ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


文房四宝สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ article

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com

                              文房四宝1

          คำว่า “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ” หรือ เหวินฝางซื่อเป่า (文房四宝) หมายถึง สิ่งสำคัญสี่อย่างที่เป็นอุปกรณ์สำคัญในห้องหนังสือ เป็นภาษาโบราณที่มีเรียกกันมานานตั้งแต่สมัยหนานเป่ยเฉา หรือราว ๆ 1600 ปีล่วงมาแล้ว นอกจากนี้ ในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง (ซ่งเหนือ) ยังมีคำหนึ่งที่เรียกว่า เหวินฝางซื่อผู่(文房四谱) หมายถึง เคล็ดคู่มือทั้งสี่ในห้องหนังสือ แต่คำ ๆ นี้ไม่ค่อยมีผู้นิยมมากนัก จึงมักไม่ได้ยินในปัจจุบัน

                               

          “เหวินฝางซื่อเป่า”(สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ) เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับห้องหนังสือทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอักษร แต่งกลอน หรือวาดภาพ ล้วนไม่อาจขาดสิ่งของทั้งสี่อย่างนี้ได้ จนมีผู้กล่าวว่า สิ่งล้ำค่าทั้งสี่คือรากฐานทางวัฒนธรรมจีนที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของจีนในอดีต แม้กระทั้งถึงทุกวันนี้ “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่”(四宝) ก็ยังดำรงคงอยู่โดยไม่เคยเปลี่ยนแปลง

          คำว่า “เหวินฝาง”(文房) หมายถึง ห้องอักษร ซึ่งก็คือ “ซูฝาง”(书房) แปลว่า ห้องหนังสือ สถานที่ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ เพราะ “เหวินฝาง”(ห้องอักษร)ไม่เพียงแต่ใช้ในการเขียนอักษรเมื่ออยู่ภายในตัวบ้านเรือนเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นที่อ่านหนังสือหาความรู้ ประพันธ์บทกวี วาดภาพ และเล่นดนตรี นอกจากนี้ ในสมัยโบราณนั้น “เหวินฝาง” ยังใช้เป็นห้องเรียนให้ครูบาอาจารย์ใช้ถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งเป็นที่ฝึกฝนการคัดลายมือและปฏิบัติงานจิตรกรรมจีนประเพณี

          ส่วนคำว่า “ซื่อเป่า”(四宝)หมายถึง สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ (สิ่งวิเศษทั้งสี่) ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หรือวัตถุสี่อย่างที่พึงมีไว้อยู่เสมอในห้องหนังสือ (เหวินฝาง)ได้แก่

·         พู่กัน หรือ ปี่ () เป็นเครื่องเขียนที่ใช้ในการเขียนอักษรและวาดภาพนับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกสุดในห้องหนังสือ

·         หมึก หรือ โม่ () เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เคียงคู่กับพู่กัน โดยใช้ฝนกับจานฝนหมึกผสมกับน้ำบริสุทธิ์จนละลายรวมกันเป็นหมึกดำที่ดำสนิท

·         กระดาษ หรือ จื่อ() เป็นแผ่นที่ใช้รองรับน้ำหมึกจากปลายพู่กันเนื้อกระดาษที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้ผลงานแลดูโดดเด่น และคงทนอยู่นาน

·         จานฝนหมึก หรือ เอี้ยน() เป็นหินสีดำที่สร้างเป็นจานรองน้ำหมึก ภายในเป็นแอ่งหลุมขนาดเล็กเพื่อรองรับและเก็บกักน้ำหมึกเอาไว้สำหรับใช้ในการเขียนอักษรในแต่ละครั้ง

ในอดีตนั้น “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ”(เหวินฝางซื่อเป่า) ได้รับการจัดลำดับและยกย่องถึงคุณภาพอันดีเยี่ยมแตกต่างกันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาทิ ในสมัยราชวงศ์ถัง “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ”ได้แก่พู่กันจูเก๋อ, หมึกหลี่กุยโม่แห่งฮุยโจว, การะดาษเฉิงซินถัง และจานฝนหมึกอู้หยวนหลงเหว่ยแห่งเจียงซี ครั้นถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง ลำดับ “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ” ที่ดีเยี่ยมได้เปลี่ยนแปลงไป โดยประกอบด้วย หูปี่ (พู่กันหูโจวจากเจ้อเจียง), ฮุยโม่(หมึกฮุยโจวจากอานฮุย), ซวนจื่อ(กระดาษซวนโจวจากอานฮุย) และตวนเอี้ยน(จานฝนหมึกจากเจ้าชิ่งจากกวางตุ้ง)

                           

                                     พู่กันหูปี่ของเมืองหูโจว(湖州湖笔)

                        

                                  หมึกฮุยโม่ของเมืองฮุยโจว(徽州徽墨)

                           

                             กระดาษซวนจื่อของเมืองซวนโจว(宣州宣纸)

                        

                          จานฝนหมึกตวนเอี้ยนของเมืองเจ้าชิ่ง(肇庆端砚)

แม้ในปัจจุบัน คุณภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ “สิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ”(เหวินฝางซื่อเป่า)ในแต่ละท้องถิ่นจะมีการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้นและใกล้เคียงกัน แต่กระนั้น อุปกรณ์ทั้งสี่ตามคำยกย่องที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ก็ยังเป็นที่ยอมรับกันว่า มีมาตรฐานและมีคุณภาพดีเยี่ยมสมคำร่ำลือที่มีมาช้านาน จนทำให้ทุกวันนี้จึงมีคำเรียกติดปากว่า สุดยอดแห่งสิ่งล้ำค่าทั้งสี่ในห้องหนังสือ คือ “หูปี่,ฮุยโม่,ซวนจื่อ,ตวนเอี้ยน” ซึ่งก็คือพู่กันหูปี่(湖笔) ,หมึกฮุยโม่(徽墨), กระดาษซวนจื่อ(宣纸) และจานฝนหมึกตวนเอี้ยน(端砚)

 

อ้างอิงจาก :

หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

http://www.hudong.com/versionview/BBwReRl,FZX0N,YX10KB1ZEVA

http://item.taobao.com/item.htm?id=4663205453

http://www.xinhuatravel.com.cn/html/ahztzw/2011-01/2398.html

http://www.hudong.com/wiki/%E5%AE%89%E5%BE%BD%E5%AE%A3%E7%BA%B8

http://gd.bookinge.com/2608.html

 
吉祥标志与用品:เครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล

砚 จานฝนหมึก article
纸 กระดาษ article
墨 หมึก article
笔 พู่กัน article
红灯龙 โคมแดง article
中国帆船 เรือสำเภาจีน article
筷子 ตะเกียบ article
ห้าขุนเขา article
ผนังมังกร กำแพงพยัคฆ์ article
แจกัน 瓶 article
ประทัด (ประทัดสุขสันติ) article
ลูกบอลแพรปัก article
ไข่มุกไฟ article
หยูอี้ 如意 article
น้ำเต้า 葫芦 article
พัด扇子 article
มู่อวี๋ 木鱼 article
เงินหยวนเป่า 元宝 article
กู่เฉียน (เหรียญจีน) article
华表 ฮว๋าเปี่ยว article
แผนผังแปดทิศ八卦图 article
แปดสัญลักษณ์มงคล八吉祥 article
อู่ฝู (ความสุข 5 ประการ) article
ซวงสี่ (ซังฮี้ )囍 article
แปดวิเศษของโป๊ยเซียน article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151833)
avatar
ใหม่คุง

 รักที่สุดเลย สวยมาก

 

genting club l royal1688 l บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น ใหม่คุง วันที่ตอบ 2015-04-11 19:56:38[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/