ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 www.jiewfudao.com

         

          พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (SAMANTABHADRA  BODHISATTVA) หรือผู่เสียนผูซ่า(普贤菩萨) ในสำเนียงแต้จิ๋วนิยมเรียกว่า โผวเฮี้ยงผ่อสัก บ้างเรียกพระนามอีกแบบหนึ่งว่า เปียนจี๋ผูซ่า(遍吉菩萨) พระองค์ทรงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระศากยมุนีพุทธเจ้า ในขณะที่พระมัญชุศรีโพธิสัตว์เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ดังนั้น ในคตินิยมทางพุทธศิลป์จึงนิยมการสร้างประติมากรรมหรือจิตรกรรมรูปพระศากยมุนีพุทธเจ้า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ และพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ เรียกกันเป็นองค์สาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนสุขาวดี เรียกกันว่า ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三圣)

          

     

                  ฮว๋าเอี๋ยนซานเสิ้ง(华严三)

          ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระสมันตภัทรโพธิสัตว์(ผู่เสียนผูซ่า) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ผู้เป็นตัวแทนแห่งการกระทำแต่ความดีสู่โลกหล้า บ้างเรียกว่า เป็นพระโพธิสัตว์แห่งวิถีคุณธรรม ดังนั้น ในคติความเชื่อของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์จึงเป็นสัญลักษณ์ธรรมปฏิบัติ ทำให้เมื่อมีการสร้างรูปเคารพพระองค์ จึงนิยมสร้างให้มีพระวรกายสีทองงามอร่าม พระหัตถ์ขวาจะถือไว้ด้วยก้านและใบบัว (เป็นความหมายถึงผู้ตื่นจากความหลง)พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าปางประทานพร

       

                    พระวรกายสีทองงามอร่าม

          ลักษณะของท่าประทับของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ อาจแตกต่างกันไปตามแต่ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น โดยลักษณะอันสำคัญของพระองค์นั้น จะทรงนั่งบนหลังสัตว์วิเศษที่เป็นสัตว์พาหนะคือ ช้างเผือกหกงา ช้างตัวนี้มีสีขาวปลอดทั้งตัว มีงาอันแหลมคมข้างละสาม  รวมกันเป็นหกงา คติการสร้างเป็นรูปช้างนี้ มีความหมายแฝงถึงสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ในอีกมุมหนึ่งนั้น กิเลสของสรรพสัตว์นั้นมีความหนักและมากล้นเหมือนดังช้างอันใหญ่โต การควบคุมบังคับช้างที่มีรูปร่างใหญ่หนักอึ้ง ทุกก้าวย่างมีแต่ความเชื่องช้า แต่หากใช้พระเมตตาอันอ่อนโยน ก็จะสามารถควบคุมบังคับช้างตัวนั้นได้ดั่งใจปรารถนา

         

          ในทางมหายานนั้น สัญลักษณ์รูปพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ทรงช้างเผือกหกงานี้ มีความหมายสำคัญเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระศาสนา เป็นการประกาศพุทธศาสนาสู่โลก ด้วยลักษณะของบุญบารมี จึงทำให้ด้านหลังของพระองค์มักมีประภามณฑลดั่งเปลวไฟประดับไว้อยู่ด้านหลังเสมอ การสร้างรูปเคารพของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ จึงมักสร้างไว้คู่กันกับพระมัญชุศรีโพธิสัตว์เสมอ โดยมีความหมายสำคัญถึงการบรรลุพุทธภูมิ ตามที่มีบันทึกไว้ใน “พระปณิธานสิบประการของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์” ที่ทรงตั้งปณิธานในการชี้นำมนุษย์ให้พึงปฏิบัติในคุณงามความดี

    

                  ภูเขาเอ๋อเหมยซาน(峨眉山) หรือเขาง๊อไบ๊

      ในประเทศจีนเชื่อกันว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์สถิตอยู่ ณ ภูเขาเอ๋อเหมยซาน(峨眉山) หรือเขาง๊อไบ๊ ภูเขาเอ๋อเหมยซานนี้ตั้งอยู่ในเขตมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์เอ๋อเหมยซานตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,099 เมตร มียอดดอยสำคัญที่อยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดเรียกกันว่า ยอดจินติ่งซือฟาง(金顶十方) หรือหมายถึง ยอดดอยสิบทิศ  ปัจจุบันนี้ บนยอดดอยสิบทิศยังเป็นที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ (ผู่เสียนผูซ่า) ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท่าปางประทับนั่งด้านล่างของพระองค์สร้างไว้เป็นประติมากรรมช้างหกงาขนาดใหญ่โตมโหฬารสามารถมองเห็นประติมากรรมขนาดใหญ่นี้ได้ตั้งแต่พื้นเบื้องล่าง

          

        

            

           

          

        

      

 

 

 

 

อ้างอิงจาก :

·         หนังสือ 108 สิ่งมิ่งมงคลจีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

·         http://guanglungongxiu.net/glgx/viewthread.php?tid=234

·         http://www.bskk.com/viewthread.php?tid=229283

·         http://picasaweb.google.com/lihongweik/rFobOH#

·         http://www.nanputuo.com/nptsub/html/200803/2808410573499.html

·         http://www.jingtu.org/lz/fz/puxan.htm

·         http://www.tnn911.com/zhuanti/sichuan/elexian.htm

·         http://news.lvren.cn/html/zhuanti/ems/yangsheng/2010/0603/43675.html

·         http://www.mjjq.com/tours/2390.html

·         http://picasaweb.google.com/vclin22/ThuJTD#

·         http://www.nipic.com/show/2/48/38a15c54085c6df6.html

·         http://www.9qq9.cn/article/186/Article4402_1.html

·         http://picasaweb.google.com/vclin22/ThuJTD#

·         http://www.emsfj.com/news/ShowArticle.asp?ArticleID=2767

·         http://www.fowg.cn/fjys2/HTML/fjys2_48763.html

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151853)
avatar
จังโคลย

 yiam

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น จังโคลย วันที่ตอบ 2015-04-30 20:18:10


ความคิดเห็นที่ 2 (151998)
avatar
viva5

good..

 

genting club  royal1688  holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น viva5 วันที่ตอบ 2015-09-17 21:27:50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/