ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
bulletJiewfudao Flower Gallery
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


สุภาษิตจีน (G) article

 

HOME  กลับไปยังหน้าหลัก สุภาษิตจีน

 

อ้างอิงจาก

-      หนังสือ “สุภาษิตจีน 汉泰成语” โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ , สุขนิษฐ์ โชติชัย ปิยะวิทยานนท์

-      www.mdbg.net

-      www.nciku.com

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

改过自新

ก่าย กั้ว จื้อ สิ้น

Găi guò zì xīn

wipe the slate clean

กลับเนื้อกลับตัวใหม่,แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่

改邪归正

ก่าย เสีย กุย เจิ้ง

Găi  xié guī zhèng

turn over a new leaf

ไม่ทำความชั่วอีกต่อไป,กลับตัวเป็นคนดี

盖棺定论

ก้าย กวาน ติ้ง รุ่น

Gài guān dìng lùn

don't pass judgment until you've seen the end

การสรุปข้อดีข้อเสียของคน จะสรุปได้หลังการตายของคน ๆ นั้น

盖世无双

ก้าย ซื่อ อู๋ ซวง

Gài  shì wú shuāng

To overwhelm anything else in the world; nothing else in the world can match it.

อัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคสมัย

甘拜下风

กัน ป้าย เซี่ยะ เฟิง

Gān bài xià fēng

throw in the towel

ยอมรับความพ่ายแพ้อย่างจริงใจ

肝胆相照

กาน ต่าน เซียง เจ้า

Gān  dăn xiāng zhào

open one’s heart

จริงใจซื่อตรงต่อกัน

感恩戴德

กั่น เอิน ต้าย เต๋อ

Găn ēn dài dé

be deeply grateful; be overwhelmed with gratitude

รู้สึกซาบซึ้งในพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

感人肺腑

กั่น เหยิน เฟ่ย ฝู่

Găn rén fèi fŭ

pull at one’s heartstrings

รู้สึกซาบซึ้งประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

刚愎自用

กัง ปี้ จิ้อ ย้ง

Gāng bì zì yòng

obstinate

ดื้อรั้นและมั่นใจในตัวเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น,ดันทุรัง

刚正不阿

กัง เจิ้ง ปู้ เออ

Gāng  zhèng bù ē

upright and above flattery; integrity

มั่นคงซื่อตรงไม่ยกยอประจบสอพลอใคร

纲举目张

กัง จวี่ มู่ จาง

Gāng jŭ mù zhāng

take care of the big things and the little things will take care of themselves

เมื่อจับประเด็นสำคัญออกมาได้ ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ก็ปรากฏออกมา

高不可攀

เกา ปู้ เข่อ พาน

Gāo bù kĕ pān

unattainable

สูงเกินเอื้อม,ยากที่จะบรรลุถึงเป้าหมายได้

高朋满座

เกา เผิง หม่าน จั้ว

Gāo  péng măn zuò

a great gathering of distinguished guests

แขกผู้มีเกียรติมากันมากมายจนเต็มงาน

高深莫测

เกา เซิน โม่ เช่อ

Gāo shēn mò cè

unfathomable

ลึกซึ้งจนคาดเดาไม่ถูก

高抬贵手

เกา ไถ กุ้ย โส่ว

Gāo tái guì shŏu

be merciful

ขอได้โปรดเข้าใจ อดทน และให้การสนับสนุน

高屋建瓴

เกา อู เจี้ยน หลิง

Gāo wū jiàn líng

be strategically situated

อยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเทียบสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

高瞻远瞩

เกา จาน เอวี๋ยน จู่

Gāo zhān yuăn zhŭ

far-sighted

ยืนอยู่ในที่สูง มองออกไปได้ไกล (มองการณ์ไกล)

高枕无忧

เกา เจิ่น อุ๋ โยว

Gāo zhĕn wú yōu

rest easy

นอนหลับฝันดี (หลับลึกไม่ระวังตัว)

格格不入

เก๋อ เก๋อ ปู๋ ยู่

Gé gé bú rù

be incompatible

เข้ากันไม่ได้

隔靴搔痒

เก๋อ เซวีย เซา หย่าง

Gé xuē sāo yăng

fail to get to the heart of a matter

เกานอกรองเท้า(เกาไม่ถูกที่คัน ,แก้ปัญหาไม่ถูกจุด)

各抒己见

เก้อ ซู จี่ เจี้ยน

Gè shū jĭ jiàn

everyone has their say

ต่างฝ่ายต่างยืนหยัดในข้อคิดเห็นของตนเอง

根深蒂固

เกิน เซิน ตี้ กู้

Gēn shēn dì gù

deep-rooted

รากฐานที่มั่นคง

耿耿于怀

เกิ๋ง เกิ่ง อวี๋ ฮว๋าย

Gĕnggĕng yú huái

dwell on

เกิดความพะวงในใจอยู่ตลอดเวลา

功亏一篑

กง คุย อี๋ คุ้ย

Gōng kuī yí kuì

fall at the last hurdle

ล้มเหลวเนื่องจากขาดความพยายามครั้งสุดท้าย

孤陋寡闻

กู โล้ว กว่า

 เหวิน

Gū lòu guă wén

out of touch

กบในกะลา,โง่เขลาไม่มีความรู้

孤注一掷

กู จู้ อี๋ จื้อ

 zhù yí zhì

put all one’s eggs in one basket

ทุ่มวางเดิมพันทั้งหมดในการเสี่ยงวัดดวงครั้งสุดท้าย

姑息养奸

กู ซี หย่าง เจียน

 xī yăng jiān

to tolerate evil is to abet it

โอนอ่อนผ่อนตาม ทำให้คนเลวยิ่งกำเริบเสิบสาน

古色古香

กู่ เซ่อ กู่ เซียง

Gŭ sè gŭ xiāng

have an antique feel

งามและแปลกแบบโบราณ

古往今来

กู๋ หว่าง จิน หลาย

Gŭ wăng jīn lái

throughout the ages

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

故步自封

กู้ ปู้ จื้อ เฟิง

Gù bù zì fēng

be complacent

อนุรักษ์นิยม,พอใจในสภาพปัจจุบันไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไข

顾名思义

กู้ หมิง ซือ อี้

Gù míng sī yì

as the name implies

พอเห็นชื่อก็จะทราบถึงความหมายแฝง

刮目相看

กวา มู่ เซียง คั่น

Guā mù xiāng kàn

look at someone with new eyes

เปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่

挂一漏万

กว้า อี๋ โล้ว ว่าน

Guà yí lòu wàn

be far from exhaustive

เอ่ยถึงเพียงหนึ่งเดียวโดยละเลยอื่น ๆ อีกมากมาย

冠冕堂皇

กวาน เหมี่ยน ถัง ฮว๋าง

Guān miăn táng huáng

grandiose

1. ทรงเกียรติสง่าผ่าเผย 2. ดูจากภายนอกสง่าผ่าเผยแต่ความจริงไม่ใช่

光明磊落

กวาง หมิง เหล่ย รั่ว

Guāng míng lĕi luò

open and aboveboard

ใจคอกว้างขวางและตรงไปตรงมา,เปิดเผยไม่มีเลห์เหลี่ยม

鬼使神差

กุ๋ย สื่อ เสิน ชาย

Guĭ shĭ shén chāi

strange coincidence

จับพลัดจับผลูกระทำลงไปโดยไม่รู้ตัว เหมือนถูกผีอำ

过河拆桥

กั้ว เหอ ชาย เฉียว

Guò hé chāi qiáo

turn one’s back on

พอข้ามแม่น้ำได้ก็รื้อสะพานทิ้ง (พอบรรลุเป้าหมายก็ถีบส่งผู้ช่วยเหลือทิ้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
汉语成语 สุภาษิตจีน A-Z

หน้้าหลัก สุภาษิตจีน article
สุภาษิตจีน (A) article
สุภาษิตจีน (B) article
สุภาษิตจีน (C) article
สุภาษิตจีน (D) article
สุภาษิตจีน (E) article
สุภาษิตจีน (F) article
สุภาษิตจีน (H) article
สุภาษิตจีน (J) article
สุภาษิตจีน (K) article
สุภาษิตจีน (L) article
สุภาษิตจีน (M) article
สุภาษิตจีน (N) article
สุภาษิตจีน (O) article
สุภาษิตจีน (P) article
สุภาษิตจีน (Q) article
สุภาษิตจีน (R) article
สุภาษิตจีน (S) article
สุภาษิตจีน (T) article
สุภาษิตจีน (W) article
สุภาษิตจีน (X) article
สุภาษิตจีน (Y) article
สุภาษิตจีน (Z) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/