ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com

       持国天王 

          ท้าวธตรฐมหาราช(Dhritarastra) หรือ ฉือกั๋วเทียนหวาง (持国天王) หมายถึง มหาราชาผู้พิทักษ์ปกป้องประเทศ นามเดิมของท่านคือ ตัวหลัวจา (多罗吒) หรือบ้างก็เรียกว่า  หมอลี่โซ่ว (魔礼寿) กล่าวกันว่า ภายหลังจากที่ท้าวธตรฐมหาราชได้ปวารณาตัวเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาแล้วนั้น พระพุทธองค์ทรงมอบหมายให้ท่านมีหน้าที่ในการคุ้มครองอาณาจักรหรือดินแดนใด ๆ ที่นับถือในพระพุทธศาสนาให้มีแต่ความสงบสุขและร่มเย็น โดยท้าวธตรฐมหาราชได้ปกครองประจำตำแหน่งบูรพา(ทิศตะวันออก) ของเขาซวีหมีซาน(เขาพระสุเมรุ) บนผืนแผ่นดินแห่งทองคำ

                      

          ในวัดวาอารามทั่วไป จะต้องประดิษฐานท้าวจตุโลกบาลไว้ ณ วิหารต้น ซึ่งเป็นวิหารแห่งแรกที่ทุกคนที่เข้าสู่บริเวณตัววัดจะต้องผ่านเป็นลำดับแรก ความหมายของท้าวจตุโลกบาลจึงเปรียบประหนึ่งการอารักขาคุ้มครองอาณาบริเวณตัววัดที่อยู่ด้านใน ให้มีความปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

           File:东方持国天王1.jpg

          ลักษณะของท้าวธตรฐมหาราชนั้น แต่งกายด้วยชุดนักรบสวมชุดเกราะดั่งแม่ทัพใหญ่ มีพระพักตร์สีขาว พระหัตถ์ทรงถือเครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับพิณสี่สาย เรียกกันว่า ผีผา ยามใดที่ดีดผีผาขึ้นมา เสียงดนตรีจะบังเกิดเป็นท่วงทำนองอันกึกก้อง สำหรับประเทศใดที่นับถือในพระพุทธศาสนา เสียงดนตรีนั้นจะมีความไพเราะ แต่สำหรับอาณาจักรใดที่คิดทำลายประเทศแห่งพระพุทธศาสนา เสียงดนตรีจะกลีบกลายมาเป็นลูกไฟดวงใหญ่จำนวนมากมายที่ตกลงมาจากฟากฟ้า ด้วยเหตุนี้ ท้าวธตรฐมหาราชจึงกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการควบคุมภูมิอากาศบนโลกมนุษย์

                              

          เสียงดนตรีของผีผาที่ดังเป็นท่วงทำนองอันไพเราะนั้น จึงตรงกับอักษรจีนว่า เถียว () ที่แปลว่า จังหวะทำนอง ดังนั้น ในอักษรมงคล เฟิงเถียวอวี่ซุ่น(风调雨顺) ซึ่งหมายถึง สะดวกราบรื่นและสำเร็จดั่งใจหมาย ตัวอักษร เถียว() ในที่นี้จึงหมายถึง ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง)

                          

                                 เครื่องดนตรีผีผา (琵琶)

          ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับท้าวธตรฐมหาราช มีปรากฏในเทพนิยายอิงพงศาวดารเรื่อง เฟิงเสินเอี่ยนอี้ (พงศาวดารประกาศิตสวรรค์ตั้งเทพเจ้า) เล่าถึงพญาอสูรสี่พี่น้องที่เฝ้ารักษาด่านเจียเมิ่งกวน โดยมีอสูร “หมอลี่โซ่ว” เป็นพี่ใหญ่ ที่เป็นผู้นำพี่น้องอสูรทั้งสี่ในการทำสงคราม และมีผีผาเป็นอาวุธที่ใช้แผ่พลังคลื่นเสียงทำลายศัตรู ส่วนในตำนานเรื่องไซอิ๋วนั้น มีกล่าวถึงท้าวจตุโลกบาลว่าได้เข้าร่วมกับกองทัพสวรรค์เข้าล้อมจับกุมตัวซุนหงอคง(เห้งเจีย)

 

อ้างอิงจาก :

·       หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

·       http://zhihai.heshang.net/picture/ctwh/zzhh/200706/20070629182002.html

·       http://www.hudong.com/wiki/%E6%8C%81%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E7%8E%8B

·       http://factsanddetails.com/china.php?itemid=220&catid=6&subcatid=34

·       http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2010/04/07/a398986.html.-%E3%80%90%E6%B0%91%E9%97%B4%E4%BC%A0%E8%AF%B4%E3%80%91%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%B0%91%E9%97%B4%E7%A5%9E%E8%AF%9D%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E5%A4%A9%E7%8E%8B.html

·       http://zh.wikipedia.org/wiki/File:%E4%B8%9C%E6%96%B9%E6%8C%81%E5%9B%BD%E5%A4%A9%E7%8E%8B1.jpg

·       http://blog.yuntech.edu.tw/meworksv2a/meworks/page1.aspx?no=8271

·       http://www.milewh.com/miledafo/200910/3463.html

·       http://www.fobao.cn/picture/4380720071116205449.jpg

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151075)
avatar
preaw

น่าเลื่อมใสมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น preaw วันที่ตอบ 2012-08-13 19:52:25


ความคิดเห็นที่ 2 (151857)
avatar
rangsun1

 ย่ากลัวมาก

 

บาคาร่า                                           

ผู้แสดงความคิดเห็น rangsun1 วันที่ตอบ 2015-05-07 00:29:34[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/