ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第一课:迎送顾客บทที่ 1 : กล่าวต้อนรับและกล่าวลาลูกค้า article

อัพเดทวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 www.jiewfudao.com

อัพเดทวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 www.jiewfudao.com

第一课:迎送顾客

บทที่ 1 : กล่าวต้อนรับและกล่าวลาลูกค้า

 

         

课文  kèwén   บทเรียน

 

การกล่าวต้อนรับ 

服务员:    欢迎光临!

fúwù yuán :  huānyíng guānglín!

พนักงาน :       ยินดีต้อนรับครับ / ค่ะ

 

顾客:      你好!

gù kè:           nǐ hǎo!

ลูกค้า:            สวัสดีครับ / ค่ะ

การกล่าวคำทักทาย

服务员:    您好!

fúwù yuán :  nín hǎo!

พนักงาน :       สวัสดีครับ / ค่ะ

 

顾客:      你好!

gù kè:           nǐ hǎo!

ลูกค้า:            สวัสดีครับ / ค่ะ

การกล่าวอำลา

服务员:    欢迎下次光临。

fúwù yuán :  huānyíng xià cì guānglín.

พนักงาน :      โอกาสหน้าเชิญใหม่(ค่ะ/ครับ)

 

顾客:      再见。

gù kè:           zài jiàn.

ลูกค้า:            ลาก่อน / แล้วพบกันใหม่

 

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

 

 

สรรพนามพื้นฐานที่ควรรู้

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

1

hăo

ดี

2

คุณ ; เธอ

3

nín

คุณ ; ท่าน

4

qīn

คุณ(สรรพนามใช้เรียกลูกค้า)

5

你好

nĭ hăo

สวัสดี

您好

nín hăo

สวัสดี

หมายเหตุ :  เรียนรู้การใช้ 你/您 เพิ่มเติมได้ที่ 

                 <ภาษาจีนพื้นฐาน 1 บทที่ 1>

6

ฉันผม ดิฉัน

7

men

พวก

我们

wǒmen

พวกเรา ; ทางเรา

你们

nĭmen

พวกเธอ ;พวกคุณ

您们

nínmen

พวกคุณ; พวกท่าน

หมายเหตุ :  เรียนรู้การใช้ men เพิ่มเติมได้ที่         

                 <ภาษาจีนพื้นฐาน 1 : บทที่ 6>

การกล่าวต้อนรับ

1

欢迎

huān yíng 

ยินดีต้อนรับ

2

光临

guāng lín

(ที่/การ)มาเยือน

 

ตัวอย่าง : สำนวนการกล่าวต้อนรับ

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

欢迎光临!

huānyíng guānglín!

ยินดีต้อนรับ

欢迎光临

huānyíng nín guānglín!

ยินดีต้อนรับท่าน

 

คำอธิบายเพิ่มเติม: การกล่าวต้อนรับด้วยคำว่า 欢迎光临!พนักงานขายนิยมใช้พูดขณะที่ลูกค้ากำลังเข้าร้าน

 

 

3

本店

běn diàn

ร้าน(ของ)เรา

ตัวอย่าง

欢迎光临本店

huānyíng guānglín běn diàn.

ยินดีต้อนรับสู่ร้านของเรา

 

 

4

早上好

zǎoshàng hǎo

สวัสดีตอนเช้า 6:00-8:59น.

上午好

shàngwǔ hǎo

สวัสดีตอนเช้า(ช่วงสาย)

9:00-11:59น.

中午好

zhōngwǔ hǎo

สวัสดีตอนเที่ยง

12:00-12:59น.

下午好

xiàwǔ hǎo

สวัสดีตอนบ่าย

13:00-17:59น.

晚上好

wǎnshàng hǎo

สวัสดีตอนเย็น

18:00-24:00น.

 

ตัวอย่างที่ 1

早上好,欢迎光临。

zǎoshàng hǎo ,huānyíng guānglín.

สวัสดีตอนเช้า ยินดีต้อนรับ(ค่ะ/ครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

下午好,欢迎光临本店。

xiàwǔ hǎo,huānyíng guānglín běn diàn.

สวัสดีตอนบ่าย ยินดีต้อนรับสู่ร้านเรา(ค่ะ/ครับ) 

 

หมายเหตุ : ดูคำอธิบายเกี่ยวกับช่วงเวลาเพิ่มเติมได้ที่  

                <ภาษาจีนพื้นฐาน 1 บทที่ 8>

 

5

购物

gòuwù

ซื้อสินค้า; ช็อปปิ้ง

选购

xuǎngòu

เลือกซื้อ(สินค้า)

ตัวอย่าง

选购

huānyíng nín xuǎngòu!  

ยินดีต้อนรับท่านเลือกซื้อสินค้า

 

 

6

参观

cānguān

เยี่ยมชม

 

ตัวอย่างที่ 1

参观选购

huānyíng cānguān xuǎngòu!

ยินดีต้อนรับ(ทุกท่านที่เข้ามา) เยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า

 

ตัวอย่างที่ 2

您来参观选购

huānyíng nín lái cānguān xuǎngòu!

ยินดีต้อนรับคุณมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้า

 

หมายเหตุ : เรียนรู้ 参观 เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 18>

การกล่าวอำลา

1

谢谢

xièxie

ขอบคุณ

 

ตัวอย่างที่ 1

谢谢光临。

xièxie guāng lín.

ขอบคุณที่มาเยือน(นะคะ/ครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

谢谢您的光临。

xièxie nín de guāng lín.

ขอบคุณการมาเยือนของคุณ(นะคะ/ครับ)

 

 

2

再见

zài jiàn

แล้วพบกัน(ใหม่) ; ลาก่อน 

ตัวอย่าง

谢谢您,再见

xièxie nín, zàijiàn.

ขอบคุณท่าน(ค่ะ /ครับ) แล้วพบกันใหม่(นะคะ /ครับ)

 

 

3

欢迎

huān yíng 

กรณีกล่าวอำลา แปลว่า“โอกาส(หน้า)”

 

4

下次

xià cì

ครั้งหน้า ; ครั้งต่อไป; คราวหน้า

ตัวอย่าง

欢迎下次光临。

huānyíng xià cì guānglín.

โอกาสหน้าเชิญใหม่ (ค่ะ/ครับ)    

 

5

再来

zài lái

(กลับ)มาอีก; (กลับ)มาใหม่

 

ตัวอย่างที่ 1

再见欢迎您再来

zài jiàn huānyíng nín zài lái.

ลาก่อน โอกาสหน้าเชิญคุณมาใหม่

 

ตัวอย่างที่ 2

欢迎您再来购物。

huānyíng nín zài lái gòuwù.

โอกาสหน้าเชิญคุณกลับมาช๊อปปิ้งใหม่

 

5.1

下次再来 !

xià cì zài lái !

ครั้งหน้า(กลับ)มาใหม่ ; 

(กลับ)มาอีกครั้ง

 

ตัวอย่างที่ 1

欢迎下次再来。  huānyíng xià cì zài lái.

โอกาสหน้าเชิญใหม่ (ค่ะ/ครับ) 

(โอกาสหน้าเชิญกลับมาใหม่(นะคะ /ครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

欢迎您下次再来,再见。

huānyíng nín xià cì zài lái, zài jiàn.

โอกาสหน้าเชิญคุณมาใหม่ แล้วพบกัน(ค่ะ/ครับ)

(โอกาสหน้าเชิญคุณกลับมาอีกครั้ง แล้วพบกัน)

 

 

6

再次

zài cì

(มา)อีกครั้ง

 

ตัวอย่างที่ 1

欢迎再次光临。

huānyíng zài cì guānglín.

โอกาสหน้าเชิญใหม่ (โอกาสหน้าเชิญ(มา)อีกครั้ง)

 

ตัวอย่างที่ 2

再次本店

huānyíng nín zài cì guānglín běn diàn.

โอกาสหน้าเชิญท่านมาร้านเราอีกครั้ง

 

 

7

再度

zàidù

(กลับมา)อีกครั้งหนึ่ง ; ครั้งที่ 2

ตัวอย่าง

欢迎再度光临。

huānyíng zàidù guānglín.

โอกาสหน้าเชิญใหม่ (ค่ะ/ ครับ)  

 (โอกาสหน้าเชิญกลับมาอีกครั้งหนึ่ง)

 

สรุปสำนวนที่แปลว่า “โอกาสหน้าเชิญใหม่”

 

欢迎下次光临。

huānyíng xià cì guānglín.

 

欢迎您再来。

huānyíng nín zài lái.

欢迎下次再来

huānyíng xià cì zài lái.

 

欢迎再次光临。

huānyíng zài cì guānglín.

欢迎再度光临。 huānyíng zàidù guānglín.

 

หมายเหตุ: ผู้เรียนชอบประโยคไหนเป็นพิเศษแนะนำให้

                ท่องประโยคนั้นให้ชินไปเลย

 

8

慢走

mànzǒu

เดิน(ทาง)ดี ๆ ; เดินทางปลอดภัย

慢慢走

mànmàn zǒu

ค่อย ๆ เดิน(นะคะ/นะครับ)

(ใช้พูดกับลูกค้าเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุได้)

请慢走

qǐng mànzǒu

เดิน(ทาง)ดี ๆ ; เดินทางปลอดภัย

ตัวอย่าง

慢走

慢走,欢迎下次光临。

nín mànzǒuhuānyíng xià cì guānglín.

คุณเดินทางดี ๆ (นะคะ/ครับ) โอกาสหน้าเชิญใหม่(ค่ะ/ครับ)

คุณเดินทางปลอดภัย (นะคะ/ครับ) โอกาสหน้าเชิญใหม่(ค่ะ/ครับ)

 

ตัวอย่าง

请慢走

请慢走,欢迎您再来。

qǐng mànzǒuhuānyíng nín zài lái.

เดินทางดี ๆ (นะคะ/ครับ) โอกาสหน้าเชิญคุณมาใหม่อีกครั้ง

เดินทางปลอดภัย (นะคะ/ครับ) โอกาสหน้าเชิญคุณมาใหม่อีกครั้ง

 

 

9

惠顾

huìgù

(ที่มา)อุดหนุน

 

ตัวอย่างที่ 1

谢谢惠顾xièxie huìgù.  ขอบคุณที่มาอุดหนุน(นะคะ/ครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

谢谢惠顾,欢迎下次光临。

xièxie huìgùhuānyíng xià cì guānglín.

ขอบคุณที่มาอุดหนุน โอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ

 

补充生词  bŭchōng shēngcí  คำศัพท์เสริม

1.

服务员

fúwù yuán

พนักงาน (งานขายและงานบริการ)

หมายเหตุ : 

เรียนรู้ 服务员เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 40>

2.

营业员

yíng yè yuán.

พนักงานขาย

(หน้าร้าน)

3.

店员

diàn yuán

4.

经理

jīnglǐ

ผู้จัดการ

5.

顾客

gù kè

ลูกค้า

 

 
คลิปสอนภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน

第二课:这边请。บทที่ 2 : เชิญทางนี้ article
第三课:找不到什么产品,可以问我。บทที่ 3 : หาผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรไม่เจอ ถามฉันได้ article
第四课:几点开始营业?บทที่ 4 : เริ่มเปิดร้านตอนกี่โมง article
第五课: 对不起,价格是固定的。บทที่ 5 :ขอโทษค่ะ ราคาไม่บอกผ่าน article
第六课: 这个颜色真的很漂亮。บทที่ 6: สีนี้สวยมากจริง ๆ article
第七课: 促销活动 บทที่ 7: โปรโมชั่น article
第八课: 可以退税吗?บทที่ 8: ขอคืนภาษีได้ไหม article
第九课: 会员卡บทที่ 9: บัตรสมาชิก article
第十课: 收银台บทที่ 10 : แคชเชียร์ article
这是真的还是假的? นี้เป็นของจริงหรือว่าของปลอม article
对不起 : ประโยคขอโทษที่พบบ่อย articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/