ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553 www.jiewfudao.com         

           

                               ไตรเทพประจิมทิศ หรือ ซีฟางซานเซิ่ง (西方三圣)

          การสร้างวัดวิหารในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนั้น วิหารแห่งแดนสุขาวดีที่ตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณวัดจะประดิษฐานไว้ด้วยหมู่พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จำนวนรวมสามองค์ ในลักษณะท่วงท่าประทับยืน เรียกรวมกันว่า ไตรเทพประจิมทิศ หรือ ซีฟางซานเซิ่ง (西方三圣) ประกอบไปด้วย พระอมิตาภพุทธะ (阿弥陀佛) เป็นองค์ประธาน ประทับยืนอยู่ ณ ตำแหน่งกึ่งกลาง ส่วนทางเบื้องซ้าย-ขวาของพระองค์ ประทับยืนเคียงข้างไว้ด้วยพระโพธิสัตว์อัครสาวกทั้งสอง ทางเบื้องซ้ายของพระอมิตาภพุทธะ (แต่เป็นด้านขวามือของผู้เข้าไปกราบไหว้) คือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (观音菩萨) ส่วนเบื้องขวาของพระอมิตาภพุทธะ (แต่เป็นด้านซ้ายมือของผู้เข้าไปกราบไหว้) นั้นก็คือ พระสถามปราปต์โพธิสัตว์ (大势至菩萨)

                                                     

                                       พระอมิตาภพุทธะ (阿弥陀佛)

                                           

  พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (观音菩萨)           พระสถามปราปต์โพธิสัตว์ (大势至菩萨) 

          ชาวจีนจะเรียก พระอมิตาภพุทธะ (Amitabha) ว่า อา หมี ถวอ ฝอ (阿弥陀佛) หากเป็นสำเนียงแต้จิ๋วจะพูดว่า อา มี ทอ ฮุก คำคำนี้เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตว่า อมิตายุ (Amitayus) หมายถึง มีอายุอันประมาณค่ามิได้ และ อมิตาภะ (Amitabha) หมายถึงความสว่างอันประมาณมิได้

          พระอมิตาภพุทธะ เป็นสัญลักษณ์แห่งดินแดนสุขาวดี พระองค์เป็นประมุขแห่งดินแดนสุขาวดีอันเป็นสถานที่ที่ถือกันว่า เป็นพุทธเกษตรของพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ทิศตะวันตก (ประจิม) ของพุทธมณฑล ดังนั้น ความหมายของทิศตะวันตกจึงหมายถึงดินแดนแห่งความสุขอันเป็นนิจนิรันดร์ เป็นสถานที่ที่มนุษย์พึงใฝ่ฝันถึงเมื่อยามลาจากโลกแห่งโลกียวิสัยนี้ไปแล้ว

  

                                      แดนสุขาวดี หรือ จี๋เล่อซื่อเจี้ย (极乐世界)

          ดินแดนที่เรียกกันว่า แดนสุขาวดี หรือ จี๋เล่อซื่อเจี้ย (极乐世界) มาจากคติความเชื่อในนิกายสุขาวดี ซึ่งเป็นนิกายหลักของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานในประเทศจีน เป็นดินแดนพุทธเกษตรของอมิตาภะที่งดงามตระการตา อุดมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ เสนาะโสตด้วยเสียงดนตรีดั่งทิพย์วิมาน ณที่นั้นจะไร้ทุกข์ ไร้โศก ผู้ใดได้ไปเกิด ณ ดินแดนสุขาวดี ก็จะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต และเรื่องราวต่าง ๆ ของความหมายในดินแดนสุขาวดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีจารึกอยู่ในพระสูตรสุขาวดีวยูหสูตร และได้แปลเป็นภาษาจีนเมื่อ พ.ศ.1338 ในสมัยราชวงศ์ถัง

          นอกจากนี้แล้ว พระนามของ “พระอมิตาภพุทธะ” ยังเป็นที่มาของคำสรรเสริญพระพุทธคุณ หรือเป็นคำสวดหนึ่งในบทสวดมนต์ที่ว่า นโม อมิตพุทธ หรือภาษาจีนแต้จิ๋วคือ  หนาน มอ อา หมี ถวอ ฝอ(南无阿弥陀佛) มีความเชื่อกันว่า เมื่อยามใกล้หมดลมปราณก่อนจะลาจากโลกนี้ไป หากเปล่งเสียงเรียกพระนามของพระองค์และระลึกถึงพระอมิตาภพุทธะ ก็จะได้ไปเกิดใหม่ในแดนสุขาวดี

 

อ้างอิงจาก :

-      หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

        -   http://tupian.hudong.com/a1_16_42_01300000244323122266427052272_jpg.html

       -   http://www.longchangsi.com/vod/fjyy/200712/vod_21.html

       -   http://pic.goodweb.cn/buddha_pic/xifang3/%E8%A5%BF%E6%96%B9%E4%B8%89%E5%9C%A3-%E9%98%BF%E5%BC%A5%E9%99%80%E4%BD%9B.asp

       -   http://www.515888.net/miaowenyaozhai/dushubiji/guanyindeshenshi/

       -   http://wiki.fjdh.com/index.php?doc-view-764.html

         -     http://www.360doc.com/content/09/1105/17/408797_8451627.shtml

 

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
观世音:เจ้าแม่กวนอิม article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (151846)
avatar
จังโคลย

 ขอบคุณมาก

 

บาคาร่า                                           

ผู้แสดงความคิดเห็น จังโคลย วันที่ตอบ 2015-04-24 19:03:10


ความคิดเห็นที่ 2 (152004)
avatar
กิฟซ่าส์

good.

 

genting club  royal1688  holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น กิฟซ่าส์ วันที่ตอบ 2015-09-23 20:58:58[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/