ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


砚 จานฝนหมึก article

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com

       

          จานฝนหมึก หรือ เอี้ยน () เป็นหนึ่งใน “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ” หรือ “เหวินฝางซื่อเป่า”(文房四宝) เป็นสัญลักษณ์แห่งฐานันดรของผู้ที่มีไว้ครอบครอง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงต้นกำเนิดของผลงานศิลปะและตัวอักษรทั้งมวลที่จะบังเกิดขึ้นได้ ล้วนมีจุดเริ่มต้นที่จานฝนหมึก

     

      สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ” หรือ “เหวินฝางซื่อเป่า”(文房四宝)

          ประวัติศาสตร์ที่มาของจานฝนหมึกสามารถสืบย้อนหลังไปถึงสมัยราชวงศ์ฮั่น บ้างกล่าวว่า หินที่ใช้ทำขึ้นเป็นจานฝนหมึกอาจมีประวัติยาวนานมากกว่าสามพันปีล่วงมาแล้ว ต่อมา กระบวนการผลิตจานฝนหมึกได้รับการพัฒนาจนมีคุณภาพดี โดยเฉพาะจานฝนหมึกที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง

          หินที่ใช้ผลิตจานฝนหมึกจะมีเนื้อหินที่แข็งแกร่ง มีความเย็น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อหินสีดำ ต่อมา ยังมีการใช้เครื่องเคลือบดินเผามาผลิตเป็นจานฝนหมึก แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่ากับหินสีดำตามแบบอย่างดั้งเดิม ความสำคัญของจานฝนหมึกอยู่ที่การใช้เป็นที่เก็บกักน้ำหมึกเอาไว้ภายในแอ่งหลุมขนาดเล็กของจานฝนหมึก ด้วยการฝน “แท่งหมึก” บดเข้ากับ “จานฝนหมึก” ละลายเข้ากับน้ำบริสุทธิ์จนหมึกและน้ำสามารถรวมเข้าหากันได้ หลังจากนั้น จึงจะเริ่มต้นใช้พู่กันจุ่มลงไปในจานฝนหมึกเพื่อเขียนหรือระบายวาดลงบนแผ่นกระดาษที่เตรียมไว้

          มีคำกล่าวไว้ว่า “บทเรียนสำคัญเริ่มต้นอยู่ที่จานฝนหมึก” เพราะในสมัยโบราณ ในระหว่างที่มีการฝนแท่งหมึกบนจานฝนหมึก ผู้ฝนจะต้องมีสมาธิที่แน่วแน่ครูอาจารย์ทั้งหลายในสมัยก่อนจึงมักพร่ำสอนสั่งศิษย์ในช่วงรอน้ำหมึกจากการฝนหมึกมากที่สุด อีกทั้งเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ซึ่งเป็นครรลองของลัทธิขงจื๊อที่ศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ด้วยความรักและความกตัญญู เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจและความจริงใจในการศึกษาเล่าเรียนอีกทั้งในสมัยโบราณนั้น จานฝนหมึกเป็นสิ่งล้ำค่าหายากและมีราคาแพงมาก ดังนั้นบรรดาศิษย์ร่วมสำนักหรือเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกันจะต้องใช้จานฝนหมึกร่วมกันในระหว่างเรียน จึงเป็นที่มาของคำว่า ถงเอี้ยน (同砚) ที่แปลว่า เพื่อนร่วมห้องเรียน และทำให้ทุกวันนี้ คำว่า “ถงเอี้ยน” ยังมีการใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

          จานฝนหมึกคุณภาพดีและมีชื่อเสียงมากที่สุดนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ ได้แก่ 

·         จานฝนหมึกตวนเอี้ยน (端砚)

 ·         จานฝนหมึกเซ่อเอี้ยน (歙砚)

·         จานฝนหมึกเถาเหอเอี้ยน (洮河砚)

·         จานฝนหมึกเฉิงหนีเอี้ยน (澄泥砚)

 

คนรุ่นหลังนิยมเรียกจานฝนหมึกทั้งสี่ว่า “สี่จานฝนหมึกอันเลื่องลือนามของจีน” (中国四大名砚)

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันโดยดุษฏีว่า จานฝนหมึกที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติดีที่สุดนั้นคือ จานฝนหมึกตวนเอี้ยน ที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองเจ้าฉิ่ง มณฑลกวางตุ้ง

 

อ้างอิงจาก

·          หนังสือ 108 สิ่ง มิ่งมงคลจีน - อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

·         http://www.ytrip.com/wiki/wen-gong-shan5553/speciality/6288

·         http://www.google.co.th/imgres?imgurl

·         http://images.bytravel.cn/tour/tc/artimg/20/15801196.gif

·        http://www.huixianshi.gov.cn/danwei/shuhua/article/common/upload/2011/2/28/17020GB.jpg

·        http://shop.artxun.com/temp/thumb/0f/ba/0fba6911c219b9406268b6f5e3265b9b75894.jpg

·         http://images.bytravel.cn/tour/tc/artimg/2608/15332228.gif

 
吉祥标志与用品:เครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล

纸 กระดาษ article
墨 หมึก article
笔 พู่กัน article
文房四宝สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ article
红灯龙 โคมแดง article
中国帆船 เรือสำเภาจีน article
筷子 ตะเกียบ article
ห้าขุนเขา article
ผนังมังกร กำแพงพยัคฆ์ article
แจกัน 瓶 article
ประทัด (ประทัดสุขสันติ) article
ลูกบอลแพรปัก article
ไข่มุกไฟ article
หยูอี้ 如意 article
น้ำเต้า 葫芦 article
พัด扇子 article
มู่อวี๋ 木鱼 article
เงินหยวนเป่า 元宝 article
กู่เฉียน (เหรียญจีน) article
华表 ฮว๋าเปี่ยว article
แผนผังแปดทิศ八卦图 article
แปดสัญลักษณ์มงคล八吉祥 article
อู่ฝู (ความสุข 5 ประการ) article
ซวงสี่ (ซังฮี้ )囍 article
แปดวิเศษของโป๊ยเซียน article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151842)
avatar
rangsun1

 แปลกดีคัย

 

บาคาร่า                                           

ผู้แสดงความคิดเห็น rangsun1 วันที่ตอบ 2015-04-20 23:11:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/