ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


如来佛 พระยูไล article

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com   

          พระยูไล หรือในสำเนียงจีนกลางเรียกว่า หรูไหลฝอ (如来佛) มีความหมายเดียวกันกับ หรูไหลฝอจู่ (如来佛祖) พระนามคำนี้เป็นที่กังขาของหลายคนที่สับสนในความหมาย ว่าหมายถึงพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว์องค์ใด ซึ่งความหมายที่แท้จริงของพระนามคำนี้ ไม่ได้หมายถึงพระนามที่เป็น “ชื่อเฉพาะ” ของพระองค์ใดเลย หากแต่เป็นเพียงคำเรียกแทนพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรงกับคำว่า “ตถาคต” หรือ “พระนามพระพุทธเจ้า” มีความหมายว่า “พระผู้ไปแล้วอย่างนั้น” ซึ่งเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกตัวพระองค์เอง

                

          ดังนั้น “ยูไล (如来)” ก็คือ “พุทธ ()” และ “ยูไล” ก็คือคำคำเดียวกันกับ “พระพุทธเจ้า” ซึ่งชาวจีนนิยมเรียกว่า ซื่อเจียโหมวหนี (释迦牟尼) โดยในสำเนียงแต้จิ๋วจะออกเสียงเรียกว่า เส็กเกี่ยมอนี หรือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า นั้นเอง

          ในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายที่มีการเคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางในประเทศจีนนั้น มีความเชื่อกันอีกว่า “พระนาม” แห่งพระพุทธองค์ที่ทรงใช้เรียกแทนตัวพระองค์เองนั้นมีจำนวนถึง 10 พระนาม ดังที่มีปรากฏใน “คัมภีร์พุทธะวจนะสิบพระนาม(佛说十号经)” ดังนี้

·         หรูไหล (如来)                       อิงกง (应供)

·         เจิ้งเติ่งเจวี๋ย (正等觉)            หมิงสิงจู๋ (明行足)

·         ซ่านซื่อ (善逝)                      ซื่อเจียนเจี่ย (世间解)

·         อู๋ซ่างซื่อ (无上士)                 เตี้ยวอวี้จ้างฟู (调御丈夫)

·         เทียนเหรินซือ (天人师)          ซื่อจุน (世尊)

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า คำว่า “หรูไหล”(ยูไล) เป็นพระนามแรกของพระพุทธเจ้า(พระศากยมุนีพุทธเจ้า) จึงทำให้คำว่า หรูไหล (ยูไล) เป็นคำที่คุ้นหูและได้ปรากฏในพระคัมภีร์อื่น ๆ ทางพระพุทธศาสนามากที่สุดเช่นกัน 

พุทธลักษณะขององค์พระยูไล มักอยู่ในปางประทับนั่งบนปัทมาสน์(บัลลังค์ดอกบัว) พระพักตร์อวบอิ่มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา ด้านหลังของพระองค์มักสร้างเป็นรูปประกายรัศมีหรือประภามณฑล(คล้ายเปลวไฟ) บางครั้งจะวาดให้มีประกายรัศมีดุจดั่งดวงอาทิตย์ บนพระอุระจะมีสัญลักษณ์ “สวัสติกะ” หรือ “ว่าน”  อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งความสุขสวัสดีและเครื่องหมายประจำพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ดังนั้น การประดิษฐานองค์พระยูไลก็จะมีความหมายเช่นเดียวกับการประดิษฐานพระพุทธรูปในฝ่ายหินยาน เพราะสำหรับคติความเชื่อแบบจีนนั้น พระพุทธเจ้าก็คือพระองค์เดียวกันกับพระศากยมุนีพุทธเจ้า และในการวางตำแหน่งของพระยูไล จะนิยมวางไว้ตรงกึ่งกลาง บางครั้งจะมีการตั้งพระยูไลเพื่อสักการะบูชา โดยด้านข้างอาจจะวางพระโพธิสัตว์องค์สำคัญไว้ก็มีให้เห็นเช่นกัน

       五指山

                     ภูเขาอู่จื่อซาน (五指山)

ในตำนานเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับพระยูไล มักมีประติมากรรมเป็นรูปฝ่าพระหัตถ์ของพระยูไล เรียกกันว่า ฝ่ามือยูไล หรือ ยูไลเสินจ่าง(如来神掌) ความหมายของคำ ๆ นี้มาจากตำนานเรื่อง “ไซอิ๋ว”(西游记) ที่เล่าถึงเห้งเจีย(ซุนหงอคง) ผู้เก่งกาจสามารถ ซึ่งแม้แต่กองทัพสวรรค์นับหมื่นก็ไม่อาจเอาชนะได้ แต่เพราะความทระนงของซุนหงอคงที่อาจหาญมาพนันขันต่อกับพระยูไล โดยประกาศว่าสามารถเหาะเหินได้ไกลหลายพันลี้ และสามารถกระโดดข้ามพ้นฝ่าพระหัตถ์ขององค์พระยูไลได้อย่างง่ายดาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าซุนหงอคงจะกระโดดไกลเพียงใด เหาะเหินไปมากเพียงไหน ก็ยังไม่อาจก้าวข้ามพ้นภูเขา 5 ยอดสูงที่อยู่เบื้องหน้าได้ ซึ่งภูเขาห้ายอดนั้น แท้ที่จริงแล้วก็คือฝ่าพระหัตถ์ขององค์พระยูไลนั้นเอง ผลจากการพ่ายแพ้นี้ ทำให้ซุนหงอคงต้องถูกทับอยู่เบื้องใต้ภูเขา 5 ยอดนั้น ซึ่งเรียกกันว่า ภูเขาอู่จื่อซาน (五指山) นานถึง 5 ร้อยปี

จากเหตุการณ์ในตำนานเรื่องนี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า “หรูไหลเสินจ่าง” (ฝ่ามือยูไล) และยังเป็นเสมือนรูปเคารพที่เป็นคติเตือนใจไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความทระนงหรือหยิ่งยะโสในตนเอง

           

               

               

            

       

อ้างอิงจาก :

·         หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

·         http://www.shouji54.com/jierishoujibizhi/shoujibizhi_3969.html

·         http://fo.ifeng.com/changshi/detail_2010_01/13/289970_0.shtml

·         http://www.jyjt.org/bbs/viewthread.php?action=printable&tid=305

·         http://www.thaigoodview.com/node/12374

·         http://www.hudong.com/wiki/%E4%BA%94%E6%8C%87%E5%B1%B1

·         http://www.zmxh.com/bbs/viewthread.php?action=printable&tid=1614

·         http://www.rooyii.com/bbs/viewthread.php?tid=2015&extra=page%3D1

·         http://buddha.goodweb.cn/music/zt/buddha/index.asp

·         http://hi.baidu.com/weimiaofanyin/blog/category/%B7%F0%C6%D0%C8%F8%CA%A5%B5%AE

·         http://fate.sz.zj.cn/news/show.asp?id=8275

·         http://www.17u.com/blog/article/178927.html

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (150401)
avatar
ผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่เบิกบาน

 อืมผีเส้นว้ายใช้บ้าวครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้รู้ผู้เห็นผู้ไม่เบิกบาน (okpohvp1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-11 23:08:27


ความคิดเห็นที่ 2 (151103)
avatar
พระพงษ์

 อ่านแล้วได้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาในอนาคต

ผู้แสดงความคิดเห็น พระพงษ์ วันที่ตอบ 2012-09-01 20:46:49


ความคิดเห็นที่ 3 (151852)
avatar
จังโคลย

 love

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น จังโคลย วันที่ตอบ 2015-04-29 21:11:07


ความคิดเห็นที่ 4 (152010)
avatar
saman2

ศิลปะที่สวยงาม

 

 

genting club / royal1688 / holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น saman2 วันที่ตอบ 2015-09-26 23:47:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/