ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


吉祥词汇:คำสิริมงคล article

 

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ฉาย

cái

Wealth

โชคลาภ

จี๋

jí

Lucky

สิริมงคล

ฟา

fā

Initiation

เจริญ / เกิด

หมาน

mǎn

Full

เต็ม

ฮ่าว

hǎo

Good

ดี

ฝู

fú

Luck

ความสุข

ซุ่น

shùn

Along

ราบรื่น

เสียง

xiáng

Auspicious

มงคล

เป่า

bǎo

Valuable

ของล้ำค่า

จิน

jīn

Gold

ทอง

ซิง

xīng

Being popular

มีโชคลาภ / โชคดี

ฟู่

fù

Rich

ร่ำรวย

ชุน

chūn

Spring

ฤดูใบไม้ผลิ

เกา

gāo

High

สูงส่ง

หลง

lóng

Dragon

มังกร

อวี้

yù

Jade

หยก

如意

ยู๋อี้

rúyì

Pleasant

สมดังปรารถนา

快乐

ไคว้เล่อ

kuài lè

Joyful

มีความสุข

发财

ฟาไฉ

fā cái

Getting rich

มีโชคลาภ / ร่ำรวย

平安

ผิงอัน

pīng ān

Safe

ปลอดภัย / สงบสุข

合想

เหอเสี่ยง

hé xiǎng

Gathers thought

สมหวัง

成功

เฉิงกง

chénggōng

Success

ความสำเร็จ

健康

เจี้ยนคัง

jiànkāng

Health

สุขภาพแข็งแรง

福禄寿

ฝู ลู่ โซ่ว

fú lù shòu

Good fortune

มีความสุข มีวาสนา อายุยืน(ฮก ลก ซิ่ว)

财喜登门

ไฉ สี่ เติง เหมิน

cái xǐ dēng mén

The wealth visits

โชคลาภสิริมงคลมาเยือน

合家欢乐

เหอ เจีย ฮวานเล่อ

héjiā huān lè

The entire family is happy

ครอบครัวสุขสดชื่น

吉祥如意

จิ๋เสียง ยู๋ อี้

jí xiáng rú yì

Propitious pleasant

สิริมงคล

สมปรารถนา

春风如意

ชุนเฟิงยู๋อี้

chūn fēng  rú yì

The spring breeze is pleasant

สมปรารถนาตลอดไป

一帆风顺

อี้ฝาน เฟิงซุ่น

yì fán fēng shùn

Problem-free

สวัสดิภาพตลอดไป

月圆花好

เอวี้ย เอวี๋ยน ฮวาฮ่าว

yuè yuán  huā hǎo

Happy married life

สมบูรณ์พูนสุข

千祥云集

เชียนเสียง อวิ๋นจี๋

qiān xiáng yúnjí

Thousand converges auspicious

สิริมงคลรวมนับพัน (สิริมงคลนับอนันต์)

驱邪降福

ชวี เสีย เจี้ยง ฝู

qū xié

jiàng fú

Exorcises falls the luck

ขับไล่สิ่งอัปมงคล เพื่อให้สิริมงคลจุติมา

福禄寿喜

ฝูลู่โซ่วสี่

fú lù shòu xǐ

The good fortune is happy

ปลื้มปิติ มีความสุข มีวาสนา อายุยืน

岁岁平安

ซุ่ยซุ่ย ผิงอัน

suì suì

píng ān

The year old year old is safe

ทุกปีสงบสุขปลอดภัย

年年有余

เหนียนเหนียน โหย่วอวี๋

nián nián

yǒu yú

Has year after year -odd

ทุกปีอุดมสมบูรณ์ เหลือกินเหลือใช้

新春快乐

ซิน ชุน ไคว้เล่อ

xīn chūn

kuài lè

The early spring is joyful

สุขสันต์ปีใหม่

日日好日

ยื่อยื่อ ฮ่าวยื่อ

rì rì hǎo

rì

Daily good date

ทุกวันเป็นวันดี (มงคลทุกวัน)

新年发财

ซินเหนียน ฟาไฉ

xīn nián fā cái

New year gets rich

ปีใหม่ร่ำรวย

合家平安

เหอเจีย ผิงอัน

hé jiā píng ān

The entire family is safe

ครอบครัวสงบสุข

新春如意

ซินชุนยู๋อี้

xīn chūn rúyì

The early spring is pleasant

ปีใหม่สมปรารถนา

财神爷到

ไฉ เสิน เย๋ เต้า

cái shén yé dào

God of Wealth

เทพเจ้าแห่งโชคลาภมาถึง

四季平安

ซื่อจี้ ผิงอัน

sì jì píng ān

The four seasons are safe

สี่ฤดูสงบสุขปลอดภัย

诸事如意

จู ซื่อ ยู๋อี้

zhū shì rú

yì

All things are pleasant

ทุกสิ่งสมปรารถนา

新正如意

ซินเจิ้งยู๋อี้

xīn zhèng

rúyì

Just is newly pleasant

ปีใหม่สมปรารถนา

招财进宝

จาว ฉาย จิ้นเป่า

zhāo cái

jīn bǎo

Gathering money

กวักโชคลาภเข้ามา

麒麟到此

ฉี หลิน เต้าฉื่อ

qí lín dào cǐ

Unicorn to this

กิเลนมาถึง (อำนาจ วาสนามาถึง)

美满家庭

เหมยหม่าน เจียถิง

měi mǎn jiā tíng

Content family

ครอบครัวสมบูรณ์พูนสุข

满门吉庆

หม่านเหมิน จี๋ชิ่ง

mǎn mén jí qìng

Whole family auspicious

พร้อมพรั่งด้วยสิริมงคล

日日平安

ยื่อยื่อ ผิงอัน

rì rì píng ān

Daily safe

ทุกวันปลอดภัย

永远快乐

หยงเอวี่ยน ไคว้เล่อ

yǒng yuǎn kuài lè

Forever is joyful

มีความสุขชั่วนิรันดร์

一本万利

อี้เปิ่น ว่านรี่

yì běn wàn lì

Prize investment

ทุนหนึ่งกำไรหมื่น

保佑平安

เป่าโย่ว ผิงอัน

bǎoyòu píng ān

Blesses safely

คุ้มครองให้สงบสุขปลอดภัย

金玉满堂

จินอวี้หม่านถัง

jīn yù mǎn táng

Family of great wealth

ทองหยกเต็มบ้าน

家庭和气

เจียถิ่ง เหอชี่

jiā tíng hé qì

The family is friendly

ครอบครัวปรองดอง

四季兴隆

ซื่อจี้ ซิงหลง

sì jì xīng lóng

The four seasons are prosperous

สี่ฤดูรุ่งเรือง

财源广进

ฉาย เอวี๋ยน กว่าง จิ้น

cái yuán

guǎng jìn

Source of wealth Guang Jin

ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมา

花开富贵

ฮวาคาย ฟู่กุ้ย

huā kāi fù guì

The flower opens the riches and honor

ร่ำรวยดั่งดอกไม้บานสะพรั่ง

生意兴隆

เซิงอี้ซิ่งหลง

shēngyì

xìnglóng

Business good

การค้ารุ่งเรือง

事事合想

ซื่อซื่อเหอเสี่ยง

shì shì hé xiǎng

Everything gathers thought

ทุกสิ่งสมปรารถนา

恭贺新禧

กงเฮ้อ ซินสี่

gōng hè xīn xǐ

Happy new year

อวยพรเฉลิมฉลองปีใหม่

龙马吉祥

หลงหม่า จี๋เสียง

lóng mǎ jí xiáng

The fine horse is propitious

มังกร ม้า นำสิริมงคลมา

事业进步

ซื่อเย้ จิ้นปู้

shì yè jìn bù

The enterprise is progressive

กิจการก้าวหน้า

富贵吉祥

ฟู่กุ้ย จี๋เสียง

fù guì jí

xiáng

The riches and honor are propitious

ร่ำรวย สูงส่ง

 สิริมงคล

万事合想

ว่านซื่อ เหอเสี่ยง

wàn shì hé xiǎ ng

All things gather thought

ทุกสิ่งสมปรารถนา


 
หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ

动物:สัตว์ article
颜色:สี article
天气:อากาศ article
宾馆:โรงแรม article
旅行:ท่องเที่ยว article
数字:ตัวเลข article
网站词汇:เว็บไซด์ article
标点符号:สัญลักษณ์เครื่องหมายวรรคตอน article
世界旅游胜地:สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของโลก article
电影词汇:เกี่ยวกับภาพยนตร์ article
咖啡类:ประเภทของกาแฟ article
五花八门的卡:การ์ดและบัตรต่าง ๆ article
各种商店:ประเภทร้านค้าต่าง ๆ article
手机:มือถือ article
理发时词汇:ทำผม article
สัญญาณมือเลข 1-10 article
交通标志:เครื่องหมายจราจร article
会员登入词汇:สมัครสมาชิกในเว็บไซด์ article
十二生肖十二星座:12 นักกษัตรและ 12 ราศี article
去中国之前该知道的词汇:ศัพท์น่ารู้ก่อนไปจีน article
文具词汇 : อุปกรณ์เครื่องเขียน article
4种游泳姿势 ท่าว่ายน้ำ 4 ท่า article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163662)
avatar
Atiwat

 รวยไม่ยั้ง ภาษาจีนอ่านว่ายังไงแล้วเขียนแบบไหนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Atiwat วันที่ตอบ 2016-01-27 20:30:57 IP : 61.7.186.135


ความคิดเห็นที่ 2 (178787)
avatar
Nichapha

 ขอบคุณคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nichapha วันที่ตอบ 2023-12-28 08:10:26 IP : 1.46.3.137[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/