ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


คลิปสอน Pinyin 3 วรรณยุกต์พินอิน article

 อัพเดทครั้งที่ 1:  2 กันยายน 2558 www.jiewfudao.com

 อัพเดทล่าสุด : 30 กันยายน 2564 www.jiewfudao.com 

 

声调  shēngdiào  เซิงเตี้ยว

วรรณยุกต์

         วรรณยุกต์ของจีนมีทั้งสิ้น 4 เสียงโดยแต่ละเสียงจะใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์และมีชื่อเรียกเฉพาะ  แต่ ณ ที่นี้ จะขอเรียก ว่าเสียงที่ 1  เสียงที่ 2  เสียงที่ 3 และ เสียงที่ 4 พร้อมทั้งอธิบายเปรียบเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ไทย เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้แบบจานด่วน    ดังนี้               

  เสียงที่ 1                           เสียงที่ 2                  เสียงที่ 3                 เสียงที่ 4

     ā                                       á                            ǎ                            à

สามัญ                                    ๋                              ่                              ้

อา                                     อ๋า                            อ่า                           อ้า

 

กฎของการเติมวรรณยุกต์

1.        เครื่องหมายวรรณยุกต์จะใส่ไว้ตรงสระเท่านั้น ห้ามใส่ไว้บนพยัญชนะ

2.        ห้ามใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ไว้บน –n  –ng

3.        ตำแหน่งการใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ จะใส่ไว้ตามลำดับสระพี่น้องดังนี้

 

 

1 ( คนโต )

2

3

4 ( ฝาแฝด )

5

a

อา

o

โอ

e

เออ

i

อี

u

อู

ü

อวี

           

 

EX:               bāo        gěi         liè        nüē        tū

                     เปา        เก่ย        เลี่ย       เนวีย       ทู

5.        กรณีที่เป็นสระ ü (อวี) ให้ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ไว้ข้างบนจุดจุด  เช่น   nǚ (หนวี่)

            4.        กรณีที่เป็นสระ (อี)ให้ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ทับจุด  เช่น  lī (ลี)

 

 6.        กรณีที่เป็นสระฝาแฝด ( i อี  u อูให้วางวรรณยุกต์ไว้ที่สระด้านหลังเสมอ   เช่น    duī (ตุย)  diū (ติว)

7.          กรณีที่เสียงวรรรยุกต์เสียงที่ 3 เจอเสียงวรรณยุกต์เสียง    ที่ 3 ด้วยกัน เสียงข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่ 2  เช่น

 

               *             ˇˇ            =        ´ ˇ

                                     nǐhǎo ออกเสียงเป็น níhǎo (สวัสดี)

                                   หนี่ห่าว                 หนี ห่าว 

 

                              ˇˇˇ            =                  ˇ´ˇ´´ˇ

                                        wǒ hěn hǎo ออกเสียงเป็น   wǒ hén hǎo หรือ        wó hén hǎo (ฉันสบายดีมาก)

                                    หว่อ  เหิ่น  ห่าว                     หว่อ เหิน   ห่าว          หว๋อ เหิน   ห่าว

 

                         *    ˇˇˇˇ                   =                  ´ˇ´ˇ

                               wǒ yě hěn hǎo ออกเสียงเป็น wó yě hén hǎo(ฉันก็สบายดีเหมือนกัน)

                              หว่อ  เย่  เหิ่น ห่าว                   หว๋อ เย่ เหิน ห่าว

แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนกับ jiewfudao

教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว article
แผนการเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง : ภาษาจีนพื้นฐาน 1 article
คลิปสอน Pinyin 1 พยัญชนะ และสระ article
คลิปสอน Pinyin 2 การแบ่งกลุ่มสระเสียงผสม article
如何写汉字:วิธีเขียนตัวอักษรจีน article
汉字部首 ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน article
教你如何查中泰词典:วิธีเปิดพจนานุกรมจีน – ไทย article
เทคนิคการจำตัวอักษรจีนระยะเวลาอันสั้น(ช่วงสอบ) ....สไตล์พี่จิ๋ว article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (164016)
avatar
จากน้องออกัส

พี่จิ๋ว เเบบนี้อ่านว่าอะไร bao we nio tu 

ผู้แสดงความคิดเห็น จากน้องออกัส วันที่ตอบ 2016-10-07 11:24:51


ความคิดเห็นที่ 2 (173945)
avatar
Bird

อยากให้พี่จิ๋วช่วยแนะนำหลักการใส่สัญลักษณ์วรรณยุกต์ให้หน่อยค่ะ กรณีเป็นสระเสียงผสมให้ใส่ข้างบนตัวไหนคะ ใส่แล้วมันมีผลกับการเน้นเสียงสระตัวนั้นๆ มั้ย? ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Bird วันที่ตอบ 2017-04-04 22:41:33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/