงาน

หรือที่ตอนนี้ยังทำงานอยู่

40

失业时间

shīyè shíjiān

ซือเย้ สือเจียน

ระยะเวลาที่ว่างงาน

41

身高

shēn gāo

เซิน เกา

ส่วนสูง

42

厘米

lí mǐ

หลี หมี่

เซนติเมตร

43

体重

tǐ zhòng

ถี่ จ้ง

น้ำหนักตัว

44

千克

qiān kè

เชียน เค่อ

กิโลกรัม

45

视力

shì lì

ซื่อ ลี่

ความสามารถในการมองเห็น

46

左眼

zuǒ yǎn

จั๋ว แหย่น

ตาข้างซ้าย

47

右眼

yòu yǎn

โย่ว แหย่น

ตาข้างขวา

48

现患何种疾病

xiàn huàn hé zhǒng jíbìng

เสี้ยน ฮว่าน เหอจง จี๋ ปิ้ง

ปัจจุบันเจ็บป่วยเป็น

อะไรบ้าง

49

何时曾负过工伤

hé shí céng fù guò gōngshāng

เหอ สือ เฉิง ฟู่ กั้ว กง ซาง

เคยได้รับการรักษา

อาการบาดเจ็บจากการ

ทำงานเมื่อไหร่

50

工伤等级

gōngshāng děngjí

กง ซาง เติ่ง จี๋

ระดับอาการบาดเจ็บ

จากการทำงาน

51

文化程度

wénhuà chéngdù

เหวินฮว่า เฉิงตู้

ระดับความรู้

52

初中及以下

chūzhong jí

yǐ xià

ชู จง จี๋ อี่ เซี่ยะ

มัธยมศึกษาตอนต้น

หรือต่ำกว่า

53

高中

gāo zhōng

เกา จง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

54

中专

zhōng zhuān

จง จวน

ปวช.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

55

中技

zhōng jì

จง จี้

โพลีเทคนิค

56

大专

dà zhuān

ต้า จวน

ปวส.(ประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง)

57

本科

běn kē

เปิ่น เคอ

ปริญญาตรี

58

研究生

yánjiū shēng

แหยน จิว เซิง

ปริญญาโท

59

毕业学校

bìyè xuéxiào

ปี้ เย้ เสวีย เสี้ยว

สถาบันที่จบการศึกษา

(โรงเรียนที่จบการศึกษา)

60

毕业时间

bìyè shíjiān

ปี้ เย้ สือเจียน

ระยะเวลาที่จบการศึกษา

61

外语语种

wàiyǔ yǔ zhōng

ว่าย อวี่ อวี๋ จ่ง

ประเภทภาษาต่างประเทศ

(ความสามารถด้านภาษา

ต่างประเทศ เป็นภาษาอะไรบ้าง)

62

外语水平

wàiyǔ shuǐpíng

ว่าย อวี่ สุ่ยผิง

ระดับภาษาต่างประเทศ

63

熟悉

shúxī

สู ซี

คล่อง

64

计算机操作应用能力

jìsuànjī cāozuò yīng yòng nénglì

จี้ซ่วนจี เชาจั้ว อิง ย้ง เหนิง ลี่

ความสามารถใน

การใช้คอมพิวเตอร์

65

职业资格等级

zhíyè zī ge děngjí

จื๋อเย้ จือเก๋อ  เติ่งจี๋

ระดับคุณวุฒิในอาชีพ

66

初级

chū jí

ชู จี๋

ระดับต้น

67

中级

zhōng jí

จง จี๋

ระดับกลาง

68

高级

gāo jí

เกา จี๋

ระดับสูง

69

技师

jì shī

จี้ ซือ

ช่างเทคนิค / ช่างฝีมือ

70

高级技师

gāo jí jì shī

เกา จี๋ จี้ ซือ

ช่างเทคนิคระดับสูง

ช่างฝีมือระดับสูง

71

专业技术职务

zhuānyè jìshù zhíwù

จวนเย้ จี้ซู่ จื๋อ อู้

ตำแหน่งหน้าที่ที่เชี่ยวชาญ

ทางเทคนิค

72

职业技能

zhíyè jìnéng

จื๋อเย้ จี้เหนิง

ความสามารถทางด้าน

เทคนิคในอาชีพ

73

工种或专业

gōng zhǒng huò zhuānyè

กง จ่ง ฮั่ว จวนเย้

ประเภทงานวิสาหกิจ

อุตสาหกรรมและเหมืองแร่ หรือ วิชาชีพเฉพาะ

74

从事年限

cóng shì

 nián xiàn

ฉง ซื่อ เหนียน เสี้ยน

ระยะเวลาในการทำงาน

75

求职意向

qiú zhí yìxiàng

ฉิว จื๋อ อี้ เซี่ยง

จุดประสงค์ในการสมัครงาน

76

可复选

kě fù xuǎn

เข่อ ฟู่ เสวี่ยน

สามารถเลือกซ้ำได้(สามารถ

เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

77

单位性质

dānwèi xìngzhì

ตานเว่ย ซิ่ง จื้อ

ลักษณะของหน่วยงาน

78

不限

bú xiàn

ปู๋ เสี้ยน

ไม่จำกัด

79

企业

qǐ yè

ฉี่ เย้

วิสาหกิจ

80

事业

shì yè

ซื่อ เย้

กิจการ(ที่ไม่มีรายได้จากการผลิต โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย)

81

机关

jī guān

จี กวาน

สถาบัน, องค์กร

82

社团

shè tuán

เซ่อ ถวน

กลุ่มสมาคม

83

经济类型

jīngjì lèi xíng

จิงจี้ เล่ย สิง

รูปแบบเศรษฐกิจ

84

国有集体

guó yǒu jí tǐ

กั๋ว โหย่ว จี๋ ถี่

ส่วนรวมกรรมสิทธิ์ของรัฐ

85

私营、个体

sī yíng, gè tǐ

ซือ อิ๋ง, เก้อ ถี่

กิจการส่วนตัว, ธุรกิจส่วนตัว

86

联营、股份制

liányíng ,

gǔ fèn zhì

เหลียนอิ๋ง ,

 กู่ เฟิ่น จื้อ

ห้างหุ้นส่วน, ระบบบริษัทจำกัด

87

外资及港澳台资

wài zī jí gǎng  ào tái zī

ว่าย จือ จี๋ กั่ง

อ้าว ไถ จือ

ทุนต่างประเทศรวมถึง

ทุนจากฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน

88

用工形式

yòng gōng xíngshì

ย้ง กง สิงซื่อ

รูปแบบการทำงาน

89

全日制

quán rì zhì

เฉวียน ยื้อ จื้อ

ทั้งวัน(รูปแบบเงินเดือน)

90

非全日制

fēi quán rì zhì

เฟย เฉวียน ยื้อ จื้อ

ไม่ทั้งวัน(รูปแบบรายชั่วโมงหรือ ต่อชิ้นงาน)

91

月薪需求

yuèxīn xū qiú

เอวี้ย ซิน ซวี ฉิว

ความต้องการเงินเดือน

92

不少于___

bù shǎo yú ___yuán

ปู้ ส่าว อวี๋___  เอวี๋ยน

ไม่น้อยกว่า ____หยวน

93

工作地点

gōngzuò dìdiǎn

กงจั้ว ตี้เตี่ยน

สถานที่ทำงาน

94

市区

shì qū

ซื่อ ชวี

เขตตัวเมือง

95

市内

shì nèi

ซื่อ เน่ย

ในเมือง

96

省内

shěng nèi

เสิ่ง เน่ย

ในมณฑล

97

境内

jìng nèi

จิ้ง เน่ย

ในเขตแดน

98

境外

jìng wài

จิ้ง ว่าย

นอกเขตแดน

99

工作班次

gōngzuò bān cì

กง จั้ว ปาน ชื่อ

ช่วง(เวลา)การทำงาน

101

服从

fú cóng

ฝู ฉง

ปฏิบัติตามบริษัทกำหนด

102

常日班

cháng rì bān

ฉาง ยื้อ ปาน

เวลาทำการทั่วไป (โดยทั่วไปทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 8 โมงเช้าเลิกงาน 5โมงเย็น ไม่รวมพักเที่ยง

 1 ชั่วโมง)

103

两班制

liǎng bān zhì

เหลี่ยง ปาน จื้อ

ทำงานสองช่วง

ช่วงละ12 ชั่วโมง

(1วันมี 24 ชั่วโมง แบ่งออก  เป็น สองช่วง ช่วงละ 12 ชั่วโมง)

104

三班制

sān bān zhì

ซาน ปาน จื้อ

ทำงานสามช่วง

ช่วงละ 8 ชั่วโมง

(1วันมี 24 ชั่วโมง แบ่งออก  เป็น สามช่วง ช่วงละ

 8 ชั่วโมง)

105

其他需求

qí tā xū qiú

ฉี ทา ซวี ฉิว

ความต้องการอื่น ๆ

106

培训意向

péixùn yì xiàng

เผย ซวิ่น อี้ เซี่ยง

จุดมุ่งหมายในการอบรม

107

需要说明的事项

xū yào shuōmíng de shìxiàng

ซวี เย่า ซัวหมิง เตอ ซื่อ เซี่ยง

เรื่องที่ต้องการอธิบาย

 

อ้างอิงจาก

-       http://zhidao.baidu.com/question/163446083.html

- http://hao.e6321.cn/photo/%E6%B1%82%E8%81%8C%E7%99%BB%E8%AE%B0%E5%8D%A1.html

http://zhidao.baidu.com/question/45060020.html

-       http://iask.sina.com.cn/b/7835396.html

-       http://www.ichacha.net/hy/%E4%B8%AD%E6%8A%80.html

-       http://www.chinese-tools.com/tools/pinyin-editor.html

 

 

 
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน

คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
求職成功的秘訣 6 เคล็ดลับการสมัครงานสไตล์พี่จิ๋ว article
求职信: จดหมายสมัครงาน article
面试自我介绍:การแนะนำตนเองขณะสัมภาษณ์งาน article
中文个人简历 : โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน article
面试常问问题: คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน article
空姐面试问题 คำถามสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตรส) article
跟老板辞职的九句话: 9 ประโยค “ขอลาออก” article
职业词汇:คำศัพท์ประเภทงาน article
求职词汇:คำศัพท์เกี่ยวกับสมัครงานที่ควรรู้ article
学院与学系分类词汇รายชื่อคณะและภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา article
泰国大学名称:คำศัพท์ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/