ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com

                  

          พระสกันทโพธิสัตว์(SKANDA  BODHISATTVA) หรือ เหวยถวอผูซ่า (韦陀菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า “อุ่ยท้อผ่อสัก” มีคำเรียกพระนามเต็มของพระองค์ว่า หู้ฝ่าเหวยถวอผูซ่า (护法韦陀菩萨) หมายถึง พระโพธิสัตว์ผู้พิทักษ์ปกป้องพระธรรมแห่งพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังมีผู้นิยมเรียกท่านในอีกชื่อหนึ่งว่า พระเวทโพธิสัตว์

          พระสกันทโพธิสัตว์ เป็นมหาเทพสำคัญอีกองค์หนึ่งที่หลายคนเคยเห็นมาแล้ว แต่กลับมีผู้ที่ทราบความหมายและที่มาของท่านไม่มากนัก พระสกันทโพธิสัตว์มีหน้าที่เฝ้าอารักขาพระพุทธศาสนา ซึ่งจะสามารถแลเห็นท่านได้เมื่อพุทธศาสนิกชนเข้าสู่บริเวณตัววัด เพราะภายในวัดทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารต้นจะอยู่เบื้องหน้า ภายในนั้น จะมีองค์พระเมตไตรยโพธิสัตว์เป็นองค์ประธาน ด้านข้างเรียงรายด้วยท้าวจตุโลกบาล และก่อนที่จะก้าวผ่านวิหารต้นนั้น ด้านหลังขององค์พระอารยเมตไตรยจะประทับยืนไว้ด้วยพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง นั้นก็คือ “พระสกันทโพธิสัตว์” หรือ “เหวยถวอผูซ่า”(อุ่ยท้อผ่อสัก)

                        

          พระนามของพระสกันทโพธิสัตว์นั้น มีความหมายว่า ผู้มีอานุภาพสนองคุณและพิทักษ์ปกป้องพระพุทธศาสนา ดังนั้น จะเห็นว่า พระสกันทโพธิสัตว์จะแต่งกายด้วยชุดของนักรบขุนศึกจีน สวมชุดเกราะสีทองอย่างงดงามอร่ามตา สีหน้าและแววตาเข้มแข็ง บุคลิคท่วงท่าอาจสง่างามส่วนใหญ่จะสร้างอยู่ในลักษณะประทับยืน พระหัตถ์ซ้ายจับด้ามกระบี่ปักลงค้ำยันกับพื้น พระหัตถ์ขวาเท้าสะเอวอย่างผึ่งผาย

          ตำนานเกี่ยวกับที่มาขององค์พระสกันทโพธิสัตว์ บ้างกล่าวว่า ท่านก็คือ “พระขันธกุมาร” ผู้เป็นโอรสของพระอิศวรแห่งศาสนาฮินดู จึงมีฐานะเป็นดั่งเทพองค์หนึ่งของชาวอินเดีย แต่ภายหลังได้ทรงเปลี่ยนพระทัยหันมานับถือพระพุทธศาสนา โดยปวารณาตัวเป็นพุทธมามกะ แต่เนื่องจากท่านมีฐานะอันสูงส่ง และเป็นเทพอยู่แล้ว ดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงโปรดให้ท่านช่วยดูแลและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป เพราหน้าที่อื่น ๆ นั้นมีปวงเทพหลายองค์อยู่แล้ว การพิทักษ์พระศาสนาจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง ทำให้พระสกันทโพธิสัตว์จึงต้องสวมชุดขุนศึกและเตรียมพร้อมรบอยู่ตลอดเวลา

             

          นอกจากนี้ บางตำนานยังกล่าวว่า เดิมทีนั้น ท่านเป็นบุตรของพราหมณ์ที่มีฐานะสกุลวงศ์ชั้นสูง แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ก็บังเกิดจิตเลื่อมใส แต่ติดขัดที่เป็นชนชั้นพราหมณ์จึงไม่อาจโกนศรีษะได้ ดังนั้น พระพุทธองค์จึงทรงโปรดให้ท่านทำหน้าที่ในการเฝ้าอารักขาคุ้มครองพระพุทธศาสนาสืบแทน เพื่อให้วัดวาอารามทั้งหมด ไม่ว่าจะสร้างขึ้นเมื่อใดให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย

 

อ้างอิงจาก :

·         หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

·         http://blog.163.com/wxm_62@yeah/

·         http://motorcycle.sh.cn/t_480070_197.htm

·         http://blogold.chinaunix.net/u/11621/showart_133643.html

*     http://www.zyygy.com/

*     http://www.xuanyi.com/lanyi/lan1_7/2011/0221/4249.html

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151855)
avatar
araban

 ฝากด้วยครับ

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น araban วันที่ตอบ 2015-05-04 22:30:44


ความคิดเห็นที่ 2 (151993)
avatar
ใส้ถั่ว

ทำตามฝันกันไป

 

genting club       
royal1688        
holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น ใส้ถั่ว วันที่ตอบ 2015-09-15 17:31:22[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/