ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 www.jiewfudao.com

                          

          พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ (Mahasthamaprapta) เป็นพระอัครสาวกที่ประทับอยู่ ณ ตำแหน่งเบื้องขวาของพระอมิตาภพุทธะ แต่หากมองจากผู้กราบไหว้บูชาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ ชาวจีนจะเรียกพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ว่า ต้าซื่อจื้อผูซ่า (大势至菩萨) ในขณะที่สำเนียงแต้จิ๋วจะอ่านว่า ไต่ซีจู้ผ่อสัก และทรงเป็นพระโพธิ์สัตว์ในดินแดนสุขาวดีแห่งพุทธเกษตรของอมิตาภพุทธะ คู่กันกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ (กวนอิม) แต่มีคนรู้จักน้อยกว่า ถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ด้านกำลัง ทั้งสามพระองค์จะตั้งประดิษฐานไว้เรียงกันภายในวิหารแห่งสุขาวดี เรียกกันว่า ไตรเทพแห่งประจิมทิศ หรือ ซีฟางซานเสิ้ง (西方三圣)

          พระนามของ “พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์” (ต้าซื่อจื้อผูซ่า) สามารถแยกความหมายของพระนามได้ดังนี้

·         ต้า () หรือ “มหา” แปลว่า ใหญ่ ยิ่งใหญ่

·         ซื่อ () หรือ “สถามะ” แปลว่า พลัง อำนาจบารมี

·         จื้อ () หรือ “ปราปต์” แปลว่า มาถึง บรรลุแล้ว

 

   

ดังนั้นพระนามคำว่า “พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์” จึงมีความหมายว่า พระโพธิสัตว์ผู้ทรงบรรลุแล้วด้วยพลังบารมีอันยิ่งใหญ่ โดยปกติแล้ว รูปวาดหรือประติมากรรมพระมหาสถาปราปต์โพธิสัตว์ (ต้าซื่อจื้อผูซ่า) จะประดิษฐานเคียงคู่กับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(กวนอิม) เสมอ อีกทั้งพระอวโลกิเตศวร(กวนอิม) เป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์ ในขณะที่พระสถามปราปต์โพธิสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทรา ในพระสูตรสุขาวดีวยูหสูตรกล่าวไว้ว่า พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ ยังเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและปัญญาบารมี

   

พุทธลักษณะของพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ มักเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักเข้าใจกันผิด ทั้งนี้เพราะว่าพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์มักมีการวาดภาพหรือปั้นเป็นประติมากรรมที่มีลักษณะเป็น “เพศหญิง” จึงทำให้มีความคล้ายคลึงกันกับพุทธลักษณะของพระอวโลกิเตศวร(กวนอิม) นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นที่สังเกตเห็นถึงความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์จะทรงถือดอกบัวพร้อมก้านบัวในพระหัตถ์อยู่เสมอ โดยพระหัตถ์ซ้ายจะยกปลายก้านบัวไว้แนบพระอุระ ในขณะที่พระหัตถ์ขวาจะประคองที่ปลายก้านดอกบัว (แต่ในบางครั้งยังอาจเห็นในลักษณะปางประณมหัตถ์ทั้งสองข้างไว้เหนือพระอุระอีกด้วย)

   

ดังนั้น การประดิษฐานรูปเคารพของพระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ หรือ ต้าซื่อจื้อผูซ่านั้น จึงมีความหมายถึง พลังที่ช่วยเสริมสร้างพระอมิตาภะ ให้ก่อเกิดพลังแห่งปัญญา และบรรลุถึงความสุขอย่างสมบูรณ์ในแดนสุขาวดีภายหน้า

อ้างอิงจาก :

    -       หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

-    http://th.wikipedia.org/wiki/พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

-    http://wiki.fjdh.com/index.php?doc-view-764.html

-    http://www.tplm123.com/picinfo-483853.html

-    http://www.nipic.com/show/2/25/fab7574636e373be.html

-    http://club.fjdh.com/7990/viewspace-74582

-    http://www.slyj.org/html/csxx/foxiang/20070830/367.html

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (136830)
avatar
ม้าทรงพระ

ดีมากเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น ม้าทรงพระ วันที่ตอบ 2010-10-20 12:40:17


ความคิดเห็นที่ 2 (137113)
avatar
หมวยเล็ก

สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้าอยากจะทราบว่า ภาพที่ 6 นับจากข้างบนลงมาข้างล่างนั้น พระหัตถ์ข้างขวาของพระองค์นั้นกำลังประคองสิ่งใดอยู่เจ้าคะ ข้าพเจ้ามองไม่ค่อยชัดค่ะ ลองมองดูนะคะ ถ้ารู้แล้วก็เขียนมาบอกข้าพเจ้าด้วยค่ะ หมวยเล็ก

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวยเล็ก วันที่ตอบ 2010-12-19 10:27:37


ความคิดเห็นที่ 3 (137114)
avatar
หมวยเล็ก

พี่ๆๆคะ หมวยเล็กเขียนผิดค่ะ ต้องเป็น ภาพที่8  ค่ะ ช่วยดูให้หมวยเล็กด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หมวยเล็ก วันที่ตอบ 2010-12-19 10:32:22


ความคิดเห็นที่ 4 (151847)
avatar
araban

 ok

 

บาคาร่า                                           

ผู้แสดงความคิดเห็น araban วันที่ตอบ 2015-04-25 13:09:41


ความคิดเห็นที่ 5 (152001)
avatar
ทัศนา

เดินตามกันไปนาน ๆ

 

genting club  royal1688   holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น ทัศนา วันที่ตอบ 2015-09-21 19:14:02


ความคิดเห็นที่ 6 (163690)
avatar
smile

 ภาพที่แปดท่านถือ คนโท ครับ :)

ผู้แสดงความคิดเห็น smile วันที่ตอบ 2016-02-14 14:40:28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/