ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第九课: 会员卡บทที่ 9: บัตรสมาชิก article

第九课 会员卡

บทที่ 9:  บัตรสมาชิก

 

บทสนทนา 1: ร้านค้า

服务员:请问您有会员卡吗?

               qǐng wèn, nín yǒu huìyuán kǎ ma?

               มิทราบว่า คุณมีบัตรสมาชิกไหม(ค่ะ/ครับ)

 

顾客:   没有。

               méiyǒu.

              ไม่มี

 

服务员:我们免费送您一张。可以打九五折。

               可是只能在本店品牌使用。

               wǒmen miǎnfèi sòng nín yì zhāng, kěyǐ dǎ jiǔ

               zhé. kěshì zhǐnéng zài běndiàn pǐnpái shǐyòng.

               ทางเรามอบให้คุณ 1 ใบฟรี ลดได้ 10% แต่ว่าใช้ได้แค่

               แบรนด์ของที่ร้านเราเท่านั้น

 

顾客:    其他分店可以用吗?

                qītā fēndiàn kěyǐ yòng ma?

                สาขาอื่นใช้ได้ไหม

 

服务员: 除了机场分店以外,其他分店都可以用。

                药品医疗用品不能打折。

                chúle jīchǎng fēndiàn yǐwài, qítā fēndiàn dōu 

                kěyǐ yòng. yàopǐn  yīliào yòngpǐn bùnéng

                dǎ zhé

                นอกจากสาขาที่สนามบินแล้ว สาขาอื่นใช้ได้หมด 

                ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาและเวชภัณฑ์ไม่สามารถลดราคาได้

 

顾客:    有效期吗?

                yǒu xiàoqī ma?

                มีวันหมดอายุไหม

 

服务员: 会员卡没有

                huìyuán kǎ méiyǒu xiàoqī.

                บัตรสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

 

บทสนทนาที่ 2 :  ร้านอาหาร 

顾客:  服务员买单!

               fúwù yuán, mǎidān!

               น้องๆ(เรียกพนักงาน) เช็คบิล

 

服务员:2,500泰铢。请问,您有会员卡吗?

               liǎng qiān wǔ bǎi tàizhū. qǐng wèn, nín yǒu 

               huìyuán kǎ ma?

               2,500 บาท มิทราบว่า คุณมีบัตรสมาชิกไหม(ค่ะ/ครับ)

 

顾客:  没有。

               méiyǒu.

               ไม่มี

 

服务员:如果您需要办会员卡的话,一张150泰铢,

              可以9,有效期一年,生日当月打85

               全国每家分店都可以使用。

               rúguǒ nín xūyào bàn huìyuán kǎ de huà, 

               yì zhāng yì bǎi wǔ shí tàizhū, kěyǐ dǎ jiǔ zhé, 

               yǒu xiàoqī yì nián, shēngrì dāng yuè dǎ bā wǔ 

               zhé.quánguó měi jiā fēndiàn dōu kěyǐ shǐyòng.

               ถ้าหากคุณต้องการทำบัตรสมาชิก ใบละ 150 บาท ลดได้

        10% ,มีอายุ 1 ปี ภายในเดือนเกิดลด 15% ทุกสาขาทั่ว

               ประเทศใช้ได้หมด

顾客:  好的。现在就可以办吗?

               hǎo de. xiànzài jiù kěyǐ bàn ma?

               โอเค. ทำตอนนี้ได้เลยไหม

 

服务员:可以,请填写这张表格,姓名、

             电子邮件和手机号码。

              kěyǐqǐng tiánxiě zhè zhāng biǎogé,xìngmíng

                diànzǐ yóujiàn hé shǒujī hàomǎ.

               ได้(ค่ะ/ครับ)กรุณากรอกแบบฟอร์มใบนี้ ชื่อ-นามสกุล 

                อีเมลและเบอร์มือถือ

 

顾客:  好的。现在就可以打9折吗?

              hǎo de. xiànzài jiù kěyǐ dǎ jiǔ zhé ma?

               โอเค ลด10% ตอนนี้ได้เลยไหม

 

服务员:可以,总共2,250泰铢。这是您的会员卡,

        欢迎下次光临。

                kěyǐ, zǒnggòng liǎng qiān èr bǎi wǔ shí tàizhū. 

                zhè shì nín de huìyuán kǎ, huānyíng xià cì 

                guānglín.

          ได้(ค่ะ/ครับ) รวม 2,250บาท นี้คือบัตรสมาชิกของคุณ 

                โอกาสหน้าเชิญใหม่

 

 

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

ข้อ

ภาษาจีน

PINYIN

ภาษาไทย

1

会员

huìyuán 

สมาชิก

ตัวอย่าง

会员可以打9折!

huìyuán kěyǐ dǎ jiǔ zhé!

สมาชิกลดได้ 10 %

 

1.2

会员卡

huìyuán kǎ.

บัตรสมาชิก

旅游会员卡

lǚyóu 

huìyuán kǎ

บัตรสมาชิกสำหรับนักท่องเที่ยว

Tourist Card

充值会员卡

chōngzhí

huìyuán kǎ

บัตรสมาชิกแบบเติมเงิน

(เติมเงินลงในบัตรแล้วจ่ายเงินหักเงินในบัตร)

 

ตัวอย่างที่ 1

请问您有会员卡吗?

qǐng wèn, nín yǒu huìyuán kǎ ma?

มิทราบว่า คุณมีบัตรสมาชิกไหม(ค่ะ/ครับ)

 

ตัวอย่างที่ 2

这是您的会员卡

zhè shì nín de huìyuán kǎ.

นี้คือบัตรสมาชิกของคุณ

 

ตัวอย่างที่ 3

免费办理会员卡

miǎnfèi bànlǐ huìyuán kǎ.

ทำบัตรสมาชิกฟรี

 

ตัวอย่างที่ 4

150泰铢会员卡可以打9

yì bǎi wǔ shí tàizhū bàn huìyuán kǎ kěyǐ dǎ jiǔ zhé.

ทำบัตรสมาชิก 150 บาท ลดได้ 10%

 

1.3

会员价()

huìyuán jià(gé)

ราคาสมาชิก

ตัวอย่าง

需要有会员卡才能享受会员价

xūyào yǒu huìyuán kǎ 

cái néng xiǎngshòu huìyuán jià.

จะต้องมีบัตรสมาชิก ถึงจะสามารถได้ราคาสมาชิก

 

 

2

兑换

duìhuàn

แลกเงิน ; รับแลก(เงิน) ; แลกรับ; แลกเป็น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “แลกเงิน”

ตัวอย่าง แปลว่า “รับแลกเงิน”

哪里可以兑换泰铢?

nǎlǐ kěyǐ duìhuàn tàizhū?

ที่ไหนสามารถแลกเงินไทย(บาท)ได้

兑换店在那里。

duìhuàn diàn zài nàli.

ร้านรับแลกเงินอยู่ตรงนั้น

 

ตัวอย่าง แปลว่า “แลกรับ”

喝八杯咖啡可以兑换一杯美式咖啡

hē bā bēi kāfēi kěyǐ duìhuàn yì bēi měishì kāfēi.

ดื่มกาแฟ 8 แก้วสามารถแลกรับกาแฟอเมริกาโนได้ 1 แก้ว

 

ตัวอย่าง แปลว่า “แลกเป็น”

不能兑换现金

bù néng duìhuàn xiàn jīn.

ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

 

 

 

3

积分

jīfēn 

สะสมคะแนน; สะสมแต้ม

fēn 

คะแนน; แต้ม

 

ตัวอย่างที่ 1

积分1000,可以兑换100泰铢优惠券

jīfēn mǎn yì qiān fēn, 

kěyǐ duìhuàn yìbǎi tàizhū yōuhuìquàn.

สะสมคะแนนครบ 1000 คะแนน แลกรับคูปองส่วนลด(พิเศษ)100บาทได้

สะสมแต้มครบ 1000 แต้ม แลกรับคูปองส่วนลด(พิเศษ)100บาทได้

 

 

ตัวอย่างที่ 2

100积分等于20泰铢。

yì bǎi jīfēn děngyú èr shí tàizhū.

สะสม100 คะแนนเท่ากับ 20 บาท 

 สะสม100 แต้มเท่ากับ 20 บาท

 

 

ตัวอย่างที่ 3

50积分相当于10泰铢。

měi wǔ shí jīfēn xiāng dāng yú shí tàizhū.

สะสมทุก 50 คะแนนมีค่าเท่ากับ 10 บาท

สะสมทุก 50 แต้มมีค่าเท่ากับ 10 บาท

 

3.1

..

...fēn

สะสมคะแนน/ แต้ม ; รับ..คะแนน/แต้ม

ตัวอย่างที่ 1

1000,可以兑换100泰铢优惠券

jī mǎn yì qiān fēn, kěyǐ duìhuàn yìbǎi tàizhū yōuhuìquàn.

สะสมครบ 1000 คะแนน แลกรับคูปองส่วนลด(พิเศษ)100บาทได้

สะสมครบ 1000 แต้ม แลกรับคูปองส่วนลด(พิเศษ)100บาทได้

 

ตัวอย่างที่ 2

每消费20泰铢1

měi xiāofèi èr shí tàizhū jī yì fēn.

ทุกการใช้จ่าย 20 บาทรับ 1 คะแนน

 ทุกการใช้จ่าย 20 บาทรับ 1 แต้ม

 

3.2

积分卡

jīfēn kǎ

บัตรสะสมคะแนน; บัตรสะสมแต้ม

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

您有积分卡吗?

nín yǒu jīfēn kǎ ma?

คุณมีบัตรสะสมคะแนนไหม

คุณมีบัตรสะสมแต้มไหม

会员积分卡

huìyuán jīfēn kǎ.

บัตรสมาชิกสะสมคะแนน

บัตรสมาชิกสะสมแต้ม

 

 

4

直接

zhíjiē

..ได้เลย 

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

现在可以直接办。

xiànzài kěyǐ zhíjiē bàn.

ตอนนี้สามารถทำได้เลย

可以直接打折。

kěyǐ zhíjiē dǎzhé.

(สามารถ)ลดราคาได้เลย

 

5

使用

shǐyòng

ใช้  (เกี่ยวกับด้านบริการ; สินค้า ; ใช้สอย)

ตัวอย่างที่ 1

您的会员卡下次消费才能使用

nín de huìyuán kǎ xià cì xiāofèi 

cái néng shǐyòng.

บัตรสมาชิกของท่านใช้จ่ายครั้งต่อไปถึงจะสามารถใช้ได้

 

ตัวอย่างที่ 2

您可以使用这个房间。

nín kěyǐ shǐyòng zhè gè fángjiān.

คุณสามารถใช้(บริการ)ห้องนี้ได้

 

 

6

只能

zhǐnéng

ได้(เพียง)แค่ 

ตัวอย่าง

只能看,不许拍照。

zhǐnéng kàn , bù xǔ pāizhào.

ได้แค่ดู ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ

 

 

6.1

只能使用

zhǐnéng shǐyòng

ใช้ได้แค่.(เท่านั้น)

只能..使用

zhǐnéng..shǐyòng

 

ตัวอย่าง  “只能使用

只能使用一次

zhǐnéng shǐyòng yí cì.

ใช้ได้แค่ 1 ครั้ง (เท่านั้น) / ใช้ได้แค่ครั้งเดียว(เท่านั้น)

 

ตัวอย่าง  “只能...使用

只能在本店品牌使用

zhǐnéng zài běndiàn pǐnpái shǐyòng.

ใช้ได้แค่แบรนด์ของที่ร้านเราเท่านั้น

 

 

7

可是

kěshì

แต่ว่า

ตัวอย่าง

我们免费送您一张可以打九折。

可是只能在本店品牌使用。

wǒmen miǎnfèi sòng nín yì zhāng, kěyǐ dǎ jiǔ zhé. 

kěshì zhǐnéng zài běndiàn pǐnpái shǐyòng.

ทางเรามอบให้คุณ1 ใบฟรี  ลดได้ 10% 

แต่ว่าใช้ได้แค่แบรนด์ของที่ร้านเราเท่านั้น

 

หมายเหตุ : เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง 可是、但是และ 不过” เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 30 >

 

 

8

都可以

dōu kěyǐ

...ได้(ทั้ง)หมด ; ได้ทั้งนั้น

 

ตัวอย่างที่ 1

DC超市的会员卡每家都可以使用

DC chāoshì de huìyuán kǎ měi jiā dōu kěyǐ shǐyòng.

บัตรสมาชิกซุปเปอร์มาร์เก็ตDCทุกแห่งใช้ได้หมด

 

ตัวอย่างที่ 2

这张或者那张都可以

zhè zhāng huòzhě nà zhàng dōu kěyǐ.

ใบนี้หรือใบนั้นได้หมด   /  ใบนี้หรือใบนั้นได้ทั้งนั้น

 

 

9

分店

fēndiàn

สาขา

ตัวอย่าง

AA店在清迈有五家分店

AA diàn zài Qīngmài yǒu wǔ jiā fēndiàn.

ร้านAA มีสาขา 5 แห่งที่เชียงใหม่

 

 

10

其他

qítā

อื่น (ๆ) 

 

ตัวอย่างที่ 1

其他分店都可以用。

qītā fēndiàn dōu kěyǐ yòng.

สาขาอื่นใช้ได้หมด

 

ตัวอย่างที่ 2

这个品牌比其他品牌贵。

zhè gè pǐnpái bǐ qítā pǐnpái guì

แบรนด์นี้แพงกว่าแบรนด์อื่น(ๆ)

 

 

11

除了..以外

chúle ..yǐwài

นอกจาก..แล้ว

ตัวอย่าง

除了机场分店以外,其他分店都可以用。

chúle jīchǎng fēndiàn yǐwài

qítā fēndiàn dōu kěyǐ yòng.

นอกจากสาขาที่สนามบินแล้ว สาขาอื่นใช้ได้หมด

 

หมายเหตุ : เรียนรู้ 除了..以外  เพิ่มเติมได้ที่ 

                <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 39 >

 

12

有效期

yǒu xiàoqī

มีวันหมดอายุ (สำนวน) ; มีอายุ

 

ตัวอย่าง แปลว่า “มีวันหมดอายุ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

有效期吗?

yǒu xiàoqī ma?

 มีวันหมดอายุไหม

 

会员卡没

huìyuán kǎ méiyǒu xiàoqī.

บัตรสมาชิกไม่มีวันหมดอายุ

ตัวอย่าง แปลว่า “มีอายุ”

会员卡有效期一年

huìyuán kǎ yǒu xiàoqī yì nián

บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี

 

 

13

买单

mǎidān

เช็คบิล 

结账

jiézhàng

 

ตัวอย่าง 买单

ตัวอย่าง 结账

服务员,买单!

fúwù yuán, mǎidān!

น้องๆ(เรียกพนักงาน) เช็คบิล

 

服务员,结账!

fúwù yuán, jiézhàng!

น้องๆ(เรียกพนักงาน) เช็คบิล

หมายเหตุ : นิยมใช้กัน โดยเริ่มนิยมมาจากจีนทางตอนใต้

หมายเหตุ : เมื่อ 5 ปี ก่อน(ปีที่เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ 2018)นิยมใช้กัน

 

14

如果..的话

rúguǒ..de huà

ถ้าหาก(ว่า)..

ตัวอย่าง

如果想办理会员卡的话,一张150泰铢

rúguǒ xiǎng bànlǐ huìyuán kǎ de huà

yì zhāng yì bǎi wǔ shí tàizhū.

ถ้าหากว่าอยากทำบัตรสมาชิก ใบละ 150 บาท(ค่ะ/ครับ)

 

 

15

当月

dāng yuè

ภายในเดือน(นั้น ๆ )

生日当月

shēngrì dāng yuè

ภายในเดือนเกิด

ตัวอย่าง

生日当月85

shēngrì dāng yuè dǎ bā wǔ zhé.

ภายในเดือนเกิดลด 15%

 

 

16

全国

quánguó

ทั่วประเทศ

ตัวอย่าง

如果您需要办会员卡的话,一张150泰铢,可以9,

有效期一年,生日当月打85全国每家分店都可以使用。

rúguǒ nín xūyào bàn huìyuán kǎ de huà, yì zhāng yì bǎi wǔ shí tàizhū, kěyǐ dǎ jiǔ zhé, yǒu xiàoqī yì nián, shēngrì dāng yuè dǎ bā wǔ zhé.quánguó měi jiā fēndiàn dōu kěyǐ shǐyòng.

ถ้าหากคุณต้องการทำบัตรสมาชิก ใบละ 150 บาท ลดได้ 10% 

มีอายุ 1 ปี ภายในเดือนเกิดลด 15% ทุกสาขาทั่วประเทศใช้ได้หมด

 

 

17

电子邮件

diànzǐ yóujiàn

 

อีเมล (Email)

伊妹儿

yīmèir

 

 

ตัวอย่าง电子邮件

ตัวอย่าง伊妹儿

您有电子邮件地址吗

nín yǒu diànzǐ yóujiàndìzhǐ ma?

คุณมีที่อยู่อีเมลไหม(ค่ะ / ครับ)

 

不用填写伊妹儿地址。

bú yòng tiánxiě yīmèir dìzhǐ.

ไม่ต้องกรอกที่อยู่อีเมล

หมายเหตุ :  电子邮件 กับ伊妹儿 ใช้แทนกันได้

 

18

手机

shǒujī

มือถือ

手机号码

shǒujī hàomǎ

เบอร์มือถือ

ตัวอย่าง

可以直接报手机号码

kěyǐ zhíjiē bào shǒu jī hàomǎ.

สามารถแจ้งเบอร์มือถือได้เลย

 

 

19

姓名

xìngmíng

ชื่อ-นามสกุล

ตัวอย่าง

请填写这张表格,姓名、电子邮件和手机号码。

qǐng tiánxiě zhè zhāng biǎogé, xìngmíng

diànzǐ yóujiàn hé shǒujī hàomǎ.

กรุณากรอกแบบฟอร์มใบนี้ ชื่อ-นามสกุล 

อีเมลและเบอร์มือถือ

 

 

20

包括

bāokuò

รวม

ตัวอย่าง

包括素万那普机场分店

bù bāokuò Sù wàn nà pǔ jī chǎng fēndiàn.

ไม่รวมสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

 

 

21

药品

yàopǐn

ผลิตภัณฑ์ยา

医疗用品

yīliáoyòngpǐn

เวชภัณฑ์

ตัวอย่าง

药品医疗用品不能打折。

yàopǐn hé yīliáo yòngpǐn bùnéng dǎ zhé.

ผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ไม่สามารถลดราคาได้

 

22

现在就可以

xiànzài jiù kěyǐ

ตอนนี้ได้เลย

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

现在就可以

xiànzài jiù kěyǐ bàn.

ทำตอนนี้ได้เลย

 

现在就可以打9折

xiànzài jiù kěyǐ dǎ jiǔ zhé.

ลด 10% ตอนนี้ได้เลย

หมายเหตุ : เรียนรู้ 现在  เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 16 >เรียนรู้   เพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 2 บทที่ 20 22และ28 >
คลิปสอนภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน

第一课:迎送顾客บทที่ 1 : กล่าวต้อนรับและกล่าวลาลูกค้า article
第二课:这边请。บทที่ 2 : เชิญทางนี้ article
第三课:找不到什么产品,可以问我。บทที่ 3 : หาผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรไม่เจอ ถามฉันได้ article
第四课:几点开始营业?บทที่ 4 : เริ่มเปิดร้านตอนกี่โมง article
第五课: 对不起,价格是固定的。บทที่ 5 :ขอโทษค่ะ ราคาไม่บอกผ่าน article
第六课: 这个颜色真的很漂亮。บทที่ 6: สีนี้สวยมากจริง ๆ article
第七课: 促销活动 บทที่ 7: โปรโมชั่น article
第八课: 可以退税吗?บทที่ 8: ขอคืนภาษีได้ไหม article
第十课: 收银台บทที่ 10 : แคชเชียร์ article
这是真的还是假的? นี้เป็นของจริงหรือว่าของปลอม article
对不起 : ประโยคขอโทษที่พบบ่อย article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (178560)
avatar
พัชรินทร์

 คุณครูจิ๋วค่ะ บทที่ 9 บัตรสมาชิกตอนที่ 3 นาทีที่ 1.34 ตรงหนังสือจีนมรเกิน  ตรงส่วนลด มี WU เกินมาค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ วันที่ตอบ 2022-06-07 13:12:02 IP : 171.103.160.114[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/