ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 www.jiewfudao.com

                         
               พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ หรือ เหวินซูผูซ่า (文殊菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า บุ่งซู้ผ่อสัก พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเรียกพระนามเต็มของพระองค์ว่า  เหวินซูซือลี่ผูซ่า (文殊师利菩萨) หรือบ้างเรียกแบบทับศัพท์ว่า ม่านซูซือลี่ผูซ่า(曼殊室利菩萨) พระองค์เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในขณะที่พระสมันตภัทรโพธิสัตว์เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ดังนั้น ในคตินิยมทางพุทธศิลป์จึงนิยมการสร้างประติมากรรมหรือจิตรกรรมรูปศากยมุนีพุทธเจ้า พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เรียงกันเป็นองค์สาม เรียกกันว่า หวาเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣)
   
                                  หวาเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣)
          ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมเรียก “พระมัญชุศรีโพธิสัตว์” ว่า “เหวินซูผูซ่า” อันเป็นการเรียกแบบแปลความหมายของพระนาม ไม่ใช่การเรียกทับศัพท์ เหวิน() หมายถึง อักษร หรือ หนังสือ ส่วน ซู () หมายถึง พิเศษหรือสิ่งอัศจรรย์ พระองค์ทรงเป็นตัวแทนแห่งปัญญาและความคิดอันปราดเปรื่อง
          ส่วนพระนามของพระองค์ ม่านซู (曼殊) มาจากภาษาสันสกฤตว่า มัญชุ (Manju) แปลว่า ไพเราะ, อ่อนหวาน ส่วนคำว่า ซือลี่ (师利,室利) มาจากภาษาสันสกฤต ศรี (Sri) แปลว่า มงคล, รุ่งเรือง พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ จึงหมายถึงพระโพธิสัตว์แห่งความรุ่งเรืองและอ่อนโยน หรือ พระโพธิสัตว์แห่งความไพเราะทรงเป็นตัวแทนของ “ปัญญาบารมี” และเชื่อกันว่า พระองค์จะคอยคุ้มครองพิทักษ์นักปราชญ์และผู้มีปัญญาความรู้ให้เจริญก้าวหน้า
          พุทธลักษณะของพระองค์นั้นจะสร้างแตกต่างกันตามคติความเชื่อของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละชนชาติ ในคติแบบจีนนั้น บ้างสร้างให้พระองค์ถือหยกหยูอี้ (如意) ไว้ในพระหัตถ์ซ้าย ฝ่าพระหัตถ์ขวายกขึ้นประทานพร เป็นความหมายถึงการมอบความสุขสมหวังประทานให้ อีกแบบหนึ่งนั้น จะสร้างให้พระหัตถ์ข้างขวาถือไว้ด้วย “กระบี่” (บางความเชื่อจะใช้เป็น “พระขรรค์”) สัญลักษณ์แห่งการตัดทิ้งความโง่เขลา เป็นปริศนาธรรมที่แฝงถึง “การมีปัญญาเป็นดั่งอาวุธ” นั่นเอง ในขณะที่พระหัตถ์ซ้ายจะประคองถือหนังสือเอาไว้ หรือบางความเชื่อสร้างเป็นรูปดอกบัว อันเป็นความหมายแห่งบุญญาบารมีหรือความรู้แห่งตน
               
                         พระหัตถ์ข้างขวาถือไว้ด้วย “กระบี่”
          นอกจากนี้ หลายครั้งที่มักเห็นสัญลักษณ์รูปพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (เหวินซูผูซ่า) ประทับนั่งบนหลังราชสีห์สีน้ำเงิน(หรือสีเขียว) มีความหมายถึง ความเป็นเลิศแห่งปัญญาและการแสดงธรรมโดยไม่หวาดเกรงต่อผู้ใด ราชสีห์นั้นเป็นตัวแทนแห่งอำนาจและความยิ่งใหญ่ มีความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยว อีกทั้งเสียงคำรามนั้นนอกจากจะเป็นที่หวาดเกรงต่อหมู่มารแล้ว ยังเป็นเสมือนการประกาศพระศาสนาออกไปไกลแสนไกลดั่งเสียงคำรามก้องของราชสีห์ เพื่อให้ชาวโลกตื่นขึ้นจากความเขลา
                
        พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ (เหวินซูผูซ่า) ประทับนั่งบนหลังราชสีห์สีเขียว
          ในทิเบตให้ความสำคัญและยกย่องนับถือในองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นอย่างมาก รวมทั้งในอินเดีย เนปาล ภูฏาน นอกจากนี้ ในสมัยโบราณนั้น นูรฮาจี(Nurhaji) ผู้นำแห่งชนเผ่าหนี่เจิน หรือจูเชิน(Jurchen) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความศรัทธาในองค์พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ต่อมา นูรฮาจี ยกกำลังกองทัพของตนเข้าพิชิตราชวงศ์หมิงลงได้ พระองค์ได้ประกาศสถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้นแทนที่ และประกาศเปลี่ยนชื่อเรียกชนเผ่าของตนจากคำว่า “หนี่เจิน” มาเป็น “แมนจู”(Manchu) ซึ่งคำว่า “แมนจู”นั้น ออกเสียงมาจากคำว่า “มัญชุ” นั่นเอง
       
                                   เทือกเขาอู่ไถซาน(五台山)
          ในประเทศจีนเชื่อกันว่า พระมัญชุศรีโพธิสัตว์สถิตอยู่ ณ เทือกเขาอู่ไถซาน(五台山) หรือชื่อเดิมของภูเขาคือ ชิงเหลียงซาน(清凉山) เทือกเขานี้ตั้งอยู่ในเขตมณฑลซานซี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน กล่าวกันว่า ณ เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์อู่ไถซาน จะประกอบขึ้นด้วย 5 ยอดดอย อันได้แก่ อวั้งไห่เฟิง, กั้วเยี่ยเฟิง, จิ่นซิ่วเฟิง,เยี่ยโต้วเฟิง และชุ่ยเอี๋ยนเฟิง ซึ่งยอดดอยทั้ง 5 นี้ล้วนแต่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,485-3,058 เมตร ปัจจุบันกลายมาเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศจีน

อ้างอิงจาก :

หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

http://club.fjdh.com/8784/viewspace-82710.html

http://www.fjdh.com/Article/HTML/Article_20070520221443.html

http://www.bskk.com/redirect.php?tid=229283&goto=lastpost

http://www.foyin.com/html/Pusha/200911/12-81538.html

http://gyt.mnssh.com/Html/?298.html

http://www.china84000.com/Article/Special/wtswhj/

http://pic.goodweb.cn/buddha_pic/huayan3/w%E5%8D%97%E6%97%A0%E5%A4%A7%E6%99%BA%E6%96%87%E6%AE%8A%E5%B8%88%E5%88%A9%E8%8F%A9%E8%90%A8.asp

http://www.artjoss.com/Artworks/works_7_wenzhu.html

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (137762)
avatar
เหว่ย

หัวข้อ พิมพ์ผิด นะ ต้องแก้เป็น文殊  ไม่ใช่ 问

ผู้แสดงความคิดเห็น เหว่ย วันที่ตอบ 2011-06-17 11:10:38


ความคิดเห็นที่ 2 (137763)
avatar
พี่จิ๋ว

 สวัสดีค่ะ

 

      พี่จิ๋วแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากน่ะค่ะที่ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่จิ๋ว (่jiewfudao-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-17 11:52:26


ความคิดเห็นที่ 3 (151851)
avatar
ใหม่คุง

 thank

 

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น ใหม่คุง วันที่ตอบ 2015-04-28 21:49:20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/